กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

เปิดเหมือนปกติ

ฝึกยังไงดี? ถ้าอยากให้ลูกกินข้าวเอง#parentsone
11/01/2021
ฝึกยังไงดี? ถ้าอยากให้ลูกกินข้าวเอง

ฝึกยังไงดี? ถ้าอยากให้ลูกกินข้าวเอง

#parentsone

เมื่อถึงวัยที่เจ้าตัวน้อยเริ่มลุกขึ้นนั่ง จับข้าวของด้วยสองมือน้อยได้แล้ว ก็เป็นอันถึงเวลาที่คุณพ่อคุ....

11/01/2021

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประ...
11/01/2021

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมหารือบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล  พร้อมด้วยเครือข่...
11/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล พร้อมด้วยเครือข่าย อพม.ในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล กรณีมีผู้ประสบปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นครอบครัวยากจน และอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน และได้ปลูกสร้างเพิง โดยใช้เศษไม้ทำเพิงและใช้ผ้าเต้นท์เก่าๆเป็นมุ้งลังคา สามีไม่มีงานทำตั้งแต่สถานการณ์เชื้อโควิด-19
โดยมีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
2.ให้คำปรึกษาในการดูแลบุตร
3.พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว
4.ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือที่อยู่อาศัยต่อ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ดำเนินรายการ ...
11/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ดำเนินรายการ “วัยคิด(ส์) วัยสร้างสรรค์” กิจกรรมภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2564 ผ่านทางสถานีวิทยุ PNU Radio FM 92.25 Mhz.และไลฟ์สดผ่านทางเฟสบุคเพจ DJ Teen Narathiwat โดยมีนายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมพูดคุยให้ความรู้และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ 6 ประเด็น ดังนี้
1.กิจกรรมกดไลค์ กดแชร์เฟสบุ๊คเพจ DJ TEEN Narathiwat
2.กิจกรรมแจกของรางวัล เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม ด้วยการส่งภาพกิจกรรมจิตอาสามายังเฟสบุ๊คเพจ DJ Teen Narathiwat จำนวน 20 รางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
3.ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
4. ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือศูนย์ให้คำปรึกษา เด็ก เยาวชนและครอบครัว
5.ประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด-19 วิถีชีวิตใหม่ New Normal
6.ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพประจำปี 2564 ในหัวข้อ สำนึกรักแผ่นดิน ชิงรางวัลและโล่เกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่อง...
11/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนคุ้มครองเด็ก ร่วมแจกอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มสะอาดให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและเด็กๆในพื้นที่ และได้นำไปแจกจ่ายกับหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขังที่ไม่สามารถเดินทางมารับน้ำดื่มได้ ณ วัดร่อน ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ ต่อไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยแกนน...
10/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยแกนนำสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดปัตตานี (สวท.) จัดกิจกรรมรายการวิทยุวัยใส วัย teen หัวใจ dcy ทุกวันเสาร์ เวลา 08.00-09.00 น. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน่วยงาน รวมถึงการพูดคุยวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดปัตตานี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับบ้านพักเด็กแล...
10/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรม Live สด วันเด็กแห่งชาติ ในหัวข้อ "วันเด็กแห่งชาติปีนี้ร่วมพลิกวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันกับกิจกรรม พาน้องๆสู่โลกสภาเด็กและเยาวชนนครนายก" ภายใต้คำขวัญที่ว่า เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี มีคุณธรรม" เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านเพจสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

"เพราะวัยเด็ก มีแค่ครั้งเดียว"เนื่องในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ได้ยกเลิก...
09/01/2021

"เพราะวัยเด็ก มีแค่ครั้งเดียว"

เนื่องในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ได้ยกเลิกการจัดงาน

ขอเชิญชวน "โชว์รูปในวัยเด็ก" ร่วมโพสต์รูปในวัยเด็กของท่านใต้โพสต์นี้
สุ่มแจกรางวัล จักรยานเด็ก ตุ๊กตา และรางวัลของเล่นอื่น ๆ
ร่วมกิจกรรม วันนี้ - 12 มกราคม 2564
ประกาศผลรางวัล 13 มกราคม 2564

กติกาการร่วมกิจกรรม
- กดถูกใจ และกดแชร์โพสต์ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมติดแฮทแท็ก #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ร่วมโพสต์รูปวัยเด็กใต้โพสต์

วันเด็กแห่งชาติ
09/01/2021

วันเด็กแห่งชาติ

" โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร? " เนื่องในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ทำให้วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ได้ยกเลิกการจ...
08/01/2021

" โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร? "

เนื่องในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19 ทำให้วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ได้ยกเลิกการจัดงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ ร่วมแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ "ตอนเด็กฝันอยากทำอาชีพอะไร เพราะอะไร ? " ที่ใต้โพสต์นี้ พร้อมสุ่มลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจากกรมกิจการเด้กและเยาวชน จำนวน 9 รางวัล สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 มกราคม 2564 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพุธที่ 13 มกราคม 2564

กติการ่วมกิจกรรม!!!!!!!!
1. กดถูกใจ และกดแชร์โพสต์ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมติดแฮชแท็ก #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. แสดงความคิดเห็นที่ใต้โพสต์นี้ พร้อมหลักฐานการแคปหน้าจอไทม์ไลน์ของท่าน

รู้หรือไม่วันเด็กแห่งชาติมีความเป็นมาอย่างไรร่วมหาคำตอบพร้อมลุ้นของรางวัล เพียงตามล่าหาชื่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนในคลิปว...
08/01/2021
ประวัติวันเด็กแห่งชาติ

รู้หรือไม่วันเด็กแห่งชาติมีความเป็นมาอย่างไร

ร่วมหาคำตอบพร้อมลุ้นของรางวัล เพียงตามล่าหาชื่อกรมกิจการเด็กและเยาวชนในคลิปวิดีโอ

สุ่มแจกรางวัล จักรยานเด็ก 2 คัน
ลูกวอลเล่ย์บอล 5 ลูก และตุ๊กตา 2 ตัว
ร่วมกิจกรรม วันนี้ - 12 มกราคม 2564
ประกาศผลรางวัล 13 มกราคม 2564

กติกาการร่วมกิจกรรม
- กดถูกใจ และกดแชร์โพสต์ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ) พร้อมติดแฮทแท็ก #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- แคปหน้าจอคลิปวีดีโอช่วงที่มีชื่อกรมกิจการเด็กและเยาวชน 1 รูป ส่งใต้โพสต์

หมายเหตุ *** ผลการตัดสินของกรมกิจการเด็กและเยาวชนถือเป็นที่สิ้นสุด

รู้หรือไม่วันเด็กและเยาวชนมีความเป็นมาอย่างไร

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้นางสาว...
08/01/2021

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นางสาวธันย์ชนก ฟักอุดม ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แก่เด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังความปลื้มปิติแก่เด็ก ๆ ในความอุปการะ ตลอดจนข้าราชการ และบุคลากร ณ อาคารสง่า ทองอยู่ นาควัชระสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดย.ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบเลี้ยงดูทดแทนวันศุกร์ที่ 8 ม...
08/01/2021

ดย.ร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาระบบเลี้ยงดูทดแทน

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยนางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มทำงานด้านการเลี้ยงดูทดแทน เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย เข้าพบ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กในประเด็นเด็กขาดไร้การอุปการะเลี้ยงดูจากบิดามารดา โดยมีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว และนางเธียรทอง ประสานพาณิช ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ขอให้เด็ก ๆ เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตที่ดีรู้คิด รู้ทำ เป็นเด็กดี มีสุข และสร้างสรรค์ สุ...
08/01/2021

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ขอให้เด็ก ๆ เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน เพื่ออนาคตที่ดี
รู้คิด รู้ทำ เป็นเด็กดี มีสุข และสร้างสรรค์

สุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ฝึกอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัย COVID - 19
08/01/2021

ฝึกอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัย COVID - 19

ฟรี! ฝึกอาชีพ แม่เลี้ยงเดี่ยว สู้ภัยโควิด
.
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มีหลายโครงการภาครัฐออกมาช่วยเหลือประชาชน
โดยโครงการช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว 1,000 ราย
ด้วยการฝึกอาชีพสร้างรายได้ฟรี ก็เป็นหนึ่งในนั้น
.
หลักสูตรการฝึกอาชีพมีหลายอย่าง
เช่น เสริมสวย ทำผม เพนท์เล็บ ตัดเย็บเสื้อผ้า
อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ศิลปะงานใบตอง จัดดอกไม้ ฯลฯ
.
รวมทั้งยังเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้จนพึ่งพาตนเองได้
ไม่ว่าจะฝึกทักษะการทำธุรกิจ วิธีการขายออนไลน์
หรือแม้แต่การประสานแหล่งเงินทุน
.
สถานที่ฝึกอบรม คือ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 8 แห่ง
คือ นนทบุรี เชียงราย ลำพูน ลำปาง
ศรีสะเกษ ชลบุรี ขอนแก่น และสงขลา
.
มีที่พัก อาหาร เครื่องแบบ วัสดุอุปกรณ์
และสามารถนำบุตรไปเลี้ยงในศูนย์ระหว่างเรียนได้ด้วย
หรือจะรวมกลุ่มผู้หญิง 30 คนขึ้นไป
ขอครูไปฝึกอาชีพให้ในชุมชนก็ได้
.
ผู้สนใจสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
โทร 0 2642 5056

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19
-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

จุดเด่น หมอชนะ"โหลดง่าย ใช้ง่าย ช่วยงานหมอ"1) คุ้มครองผู้ใช้ "หมอชนะ" เป็น Application ติดตามตัวแบบอัตโนมัติที่มีความปลอ...
08/01/2021

จุดเด่น หมอชนะ
"โหลดง่าย ใช้ง่าย ช่วยงานหมอ"

1) คุ้มครองผู้ใช้
"หมอชนะ" เป็น Application ติดตามตัวแบบอัตโนมัติ
ที่มีความปลอดภัยของการคุ้มครองข้อมูล

2) คุ้มครองคนที่เรารัก
สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพสูง ในวงกว้าง
โดยจะประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ตลอดเวลา
หากมีความเสี่ยงเพิ่ม จะป้องกันคนที่เรารักรอบตัวด้วย

3) คุ้มครองไปทุกที่
สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ
หากไปยังสถานที่เสี่ยง
แต่ไม่ได้ check in / check out

ที่มา : กระทรวงดิจิทัล เพื่อเครษฐกิจและสังคม

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

จุดเด่น หมอชนะ
"โหลดง่าย ใช้ง่าย ช่วยงานหมอ"

1) คุ้มครองผู้ใช้
"หมอชนะ" เป็น Application ติดตามตัวแบบอัตโนมัติ
ที่มีความปลอดภัยของการคุ้มครองข้อมูล

2) คุ้มครองคนที่เรารัก
สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพสูง ในวงกว้าง
โดยจะประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้ตลอดเวลา
หากมีความเสี่ยงเพิ่ม จะป้องกันคนที่เรารักรอบตัวด้วย

3) คุ้มครองไปทุกที่
สามารถติดตามผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ
หากไปยังสถานที่เสี่ยง
แต่ไม่ได้ check in / check out

ที่มา : กระทรวงดิจิทัล เพื่อเครษฐกิจและสังคม

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอบข้อม...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่สอบข้อมูลเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน ในเขตพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ครอบครัว เด็กจำนวน 8 ราย จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามเ...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีครอบครัวยากลำบาก รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และติดตามเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก ติดตามสภาพความเป็นอยู่ และการใช้ประโยชน์จากสวัสดิการที่ได้รับ จำนวน 3 ครอบครัว ณ พื้นที่ ตำบลลำแก่น, ตำบลบางวัน และ ตำบลคุระ จังหวัดพังงา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ”ดืองันฮาตี-ทำด้วยใจ” ณ พื้นที่ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยสภาพปัญหาครอบครัวมีฐานะยากจน สภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ตามปกติ พบเด็กและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ร้วมกันภายในบ้านเป็นครอบครัวใหญ่จำนวน 8 คน อาศัยอยู่ด้วยกัน ภายในบ้าน ซึ่งสภาพที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคง สภาพบ้านค่อนข้างทรุดโทรมเป็นอย่างมาก จึงจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประกอบกับรายได้ทางครอบครัวไม่เพียงพอแก่การยังชีพ

ทั้งนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสให้ความช่วยเหลือมีรายละเอียดดังนี้
🔹 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้ให้ความช่วยเหลือในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ 2 ครัวเรือน ประกอบด้วย ข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า และนำ้ตาล เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น
🔹 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้มีการสอบข้อเท็จจริงและลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ได้มีการแจ้งวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 และได้แจกหน้ากากอนามัยให้แต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิการตรวจวัดไข้แต่ละครัวเรือนเป็นปกติ และการล้างมือเพื่อปกป้องจากการสัมผัสด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ตามมาตราการการป้องกันการแพร่รระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
🔹 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้ แนะนำข้อมูลการได้รับสิทธิสวัสดิการพร้อมด้วย ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ ประกอบกับนำเข้าพิจารณาเงินสงเคราะห์เด็กและครอบครัวยากจนให้กับ 2 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือกับกับครอบครัว
🔹 ประสานหน่วยงานเครือข่ายและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ในการติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ และทราบถึงสภาพปัญหาด้านที่อยู่อาศัยของ 2 ครอบครัว เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้
🔹 สร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้มีพลังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตได้ตามปกติ หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ”ดืองันฮาตี-ทำด้วยใจ” ณ พื้นที่ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ครัวเรือน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยสภาพปัญหาครอบครัวมีฐานะยากจน สภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ตามปกติ พบเป็นผู้สูงอายุจำนวน 2 คน อายุ 85 ปี และอายุ 63 ปี โดยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 600 บาท และ 800 บาท ซึ่งไม่เพียงพอแก่การยังชีพ ประกอบกับบ้านมีสภาพทรุดโทรมจึงต้องออกจากบ้านเพื่อหาที่อยู่อาศัย(บ้านเช่า) โดยมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 3,000 บาท ซึ่งบ้านของตนเองที่ทรุดโทรมนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยเร่งด่วน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามโครงการ”ดืองันฮาตี-ทำด้วยใจ” ณ พื้นที่ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 ครัวเรือน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยสภาพปัญหาครอบครัวมีฐานะยากจน สภาพทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ตามปกติ พบเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งในบางครอบครัวที่มีเด็กยังไม่ได้มีการลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และการไม่ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการของการได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ ตำบ...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมบ้าน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ที่มีฐานะยากจน) จำนวน 30 ครอบครัว เพื่อนำข้อมูล เข้ารับการพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน
จากทีม พม.มุกดาหาร(One Home)ตามลำดับต่อไป พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ ให้กำลังใจ.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่  ร่วมกับทีม (One ...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ ร่วมกับทีม (One Home) พม.แพร่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านคร...
08/01/2021

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสถานสงเคราะห์เด็กปัตตานีลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านครอบครัวอุปถัม เพื่อตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และให้คำปรึกษาแนะนำการดูแลเด็ก โดยเคร่งครัดตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ จังหวัดปัตตานี

ที่อยู่

618/1 ถ.นิคมมักสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการเด็กและเยาวชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไมเงินอุดหนุนเด็กเขาใด้กันหมดของหนูยังไม่ใด้
เข้าเว็บdcyไม่ได้อะครับ ลองาาหลายวันแล้วครับ
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวเกษศิรินทร์ บุญเชิญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) เพื่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัวและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดรูปแบบ แนวทางในการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ และเพื่อพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการจัดสวัสดิการสังคมให้กับแม่วัยรุ่นอย่างเหมาะสมตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
เรียน ท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณัฐชยา นรารัตน์ ผู้ก่อตั้งโครงการอาสาสมัครTake a seat ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาชน ในด้านการศึกษา มีความประสงค์อยากเข้าร่วมเป็นpartnerกับทาง ดย.. ไม่ทราบว่าจะทำการเข้าไปพูดคุยนัดหมายได้จากช่องทางไหนบ้างคะ ทางโครงการเราเองมีสื่อการสอน worksheet e-learning ต่างๆ ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกิจที่ทาง ดย. ดำเนินการอยู่ อยากนำสื่อการสอนเหล่านี้เผยแพร่ผ่านทาง ดย. ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน และมอบนโยบายการทำงานในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้ นางสาวเสาวภาคย์ คงนาลึก ตำแหน่ง นักจิตวิทยา เข้าร่วม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน และมอบนโยบายการทำงานในยุคดิจิทัลขององค์กรด้านเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรระดับผู้นำให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร
เช้านี้@ดิเอมเมอรัลด์
เข้าวัดขอพรเสริมบารมีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ลอยความหนักใจ เชิญทางนี้ หลายคนอยากได้ชีวิตที่สุขสบาย สะดวกและง่าย 🤍🤍🤍🤍🤍 แต่รู้หรือไม่ว่า “ความอยากสบาย” นี่แหละทำลายคนมานักต่อนัก อยากมีชีวิตที่ดี ต้องเริ่มจากการปูพื้นฐานด้านจิตวิญญาณก่อน ลองมาเรียนรู้สติปัญญาที่ดีที่สุดในโลกจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ในเทศนาธรรมพาสเตอร์อ็อกซู พาร์ค ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วจ้า.... รีบมากันเลย
ป้ายสถานีวิทยุได้รับแล้วครับ
ได้รับป้ายสถานีวิทยุเรียบร้อยครับ