กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

เปิดเหมือนปกติ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนอาเซียน ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Leaders Program...
29/09/2021

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนอาเซียน ที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Young Leaders Programme ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2564 ทางระบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “How can ASEAN’s young leaders build a future ready and resilient ASEAN community” โดยหน่วยงาน National Youth Council ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ Common Purpose

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายให้เยาวชนอาเซียนสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประเด็นความท้าทายปัจจุบันร่วมกับกับผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจในอาเซียนและที่อื่นๆ จากทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม

🔺️ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทางอีเมล์ [email protected]
และสมัครตรงไปยังหน่วยงานผู้จัดได้ที่ https://commonpurpose.org/leadership-programmes/legacy-a-global-campaign/asean-young-leaders-programme

29/09/2021
การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางจตุพร โรจนพา...
29/09/2021

การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 26 (26th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรายงานความก้าวหน้าและความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงานสำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

จากสถานการณ์การชุมนุม และการออกมาเรียกร้องข้อเสนอต่างๆ ของกลุ่มผู้ที่มีความคิดต่างกันในปัจจุบัน ทำให้เกิดความขัดแย้งภายใ...
29/09/2021

จากสถานการณ์การชุมนุม และการออกมาเรียกร้องข้อเสนอต่างๆ ของกลุ่มผู้ที่มีความคิดต่างกันในปัจจุบัน ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัว และมีความคิดเห็นที่ต่างกันของพ่อแม่ลูก และ ครอบครัว วันนี้ DCY นำเสนอ 4 วิธีลดความขัดแย้งในวันที่ลูกช่วงวัยรุ่น เห็นต่างจากพ่อแม่ และพ่อแม่เห็นต่างกับลูก กันค่ะ
1 เห็นต่างไม่ใช่เรื่องผิดอะไร และไม่ได้แปลว่าอีกฝ่ายไม่เคารพเรา

เด็กทุกคนที่เติบโต ตัวตนของเขาก็ค่อยๆ ชัดเจนมากขึ้น เขาย่อมมีความคิดเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นธรรมดาที่เขาอยากแสดงความคิดเห็นให้คนอื่นรับรู้ ถ้าพ่อแม่มองว่าเป็นเรื่องดีที่ลูกกล้าแสดงออกทางความคิดในครอบครัว เราจะรู้สึกว่า ลูกมองว่าครอบครัวเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่เขาสามารถเป็นตัวเองได้
ที่สำคัญพ่อแม่ที่เห็นต่างจากลูก ก็ไม่ได้แปลว่า พ่อแม่จะเป็นพ่อแม่ที่แย่เสมอไป หากทั้งสองฝ่ายแยกการใช้ชีวิต ความเป็นพ่อแม่ลูก ออกจากความคิดเห็นของแต่ละคน เราจะสามารถมีความรักและเคารพกันและกันได้ แม้เราเห็นไม่ตรงกัน
2 การยอมรับ ควรมาก่อนความเข้าใจ

ถ้าหากเรายังยอมรับในสิ่งที่อีกฝ่ายเป็นไม่ได้ เราจะพยายามมองหาจุดผิดพลาดของเขาตลอดเวลา และนั่นไม่สามารถนำไปสู่ความเข้าใจอย่างแท้จริงได้ แม้เราจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาคิดหรือพูดได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กันด้วยเหตุผลเพียงเพราะ เราเห็นต่างกัน
เมื่อเรายอมรับกันและกันได้มากพอ ‘การฟังกันและกันด้วยใจ จากใจจริง’ คือ สิ่งที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกได้รับการสานต่อขึ้นมาใหม่ ซึ่งการฟังที่ดีจะนำไปสู่บทสนทนาที่ไม่ทำร้ายกัน และทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น เป็นสิ่งสำคัญของการเข้าใจมากขึ้น โดยปราศจากถ้อยคำทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกัน
3 พ่อ แม่ ลูก เราต่างเป็นคนละคนกัน ต่างก็มีชีวิตเป็นของตัวเอง

สิ่งสำคัญที่ลืมเสียไม่ได้ คือ พ่อ แม่ ลูก เราต่างเป็นคนละคนกัน เราจะมาคาดหวังให้แต่ละคนมาเข้าใจเราทุกๆ อย่างคงเป็นไปไม่ได้ เพราะถึงแม้จะเป็นสายเลือดเดียวกัน แต่เมื่อเป็นคนละคน มุมมองก็คนละมุมมอง เนื่องจากบุคลิกอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกัน นำไปสู่กรอบการมองโลกที่แตกต่างกันออกไป

แต่ถ้าหากอีกฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะยอมรับและเข้าใจในความเป็นเรา ให้เราเรียนรู้ที่จะทำความยอมรับและเข้าใจตัวเองก่อน เพราะคนที่จะเข้าใจตัวเราดีที่สุด คือ ตัวเราเอง
4 ท้ายที่สุดแล้วแม้อีกฝ่ายยังไม่ยอมรับในความคิดต่างของเรา ให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง

ในความเป็นจริง เมื่อเราพยายามเต็มที่แล้ว เราควรเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง เราไม่จำเป็นต้องถกเถียงกันเพื่อเอาชนะ หรือยอมรับทุกอย่างที่อีกฝ่ายบอกเรา สิ่งที่เราสามารถทำได้ คือ การรักเขาในแบบที่เขาเป็น ใช้ชีวิตร่วมกันตามปกติ และงดพูดคุยในหัวข้อที่อีกฝ่ายไม่สามารถยอมรับได้ในวงสนทนา
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเราทำหน้าที่ และทำตามสิ่งที่เราเชื่อ แล้วนำมาซึ่งความไม่พอใจของอีกฝ่าย เราสามารถอธิบายเหตุผลให้เขาฟัง ด้วยถ้อยคำที่สงบได้ แต่ถ้าอีกฝ่ายยังไม่ยอมรับและเข้าใจไม่ได้ ให้เราทำใจ และปล่อยวาง ส่วนตัวเรายังคงมั่นคงในสิ่งที่เราเชื่อ และทำในสิ่งที่เราตั้งใจต่อไป ตราบใดที่สิ่งที่นั้นไม่ได้ทำให้ตัวเราหรือใครเดือดร้อน

ที่มา https://thepotential.org/family/the-untold-stories-2-ep7/

DCY ขอแนะนำเรื่องดี ๆ มานำเสนอ "สุวิทย์ เมษินทรีย์" เปิดแนวคิดปั้นเยาวชนรับโลกใหม่ อยู่กับโลกอย่างปกติสุข อยู่กับเพื่อนอ...
29/09/2021
"สุวิทย์ เมษินทรีย์" เปิดแนวคิด ปั้นเยาวชนรับโลกใหม่ อยู่กับโลกอย่างปกติสุข อยู่กับเพื่อ

DCY ขอแนะนำเรื่องดี ๆ มานำเสนอ "สุวิทย์ เมษินทรีย์" เปิดแนวคิดปั้นเยาวชนรับโลกใหม่ อยู่กับโลกอย่างปกติสุข อยู่กับเพื่อนอย่างมีความสุข

#DCY #กระทรวงพม. #กรมกิจการเด็กและเยาวชน

"สุวิทย์ เมษินทรีย์" เปิดแนวคิด ปั้นเยาวชนรับโลกใหม่ อยู่กับโลกอย่างปกติสุข อยู่กับเพื่อนอย่างมีความสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชนสรุปข้อมูลแ...
29/09/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค

ประจำวันที่ 28 กันยายน 2564

#ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด19กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงพม. #กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มีด้วยหรือ โรคออฟฟิศซินโดรมในเด็ก เมื่อพ่อแม่ปล่อยให้หน้าจอเป็นพี่เลี้ยงลูก#parentsone
29/09/2021

มีด้วยหรือ โรคออฟฟิศซินโดรมในเด็ก เมื่อพ่อแม่ปล่อยให้หน้าจอเป็นพี่เลี้ยงลูก

#parentsone

วันนี้วันพระ DCY ขอเสนอหลักคำสอนง่ายๆ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำมาจากบท "มงคลสูตร" ที่พระพุทธเจ้าตรัสต...
28/09/2021

วันนี้วันพระ DCY ขอเสนอหลักคำสอนง่ายๆ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำมาจากบท "มงคลสูตร" ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า "คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ" โดยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า คุณธรรมนั้นก็คือ "มงคลชีวิต" ซึ่งก็มี 38 ประการ
ในสัปดาห์นี้แอดมินจะพามาศึกษาต่อในข้อที่ 11 "การบำรุงบิดามารดา" พ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก เพราะว่าท่านได้คอยอบรมสั่งสอนลูก เป็นคนแรกก่อนคนอื่นใดในโลก คอยปกป้อง คุ้มครอง อุปการะเลี้ยงดู

สามารถติดตามหลักคำสอน มงคล 38 ได้ทุกวันพระ ทางเพจ #DCY #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #วันนี้วันพระ

วันนี้วันพระ DCY ขอเสนอหลักคำสอนง่ายๆ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยนำมาจากบท "มงคลสูตร" ที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า "คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ" โดยพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า คุณธรรมนั้นก็คือ "มงคลชีวิต" ซึ่งก็มี 38 ประการ
ในสัปดาห์นี้แอดมินจะพามาศึกษาต่อในข้อที่ 11 "การบำรุงบิดามารดา" พ่อแม่นั้นเปรียบได้เป็นทั้ง ครูของลูก เทวดาของลูก พรหมของลูก และอรหันต์ของลูก เพราะว่าท่านได้คอยอบรมสั่งสอนลูก เป็นคนแรกก่อนคนอื่นใดในโลก คอยปกป้อง คุ้มครอง อุปการะเลี้ยงดู

สามารถติดตามหลักคำสอน มงคล 38 ได้ทุกวันพระ ทางเพจ #DCY #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #วันนี้วันพระ

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11.45 น. ณ หอประชุม กรมกิจการ...
28/09/2021

พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 11.45 น. ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และมี นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวความในใจถึงผู้เกษียณอายุราชการฯ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และมี นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ดย. ทั้ง 107 หน่วย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

ประชุม ดย. ครั้งที่ 7/2564 พร้อมมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563วันอังคารที่ ...
28/09/2021

ประชุม ดย. ครั้งที่ 7/2564 พร้อมมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมทั้ง นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และ นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานในสังกัด ดย. ทั้ง 107 หน่วย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

และในเวลา 11.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน มอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ พ.ศ.2563 ได้แก่
1. นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
2. นางเยาวพรรณ แช่มพุดซา หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.อุดรธานี
ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 31วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 ...
28/09/2021

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 31

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานและผู้แทนประเทศไทย ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 31 (31st Meeting of the Senior Officials Committee for the ASEAN Socio-Cultural Community :SOCA) ซึ่งมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดาของเด็กถูกทอดทิ้งทางสื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 5 ราย
28/09/2021

#ร่วมด้วยช่วยกันแชร์
ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดาของเด็กถูกทอดทิ้งทางสื่อมวลชน ประจำเดือนกันยายน 2564 จำนวน 5 ราย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชนสรุปข้อมูลแ...
28/09/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค

ประจำวันที่ 27 กันยายน 2564

#ศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด19กรมกิจการเด็กและเยาวชน
#กระทรวงพม. #กรมกิจการเด็กและเยาวชน

DCY แนะนำ การฝึกให้ลูกรับมือกับความเสียใจเมื่อสูญเสียคนที่รัก ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการสูญเสีย หลาย ๆ ครอบครัว  และ...
28/09/2021

DCY แนะนำ การฝึกให้ลูกรับมือกับความเสียใจเมื่อสูญเสียคนที่รัก ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการสูญเสีย หลาย ๆ ครอบครัว และ เด็กและเยาวชนบางคนนั้นต้องสูญเสีย พ่อแม่ หรือ ญาติ จากการแพร่ระบาดในครั้งนี้

1. ใช้ตัวอย่างจากเหตุการณ์ สิ่งของ หรือจากการ์ตูน อธิบายว่าทำไมคนหรือสัตว์ต้องตาย

เช่น เมื่อคนได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายหยุดทำงานก็ทำให้เสียชีวิตได้ การใช้ความตายจากในการ์ตูนหรือนิทานมาอธิบายจะทำให้เด็กพอเข้าใจ สามารถจินตนาการเห็นภาพได้ดีขึ้น และเมื่อถึงเวลาสูญเสีย เขาอาจจะตกใจหรือเสียใจ คุณพ่อคุณแม่ควรปลอบประโลมและค่อย ๆ อธิบายเพื่อให้เขาเชื่อมโยงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เคยสอน ก็จะทำให้ลูกเข้าใจได้ดีขึ้น

2. ใช้คำที่ไม่รุนแรง

ไม่ทำให้ความตายดูน่ากลัวหรือน่าตกใจจนเกินไป แต่ก็ไม่ควรทำให้ความตายดูดีหรือสวยงามเกินไป เช่น พูดย้ำบ่อยครั้งว่าตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ ตายไปแล้วสบาย เนื่องจากเด็กยังแยกแยะไม่ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ทำให้เวลาเด็กมีปัญหาอาจจะคิดอยากตายขึ้นมา เพราะคิดว่าเป็นสิ่งดี จึงควรใช้คำที่มีความหมายกลาง ๆ และอธิบายชัดเจน เช่น “ถึงเวลาที่น้องหมาต้องไปแล้ว เพราะร่างกายไม่ทำงานแล้ว” ซึ่งลูกอาจจะซักถามต่ออีกมากมาย คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตอบคำถามเพื่อให้ลูกได้ทำความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง

3. ไม่ดุหรือเลี่ยงไม่ตอบคำถามเวลาลูกตั้งคำถามเรื่องความตาย

คุณพ่อคุณแม่ควรใช้โอกาสนี้ในการอธิบายประเด็นที่ลูก สนใจ เพื่อคลายความสงสัย และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูก

4. เป็นที่พึ่งทางอารมณ์ให้กับลูก

เมื่อเกิดการสูญเสียลูกอาจมีความหวั่นไหวทางอารมณ์อยู่บ้าง โดยที่เขาก็ไม่สามารถอธิบายความรู้สึกออกมาได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตจากท่าทางของลูก และอยู่ข้าง ๆ เสมอ เพื่อคอยสร้างความอบอุ่นใจให้กับเขา ไม่ปล่อยให้เขาอ้างว้างลำพัง หรือหากเป็นการสูญเสียคนในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นตัวอย่างในการแสดงความเข้มแข็งให้ลูกเห็น โดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจมากจนทำให้ลูกรู้สึกหดหู่ไปด้วย

5. อย่ากลัวว่าลูกจะรับมือการสูญเสียไม่ได้

บางครั้งผู้ใหญ่กลัวว่าเด็กจะเศร้าเสียใจกับการสูญเสียและความตาย จึงเลี่ยงไม่บอกความจริงให้เด็กรับรู้ แต่แท้จริงแล้วเด็ก ๆ มักมีวิธีจัดการและรับมือกับความเสียใจได้ดีกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากความโศกเศร้าจะอยู่กับเขาไม่นาน เพราะเมื่อมีสิ่งอื่นให้สนใจก็จะทำให้ลืมไปได้เอง

6. สอนให้ลูกได้ระบายความรู้สึกตัวเอง

สำหรับเด็กโต หรือเด็กในช่วงก่อนวัยรุ่น มักจะเริ่มเข้าใจความหมายของการตายได้ดี ในช่วงวัยนี้สำคัญที่สุดคือ การพูดคุยและถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับการสูญเสีย ให้เด็กได้ระบายความในใจและความเสียใจของตนเองออกมา อย่าให้เข้าคิดไปเองเออเองคนเดียว พ่อแม่สามารถแบ่งปันเล่าเรื่องต่าง ๆ ของคนที่เสียชีวิตให้ฟัง กอดให้ความอบอุ่นกับเขา จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกฟื้นฟูจากความเสียใจได้เร็วมากขึ้น

ทำไมลูกชอบพูด “ไม่“ ทำความเข้าใจเจ้าหนูนักปฏิเสธ#parentsone
27/09/2021

ทำไมลูกชอบพูด “ไม่“ ทำความเข้าใจเจ้าหนูนักปฏิเสธ

#parentsone

🤔 ทำไมลูกชอบพูด “ไม่“ ทำความเข้าใจเจ้าหนูนักปฏิเสธ 👶❌
.
“ไม่เอา!” “ไม่ทำ!” “ไม่กิน!” “ไม่ไม่ไม่ๆๆ!” นอกจากเจ้าตัวเล็กในวัยเตาะแตะจะชอบพูดไม่หยุดแล้ว เชื่อเหลือเกินว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆ คนจะต้องเจอปัญหาลูกชอบพูดคำว่า “ไม่” อย่างแน่นอน ❌ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนก็ดูว่านอนสอนง่าย พูดอะไรก็ทำตาม แต่ไม่รู้ทำไมอยู่ดีๆ ก็กลายไปนักปฏิเสธไปซะได้ 😢
.
วันนี้เราจึงจะพาคุณพ่อคุณแม่มาหาเหตุผลที่ทำไมลูกถึงชอบพูด “ไม่” ไว้ก่อนมาฝาก พร้อมวิธีรับมือที่ให้คุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างแน่นอนค่ะ 😊
.
❤️ เหตุผลที่ลูกชอบปฏิเสธ ❤️
เป็นพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กวัย 1-3 ขวบ เพราะลูกเริ่มมีความคิดของตัวเอง และสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงชอบปฏิเสธคำสั่งของผู้ใหญ่ด้วยคำว่า “ไม่” ตลอด ซึ่งเป็นวิธีที่เด็กใช้เพื่อการพัฒนาความเป็นตัวของตัวเอง
.
และในบางครั้งลูกก็ไม่ได้หมายความตามนั้นจริงๆ เขาอาจจะแค่พูดปฏิเสธออกมาเฉยๆ ให้พ่อแม่อย่างเราปวดหัวเล่นๆ ค่ะ 🤣
.
🧡 วิธีรับมือกับนักปฏิเสธ 🧡
⭐️ ขั้นที่ 1 เตือนก่อนถึงเวลาจริง เช่น อีก 10 นาทีเดี๋ยวไปอาบน้ำกันนะคะ เพราะแน่นอนว่าการที่เราจะให้ลูกเปลี่ยนมาทำอะไรบางอย่าง ก็ต้องมีการเตรียมตัวก่อน เพื่อให้ลูกรับรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
.
⭐️ ขั้นที่ 2 บอกให้ทำเมื่อถึงเวลา เช่น ครบ 10 นาทีแล้ว ไปอาบน้ำกันเถอะค่ะ ซึ่งขั้นนี้ลูกอาจจะงอแง ยังคงไม่ยอมไปอาบน้ำ คุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องใช้ความใจเย็นมากๆ อย่าหงุดหงิดหรือโมโหลูก ให้พูดด้วยความหนักแน่น
.
⭐️ ขั้นที่ 3 พาให้ลงมือทำด้วยการโน้มน้าว เช่น โน้มน้าวผ่านเกมสนุกๆ หรือใช้การทำก่อนเพื่อให้ลูกทำตาม เพราะเด็กวัยนี้จะชอบการเลียนแบบมากๆ ค่ะ
.
😢 หากรับมือไม่ถูกจะเป็นยังไง ? 😢
แน่นอนว่าเมื่อลูกชอบพูดปฏิเสธบ่อยเข้า คุณพ่อคุณแม่อย่างเราก็คงอดไม่ได้ที่จะโมโห และเผลอโต้ตอบกับลูกแบบนี้…
❌ บังคับให้ลูกทำ
❌ พูดย้ำว่าลูกเป็นเด็กดื้อ
.
ซึ่งนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกยิ่งแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ออกมามากขึ้น ลูกจะร้องไห้ โวยวาย กลายเป็นเด็กอารมณ์ร้าย ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
.
👍 สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทำได้ 👍
✅ เข้าใจว่านี่เป็นช่วงวัยของลูก
✅ ไม่บีบบังคับ แต่ให้ลูก “มีตัวเลือก” เรื่องนี้สำคัญมากๆ เลยนะคะ เพราะอย่างที่บอกว่าเด็กวัยนี้จะเป็นตัวของตัวเอง อยากที่จะเลือกทุกอย่างเอง ซึ่งการมีตัวเลือก (ที่ไม่ว่าทางไหนก็คือสิ่งที่เราอยากให้ลูกทำ 😂) จะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าเขาไม่ได้กำลังถูกบังคับค่ะ
✅ ต้องพูดอย่างหนักแน่น แต่ไม่ใส่อารมณ์
.
ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จะต้องใจเย็นขั้นสุด สูดลมหายใจลึกๆ ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ดีนะคะ และอย่าลืมชื่นชมลูกเมื่อเขาสามารถทำได้ หากเรารับมือกับลูกอย่างถูกวิธี เมื่อผ่านช่วงนี้ไปก็จะเป็นการสร้างความเชื่อใจ และทำให้ลูกเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ และสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะ 😇
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.parentsone.com/negativism-in-toddlers/
-----------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone

กระทรวงพม. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฯวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 กระทรวงการพัฒนาสั...
27/09/2021

กระทรวงพม. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ฯ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เปลี่ยนใจลูกน้อยยังไง ให้รักในการแปรงฟัน#parentsone
27/09/2021
เปลี่ยนใจลูกน้อยยังไง ให้รักในการแปรงฟัน

เปลี่ยนใจลูกน้อยยังไง ให้รักในการแปรงฟัน

#parentsone

เมื่อเด็กๆ เริ่มมีฟันขึ้น และสามารถรับประทานอาหารได้หลากหลาย คุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มมีความหนักใจ เรื่องฟัน.....

กระทรวงพม. โดย ดย. ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ฯวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.30 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม...
27/09/2021

กระทรวงพม. โดย ดย. ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี ฯ

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.30 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมประชุมคณะทำงานรายงานประจำปีของกมกิจการเด็กและเยาวชน 2564 ซึ่งการประชุมจัดขึ้นด้วยระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงพม. โดยกรมเด็ก ฯ พบเครือข่าย Alternative Care Thailandวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.30 กระทรวงการพัฒนาสังคม...
27/09/2021

กระทรวงพม. โดยกรมเด็ก ฯ พบเครือข่าย Alternative Care Thailand

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 9.30 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เข้าประชุมร่วมกับเครือข่ายการเลี้ยงดูทดแทนประเทศไทย (Alternative Care Thailand – ACT) ประกอบด้วย สหทัยมูลนิธิ องค์กร Care for Children มูลนิธิก้าวหน้าพัฒนา มูลนิธิวันสกาย มูลนิธิสายเด็ก 1387 มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ มูลนิธิวัฒนเสรี และดร. กัณฐมณี ลดาพงษ์พัฒนา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม
ACT ซึ่งการประชุมจัดขึ้นด้วยระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เข้าร่วม ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ที่อยู่

618/1 ถ.นิคมมักสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622555850

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โน๊ตธารินทร์ธรรมรัตน์ตราธนาคารออมสินหมายเลขบัญชีนี้เอาลูกชายผมไปครับพศ62 แล้วหน่วยงานช่วยตามเงินมาให้ผมหน่อยผมจะเอาลูกเรียนหนังสือ
"เรามีเรา" หากพบเห็นเด็กและครอบครัวประสบปัญหาทางสังคม ถูกกระทำความรุนแรง หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว ทั้ง 77 จังหวัด หรือ แอปพลิเคชั่น "คุ้มครองเด็ก" หรือโทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ความคิดเห็น 0 รายการ เขียนความคิดเห็น… กรมกิจการเด็กและเยาวชน รายการโปรด · 18 ชม. ·
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ มูลนิธิบ้านฟุตบอลเยาวชน(ภูเก็ต) เปิดรับสมัครเด็กประจำปี 2564 -เด็กด้อยโอกาส ทั้งชายและหญิง อายุ ระหว่าง 6 ถึง 10 ปี เกิด พ.ศ.2554 ถึงปี 2558 -สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 31 มีนาคม 2564 -กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ใน https://forms.gle/zkxFtuxNe5TABBog6 ระบุเบอร์โทรชัดเจน หรือกรอกใบสมัครส่งin box มา Sp mumm สอบถามเพิ่มเติม 0895873618
จงพยายามค้นหาชาติหน้า เพื่อพบนั้นจงได้ ดูไปที่การก้าวหมุนชองโลก ห้อตะบึงไป ที่นั้นไมม่ีความเกิด สูฐญาภาอนาคตไม่เคยมี แต่โลกพยายามยกปัจจุบัน เพื่อก้าวไปทั้งหมด ปัจจุบันทั้งนั้นแหละ ก้าวล่วงไเวลาไปสู่อนาคต โลกอนาคตนั้นไม่มี เมื่อปัจจุบันไปถึงอนาคต ที่ไม่มี ปัจจุบันนั้นไม่มีด้วยค่าอนาคต ไม่มี อันความไม่มีคือสมบูรณ์บท ความมีเข้าไปไม่ได้ ความมีจึงหลุดพ้นทันท ีณสถานภาพไม่มี สมบูรณภาพในสิ่งมีนั้นเอง เราอันไม่ได้เกิด กำลังเดินทางไกลคืออริยะ ธรรมชาติอันไม่มีการเกิดนี้แหละ มันมาก มีอายุชัยกาลชองวัตถ ุมีอายุขัยกรรม ก็ความดับที่อายุขัยกาลนำพาไป สู่ความสิ้นสุด ดังนั้นทุกข์ทำส้นตีนอะไร
ทำไมเงินอุดหนุนเด็กเขาใด้กันหมดของหนูยังไม่ใด้
เข้าเว็บdcyไม่ได้อะครับ ลองาาหลายวันแล้วครับ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) เพื่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัวและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดรูปแบบ แนวทางในการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการจัดสวัสดิการสังคมให้กับแม่วัยรุ่นอย่างเหมาะสมตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณัฐชยา นรารัตน์ ผู้ก่อตั้งโครงการอาสาสมัครTake a seat ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาชน ในด้านการศึกษา มีความประสงค์อยากเข้าร่วมเป็นpartnerกับทาง ดย.. ไม่ทราบว่าจะทำการเข้าไปพูดคุยนัดหมายได้จากช่องทางไหนบ้างคะ ทางโครงการเราเองมีสื่อการสอน worksheet e-learning ต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกิจที่ทาง ดย. ดำเนินการอยู่ อยากนำสื่อการสอนเหล่านี้เผยแพร่ผ่านทาง ดย. ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน และมอบนโยบายการทำงานในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวภาคย์ คงนาลึก ตำแหน่ง นักจิตวิทยา เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน และมอบนโยบายการทำงานในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรระดับผู้นำให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
เช้านี้@ดิเอมเมอรัลด์
เข้าวัดขอพรเสริมบารมีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต