ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีว?

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ มีหน้าที่ในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเสนอข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพประกอบด้วย พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบวิธีการจัดการป่าร่วมกับชุมชนจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งในรูปแบบเอกสารเผยแพร่และระบบจัดการฐานความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภ

าพ http://biodiversity.forest.go.th/ รวมทั้งให้บริการวิชาการทางด้านโรคและแมลงศัตรูพืชป่าไม้และผลิตผลป่าไม้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพจนี้จะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ต่อไป

*ภาพทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ห้ามนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต*

เราจะเป็นอะไรไหม? ถ้าเรากินข้าวที่มีตัวด้วงอยู่ในนั้น?
26/12/2023

เราจะเป็นอะไรไหม? ถ้าเรากินข้าวที่มีตัวด้วงอยู่ในนั้น?

26 ธันวาคม 2566 วันคุ้มครองสัตว์ป่า #วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติปี2566   🦓
26/12/2023

26 ธันวาคม 2566 วันคุ้มครองสัตว์ป่า
#วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติปี2566

🦓

"หนอนผีเสื้อ"ที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จังหวัดชุมพร    #ระบบนิเวศ
25/12/2023

"หนอนผีเสื้อ"ที่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก จังหวัดชุมพร #ระบบนิเวศ

22/12/2023
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง #แบคทีเรีย     🦠
21/12/2023

แบคทีเรียสังเคราะห์แสง
#แบคทีเรีย 🦠

แมลงเจาะไม้  #ระบบนิเวศ    🌳🍃
20/12/2023

แมลงเจาะไม้ #ระบบนิเวศ 🌳🍃

เครื่องตรวจจับมลพิษในธรรมชาติ🌳    #ระบบนิเวศ  🍃
19/12/2023

เครื่องตรวจจับมลพิษในธรรมชาติ🌳
#ระบบนิเวศ 🍃

🔎 พี่พีชวนส่องสิ่งมีชีวิตตัวจิ๋ว ผู้ทำหน้าที่เป็นเครื่องตรวจจับมลพิษในธรรมชาติ 🌿
#ไลเคน (Lichen) เป็นพืชโบราณที่นับว่ามีอายุยืนที่สุดในโลก เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ รา (Fungi) และ สาหร่าย (Algae) ที่ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยสาหร่ายจะทำหน้าที่สังเคราะห์แสง ส่วนราจะถักทอเส้นใยขึ้นมาปกคลุมไว้ เพื่อปกป้องสาหร่ายจากอันตรายภายนอก 🌱
ไลเคนสามารถแพร่กระจายได้ทุกแห่ง แม้แต่อากาศหนาวเหน็บในเขตทุนดรา แต่สิ่งเดียวที่ไม่สามารถทนได้คือ #มลภาวะ เนื่องจากไลเคนบางจำพวกจะเติบโตได้ดีในพื้นที่อากาศบริสุทธิ์เท่านั้น นักวิจัยจึงใช้ไลเคนในการบ่งบอกคุณภาพอากาศ โดยจำแนกออกเป็น 4 ระดับ คือ
🟢 อ่อนไหวมาก - พบในพื้นที่คุณภาพอากาศบริสุทธิ์
🟡 อ่อนไหว - พบในพื้นที่คุณภาพอากาศดี
🟠 ทนทานปานกลาง - พบในพื้นที่คุณภาพอากาศพอใช้
🔴 ทนทานสูง - พบในพื้นที่คุณภาพอากาศแย่
ในเมืองที่ไม่มีพื้นที่สีเขียวมากนัก ไลเคนที่พบมักจะเป็นประเภท 🟠 ทนทานปานกลาง หรือ 🔴 ทนทานสูง โดยในกรุงเทพฯ ก็ไม่มีบันทึกว่าพบไลเคนระดับอ่อนไหวหรืออ่อนไหวมาก แสดงถึงคุณภาพอากาศปนเปื้อนมลภาวะที่ชาวเมืองต้องเผชิญ
หากมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น มลพิษก็จะลดลง ส่งผลให้ไลเคนเติบโตได้ดี เกิดเป็นระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นตามไปด้วย 🌏
#ฝุ่นpm25 #ฝุ่นพิษ

ละอองหมอก… 💧💧💧 #ระบบนิเวศ     🌿🏔🌱
19/12/2023

ละอองหมอก… 💧💧💧
#ระบบนิเวศ
🌿🏔🌱

“ละอองหมอกจับตัวเป็นหยดน้ำบนรากพืชเล็ก ๆ ที่เกาะอยู่บนต้นไม้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน เมื่อมองผ่านจึงเห็นทิวทัศน์ไว้ในละอองเล็ก ๆ เหล่านั้น”
ภาพจากการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเครือเจริญโภคภัณฑ์
รางวัลดีเลิศ ระดับบุคคลทั่วไป ประเภทป่ามีคุณ
ภาพถ่ายระยะใกล้ ประจำปี 2563
ภาพ ละอองหมอก
โดย นายบัณฑูร พานแก้ว
สถานที่ ดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่
📌ชมภาพความสวยงามของ ‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’
เพิ่มเติมได้ที่👉 www.instagram.com/cp_photocontest/
‘ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ทรูปลูกปัญญา’
#สัตว์มีค่าป่ามีคุณ

#ทรูปลูกปัญญา #ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม
#ประกวดภาพถ่าย #ถ่ายภาพ #ภาพธรรมชาติ
#ภาพป่าไม้

ความหลากหลายของไลเคนที่พบในพื้นที่ป่าสงวน ฯ  #ลำปาง  #ระบบนิเวศ
18/12/2023

ความหลากหลายของไลเคนที่พบในพื้นที่ป่าสงวน ฯ #ลำปาง #ระบบนิเวศ

แซลมอน อาจหมดโลก เมื่อขั้วโลกเหนือ !!
15/12/2023

แซลมอน อาจหมดโลก เมื่อขั้วโลกเหนือ !!

ขั้วโลกเหนืออ่วมหนัก! เจอภาวะโลกเดือดเล่นงาน น้ำแข็งละลายลงอย่างรวดเร็ว อากาศระอุหนัก เกิดไฟป่า ประชาชนต...

รายงานการค้นพบเชื้อราสนิมชนิดใหม่ของโลก 👇
14/12/2023

รายงานการค้นพบเชื้อราสนิมชนิดใหม่ของโลก 👇

ดร.จันจิรา อายะวงศ์ นักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับ Dr. Yosh*taka Ono มหาวิทยาลัยอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น และดร. จินตนา อันอาตม์งาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รายงานการค้นพบเชื้อราสนิมชนิดใหม่ของโลก และได้ตีพิมพ์ในวารสาร Mycoscience vol.61 (4) July, 2020

🐛 หนอนแบบนี้ ผีเสื้อเป็นแบบไหน? 🦋
13/12/2023

🐛 หนอนแบบนี้ ผีเสื้อเป็นแบบไหน? 🦋

หนอนแบบนี้ ผีเสื้อเป็นแบบไหน ?

ความหลากหลายของพืช ในพื้นที่ป่าสงวน ฯ ...🌳☀ว่านเปราะต้น  #ระบบนิเวศ   #ความหลากหลายทางชีวภาพ
12/12/2023

ความหลากหลายของพืช ในพื้นที่ป่าสงวน ฯ ...🌳☀ว่านเปราะต้น #ระบบนิเวศ #ความหลากหลายทางชีวภาพ

08/12/2023
แมลงกับเปลือกไม้  #ระบบนิเวศ
06/12/2023

แมลงกับเปลือกไม้ #ระบบนิเวศ

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับ วันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทั่วโลกเ...
05/12/2023

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับ วันดินโลก (World Soil Day) ซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน #วันดินโลก #วันดินโลก🌏 #ระบบนิเวศ

" 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย 2566 " ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระราชดำรัสของของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา...
04/12/2023

" 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย 2566 " ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระราชดำรัสของของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อันส่งผลต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน นอกจากนี้ยังตรงกับวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ หรือวัน ทสม. แห่งชาติ อีกด้วย
ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
#ระบบนิเวศ


#วันสิ่งแวดล้อมไทย2566

สีสันจากปีกผีเสื้อ 🦋   #ระบบนิเวศ
04/12/2023

สีสันจากปีกผีเสื้อ 🦋


#ระบบนิเวศฤดูกาลดอกไม้…กระถินทุ่ง กระถินนา #ไม้ล้มลุก     #ระบบนิเวศ  🌳
30/11/2023

ฤดูกาลดอกไม้…กระถินทุ่ง กระถินนา #ไม้ล้มลุก #ระบบนิเวศ 🌳

ด้วงเต่า (Ladybug, Ladybird, Lady beetle)     #ระบบนิเวศ  🌳
29/11/2023

ด้วงเต่า (Ladybug, Ladybird, Lady beetle) #ระบบนิเวศ 🌳

ด้วงเต่า (Ladybug, Ladybird, Lady beetle) เป็นแมลงปีกแข็งในวงศ์ Coccinellidae อันดับ Coleoptera ทั่วโลกมี 490 สกุล มากกว่า 5,000 ชนิด

ในประเทศไทยพบแล้วประมาณ 150 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นแมลงตัวห้ำที่ควบคุมแมลงศัตรูพืช มีประมาณ 21 ชนิดที่กัดกินพืช

สามารถจำแนกชนิดของด้วงเต่าตัวห้ำ และด้วงเต่าศัตรูพืช ได้ดังนี้

1. ด้วงเต่าตัวห้ำซึ่งเป็นแมลงที่เป็นประโยชน์ จะมีผิวลำตัวมีลักษณะมันเงางาม ไม่มีขนละเอียดปกคลุม มองเห็นส่วนหัวและหนวดได้ไม่ชัดเจน ให้สันนิษฐานในเบื้องต้นได้ว่าเป็นด้วงเต่าตัวห้ำ

- แต่หากสังเกตเห็นส่วนหัวและ หนวดได้ชัดเจน จะเป็นด้วงเต่าแตง Aulacophora indica ซึ่งเป็นด้วงเต่าศัตรูพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกับด้วงเต่าตัวห้ำ

2. สำหรับด้วงเต่าที่มีผิวลำตัวปกคลุมด้วยขนเส้นละเอียดเล็ก ๆ อาจเป็นทั้งด้วงเต่าตัวห้ำหรือด้วงเต่าศัตรูพืชก็ได้ ต้องพิจารณาร่วมกับลักษณะอื่นด้วย ดังนี้

- ด้วงเต่าตัวห้ำที่มีขนละเอียดบนปีกแข็ง จะมีลำตัวขนาดเล็กยาวประมาณ 1.0-3.5 มิลลิเมตร ลำตัวส่วนหลังโค้งเป็นรูปทรงกลมและรูปไข่ มีจำนวนจุดบนปีกแข็งน้อย บางชนิดมีลาย แต่บางชนิดไม่มีทั้งจุดและลาย

- ด้วงเต่าศัตรูพืชที่มีขนละเอียดบนปีกแข็ง ลำตัวมีขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ยาวประมาณ 5.0-10.0 มิลลิเมตร ลำตัวส่วนหลังโค้งมากเห็นได้ชัดเจนค่อนไปทางรูปไข่ มีจำนวนจุดบนปีกแข็งค่อนข้างหนาแน่น จำนวนตั้งแต่ 10-28 จุด

ด้วงเต่าตัวห้ำทั้งที่เป็นตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะทำลายแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว ไข่แมลงศัตรูพืช โดยตลอดชีวิตของด้วงเต่า 1 ตัว สามารถกินเหยื่อได้กว่า 1,000 ตัว ขึ้นอยู่กับชนิดของด้วงและศัตรูพืชแต่ละชนิด

ตัวอย่างเช่น

ด้วงเต่าลายรี Cryptogonus orbiculus
เป็นด้วงเต่าขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 0.3 เซนติเมตรลาตัวปกคลุมด้วยขนเล็กๆ อกปล้องแรกสีดำ ปีกแข็งสีดำ ปีกแต่ละข้างมีจุดสีส้มข้างละ 1 จุด กินเพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน ทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
--------
ด้วงเต่าลายหยัก Coccinella transversalis
เป็นด้วงเต่าขนาดกลาง ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร ปีกแข็งพื้นสีแดงหรือสีส้ม มีลายขวางสีดา 3 แถบ เป็นมันวาว
กินเพลี้ยอ่อนทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
---------
ด้วงเต่าสีส้มขอบดำ Micraspis vincta
ตัวเต็มวัย มีขนาดยาวประมาณ 0.5เซนติเมตร มีปีกสีเหลืองส้มเป็นมันวาว และมีลายสีดำที่ขอบปีก กินเพลี้ยอ่อนทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
----------
ด้วงเต่า Coelophora inaequalis
เป็นแมลงขนาดกลาง มีความยาวของลำตัวประมาณ 0.5 เซนติเมตร ลำตัวเป็นเงางามมีปีกแข็งสีเหลืองส้มมีจุดสีดำ 9 จุด บนปีกแข็ง
กินเพลี้ยอ่อนทั้งในระยะตัวอ่อน และตัวเต็มวัย
-------------
ด้วงเต่าซินโนนีชา Synonycha grandis เป็นด้วงเต่าขนาดใหญ่ ยาว 1-1.45 ซม. กินเหยื่อได้หลายชนิดโดยเฉพาะแมลงที่มีตัวอ่อนนุ่ม เช่น เพลี้ยอ่อน และเพลี้ยไก่ฟ้า
--------------
ในหลายประเทศ มีการเพาะพันธุ์ด้วงเต่าเพื่อควบคุมศัตรูพืชเป็นการค้านับร้อยบริษัท ตัวอย่างด้วงเต่าที่นิยมผลิตเพื่อการค้า เช่น Delphastus pusillus ควบคุมแมลงหวี่ขาว ด้วงเต่า Harmonia axyridis และ Hippodamia convergens ควบคุมเพลี้ยอ่อน เป็นต้น

28/11/2023

มช.ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลที่แรกในไทย 🍄 🇹🇭

มาทำความรู้จัก...ผีเสื้อ     #ระบบนิเวศ  🌳🦋☀
27/11/2023

มาทำความรู้จัก...ผีเสื้อ #ระบบนิเวศ 🌳🦋☀

วาฬและวัวป่าช่วยปกป้องโลกจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?🐋 🐂 🌎
24/11/2023

วาฬและวัวป่าช่วยปกป้องโลกจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?
🐋 🐂 🌎

นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า การเพิ่มประชากรสัตว์ป่าบางชนิด จะช่วยดูดซับและกักเก็บก๊าซคาบอนไดออกไซด์ได้มหาศาล ...

”นกกินปลีอกเหลือง“Yellow-bellied Sunbird 🐦 🐦 🐦 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnyris jugularis (Linnaeus, 1766) หนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มค...
23/11/2023

”นกกินปลีอกเหลือง“Yellow-bellied Sunbird 🐦 🐦 🐦 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cinnyris jugularis (Linnaeus, 1766) หนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้ตัว


🌳

การจัดการโรคกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ🌱🌱🌱
23/11/2023

การจัดการโรคกล้าไม้ในเรือนเพาะชำ🌱🌱🌱

30 สมุนไพรพื้นฐานในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
22/11/2023

30 สมุนไพรพื้นฐานในการควบคุมแมลงศัตรูพืช

มาทำความรู้จัก...มดที่พบได้ในพื้นที่ป่าสงวน ฯ      #ความหลากหลายทางชีวภาพ #ระบบนิเวศ  🌳🌳🌼☀️🦋🦋
20/11/2023

มาทำความรู้จัก...มดที่พบได้ในพื้นที่ป่าสงวน ฯ #ความหลากหลายทางชีวภาพ #ระบบนิเวศ 🌳🌳🌼☀️🦋🦋

Caterpillar 🐛 #แอบมองเธออยู่นะจ้ะ👁️           🍃
17/11/2023

Caterpillar 🐛 #แอบมองเธออยู่นะจ้ะ👁️ 🍃

เหตุใด "หนอนผีเสื้อ" มีโอกาสรอดน้อยลง จากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง👇🏻      🐛
17/11/2023

เหตุใด "หนอนผีเสื้อ" มีโอกาสรอดน้อยลง จากปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง👇🏻 🐛

"เราพบว่า หนอนผีเสื้อมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิได้ค่อนข้างแย่ เช่น เมื่ออยู่ในที่อุณหภูมิ.....

นักวิจัย มช. ค้นพบ “เห็ดพันธุ์อัปสร” เห็ดชนิดใหม่ของโลก   #ระบบนิเวศ       🌳🍄☀
16/11/2023

นักวิจัย มช. ค้นพบ “เห็ดพันธุ์อัปสร” เห็ดชนิดใหม่ของโลก #ระบบนิเวศ 🌳🍄☀

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งสร้างสรรค์สังคมที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมแห่งสุขภาพ และผู้สูงอายุสุขภาพดี สั.....

รู้หรือไม่....ปีกของแมลงมีทั้งหมดกี่แบบ ?             🏔🌳🌞🐝🦋🐞🪰🐜
14/11/2023

รู้หรือไม่....ปีกของแมลงมีทั้งหมดกี่แบบ ? 🏔🌳🌞🐝🦋🐞🪰🐜

ทำความรู้จัก....เห็ดดาวกระจาย      🍄🌳🍄☀🍄
13/11/2023

ทำความรู้จัก....เห็ดดาวกระจาย 🍄🌳🍄☀🍄

Eriocaulon zollingerianum Körn.  #สกุลกระดุม  #กระดุม #จุกนกยูง #บึงกาฬ #หินสามวาฬ
10/11/2023

Eriocaulon zollingerianum Körn. #สกุลกระดุม #กระดุม #จุกนกยูง #บึงกาฬ #หินสามวาฬ

จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช🌳
09/11/2023

จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญของพืช🌳

มาทำความรู้จัก "แมลงปอ"   #ระบบนิเวศ
08/11/2023

มาทำความรู้จัก "แมลงปอ" #ระบบนิเวศ

ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา (Tailed Jay)       🌳🌻🦋
07/11/2023

ผีเสื้อหนอนจำปีธรรมดา (Tailed Jay) 🌳🌻🦋

การใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้สภาพมลพิษทางอากาศ     🪸☀🌳
06/11/2023

การใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้สภาพมลพิษทางอากาศ 🪸☀🌳

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625792814

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด