ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี

ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี EMS center, Prehospital and Ambulance service. 1st advanced prehospital life support ambulance service in Thailand.
(66)

โรงพยาบาลราชวิถี ตระหนักถึงการเสียชีวิตและพิการที่ไม่สมควรเนื่องจากความล่าช้า การนำส่งที่ผิดวิธีและการนำส่งที่ผิดที่ จึงได้เริ่มต้นโครงการต้นแบบระบบการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล แก่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในพื้นที่บริการ โดยได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร องค์สถาปนากระทรวงสาธารณสุข มาเป็นชื่อของหน่วยปฏิบัติการ ที่เรียกว่า หน่วยกู้ชีพ " นเรนทร" โดยเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการ

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู และสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุ และสาธารณภัย กรมการแพทย์ และ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเป็นอย่างยิ่งจาก มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ณ ที่เกิดเหตุ มีการลำเลียงนำส่งที่ถูกวิธีไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสม ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือ ทำให้เกิดการยอมรับและนำรูปแบบไปขยายผลโดยกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศในรูปแบบของ "ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน" Emergency Medical Services System (EMS)

09/04/2024
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์”Emergency Medical Technician Basic รุ่นที่24ประจำปี2567 ขอแสดงความยินดีกับ...
29/03/2024

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์”Emergency Medical Technician Basic รุ่นที่24ประจำปี2567 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกท่าน🎉

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม CPR ฟรี🎉หลักสูตรกู้ชีพองค์รวมพื้นฐาน (CPR & AED และภาวะฉุกเฉินคุกคาม) CPR ภาคประชาชน...
15/03/2024

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม CPR ฟรี🎉
หลักสูตรกู้ชีพองค์รวมพื้นฐาน (CPR & AED และภาวะฉุกเฉินคุกคาม) CPR ภาคประชาชน สำหรับประชาชนทั่วไป จัดอบรมฟรีประจำทุกเดือน สามารถลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ครับ >>
https://docs.google.com/forms/d/1ivdikXw8ryRsIzRh_e9N0JPsOIqvBtXeOfNGD9b8WEI/edit

🌟สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันเข้าอบรม ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี E-mail ยืนยันแจ้งรายชื่ออีกครั้ง
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณปทุมมาศ 088-246-3898 ในวันและเวลาราชการ
Email: [email protected]
line id: narenthornrajvithi

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง

29ปี ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร“โรงพยาบาลราชวิถี“พ.ศ.2538 วันที่10 มีนาคม 2538 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดโครงการ ต้นแบ...
10/03/2024

29ปี ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร“โรงพยาบาลราชวิถี
“พ.ศ.2538 วันที่10 มีนาคม 2538 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดโครงการ ต้นแบบการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ โดยมีการจัดตั้งศูนย์กู้ชีพขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถี ในนามศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” เป็นโครงการบริการนำร่องการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ เป็นแห่งแรก ที่ใช้หลักการของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวคือ ให้บริการทั้งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน จากอุบัติเหตุและจากภาวะเจ็บป่วยอื่นๆ ทั้งหมด เพื่อเป็นต้นแบบของการรักษาพยาบาล ณจุดเกิดเหตุ ของประเทศไทย“

07/03/2024

“อย่าใช้ *ความรัก* เป็นข้ออ้างเพื่อก่อความรุนแรง’”

วิธีรับมือและช่วยเหลือให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากความรุนแรงในครอบครัว

https://www.facebook.com/share/LxiULtNEuVErTer9/?mibextid=WC7FNe

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์”Emergency Medical Technician รุ่นที่24 โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา ...
01/03/2024

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์”Emergency Medical Technician รุ่นที่24 โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการ และ นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการ

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์”Emergency Medical Technician รุ่นที่24ประจำปี2567
29/02/2024

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์”Emergency Medical Technician รุ่นที่24ประจำปี2567

วันที่18กุมภาพันธ์2567 เวลา19.30น.รถกู้ชีพ“นเรนทร”ออกปฎิบัติการรับผู้ป่วยหมดสติ แฟลตข้าราชการ กทม ซอยอินทามระ23 ประเมินแ...
19/02/2024

วันที่18กุมภาพันธ์2567 เวลา19.30น.รถกู้ชีพ“นเรนทร”ออกปฎิบัติการรับผู้ป่วยหมดสติ แฟลตข้าราชการ กทม ซอยอินทามระ23 ประเมินแล้วผู้ป่วยมีน้ำหนักมาก จัดชุดปฎิบัติการ”นเรนทร38“เข้าสนับสนุนเคลื่้อนย้ายผู้ป่วย นำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

14/02/2024

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรม CPR ฟรี🎉
หลักสูตรกู้ชีพองค์รวมพื้นฐาน (CPR & AED และภาวะฉุกเฉินคุกคาม) CPR ภาคประชาชน สำหรับประชาชนทั่วไป จัดอบรมฟรีประจำทุกเดือน สามารถลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ครับ >>
https://docs.google.com/forms/d/1ivdikXw8ryRsIzRh_e9N0JPsOIqvBtXeOfNGD9b8WEI/edit

🌟สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันเข้าอบรม ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมี E-mail ยืนยันแจ้งรายชื่ออีกครั้ง
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ประสานงาน คุณปทุมมาศ 088-246-3898 ในวันและเวลาราชการ
Email: [email protected]
line id: narenthornrajvithi

นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย ทีมศูนย์กู้ชีพ“นเรนทร“โรงพยาบาลร...
09/02/2024

นายแพทย์จิรพงษ์ ศุภเสาวภาคย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย ทีมศูนย์กู้ชีพ“นเรนทร“โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support : BLS & AED) เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่ครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1- 6 โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการช่วยเหลือผู้อื่น กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมดำรงปิยวุฒิ์ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

30/01/2024
20/01/2024

คำถามจากผู้อ่านเพจ กรุณาถามมาว่า
ถ้าเป็นประชาชนทั่วไป เจอคนหมดสติ ไม่หายใจ
แล้วเราไปกดหน้าอกปั๊มหัวใจเขา
แล้วไปทำเขากระดูกซี่โครงหัก
คนไข้หรือญาติมาฟ้องเราได้ไหม?
คำถามนี้น่าสนใจ เพราะถ้ากฎหมายบอกว่ามีความผิดอาญา
อีกหน่อยคงไม่มีใครกล้าไปช่วยเหลือใครอีกแล้วครับ
จริงไหม?
มาพิจารณากฎหมายอาญากันครับ
ข้อมูลนี้ผมปรึกษาทีมกฎหมายครับ
ได้รับความกรุณาให้ความรู้แก่ผมมาถ่ายทอด
มาพิจารณามาตรานี้กันครับ มีชื่อว่า มาตรา 59
สรุปใจความว่าคนเราจะทำผิด แล้วต้องรับผิด
ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ลองจินตนาการว่าถ้าเราไปเดินห้าง
มีคนล้มลงหมดสติตรงหน้า ไม่หายใจ
หรือหัวใจหยุดเต้นนั่นเอง เราไปช่วยกดหน้าอกปั๊มหัวใจ
เราจะผิดอาญาไหม
ดูวรรคแรก จะรับผิดเมื่อได้กระทำโดยเจตนา
คำถามคือ เราเจตนาอะไรตอนนี้
เราเจตนาจะช่วยให้เขารอดจากความตาย
เราไม่ได้มีเจตนามุ่งให้เขากระดูกซี่โครงหัก
เช่น ถ้าเราไม่ชอบใครสักคน
เราเอาไม้หน้าสามไปตีหน้าอกเขา
เราเจตนาหวังผลร้ายให้ซี่โครงเขาหัก ให้ปอดช้ำ
อันนี้เราเจตนาไม่ดี เราก็รับผิด
แต่ปั๊มหัวใจเราไม่มีเจตนา หรือไม่ได้ตั้งใจว่า
เออ วันนี้เรามาทำกระดูกซี่โครงใครสักคนหักเถอะ
ดังนี้อาจมองว่าไม่น่าจะเข้าองค์ประกอบ
ความรับผิดอาญาในมาตรา 59 เลย
แต่เดี๋ยวก่อน ประมาทล่ะ ?
ดูวรรคสี่ครับ การกระทำโดยประมาท
เออ อาจจะได้นะครับ
เพราะเราปั๊มหัวใจไม่ดีไง ไม่รอบคอบพอ
เขาก็เลยมีกระดูกซี่โครงหัก
แม้เราไม่เจตนาจะทำร้ายเขา
แต่ด้วยความประมาทของเรา
ก็เลยทำให้เขาบาดเจ็บ
ตกลงเราผิดใช่ไหม?
ดูก่อนครับ พิจารณาคำว่า ตามวิสัยและพฤติการณ์
นั่นแปลว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น
ต้องพิจารณาว่าประมาทไหม
ตามอายุ วัยวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ด้วย
ถึงจะเรียกว่าประมาท
ดูงานวิจัยนี้ครับ เพิ่งตีพิมพ์ปีที่แล้วเอง
คำถามคือ แล้วบุคคลากรแพทย์ ปั๊มหัวใจคนไข้เนี่ย
กระดูกซี่โครงหักกี่เปอร์เซ็นต์
งานวิจัยชี้ว่า มากถึง79%
นั่นหมายถึง ถ้าประชาชนปั๊มหัวใจ กดหน้าอก
แล้วกระดูกซี่โครงคนไข้หัก ก็อาจเกิดขึ้นได้
แม้แต่หมอ พยาบาลก็ยังทำกระดูกซี่โครงหักได้เลยครับ
มันอาจเรียกว่า ไม่เหนือเกินวิสัยและพฤติการณ์เลยครับ
นั่นชวนให้คิดว่า อาจไม่ได้ประมาทนะครับ
สรุปว่า ถ้าพิจารณาข้อกฎหมายนี้
การที่ประชาชนปั๊มหัวใจใครสักคนแล้วเขามีกระดูกซี่โครงหัก
ก็อาจไม่ต้องรับผิดทางอาญาไหมครับ
เพราะไม่มีเจตนา และก็ไม่ได้ประมาทด้วย
ในต่างประเทศเขาว่ายังไง
ในหลายประเทศ เช่น อเมริกาบางรัฐ
มีกฎหมายคุ้มครองพลเมืองดี เรียกว่า
Good Samaritan law
คำว่า ซัมมาริตัน แปลว่า พลเมืองดี
หมายถึง ถ้าใครสักคนไปช่วยปั๊มหัวใจใคร
กฎหมายบอกเลย คุณไม่ต้องรับผิดทางอาญา
หรือทางแพ่งเลย ชัดเจนมาก
แต่ก็ไม่ใช่ทุกรัฐนะครับที่จะมีกฎหมายคุ้มครองพลเมืองดี
มีเคสที่ฟ้องร้อง ที่ผมอ่านเจอ แต่ผมไม่แน่ใจที่มานะครับ
มีผู้หญิงคนนึงฟ้องร้องชายผู้หนึ่ง ที่ช่วยเหลือตัวเอง
แล้วมีกระดูกหัก ผมไม่แน่ใจว่าเคสนี้จมน้ำหรือไม่
ผมไม่มีข้อมูลเลย ถ้าท่านใดมีข้อมูลกรุณาส่งให้ผมอ่าน
จักขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ
ท่านผู้พิพากษาถามว่า เธอแน่ใจเหรอที่จะฟ้องชายคนนี้
คุณได้รับโอกาสในชีวิตใหม่
คุณได้ลมหายใจกลับมาเป็นของขวัญ
แต่คุณกลับตอบแทนด้วยการฟ้องเขาเนี่ยนะ
นั่นไม่ใช่หน้าที่กฎหมายที่จะบอกว่า คุณต้องปั๊มหัวใจวิธีนี้
คุณต้องไม่ทำกระดูกซี่โครงหัก
หน้าที่กฎหมายคืออะไร คือบอกว่า
เฮ้ ถ้าคุณเจอใครหัวใจหยุดเต้น
คุณเข้าไปช่วยเขาเลย
กฎหมายจะคุ้มครองคุณเอง
ผมชอบคำพูดนี้มาก
แล้วหน้าที่ให้ความรู้แก่ประชาชนปั๊มหัวใจอย่างถูกต้อง
เป็นหน้าที่ใครล่ะครับ
ก็เป็นบทบาทของพวกเรา บุคคลากรสาธารณสุข
พวกเราก็ได้พยายามอย่างหนัก
ที่จะสอนการปฐมพยาบาลให้กับประชาชน
ประเทศไทยควรมีกฎหมายคุ้มครองพลเมืองดีไหม
ส่วนตัวผมไม่แน่ใจครับ เราเพิ่งได้ยินข่าวว่ามีคนหมดสติ
ไม่หายใจ พลเมืองดีเอาเหรียญใส่ปากคนไข้
เพื่อหวังให้วิญญาณไปสู่สุคติ
พอทีมกู้ชีพมาปั๊มหัวใจ
เหรียญก็หลุดออกมาจากปาก
นั่นแปลว่า ยังมีประชาชนอีกจำนวนมาก
ที่ยังต้องการความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล
การปั๊มหัวใจที่ถูกวิธี
เพื่อลดโอกาสเกิดกระดูกซี่โครงหัก ตับแตก
ปอดฉีกขาด ซึ่งเราป้องกันได้ด้วยการฝึกฝนปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธี
ในต่างประเทศ เขาเรียนปั๊มหัวใจในโรงเรียนเป็นหลักสูตรบังคับ
ในประเทศไทยทุกวันนี้การเรียนปั๊มหัวใจเหมือนงานอีเว้นท์
งานประชุม ประจำปี
ไม่ได้กำหนดว่าต้องสอบผ่าน
แค่มาอบรมก็พอ
อีกคำถามแล้วถ้าไม่ช่วยละ มีความผิดไหม
เช่น กรณีในข่าว มีคนกำลังจมน้ำ
ตัวเองไม่ช่วยอะไร ยืนถ่ายมือถือไลฟ์โชว์
แล้วคนตรงหน้าก็จมน้ำไป
สิ่งที่ควรทำคืออะไร
อย่างแรกเราต้องมั่นใจว่าสถานการณ์ปลอดภัยก่อน
ถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็น ก็ไม่ควรกระโดดไปช่วย
แต่ระวังนะครับ คนไข้จมน้ำส่วนมาก ก็ว่ายน้ำเป็น
เช่น กระโดดไปในแม่น้ำ เราไม่รู้ลึกแค่ไหน
เราอาจจะไม่รอดก็ได้ครับ
เราใช้หลักตะโกน โยน ยื่น
ตะโกนขอความช่วยเหลือ โยนวัตถุที่ลอยน้ำได้
เช่น โยนห่วงยาง โยนถังที่ลอยน้ำ ให้เขาจับ
หรือยื่นไม้ยาวๆให้เขาจับ เพื่อดึงขึ้นฝั่ง
มาตรา374 สรุปใจความได้ว่า
ถ้าเราเห็นผู้ใดตกอยู่ในอันตรายแก่ชีวิต ที่เราอาจช่วยได้
นั่นไม่ได้หมายความว่าให้กระโดดน้ำลงไปช่วย
ยังมีการช่วยอีกหลายวิธี
หรืออย่างน้อยก็โทรสายด่วนฉุกเฉิน1669
แต่ถ้าเราไม่ช่วยเลย เราขับผ่าน เราเดินผ่าน
เราเปิดกล้องไลฟ์สดเรียกยอดวิว
นั่นแปลว่าเราเริ่มห่างไกลจากความเป็นมนุษย์
เราไม่แคร์คนอื่น เราปล่อยให้เขาตาย
ก็อาจมีความผิดอาญาตามมาตรานี้ครับ
ถ้าเราไม่ช่วยเขา สังคมเราจะผิดปกติ
แล้วสักวันเมื่อเกิดเหตุการณ์กับตัวเราเอง
ก็จะไม่มีใครช่วยเราครับ
แต่เราคงไม่อยากให้ใครมาช่วยเราแบบผิดๆใช่ไหมครับ
เช่นเอาเหรียญมาใส่ป่ากเรา หรือจับเราอุ้มพาดบ่า
กระโดดกระทุ้งๆให้น้ำอออก หรือใช้เท้าปั๊มหัวใจเรา
หรือวางมือผิดตำแหน่งจนตับเราแตก
แล้วก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลย
โดยหงายไพ่ว่า
ก็เป็นพลเมืองดีไง
การปั๊มหัวใจต้องเรียนครับ
สำหรับประชาชนที่สนใจเรียนปั๊มหัวใจ
มีหน่วยงานมากมายที่พร้อมจะมอบความรู้ให้ครับ
สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาล
หรือหน่วยกู้ชีพที่อยู่ใกล้บ้านท่านครับ
สุดท้ายก่อนจบ ขอเป็นกำลังใจให้หน่วยกู้ชีพ
และครูผู้สอนปั๊มหัวใจทุกท่านครับ
พวกเรายังทำอยู่ ทำมาแล้ว
และยังคงทำต่อไปครับ
บทความเพื่อการศึกษาเท่านั้น
#ห้องฉุกเฉินต้องรู้

20/01/2024

การปั๊มหัวใจมีโอกาสกระดูกซี่โครงหักมากแค่ไหน
งานวิจัยบอกว่า 79% นั่นคือเยอะมาก
แต่ถ้าเราหยุดกดหน้าอกล่ะ?
โอกาสรอดแทบจะไม่มี
เราจะรู้ได้อย่างไรว่ากระดูกซี่โครงหัก
ขณะกำลังกดหน้าอกจะได้ยินเสียง "แคร๊ก"
แล้วเราควรทำอย่างไรต่อไป?
กดหน้าอกต่อไป อย่าหยุดครับ
เพราะถ้าหยุด ก็เท่ากับไม่มีเลือด
จากหัวใจออกไปเลี้ยงสมอง
ระหว่างนี้ตรวจสอบการวางมือบนหน้าอก
ว่าตำแหน่งเหมาะสมหรือไม่
วางมือบริเวณตำแหน่งกระดูกหน้าอกตรงกลาง
ไม่วางมือไปทางซ้ายหรือทางขวา
เพราะนั่นอาจทำให้กระดูกซี่โครงหักได้
ตรวจสอบความลึกของการกดหน้าอก
ไม่กระแทกสันมือ ไม่ขย่มตัวลงไป
เพราะนั่นก็ทำให้กระดูกหน้าอกหักเช่นกัน
ทักษะเหล่านี้ต้องฝึกฝน
หวังว่าเด็กไทยน่าจะได้เรียนกันทุกคน
Injury pattern and clinical outcome
in patients with and without chest wall injury
after cardiopulmonary resuscitation.
Journal of Trauma and Acute Care Surgery
December 2023.

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน หลักสูตรEMT-B รุ่นที่24/2567.
09/01/2024

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน หลักสูตรEMT-B รุ่นที่24/2567.

การสอบคัดเลือกEMT-B รุ่นที่24/2567 ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร“ โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และ...
07/01/2024

การสอบคัดเลือกEMT-B รุ่นที่24/2567 ศูนย์กู้ชีพ”นเรนทร“ โรงพยาบาลราชวิถี ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการสัมภาษณ์ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประมวลผลการคัดเลือก รอฟังประกาศผลการคัดเลือกได้ ในวันอังคารที่9 มกราคม2567 ตั้งแต่เวลา13.00น.เป็นต้นไป…
อาจมีสมหวังบ้าง…ผิดหวังบ้าง…
อยากรับให้ได้มากที่สุด…แต่…
#ขอยึดผลประโยชน์ของผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บเป็นที่ตั้ง.!!!
#ขอยึดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสำคัญ.!!!
ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจ…
EMS Center.
HOSPITAL.

07/01/2024

Comeback จ้า สวัสดีปีใหม่ค่าลูกเพจทุกคน🎉🎉🎉

ปีใหม่ที่ผ่านมาลูกเพจเจอเคสอะไรกันบ้าง มีใครเคยเจอ crush syndrome มั้ย แนวๆแบบติดภายในนานๆรอทีมตัดถ่าง พาคนไข้ออกมาได้เสร็จปึ้บ arrest แบบยังไม่ได้เปิดเส้น, รัดtourniquet ตอน Entrapment ก่อน extrication
ใครเคยเจอเคสแบบนี้แล้วไม่รู้จะทำอะไร เริ่มจากตรงไหน monitorอะไร ระวังอะไรบ้าง มาอ่านโพสต์นี้กัน 👇🏻👇🏻

Pdf; https://drive.google.com/file/d/1NKoENvD4kJEkUZbC3jz-yy_BlASJ_SY1/view?usp=drivesdk

ขอขอบคุณสรุปจากแอดมินพี่นก🐧และคุณครูพี่ครีม🍦จ้าาา

#จะต้องผ่านปีใหม่ไปสักกี่ปีเธอถึงจะมาคิมิโนโต๊ะกับเรา🫦

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ✌️
06/01/2024

ขอให้ทุกท่านโชคดีในการสอบ✌️

31/12/2023

เลือดออกในสมองเราควรลดความดันลงไปถึงค่าไหนดี
ถ้าผู้ป่วยมีโรคเลือดออกในสมองเฉียบพลัน
แล้วพบว่าความดันโลหิตสูงร่วมด้วย
เราควรรีบลดความดันโลหิตลงด้วยยาหรือไม่?
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า
หากปล่อยให้ความดันโลหิตยังคงสูงอยู่
แรงดันก็จะทำให้เลือดยิ่งออกในสมองมากขึ้น
ก้อนเลือดขนาดใหญ่มากขึ้น
อาการผู้ป่วยก็จะแย่ลง
แต่หากเราลดความดันโลหิตอย่างรวดเร็ว
ให้ความดันโลหิตต่ำมากเกินไป
เลือดก็อาจจะไปเลี้ยงสมองไม่พอ
อาจเกิดภาวะสมองขาดเลือดร่วมด้วย
แล้วควรทำอย่างไรดี?
งานวิจัยให้ข้อสรุปดังนี้
1. ถ้าคนไข้มีเลือดออกในสมองเฉียบพลัน
และความดันโลหิตในขณะนี้ มีค่าความดันโลหิตตัวบน
อยู่ระหว่าง 150 ถึง 220 มิลลิเมตรปรอท
การลดความดันโลหิตให้อยู่ที่ค่า
ความดันโลหิตตัวบนอยู่ประมาณ 140 มิลลิเมตรปรอท
อาจป้องกันไม่ให้เลือดออกในสมองมากขึ้น
แต่ถ้าลดความดันโลหิตค่าตัวบนให้ต่ำมากเกินไป
คือต่ำกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท
ภายในหนึ่งชั่วโมงแรกเลย
อาจมีผลเสียต่อไต ทำให้ไตขาดเลือดได้
2.แต่ถ้าแรกรับผู้ป่วยมีค่าความดันโลหิตตัวบนสูงมาก
มากกว่า 220 มิลลิเมตรปรอท
ก็ควรรีบลดความดันโลหิตโดยเร็ว
เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดออกในสมองมากขึ้น

3.แต่คนไข้ที่มีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
หรือ ซับ-อะ-แร็ก-นอย ฮี-โม-เลท
(Subarachnoid Hemorrhage)
จะมีแนวคิดเรื่องการลดความดันโลหิตที่ต่างออกไป
เนื่องจากโรคเลือดออกในเยื่อหุ้มสมอง
มีการระคายเคืองเส้นเลือดที่เยื่อหุ้มสมอง
มีแนวโน้มที่จะเกิดหลอดเลือดสมอง
โดยทั่วสมองหดตัวอยู่แล้ว
หรือที่เรียกว่า ซี-รี-บอล วา-โส-สะ-ปาส-ซึม
(cerebral vasospasm)
ถ้าเราลดความดันโลหิตอย่างรวดเร็ว
เลือดอาจจะไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
แต่ถ้าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนานเกินไป
เลือดก็อาจออกในสมองมากขึ้น
งานวิจัยแนะนำให้ลดค่าความดันโลหิตตัวบน
ให้น้อยกว่า 160 มิลลิเมตรปรอท
แล้วจะลดความดันโลหิตให้ต่ำลงแค่ไหน
งานวิจัยให้พิจารณาค่าความดันโลหิตกลาง
หรือค่าความดันที่เฉลี่ยกันระหว่างความดันโลหิตตัวบนและตัวล่าง
หรือที่เรียกว่า มีน อา-เทอ-รี่ เพช-เชอร์
(Mean artery pressure- MAP)
ให้ยังคงมากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท
เพื่อให้เลือดยังคงเลี้ยงสมองได้อยู่
อนึ่งมีข้อสังเกตว่าโรคหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลัน
ให้ความสำคัญกับค่าความดันโลหิตตัวบน
แต่ไม่ได้สนใจค่าความดันโลหิตตัวล่างว่าจะสูงเท่าใดเลย
เนื่องจากงานวิจัยพบว่าการควบคุมค่าความดันโลหิตตัวล่าง
ไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการป้องกันเลือดออกซ้ำอีกในสมอง
สามารถศึกษางานวิจัยเพิ่มได้ด้วยคำค้น
INTERACT-2 และ ATACH-2
บทความเพื่อการศึกษาเท่านั้น
โปรดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนการรักษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EMT-B รุ่นที่24 ประจำปี2567 ผู้ที่มีรายชื่อให้สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่แ...
26/12/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ EMT-B รุ่นที่24 ประจำปี2567 ผู้ที่มีรายชื่อให้สแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบ

25/12/2023

วันนี้แอดแซนต้ามาแจกสรุปการ reverse anticoagulant ตามguideline ของ ESC 2023
เค้าพูดถึงคนที่มาด้วยmajor bleedingและมีประวัติใช้anticoagulant
มีทั้งกลไก inhibit factor ของยาแต่ละตัว การmonitor และtreatment ตอนreverseเยย ไปตำกัน❤️💚

Pdf: https://drive.google.com/file/d/1rxTFOKaaLSJubdMUaYrZWPOY2ysJzIz0/view?usp=drivesdk

ขอขอบคุณสรุปจากพี่นก🐧และแอดมินพี่ส้ม🍊 จ้าาา

#อยากเป็นกวางเรนเดียร์จะได้คลอเคลียกับซานต้า🫎

Merry X’masครับลูกเพจ🎅🏻🎄🦌

21/12/2023

เอกสารพร้อม เน็ตพร้อม พรุ่งนี้เจอกัน เปิดรับสมัคร 9 โมงนะจ๊ะ✌️

17/12/2023

มาตามคำเรียกร้อง มีFC request เรื่อง ‘first responder do in EV accident‘ มา
แอดก้จัดให้สิคับ🫰🏻

เดี๋ยวนี้เรามีรถ EV ออกมาใช้กันเยอะขึ้น
เวลาเกิดอุบัติเหตุที เราapproach เข้า scene ต่างกับอุบัติเหตุทั่วไปนะคับ
ไม่งั้นไฟจะดูดเรา⚡️⚡️… ตุยเย่ได้👻👻
เพราะฉะนั้น ทีมฉุกเฉินของเราโดยเฉพาะหมอ พาราเมดิก พยาบาล พี่EMT พี่กู้ภัย ควรรู้วิธีเข้า sceneที่ safe หรือไม่ก้รู้ว่า scene ที่เราจะเข้า safeแล้ว แล้วค่อยทำการช่วยเหลือตามหลัก PHTLSต่อไป

Pdf: https://drive.google.com/file/d/1nY8ziILyKX8TWwf0O5_xXAIXDjgcUkcB/view?usp=drivesdk

ขอขอบคุณสรุปจากพี่นก🐧 คุณครูพี่ส้ม 🍊 และขอขอบคุณคุณรัฐศาสตร์ เสริมรัตน์ นักจัดการสาธารณภัย team ProRescue Thailand สำหรับข้อมูลแน่นๆในครั้งนี้ครับ🙏🏻🙏🏻

#ในสายรถอะมีไฟเเต่ในใจฉันอะมีแต่เธอนะ❤️

Reference : EV Guidelines, The ARA, in partnership with WorkSafeBC https://ohs.ara.bc.ca/ev-guidelines/
NFPA's Alternative Fuel Vehicles Safety Training https://www.nfpa.org/EV
EV FireSafe https://www.evfiresafe.com/
Tesla INFORMATION FOR FIRST AND SECOND RESPONDERS
EMERGENCY RESPONSE GUIDE https://www.tesla.com/firstresponders

ศูนย์กู้ชีพ“นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลพระอาพาธระยะสุดท้าย ในหัวข้อการฝึกช่วยฟื...
14/12/2023

ศูนย์กู้ชีพ“นเรนทร”โรงพยาบาลราชวิถี ออกหน่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฎิบัติการ การดูแลพระอาพาธระยะสุดท้าย ในหัวข้อการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับพระสงฆ์จำนวน120รูป

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์” Emergency Medical Technician -Basic (EMT-B) รุ่นที่24ประจำปี...
12/12/2023

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร“พนักงานฉุกเฉินการแพทย์” Emergency Medical Technician -Basic (EMT-B) รุ่นที่24ประจำปี2567 : 22 ธันวาคม 2566 นี้ เท่านั้น.!!!
รายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code หรือ คลิก :
https://drive.google.com/file/d/1raFVN2qcB0tqLxvVY_194cMP2ijnL00I/view

11/12/2023
30/11/2023

โรงพยาบาลราชวิถี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 34 ในหัวข้อ "Good basic to advanced medical technology for all : พื้นฐานดี เทคโนโลยีเด่น เพื่อสุขภาพแข็งแรงอย่างเท่าเทียม" รูปแบบออนไลน์ (Hybrid Meeting) ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข นำเสนอผลการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีการเสวนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าของสหวิชาชีพต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ นโยบายด้านสาธารณสุขและทิศทางกรมการแพทย์ , Precision Medicine , Integrative Neuroplasticity PNI healing in cancer care , An update on the role of bronchoscopy in respiratory disease , E-learning of global targets diabetes management training in Thailand , Anti-aging Supplementation , Value based healthcare , ฟันดี กินได้ และเฮลิโคแบตเตอร์ ไพโลไร ความสำคัญ ตรวจหา รักษาได้ เป็นต้น

โดยผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ จะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME CMTE CNEU และ CPE) ผู้สนใจลงสามารถทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทาง Website โรงพยาบาลราชวิถี https://www.rajavithi.go.th/rj/conference67/2023/07/27/register/

#โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #งานประชุมวิชาการครั้งที่34

ที่อยู่

THANON PHAYA THAI
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6623548222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด