กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน http://www.sceb.doae.go.th

เปิดเหมือนปกติ

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ#ข่าวเกษตรก้าว...
04/06/2021
กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาห

กรมส่งเสริมการเกษตร ชู 11 ผลิตภัณฑ์เด่น ช่วยบำรุงร่างกาย เสริมภูมิต้านทาน แปรรูปโดยวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
#ข่าวเกษตรก้าวไกล

https://www.kasetkaoklai.com/home/2021/06/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%B9-11/

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจสำคัญในการส่งเส.....

03/06/2021
5 วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนซื้อน้ำตาลแม่กลองพร้อมท่องเที่ยวเชิงเกษตร👉วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล 👉วิสาหกิจชุ...
02/06/2021
น้ำตาลมะพร้าวแท้ จังหวัดสมุทรสงคราม

5 วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนซื้อน้ำตาลแม่กลองพร้อมท่องเที่ยวเชิงเกษตร

👉วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล 👉วิสาหกิจชุมชนน้ำตาลปลอดสารพิษบ้านคลองเก่า 👉วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูมะพร้าวครบวงจรตำบลเหมืองใหม่ 👉วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน 👉และวิสาหกิจชุมชนบ้านสารภี หมู่ที่ 7 ต.จอมปลวก เชิญชวนซื้อน้ำตาลแม่กลองพร้อมเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้ว🧉🍬🍯🛶⛱

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่รู้จักกันในชื่อ “น้ำตาลแม่กลอง” จำหน่ายในรูปแบบของน้ำตาลปึก น้ำตาลปี๊บ ส่งขายทั่วประเทศทำรายได้ให้ผู้ผลิตน้ำตาลมะพร้าวเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้และพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งน้ำตาลมะพร้าวแบบปึก น้ำตาลมะพร้าวผง และน้ำตาลมะพร้าวไซรัป เพื่อสะดวกต่อการบริโภค อีกทั้งจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีน้ำตาลมะพร้าวแท้คุณภาพดีไว้บริโภค

https://www.youtube.com/watch?v=16eHlLQ0lq8

จังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลมะพร้าวที่รู้จักกันในชื่อ “น้ำตาลแม่กลอง” จำหน่ายในรูปแบบของน้ำต....

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสินค้าเกษตร...
02/06/2021

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564)
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 19 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งต่อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์

เฉลิมชัย ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพ ตาม “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1 ส่งต่อกำลังใจให้กับ...
02/06/2021
"เฉลิมชัย" ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรมอบโรงพยาบาล รพ.สนาม เรือนจำ

เฉลิมชัย ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพ ตาม “โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 1 ส่งต่อกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2106586

"เฉลิมชัย" ปล่อยคาราวานรถสินค้าเกษตรคุณภาพส่งต่อไปยัง รพ.สนาม และสนับสนุนเรือนจำทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริ.....

เกษตรชูวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน พัฒนาจากถั่วลิสงคั่วสู่ “ถั่วป่านทอง” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ความมั่น...
01/06/2021
เกษตรชูวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน พัฒนาจากถั่วลิสงคั่วสู่ “ถั่วป่านทอง

เกษตรชูวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน พัฒนาจากถั่วลิสงคั่วสู่ “ถั่วป่านทอง” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน
#ข่าวสด
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6428551

นายฉัตรชัย นาอ้อม เกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด กล่า...

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมเมืองแกน ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ตลาดเปลี่ยนจากกสดเป็นแปรรูป ถึงคิว "กล้วยหอม" รับศึกโค...
31/05/2021
ตลาดเปลี่ยนจากกสดเป็นแปรรูป ถึงคิว "กล้วยหอม" รับศึกโควิด

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมเมืองแกน ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ตลาดเปลี่ยนจากกสดเป็นแปรรูป ถึงคิว "กล้วยหอม" รับศึกโควิด

#ข่าวไทยรัฐ
https://www.thairath.co.th/news/local/north/2099221

ดั้งเดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สลับกับปลูกกระเทียม เจอกับปัญหาหลายอย่าง จึงเริ่มศึกษาเปลี่ยนไปปลูกพืชอ....

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวล่องแพคลองสุโสะหวายดน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อีกหนึ่งชุมชนเข้มแข็งที่ประสบความสำเร็จในการ...
31/05/2021
ปล่อยปูม้าฟื้นฟูนิเวศ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวล่องแพคลองสุโสะหวายดน ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง อีกหนึ่งชุมชนเข้มแข็งที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศ
#ข่าวไทยรัฐ

https://www.thairath.co.th/news/local/south/2102945

ปัจจุบันการเที่ยวล่องแพได้รับความนิยมจากนักเดินทางที่อยากปลีกวิเวกหนีความวุ่นวายในตัวเมืองไปสัมผัสบร...

ปลัด สธ. รับมอบผลไม้จากวิสาหกิจชุมชน มอบให้บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฎิบัติหน้าที่สถานการณ์โควิด-19https://youtu.be/x_upG_O_O...
25/05/2021
ปลัดสธ รับมอบผลไม้จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มอบให้บุคลากรสาธารณสุขรับโควิด-19

ปลัด สธ. รับมอบผลไม้จากวิสาหกิจชุมชน มอบให้บุคลากรสาธารณสุข ที่ปฎิบัติหน้าที่สถานการณ์โควิด-19

https://youtu.be/x_upG_O_OAk

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ ดร.ทองเป...

ผ้ามัดหมี่ ของดีเมืองลิง ฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน#ข่าวเทคโนโลยีชาวบ้าน #วิสาหกิจชุมชนhttps://www.technolog...
25/05/2021
ผ้ามัดหมี่ ของดีเมืองลิง ฝีมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน

ผ้ามัดหมี่ ของดีเมืองลิง ฝีมือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีอาสาบ้านพวน
#ข่าวเทคโนโลยีชาวบ้าน #วิสาหกิจชุมชน

https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_181877

มูลค่าความเสียหายเมื่อประสบอุทกภัยเมื่อ 10 ปีก่อน ประเม …

ขอเชิญรับชม Live การแถลงข่าว "ครบรอบ 1 ปี ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และลุ้นรับของรางวัล ฟรี !! พบกันวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม...
22/05/2021

ขอเชิญรับชม Live การแถลงข่าว "ครบรอบ 1 ปี ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และลุ้นรับของรางวัล ฟรี !!

พบกันวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ค่ะ

ขอเชิญรับชม Live การแถลงข่าว "ครบรอบ 1 ปี ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com และลุ้นรับของรางวัล ฟรี !!

พบกันวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ทาง Facebook ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ค่ะ

📣📣 ยังเปิดรับสมัครอยู่น๊าาา >>>สัมมนาฟรี 😁😍 😘หลักสูตร "ติดอาวุธพัฒนาสินค้า-บริการตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล" วิทยากรอาจารย...
22/05/2021

📣📣 ยังเปิดรับสมัครอยู่น๊าาา >>>

สัมมนาฟรี 😁😍 😘หลักสูตร "ติดอาวุธพัฒนาสินค้า-บริการตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล" วิทยากรอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาการขายและการตลาด
👉 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 🕤 เวลา 08.45-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR code หรือ link https://qrgo.page.link/TXo6p
🖥 ปิดรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม นี้...สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ

📣📣 ยังเปิดรับสมัครอยู่น๊าาา >>>

สัมมนาฟรี 😁😍 😘หลักสูตร "ติดอาวุธพัฒนาสินค้า-บริการตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล" วิทยากรอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาการขายและการตลาด
👉 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 🕤 เวลา 08.45-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยสามารถลงทะเบียนได้ตาม QR code หรือ link https://qrgo.page.link/TXo6p
🖥 ปิดรับสมัครวันที่ 28 พฤษภาคม นี้...สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ

ลิ่นจี่ค่อมสมุทรสงคราม อัตลักษณ์สินค้า GI เมืองสามน้ำนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเชิญท่องเที่ยวเมืองแห่...
21/05/2021
ลิ่นจี่ค่อมสมุทรสงคราม อัตลักษณ์สินค้า GI เมืองสามน้ำ : 29 เม.ย.64

ลิ่นจี่ค่อมสมุทรสงคราม อัตลักษณ์สินค้า GI เมืองสามน้ำ

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเชิญท่องเที่ยวเมืองแห่งความสุข กับลิ่นจี่ค่อมสมุทรสงคราม อัตลักษณ์สินค้า GI เมืองสามน้ำ โดยมีนายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงครามแนะนำวิสาหกิจชุมชนไม้ผลบางสะแก วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบางแคสามัคคี มีผลผลิตลิ่นจี่ค่อมสมุทรสงคราม ออกมาให้รับประทานกันยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม จากปกติแค่ปลายเมษายนก็หาทานกันยากแล้ว นั่นเพราะสภาพอากาศเป็นใจ... ทำให้ต้นลิ้นจี่ติดดอกออกผลกันหลายรุ่น

https://www.youtube.com/watch?v=IrO2r2R_K7U

ปีนี้ #ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม มีผลผลิตออกมาให้รับประทานกันยาวไปจนถึง... กลางเดือนพฤษภาคม จากปกติแค่ปลายเม....

ชุมชนไม่ทิ้งกัน! กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวปาล์ม 3 สีข้าวเปลือกมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดhttp...
21/05/2021
ชุมชนไม่ทิ้งกัน! กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวปาล์ม 3 สีข้าวเปลือกมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับ

ชุมชนไม่ทิ้งกัน! กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวปาล์ม 3 สีข้าวเปลือกมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด

https://siamrath.co.th/n/245673

วันที่ 19 พ.ค.2564 ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวปาล์ม 3 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล นายภิเชฐ อุทัยรังษี ผู้ใหญ่บ้.....

วิสาหกิจชุมชนจักสานคลองนกกระทุงร่วมมือ ปตท. ส่งสินค้าขายบนเว็บไซต์  "ชุมชนยิ้มได้" บุกตลาดออนไลน์#ข่าวมติชนhttps://youtu...
19/05/2021
วิสาหกิจชุมชนจักสานคลองนกกระทุงร่วมมือ ปตท. ส่งสินค้าขายบนเว็บไซต์ "ชุมชนยิ้มได้" บุกตลา

วิสาหกิจชุมชนจักสานคลองนกกระทุงร่วมมือ ปตท. ส่งสินค้าขายบนเว็บไซต์ "ชุมชนยิ้มได้" บุกตลาดออนไลน์
#ข่าวมติชน
https://youtu.be/uhX-CC0uLbg

วิสาหกิจชุมชนจักสานคลองนกกระทุงร่วมมือ ปตท. ส่งสินค้าขายบนเว็บไซต์ "ชุมชนยิ้มได้" บุกตลาดออนไลน์#MatichonTVสมัคร...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วางแผนการกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาด #ข่าวกร...
19/05/2021
เกษตรลำปาง ร่วมวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ส้มโอและมะม่วง) ...

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วางแผนการกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาด
#ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210518154038119

เกษตรลำปาง ร่วมวางแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ส้มโอและมะม่วง) เตรียมกระจายผลผลิตออกสู่ท้องตลาด ช่วงสถานก...

ตะกร้าหวาย ลูกประคบสด สบู่/แชมพูสมุนไพร..มาแล้วจร้าาาาที่👉👉👉วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพิกุลทองสามัคคี จ.สิงห์บุรีhttps://youtu...
18/05/2021
วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพิกุลทองสามัคคี 2564

ตะกร้าหวาย ลูกประคบสด สบู่/แชมพูสมุนไพร..มาแล้วจร้าาาาที่👉👉👉วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพิกุลทองสามัคคี จ.สิงห์บุรี
https://youtu.be/TfP2Zl7jmcQ

ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.สันติสุข จ.น่านจุดเริ่มต้นจากการทำเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆๆ แลกกับการยกเลิกการทำไร...
18/05/2021
[Live] วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.สันติสุข จ.น่าน ปลูกผักแลกป่า : ฟังเสียงประเทศไทย (15 พ.ค. 64)

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ อ.สันติสุข จ.น่าน
จุดเริ่มต้นจากการทำเกษตรอินทรีย์ของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆๆ แลกกับการยกเลิกการทำไร่ข้าวโพด ก่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
#ข่าวไทยพีบีเอส
https://youtu.be/paLrTwW2x8M

จุดเริ่มต้นจากการทำเกษตรอินทรีย์ ของชาวบ้านกลุ่มเล็ก ๆ ใน อ.สันติสุข จ.น่าน แลกกับการยกเลิกการทำไร่ข้าวโพ....

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐมต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนhttps://youtu.be/bPZmyIKXchA
18/05/2021
140564 ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้าง อ. สามพราน จ.นครปฐม

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบางช้าง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

https://youtu.be/bPZmyIKXchA

รายการ เดินหน้าปฏิรูปออกอากาศวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564เวาลา 16.30-17.20 น.ทาง ททบ.5

กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูปบ้านควนโดน จ.สตูล ปลูกสมุนไพรส่งขายเพื่อผลิตยาสมุนไพร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโค...
17/05/2021
ศาสตร์ปันสุข : กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูปบ้านควนโดน จ.สตูล

กลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูปบ้านควนโดน จ.สตูล ปลูกสมุนไพรส่งขายเพื่อผลิตยาสมุนไพร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฯ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVOD-19 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

รายการข่าวค่ำ ช่อง MCOT HD 30
รายงานพิเศษ : ศาสตร์ปันสุข

https://www.youtube.com/watch?v=3mt9_gWD178

ที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรและแปรรูปสมุนไพร สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูง...

15/05/2021

🚛 สวนผลไม้ ᴅᴇʟɪᴠᴇʀʏ จันทบุรี พร้อมส่งความอร่อยถึงบ้านทุกท่านทั่วประเทศ รับฟรี! ส่วนลด 150.- บาท 🏡

ททท. สำนักงานจันทบุรี ร่วมกับชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี และ Kerry Express ชวนคุณมากิน ฟินกับผลไม้เดลิเวอรี่เมืองจันท์ พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ

💰คุ้มที่ 1 รับส่วนลด มูลค่า 150.- บาท เมื่อสั่งซื้อผลไม้เดลิเวอรี่ ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
💰คุ้มที่ 2 รับส่วนลดค่าส่ง จาก Kerry Express

🗓 เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ค.64 -31 ก.ค.64 (หรือสิ้นสุดฤดูกาลผลไม้)
*ด่วนมีจำนวนจำกัด 1,000 ท่านเท่านั้น !!!

🌳รายชื่อสวนผลไม้ เดลิเวอรี่ จันทบุรี 🚚

🌳1.สวนโถทอง
เบอร์ติดต่อ : 087-8355964, 086-8860678
Facebook : สวนโถทอง

🌳2.ชบา รีสอร์ท แอนด์ การ์เด้นท์
เบอร์ติดต่อ : 080-4592955, 039-471878, 087-7495667, 083-0557018
Facebook : ChabaresortChanthaburi

🌳3.สวน เคพี การ์เด้น จันทบุรี
เบอร์ติดต่อ : 039-323201-05, 086-5662419
Facebook: สวนเคพี การ์เด้น จันทบุรี kp garden chanthaburi
ID Line: @kpgarden

🌳4.สวนรัฐไท (9 สวนอินทรีย์)
เบอร์ติดต่อ : 063-2262251,098-5655840,084-9450626
Facebook : 9 สวนอินทรีย์ กลุ่มรัฐไท
ID Line : 063-2262251

🌳5.สวนสละเฮียถึก
เบอร์ติดต่อ : 081-982-2551, 081-940-1290
Facebook : สวนสละเฮียถึก

🌳6.บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์
เบอร์ติดต่อ : 089-990-9141, 092-557-4643
Line : rittiyotee
Facebook : บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์

🌳7.ชุมชนรักษ์เขาบายศรี
เบอร์ติดต่อ : 098-2833102
Facebook : ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

🌳8.สวนป้าแกลบ แอนด์ โอทอป
เบอร์ติดต่อ : 061-9365446, 098-3574553
เว็บไซต์: www.pakleb.com
ID Line: @Paglaeb
Facebook : สวนป้าแกลบ & OTOP

🌳9.สวนตาบุญช่วย
เบอร์ติดต่อ : 065-9969655 , 098-6322893
Facebook : สวนตาบุญช่วย

🌳10.สวนอรุณบูรพา
เบอร์ติดต่อ : 086-8249589
Facebook : สวนอรุณบูรพา
ID Line: @arunburapha

🌳11.สวนรินรดี
เบอร์ติดต่อ : 062-3699545, 062-3691956
Facebook : @rinradeegarden
ID Line: @rinradee

🌳12.บ้านสวนรัชนาฏ
Facebook : บ้านสวนรัชนาฏ
ID Line: @baansuanratchanat
เบอร์ติดต่อ: 0962369265, 0863286733

🌳13.สวนภูทิพย์ธารา
เบอร์ติดต่อ : 094-239-9445 , 065-3289229
Facebook: สวนภูทิพย์ธารา
ID Line: @Phuthiptara

🌳14.สวนสาวสุดใจ
เบอร์ติดต่อ : 081-3773190, 082-2089596
Line : sawsudjai
Facebook : สวนสาวสุดใจ

🌳15.สวนเจริญชัย
เบอร์ติดต่อ : 081-3773558, 098-9469523
Facebook : สวนเจริญชัย

🌳16.สวนพ่อรวย
เบอร์ติดต่อ : 081-295-3149
ID Line : Pattayawadee
Facebook : Rich Dad Farm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานจันทบุรี
📞 โทร.06-2595-1902
📱 [email protected] : @tatchanthaburi

-----------------------------
#TATChanthaburi #KerryExpress #ชมรมสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวจันทบุรี #สุขทุกวันที่จันทบุรี #สวนผลไม้เดลิเวอรี่จันทบุรี #FoodandFruitจันทบุรี

Photos from ข้าวตัง ราชบุรี's post
14/05/2021

Photos from ข้าวตัง ราชบุรี's post

🏡วิสาหกิจชุมชนต้นน้ำตาปีแฮนด์เมด (ผลิตภัณฑ์ OTOP จ.นครศรีธรรมราช)✨👚จำหน่าย เสื้อคอขัน เสื้อเชิ้ต ผ้าชิ้น ผ้าพันคอ ผ้าคลุ...
14/05/2021
วิสาหกิจชุมชนต้นน้ำตาปีแฮนด์เมด : OTOP NAKHONSI

🏡วิสาหกิจชุมชนต้นน้ำตาปีแฮนด์เมด (ผลิตภัณฑ์ OTOP จ.นครศรีธรรมราช)✨
👚จำหน่าย เสื้อคอขัน เสื้อเชิ้ต ผ้าชิ้น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋า หมวก🧢

🧣ผ้ามัดย้อมหลากเทคนิค หลายสีสันทั้งสีธรรมชาติ และสีเคมี
ดีไซน์ ลวดลาย ผลิตภัณฑ์ OTOP แฮนด์เมดจากชาวชุมชนบ้านทุ่งนาใหม่✨

📍ติดต่อสั่งซื้อ
📞เบอร์ 093-5787491 (คุณกมลวัทน์ ดังหังซิ้น)
page : kamonwat danghanghince
หรือ page : ผ้ามัดย้อมต้นน้ำตาปี
🧺หน้าร้านตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 22 ม.4 บ้านทุ่งนาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
https://youtu.be/SL6GIFIcyE4

🏡วิสาหกิจชุมชนต้นน้ำตาปีแฮนด์เมด (ผลิตภัณฑ์ OTOP จ.นครศรีธรรมราช)✨👚จำหน่าย เสื้อคอขัน เสื้อเชิ้ต ผ้าชิ้น ผ้า.....

ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ผู้จำหน่ายลำไยอบแห้งสีทอง..www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.comhttps://youtu.be/cQzg...
14/05/2021
ความสำเร็จของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ผู้จำหน่ายลำไยอบแห้งสีทองต

ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านริมร่อง ผู้จำหน่ายลำไยอบแห้งสีทอง..www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

https://youtu.be/cQzgcJcg1I8

ที่มียอดจำหน่ายสะสมอันดับที่ 9 ของประเทศ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

วิสาหกิจชุมชนดาวเรืองภูเรือ ปรับตัวสู้โควิด-19https://youtu.be/Y-RmjYLOxQg
14/05/2021
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกดอกไม้ภูเรือปรับตัวสู้โควิด-19

วิสาหกิจชุมชนดาวเรืองภูเรือ ปรับตัวสู้โควิด-19

https://youtu.be/Y-RmjYLOxQg

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่จ.เลย ก็ปรับตัวสู้กับโควิด ด้วยการหันมาขายต้นไม้ออนไลน์ รวม.....

Photos from วิสาหกิจชุมชน ช.พัน.51's post
14/05/2021

Photos from วิสาหกิจชุมชน ช.พัน.51's post

💥💥หอมแดง กระเทียม พร้อมจำหน่ายนะค่ะ ☘️☘️Organic💯คือ ปลอดสารเคมี 100 %📍หอมแดงมัดจุก กก.ละ 120 บาท📍กระเทียมมัดจุก กก.ละ 15...
14/05/2021

💥💥หอมแดง กระเทียม พร้อมจำหน่ายนะค่ะ

☘️☘️Organic💯คือ ปลอดสารเคมี 100 %
📍หอมแดงมัดจุก กก.ละ 120 บาท
📍กระเทียมมัดจุก กก.ละ 150 บาท
📍กระเทียมมัดพวง 350 กรัม 120 บาท
150 กรัม 70 บาท
📍กระเทียมมัดสาย 350 กรัม 120 บาท

🌼🌼GAP คือ ยังใช้สารเคมี แต่อยู่ในระดับปลอดภัย
✅หอมแดงมัดจุก กก. ละ 30 บาท
✅กระเทียมมัดจุก กก.ละ 60 บาท
✅กระเทียมโทน กก.ละ 120 บาท

🚛ราคานี้ไม่รวมส่งค่ะ
🙅‍♀️🙅‍♀️ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทาง ค่ะ

🎯🎯สอบถามเพิ่มเติม
091-0699325 / 093-8701032

Photos from กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post
14/05/2021

Photos from กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ's post

🥭🥭 มะม่วง มะม่วง 🥭🥭‼️รสหวาน อมเปรี้ยว ‼️อร่อยต้องลอง👉สั่งจองได้เลยจร้า 👉ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะค่ะ👉สนใจสอบถามได้นะค่ะ091-...
14/05/2021

🥭🥭 มะม่วง มะม่วง 🥭🥭

‼️รสหวาน อมเปรี้ยว ‼️อร่อยต้องลอง

👉สั่งจองได้เลยจร้า
👉ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะค่ะ
👉สนใจสอบถามได้นะค่ะ
091-0699325 / 093-8701032

14/05/2021
ปลาส้ม เป็นผลิตภัณฑ์จากปลา ซึ่งมีมากมายหลายสูตร หลายกรรมวิธี  สำหรับปลาส้มสายเดี่ยว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านห้...
14/05/2021
ปลาส้มเงินล้าน หนองบัวลำภู คว้ารางวัลระดับประเทศ

ปลาส้ม เป็นผลิตภัณฑ์จากปลา ซึ่งมีมากมายหลายสูตร หลายกรรมวิธี สำหรับปลาส้มสายเดี่ยว ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านห้วยบง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นหนึ่งในสินค้าขายดี ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จากทั่วประเทศ สามารถปันผลคืนสมาชิกทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนเฉลี่ยเดือนละ 10,000 บาทเลยทีเดียว

#อาชีพเกษตร
#อาชีพทำเงิน
#ปลาส้มสายเดี่ยว
#กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านห้วยบง
#ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ
#เทคโนโลยีชาวบ้าน

ปลาส้ม เป็นผลิตภัณฑ์จากปลา ซึ่งมีมากมายหลายสูตร หลายกรร …

“กำนันบันเทิง” ล้มเหลวจากมะม่วง หันทดลองปลูกแก้วมังกร ดูแลง่าย ทนแล้ง จนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ผลิตและแปรรูป แ...
13/05/2021
"กำนันบันเทิง" ล้มเหลวจากมะม่วง หันทดลองปลูกแก้วมังกร ดูแลง่าย ทนแล้ง จนกลายเป็นวิสาหกิจ

“กำนันบันเทิง” ล้มเหลวจากมะม่วง หันทดลองปลูกแก้วมังกร ดูแลง่าย ทนแล้ง จนกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ผลิตและแปรรูป แก้วมังกร แห่งเดียวของแพร่..
https://www.technologychaoban.com/marketing/article_51577

ข้อมูลเบื้องต้นของแก้วมังกร จากการค้นคว้าพบว่าถูกจัดอยู …

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง แหล่งผลิตข้าวสังข์หยดรายใหญ่ จ.พัทลุง$$$$$$🍚🍚🍚วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ 13 ตำบลปันแต อำเภอค...
13/05/2021
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง แหล่งผลิตใหญ่ ข้าวสังข์หยด ข้าวจีไอ รายแรกของประเทศ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง แหล่งผลิตข้าวสังข์หยดรายใหญ่ จ.พัทลุง
$$$$$$🍚🍚🍚

วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งถือได้ว่า เป็นกลุ่มวิสาหกิจขนาดใหญ่ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนทุกด้าน เกี่ยวกับข้าวสังข์หยด โดยรับซื้อข้าวจากเกษตรกรแทนพ่อค้าคนกลาง ให้ราคารับซื้อสูงที่สุดของราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้มากขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้สหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ดูแล มีการจัดหางบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สร้างโรงสีขนาด 12 ตันต่อวัน เครื่องอบลดความชื้นขนาด 30 ตันต่อวัน และได้รับการสนับสนุนจากโครงการเอสเอ็มแอล สร้างโรงเรือนเก็บข้าวเปลือก โดยกลุ่มรับซื้อข้าวเปลือกราคาเกวียนละ 1.3 หมื่นบาท พอสิ้นปีมีเงินปันผลให้สมาชิกอีกด้วย
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_179240

จากข้อมูลเชิงสถิติของสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ระบุว่า …

Review การอบรม “Digital Marketing เพื่อวิสาหกิจชุมชน” ประจำปี 2564https://www.youtube.com/watch?v=Zopb-TB-gzQ
13/05/2021
Review การอบรม “Digital Marketing เพื่อวิสาหกิจชุมชน” ประจำปี 2564

Review การอบรม “Digital Marketing เพื่อวิสาหกิจชุมชน” ประจำปี 2564
https://www.youtube.com/watch?v=Zopb-TB-gzQ

เพื่อส่งเสริม พัฒนาวิสาหกิจชุมชมชนสู่การแข่งขันในตลาดที่มีศักยภาพ ไร้รอยต่อทางการสื่อสาร ทันต่อสถานการ...

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629551594

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน:

วิดีโอทั้งหมด

www.sceb.doae.go.th เว็บไซต์กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทานเบาๆกับ "แคปข้าว" โปร!ลองชิม 5 ห่อ 100.- แถมฟรี! ซอสมะเขือเทศ, ซอสพริก เพิ่มรสชาติทุกถุง... มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสงา🍚, รสปลา🐟, รสกุ้ง🍤 อร่อยได้ทุกมื้อ... กรอบขนาดไม่มีฟัน... ก็รับประทานได้! woW! WoW! ผลิตจากข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 100% ใช้นวัตกรรมล่ำสมัยที่คิดค้นมาเฉพาะ ทำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็น "แคปข้าว" ที่มีรสชาติ อร่อยเป็นธรรมชาติ ✅ไม่ผสมของแป้งทุกชนิด ปราศจากสารกลูเตน ✅ไม่มีน้ำตาลทรายและผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ✅ทานร่วมกับอาหารต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มตำ ลาบ น้ำพริก อร่อยลงตัว ✅ทานแทนข้าวได้ เหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวาน --------------------------------------------------------- ❤️❤️ ราคา 25.- (ราคาปกติ 35.-) ❤️❤️ --------------------------------------------------------- สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: คุณเอ๋ 📱086-381-1736 หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311 #ข้าวตังราชบุรี #แคปข้าว #ของดีบ้านโป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ลิงค์: https://www.facebook.com/patimbanpong
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
✅✅ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Spa & Wellbeing✅ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ งาน Spa & Wellbeing I Convention & Networking 2020 มาจบครบงานเดียว......จากหน่วยงานรัฐ เอกชน Move on ก้าวข้ามอุปสรรค เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในงานนี้ ภายใต้แนวคิด Now & Never : ดิสรัปท์...ฝ่าวิกฤตธุรกิจสปา-เวลเนส-ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ แนวทางการปรับตัว-ปรับธุรกิจ จากกูรูในวงการ มาตรการการเยียวยาล่าสุด 🎯🎯รับเพียง 100 ท่าน🎯🎯 เท่านั้น 🚩🚩ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย ✌️🚩🚩สถานที่ : ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ห้องสโรชา - บุษกร - นิลุบล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 📷 งานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ : ความรู้-เครือข่าย connection สปา เวลเนส -เข้าถึงแหล่งการเงินดอกเบี้ยต่ำ ยังมีไฮไลท์ การโชว์ Spa Signature ใหม่ ล่าสุดห้ามพลาด ✅ เวทีพบปะธุรกิจ ✅ เพกเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน ✅ คลินิก ให้คำปรึกษาด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง (จองล่วงหน้า) ✅ พบปะผู้ซื้อ ผู้ขาย โรงงาน OEM กว่า 50 แบรนด์ชั้นนำ ✅ โชว์ สุดยอด การเปิดตัวสินค้าใหม่ทรีทเม้นท์ปรับรูปหน้า วีเชฟ สมัครวันนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ✅✅สมัครด่วน : สแกน Qr code ลงทะเบียนใน Poster หรือลงชื่อได้ที่ลิงค์🚩 : https://forms.gle/ypKQHvzYyZ6rmV4S8 เจ้าของ ธุรกิจสปา เวลเนส ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม ห้ามพลาด (magic wand)(magic wand) พิเศษสุดภายในงานท่านจะได้สร้างเครือข่ายทั้ง B2B ช่องทางการขายชั้นนำของประเทศ และ B2C ช่องทางออนไลน์ ด้วยแคมเปญพิเศษ ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาSMEs นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู (พริก) 082-450-2634 e-mail : [email protected]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน #เสริมโอกาสสุขยั่งยืน สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ค่ะ #อบรมฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย . สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคมนี้ ทาง inbox เพจ m.me/OpportunityforBetterLife หรือ โทร. 08-3099-0649 ค่ะ . ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/945038262555057/posts/1284291285296418/
เราอยากได้ทุนส้งเสีิมรเครื่องอัดโฟม เรามีแล้วต้องการเงินต่อยอด0864017190วิสา...แม่ไม่สร้างธาตุ
แกลบดำราคาถูก มีจำนวนมาก ใครมีรถมารับได้เลย หรือบริการส่งในราคากันเอง พิกัด อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หน่อย 0846355573/หม่อง 0863281901
สวัสดีคับเราคือวิสาหกิจชุมชนแม่ไม่สร้างธาตุเราทำเครื่องอัดโฟม(กล่องห่ออาหารให้เป็นฝ้าเพดานมัดใต้สะงกะสี
สนใจติดต่อได้นะคะ​ #FreezeDryAtHome ค่ะ
อยากถามว่ากลุ่มบริหารการใช้น้ำพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ใหมครับ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะค่ะ​ ผู้ใดสนใจติดต่อตามด้านล่างได้เลยค่ะ​ 👇 . #โครงการฟรีซดรายเพื่อชุมชน​ ปี​ 1​ #FreezeDryProject
“หมอธีระวัฒน์” เดือด! คนค้านกัญชาทางการแพทย์มองแต่โทษ พวกคุณต้องการอะไร หมอจุฬาฯ ทนไม่ไหวหลังพบคนบางกลุ่มชูแต่ผลเสียกัญชา มองเป็นยาเสพติดอย่างเดียว ลั่นต้องการอะไร ทั้งที่ประโยชน์การแพทย์ หรือต้องการใช้ยาแพง หากไม่เข้าใจแนะมาอบรมได้ที่กระทรวงสาธารณสุข ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha” ว่า เรื่องกัญชาทางการแพทย์เป็นเรื่องตรงไปตรงมาจุดประสงค์คือ ให้ได้ประโยชน์สำหรับคนป่วยโดยเฉพาะคนยากไร้ ที่ออกมาพูดกันเป็นเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ผิด การใช้เพื่อการเสพ กลายเป็นเสพติดและเกิดปัญหา ขณะนี้รับทราบถึงใครควรจะใช้ได้ใครมีข้อจำกัดจะใช้อย่างไรต้องระวังอะไร การออกมาพูดแต่ผลร้าย คุณต้องการอะไรหรือ? ต้องการใช้ยาแพงก็เป็นเรื่องของคุณคนรวย? ไม่เข้าใจก็ควรหาความรู้ ? เท่านั้นเอง ถ้าต้องการศึกษาเรื่องประโยชน์ การใช้ ข้อจำกัด สามารถเข้ามาฟังการอบรมแพทย์และเภสัชกรทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ทำไป 1,200 -1,300 รายแล้ว “การพูดเรื่องกัญชาประเทศไทยใช้กัญชาทางการแพทย์ ทำไมออกข่าวด้านลบ ทั้งที่ตรงนั้นเป็นการใช้เพื่อสนุกสันทนาการ ซึ่งจริงๆ ประโยชน์ของกัญชาก็ทราบกันดีอยู่แล้ว สำหรับสื่อ การจัดรายการและไปถามคนซึ่งไม่ได้ตรวจผู้ป่วย อ่านแต่ตำราและไม่อาจมองรอบด้านโดยเฉพาะไม่เคยไปศึกษาผู้ที่ใช้กัญชาแล้วได้ประโยชน์และไม่เคยมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยไม่ว่าด้วยกัญชาหรือไม่ก็ตาม นี่เป็นความรับผิดชอบของสื่อ ซึ่งขณะนี้แม้กระทั่งกัญชาก็ออกมาใช้และมีโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มนำมารักษาผู้ป่วยแล้ว ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่หรือ ขอร้องครับมีคนป่วยมหาศาลที่รออยู่” ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ที่มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกัญชามีแต่โทษ สารเคมีพิษมีประโยชน์ เชิญมารับการอบรมที่กระทรวงสาธารณสุขจัดมา 6-7 รุ่นแล้วจะได้ทราบว่ากัญชามีประโยชน์อย่างไรต้องใช้อย่างไรเพราะเป็นยา ตนเป็นผู้ให้การอบรมด้วย