Clicky

Thaivma สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิชาชีพการสัตวแพทย์

CUVC2022
18/03/2022

CUVC2022

FAVA ANIMAL WELFARE REGIONAL WEBINAR by ZOOM "STRAY DOGS AND SHELTER MANAGEMENT IN ASIA"ON WEDNESDAY 23 MARCH 2022 1.00-...
17/03/2022

FAVA ANIMAL WELFARE REGIONAL WEBINAR by ZOOM

"STRAY DOGS AND SHELTER MANAGEMENT IN ASIA"

ON WEDNESDAY 23 MARCH 2022 1.00-3.00 PM (BKK TIME)

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ และ กฎหมายยื่น...
15/03/2022

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พุทธศักราช ๒๕๔๘ และ กฎหมายยื่นที่เกี่ยวข้อง และระบบ NSW ด้านอาหารสัตว์ ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์” ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 6 แ...
12/03/2022

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 6 และ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.15-8.45 น.

หัวข้อ : สรรพสัตว์สวัสดิภาพ ในกาญจนบุรี ตอนที่ 1 และ 2

โดย : คุณป๋อม อลิศรา ศิริชุมแสง กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์วัดเสือ จังหวัดกาญจนบุรี

ท่านสามารถติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุคลื่น FM100 MHz. และแอพพลิเคชันของ JS100
#สัตวแพทย์อาสาจส100 #จส100 #tvma #JS100

ศูนย์ Veterinary Stem Cell and Bioengineering Innovation Center คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มพัฒนานวัตกร...
09/03/2022
งานวิจัย "เนื้อสุกรเพาะเลี้ยง" คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ศูนย์ Veterinary Stem Cell and Bioengineering Innovation Center คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย "เนื้อสุกรเพาะเลี้ยง" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคต โดยเนื้อสุกรเพาะเลี้ยงเป็นการวิจัยในห้องปฏิบัติการ

- ทำให้มีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคเพราะมีความสะอาดเทียบเท่ากับการผลิตยา
- สามารถลดของเสียจากการทำฟาร์มสุกร
- สามารถเติมสารอาหารที่ต้องการลงไปในเนื้อได้

โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนางานวิจัยต้นแบบ และพร้อมนำมาสู่การผลิตในอุตสาหกรรมอนาคตต่อไป
https://youtu.be/FcRPb3ngKs8

#CUVET
#chularadioplus

ศูนย์ Veterinary Stem Cell and Bioengineering Innovation Center คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มพัฒนานวัตกรรมงานวิจัย "เนื้อสุกรเ...

ส.สัตวแพทย์ฯ ย้ำไก่ไทยได้มาตรฐานโลก ไม่มีฮอร์โมนเร่งโต ทานได้ปลอดภัยน.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม...
09/03/2022
สมาคมสัตวแพทย์ฯ ย้ำไก่ไทยได้มาตรฐานโลก ไม่มีฮอร์โมนเร่งโต ทานได้ปลอดภัย

ส.สัตวแพทย์ฯ ย้ำไก่ไทยได้มาตรฐานโลก ไม่มีฮอร์โมนเร่งโต ทานได้ปลอดภัย

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และเลขาธิการสัตวแพทยสภา กล่าวว่าประเทศไทยมีมาตรฐานการเลี้ยงไก่ระดับโลก และเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับ 4 ของโลก ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี โดยอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อไทยไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการด้านคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการเลี้ยง ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้ไก่เติบโตได้ดี มีสุขภาพแข็งแรง มาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม กรณีที่กระทรวงดิจิทัลเผยแพร่ว่า “กินคอไก่ ปีกไก่ หัวไก่ จะมีสารพิษสะสม” โดยอ้าง "คอไก่" เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆ รวมถึงมีการฉีดฮอร์โมนที่บริเวณปีกถึง 4 ครั้ง เพื่อเร่งการเติบโต ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้น ขอให้กระทรวงดิจิทัลแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และยกเลิกข้อมูลเท็จดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชน

- สยามรัฐ
https://siamrath.co.th/n/327262

- กรมประชาสัมพันธ์
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220301182418288

- ไทยแลนด์พลัสนิวส์ https://www.thailandplus.tv/archives/489187

- The Thai Press
https://www.thethaipress.com/2022/62234

- ข่าวสด https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6917565

- มติชน https://www.matichon.co.th/publicize/news_3210874

- ประชาชาติ
https://www.prachachat.net/public-relations/news-877454

น.สพ.สุเมธ ทรัพย์ชูกุล นายกสมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก และเลขาธิการสัตวแพทยสภา กล่าวว่าประเทศไทยมี...

ปศุสัตว์ย้ำไก่ไทยไร้สารตกค้าง ฮอร์โมน โต้ข่าวปีกไก่มีสารพิษ ไม่เป็นความจริงhttps://www.prachachat.net/economy/news-87755...
02/03/2022
ปศุสัตว์ย้ำไก่ไทยไร้สารตกค้าง ฮอร์โมน โต้ข่าวปีกไก่มีสารพิษ ไม่เป็นความจริง

ปศุสัตว์ย้ำไก่ไทยไร้สารตกค้าง ฮอร์โมน โต้ข่าวปีกไก่มีสารพิษ ไม่เป็นความจริง

https://www.prachachat.net/economy/news-877551

ปศุสัตว์ย้ำไก่ไทยไร้สารตกค้าง ไร้ฮอร์โมน ผู้บริโภคมั่นใจทานได้ปกติ คู่ค้ามั่นใจส่งออกได้ต่อเนื่อง ชี้ส.....

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 27 ...
26/02/2022

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 8.15-8.45 น.

หัวข้อ : ช.ช้าง ชรา

โดย : นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล​ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี​​ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างกาญจนบุรี (บ้าน ช.ช้าง ชรา))

ท่านสามารถติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุคลื่น FM100 MHz. และแอพพลิเคชันของ JS100
#สัตวแพทย์อาสาจส100 #จส100 #tvma #JS100

Photos from คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
25/02/2022

Photos from คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

การเลี้ยงสุกรยุคใหม่สูตรสำเร็จเพื่อกำไรและความยั่งยืนEP. 1 BACK TO BUSINESS เข้าหมูสาวอย่างไรให้ปลอดภัย
21/02/2022

การเลี้ยงสุกรยุคใหม่สูตรสำเร็จเพื่อกำไรและความยั่งยืน
EP. 1 BACK TO BUSINESS เข้าหมูสาวอย่างไรให้ปลอดภัย

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 20 ...
19/02/2022

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 8.15-8.45 น.

หัวข้อ : Happy Hen "แม่ไก่อารมณ์ดี”

โดย : นายสัตวแพทย์บุญขวัญ วงษ์อยู่น้อย​ สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม​​ ของบริษัท ฟาร์มกรุงไทย จำกัด ในเครือบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุคลื่น FM100 MHz. และแอพพลิเคชันของ JS100
#สัตวแพทย์อาสาจส100 #จส100 #tvma #JS100

หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นักระบาดวิทยาภาคสนามประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาระยะสั้น 1st Module ...
16/02/2022

หลักสูตรภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์
นักระบาดวิทยาภาคสนาม

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาระยะสั้น 1st Module 2022 รุ่นที่ 9 "Basic Epidemiology and Surveillance Data Analysis"

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2565
ขอเชิญผู้สนใจติดตามรายละเอียด และส่งใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

โดยแสกน QR Code
Contact us Tel . +66 (0)96 158 2909
Email. [email protected] ,[email protected]

15/02/2022

ตอบแทนสังคมบ้าง... ไรบ้าง

Veterinary Telemedicine in ASEAN : Challenge & Opportunity byProf. Dr.Kaywalee Chatdarong (Chair of College of Veterinar...
15/02/2022

Veterinary Telemedicine in ASEAN : Challenge & Opportunity by
Prof. Dr.Kaywalee Chatdarong
(Chair of College of Veterinary Specalists of Thailand,)
Dr. Teo Boon Han
(Honorary Secetary of Singapore)
Dr. Amilan Sivagurunathan
(Director, Consultant Ophthalmologist, Animal
Veterinary Assocation (SVA), Singapore Medical Centre)

On 17 February 2022 at 15.30 - 17.00 (UTC+7)

(ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหน่วยกิตสะสมของสัตวแพทยสภาฯ)

www.petfair-sea.com/preconnect/
Powered by PreConnect by petfair
Organized by VNU ASIA PACIFIC

https://zoom.us/webinar/register/WN_xd37udqsSRSr0E7a26yOnQ

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 13 ...
12/02/2022

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 8.15-8.45 น.

หัวข้อ : นวัตกรรมสารเสริมทดแทนยาปฏิชีวนะในอาหารไก่

โดย : รศ. น.สพ. ดร กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านยุทธศาสตร์ การพัฒนาส่วนงาน และพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุคลื่น FM100 MHz. และแอพพลิเคชันของ JS100
#สัตวแพทย์อาสาจส100 #จส100 #tvma #JS100

การใช้ระบบ Artificial Intelligence (AI) ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร
08/02/2022

การใช้ระบบ Artificial Intelligence (AI) ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร

👁👁การใช้ระบบ artificial intelligence (AI) ในอุตสาหกรรมเลี้ยงสุกร🐷
ข้อมูลดี ๆ จากวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สรุปโดย นายพรภวิษย์ เอี่ยมรักษา นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

CUVET RESEARCH SHARING
#CUVETRESEARCH
#CUVET

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
03/02/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วม หลักสูตรปฏิบัติการ "หลักสูตรฝึกอบรมการผสมเทียมโค" คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2565 (ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภา)

การสมัคร ลิงก์ สมัคร https://forms.gle/SRLwwQTvM88r28pLA
ค่าอบรมตลอดโครงการ 35,000 ชำระเงินหลังผ่านการคัดเลือกผู้เข้าอบรม จำนวนไม่เกิน 30 คน (พร้อมอุปกรณ์ผสมเทียมให้ไปใช้งานครบ ยกเว้น ถังไนโตรเจน อาหาร และอาหารว่างตลอดช่วงที่เข้าร่วมฝึกอบรม ** ไม่รวมค่าที่พัก ตลอดช่วงการอบรม)

กำหนดการดำเนินงานลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม
1. เปิดรับสมัคร 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 65
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม 4 กุมภาพันธ์ 65
3. ชำระเงินค่าลงทะเบียน5-10 กุมภาพันธ์ 65

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) (สายวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี*** มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิตสามารถสมัครได้)
2.มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศเพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนเป็น "พนักงานผสมเทียม" ภายใต้ประกาศสัตวแพทยสภาที่ 47/2564
5.มีชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานหลังจากการอบรมและได้รับใบอนุญาต

ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของพนักงานผสมเทียม
-เก็บน้ำเชื้อและตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ
-การทดสอบพ่อพันธุ์
-ผสมเทียม
-แก้ไขปัญหาผสมติดยาก
-ดูแลสัตว์ภายหลังการคลอดลูก
สถานที่ปฏิบัติงานและการควบคุมการปฏิบัติงานตามที่ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งมอบหมายกำหนด

African Swine Fever part 2
28/01/2022

African Swine Fever part 2

African Swine Fever part 1
28/01/2022

African Swine Fever part 1

เวทีวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 7 (LIVESTOCK LIVE TALK)วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.เรื่อง “หมูไทยก...
26/01/2022

เวทีวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 7 (LIVESTOCK LIVE TALK)
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

เรื่อง “หมูไทยก้าวไปข้างหน้าท้าทาย ASF”

ผู้ดำเนินรายการ ดร.กนกกาญจน์ ภู่สุวรรณ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

วิทยากร
น.สพ.ดร.ปริวรรต ผลเพิ่ม เรื่อง การเลี้ยงหมูยุค ASF

วิทยากร
อาจารย์ศักดิ์ชัย โตภาณุรักษ์ เรื่อง "พันธุกรรม (เชื้อโรคกับหมู)พร้อมแค่ไหน ที่จะท้าทาย ASF"

วิทยากร
ศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ เรื่อง การจัดการอาหารสัตว์ในสภาวะการเกิดโรคระบาด AFS

ลงทะเบียนรับชมผ่านโปรแกรม zoom
Meeing ID : 999 608 0015
Passcode : 234215

ความท้าท้ายในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กับ ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณ...
24/01/2022
ความท้าทายในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร | รายการสัตวแพทย์สนทนา

ความท้าท้ายในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กับ ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในรายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุจุฬาฯ Chula Radio Plus FM 101.5 MHz. ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 9.05-9.30 น.

https://youtu.be/a2C3Kft711g

ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

#CUVET

#โรคอหิวาต์แอฟริกา ในสุกร ไม่ใช่โรคใหม่ เกิดมาแล้วร้อยปี แต่ทำไมยังไม่มีวัคซีน อะไรคือความจำเพาะของตัวไว...

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF: African Swine Fever) ความรู้พื้นฐานสำหรับเกษตรกร
19/01/2022

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF: African Swine Fever) ความรู้พื้นฐานสำหรับเกษตรกร

ความท้าท้ายในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา (ASF) กับ ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศ...
19/01/2022

ความท้าท้ายในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกา (ASF) กับ ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

💖💖 UPDATE ความท้าทายในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 🐖🐖 กับ ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับฟังได้ทางรายการสัตวแพทย์สนทนาทางสถานีวิทยุจุฬาฯ Chula Radio Plus FM 101.5 MHz. วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 9.05-9.30 น.
http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Live.php
ดำเนินรายการโดย ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต

#CUVET

การตรวจรักษาโรคลมชักและการวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ห้องตรวจเปรม ชุนถนอม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร...
18/01/2022

การตรวจรักษาโรคลมชักและการวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ห้องตรวจเปรม ชุนถนอม โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เปิดแล้ว!!!!! ห้องตรวจเปรม ชุนถนอม เพื่อการตรวจรักษาโรคลมชักและการวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง มาทำความรู้จักกันค่ะ
https://vet.ku.ac.th/vv2018/index.php/news-true-2/1391-prem-chunthanom

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 16 ...
15/01/2022

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.15-8.45 น.

หัวข้อ : นวัตกรรมทางสัตวแพทย์ในอุตสาหกรรมการเกษตรและการป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่ในสัตว์

โดย : น.สพ.ดร.กษิดิ์เดช ธีระนิตยาธาร สัตวแพทย์ตัวอย่างสาขาสัตวแพทย์ธุรกิจ ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2564

ท่านสามารถติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุคลื่น FM100 MHz. และแอพพลิเคชันของ JS100
#สัตวแพทย์อาสาจส100 #จส100 #tvma #JS100

TSVA Live on 26 January 2022.
14/01/2022

TSVA Live on 26 January 2022.

12/01/2022
12/01/2022
การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์
11/01/2022

การใช้กัญชาทางสัตวแพทย์

🌱🌱กัญชา Cannabis มีประโยชน์ทางสัตวแพทย์ด้วยนะ 😻😻ข้อมูลดี ๆ จากวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ สรุปโดย นางสาวณัฐวรรณ อาศัยกร นิสิต ชั้นปีที่ 6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
💕ทางเลือกใหม่ในการใช้ยาควรใช้ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์

CUVET RESEARCH SHARING
#CUVETRESEARCH
#CUVET

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 9 ม...
06/01/2022

สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TVMA) ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ "สัตวแพทย์อาสา จส100" ในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.15-8.45 น.

หัวข้อ : สุขสันต์วันเด็กกับสัตว์เลี้ยงแสนรัก

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.จุฑามาศ เบ็ญจนิรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงและอาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถติดตามรับฟังทั้งทางวิทยุคลื่น FM100 MHz. และแอพพลิเคชันของ JS100
#สัตวแพทย์อาสาจส100 #จส100 #tvma #JS100

ที่อยู่

Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. ส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ของผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ 2. ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น 3. ส่งเสริมวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและสังคม 5. ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์ 6. ส่งเสริมการกีฬาและการบันเทิง 7. ช่วยเหลืองานสาธารณกุศลในโอกาสอันควร 8. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับสมาคมอื่น ทั้งนี้โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง

เบอร์โทรศัพท์

022551309

เว็บไซต์

http://www.thaivma.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thaivmaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thaivma:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.annapurnaresearch.org/hcc Please register as soon as possible and enjoy discussion between experts regarding cysticercosis !