ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร , หน่วยงานราชการ, แจ้งวัฒนะ, Bangkok.
(1)

เมื่อวันศุกร์ที่​ ๓​ พ.ค.๖๒​ กคบ.ศทส.สส.ทหารจัดเจ้าหน้าที่บรรยายอบรมระบบ​ Cop​ MTFและ​ AMC การฝึกปัญหาที่บังคับการ​ กฝร....
13/09/2019

เมื่อวันศุกร์ที่​ ๓​ พ.ค.๖๒​ กคบ.ศทส.สส.ทหาร
จัดเจ้าหน้าที่บรรยายอบรมระบบ​ Cop​ MTF
และ​ AMC การฝึกปัญหาที่บังคับการ​ กฝร.
ระหว่างวันที่​ ๓๐​ เม.ย.๖๒​ -​ ๓​ พ.ค.๖๒​
ณ​ ห้องดอนเจดีย์​ สวฝ.ยก.ทหาร​อาคาร​ ๓​ บก.ทท.

เมื่อวันพุธที่​ ๑​ พ.ค.๖๒​พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหารได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการนายทหารประทวน​ ที...
13/09/2019

เมื่อวันพุธที่​ ๑​ พ.ค.๖๒​
พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร
ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการ
นายทหารประทวน​ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน​ ๓​ นาย

020600 มี.ค. 62กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยตามดำริ ผบ.ทสส. ให้ข้าราชการ บก.ทท.ดูแลสุขภาพร่างกาย ออกกำลังกายโดย...
19/03/2019

020600 มี.ค. 62
กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ตามดำริ ผบ.ทสส. ให้ข้าราชการ บก.ทท.
ดูแลสุขภาพร่างกาย ออกกำลังกาย
โดยการปั่นจักรยาน​ สส.ทหาร นำโดย
พล.ท.สุเมธ นิลมัย จก.สส.ทหาร/ประธานชมรมจักรยาน กองบัญชาการกองทัพไทย
ได้จัดกิจกรรม “ปั่นเปิดชมรม” จักรยาน บก.ทท.
โดยมี ผบ.ทสส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ
และได้ร่วมปั่นจักรยานพร้อมกับกำลังพลในพื้นที่ บก.ทท.-สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ 3 รอบ เป็นระยะทางรวม 24 กิโลเมตร
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันจั​นทร์​ที่ ๑๘ มี.ค.๖๒​การฝึกอบรมพนักงานราชการที่ได้รับสัญญาจ้างใหม่​ จำนวน​ ๗​ คน​ การอบรม​ บรรยาย​ โดย​ กคบ.ศท...
19/03/2019

เมื่อวันจั​นทร์​ที่ ๑๘ มี.ค.๖๒​
การฝึกอบรมพนักงานราชการที่ได้รับสัญญาจ้างใหม่​ จำนวน​ ๗​ คน​ การอบรม​ บรรยาย​ โดย​ กคบ.ศทส.สส.ทหาร ณ​ อาคาร​ ๗​ ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันศุก​ร์ที่​ ๑๕ มี.ค.๖๒​การฝึกอบรมพนักงานราชการที่ได้รับสัญญาจ้างใหม่​ จำนวน​ ๗​ คน​ การอบรมการบรรยาย​ โดย​ กพร.ศท...
19/03/2019

เมื่อวันศุก​ร์ที่​ ๑๕ มี.ค.๖๒​
การฝึกอบรมพนักงานราชการที่ได้รับสัญญาจ้างใหม่​ จำนวน​ ๗​ คน​ การอบรมการบรรยาย​ โดย​ กพร.ศทส.สส.ทหาร ณ​ อาคาร​ ๗​ ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มี.ค.๖๒พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหาร และภริยา เป็น ผู้แทน จก.สส.ทหาร เป็นประธานในงานสวดพร...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มี.ค.๖๒
พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหาร และภริยา เป็น ผู้แทน จก.สส.ทหาร เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่บุญปลูก กระดังงา มารดาของ พ.ท.หญิง เตือนใจ กระดังงา ตำแหน่ง
นายทหารวิเคราะห์ระบบอาวุโส แผนกวิเคราะห์และพัฒนา กพร.ศทส.สส.ทหาร ช่วยราชการ กผว.ศทส.สส.ทหาร
ณ.​ บ้านเลขที่ ๒๖ หมู่ ๒ ต.สระกะเทียม อ.เมือง จว.นครปฐม

เมื่อวันพฤหัสบ​ดีที่​ ๑๔ มี.ค.๖๒​ เวลา​ ๑๓๓๐​ -​ ๑๕๐๐ การฝึกอบรมพนักงานราชการที่ได้รับสัญญาจ้างใหม่​ จำนวน​ ๗​ คน​ การอบ...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบ​ดีที่​ ๑๔ มี.ค.๖๒​ เวลา​ ๑๓๓๐​ -​ ๑๕๐๐ การฝึกอบรมพนักงานราชการที่ได้รับสัญญาจ้างใหม่​ จำนวน​ ๗​ คน​ การอบรมการบรรยาย​ โดย​ กผว.ศทส.สส.ทหาร ณ​ อาคาร​ ๗​ ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นผู้แทน ผอ.ศทส.สส.ทหาร ในการ...
19/03/2019

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๓๓๐
น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นผู้แทน ผอ.ศทส.สส.ทหาร ในการซักซ้อมการตรวจเยี่ยม นขต.สส.ทหาร และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ของ จก.สส.ทหาร ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กปท.ศทส.สส.ทหาร

๑๓๐๙๓๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เข้าร่วมประชุมการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตาม Action Items ขอ...
19/03/2019

๑๓๐๙๓๐ น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เข้าร่วมประชุมการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตาม Action Items ของคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วมไทย-สหรัฐฯ ณ ห้องประชุม ๒ สส.ทหาร ร่วมกับผู้แทนเหล่าทัพโดยมี รอง ผอ.สผอ.ฯเป็นประธานการประชุม

เมื่อวันพุธที่ ๖​ มี.ค.๖๒พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหารพบปะกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร ...
19/03/2019

เมื่อวันพุธที่ ๖​ มี.ค.๖๒
พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหาร
พบปะกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร บก.ทท.

เมื่อวันพุธที่ ๖ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๗๐๐น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลั...
19/03/2019

เมื่อวันพุธที่ ๖ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๗๐๐
น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร เป็นประธาน
ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ศทส.สส.ทหาร โดยมี กร.ทหาร เป็นกรรมการกลาง ณ อาคาร ๗ บก.ทท.

เมื่อวันพฤหัสบดี​ที่​ ๒๘​ ก.พ.๖๒​ เวลา ๑๓๓๐ชมรมจักรยาน บก.ทท. จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่ "ปั่นเปิดชมรม" ณ​ บริเวณ​ อาคาร​ ๗​ บก....
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดี​ที่​ ๒๘​ ก.พ.๖๒​ เวลา ๑๓๓๐
ชมรมจักรยาน บก.ทท. จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่
"ปั่นเปิดชมรม" ณ​ บริเวณ​ อาคาร​ ๗​ บก.ทท.

เมื่อวันพฤหัสบดี​ที่​ ๒๑ ก.พ.๖๒​ เวลา ๑๓๓๐ชมรมจักรยาน บก.ทท. จัดกิจกรรมซ้อมย่อยและพบปะสมาชิก​ (นอกรอบ)​ณ​ บริเวณ​ อาคาร​...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดี​ที่​ ๒๑ ก.พ.๖๒​ เวลา ๑๓๓๐
ชมรมจักรยาน บก.ทท. จัดกิจกรรมซ้อมย่อย
และพบปะสมาชิก​ (นอกรอบ)​
ณ​ บริเวณ​ อาคาร​ ๗​ บก.ทท.

เมื่อวันพฤหัส​บดี​ที่​ ๒๑​ ก.พ.๖๒​ เวลา​ ๐๘๓๐​ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา​คุณภาพการบริหาร​ จัดการภาครั​ฐ​ บก.ทท.​...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัส​บดี​ที่​ ๒๑​ ก.พ.๖๒​ เวลา​ ๐๘๓๐​
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนา​คุณภาพ
การบริหาร​ จัดการภาครั​ฐ​ บก.ทท.​ หมวด​ ๔​
การวัด​ การวิเคราะห์​ และการจัดการความรู้​
ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.๒๕๖๒​
ณ​ ห้องประชุม​ชั้น​ ๔​ กปท.ศทส.สส.ทหาร

ในวันอังคารที่ 12 ก.พ.62 เวลา 0900น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (1) เป็นผู้แทน สส.ทหาร เข้าร่วมประชุมค...
19/03/2019

ในวันอังคารที่ 12 ก.พ.62 เวลา 0900
น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (1) เป็นผู้แทน สส.ทหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วม ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 56 (CCIB 19-1)
โดยมี ผอ.ศซบ.ทหาร เป็นประธาน
ณ รร. Tinidee จ.ปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒ศทส.สส.ทหาร​ โดย​ ร.ต.สุวิจักขณ์ ภาคภูมิ จนท.กคบ.ศทส.สส.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่ณ กกล.สุรสีห์ จว...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒
ศทส.สส.ทหาร​ โดย​ ร.ต.สุวิจักขณ์ ภาคภูมิ จนท.กคบ.ศทส.สส.ทหาร ปฏิบัติหน้าที่
ณ กกล.สุรสีห์ จว.กาญจนบุรี ทำการสาธิต
ระบบ COP ระบบ MTF ปรนนิบัติบำรุงเครื่อง MFC ให้มีความพร้อมใช้งาน และสนับสนุนภารกิจ
การประเมินการใช้งานยุทโธปกรณ์พิเศษ ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)
ในการดำเนินการควบคุมบังคับบัญชาตามแผน C4I บก.ทท. ของ ยก.ทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒​ศทส.สส.ทหาร โดย​ พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขอ...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ก.พ.๖๒​
ศทส.สส.ทหาร โดย​ พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ศปภอ.ทบ.๓ จว.พิษณุโลก ทำการ สาธิต อบรม แนะนำ ติดตั้ง การใช้งานระบบ COP และการเชื่อมต่อ Radar DR-172ADV มาแสดงผลบนระบบ COP ดำเนินการแก้ปัญหาที่ได้รับแจ้ง และซ่อมบำรุง MFC และ MMFC ให้กับกำลังพลของหน่วยฯ

เมื่อวันพฤหัสบดี​ที่​ ๗​ ก.พ.๖๒​ชมรมจักรยานพบปะ​ (นอกรอบ)​ณ​ บริเวณ​ อาคาร​ ๗​ บก.ทท.
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดี​ที่​ ๗​ ก.พ.๖๒​
ชมรมจักรยานพบปะ​ (นอกรอบ)​
ณ​ บริเวณ​ อาคาร​ ๗​ บก.ทท.

เมื่ออังคารที่ ๕ ก.พ.๖๒ ศทส.สส.ทหาร โดย พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่ว...
19/03/2019

เมื่ออังคารที่ ๕ ก.พ.๖๒
ศทส.สส.ทหาร โดย พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ศปภอ.ทบ.๑ (วังน้อย) ทำการอบรมและแสดงผลข้อมูล จากอุปกรณ์ GPS, Radar DR-172ADV และ Data radio modem ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยมี รอง ผอ.ศปภอ.ทบ.๑ ร่วมให้การต้อนรับ

เมื่อวันศุก​ร์ที่​ ๑​ ก.พ.๖๒​ กำลังพล​ ศทส.สส.ทหาร​ เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับ​ และเข้าร่วมพิธีวันสถาปนา​ สส.ทหาร​ ครบรอบปีท...
19/03/2019

เมื่อวันศุก​ร์ที่​ ๑​ ก.พ.๖๒​ กำลังพล​ ศทส.สส.ทหาร​ เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับ​ และเข้าร่วมพิธีวันสถาปนา​ สส.ทหาร​ ครบรอบปีที่​ ๕๘

เมื่อวันศุก​ร์ที่​ ๑​ ก.พ.​๖๒​กำลังพล​ ศทส.สส.ทหาร​ จำนวน​ ๒​ นายเข้ารับใบประกาศนียบัตร​บุคคลดีเด่น​ คือ น.ท.หญิง​ รัชฎา...
19/03/2019

เมื่อวันศุก​ร์ที่​ ๑​ ก.พ.​๖๒​
กำลังพล​ ศทส.สส.ทหาร​ จำนวน​ ๒​ นาย
เข้ารับใบประกาศนียบัตร​บุคคลดีเด่น​
คือ น.ท.หญิง​ รัชฎาภรณ์ เริ่มลาวรรณ​ ร.น.​ หน.วิเคราะห์​และพัฒนา​ กพร.ศทส.สส.ทหาร และ​ จ.ส.อ.หญิง​ วิชิราภรณ์​ โชติธรรม​ เสมียน​ กคบ.ศทส.สส.ทหาร

เมื่ิอวันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ ศทส.สส.ทหาร​โดย​ พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร และคณะร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่...
19/03/2019

เมื่ิอวันพุธที่ ๓๐ ม.ค.๖๒ ศทส.สส.ทหาร​
โดย​ พ.อ.ศราวรรธน์ รุมรัตนะ ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร และคณะ
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ศปภอ.ทบ.๔
โอกาสนี้ ได้บรรยายสรุปให้แก่ ผบ.นปอ.ทบ., ผบ.ศปภอ.ทบ. โดยคณะติดตาม ได้สาธิตการเชื่อมต่ออุปกรณ์ MMFC จำนวน ๒ เครื่อง ที่ ศปภอ.ทบ.๔
ใช้งาน ผ่านคลื่นวิทยุ VHF เพื่อให้ได้ภาพที่ได้จากระบบ COP แสดงเป็นภาพสถานการณ์เดียวกัน ให้แก่ ผบ.นปอ.ทบ. , ผบ.ศปภอ.ทบ.

