ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF

ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF ฝูงบิน 601 กองบิน 6

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ 29 พ.ย.64 เวลา 0930 น.อ.อธิราช ศิริทรัพย์ ผู้บังคับการกองบิน 6 ได้เป็นประธานในพิธีมอบแพทและแสดงความยินดีแก่...
29/11/2021

วันจันทร์ที่ 29 พ.ย.64 เวลา 0930 น.อ.อธิราช ศิริทรัพย์ ผู้บังคับการกองบิน 6 ได้เป็นประธานในพิธีมอบแพทและแสดงความยินดีแก่นักบินพร้อมรบใหม่ ของฝูงบิน 601 กองบิน 6

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายยุทธการฝูง 601 ร่วมกันถ่ายรูปหมู่หน้ารูปปั้นพระบิดากองทัพอากาศ ในวันอังคาร...
26/11/2021

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายยุทธการฝูง 601 ร่วมกันถ่ายรูปหมู่หน้ารูปปั้นพระบิดากองทัพอากาศ ในวันอังคารที่ 23 พ.ย.2564

กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบิน C-130 ส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และนำส่งอุปกร...
21/11/2021

กองทัพอากาศ สนับสนุนเครื่องบิน C-130 ส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์

กองทัพอากาศนำส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยเครื่องบิน C-130 ให้กับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า โดยมี พลตรี คมกฤช รัตนชายา ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน รับมอบให้หน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และรับส่งผู้ป่วยทางอากาศ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ เพื่อส่งต่อให้กับ โรงพยาบาลพระมงกุฏ ฯ ทำการรักษาต่อไป เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบ่อทอง จังหวัดปัตตานี
#กองทัพอากาศเพื่อประชาชน
#8daysaweek

18/11/2021

การแข่งขันปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๕

กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน C130 ขนส่งยา Favipiravir จำนวน 132,000 เม็ด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง High flow 40 ชุด จ...
16/11/2021

กองทัพอากาศได้จัดเครื่องบิน C130 ขนส่งยา Favipiravir จำนวน 132,000 เม็ด และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง High flow 40 ชุด จากสำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ (สปสช) และโรงพยาบาลปิยะเวท เดินทางจากกองบิน 6 ดอนเมือง ไปยังกองบิน 41 เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ กองบิน6

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม”ฝูงบิน 601 กองบิน 6 เข้าร่วมการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศประจำปี 2565โดยมีทีมเข้าร่วมทั้ง...
10/11/2021

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม”
ฝูงบิน 601 กองบิน 6 เข้าร่วมการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศประจำปี 2565
โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้นสี่ทีม ได้แก่ Poseidon,Hades,Zeus และ Kronos
ในวันที่ 16-18 พ.ย.64

ร่วมส่งแรงใจให้นักบินและลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสำเร็จและปลอดภัย

“ยามศึกเรารบ ยามสงบเราเตรียมพร้อม”
ฝูงบิน 601 กองบิน 6 เข้าร่วมการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศประจำปี 2565
โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งสิ้นสี่ทีม ได้แก่ Poseidon,Hades,Zeus และ Kronos
ในวันที่ 16-18 พ.ย.64

ร่วมส่งแรงใจให้นักบินและลูกเรือสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสำเร็จและปลอดภัย

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ฝูงบิน 601 มีการแข่งขันทิ้งบริภัณฑ์โดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 ทีมคือ Poseidon,Zeus,Hades แล...
31/10/2021

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ฝูงบิน 601 มีการแข่งขันทิ้งบริภัณฑ์
โดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 ทีมคือ Poseidon,Zeus,Hades และ Kronos
การที่แต่ละทีมจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้นั้น
จะต้องมี CRM(Crew Resource Management)ที่ดี
CRM คือการบริหารจัดการทรัพยากรคนในเครื่องบินหรือก็คือลูกเรือนั่นเอง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของทุกคนบนเครื่อง
#safety601

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ฝูงบิน 601 มีการแข่งขันทิ้งบริภัณฑ์
โดยมีทีมที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 ทีมคือ Poseidon,Zeus,Hades และ Kronos
การที่แต่ละทีมจะประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้นั้น
จะต้องมี CRM(Crew Resource Management)ที่ดี
CRM คือการบริหารจัดการทรัพยากรคนในเครื่องบินหรือก็คือลูกเรือนั่นเอง
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของทุกคนบนเครื่อง
#safety601

ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนทำการบิน#safety601
23/10/2021

ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนทำการบิน
#safety601

ตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อนทำการบิน
#safety601

กองทัพอากาศได้สั่งการให้ฝูงบิน 601 กองบิน 6 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หรือ C-130 ปฏิบัติภารกิจลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพท...
19/10/2021
ทอ.ส่งเครื่องบิน C-130 ลำเลียงอุปกรณ์การแพทย์ หนุนช่วยโควิดจังหวัดชายแดนใต้

กองทัพอากาศได้สั่งการให้ฝูงบิน 601 กองบิน 6 จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8
หรือ C-130 ปฏิบัติภารกิจลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุนการรักษาโรคโควิด-19ในจังหวัดชายแดนใต้
#กองทัพอากาศเพื่อประชาชน

ทอ.จัดเครื่องบิน C-130 H สนับสนุนสาธารณสุข ลำเลียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ เสริมกำลังรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จ.....

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ ผบ.ฝูง.601 พร้อมด้วยข้าราชการฝูง.601 ได้จัดพิธีทำบุญประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจใ...
16/10/2021

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ ผบ.ฝูง.601 พร้อมด้วยข้าราชการฝูง.601 ได้จัดพิธีทำบุญประจำปีเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ในวันที่ 15 ต.ค.64 เวลา 0809

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ ผบ.ฝูง.601 บน.6 ได้นำข้าราชการฝูงบิน 601เข้าร่วมพิธีตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่อ...
12/10/2021

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ ผบ.ฝูง.601 บน.6 ได้นำข้าราชการฝูงบิน 601เข้าร่วมพิธีตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 0810

ผ่านปี งป.ใหม่ แต่ความปลอดภัยฝูงบิน 601 ยังคงใส่ใจไม่เปลี่ยนแปลงด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานนิรภัย ฝูงบิน 601
10/10/2021

ผ่านปี งป.ใหม่ แต่ความปลอดภัยฝูงบิน 601 ยังคงใส่ใจไม่เปลี่ยนแปลง
ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานนิรภัย ฝูงบิน 601

ผ่านปี งป.ใหม่ แต่ความปลอดภัยฝูงบิน 601 ยังคงใส่ใจไม่เปลี่ยนแปลง
ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานนิรภัย ฝูงบิน 601

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
08/10/2021

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ ผบ.ฝูง.601 บน.6 นำตัวแทนข้าราชการฝูงบิน 601 กองบิน 6 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธชินราชและพระ...
06/10/2021

น.ท.สะอาด พงศาเจริญนนท์ ผบ.ฝูง.601 บน.6 นำตัวแทนข้าราชการฝูงบิน 601 กองบิน 6 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธชินราชและพระภูมิชัยมงคล เพื่อความเป็นศิริมงคล ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

ร.ท.สุทธิวุธ สุขคง กัปตันทอย นักบินฝูงบิน 601 นักบินกองทัพอากาศไทย ทหารของพระราชา ฝูงบิน 601 ขอชื่นชมในการกระทำความดีที่...
25/10/2016

ร.ท.สุทธิวุธ สุขคง กัปตันทอย นักบินฝูงบิน 601 นักบินกองทัพอากาศไทย ทหารของพระราชา ฝูงบิน 601 ขอชื่นชมในการกระทำความดีที่เสียสละความสุขส่วนตนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพ ผลบุญที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ดลบัลดาลให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงาน ^^ปล.สุดยอดครับจากใจพี่ๆถึงน้อง

"คนของฟ้า" ทหารของพระราชา
เมื่อวันที่ 1 ต.ค.59 ครอบครัว นางจิราภรณ์ พุ่มชลิต ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ บนถนน มอเตอร์เวย์ เนื่องจากรถของท่าน ตกอยู่ในหมู่ของรถซิ่งที่วิ่งแข่งกันอยู่ร่วม 50 คัน ซึ่งหนึ่งในนั้น วิ่งแซงซ้ายจนชนรถที่ขับมาด้วยความเร็วปกติ จนเสียหลักไปชนขอบกั้นข้างถนน

ในช่วงเวลาที่คนทั้งรถที่ถูกชน ซึ่งมีแต่คนค่อนข้างสูงวัยกำลังเสียขวัญจากการประสบอุบัติเหตุจนทำอะไรไม่ถูก
เรืออากาศโท สุทธิวุธ สุขคง (สังกัด ฝูงบิน 601 กองบิน 6) (FB user: TOy Story) ซึ่งประสพเหตุน์พอดี ได้เข้าไปช่วยเหลือในการติดต่อประสานกรมทางหลวง บริษัทประกันรถ และตำรวจ จน ทั้งช่วยตรวจสอบสภาพรถ พูดคุยกับผู้ขับรถและผู้โดยสารจนหายจากอาการตกใจและเดินทางต่อไปได้

ด้วยความซาบซึ้งในน้ำใจของ เรืออากาศโท สุทธิวุธ สุขคง ผู้ประสบภัย คือ คุณ จิราภรณ์ พุ่มชลิต ได้เขียนจดหมายชื่นชมถึง ผบ.ทอ. เพื่อขอบคุณในน้ำใจของ เรืออากาศโท สุทธิวุธ สุขคง ซึ่งทางเราได้ขออนุญาตนำมาเผยแร่ให้ทุกท่านได้รับทราบทั่วกัน ดังนี้

"บ้านเลขที่ .... ต.วังกระแจะ
อ.เมือง จ.ตราด
5 ตุลาคม 2559
เรียน พลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ
ดิฉันนางจิราภรณ์ พุ่มชลิต, นายธงชัย พุ่มชลิต และครอบครัว ขอขอบพระคุณบุคลากรอันทรงคุณค่าของกองทัพอากาศ ดิฉันขอนำมานำเรียนท่านดังข้อมูลที่นำเสนอไว้ใน Social media ดังนี้ นะคะ
​ขอขอบพระคุณและชื่นชมคนดีของสังคมนะคะ "ฟ้าส่งมาช่วย" ค่ะ
​เรืออากาศโทสุทธิวุฒิ สุขคง (ต้องขอประทานโทษถ้าสะกดผิดนะคะ)
​ในยามคับขันอากาศที่ร้อนเปรี้ยงช่วงใกล้เที่ยงเมื่อ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่เฉียดตายของครอบครัว ณ เวลานั้น บนท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถที่วิ่งได้ด้วยความ​เร็วสูงสุดถึง 120 ก.ม. / ชม. ครอบครัวของเราได้รับความเมตตาที่ฟ้าได้ส่งคนของฟ้า
​มาช่วยเหลือ ภาพเด็กหนุ่มหน้าสะอาด เกลี้ยงเกลา จอดรถชิดขวาสุดมาคอยเราอยู่แล้ว เมื่อรถของเรานิ่งสนิทและเราเปิดประตูรถออกมา คำพูดแรกที่ได้ยินคือถ้อยคำที่สุภาพอ่อนโยน มีจิตใจที่งดงาม “คุณป้าครับ เป็นอะไรหรือเปล่าครับ” คำถามที่ยังดัง
ก้องอยู่ในหัวใจ เรายังตอบไม่ได้เพราะพูดไม่ออก ได้แต่คร่ำครวญว่ากลัว ๆ ด้วยตัวงอ ๆ นั่งย่อตัวก่อนทำจิตใจให้เข้มแข็ง เด็กหนุ่มผู้เต็มไปด้วยน้ำใจรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มา ณ จุดเกิดเหตุเป็นธุระทุกอย่างเพราะคุณพ่อยังหาโทรศัพท์ไม่เจอ "คนของฟ้า" บอกให้เปิดกระจกทุกด้าน เพราะในรถมีคุณย่าอยู่เกรงว่าอากาศร้อนจะเป็นอันตราย ความประทับใจเกิดขึ้นทุกวินาทีที่สำคัญสุดคือเค้ารอบคอบมากก้มตัวเกือบแนบพื้นเพื่อดูว่ามีน้ำมันรั่วหรือเปล่า? ดูแล ช่วยเหลือ และยังพร้อมจะช่วยเหลือต่อ

ต้องขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ของ เรืออากาศโทสุทธิวุฒิ สุขคง เป็นอย่างสูงที่อบรมเลี้ยงดูบุตรชายของท่านได้ดีมาก ๆ เป็นชายหนุ่มหน้าตาดี มีหน้าที่การงานดี ที่สำคัญมีจิตใจที่ดีงามมาก ๆ
ต้องขอบคุณสถานศึกษาที่ เรืออากาศโทสุทธิวุฒิ สุขคง เรียนอยู่ในทุกสถาบันที่อบรมบ่มเพาะท่านให้เป็นคนดี
ต้องขอบคุณสถานที่ทำงานของท่านคือ หน่วยบิน บน.6 ดอนเมือง (ขอประทาน
อภัยหากเรียกไม่ถูกต้อง) ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีน้ำใจประเสริฐที่พร้อม
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ความดีงามของท่านครั้งนี้จะอยู่ในความทรงจำของครอบครัวของเราและขอส่งต่อ
ถึงเพื่อน ๆ ของเราด้วย เพื่อทุกท่านจะได้ร่วมยินดีและรู้จักคนดี ๆ เช่นเรืออากาศโท สุทธิวุฒิ สุขคง
ขออำนวยพรให้อากาศโทสุทธิวุฒิ สุขคง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ

ด้วยความทรงจำที่ดีจากครอบครัวของเรา “พุ่มชลิต” ค่ะ

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณกองทัพอากาศไทยที่มีบุคลากรที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและคุณภาพ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ
จิราภรณ์ พุ่มชลิต
(นางจิราภรณ์ พุ่มชลิต)
ข้าราชการบำนาญ"

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เจ้าหน้าที่ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ร่วมทำกิจกรรม      "เรารักเครื่องบิน" เพื่อดูแลรักษาอากาศยานให้พร้อ...
14/07/2016

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 เจ้าหน้าที่ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ร่วมทำกิจกรรม "เรารักเครื่องบิน" เพื่อดูแลรักษาอากาศยานให้พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ ให้กับกองทัพอากาศต่อไป

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 0600 ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) สำหรับฝึกการลำเลียงผู้ป่วยทา...
13/07/2016

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 เวลา 0600 ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) สำหรับฝึกการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ หลักสูตรพยาบาลเวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 16 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน และลูกเรือ C-130 ได้เพิ่มพูลทักษะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกองทัพอากาศต่อไป

แด่เทอผู้ปกป้องฟ้าไทย
28/06/2016

แด่เทอผู้ปกป้องฟ้าไทย

ร่างทัพฟ้าวีรชนทั้งสาม ได้มาถึงท่าอากาศยานทหาร๒ กองบิน๖ โดยเครื่องบิน C-130 เมื่อเวลา๐๐๓๐ ของเช้าวันที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙
กองบิน๖ ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพาผู้กล้าทั้งสามกลับบ้าน
"แผ่นฟ้ายาวไกลสุดปลายเวิ้งว้าง ขอบฟ้าดูราวจะแสนยาวไกลมองฟ้าคราใดคิดถึงเพียงเธอ ป่านนี้เธอคงอยู่บนท้องฟ้าและคอยดูแลแผ่นดินของเธอ ด้วยใจที่มั่นคง".....แด่เธอผู้ปกป้องฟ้าไทย

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) สนับสนุนฝึกการบรรทุกของกรมปฏิบ...
24/06/2016

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 ฝูงบิน 601 กองบิน 6 ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130H) สนับสนุนฝึกการบรรทุกของกรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน เพื่อเตรียมการฝึกปราบปรามการปล้นยึดอากาศยาน ณ ลาดจอดอากาศยาน ฝูงบิน 601 กองบิน 6

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
26/04/2016

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

จากเหตุการณ์การปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดน่าน ส่งผลให้ทหาร-ตำรวจที่เข้าปะทะได้รับบาดเจ็บ เมื่อเวลา 0110 ของวันที่ 22 เมษายน 2559 กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินแบบ C-130 ไปรับ พ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม เสธ.มทบ.38 ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส เพื่อทำการเคลื่อนย้ายมายัง รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ โดยมีนักบินคือ น.ต.อานนท์ ทองบรรเทิง และ ร.ท.ภาณุพงษ์ จันทร์ศรีทอง พร้อมด้วยลูกเรือเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

ลับลวงพราง Exclusive
06/03/2016

ลับลวงพราง Exclusive

ใกล้ถึงเวลาที่เราจะมาดูบททดสอบภารกิจของนางฟ้าเจ้าเวหากันแล้ว กับการดูแลผู้ป่วยบนอากาศยาน ที่บรรดา STRONG ANGELS จะต้องปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จ ติดตามชมพร้อมกัน 21:00 น. เป็นต้นไป แล้วนางฟ้าเหล่านี้จะทำให้คุณตกหลุมรัก "STRONG ANGELS " นางฟ้าเจ้าเวหา

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
01/03/2016

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

น.อ.จิรภัทร์ ปี่ทอง รอง ผบ.บน.๖ ให้การต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนข่าวสาร ทอ.อินโดนีเซีย เยี่ยมชมกิจการ บน.๖ ในวันที่ ๑ มี.ค.๕๙

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
30/01/2016

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์ ผบ.บน.๖ เป็นประธานในงาน C-130 COMBAT READY TRAINING โดยมี ร.อ.ณัฐพล นิสยันต์ ร.ท.ชลธวัช ผัดผล ร.ท.ธนชัย นิสยันต์ และ ร.ท.ธนพัฒน์ บุรีรักษ์ เป็นนักบินพร้อมรบ ณ ลานจอด บ. ฝูง.๖๐๑ บน.๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙

ขอเชิญน้องๆหลานๆทุกท่านเข้าชม C-130 ในงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี๒๕๕๙ มีกิจกรรมมากมาย
09/01/2016

ขอเชิญน้องๆหลานๆทุกท่านเข้าชม C-130 ในงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี๒๕๕๙ มีกิจกรรมมากมาย

ขอเชิญน้องๆหลานๆทุกท่านเข้าชม C-130 ในงานวันเด็กแห่งชาติ กองทัพอากาศ ประจำปี๒๕๕๙ มีกิจกรรมมากมาย

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
04/01/2016

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติของกองทัพอากาศ ประจำปี 59 โดยในส่วนของ ฐานทัพอากาศดอนเมือง มีการจัดแสดงหลายส่วนด้วยกัน ซึ่งน้องๆ จะได้พบกับการแสดงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น...
- การจัดแสดงอากาศยานบนพื้นและการบินโชว์
- การโจมตีทางอากาศเหนือฟากฟ้าของ F-16 และ F-5
- การวิ่งขึ้นและแสดงสมรรถนะของ Jas-39 Gripen
- การแสดงการยิงปืนฉับพลัน
- การแสดงแฟนซีดริว, Drum Zeed, กระบี่กระบอง
- การแสดงสุนัขทหาร
- การแข่งขันเครื่องบินร่อน
และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งสามารถดูได้จากรายละเอียดกำหนดการณ์ตามแนบ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ซุ้มกิจกรรมของกองบิน 6 บริเวณหน้าฝูง 601 น้องๆ จะได้พบกับ นักบินกองบิน 6 ตัวจริงเสียงจริงจากทั้ง 4 ฝูงบิน อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกอีกมากมาย ...ขอกระซิบบอกก่อนเลยว่า หากอยากร่วมสนุกกับกิจกรรม อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจเฟซบุ๊ค กองบิน6 - Wing 6 RTAF และ Follow www.instagram.com/wing6_rtaf ก่อนร่วมกิจกรรมด้วยนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันก่อนนะคร้าบ

อย่าลืมนะครับ แล้วพบกันที่งานวันเด็กแห่งชาติ ณ ฐานทัพอากาศดอนเมือง

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
23/12/2015

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์ ผบ.บน.๖ เป็นประธานในงาน C-130 COMBAT READ TRAINING โดยมี ร.ท.พิพัฒน์ สุวรรณกาศ และ ร.ท.ชาคร เสมาชัย เป็นนักบินพร้อมรบ ณ โรงเก็บ บ. ฝูง.๖๐๑ บน.๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๘

ข้าราชการ ฝูง ๖๐๑ เข้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเ...
09/12/2015

ข้าราชการ ฝูง ๖๐๑ เข้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าอาคาร บก.บน.๖ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
30/11/2015

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

Lockheed C130 Hercules
ภารกิจหลัก : ลำเลียงทางยุทธวิธี
จำนวนประจำการ : 12
รหัสประจำการ : บ.ล.8
ฝูงบิน : 601 กองบิน 6
บริษัทผู้ผลิต: Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา

#AJAX

กองบิน6 - Wing 6 RTAF
30/11/2015

กองบิน6 - Wing 6 RTAF

Airplane technicians are always important for our organization so we would like to thank USAF for kindly assigning your staff to train our Thai technicians here.

"ช่างอากาศ หรือ ผู้ที่มีหน้าที่ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อกองทัพอากาศของเราอย่างมาก เราจึงอยากขอขอบคุณในความกรุณาของกองทัพอากาศสหรัฐที่ได้ส่งบุคลากรมาทำการสอน, อบรมและให้ความรู้กับช่างอากาศของเรา"

ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF's cover photo
30/11/2015

ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF's cover photo

ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF
30/11/2015

ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

www.wing6.rtaf.mi.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAFผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด