Clicky

ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง

ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง For MEA’s Engineer

เปิดเหมือนปกติ

เรียน สมาชิก วศ.กฟน.โปรดให้การสนับสนุนอดีตสมาชิกชมรม วศ.กฟน. ด้วย…ขอบคุณครับ
12/03/2022

เรียน สมาชิก วศ.กฟน.
โปรดให้การสนับสนุนอดีตสมาชิกชมรม วศ.กฟน. ด้วย…ขอบคุณครับ

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2565 เพื่อให้สมาชิก วศ.กฟน. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใช้ในการบริหารจัดการในกา...
06/12/2021

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2565 เพื่อให้สมาชิก วศ.กฟน. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใช้ในการบริหารจัดการในการลาต่างๆ

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2564 เพื่อให้สมาชิก วศ.กฟน. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใช้ในการบริหารจัดการในกา...
08/12/2020

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2564 เพื่อให้สมาชิก วศ.กฟน. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใช้ในการบริหารจัดการในการลาต่างๆ

ประกาศ : ขอเลื่อนกิจกรรมค่ายอาสา สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด ทางชมรมวิศวกรก...
19/03/2020

ประกาศ : ขอเลื่อนกิจกรรมค่ายอาสา
สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด ทางชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวงจึงขอประกาศเลื่อนกำหนดกิจกรรมค่ายอาสาออกไปแบบไม่มีกำหนด เพื่อความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานที่มีจิตอาสา และป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสสู่คนในชุมชน
ทั้งนี้ทางชมรมวิศวกรจะติดตามสถานการณ์ และเตรียมการสำหรับกิจกรรมออกค่ายต่อไป หากสถานการณ์ไวรัสกลับสู่สภาวะปกติ ทางชมรมฯจะประกาศแจ้งกำหนดการณ์ใหม่ให้ทราบอีกครั้ง ทางชมรมขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายกิจกรรรม ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิก วศ.กฟน. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใช้ในการบริหารจัดการในกา...
04/01/2020

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2563 เพื่อให้สมาชิก วศ.กฟน. ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษใช้ในการบริหารจัดการในการลาต่างๆ

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256222/10/2562
25/10/2019
Engi - ประชุมใหญ่ 62

ภาพบรรยากาศงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
22/10/2562

272 new photos · Album by Ta-if Trakul-in

เตรียมพบกันนะครับงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 22 ต.ค. 62 กฟน. เพลินจิต ชั้น 6พบกับกิจกรรมและเกมสนุกๆ และของรางว...
09/10/2019

เตรียมพบกันนะครับ
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
วันที่ 22 ต.ค. 62 กฟน. เพลินจิต ชั้น 6

พบกับกิจกรรมและเกมสนุกๆ และของรางวัลมากมาย

พบกันนะจ๊ะ ^^

รายละเอียดติดต่อ แผนก บท.หน่วยงาน
หรือ ติดต่อ ทีมกิจกรรม ชมรมฯ 713-3621

04/09/2019
10/08/2019

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง จะจัดงานบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) ที่มีผลกระทบต่อกิจการด้านไฟฟ้า” วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 - 3 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เขตคลองเตย ชั้น 12A อาคาร B (อาคารจอดรถ) ระหว่างเวลา 8.30 - 12.00 น
วิทยากร : ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. และนายกสภาวิศวกร รวมทั้งเป็นบอร์ดของ กฟน. จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิก และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว

ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง's cover photo
26/06/2019

ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง's cover photo

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2562 ฉบับแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากมีการประวันหยุดเพิ่มพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ...
13/03/2019

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2562 ฉบับแก้ไขปรับปรุง เนื่องจากมีการประวันหยุดเพิ่มพิเศษ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในการลาต่างๆ

โครงการ “ค่ายวิดวะอาสา” ของชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ สาขา ประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุ...
05/03/2019

โครงการ “ค่ายวิดวะอาสา” ของชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง
ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ สาขา ประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2562
นำโดย นายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ผู้ช่วยผู้ว่าการและรองประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง เพื่อช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร และมอบความช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความจำเป็นของโรงเรียน ได้แก่ เครื่องปั่นไฟ, เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, โทรทัศน์, เสื้อผ้านักเรียน, อ่างล้างจาน, ทุนการศึกษา และปรับปรุงอาคาร workshop
ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทำให้ทางโรงเรียนได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับทั้งครูและนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ชมรมฯ ต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงานที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้กับกิจกรรมครั้งนี้ รวมทั้งจิตอาสาที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกค่ายของของชมรมฯ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนแห่งนี้
ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวงมีความตระหนักในการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคมไทยแม้เป็นส่วนเล็กน้อยแต่ก็มีความภาคภูมิใจ และขอสัญญาว่าจะมุ่งมั่นดำเนินการเพื่อพัฒนาสังคมไทยต่อไปโดยหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเช่นนี้ตลอดไป

ด้วยความขอบคุณ
ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง

2 - 4 มีนาคม 2562

⚡ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง จัดโครงการ “ค่ายวิดวะ-อาสา”🏫เพื่อช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยกบ สาขา ประไรโ...
03/03/2019

⚡ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง จัดโครงการ “ค่ายวิดวะ-อาสา”
🏫เพื่อช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้าให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยกบ สาขา ประไรโหนก ม.10 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
📌ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2562

วันที่ 31 ม.ค. 62 เวลา 15.00 น. นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รผธ. และนายธานี ปาริชาติอินทราณี รผง. ในนามประธานชมรม วศ.กฟน. ได้...
31/01/2019

วันที่ 31 ม.ค. 62 เวลา 15.00 น. นางมาริสา วงศ์ถิรวิทย์ รผธ. และนายธานี ปาริชาติอินทราณี รผง. ในนามประธานชมรม วศ.กฟน. ได้ร่วมปล่อยขบวนคาราวานผู้แทน กฟน. ส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก โดยมีนายวจี พิทักษ์ปรัชญากุล ชวก. ประธานชมรมชาวใต้ กฟน. นำทีมผู้แทนชมรมชาวใต้ กฟน. ผู้แทน สภฟ. สอฟ. และ ชมรมวิศวกร กฟน. ไปมอบเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียน วัดและศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 10 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท

เรียน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ วิศวกร กฟน. ทุกท่านเนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาวิศวกรปร...
23/01/2019

เรียน พี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ วิศวกร กฟน. ทุกท่าน
เนื่องด้วยวันพฤหัสบดีที่ 24 ม.ค. 62 จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาวิศวกรประจำปี 2562 ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ อาคาร ต.040 ชั้น 9 เวลา 09.00-15.00 น.โดยจะมีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสภาวิศวกรฯ และท่านพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย อดีต ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ได้ลงสมัครด้วยนั้น
ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์โปรดเลือกท่าน พรเทพฯ เป็นผู้ตรวจสภาวิศวกร เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก และชมรมวิศวกรของ กฟน. ต่อไป
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในการลาต่างๆ
19/12/2018

ตารางแสดงจำนวนวันที่ลาหยุดได้ประจำปี 2562 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในการลาต่างๆ

เรียน สมาชิก วศ.กฟน. ทุกท่านขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความทางวิชาการฯ หากท่านใดสนใจสามารถ Download บทความวิชาการตาม ...
19/10/2018

เรียน สมาชิก วศ.กฟน. ทุกท่าน
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความทางวิชาการฯ หากท่านใดสนใจสามารถ Download บทความวิชาการตาม Link ด้านล่างครับ (วางใน File sharing 3 เดือน) ครับ

ftp://itdinet/MEAFileSharing/3Month/บทความวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition 2019”ที่จัดขึ้นใ...
25/09/2018

ขอเชิญส่งบทความงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ”IEEE PES GTD Grand International
Conference and Exposition 2019”
ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
- เป็นครั้งแรกที่จัดนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
ทั้งนี้ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. เป็นผู้สนับสนุนหลัก
ดังนั้น บุคลากรของ 3 การไฟฟ้า
- ได้รับสิทธิ์ยกเว้น ค่าลงทะเบียนในการนำเสนอบทความ (เฉพาะบทความที่ผ่านการคัดเลือก) และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งงาน
- สำหรับเรื่องส่งบทความเป็นโอกาสดีสำหรับวิศวกร กฟน ที่จะได้นำเสนอในเวที IEEE PES ระดับโลก ขอให้พวกเราช่วยกันทำบทความส่งเข้ามา หากผ่านการดัดเลือก งบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน กฟน เป็นหนึ่งใน sponsor ใหญ่ จะลงทะเบียนให้โดยอัติโนมัติ ผมจะดูแลเรื่องนี้ให้ครับ งานนี้ผมเป็นหนึ่งกรรมการจัดงานใน Local Organizing Committee (LOC) ของ IEEE PES
อนึ่ง... จะขยายเวลารับบทความถึงเดือน ธ.ค. ดังนั้นจึงมีเวลาให้พวกเราจัดทำบทความครับ

วศ.กฟน. จับมือ วสท. ร่วมพัฒนาวิศวกรวันนี้ (24 กันยายน 2561) นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบ...
24/09/2018

วศ.กฟน. จับมือ วสท. ร่วมพัฒนาวิศวกร

วันนี้ (24 กันยายน 2561) นายธานี ปาริชาติอินทราณี รองผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะประธานชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง (วศ.กฟน.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ร่วมประชุมพิจารณาศึกษาแนวทางความร่วมมือกับ ดร.พิศาล จอโภชาอุดม ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และผู้บริหารจาก วสท.ในความร่วมมือกันพัฒนาวิศวกร กฟน.ให้มีความรู้ความชำนาญทางวิศวกรรมเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาบุคลากร กฟน.ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน พร้อมการพัฒนาระบบสื่อสารแบบ Digital ไปสู่ Smart Metro ของเมืองมหานครในอนาคต ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 5 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง ขอประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามชมรมวิศวกร 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. กฟ...
07/07/2018

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง ขอประชาสัมพันธ์และให้การสนับสนุนผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามชมรมวิศวกร 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. กฟภ.) ดังนี้

วิศวะฮาเฮ บุพเพอาละวาด
26/05/2018

วิศวะฮาเฮ บุพเพอาละวาด

ยินดีกับคุณ สุรสิทธิ์ จาก ฝคฟ. ด้วยนะครับ ผู้โชคดีคว้ารางวัลที่ 1 LED TV จอใหญ่ไปครอง 👏🏻👏🏻👏🏻#วศกฟน
26/05/2018

ยินดีกับคุณ สุรสิทธิ์ จาก ฝคฟ. ด้วยนะครับ ผู้โชคดีคว้ารางวัลที่ 1 LED TV จอใหญ่ไปครอง 👏🏻👏🏻👏🏻
#วศกฟน

วศกฟน 25 พ.ค.2561
26/05/2018

วศกฟน 25 พ.ค.2561

ชมรม วศ.กฟน. ขอขอบคุณทีมงานทุกคน สมาชิก วศ.กฟน. ผู้บริหาร ตลอดจน ฝบฟ. ฝทภ. ที่ช่วยกันจนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วั...
26/05/2018

ชมรม วศ.กฟน. ขอขอบคุณทีมงานทุกคน สมาชิก วศ.กฟน. ผู้บริหาร ตลอดจน ฝบฟ. ฝทภ. ที่ช่วยกันจนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 สำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลุล่วงไปด้วยดี หากมีข้อบกพร่อง หรือไม่เป็นที่ถูกใจสมาชิกฯ ชมรม วศ.กฟน. ก็ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ออเจ้า.. วันนี้เเล้วหนาเราชาว วศ กฟน. มีประชุมกัน กับ ธีมย้อนยุคสุดคลาสสิค ทีมงานเราได้เตรียมงานใกล้จะ 100% แล้ว เเล้วเจ...
25/05/2018

ออเจ้า.. วันนี้เเล้วหนา
เราชาว วศ กฟน. มีประชุมกัน
กับ ธีมย้อนยุคสุดคลาสสิค
ทีมงานเราได้เตรียมงานใกล้จะ 100% แล้ว
เเล้วเจอกันเย็นนี้นะครับ

#วิศวะฮาเฮบุพเพอาละวาด
#วศกฟน

ถามกันมาเยอะ จะเเต่งตัวยังไงให้คูล แต่งยังไงให้เข้ากับธีม เราเอาตัวอย่างมาฝาก ใครจัดเต็ม จัดได้โดนใจ เรามีของรางวัลเพียบ...
21/05/2018

ถามกันมาเยอะ จะเเต่งตัวยังไงให้คูล แต่งยังไงให้เข้ากับธีม เราเอาตัวอย่างมาฝาก ใครจัดเต็ม จัดได้โดนใจ เรามีของรางวัลเพียบรอท่านอยู่ แล้วมาสนุกกันนะครับ

ศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เราชาวชมรมวิศวกร กฟน. มีนัดกัน ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง... เเล้วเจอกันนะครับ
21/05/2018

ศุกร์ที่ 25 พ.ค. 61 เราชาวชมรมวิศวกร กฟน. มีนัดกัน ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง... เเล้วเจอกันนะครับ

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง มีความยินดีขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ท...
05/05/2018

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง มีความยินดีขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ (ริมแม่น้ำ) การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ชมรมวิศวกรกาไฟฟ้านครหลวง ขอประชาสัมพันธ์สมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆใน กฟน. และวิศวกรทุกท่านโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครกรรมการ...
26/04/2018

ชมรมวิศวกรกาไฟฟ้านครหลวง ขอประชาสัมพันธ์สมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆใน กฟน. และวิศวกรทุกท่านโปรดให้การสนับสนุนผู้สมัครกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 7 “ทีม วิศวกรสร้างสรรค์” ด้วย/ขอบคุณครับ

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง (วศ.กฟน.) ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรม กฟน. จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิศวกรรม เรื่อง "Digitalization of El...
14/12/2017

ชมรมวิศวกรการไฟฟ้านครหลวง (วศ.กฟน.) ร่วมกับฝ่ายฝึกอบรม กฟน. จัดสัมมนาทางวิชาการด้านวิศวกรรม เรื่อง "Digitalization of Electricity Utility" ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 18 อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. เพลินจิต วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ในการนี้คุณกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ประธาน วศ.กฟน. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และคุณขจรเดชาวุฒิ เมืองถ้ำ อดีตผู้ช่วยผู้ว่าการ และอดีตประธาน วศ.กฟน. ได้เข้าร่วมสัมมนา สำหรับวิทยากรผู้บรรยายคือ เรืออากาศตรี ดร.โตศักดิ์ ทัศนานุตริยะ รองประธาน วศ.กฟน. ด้านวิชาการ ซึ่งเรื่องนี้เป็นการร้อยเรียงแบบบูรณาการเนื้อหาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีนักบริหาร วิศวกร นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายและซักถามกว่า 130 คน

ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง
04/11/2017

ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ชมรม วศ.กฟน. จัดงานเลี้ยงเกษียณให้สมาชิก ณ ภัตตาคารซินเทียนตี้ อาตารเกษรพลาซ่า โดยมีคุณ...
26/08/2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ชมรม วศ.กฟน. จัดงานเลี้ยงเกษียณให้สมาชิก ณ ภัตตาคารซินเทียนตี้ อาตารเกษรพลาซ่า โดยมีคุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ให้เกียรติเป็นประธาน ให้โอวาทและมอบของที่ระลึก

ชมรม วศ.กฟน. ขอขอบคุณท่าน ผวก. ท่านผู้บริหาร และทีมงานกรรมการ วศ.กฟน. ทุกท่าน ที่ร่วมกันทำงานจนการแข่งขันกอล์ฟ วศ.กฟน. 2...
24/06/2017

ชมรม วศ.กฟน. ขอขอบคุณท่าน ผวก. ท่านผู้บริหาร และทีมงานกรรมการ วศ.กฟน. ทุกท่าน ที่ร่วมกันทำงานจนการแข่งขันกอล์ฟ วศ.กฟน. 2017 สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณมากๆ ครับ

ที่อยู่

121 ถนน จักรเพชร แขวงวังบูรพาภ
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

+6622205301

เว็บไซต์

http://www.mea.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ชมรมวิศวกร การไฟฟ้านครหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ
SUCK!!!!! เพิ่งขอไฟถาวรจากการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางกระปิ ตั้งอยู่ที่คลองตันเพื่อใช้กับที่อพาทเมนต์ซอยลาดพร้าว 57 ..... จ่ายค่าบริการไปเกือบแสน ไม่รู้ค่าอะไรกันนักกันหนา ไม่น่าเชื่อว่าแพงขนาดนั้น คนไทยจนๆคงไม่มีปัญญาขอไฟใช้ ธุรกิจผูกขาดก็เป็นแบบนี้ล่ะ เกิดเป็นคนไทยเนี่ยซวยจริงๆ ..... หลังจากนั้นก็ส่งเจ้าหน้าที่ๆไม่ซ้ำหน้ากันมาตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าถีงสามครั้งสามหน แต่ละครั้งแต่ละหนก็ให้แก้ไขความพกพร่องที่ไม่ซ้ำกันเลย ..... คำถามที่ตามมาก็คือเมื่อไหร่กระบวนการตรวจสอบของคุณจะเสร็จสิ้นเสียที? แล้วทำไมส่งเจ้าหน้าที่มาแล้วไม่ตรวจสอบให้เสร็จตั้งแต่ครั้งแรก แต่มีถึงสามครั้งสามหน และก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีครั้งที่สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบหรือไม่? ...... กำลังสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่า ที่เตะถ่วงยืดเยื้อและชักช้าแบบนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ"เรียกเก็บใต้โต๊ะ"จากลูกค้าใช่ไม๊ครับเพ่? SUCK!!!!!