Clicky

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน http://www.sceb.doae.go.th

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.        กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพ...
12/04/2022

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น.
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีสรงน้ำพระพุทธเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2565 โดยมีนางวชิรา ไฝเจริญมงคล
ผู้อำนวยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมอบหมายให้นายมงคล อธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธ...
11/04/2022

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนมอบหมายให้นายมงคล อธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี การก่อตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนวิธีการให้หน่วยงานภาครัฐบริหารจัดการบริการให้ประชาชน ด้วยหลักธรรมาธิบาลให้สังคมเป็นสังคมที่ดีและมีความสุข ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (ชั้น 2) อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

🔥🔥ห้ามพลาด!! กลับมาแล้วกับ รุ่นที่ 5สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเชิญ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เข...
09/04/2022

🔥🔥ห้ามพลาด!! กลับมาแล้วกับ รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเชิญ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เข้าร่วมอบรม Online ฟรี!!

🔥🔥ห้ามพลาด!! กลับมาแล้วกับ รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเชิญ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อย เข้าร่วมอบรม Online ฟรี!!

🎉🎉 เสริมแกร่ง SMEs เติบโตอย่างมีระบบ
กับ อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารการเงินและบัญชีอย่างง่ายสำหรับ SME และผู้ประกอบการรายย่อย” รุ่นที่ 5 🎉🎉
🎯 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น.
อบรมออนไลน์ ฟรี!!! ผ่านระบบ ZOOM
เปิดรับสมัครวันนี้ – 19 เมษายน 2565 (รับจำนวนจำกัด)
👉สมัครคลิก https://forms.gle/7nfVDLMLp6gMH9QW8 หรือสแกน QR CODE ในโปสเตอร์
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
📞 086-7534967 (คุณกนกวรรณ)
Email : [email protected]

#อบรมฟรี #สัมมนาฟรี #อบรมบัญชี #อบรมการเงิน #สัมมนาออนไลน์ #ขายออนไลน์

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้กำลังใจวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไทรห้อง ต...
08/04/2022

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมให้กำลังใจวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งโพรงไทยธรรมชาติบ้านไทรห้อง ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง 138 หมู่ 10 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 081-2620474วิสาหกิจชุมชนแปรรู...
08/04/2022
"วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว จ.นครพนม"

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง
138 หมู่ 10 ต.บ้านผึ้ง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ 081-2620474

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผู้สนใจการปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ และการผลิตข้าวอินทรีย์ ที่เป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิต,การแปรรูปเข้ามาทดแทนการผลิตแบบดั้งเดิมซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นการปรับเปลี่ยนการทำนาแบบดั้งเดิม ซึ่งการทำนาแบบดั้งเดิมมุ่งเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายข้าวเปลือกอย่างเดียวทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ ผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตก็ตกต่ำไปด้วย

สมาชิกกลุ่มจึงได้ประชุมกันปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวใหม่ให้เครือข่ายหันมาทำนาข้าวให้ปลอดภัยจากสารพิษและต่อมาพัฒนาเป็นการทำนาข้าวอินทรีย์ในที่สุด จนได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ GAP จากกรมวิชาการเกษตร จากนั้นกลุ่ม ได้รับการพัฒนาต่อยอดอบรม และศึกษาดูงานการผลิตและการแปรูปข้าว เช่น การทำข้าวสารบรรจุถุง การทำข้าวกล้อง การทำข้าวกล้องงอก การทำข้างฮาง ภายใต้แบรน “ข้าวสุข” เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
http://www.khaowsook.com/Bio.php
https://www.youtube.com/watch?v=OuTnO_lz3i8
#ททบ #เมืองไทยใหญ่อุดม
ช่อง 5 เผยแพร่ วันที่ 7 เม.ย. 2022

"วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว จ.นครพนม"ติดตามเมืองไทยใหญ่อุดม ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:30-11:00 น.ที่ช่อง 5#ทท.....

📢 ประชาสัมพันธ์ เชิญวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมสมัคร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SET SE 102” ให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วปร...
04/04/2022

📢 ประชาสัมพันธ์ เชิญวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมสมัคร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SET SE 102” ให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ที่มีโมเดลธุรกิจชัดเจน เป้าหมายเพื่อบรรลุการพัฒนาทางสังคมที่ยั่งยืน และต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2565 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

📢 เปิดรับสมัครแล้ว! สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร SET SE 102 ปีที่ 5"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม รับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่มีโมเดลธุรกิจชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อบรรลุการพัฒนาทางสังคมที่ยั่งยืน เข้าอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจแบบเข้มข้น พร้อมเจาะลึกฝึกภาคปฏิบัติกับผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดธุรกิจให้เติบโต สามารถขยายผลการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน ระหว่างเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2565

📂 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ว วันนี้ - 29 เม.ย. 2565
📍 ที่ https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77690
📞 หรือสอบถามโทร 0 2009 9999
___

วันที่ 1 เมษายน 2565      ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรว...
01/04/2022

วันที่ 1 เมษายน 2565
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมงานสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปีและเยี่ยมชมสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 31 มีนาคม 2565 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง งานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
31/03/2022

วันที่ 31 มีนาคม 2565
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง งานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2565 และให้ดำเนินการแจ้งเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาจำหน่ายในวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน แ...
29/03/2022

วันที่ 29 มีนาคม 2565
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เข้าร่วมการเสวนาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเกษตรแบบบูรณาการเชิงพิ้นที่ ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ราชบุรีและจันทบุรี ผ่านระบบ Webex Meeting

วันที่ 25 มีนาคม 2565         กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุ...
25/03/2022

วันที่ 25 มีนาคม 2565

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานการสัมมนาพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เกิดการดำเนินงานการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็ง เป็นรากฐานเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตรกรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post
25/03/2022

Photos from กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร's post

วันที่ 24 มีนาคม 2565นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนางสาวจันทิมา แช่มเงิน นักวิชาการส่งเส...
25/03/2022

วันที่ 24 มีนาคม 2565

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนางสาวจันทิมา แช่มเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนและบูรณาการงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการขับเคลื่อนBCG Model ต้นแบบ และการบูรณาการการทำงานร่วมกันรวมทั้งศึกษาดูงานของกลุ่มแปลงใหญ่สมุนไพร ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2565       นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจช...
24/03/2022

วันที่ 24 มีนาคม 2565

นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการในกรอบเอเปคผ่าน เรื่อง Relieving MSMEs' Financial Difficulties in the Next Normal : Access to Finance and Credit Medation ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายและข้อเสนอแนะในการสร้างกลไกที่เกี่ยวข้องทางการเงิน สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไร่สวัสดิ์สุข เนรมิตแปลงส้มโอทับทิมสยาม สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรข่าว : สยามรัฐออนไลน์
24/03/2022
“ไร่สวัสดิ์สุข” เนรมิตแปลงส้มโอทับทิมสยาม สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่สวัสดิ์สุข เนรมิตแปลงส้มโอทับทิมสยาม สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าว : สยามรัฐออนไลน์

“ไร่สวัสดิ์สุข ศูนย์การเรียนรู้ส้มโอทับทิมสยาม อัญมณีแห่งลุ่มน้ำปากพนัง” เป็นคำขวัญของ ไร่สวัสดิ์สุข ซึ....

วันพุธที่​ 23​ มีนาคม​ 2565​ เวลา​ 10.00 - 12.00 น. นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยน...
23/03/2022

วันพุธที่​ 23​ มีนาคม​ 2565​ เวลา​ 10.00 - 12.00 น. นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมด้วยนางเทียมจันทร์ สุขเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมการพัฒนาต้นแบบที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ (Farm stay​ for​ Health)​​ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้มีความพร้อมในการบริการเชิงสุขภาพ ยกระดับ และสร้างต้นแบบที่พัก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบฟาร์มสเตย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ในยุค New Normal

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ประชาสัมพันธ์ #หลักสูตรเกี่ยวกับการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-filing โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เหมาะสำหรับ :...
23/03/2022

ประชาสัมพันธ์ #หลักสูตรเกี่ยวกับการยื่นงบการเงินของนิติบุคคลผ่านระบบ DBD e-filing โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน (นิติบุคคล) หรือเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในความดูแล โดยเลือกลงทะเบียน>> สแกน QR-Code เข้าสมัครตามวันและเวลาที่สะดวกได้เลยค่ะ
#อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับก...
22/03/2022

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดประชุมชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบของวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนและผู้รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในหน้าที่ความรับผิดชอบของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้านจัดทำบัญชีและภาษีเงินได้ของนิติบุคคล เพื่อสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ที่จดทะเบียนนิติบุคคลได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น ๒ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และทาง Facebook Live กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

📌#กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน     วันศุกร์ท...
18/03/2022

📌#กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้ นายมงคล อธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมกันบูรณาการงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

วันที่ 17 มีนาคม 2565       นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจช...
17/03/2022

วันที่ 17 มีนาคม 2565

นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นายโอภาส ทองยงค์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม นอกจากนี้มีหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมนำเสนอผลการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2565 เพื่อพิจารณาผล การคัดเลือกต่อไป

วันที่ 16 มีนาคม 2564นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวย...
16/03/2022

วันที่ 16 มีนาคม 2564
นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้นางศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน นางพิชญา พงษ์สุขเวชกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจิราพร เชียงชะนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมบรรยายในเรื่องกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การประเมินศัยภาพวิสาหกิจชุมชน และการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีบุคคลเป้าหมาย 200 คน

วันที่ 15 มีนาคม 2564กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้ น.ส.สายชล จันทร์น่วม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้า...
15/03/2022

วันที่ 15 มีนาคม 2564
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มอบหมายให้ น.ส.สายชล จันทร์น่วม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อติดตามแผนและผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของกอง/สำนัก และส่วนภูมิภาค ไตรมาส 2 และ 3

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565      กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยทีมงานเจ้าหน้าที่กองส่งเส...
15/03/2022

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยทีมงานเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกบูธให้บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวของชุมชน ให้กับผู้เข้าสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพและทางออกปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชน ของคณะกรรมาธิการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร ณ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มีนาคม 2565    นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายพัฒนาความยั่ง...
14/03/2022

วันที่ 14 มีนาคม 2565

นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาธุรกิจเกษตรของวิสาหกิจชุมชนและแนวทางบริหารความร่วมมือตลอดโซ่อุปทาน ณ ห้องประชุม กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน**************************...
11/03/2022

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
***************************************************
📌วันที่ 10 มีนาคม 2565
นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่และติดตามการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและองค์กรเกษตรกร และงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดยโสธร ได้แก่
1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
2) กลุ่มแปลงใหญ่แตงโมอินทรีย์ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสร้างแป้น ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การพัฒนาเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ยึดแนวทาง “เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” บนหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมีส่วนร่วมและการพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ด้านการเกษตร มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพการเกษตร พัฒนากระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน นอกจากนี้ ต้องมุ่งเน้นให้องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้แก่ ศพก. ศจช. ศดปช. แปลงใหญ่ และ อกม. ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมส่งผลให้เกิดความยั่งยืนภาคการเกษตรต่อไป
***************************************************
ภาพ/ข่าว : สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

ที่อยู่

อาคาร 6 กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629551595

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสอบถาม กองวิชาหกิจชุมชน ครับ มีตัวอย่างเอกสารคำสั่งแต่งตั้งประธาน และคณะกรรมการ วิสาหกิจชุมชน มั้ยครับ
คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขออนุญาตปลูกกัญชา 🌿

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0 2940 6173
อินทผาลัมโป่งรีไร่บุษย
า&ชารินทร์ขเข้าร่วมคะ
บริการส่งถึงที่...อร่อยถึงบ้าน!!!
ผู้สูงอายุทานแทนข้าวได้เลย...เพราะมันคือข้าวแท้ๆ
ไม่ผสมน้ำตาล ไม่แป้ง ไม่มีผงชูรส...อิ่มท้อง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเอ๋ 📱086-381-1736
หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311
https://fb.watch/6aoaPO9BCN/
ทานเบาๆกับ "แคปข้าว" โปร!ลองชิม 5 ห่อ 100.-
แถมฟรี! ซอสมะเขือเทศ, ซอสพริก เพิ่มรสชาติทุกถุง...
มี 3 รสชาติ ได้แก่ รสงา🍚, รสปลา🐟, รสกุ้ง🍤 อร่อยได้ทุกมื้อ...
กรอบขนาดไม่มีฟัน... ก็รับประทานได้! woW! WoW!

ผลิตจากข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ 100% ใช้นวัตกรรมล่ำสมัยที่คิดค้นมาเฉพาะ
ทำให้สามารถเปลี่ยนมาเป็น "แคปข้าว" ที่มีรสชาติ อร่อยเป็นธรรมชาติ
✅ไม่ผสมของแป้งทุกชนิด ปราศจากสารกลูเตน
✅ไม่มีน้ำตาลทรายและผงชูรส ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใช้วัตถุกันเสีย
✅ทานร่วมกับอาหารต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มตำ ลาบ น้ำพริก อร่อยลงตัว
✅ทานแทนข้าวได้ เหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยเบาหวาน
---------------------------------------------------------
❤️❤️ ราคา 25.- (ราคาปกติ 35.-) ❤️❤️
---------------------------------------------------------
สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ: คุณเอ๋ 📱086-381-1736
หรือ Line Add Friend: http://line.me/ti/p/~Aey-1311

#ข้าวตังราชบุรี #แคปข้าว #ของดีบ้านโป่ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว
92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ลิงค์: https://www.facebook.com/patimbanpong
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ

สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
ขออนุญาตแอดมินฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะครับ

สำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) เขาแจกฟรี
✅✅ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Spa & Wellbeing✅ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
งาน Spa & Wellbeing I Convention & Networking 2020
มาจบครบงานเดียว......จากหน่วยงานรัฐ เอกชน Move on ก้าวข้ามอุปสรรค เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ในงานนี้

ภายใต้แนวคิด Now & Never : ดิสรัปท์...ฝ่าวิกฤตธุรกิจสปา-เวลเนส-ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ แนวทางการปรับตัว-ปรับธุรกิจ จากกูรูในวงการ มาตรการการเยียวยาล่าสุด
🎯🎯รับเพียง 100 ท่าน🎯🎯 เท่านั้น 🚩🚩ฟรีไม่มีค่าใช่จ่าย

✌️🚩🚩สถานที่ : ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ห้องสโรชา - บุษกร - นิลุบล ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา 📷
งานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ : ความรู้-เครือข่าย connection สปา เวลเนส -เข้าถึงแหล่งการเงินดอกเบี้ยต่ำ ยังมีไฮไลท์ การโชว์ Spa Signature ใหม่ ล่าสุดห้ามพลาด

✅ เวทีพบปะธุรกิจ
✅ เพกเกจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงิน
✅ คลินิก ให้คำปรึกษาด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง (จองล่วงหน้า)
✅ พบปะผู้ซื้อ ผู้ขาย โรงงาน OEM กว่า 50 แบรนด์ชั้นนำ
✅ โชว์ สุดยอด การเปิดตัวสินค้าใหม่ทรีทเม้นท์ปรับรูปหน้า วีเชฟ

สมัครวันนี้ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

✅✅สมัครด่วน : สแกน Qr code ลงทะเบียนใน Poster

หรือลงชื่อได้ที่ลิงค์🚩 : https://forms.gle/ypKQHvzYyZ6rmV4S8

เจ้าของ ธุรกิจสปา เวลเนส ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และความงาม ห้ามพลาด (magic wand)(magic wand) พิเศษสุดภายในงานท่านจะได้สร้างเครือข่ายทั้ง B2B ช่องทางการขายชั้นนำของประเทศ และ B2C ช่องทางออนไลน์ ด้วยแคมเปญพิเศษ

ข้อมูลเพิ่มเติม : สถาบันพัฒนาSMEs
นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู (พริก) 082-450-2634
e-mail : [email protected]
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน #เสริมโอกาสสุขยั่งยืน สำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ค่ะ #อบรมฟรี #ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้-15 สิงหาคมนี้ ทาง inbox เพจ m.me/OpportunityforBetterLife หรือ โทร. 08-3099-0649 ค่ะ
ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่นี่ >> https://www.facebook.com/945038262555057/posts/1284291285296418/
เราอยากได้ทุนส้งเสีิมรเครื่องอัดโฟม
เรามีแล้วต้องการเงินต่อยอด0864017190วิสา...แม่ไม่สร้างธาตุ
แกลบดำราคาถูก มีจำนวนมาก ใครมีรถมารับได้เลย หรือบริการส่งในราคากันเอง
พิกัด อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
หน่อย 0846355573/หม่อง 0863281901
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

TPC : ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ สำนักงานเขตบางเขน สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทา สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร กรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหล ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา Dmapwa DGTFarm : สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไล โลจิสติกส์เกษตร Q restaurant โครงการร้านอาหารวัตถุด