กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

เปิดเหมือนปกติ

💦 น้ำบาดาล ช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19•วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งทีมเจ้าหน้าที่มอบน้ำดื่มสะอาดบ...
24/07/2021

💦 น้ำบาดาล ช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่งทีมเจ้าหน้าที่มอบน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวด ขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 3,000 ขวด สนับสนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิด (Community Isolation : CI) ของอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนทิวากรราษฎร์บำรุง) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

👷ภารกิจเติมน้ำใต้ดินเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล 💦•วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ...
24/07/2021

👷ภารกิจเติมน้ำใต้ดินเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล 💦

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการเจาะบ่อน้ำบาดาล “โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลทั่วประเทศ” ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ ณ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) หมู่ที่ 3 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ทั้งนี้ การเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น คือ การเพิ่มเติมปริมาณน้ำลงไปในชั้นน้ำใต้ดิน โดยการนำน้ำฝน น้ำท่วมหลาก หรือน้ำผิวดินอื่น ๆ เติมลงสู่ใต้ดินในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เป็นการเก็บสะสมน้ำไว้ในชั้นใต้ดิน เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน และเป็นการฟื้นฟู แก้ไขปัญหาการลดลงของระดับน้ำบาดาลจากการใช้ที่เกินสมดุล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับรูปแบบการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นที่กำลังดำเนินการ คือ ระบบเติมน้ำผ่านบ่อวงคอนกรีต ความลึกบ่อระดับตื้น ไม่เกิน 15 เมตร

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

👨🏻‍🔧 ภารกิจซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 💦ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร~ตาก 🚩•วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิล...
24/07/2021

👨🏻‍🔧 ภารกิจซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 💦
ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร~ตาก 🚩

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
👉 1. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่12 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
👉 2. โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
👉 3. บ้านลานตาเกลี้ยง (ประปา) หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ทั้งนี้ เพื่อซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

“น้ำบาดาล” สนับสนุนน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19•นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบ...
24/07/2021

“น้ำบาดาล” สนับสนุนน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ส่งทีมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบน้ำดื่มสะอาดสนับสนุนภารกิจสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
👉 องค์กรบริหารส่วนตำบลดงน้อย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับมอบน้ำดื่มขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,500 ขวด และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 3,050 ลิตร
👉 องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับมอบน้ำดื่มสะอาดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,400 ขวด และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 2,300 ลิตร

“น้ำบาดาล” สนับสนุนน้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ โควิด-19

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ส่งทีมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบน้ำดื่มสะอาดสนับสนุนภารกิจสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด-19 ดังนี้
👉 องค์กรบริหารส่วนตำบลดงน้อย อำเภอราชสาสน์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับมอบน้ำดื่มขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,500 ขวด และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 3,050 ลิตร
👉 องค์กรบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับมอบน้ำดื่มสะอาดขนาด 750 มิลลิลิตร จำนวน 2,400 ขวด และแกลลอนขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน รวมทั้งสิ้น 2,300 ลิตร

“น้ำบาดาล” ลุยเจาะน้ำเพื่อการเกษตร จ.กำแพงเพชร•นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร...
24/07/2021

“น้ำบาดาล” ลุยเจาะน้ำเพื่อการเกษตร จ.กำแพงเพชร

นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งเจ้าหน้าที่ทีมส่วนปฏิบัติการเร่งเจาะบ่อน้ำบาดาล “ โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" บริเวณบ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระป...
24/07/2021

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

วันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

รายงานผล #การเจาะน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2564💦💧วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564#น้ำบาดาล #เจาะน้ำบาดาล #น้ำบาดาลเพื่อการเกษต...
23/07/2021

รายงานผล #การเจาะน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2564💦
💧วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
#น้ำบาดาล #เจาะน้ำบาดาล #น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร #พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

รายงานผล #การเจาะน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ 2564💦
💧วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
#น้ำบาดาล #เจาะน้ำบาดาล #น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร #พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิน...
23/07/2021

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และ ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม ผู้อำนวยการกองแผนงาน และ ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม...
23/07/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คอนราด เฮงเค็ล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมด้วย นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี) และเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ(ออนไลน์) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราด เฮงเค็ล ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนมเพื่อช่วยให้คุณครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนใกล้เคียงได้มีน้ำดื่มสะอาดและน้ำเพื่อโครงการเกษตรของนักเรียนอย่างเพียงพอและยั่งยืน

“สิงห์” มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งต่อทีมแพทย์และสถานพยาบาล สู้ Covid-19•นายพงศ์พันธุ์ วิจิตรรัตนะ ผ...
23/07/2021

“สิงห์” มอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ส่งต่อทีมแพทย์และสถานพยาบาล สู้ Covid-19

นายพงศ์พันธุ์ วิจิตรรัตนะ ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 10,000 ขวด ให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำไปแจกจ่ายและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทีมแพทย์-พยาบาล รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

🔵 สรุปรายงาน น้ำบาดาล ช่วยโควิด-19วันที่ 23 กรกฎาคม  2564#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล——————————🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go....
23/07/2021

🔵 สรุปรายงาน น้ำบาดาล ช่วยโควิด-19
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

🔵 สรุปรายงาน น้ำบาดาล ช่วยโควิด-19
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

🚨แผนที่พื้นที่ประสบพิบัติภัยกรณีฉุกเฉิน และผลการให้ความช่วยเหลือ ข้อมูลวันที่ 23 กรกฎาคม 2564#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบา...
23/07/2021

🚨แผนที่พื้นที่ประสบพิบัติภัยกรณีฉุกเฉิน และผลการให้ความช่วยเหลือ
ข้อมูลวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

🚨แผนที่พื้นที่ประสบพิบัติภัยกรณีฉุกเฉิน และผลการให้ความช่วยเหลือ
ข้อมูลวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

💧รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (CSR) ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2564#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบ...
23/07/2021

💧รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (CSR) ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2564

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

💧รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (CSR) ปีงบประมาณ 2564
ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 - 23 กรกฎาคม 2564

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1

รายงานพิเศษ : “ผลการสำรวจประชากรในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต”#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมพัฒนาแหล่งน้...
23/07/2021
รายงานพิเศษ : “ผลการสำรวจประชากรในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยและการพัฒนาคุณภาพชีว

รายงานพิเศษ : “ผลการสำรวจประชากรในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต”
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลสำหรับการบริโภค ด้วยการสำรวจและขุดเจาะน้ำบาดาลเพิ่มเติม และก่อสร้างระบบประปาบาดาลในพื้นที่ พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์และจุดบริการน้ำดื่มสะอาดผ่านระบบน้ำ RO สำหรับชุมชน ที่มีกำลังการผลิตสูงสุดวันละ 20,000 ลิตร

รายงานพิเศษ : “ผลการสำรวจประชากรในพื้นที่บ้านโป่งลึก-บางกลอยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

บ่อน้ำบาดาล หมายถึง บ่อน้ำที่เกิดจากการเจาะน้ำบาดาล การสร้างหรือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสง...
23/07/2021

บ่อน้ำบาดาล หมายถึง บ่อน้ำที่เกิดจากการเจาะน้ำบาดาล การสร้างหรือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของบ่อที่เจาะ ปริมาณน้ำที่ต้องการ ความลึกของน้ำบาดาล รวมถึงลักษณะและสภาพทางธรณีวิทยา บ่อน้ำบาดาลอาจจะมีความลึกเพียง 20-30 เมตร หรืออาจจะลึกเป็นหลายร้อยเมตร
.
ดังนั้น เมื่อมีการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลแล้ว ก็จะต้องหมั่นดูแลและบำรุงรักษา เพื่อให้บ่อน้ำบาดาลมีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไปในช่วงฤดูฝนแบบนี้ บางพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อาจทำให้บ่อน้ำบาดาลเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมหลาก
.
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอแนะนำ 7 วิธีการดูแลรักษา “บ่อน้ำบาดาล” ดังนี้
.
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#วิธีดูแลบ่อน้ำบาดาล
#วิธีรักษาบ่อน้ำบาดาล
#น้ำบาดาล

“น้ำบาดาล” ร่วมใจฝ่าวิกฤต Covid-19 •กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ ศูนย...
23/07/2021

“น้ำบาดาล” ร่วมใจฝ่าวิกฤต Covid-19

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดแก่ ศูนย์ฉีดวัคซีนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง และโรงพยาบาลเวชชารักษ์ จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนภารกิจทีมบุคลากรทางการแพทย์และให้บริการผู้ป่วย Covid-19

👨🏻‍🔧 การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร~ชุมชน พื้นที่ จ.กำแพงเพชรและสุโขทัย 💦•วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสมนึก จิรัฐจิ...
23/07/2021

👨🏻‍🔧 การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร~ชุมชน พื้นที่ จ.กำแพงเพชรและสุโขทัย 💦

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ตรวจติดตามการปฏิบัติงานและให้กำลังใจทีมหน่วยเจาะ "โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่" พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับองค์การปกคลองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานในพื้นที่การเกษตรของชุมชน ดังนี้
👉 บ้านวังเพชรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
👉 บ้านทุ่งหนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ในวันเดียวกัน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ยังได้ส่งอีกทีมหน่วยเจาะเร่งลงพื้นที่เจาะบ่อน้ำบาดาล “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" ณ บริเวณบ้านหนองสองตอน หมู่ที่ 4 ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

👨🏻‍🔧 ภารกิจซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 💦ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร และตาก 🚩•วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเช...
23/07/2021

👨🏻‍🔧 ภารกิจซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 💦
ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร และตาก 🚩

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งทีมเจ้าหน้าที่ส่วนปฏิบัติการลงพื้นที่ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
👉 1. วัดสุวรรณคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
👉 2. ประปาหมู่บ้านตลุกสัก หมู่ที่ 13 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
👉 3. บ้านยางโองน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
เพื่อซ่อมแซมและเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้น้ำในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

👨🏻‍🔧 ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ 💦•วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมท...
23/07/2021

👨🏻‍🔧 ซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ 💦

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 (ระยอง) ส่งทีมเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมบ่อน้ำบาดาล และบำรุงระบบประปาบาดาล โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
👉 หมู่บ้านเอสอาร์ ตำบลหนองปล่ไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาลและซ่อมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้ชาวบ้านบริเวณรอบๆ ได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง ตอนนี้ใช้งานได้ปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตาม...
22/07/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านค็อกนิสไทยฯ ตำบลแม่ดนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมด้วย นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี)และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ(ออนไลน์) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านค็อกนิสไทยฯ ตำบลแม่ดนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยให้คุณครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง ได้มีน้ำดื่มสะอาดและน้ำเพื่อโครงการเกษตรของนักเรียนอย่างเพียงพอและยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านค็อกนิสไทยฯ ตำบลแม่ดนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล) พร้อมด้วย นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี)และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ(ออนไลน์) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านค็อกนิสไทยฯ ตำบลแม่ดนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยให้คุณครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง ได้มีน้ำดื่มสะอาดและน้ำเพื่อโครงการเกษตรของนักเรียนอย่างเพียงพอและยั่งยืน

ที่อยู่

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626667000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตุสอบถามเป็นความรู้ด้วยครับ จากภาพ เข็มตรง KG/Cm2ต้องชี้ถึงเลขอะไรถึงเต็มถังครับ แท้งค์ 15ลูกบาต์เมตร และใช้เวลานานไหมครับ ใช้แผงโซล่าเซลล์ครับ ขอบคุณครับ
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ในการนี้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายมณเฑียร จงจินากูล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง เข้าร่วมลงพื้นที่ในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมาย การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ป่าชายเลน จ.ระนอง และรายงานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล บริเวณบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง
อยากทราบว่าใกล้ถึงเวลาเจาะนำ้บาดาลของกรมทรัพรึยังครับ
อยากเจาะน้ำบาดาลฟรีของโครงการหลวงต้องทำยังไงครับพิกัดอุดร
ขอถามครับขณะนี้ประเทศไทยมีโครงการเจาะน้ำบาดาลให้ประชาชนฟรีไหมครับ
ขอรายละเอียดหน่อยครับ
เจาะบาดาลแล้วเป็นแบบนี้เกิดจากอะไรครับ
งานเร่งด่วน บ่อบาดาล รูปแบบ ๑ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังไม่คืบ การบริหารการจัดการ ราษฏร์ทั่วไทยแย่หนัก
เขต ๑๐ อุดรธานี ขายกินลงที่ใหม่ ไม่ได้ก็ไม่เอาละ เคยตัว ย้ายลงใต้เลยน๊ะแบบนี้
ขออนุญาตเรียนถาม การขอรับการสนับสนุน "โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร" ประจำปี 2563 สามารถส่งได้ถึงเมื่อไหร่ครับ และ มีจำนวนจำกัดหรือไม่ว่าปีละกี่บ่อ
อยากได้บ่อครับจ.สระแก้วมีบ้างไหมคัฟแบบนี้