โรงงานมักกะสัน

โรงงานมักกะสัน STATE RAILWAY OF THAILAND MAKKASAN WORKSHOP เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงงานมักกะสัน ในอดีต-ปัจจุบัน
(4)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
22/02/2020

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

ส ถ า นี ก ล า ง บ า ง ซื่ อ

ประชาสัมพันธ์ครับ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงวิหารหลวงพ่อนาคปรกมีความจำเป็นต้องอัญเชิญนิมนต์หลวงพ่อนาคปร...
03/01/2020

ประชาสัมพันธ์ครับ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงวิหารหลวงพ่อนาคปรกมีความจำเป็นต้องอัญเชิญนิมนต์หลวงพ่อนาคปรกประดิษฐานยังห้อง ญกง. ไว้เป็นการชั่วคราวก่อน ดังนั้น ด้านโรงงาน จึง นิมนต์องค์หลวงพ่อนาคปรกองค์จำลอง มาจัดเตรียมไว้ให้กับพนักงาน ที่ต้องการกราบไหว้สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้จัดเตรียม โต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะบูชา ณ ที่ห้องเปิดซองตึกอำนวยการชั้น 1 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันครับ Cr.คุณพงษ์เทพ

28/12/2019
SRT New Year

SRT New Year

ปีใหม่ของชาวมักกะสัน

05/12/2019
29 พฤศจิกายน 2562
02/12/2019

29 พฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน 2562
30/11/2019

29 พฤศจิกายน 2562

29 พฤศจิกายน 2562

23/11/2019
Workpoint News

Workpoint News

รัฐบาล ประชาชน เอกชน จะได้อะไรจากโครงการใหญ่ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทนี้

เรื่องดีๆ ที่โรงงานมักกะสัน   คุณชาญณรงค์ ยินดี รปภ.  เก็บกระเป๋า คุณวินัย เจ๊ะโอ๊ะ มีเงินจำนวน 7,100บาท พร้อมเอกสารส่งค...
25/10/2019

เรื่องดีๆ ที่โรงงานมักกะสัน คุณชาญณรงค์ ยินดี รปภ. เก็บกระเป๋า คุณวินัย เจ๊ะโอ๊ะ มีเงินจำนวน 7,100บาท พร้อมเอกสารส่งคืนเจ้าของ

วันปิยมหาราช  23 ตุลาคม  ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "พระมหากษ...
22/10/2019

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ "พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย" ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน อดีตพนักงาน และลูกจ้าง โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย

งาน.ซ่อม/ทำความสะอาดและอุดรอยรั่วถังจ่ายน้ำประปา
13/10/2019

งาน.ซ่อม/ทำความสะอาดและอุดรอยรั่วถังจ่ายน้ำประปา

ทีมงาน วผง. งาน.ซ่อม/ทำความสะอาดและอุดรอยรั่วถังจ่ายน้ำประปา    ที่งาน สฟร.มส.
12/10/2019

ทีมงาน วผง. งาน.ซ่อม/ทำความสะอาดและอุดรอยรั่วถังจ่ายน้ำประปา ที่งาน สฟร.มส.

25/09/2019
ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงาน “วันบุรฉัตร” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการรถไฟไทยยุคใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรีน พาร์ค รีสอร์ท จ.ชลบุรี
24/09/2019

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรีน พาร์ค รีสอร์ท จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมกรีน พาร์ค รีสอร์ท จ.ชลบุรี

รวมภาพพิธีการเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 6 ของฝ่ายการช่างกลรุ่นที่ 1,2,3/2562 โดย ดร.ศิริพงศ์ พฤทธ...
20/08/2019

รวมภาพพิธีการเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 6 ของฝ่ายการช่างกลรุ่นที่ 1,2,3/2562 โดย ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟฯ (รธบ.) ณ โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย

รวมภาพพิธีการเปิดอบรมหลักสูตรพนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 6 ของฝ่ายการช่างกลรุ่นที่ 1,2,3/2562 โดย ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟฯ (รธบ.) ณ โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมชมงานภายใ...
20/08/2019