ในวันจันทร์ที่ 28 ม.ค.62 เวลา 0930น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (1) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการก...
19/03/2019

ในวันจันทร์ที่ 28 ม.ค.62 เวลา 0930
น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (1) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการการประชุมคณะกรรมการสั่งการและควบคุมร่วม ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 56 (CCIB 19-1) โดยมี รอง.ผอ.สผอ.ฯ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหาร

วันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) และคณะฯเข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปแนวทาง...
19/03/2019

วันศุกร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐
น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) และคณะฯ
เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และ ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงาน ของ ทม.รอ. โดยมี
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงดิจิทัลฯ และ เจ้าหน้าที่จาก ทม.รอ.​ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางร...
19/03/2019

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐
น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางร่วมกันกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และ ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงาน ของ ทม.รอ. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ กพร.ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒​ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหารเป็นประธานการ ประชุมเพื่อหารือการร...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒​ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร
เป็นประธานการ ประชุมเพื่อหารือการร่วมเครือข่าย MS และเครือข่าย C4I ของ บก.ทท. ชั้น ๔ กปท.ศทส.สส.ทหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๘๔๕พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหารพร้อมด้วย รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ หน.นขต.ศทส.สส.ทหาร...
19/03/2019

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๘๔๕
พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหาร
พร้อมด้วย รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร และ หน.นขต.ศทส.สส.ทหาร กรุณาพบปะกำลังพล
และ บริษัท เทคโน สยาม จำกัด
ผลิตเครื่องทำความสะอาด (เครื่องดูดฝุ่น)
ขอสาธิตการทำงานของเครื่องมือ​ พร้อมทั้งมอบเครื่องดูดฝุ่นให้ ศทส.สส.ทหาร ณ อาคาร ๗ ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒​พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​ร่วมงาน​ครบรอบ​ ๕๗​ ปี​ วันสถาปนา​กองพันทหารสื่อสาร​ ณ...
19/03/2019

เมื่อวันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒​
พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​
ร่วมงาน​ครบรอบ​ ๕๗​ ปี​ วันสถาปนา​
กองพันทหารสื่อสาร​ ณ​ สส.ทหาร

วันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นประธานการประชุม ติดตามความความคื...
19/03/2019

วันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐
น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น.
รอง ผอ.ศทส.สส.ทหาร (๑) เป็นประธานการประชุม ติดตามความความคืบหน้าในการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ และ ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงาน ทม.รอ. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ กปท.ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๖๒​พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ นขต.ศทส.สส.ทหาร
19/03/2019

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ ม.ค.๖๒​
พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​
มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ นขต.ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐​พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​พร้อมด้วย​ รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​และ​ คณะ​ ศท...
19/03/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ม.ค.๖๒ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐​
พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​
พร้อมด้วย​ รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​
และ​ คณะ​ ศทส.สส.ทหาร เยี่ยมชมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท
พานาโซนิค - ซันโย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหารพบปะกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ ศูนย์ไซเบอร์ทห...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ ม.ค.๖๒
พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหาร
พบปะกำลังพล ศทส.สส.ทหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร บก.ทท.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหารได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการนายทหารชั...
19/03/2019

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐
พล.ต. โชคชัย พลสมัคร ผอ.ศทส.สส.ทหาร
ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้ข้าราชการ
นายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๖ นาย ณ ศทส.สส.ทหาร

เมื่อวันพฤหัสบ​ดีที่​ ๒๗​ ธ.ค.๖๑​พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​พร้อมด้วย​ รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​และ​ หน.นขต.ศทส.ส...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบ​ดีที่​ ๒๗​ ธ.ค.๖๑​
พล.ต.​ โชคชัย​ พลสมัคร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​
พร้อมด้วย​ รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​
และ​ หน.นขต.ศทส.สส.ทหาร​
ร่วมอวยพรปีใหม่​ จก.สส.ทหาร,
รอง​จก.สส.ทหาร​ ณ​ สส.ทหาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗​ ธ.ค.๖๑น.อ.​ เกียรติพงศ์​ ศรีโสภา​ ร.น.​รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​ และ​ หน.นขต.ศทส.สส.ทหาร​ ร่วมอวยพร...
19/03/2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗​ ธ.ค.๖๑
น.อ.​ เกียรติพงศ์​ ศรีโสภา​ ร.น.​
รอง​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​ และ​ หน.นขต.ศทส.สส.ทหาร​ ร่วมอวยพร​ ผอ.ศทส.สส.ทหาร​ เนื่องในวันปีใหม่​ ๒๕๖๒

ที่อยู่

แจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

02-5756626

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทหาร ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด