กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มุ่งสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

เปิดเหมือนปกติ

ภารกิจหาแหล่งน้ำให้ประชาชนของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี •วันที่ 16 มกราคม 2565 นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยกา...
17/01/2022

ภารกิจหาแหล่งน้ำให้ประชาชนของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายวินิต จันทรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี มอบหมายให้ นายสรวิศ สังข์เทศ (วิศวกรปฏิบัติการ) เดินทางไปควบคุมการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ตำบลโพธิ์ตาก และตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ในวันเดียวกัน ยังได้มอบหมายให้ นายโกเมท ชิณศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายเผนงาน เดินทางไปติดตามงานโครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาน้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ ที่บ้านดงนาเทา หมู่ที่ 8 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

และมอบหมายให้ส่วนปฎิบัติการ เร่งสูบทดสอบปริมาณน้ำบ่อบาดาลโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ที่บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลแมดนาทม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ตรวจติดตามการใช้งานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา•วันที่ 16 มกราคม 2565 นายอ...
17/01/2022

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ตรวจติดตามการใช้งานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 มกราคม 2565 นายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง เดินทางไปติดตามการใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นหินแกรนิต เพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้งมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้งทำให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

🔵 สรุปรายงาน น้ำบาดาล ช่วยโควิด-19ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2565#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล——————————🌐เว็บไซต์ : www...
17/01/2022

🔵 สรุปรายงาน น้ำบาดาล ช่วยโควิด-19
ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2565
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1
❤️Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSJvhUtpA/

🔵 สรุปรายงาน น้ำบาดาล ช่วยโควิด-19
ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2565
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล
——————————
🌐เว็บไซต์ : www.dgr.go.th
🔵 Facebook : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
🔷TWITTER : https://twitter.com/Groundwater_th
🌈INSTAGRAM : https://www.instagram.com/groundwater_th/
🟥 YouTube : https://www.youtube.com/c/groundwaterchannel/
🟩 LINE : https://lin.ee/y4hKVQ1
❤️Tiktok : https://vt.tiktok.com/ZSJvhUtpA/

แหล่งน้ำแร่ 7,530ปี สมบัติล้ำค่าหนองฝ้าย น้ำกินน้ำใช้ ไม่ขาดแคลนที่มา:  นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ม.ค. 2565 (กรอบบ่าย)•💦 ต...
16/01/2022

แหล่งน้ำแร่ 7,530ปี สมบัติล้ำค่าหนองฝ้าย น้ำกินน้ำใช้ ไม่ขาดแคลน
ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ม.ค. 2565 (กรอบบ่าย)

💦 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่ "อีสานภาคกลาง" เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณเขตเงาฝน หรือ Rain Shadow ทำให้ในแต่ละปีมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 มิลลิเมตรต่อปี

ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของประเทศ ไทยอยู่ที่ 1,467 มิลลิเมตรต่อปี และพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ทำให้เก็บน้ำไม่อยู่ เวลาที่ฝนตกลงมาก็จะซึมหายลงไปใต้ดิน ไม่สามารถก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในพื้นที่ได้

นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวก็ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยเล็กๆ ที่จะมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ดังนั้น ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านจะเดือดร้อนเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำกินน้ำใช้

เรื่องน้ำเพื่อการเกษตรก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะน้ำจะกินจะใช้ยังไม่มี ต้องไปเข้าคิวรอกรอกน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ซึ่งก็มีเพียงไม่กี่จุด ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของพี่น้องชาวบ้านตำบลหนองฝ้าย ทำให้ต้องพึ่งตนเองด้วยการซื้อน้ำจากภาคเอกชน ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนจำนวนหลายพันบาทต่อเดือน บางปีแล้งหนักถึง 8 เดือน ก็ต้องสิ้นเปลืองเงินจำนวนมากในการซื้อน้ำมาใช้ในแต่ละเดือน

ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับชาวบ้าน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะการขุดสระไว้เก็บน้ำจะมีน้ำเพียงหน้าฝน พอถึงหน้าแล้งน้ำในสระก็แห้ง อีกทั้งยังมีตะกอนขุ่นข้น และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมจากสารพิษจากปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล หนองฝ้ายมีการปลูกอ้อยเป็นส่วนมาก ทำให้มีการใช้สารเคมีกันอย่างเข้มข้นในพื้นที่

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทำได้เพียงบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นเท่านั้น และยังต้องแบกรับค่าน้ำมันในการบรรทุกน้ำไปส่งให้ชาวบ้าน และค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ซึ่งในแต่ละปีคิดเป็นเงินงบประมาณหลายแสนบาทต่อปี

รัฐบาลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ของประชาชน จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่เพื่อหาทางนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสำรวจค้นหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยใช้เทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก เริ่มจากการสำรวจธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง และธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล

พบว่าบริเวณดังกล่าวมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล โดยมีลักษณะเหมือนแอ่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง 6 กิโลเมตร ยาว 12 กิโลเมตร ซ่อนอยู่ใต้ดิน จึงได้เจาะสำรวจที่ความลึก 200 เมตร พบว่ามีชั้นกรวดทรายที่มีน้ำบาดาลกักเก็บอยู่ จำนวน 5 ชั้น พร้อมก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว ที่ความลึก 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้เป็นบ่อทดลอง

จากนั้นจึงสูบทดสอบปริมาณน้ำเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง พบว่าสามารถสูบน้ำบาดาลได้อย่าง ต่อเนื่องในปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่งชี้ว่า น้ำบาดาลบริเวณดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ มีปริมาณสารละลายมวลรวม 440 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า pH 7.2 มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย คือแคลเซียม 96 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 26 มิลลิกรัมต่อลิตร โซเดียม 15 มิลลิกรัมต่อลิตร โพแทสเซียม 7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี 15 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบโลหะหนัก

รวมถึงไม่พบเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย หรือสารที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงได้ขยายผลโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มในบริเวณ ดังกล่าวอีก จำนวน 9 บ่อ รวมเป็น 10 บ่อ เพื่อใช้เป็นบ่อผลิตหรือบ่อสูบน้ำ จำนวน 8 บ่อ และบ่อสังเกตการณ์เพื่อใช้ในการติดตามระดับน้ำและคุณภาพน้ำ จำนวน 2 บ่อ

ต่อมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่ง ตัวอย่างน้ำบาดาลให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาค่าอายุของน้ำบาดาล ผลปรากฏว่าน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองฝ้ายมีอายุถึง 7,530 ปี จึงทำให้มั่นใจว่าแหล่งน้ำบาดาลบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ที่สะอาด สามารถดื่มได้ และมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ อีกทั้งยังมีอายุสูงถึง 7,530 ปี รับรองว่าบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนแน่นอน

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ โดยมีถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และถังรักษาแรงดัน ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมท่อกระจายน้ำหรือท่อประธาน เพื่อส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองฝ้ายทั้งตำบลสามารถมีน้ำแร่ธรรมชาติไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นเกือบ 6,000 คน หรือ 1,900 ครัวเรือน และยังขยายผลส่งน้ำไปให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์อีกกว่า 3,000 ไร่

ปัจจุบัน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำรวจ ออกแบบวางท่อกระจายน้ำ จากตำบลหนองฝ้ายไปยังตำบลอื่นๆ อีก เพื่อให้ครอบคลุมทั้งอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว

แหล่งน้ำแร่ 7,530ปี สมบัติล้ำค่าหนองฝ้าย น้ำกินน้ำใช้ ไม่ขาดแคลน
ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ม.ค. 2565 (กรอบบ่าย)

💦 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการขนานนามว่าเป็นพื้นที่ "อีสานภาคกลาง" เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณเขตเงาฝน หรือ Rain Shadow ทำให้ในแต่ละปีมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 800-1,000 มิลลิเมตรต่อปี

ในขณะที่ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของประเทศ ไทยอยู่ที่ 1,467 มิลลิเมตรต่อปี และพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย ทำให้เก็บน้ำไม่อยู่ เวลาที่ฝนตกลงมาก็จะซึมหายลงไปใต้ดิน ไม่สามารถก่อสร้างฝายหรืออ่างเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในพื้นที่ได้

นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวก็ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยเล็กๆ ที่จะมีน้ำไหลในช่วงฤดูฝนเท่านั้น ดังนั้น ในช่วงหน้าแล้งของทุกปีชาวบ้านจะเดือดร้อนเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำกินน้ำใช้

เรื่องน้ำเพื่อการเกษตรก็ไม่ต้องพูดถึง เพราะน้ำจะกินจะใช้ยังไม่มี ต้องไปเข้าคิวรอกรอกน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ซึ่งก็มีเพียงไม่กี่จุด ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของพี่น้องชาวบ้านตำบลหนองฝ้าย ทำให้ต้องพึ่งตนเองด้วยการซื้อน้ำจากภาคเอกชน ทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนจำนวนหลายพันบาทต่อเดือน บางปีแล้งหนักถึง 8 เดือน ก็ต้องสิ้นเปลืองเงินจำนวนมากในการซื้อน้ำมาใช้ในแต่ละเดือน

ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับชาวบ้าน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะการขุดสระไว้เก็บน้ำจะมีน้ำเพียงหน้าฝน พอถึงหน้าแล้งน้ำในสระก็แห้ง อีกทั้งยังมีตะกอนขุ่นข้น และคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมจากสารพิษจากปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า และยาฆ่าแมลง เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล หนองฝ้ายมีการปลูกอ้อยเป็นส่วนมาก ทำให้มีการใช้สารเคมีกันอย่างเข้มข้นในพื้นที่

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทำได้เพียงบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้นเท่านั้น และยังต้องแบกรับค่าน้ำมันในการบรรทุกน้ำไปส่งให้ชาวบ้าน และค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำจากบ่อน้ำบาดาล ซึ่งในแต่ละปีคิดเป็นเงินงบประมาณหลายแสนบาทต่อปี

รัฐบาลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ของประชาชน จึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่เพื่อหาทางนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อสำรวจค้นหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเวลาหลายสัปดาห์ โดยใช้เทคนิคและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการค้นหาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก เริ่มจากการสำรวจธรณีวิทยา ธรณีโครงสร้าง และธรณีฟิสิกส์ เพื่อหาแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล

พบว่าบริเวณดังกล่าวมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำบาดาล โดยมีลักษณะเหมือนแอ่งน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ที่มีความกว้าง 6 กิโลเมตร ยาว 12 กิโลเมตร ซ่อนอยู่ใต้ดิน จึงได้เจาะสำรวจที่ความลึก 200 เมตร พบว่ามีชั้นกรวดทรายที่มีน้ำบาดาลกักเก็บอยู่ จำนวน 5 ชั้น พร้อมก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด 8 นิ้ว ที่ความลึก 200 เมตร จำนวน 1 บ่อ เพื่อใช้เป็นบ่อทดลอง

จากนั้นจึงสูบทดสอบปริมาณน้ำเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง พบว่าสามารถสูบน้ำบาดาลได้อย่าง ต่อเนื่องในปริมาณ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และส่งตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่งชี้ว่า น้ำบาดาลบริเวณดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ มีปริมาณสารละลายมวลรวม 440 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า pH 7.2 มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย คือแคลเซียม 96 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 26 มิลลิกรัมต่อลิตร โซเดียม 15 มิลลิกรัมต่อลิตร โพแทสเซียม 7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี 15 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบโลหะหนัก

รวมถึงไม่พบเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย หรือสารที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย จึงได้ขยายผลโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มในบริเวณ ดังกล่าวอีก จำนวน 9 บ่อ รวมเป็น 10 บ่อ เพื่อใช้เป็นบ่อผลิตหรือบ่อสูบน้ำ จำนวน 8 บ่อ และบ่อสังเกตการณ์เพื่อใช้ในการติดตามระดับน้ำและคุณภาพน้ำ จำนวน 2 บ่อ

ต่อมากรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่ง ตัวอย่างน้ำบาดาลให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) ตรวจสอบและวิเคราะห์เพื่อหาค่าอายุของน้ำบาดาล ผลปรากฏว่าน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองฝ้ายมีอายุถึง 7,530 ปี จึงทำให้มั่นใจว่าแหล่งน้ำบาดาลบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ ที่สะอาด สามารถดื่มได้ และมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ อีกทั้งยังมีอายุสูงถึง 7,530 ปี รับรองว่าบริสุทธิ์ไร้สิ่งเจือปนแน่นอน

ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงได้ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ โดยมีถังเก็บน้ำ ขนาด 2,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง และถังรักษาแรงดัน ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมท่อกระจายน้ำหรือท่อประธาน เพื่อส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองฝ้ายทั้งตำบลสามารถมีน้ำแร่ธรรมชาติไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งนี้ มีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นเกือบ 6,000 คน หรือ 1,900 ครัวเรือน และยังขยายผลส่งน้ำไปให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์อีกกว่า 3,000 ไร่

ปัจจุบัน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสำรวจ ออกแบบวางท่อกระจายน้ำ จากตำบลหนองฝ้ายไปยังตำบลอื่นๆ อีก เพื่อให้ครอบคลุมทั้งอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส ติดตามการสำรวจธรณีฟิสิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุน...
16/01/2022

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส ติดตามการสำรวจธรณีฟิสิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนขนาดใหญ่

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสุวิทย์ บุญชัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส เดินทางไปติดตามการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ตามโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนขนาดใหญ่ ที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส ติดตามการสำรวจธรณีฟิสิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนขนาดใหญ่

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสุวิทย์ บุญชัย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปาเสมัส เดินทางไปติดตามการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ตามโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในการพัฒนาเป็นแหล่งน้ำบาดาลต้นทุนขนาดใหญ่ ที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

News-Thairath Online : แหล่งน้ำแร่อายุ 7,530 ปีที่กาญจนบุรี•กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งตัวอย่างน้ำบาดาลที่ได้จากแหล่งน้ำบา...
15/01/2022
แหล่งน้ำแร่อายุ 7,530 ปีที่กาญจนบุรี

News-Thairath Online : แหล่งน้ำแร่อายุ 7,530 ปีที่กาญจนบุรี

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งตัวอย่างน้ำบาดาลที่ได้จากแหล่งน้ำบาดาลที่สำรวจและขุดค้นพบที่ความลึก 200 เมตร ในพื้นที่ ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ในโครงการน้ำบาดาลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หนองฝ้าย -เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เพื่อแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรให้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตรวจสอบและวิเคราะห์ เพื่อหาค่าอายุของน้ำบาดาล ผลปรากฏว่า น้ำบาดาลในพื้นที่ ต.หนองฝ้ายมีอายุถึง 7,530 ปี จึงทำให้มั่นใจว่าแหล่งน้ำบาดาลบริเวณนี้เป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาด สามารถดื่มได้ และมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ อีกทั้งยังมีอายุสูงถึง 7,530 ปี รับรองว่าบริสุทธิ์ ไร้สิ่งเจือปนแน่นอน ขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำที่ได้ เพื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่งชี้ว่า น้ำบาดาลบริเวณดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นน้ำแร่ มีปริมาณสารละลายมวลรวม 440 มิลลิกรัมต่อลิตรค่า pH 7.2 มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย คือ แคลเซียม 96 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนีเซียม 26 มิลลิกรัมต่อลิตร โซเดียม 15 มิลลิกรัมต่อลิตรโพแทสเซียม 7.3 มิลลิกรัมต่อลิตร สังกะสี 15 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบโลหะหนัก รวมถึงไม่พบเชื้อโรคหรือแบคทีเรีย หรือสารที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#thairath

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ส่งตัวอย่างน้ำบาดาลที่ได้จากแหล่งน้ำบาดาลที่สำรวจและขุดค้นพบที่ความลึก 200 เมตร ใน...

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ติดตามการใช้งานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเท...
14/01/2022

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ติดตามการใช้งานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสุรินทร์ วรกิจธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล และนายอานนท์ ผงกุลา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง เดินทางไปติดตามการใช้ประโยชน์ตามโครงการศึกษาสำรวจ และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในชั้นหินแกรนิต เพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำเสี่ยงภัยแล้ง และมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติภัยแล้ง โดยก่อสร้างหอถังเก็บน้ำรักษาแรงดัน ขนาดความจุ 300 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 ถัง และก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 750 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง โดยประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว จำนวน 3 หมู่บ้าน ประชากรมากกว่า 5,000 คน ได้มีน้ำสะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง

และในวันเดียวกันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่จังหวัดตาก•วันที่ 14 มกราคม ...
14/01/2022

รมว.ทส. “วราวุธ ศิลปอาชา” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่จังหวัดตาก

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ในการนี้นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้นายสมนึก จิรัฐจินดางกูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับ

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครสวรรค์•วันที่ 14 มกราคม 2565 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ร...
14/01/2022

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ ตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 14 มกราคม 2565 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ณ พื้นที่ โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว บ้านบ่อดินขาว หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ ในพื้นที่โครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+6626667000

เว็บไซต์

http://www.dgr.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ลงพื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนำโดยท่านอธิบดีฯพร้อมคณะ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนจุดตำบลบุญทันพร้อมรับเรื่องของตำบลอื่นในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาด้วยครับ ณ.วัดคลองเจริญธรรมวาสครับ โดยในพื้นที่ของตำบลบุญทันจะประสบปัญหาน้ำประปาที่ใช้อุปโภคไม่ได้คุณภาพและขาดแคลนเป็นส่วนมากครับเพราะสภาพภูมิประเทศของตำบลบุญโดยส่วนมากเทคโนโลยีของทางท้องถิ่นหรือเอกชนไม่สามารถที่จะนำน้ำดิบใต้ดินหรือน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ได้ครับ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำดิบจากน้ำผิวดิน ห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งมักจะเกิดปัญหา ขุ่น คัน มีสารเจือปน มีกลิ่นบ้างเป็นบางช่วงครับ วันนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยท่านศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมฯและคณะหลังจากได้รับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชชานในจังหวัดหนองบัวลำภูท่านได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าวโดยให้ดำเนินโครงการน้ำประปาบาดาลและน้ำประปาดื่มได้ฟรีซึ่งท่านให้นโยบาลให้นำพื้นที่ตำบลบุญทันเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำครับ. พร้อมกับได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสำรวจในพื้นที่ความเดือดร้อนที่มายื่นเรื่องในวันนี้ให้เข้าแผนงานในปีงบประมาณ 2565 ดังต่อไปนี้ครับ 1.ชุมชนในเขตเทศบาลสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา 2.ชุมชนนาดีค่ายสว่าง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา 3.ชุมชนในเขตเทศบาลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา 4.ชุมชนหนองบัวน้อยหนองบัวงามหนองเห็น ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา 5.ชุมชนดงสวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง 6.ชุมชนหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง 7.ชุมชนหนองบัวคำแสน ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 8.ชุมชนโนนแดง ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 9.ชุมชนในเขตเทศบาลนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 10.ชุมชนในเขตเทศบาลเก่ากลอย ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 11. ชุมชนในตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง(นำร่อง) 12.ชุมชนในตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา(นำร่อง) กระผมนายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เท่ห์ในนามของตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 3 ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยท่านศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะ ที่ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแผนงานและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูครับ ขอบคุณท่านลุงอดีต ส.ส.วิชัย สามิตร ครับที่ช่วยประสานงานกับทางกรมฯ ,ขอบคุณผู้นำฝ่ายท้องถิ่นที่ร่วมด้วยช่วยผลักดันครับ เทศบาลตำบลบุญทันโดยท่านนายกวิชิต เฉยบุญเรือง และคณะ ,เทศบาลตำบลนาดีโดยท่านนายกฤาชัย สาจันทร์ ท่านที่ปรึกษาอุดม ศิริทองสุข และคณะ ,เทศบาลตำบลนาด่านโดยท่านนายกชัยวัฒน์ สังกุลา คุณพ่อประกาศ เหง้าแก้ว และคณะ, เทศบาลตำบลบ้านโคกโดยท่านรองอุไรลักษณ์ สุสุข และคณะ,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหาโดยท่านรองอ้อย กำเนิดสิงห์ และคณะ, เทศบาลตำบลกุดดินจี่โดยท่านนายกสมพร แซ่เตีย และคณะ,เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มโดยท่านนายกร้อยตรีกวี ศรีดาธรรม และคณะ,เทศบาลตำบลนากลางโดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลธานิน พันธ์ุกาฬสินธ์ุ และคณะ, ท่านสมาชิกสภาจังหวัดหนองบัวลำภู สจ.ประสิทธิ์ ชินภักดี สจ.ผาภูมิ ปัตถาวะโร สจ.กำธร ธีระบุญเกียรติ สจ.สุรเนตร พันธุ์กาฬสินธุ์ , ขอบคุณฝ่ายปกครองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายท่านนายอำเภอ ท่านกำนันและท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล ,ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยท่านผู้การจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมาย สภ.นากลาง สภ.สุวรรณคูหา ดูแลรักษาความปลอดภัย ,ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสมาคมกู้ภัยนากลางและมูลนิธิพระไชยเชษฐาที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน,กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดร่องน้ำใส และวัดคลองเจริญธรรมาวาส ที่ให้าความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ครับ. สิ่งที่กระผมได้ร่วมกันทำกับหลายๆท่านกับทุกภาคส่วนในวันนี้ เริ่มตั้งแต่นำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฏร ร้องทุกข์โดยตรงต่อกรมฯ ฯลฯ กระผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ทำให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวหนองบัวลำภูเราดีขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงครับ. กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอำเภอนากลางชาวอำเภอสุวรรณคูหาและชาวตำบลวังปลาป้อมครับที่ให้โอกาสกระผมได้เป็นตัวแทนของทุกท่านเข้าไปทำงานในสภาครับ.🙏🙏🙏 #สสเท่ห์_ลูกไทบ้าน_ผู้แทนติดดิน
ลงพื้นที่แก้ปัญหาเรื่องน้ำจุดตำบลกุดดินจี่ ณ.วัดร่องน้ำใสครับ กระผมนายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี เท่ห์ในนามของตัวแทนของพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู เขต 3 ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยท่านศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและคณะ ที่ให้เกียรติลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแผนงานและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูโดยเฉพาะในพื้นที่ของกระผมอำเภอนากลางและอำเภอสุวรรณคูหาครับ.ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภคเป็นอย่างมากครับในช่วงต้นปีถึงกลางปี และประสบปัญหาน้ำดื่มที่ใช้ในการบริโภคครับเนื่องจากปัจจุบันพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะรองน้ำฝนและตักน้ำบ่อ(น้ำสร้าง)มารับประทานได้แล้วครับเพราะสภาพมลภาวะทางอากาศและมีสารเปื้อนปนอยู่ในน้ำด้วยครับจึงทำให้พี่น้องประชาชนมีความจำเป็นที่จะต้องซื้อน้ำที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองมาดื่มซึ่งถือว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ครับ วันนี้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยท่านอธิบดีและคณะได้ลงพื้นที่รับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อบรรเทาทุกข์ดังกล่าวโดยให้ดำเนินการน้ำประปาบาดาลเพื่อชีวิตและน้ำประปาบาดาลดื่มได้ฟรีนำร่องในสองพื้นที่ คือ #ตำบลกุดินจี่ อำเภอนากลาง ,#ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา นอกจากโครงการนำร่องดังกล่าวท่านได้รับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนที่ได้นำมายื่นในวันนั้นด้วยครับ และได้สั่งการให้เร่งดำเนินการสำรวจให้เข้าแผนงานในปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับ 1.ชุมชนดงสวรรค์ ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง 2.ชุมชนหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง 3.ชุมชนหนองบัวคำแสน ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง 4.ชุมชนโนนแดง ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 5.ชุมชนในเขตเทศบาลนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง 6.ชุมชนในเขตเทศบาลเก่ากลอย ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง 7.ชุมชนในเขตเทศบาลสุวรรณคูหา ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา 8.ชุมชนนาดีค่ายสว่าง ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา 9.ชุมชนในเขตเทศบาลบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา 10.ชุมชนหนองบัวน้อยหนองบัวงามหนองเห็น ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา 11.ชุมชนในตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา(นำร่อง) 12.ชุมชนในตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง(นำร่อง) ขอบคุณท่านลุงอดีต ส.ส.วิชัย สามิตร ครับที่ช่วยประสานงานกับทางกรมฯ ,ขอบคุณผู้นำฝ่ายท้องถิ่นที่ร่วมด้วยช่วยผลักดันครับ เทศบาลตำบลบุญทันโดยท่านนายกวิชิต เฉยบุญเรือง และคณะ ,เทศบาลตำบลนาดีโดยท่านนายกฤาชัย สาจันทร์ ท่านที่ปรึกษาอุดม ศิริทองสุข และคณะ ,เทศบาลตำบลนาด่านโดยท่านนายกชัยวัฒน์ สังกุลา คุณพ่อประกาศ เหง้าแก้ว และคณะ, เทศบาลตำบลบ้านโคกโดยท่านรองอุไรลักษณ์ สุสุข และคณะ,เทศบาลตำบลสุวรรณคูหาโดยท่านรองอ้อย กำเนิดสิงห์ และคณะ, เทศบาลตำบลกุดดินจี่โดยท่านนายกสมพร แซ่เตีย และคณะ,เทศบาลตำบลนาหนองทุ่มโดยท่านนายกร้อยตรีกวี ศรีดาธรรม และคณะ,เทศบาลตำบลนากลางโดยท่านสมาชิกสภาเทศบาลธานิน พันธ์ุกาฬสินธ์ุ และคณะ, ท่านสมาชิกสภาจังหวัดหนองบัวลำภู สจ.ประสิทธิ์ ชินภักดี สจ.ผาภูมิ ปัตถาวะโร สจ.กำธร ธีระบุญยะเกียรติ สจ.สุรเนตร พันธุ์กาฬสินธุ์ , ขอบคุณฝ่ายปกครองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมายท่านนายอำเภอ ท่านกำนันและท่านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล ,ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยท่านผู้การจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหมาย สภ.นากลาง สภ.สุวรรณคูหา ดูแลรักษาความปลอดภัย ,ขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสมาคมกู้ภัยนากลางและมูลนิธิพระไชยเชษฐาที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน,กราบนมัสการขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดร่องน้ำใสและวัดคลองเจริญธรรมาวาส ที่ให้าความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ครับ. สิ่งที่กระผมได้ร่วมกันทำกับหลายๆท่านกับทุกภาคส่วนในวันนี้ เริ่มตั้งแต่นำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฏร ร้องทุกข์โดยตรงต่อกรมฯ ฯลฯ กระผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ทำให้คุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องชาวหนองบัวลำภูเราดีขึ้น และลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงครับ. กราบขอบพระคุณพี่น้องชาวอำเภอนากลางชาวอำเภอสุวรรณคูหาและชาวตำบลวังปลาป้อมครับที่ให้โอกาสกระผมได้เป็นตัวแทนของทุกท่านเข้าไปทำงานในสภาครับ.🙏🙏🙏 #สสเท่ห์_ลูกไทบ้าน_ผู้แทนติดดิน
จากเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ บางพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัย อาจทำให้บ่อน้ำบาดาลเสี่ยงต่อการชำรุดเสียหายจากเหตุน้ำท่วมขังหรือน้ำท่วมหลากได้ ดังนั้น เมื่อมีการเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลแล้ว ก็จะต้องหมั่นดูแลและบำรุงรักษา เพื่อให้บ่อน้ำบาดาลมีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป ทาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงขอแนะนำ 7 วิธีการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาล ดังนี้ 1. ตัดหญ้าและวัชพืชรอบบริเวณบ่อน้ำบาดาล ปรับพื้นที่ หรือถมดินซ่อมแซมชานบ่อ และจัดทำทางระบายน้ำไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณรอบบ่อน้ำบาดาล 2. ผนึกช่องว่างระหว่างแผ่นเหล็กรองรับเครื่องสูบน้ำกับปากบ่อน้ำบาดาลด้วยแผ่นยาง หรือกรณีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมบ่อแล้วให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพดี สามารถป้องกันของเหลวไหลลงบ่อน้ำบาดาล หรือไม่ชำรุดในขณะน้ำท่วมหลาก หรือน้ำท่วมขัง 3. กรณีมีช่องว่างด้านข้างท่อกรุบ่อน้ำบาดาลเนื่องจากดินทรุดตัวให้นำดินเหนียวมาถมรอบบ่อ ปรับพื้นที่ และเทชานบ่อน้ำบาดาล 4. อุดรูวัดระดับน้ำ หรือผนึกรูสำหรับร้อยสายไฟฟ้าของเครื่องสูบน้ำเพื่อป้องกันน้ำ หรือ สิ่งสกปรกไหลลงสู่บ่อน้ำบาดาล 5. กรณีมีบ่อน้ำบาดาลข้างเคียงที่เลิกใช้งานแล้ว ควรดำเนินการเช่นเดียวกันกับบ่อที่ใช้งาน จากนั้นจึงวางแผนอุดกลบบ่อน้ำบาดาลที่เลิกใช้งานตามหลักวิชาการน้ำบาดาล 6. จัดหากระสอบทรายวางรอบตัวบ่อน้ำบาดาล และทับบนบ่อน้ำบาดาลเพื่อป้องกันวัสดุที่ไหลมากับน้ำกระแทกตัวบ่อน้ำบาดาล และป้องกันน้ำ หรือสิ่งสกปรกไหลลงสู่บ่อน้ำบาดาล หรือ นำวัสดุอื่น ๆ ที่แข็งแรงมาล้อมรอบบ่อน้ำบาดาล 7. เตรียมจัดทำอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมบ่อน้ำบาดาลแบบถาวร Cr. https://www.khaosod.co.th/breaking-news/news_6650746 #submersiblepumps #groundwaterpump #มอเตอร์บาดาล #เครื่องสูบน้ำบาดาล #เครื่องสูบน้ำ #น้ำบาดาล #มอเตอร์น้ำมันบาดาล #บาดาลเพื่อนเกษตร #ปั๊มสูบน้ำ
ตรวจงาน..แฝงเกษียณ เมื่อวานนี้​ 23/9/64​ มีข้าราชการระดับรองอธิบดีกรม​ทรัพยากร​น้ำ​ ท่านนึงเดินทางมาจาก​ กทม.เพื่อตรวจราชการที่​ สำนักงานทรัพยากรน้ำ​ ภาค​ 4​ ขอนแก่น.. ตรวจไปตรวจมาคงเหนื่อย​มาก เลยมีการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุกันขึ้น​ ผู้เข้าร่วมงานก็ระดับผู้บริหาร และข้าราชการ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ขัดคำสั่ง พรก.ฉุกเฉิน คำสั่งฯ จ.ขอนแก่น คำสั่งฯ กระทรวงทรัพยากรน้ำ และตัวรองอธิบดีฯ มาจาก กทม. เป็นพื้นที่เสี่ยง จะต้องกักตัว 14 วัน แต่ดันพาลูกน้องร่วมกลุ่มสังสรรค์กินเหล้ากันในรีสอร์ทแห่งนึง​ พื้นที่​ ต.ศิลา​ อ.เมืองขอนแก่น.. จะว่ายังไงละทีนี้... #ตรวจงานแฝงเกษียณ #สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต #สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต พบเห็นการทุจริตฯ​ สะกิด​ STRONG เข้าร่วมกลุ่ม​โอเพนแชท ได้ที่.. STRONG​ภาคตะวันออก https://bit.ly/2V4hjmF STRONGภาคอีสาน https://bit.ly/36boBvd STRONG​ภาคเหนือ https://bit.ly/3nVHYOE STRONG​ภาคกลาง https://bit.ly/3fIvoQe STRONG​ภาคใต้ https://bit.ly/2JdysYD STRONG​ภาคตะวันตก https://bit.ly/33ipUGz STRONG​ ประเทศไทย https://bit.ly/39gB9TX สำนักงาน ป.ป.ช. ปปช ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ศูนย์ปฏิบัติการSTRONGประเทศไทยย ชมรมSTRONGต้านทุจริตประเทศไทย ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคเหนือ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคใต้ ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันออก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคตะวันตก ชมรมSTRONGต้านทุจริตภาคกลาง