กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department

กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Department กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นองค์กรที่มีข

24/08/2023
“วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA DAY (Navy Quality Award Day)” ประจำปี ๒๕๖๖ พลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทย...
23/08/2023

“วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA DAY (Navy Quality Award Day)” ประจำปี ๒๕๖๖
พลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ
รับรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ และโล่เกียรติคุณผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์
ด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านหลักการ จำนวน ๔ ผลงาน โดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ
เป็นประธานในพิธี ฯ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
----
บรรยากาศภายใน บูธนิทรรศการงานกรมแพทย์ทหารเรือเต็มไปกิจกรรมและความรู้
นับว่าเป็นประโยชน์ต่อ กองทัพเรือเรือ ประชาชน และ ประเทศชาติ
ตรงตามวิศัยทัศน์ของอค์กร " องค์กรแพทย์ทหารของกองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่น ไว้วางใจ "

🔴 แสกน QR-Code รับภาพวันงาน NQA Day ได้ท้ายคลิปวีดีโอ

🔴 แสกน QR-Code รับภาพวันงาน NQA Day 2566 ได้ท้ายคลิปวีดีโอ ---- “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA DAY (Navy Quality Award Day)” ประจำปี ๒๕๖๖ พลเรื.....

รู้จัก รู้เท่าทัน โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
23/08/2023

รู้จัก รู้เท่าทัน โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนา...
23/08/2023

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓

#กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพ...
23/08/2023

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

22/08/2023
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพ...
19/08/2023

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. และปลูกต...
17/08/2023

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ๕ ส. และปลูกต้นไม้กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญสโมสรกรมแพทย์ทหารเรื...
17/08/2023

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือและรับมอบเงินบริจาค จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยมีพลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/ประธานมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นผู้มอบ เพื่อปรับปรุงสโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ หลังจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือใช้เป็นโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องปิ่นเกล้า สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพ...
16/08/2023

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพ...
16/08/2023

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เร...
15/08/2023

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ นำกำลังพลกรมแพทย์ทหารเรือพร้อมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ในกิจกรรมจิตอาสาฯ ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” พระราชด...
13/08/2023

“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองทัพเรือได้น้อมนำพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติในการปลูกป่า โดยได้ดำเนินการปลูกป่าไปแล้ว 1,070,659 ต้น (ปี 2563 - 2565)

#ทรงพระเจริญ
#วันเฉลิมพระชนม์พรรษา12สิงหา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ...
13/08/2023

การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากกรมประมง ประกอบด้วย ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สก และ ปลาจาระเม็ดน้ำจืด รวมทั้งสิ้น 9,200 ตัว

การปล่อยปลาในแม่น้ำช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและส่งผลดีต่อนิเวศน์ ตัวปลาจะควบคุมปริมาณสัตว์น้ำ ช่วยเร่งการย่อยสลายของวัสดุอินทรีย์ และเป็นแหล่งอาหารสำหรับสัตว์น้ำอื่น ๆ


#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

13/08/2023

"ส่งต่อความดีเพื่อพระพันปีหลวง"
กิจกรรมบริจาคโลหิตของกองทัพเรือ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2566

#จงรักภักดี
#ส่งความดีเพื่อพระพันปี
#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

กองทัพเรือ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน จึงได้มีการใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุสำหรับห่อของใส่บาตรในพิธ...
13/08/2023

กองทัพเรือ ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน จึงได้มีการใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุสำหรับห่อของใส่บาตรในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 92 รูป กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย ตะกร้าไม้ไผ่ สะล้อไม้ไผ่ และ ผ้านิ่มสีทอง


#กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ (National Thai Textile Day)สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช...
13/08/2023

12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันผ้าไทยแห่งชาติ (National Thai Textile Day)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานฟื้นฟูผ้าไทย ให้เป็นที่ประจักษ์มายาวนาน และยังทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ผ้าไทยด้วยพระองค์เอง จากสิ่งทอท้องถิ่นที่สูญหายไปอย่าง ไหม ฝ้าย ใยกัญชง ใยสับปะรด กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ประจำถิ่นที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ใช้เทคนิค เช่น การทอ จก ยก ขิด ล้วง ปัก มัดหมี่ มัดย้อม บาติก พิมพ์ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

#วันผ้าไทย
#วันเฉลิมพระเกียรติ12สิงหา
#มรดกทางวัฒนธรรม
#สืบสานรักษาต่อยอด
#ตามรอยพระราชปณิธาน

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ...
12/08/2023

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

#กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารช...
12/08/2023

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศ สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

#กรมแพทย์ทหารเรือ

กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมรา...
12/08/2023

กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีพลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพรฯ ณ ห้องประพัฒน์ศรี สโมสร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖

#กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ๕๐ ปี เวชศาสตร์ใต้น้ำประเทศไทย เพื่อ...
12/08/2023

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ๕๐ ปี เวชศาสตร์ใต้น้ำประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิทยาการที่ทันสมัยด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมพลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

#กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื...
12/08/2023

พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ เพื่อรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ ณ พื้นที่สัตหีบ อำเภอสัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

#กรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนคนไทยใส่ "เสื้อฟ้า" และมอบ "ดอกมะลิ" แทนใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ...
12/08/2023

กองทัพเรือ ขอเชิญชวนคนไทยใส่ "เสื้อฟ้า" และมอบ "ดอกมะลิ" แทนใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.66

#จงรักภักดี
#วันแม่แห่งชาติ
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

 #ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ ...
11/08/2023

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพเรือ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
11/08/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2566

📌ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2566

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพ...
11/08/2023

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อ ๐๙๑๓๐๐ - ๐๙๑๖๓๐ส.ค.๖๖กภส.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำโดย ว่าที่ น.อ.หญิง นภัสกมล  เพชรนรรัตน์ หก.กภส.รพ.ฯ เป็นผู้แทนกองทัพ...
11/08/2023

เมื่อ ๐๙๑๓๐๐ - ๐๙๑๖๓๐ส.ค.๖๖
กภส.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำโดย
ว่าที่ น.อ.หญิง นภัสกมล เพชรนรรัตน์ หก.กภส.รพ.ฯ เป็นผู้แทนกองทัพเรือ ร่วมเสวนาในการประชุมวิชาการ International drug forum ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในหัวข้อการพัฒนาและประเมินคุณภาพ ศูนย์คัดกรอง,สถานพยาบาลยาเสพติด,สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอนรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จว.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางด้านผลงานวิชาการ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงานวิชาการด้านยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพต่อไป
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

10/08/2023
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพั...
10/08/2023

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อ ๐๙๐๙๑๕ - ๐๙๑๐๑๕ ส.ค.๖๖กภส.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำโดย ว่าที่ น.อ.หญิง นภัสกมล  เพชรนรรัตน์ หก.กภส.รพ.ฯ ดำเนินการสนับสน...
10/08/2023

เมื่อ ๐๙๐๙๑๕ - ๐๙๑๐๑๕ ส.ค.๖๖
กภส.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. นำโดย
ว่าที่ น.อ.หญิง นภัสกมล เพชรนรรัตน์ หก.กภส.รพ.ฯ ดำเนินการสนับสนุนวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของ ทร.” และเข้าศึกษาดูงานด้านบำบัดสารเสพติดของ กภส.รพ.ทร.กรุงเทพฯ ให้กับคณะครูฝึกจาก หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ณ ห้องประชุม ๑ รพ.ทร.กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการบรรยาย จำนวน ๔๔ นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านติดตามผลหลังการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในทหารกองประจำการ
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงาน “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเ...
09/08/2023

เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในงาน “วันรางวัลคุณภาพกองทัพเรือ NQA DAY (Navy Quality Award Day)” ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือตรี ปิยบุตร เนียมประดิษฐ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือ รับรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ และโล่เกียรติคุณผลงานวิจัย และพัฒนาการทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ด้านสิ่งประดิษฐ์ และด้านหลักการ จำนวน ๔ ผลงาน ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-...
09/08/2023

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล มินิ-มาราธอน ครั้งที่ ๑๖ “RUN FOR HEART” หัวใจของนักวิ่ง…รักษาหัวใจของผู้ป่วย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ และมีกำลังพลกองทัพเรือ และประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ
#โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพั...
09/08/2023

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพั...
08/08/2023

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กรมแพทย์ทหารเรือจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน โดยจัดให้ข้าราชการและนักเรียนพยาบาลร่วมสวดมนต์ทุกวัน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารหอพักนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

#กรมแพทย์ทหารเรือ

กองทัพเรือ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ กำจัดคราบน้ำมันบริเวณชายหาดในยาง...
07/08/2023

กองทัพเรือ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ กำจัดคราบน้ำมันบริเวณชายหาดในยาง เพราะทะเลเปรียบเสมือนบ้านของเรา"

#พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
#กองทัพเรืออยู่เคียงข้างประชาชนเมื่อมีภัย
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.66 ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ประจำปี 2566 (รางวัลดีเด่น)  ...
07/08/2023

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.66 ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบรางวัลยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยของกองทัพเรือ ประจำปี 2566 (รางวัลดีเด่น) เพื่อเป็นรางวัลสำหรับความทุ่มเทของนักวิจัย ทร.ในด้านวิจัยและพัฒนาการทางทหาร หรือสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพเรือและประเทศชาติ ตลอดจนประชาชน จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการวิจัยจัดสร้างต้นแบบเครื่องบิน NAX4
2. เครื่องดัดซ่อมแซมใบจักรเรือ (Bending Propeller Machine)
3. การรักษาอุณหภูมิร่างกายโดยใช้นวัตกรรม U hug อ้อมกอดรักจากคน U
4. แอปพลิเคชันแนวทางการจองเตียงเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมโดยใช้นวัตกรรม Booking Bed By Line OA
5. ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพรายบุคคลของผู้รับบริการหน่วยแพทย์ ทร. (Gocheck Next)
6. การพัฒนา Line Official การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเอง สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว (Pinklao Heart Failure Connect To you)

#งานวิจัยเพื่อกองทัพและปวงประชา
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหา...
04/08/2023

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ และรับมอบเงินจำนวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท จากชมรมกอล์ฟกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสมทบทุนสวัสดิการกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓

#กรมแพทย์ทหารเรือ

ที่อยู่

กรมแพทย์ทหารเรือ 504/54 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624752964

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารเรือ Naval Medical Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณครับ บริษัท ประสบภัย.รับพยาบาลระดับเทคนิค หรือพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมทีมนั้งห้องพยาบาลโรงงาน เขตนิคมอุตสาหกรรมระยอง-บ่อวิน-ชลบุรี-อมคะนครชลบุรี-นิคมปิ่นทอง สนใจเข้าร่วมทีมติดต่อ0801644929/ส่งประวัติ[email protected]
การบรรยายหัวข้อ Disruptive health care ตอนที่ 2 (จบ) โดยวิทยากร ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ในงานประชุมวิชาการกรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 32 "Medical Challenges in Disruptive Era"
#ชุดรัดกล้ามเนื้อ
สำหรับใส่ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ช่วยซับพอร์ทกล้ามเนื้อ กันร้อน กันแดด

https://www.facebook.com/turtleoutdoor/photos/pcb.1861667887469380/1861663577469811/?type=3&theater
ประกาศผลการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะ'60
#}