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมชมงานภายในโรงงานมักกะสัน

คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน พระธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมชมงานภายในโรงงานมักกะสัน

RSU VERNADOC
16/08/2019

RSU VERNADOC

ร่วมฉลอง 109 ปีแห่งการก่อตั้งโรงงานมักกะสัน (พ.ศ. 2453-2562)
ด้วยผลงานจากค่ายสำรวจรังวัดมรดกทางอุตสาหกรรมของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ ย่านโรงงานมักกะสัน
โดยนักศึกษา และสถาปนิกอาสาสมัคร (ชาวไทย และกัมพูชา) จาก #มหาวิทยาลัยรังสิต และ #สถาบันอาศรมศิลป์
จัดโดย ผศ.สุดจิต (เศวตจินดา) สนั่นไหว และทีมผู้สอนในรายวิชา ARC412 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
สนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรังสิต และเครือข่ายอนุรักษ์มักกะสัน

นิทรรศการครั้งแรกจะจัดในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอำนวยการ โรงงานมักกะสัน เวลา 13.00-16.30 น. (เฉพาะผู้มีบัตรผ่านเข้าโรงงานมักกะสัน)
และครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ งาน Open House คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สำหรับบุคคลทั่วไป)

Celebrating 109 years anniversary (1910-2019) of Makkasan Workshop with
Measuring Camp on SRT Industrial Heritage at Makkasan Workshop
by Architect & ARCH. Students volunteers (Thai & Cambodian)

Organized by Sudjit Sananwai & ARC412 Team of ARCH RSU
Supported by S.R.T, RSU & Makkasan Conservation Network

#rsuvernadoc #saveMakkasan #vernadocthailand

16/08/2019
RSU VERNADOC

RSU VERNADOC

Vernacular Documentation camp by RSU
ค่ายสำรวจรังวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น โดยมหาวิทยาลัยรังสิต

การเปิดอบรมพนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 5 เป็น 6 รุ่นที่ 2/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งป...
16/08/2019

การเปิดอบรมพนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 5 เป็น 6 รุ่นที่ 2/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย

การเปิดอบรมพนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 5 เป็น 6 รุ่นที่ 2/2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณโรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย

Filminology
16/08/2019

Filminology

โรงงานมักกะสัน Part II - Makkasan On Slide Film

ภาพโรงงานมักกะสันผ่านฟิล์มสไลด์

E-6 Slide Film Used:
Kodak Ektachrome E100
Fujichrome Velvia
Fujichrome Provia 400x

ชม Part แรกได้ที่ http://bit.ly/Makkasan

Filminology
16/08/2019

Filminology

วันนี้จะพาไปชมบรรยากาศในโรงงานรถไฟมักกะสันกันครับ โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่แถวย่านมักกะสัน ระหว่างสถานีรถไฟมักกะสันและราชปารภ

ตั้งแต่สมัยเด็กๆเวลานั่งรถบนทางด่วนมาถึงแถว ดินแดง-มักกะสัน มองลงมาก็จะเห็นโรงงานขนาดกลาง มีรถไฟจอดเต็มไปหมด ข้างหลังจะเป็นพื้นที่เขียวๆ ต้นไม้ใหญ่มองดูร่มเย็น ต่อมาจึงได้รู้ว่าโรงงานแห่งนี้นั้นเป็นโรงงานของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ

บรรยากาศภายในโรงงานมักกะสันยุคปัจจุบันยังคงรูปแบบเดิมไว้หลายอย่าง โดยรูปลักษณ์ภายนอกยังคงสภาพเดิม ในอดีตนั้นเคยเป็นถึงโรงงานรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เคยมีการผลิตรถไฟเองได้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมในยุครุ่งเรืองของการรถไฟครับ แต่ในปัจจุบันนั้นที่โรงงานเหลือเพียงหน้าที่การซ่อมแซม แต่ก็เป็นการซ่อมบำรุงขณะหนัก จะมากกว่าการซ่อมบำรุงทั่วไป สำหรับรถเก่าที่จะนำมาทำใหม่ หรือรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักครับ

ขอขอบคุณทาง ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย และ โรงงานมักกะสัน ที่ประสานงานให้เข้าไปถ่ายภาพด้านในครับ

ขอบคุณผู้ร่วมเดินทาง Sorn WalkTherapy

Sorn WalkTherapy
16/08/2019

Sorn WalkTherapy

โรงงานรถไฟมักกะสัน
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เป็นโรงงานที่รับงานซ่อมหนัก มีอายุ 109ปีเต็ม อาคารโรงงานโครงสร้างปูนก่ออิฐแบบโรงงานในยุค Industrial Revolution ต้นคริสต์ศตวรรษ 1900

Filminology ชวนให้มาเก็บภาพสถานที่ประวัติศาสตร์สำคัญของระบบคมนาคมทางรางของไทย วันนี้จึงได้มาเดินเล่นยามบ่าย เหงื่อไหลโชก แต่เพลิดเพลินจริงๆ
#leicam3
#summicton35
#Kodakfilm
#tmax400
Dev & Scan Filmtastic
โรงงานมักกะสัน

ฝ่ายการช่างกล สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา  เปิดอบรมหลักสูตร พนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 6 รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงงานมักกะ...
14/08/2019

ฝ่ายการช่างกล สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา เปิดอบรมหลักสูตร พนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 6 รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงงานมักกะสัน

ฝ่ายการช่างกล สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา เปิดอบรมหลักสูตร พนักงานเทคนิค 5 เป็นพนักงานเทคนิค 6 รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงงานมักกะสัน

อนุรักษ์ ‘อาคาร 2465’ สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของโรงงานมักกะสัน
12/08/2019
อนุรักษ์ ‘อาคาร 2465’ สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของโรงงานมักกะสัน

อนุรักษ์ ‘อาคาร 2465’ สถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของโรงงานมักกะสัน

ในอดีตหากพูดถึง ‘โรงงานมักกะสัน’ (Makkasan Workshop) ภาพของความยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองคงมีให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ เพราะ....

Urban Creature
03/08/2019

Urban Creature

หลายคนอาจไม่เข้าใจว่า ‘ป่า’ สำคัญกับ ‘เมือง’ อย่างไร ? แต่รู้หรือไม่ว่าพื้นที่สีเขียวประมาณ 226 ไร่ของป่ามักกะสัน สามารถแก้ปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ ลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 604 ตันต่อปี และยังช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้เราได้หายใจกันถึง 441 ตันต่อปี เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศขนาดยักษ์ให้กับคนกรุง นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ป่ามีความสำคัญกับเมือง และเราทุกคนควรอนุรักษ์ผืนป่ามักกะสันไว้ให้คงอยู่
.
( อ่านเรื่องเล่าโรงงานมักกะสันได้ที่ : https://www.facebook.com/UrbanCreatureTH/posts/2143968572568034 )
.
Sources :
https://bit.ly/2YCFV9i
https://bit.ly/2Ox70ad
https://bit.ly/2YCkcyj
https://bit.ly/2YxKWQx
https://bit.ly/2SXUFug
.
Content Writer : Narisa S.
Graphic Designer : Vachara P.
Photographer : Narisa S.

#UrbanCreature #UrbanCity #Makkasan #มักกะสัน #ปอดมักกะสัน โรงงานมักกะสัน

Urban Creature
02/08/2019

Urban Creature

โรงงานมักกะสัน สถานที่ที่เป็นทั้งชีวิต และหัวใจของการรถไฟแห่งประเทศไทย ทั้งยังเป็นบ้าน ซึ่งหล่อเลี้ยงชาวการรถไฟไทยนานกว่า 109 ปี สร้างสายใยความสัมพันธ์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2353
.
แต่ในวันนี้ ผืนดินโรงงานมักกะสันกำลังจะถูกพลิกโฉมสู่การพัฒนาครั้งใหม่ สิ่งที่เคยมีอยู่อาจเปลี่ยนไป ก่อนวันนั้นจะมาถึง เรามีโอกาสเข้าไปโรงงานมักกะสัน โดยมี ‘ลุงเล็ก - สมบุญ แดงอร่าม’ อดีตช่างฝีมือ 4 ที่ตอนนี้ปลดเกษียณมาเป็นที่ปรึกษาสหภาพรถไฟ พาสำรวจ และบอกเล่าเรื่องราวครั้งตั้งแต่เริ่มสร้างโรงงานมักกะสัน จนเปลี่ยนผ่านสู่ยุคปัจจุบัน
.
Content Writer : Sirilak S.
Graphic Designer : Napattanun O.
Photographer : Narisa S.

#UrbanCreature #UrbanCity #โรงงานมักกะสัน #การรถไฟแห่งประเทศไทย โรงงานมักกะสัน

18/07/2019
คนขี้โกง ต้องทำไง

คนขี้โกง ต้องทำไง

https://youtu.be/1M6okFimyaw

“ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น” การรถไฟแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างพนักงา...

18/07/2019
เราทำอะไร 109 ปี โรงงานมักกะสัน

เราทำอะไร 109 ปี โรงงานมักกะสัน

https://youtu.be/HTHL5uHV12s

โรงงานมักกะสัน ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2453 มีหน้าที่ซ่อมหัวรถจักรและรถโดยสาร ต่อมาในปี 2481 กรมรถไฟฯได้ทำก....

Lertkiatography
15/07/2019

Lertkiatography

Parts

Kodak Gold 200 Push 1
Summicron Rigid
Leica MP

#RSUvernadoc #Makkasan
(แชร์ได้.. แต่ห้ามนำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ครับ)

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย
26/06/2019

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

🎉ครบรอบ 109 ปี โรงงานมักกะสัน🎉

เมื่อครั้งการรถไฟฯ ยังเป็นกรมรถไฟหลวงอยู่ในสังกัดกระทรวงโยธาธิการ กิจการได้แยกออกเป็น 2 กรม คือ กรมรถไฟหลวงสายเหนือและสายใต้ กรมรถไฟหลวงสายเหนือ บังคับบัญชาทางสายตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีทางรถไฟขนาดกว้าง 1.435 เมตร ส่วนกรมรถไฟหลวงสายใต้ บังคับบัญชาทางสายตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีทางรถไฟขนาดกว้าง 1.000 เมตร เท่ากับทางรถไฟที่ใช้ในแหลมมลายู หัวหน้าของกรมรถไฟทั้งสองสายเป็นชาวต่างประเทศ และข้าราชการชั้นสูงก็เป็นชาวต่างประเทศเสียโดยมาก

กิจการด้านช่างกลในกรมรถไฟหลวงสายเหนือ มีโรงงานซ่อมสำหรับรถจักรและล้อเลื่อนอยู่ที่สถานีหัวลำโพง เป็นโรงงานซ่อมเล็กๆ สำหรับซ่อมแซมและบำรุงรักษารถ ส่วนของกรมรถไฟหลวงสายใต้ มีโรงงานซ่อมอยู่ที่บางกอกน้อย ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสร้างเส้นทางสายใต้ใหม่ๆ คือประมาณ พ.ศ.2446
ครั้น พ.ศ.2450 ทางการได้เริ่มลงรากทำการก่อสร้างโรงงานซ่อมส่วนกลางขึ้นที่มักกะสัน และสร้างเสร็จเรียบร้อยเปิดทำการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2453 โรงงานใหญ่แห่งนี้มีหน้าที่ซ่อมทุกประเภทให้แก่รถจักรและล้อเลื่อนของกรมรถไฟสายเหนือ โดยยุบโรงงานซ่อมที่หัวลำโพง ไปรวมซ่อมที่โรงงานมักกะสันแห่งเดียว ส่วนรถไฟของกรมรถไฟหลวงสายใต้ ก็ยังคงรับการซ่อมที่โรงงานบางกอกน้อย

ในขณะนั้น การซ่อมรถจักรและรถพ่วงในทางสายใต้เกิดติดขัดมาก เพราะโรงงานบางกอกน้อยแห่งเดียวไม่สามารถจะทำการซ่อมได้ทัน จึงในปี พ.ศ.2457 ได้กำหนดแผนงานสร้างโรงงานซ่อมรถจักรและล้อเลื่อนที่คันธุลี (กม.566) ในทางสายใต้ แต่การก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จ กล่าวคือเพียงสร้างรากฐานและกำแพงบางอาคารเท่านั้นก็ต้องถูกระงับไป เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

ครั้นต่อมา ประเทศสยามได้ประกาศสงครามร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2460 ชาวต่างประเทศสัญชาติเยอรมันก็ต้องถูกออกจากกรมรถไฟรวม 28 คน โดยให้มีคนสัญชาติไทยและสัญชาติสัมพันธมิตรเข้าปฏิบัติราชการแทน

ในปีเดียวกันนั้นเอง ได้มีพระราชกฤษฎีการวมกรมรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าเป็นกรมเดียวกัน และทรงแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ให้ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง และได้รับพระบรมราชานุญาตให้รวมโรงงานซ่อมเข้าไว้ที่โรงงานมักกะสันแต่แห่งเดียวตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2460 จึงย้ายเครื่องมือกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ที่กำหนดจะติดตั้งที่คันธุลี นำมาไว้ที่โรงงานมักกะสัน

บริเวณภายในรั้วสังกะสีของโรงงานมีเนื้อที่วัดได้ประมาณ 1/4 ตารางกิโลเมตร และต่อจากนั้นก็ได้รับการปรับปรุงขยายการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับ อาทิ เช่น โรงซ่อมรถโดยสาร ซึ่งก่อสร้างเสร็จในพุทธศักราช 2465 พร้อมรถปั้นจั่นไฟฟ้าเหนือหัวขนาด 15 ตัน 2 เครื่อง และโรงซ่อมรถจักร ก่อสร้างเสร็จในพุทธศักราช 2471 พร้อมรถปั้นจั่นไฟฟ้าเหนือหัวรวม 5 เครื่อง คือขนาด 80 ตัน 1 เครื่อง กับ 5 ตัน 1 เครื่อง ซึ่งใช้สำหรับในการซ่อมและประกอบตัวรถจักร ขนาด 10 ตัน 1 เครื่อง กับ 25 ตัน 1 เครื่อง ใช้สำหรับในการซ่อมหม้อน้ำขนาด 10 ตัน อีก 1 เครื่องสำหรับในการซ่อมรถลำเลียง

จากปี พ.ศ.2471 จนถึงปี พ.ศ.2481 ไม่ปรากฎว่ามีการก่อสร้างโรงซ่อมสำคัญๆ ภายในโรงงานเพิ่มเติมขึ้นอีก
ในขณะนั้น การซ่อมหนักรถจักรและล้อเลื่อนของทางรถไฟสายใต้ ขนาดกว้าง 1.000 เมตร ต้องใช้ลำเลียงทางเรือจากบางกอกน้อยมายังสถานีแม่น้ำ แล้วเคลื่อนตามรางรถไฟมาเข้าซ่อมที่โรงงานมักกะสัน โรงงานซ่อมบางกอกน้อยขณะนั้นยังยุบเลิกไม่ได้ เนื่องจากมีความจำเป็นที่ซ่อมรถโดยสารและรถสินค้าประเภทซ่อมเบา และปานกลางไปก่อน

การมีทางรถไฟทั้งสองขนาด ย่อมไม่สะดวกหลายประการ ทั้งในด้านการลำเลียงรถเข้าซ่อมยังโรงงานมักกะสันและการสับเปลี่ยนใช้ล้อเลื่อนแทนกันไม่ได้ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางรถไฟของรัฐเป็นขนาดกว้าง 1.000 เมตร เหมือนกันหมด เพราะรถไฟในประเทศเพื่อนบ้านใช้ทางขนาดกว้าง 1.000 เมตรกันแล้วทุกแห่ง โดยกำหนดให้จัดการแก้ไขทางขนาดกว้าง 1.435 เมตรเดิมทั้งหมดให้เสร็จภายในเวลา 10 ปี โดยเริ่มจัดทำเมื่อ พ.ศ.2463 และสำเร็จในปี พ.ศ.2472 คำนวณค่าใช้จ่ายในการนี้ตกเป็นเงิน 1,548,144.- บาท

เมื่อได้แก้ไขทางสายเก่าเป็น 1.000 เมตรเหมือนกันหมดแล้วทั่วประเทศ ต่อมาก็ถึงขั้นที่จะต้องเชื่อมทางรถไฟหลวงทั้ง 2 ฝั่งให้ติดต่อกัน ก็โดยวิธีสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนเหนือกรุงเทพฯ ซึ่งสะพานนี้สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ.2469 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมนามาภิไธยว่า “สะพานพระราม 6”
เมื่อการก่อสร้างสะพานพระราม 6 เสร็จแล้ว ก็เริ่มวางแผนการที่จะยุบโรงงานบางกอกน้อย โดยค่อยๆ ทยอยส่งรถจักรและล้อเลื่อนเข้ารับการซ่อม มายังโรงงานมักกะสันให้มากขึ้น หลังจากนั้นในประมาณปี พ.ศ.2473 ก็ได้ยุบเลิกโรงงานซ่อมที่บางกอกน้อย และย้ายการซ่อมไปรวมไว้ที่โรงงานมักกะสันแต่แห่งเดียว

นับแต่โรงงานมักกะสันเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2453 มีการควบคุมบริหารโดยนายช่างชาวยุโรปเป็นผู้อำนวยการจนกระทั่งปลายปี พ.ศ.2474 มิสเตอร์ อิงค์ฮัม ซัตสคริฟฟ (Ingham Sutcliffe) ผู้อำนวยการโรงงานชาวยุโรปคนสุดท้ายลาออกไป คนไทยคนแรกซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายช่างกลอำนวยการโรงงาน คือ หลวงจรูญสนิทวงศ์ (ม.ล.จรูญ สนิทวงศ์) ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2473 แต่ได้ถึงแก่อนิจกรรมลงในปลายปีเดียวกัน ต่อจากนั้นก็มีนายช่างกลคนไทยได้เข้ารับตำแหน่งอำนวยการโรงงานมักกะสันต่อเนื่องกันมา

ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศใน พ.ศ.2475 กรมรถไฟได้เปลี่ยนระบบบริหารราชการใหม่ โดยแยกโรงงานมักกะสันออกจากกิจการช่างกลโดยให้ขึ้นอยู่กับกิจการช่างทั่วไป ในระยะนั้นมี ม.จ.เสริมสวาสดิ์ กฤดากร ทรงดำรงนายช่างเอก และหลวงเดชาติวงศ์ วราวัฒน์ (ม.ล.กรี เดชาติวงศ์) เป็นผู้อำนวยการโรงงานมักกะสัน และในระยะต่อมา หลวงรถรัฐวิจารณ์ (พุฒ รักตะประจิต) ก็ได้เข้ารับตำแหน่งต่อจากหลวงเดชาติวงศ์
จนกระทั่งปี พ.ศ.2481 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการสำนักและกรมในสังกัดกระทรวงเศรษฐการ (ฉบับที่ 8) ประกาศใช้ การดำเนินกิจการของโรงงานมักกะสัน ก็กลับมาสังกัดในราชการของฝ่ายการช่างกลตามเดิม จนกระทั่งกาลปัจจุบัน
โรงงานมักกะสันในสมัยนั้น ภายในโรงงานมีโรงซ่อมและโรงผลิตต่างๆ และมีการขยายและปรับปรุงกิจการรวมทั้งการก่อสร้างโรงอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ อาทิ เช่น
🛠โรงซ่อมรถโดยสาร (และใช้ซ่อมรถบรรทุกด้วย) สร้างเสร็จ พ.ศ.2466 (มีปั้นจั่นไฟฟ้าเหนือหัวขนาด 15 ตัน 2 เครื่อง)
🛠โรงซ่อมรถจักรไอน้ำ สร้างเสร็จ พ.ศ.2471 (มีปั้นจั่นไฟฟ้าเหนือหัว 5 เครื่อง)

🛠โรงซ่อมรถบรรทุก เริ่มของบประมาณเพื่อดำเนินการสร้างในปี พ.ศ.2471 – 2472 ขนาด 120 ม. X 200 ม. แต่ยังมิได้ดำเนินการสร้าง

นับแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา โรงงานมักกะสันได้เริ่มเปิดหน่วยซ่อมรถจักรดีเซลขึ้นอีกหน่วยหนึ่ง เพื่อรับภาระตรวจซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้าขนาดต่างๆ รวม 10 คัน ที่กรมรถไฟสั่งซื้อมาจากประเทศยุโรป และได้เริ่มส่งออกปฏิบัติงานลากจูงขบวนรถด่วนและรถเร็วตลอดมา โรงแบตเตอรี่ สร้างเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ.2479

ในปี พ.ศ.2479 นี้เอง ทางกรมรถไฟได้พิจารณาเห็นว่า ได้สั่งซื้อรถจักรไอน้ำและรถจักรดีเซล ตลอดจนรถพ่วงเพิ่มเติมเป็นจำนวนมาก จึงสมควรขยายโรงงานมักกะสัน เช่น โรงซ่อมต่างๆ และสั่งซื้อเครื่องจักรเครื่องมีอกลมาให้เพียงพอแก่การซ่อม และเพียงพอแก่ตัวโรงงานที่จะขยายออกไป
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ทางการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ.2480 เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการแก้ไข ปรับปรุงและขยายโรงงานมักกะสันในปีต่อไป คณะกรรมการประกอบด้วย ม.จ.เสริมสวาสดิ์ กฤดากร (นายช่างเอกรถไฟ) เป็นประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 ท่าน คือ หลวงรถรัฐวิจารณ์ หลวงวิฑูรวิธีกล หลวงวิเทศยนตรกิจ และนายปุ่น ศกุนตนาค

คณะกรรมการได้พิจารณาวางหลักเกณฑ์ในการแก้ไขปรับปรุง 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 การขยายโรงซ่อมต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ดำเนินการซ่อมได้เพียงพอ รวมทั้งให้มีสถานที่เก็บรถจอดรอไว้ก่อนนำเข้าซ่อม
ประการที่ 2 ได้กำหนดจำนวนล้อเลื่อนที่จะนำเข้าซ่อม
ประการที่ 3 กำหนดวางรูปโรงงานใหม่ โดยหาวิธีให้มีการรื้อโรงงานเก่าที่มีอยู่ให้น้อยที่สุด และในขณะเดียวกัน โรงที่จะกำหนดขึ้นใหม่ ให้มีประสิทธิภาพในการซ่อมดีที่สุดด้วย
ในการวางรูปโรงงานใหม่ คณะกรรมการได้กำหนดบริเวณออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนแรก สำหรับเป็นที่ทำการกองอำนวยการ โรงเรียนช่างฝีมือ โรงทดลองและพัสดุ

ส่วนที่ 2 คือโรงซ่อมรถจักร โรงซ่อมรถโดยสาร และโรงซ่อมรถบรรทุก

ส่วนที่ 3 เป็นโรงงานย่อยต่างๆ ที่จะทำงานป้อนให้กับโรงซ่อมหลัก

ส่วนที่ 4 เป็นย่านและบริเวณสำหรับจอดรถที่จะนำเข้าซ่อมและมีเนื้อที่เตรียมไว้สำหรับการขยายในอนาคตด้วย
ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในขณะนั้น เป็นเงิน 5,000,000 บาท กำหนดใช้เวลาประมาณ 6 ปี และแบ่งงานออกเป็น 4 ชั้น โดยเจียดเงินไว้ประมาณ 330,000 บาทต่างหาก สำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินสายไฟฟ้า และโคมไฟแสงสว่าง รวมทั้งโรงซ่อมของหนัก เช่น เหล็กสะพาน

งานก่อสร้าง ขยายและปรับปรุงโรงงานมักกะสันได้เริ่มต้นการสร้างในปี พ.ศ.2481 โดยให้มีการก่อสร้างโรงกลึงใหม่สำหรับอุปกรณ์รถจักรไอน้ำ โรงทองเหลืองใหม่ ซึ่งรวมโรงเชื่อมไฟฟ้า โรงซ่อมรถจักร โรงซ่อมรถโดยสาร และโรงซ่อมรถบรรทุก แต่งานก่อสร้างได้เสร็จไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขึ้น งานก่อสร้างขยายโรงงานมักกะสันจึงต้องหยุดชะงักลง ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484
ขณะนั้น นายปุ่น ศกุนตนาค เป็นวิศวกรหัวหน้ากองโรงงาน (ตั้งแต่ พ.ศ.2481 ถึง 2486)
นับตั้งแต่สงครามในภาคเอเซียบูรพาเกิดขึ้น ทางการพิจารณาเห็นว่า โรงงานมักกะสันเป็นจุดไม่ปลอดภัย จึงได้วางโครงการสร้างโรงงานชั่วคราวขึ้นที่แก่งคอย และทางนครราชสีมาสำรองไว้อีก โดยจัดส่งเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าและเครื่องมือกลที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปไว้ ณ ที่นั้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2486 แต่ยังมิได้เปิดดำเนินงาน เพราะต้องรอการสร้างอาคารที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อน
ครั้นในปลายปี 2486 ภัยทางอากาศที่คุกคามบริเวณพระนคร – ธนบุรีได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางการจึงได้เริ่มอพยพหน่วยซ่อมรถโดยสารรถบรรทุก และกำลังคนออกไปดำเนินการในจังหวัดอุบลราชธานี การย้ายสรรพวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นได้เสร็จเรียบร้อยและสามารถดำเนินงาน ณ เขตใหม่ได้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2487 เมื่อได้อพยพเคลื่อนย้ายหน่วยงานและเครื่องมือเครื่องใช้บางส่วนไปไว้ ณ ที่ปลอดภัยแล้ว เป็นเหตุทำให้ประสิทธิภาพและสมรรถภาพในการซ่อมของโรงงานมักกะสันเหลืออยู่ประมาณ 25%
และเพื่อให้โรงงานและเครื่องมือเครื่องใช้ที่สำคัญและจำเป็นได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทางการก็ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องมือกลและอุปกรณ์ต่างๆ จากแก่งคอย และนครราชสีมาไปไว้ตามสถานีเล็กๆ มี ลำชี ท่าช้าง ขอนแก่น และปากช่อง เป็นต้น แม้ทางโรงงานมักกะสันก็ได้เคลื่อนย้ายเพิ่มเติมออกไปอีกเป็นอันมาก คงเหลือไว้ใช้พอเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การซ่อมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเท่านั้น

ที่อยู่

โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี
Bangkok
10400

รถเมล์ที่ผ่าน สาย 60 เสริมประตูน้ำ สาย 72 เสริมประตูน้ำ ปอ 11. สาย 11 มินิบัส

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานมักกะสัน ทิศเหนือ จรดแนวถนนจตุรทิศ ทิศใต้ จรดถนนนิคมมักกะสัน ทิศตะวันออก จรดถนนอโศก – ดินแดง ทิศตะวันตก จรดถนนราชปรารภ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-245-2480-9

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงงานมักกะสันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด