กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เป็นองค์กรแพทย์ทหารชั้นนำในอาเซียน
(9)

เปิดเหมือนปกติ

"พิธีเปิดการศึกษาการเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น"พลอากาศโท เกรียงไกร  โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์...
25/09/2020

"พิธีเปิดการศึกษาการเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น"

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาการเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และให้โอวาทแก่นายทหารนักเรียน โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารเรียน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

"พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง ...
25/09/2020

"พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก"

พลอากาศตรี วิษณุ ภู่ทอง เสนาธิการกรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนกองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลศิริราช

-----------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวัน...
25/09/2020

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อเป็นการขอบคุณ และเพิ่มขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ ในการปฏิบัติงานต่อไป

-----------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

24/09/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ขั้นสุดท้าย) รายละเอียดตามแนบ

"พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบัญชี กองทัพอากาศ  ประจำปีงบประมาณ ๖๒"พลอากาศตรี ครรชิต นิภารัตน์ เจ้ากรมกา...
22/09/2020

"พิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบัญชี กองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๒"

พลอากาศตรี ครรชิต นิภารัตน์ เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบัญชี กองทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ให้แก่ กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งได้รับรางวัล "ระดับดีเด่น ของหน่วยศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง" โดยมี นาวาอากาศเอกหญิง อัญชัน ดุลยพันธ์ หัวหน้านายทหารการเงิน แผนกการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบฯ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย กองบัญชาการกองทัพอากาศ

------------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

22/09/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ กวป.พอ., กวภ.พอ.) รายละเอียดตามแนบ

17/09/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ภาควิชาการ) รายละเอียดตามแนบ

ทดสอบแผนทะยานพิฆาต พอ. ประจำปี ๖๓--------------------------------------------------------------  กรมแพทย์ทหารอากาศ  ได้ท...
17/09/2020

ทดสอบแผนทะยานพิฆาต พอ. ประจำปี ๖๓
--------------------------------------------------------------
กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้ทำการทดสอบแผนทะยานพิฆาต พอ. ประจำปี ๖๓ โดยได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการกรมแพทย์ทหารอากาศ(เพื่อพลาง) โดยมี พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม พอ.๑
การฝึกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบแผนทะยานพิฆาต พอ. มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแผน ฯ ซึ่งหากมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น กรมแพทย์ทหารอากาศสามารถรักษาความปลอดภัยของหน่วย ณ ที่ตั้ง และให้การสนับสนุนสายแพทย์ของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เต็มขีดความสามารถ และหลังเสร็จสิ้นการทดสอบแผน ฯ สามารถนำข้อขัดข้องมาปรับปรุงในการปฏิบัติต่อไป

.........................................................................
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์------------------------...
16/09/2020

การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์
----------------------------------------------------------------------------
พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนาม “บันทึกความเข้าใจระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยกับกองทัพอากาศ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์” เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการแพทย์ การวิจัย และพัฒนาด้านการศึกษา และฝึกอบรมด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามขอบเขตภายในภารกิจ และขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และกองทัพอากาศ โดยโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งสองหน่วยจะเป็นหน่วยติดต่อประสานการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจนี้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ในโอกาสนี้ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลอากาศเอก วีรพงษ์ นิลจินดา รองผู้บัญชาการทหารอากาศ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และพลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมลงนามเป็นพยานในการบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว

โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพอากาศ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้ด้วย

ภายหลังพิธีลงนามฯ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ได้แก่ ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19, ระบบงานศูนย์ไตเทียม, ระบบงานกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ชมการสาธิตระบบนัดหมายของ Appointment center และห้องตรวจ VIP

.........................................

ข่าว: ประชาสัมพันธ์ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ.
ภาพ :กร.ทอ. และ นปส.พอ.

16/09/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๑๔ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) รายละเอียดตามแนบ

08/09/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศผลสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารแพทย์ ขั้นสุดท้าย ปีงบประมาณ ๖๔ รายละเอียดตามแนบ

“ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พอ. ” พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ  เป็นประธานพิธีเปิ...
08/09/2020

“ กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พอ. ”

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยได้ปลูกต้นไม้ยืนต้นตามที่กรมป่าไม้ฯ กำหนด โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม กรมแพทย์ทหารอากาศ และข้าราชการ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)​ กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ภายในสวนสุขภาพโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)​ กรมแพทย์ทหารอากาศ

..................................................
ประชาสัมพันธ์​ กรมแพทย์ทหารอากาศ

03/09/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ เข้ารับราชการชดใช้ทุนกับกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามแนบ

03/09/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๒ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ ผธก.บก.พอ.,ผกง.พอ.). รายละเอียดตามแนบ

"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ"พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์  อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ...
27/08/2020

"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ"

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีศรี วพอ." แด่อาจารย์ผู้อุทิศตนเพื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ๒ ท่าน คือ ๑.นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจียงคำ กังวล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และ ๒.นาวาอากาศเอกหญิง สินีนารถ เลี้ยววัฒนาสกุล ประจำกรมแพทย์ทหารอากาศ ช่วยราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

รางวัลผู้ชนะการประกวดคำประพันธ์ “บูชาพระคุณครู” ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ จิรายุ โจทย์กิ่ง นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๓ และรางวัลผู้ชนะการเรียงความภาษาอังกฤษ “Teacher Respect” ได้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรชนก ใบแสด นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๒

พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

โครงการตลาดนัดความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓"(KM to LO : MEDICAL KM,THE NEXT STEP)"พลอากาศตรี เกรียง...
26/08/2020

โครงการตลาดนัดความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓
"(KM to LO : MEDICAL KM,THE NEXT STEP)"

พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓ (KM to LO : MEDICAL KM,THE NEXT STEP) โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ และบุคลากร กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมงานฯ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ
งานตลาดนัดความรู้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการองค์ความรู้การขับเคลื่อน รพ. สู่ความเป็นเลิศทางการบริหาร” โดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน และมีการจัดแสดงและนำเสนอผลงานกลุ่มกิจกรรมการจัดการความรู้กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำกิจกรรมที่มีประโยขน์ต่อองค์กรและเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ สู่ชุมชนทั้งภายในภายนอกกรมแพทย์ทหารอากาศ ยังประโยชน์สูงสุดสู่การขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่วิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในปีพ.ศ.๒๕๖๔ " ต่อไป

-------------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

25/08/2020
medical.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการและสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน ๗ อัตรา (ปฏิบัติงานที่ รพ.ทหารอากาศ(สีกัน) พอ.) รายละเอียดตามแนบ

"พิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการสังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ"พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานใ...
24/08/2020

"พิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการสังกัด กรมแพทย์ทหารอากาศ"

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการ สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

-----------------------------
ประชาสัมพันธ์กรมแพทย์ทหารอากาศ

"พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ"พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ...
19/08/2020

"พิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ"

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ และเยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการ โรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ตามสถานการณ์จำลอง โดยมี พลอากาศตรี เกรียงศักดิ์ อนุโรจน์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๓๕ คน และเจ้าหน้าที่จากกรมช่างโยธาทหารอากาศ จำนวน ๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ รวมทั้งทดสอบระบบการทำงานชุดห้องผ่าตัดสนามแบบเต็นท์อัดอากาศ ประกอบโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ก่อให้เกิดความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจ ตอบสนองกองทัพอากาศ ทั้งในด้านการเผชิญต่อภัยคุกคามทางยุทธการ การปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

-----------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ...
15/08/2020

มหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

งานมหกรรมจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๓๗ ประจำปี ๒๕๖๓ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งกองทัพอากาศ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ

โดยภายในงานฯ มีการจัดนิทรรศการจากกลุ่มกิจกรรมที่ส่งผลงานการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดในระดับกองทัพอากาศ โดยใช้เครื่องมือจัดการความรู้ (KM) และการควบคุมคุณภาพ (QCC) รวมถึงบอร์ดนิทรรศการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในปีนี้ มีกลุ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น ๕๕ ผลงาน แบ่งเป็น

🔷 ระดับ Excellence Innovation Award จำนวน ๖ ผลงาน
🔷 ระดับ Premium Innovation Award จำนวน ๒๕ ผลงาน
🔷ระดับ Innovation Award จำนวน ๒๔ ผลงาน

ในส่วนของกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้มีผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน ๕ ผลงาน ดังนี้

✨รางวัล Excellence Innovation Award ✨ ประเภทเครื่องมือ QCC จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่
👍“ลดระยะเวลารอคอยการได้รับยากันชักในผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง ในห้องคลอด”
🔺กลุ่ม “Power BrainTeam”
สังกัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

✨รางวัล Premium Innovation Award ✨ ประเภท QCC จำนวน ๓ รางวัล ได้แก่
👍๑."เครื่องยึดปลอกเข็มRTAFNC : take it off"
🔺 กลุ่ม 3S
สังกัด วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ ทหารอากาศ

👍๒."ลดเวลาการบริหารข้อมูลพัสดุ"
🔺กลุ่ม TICCA
สังกัด กองเวชบริภัณฑ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

👍๓."ลดระยะเวลาในการให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหอผู้ป่วยพิเศษ"
🔺กลุ่ม HERO
สังกัด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

✨รางวัล Innovation award✨
ประเภท KM จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่
👍"พัฒนาศักยภาพรถพยาบาลกองทัพอากาศ"
🔺กลุ่ม รักติดไซเรน
สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ทั้งนี้ ผลงานจากการจัดการความรู้ นวัตกรรม และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จะช่วยให้ประหยัดงบประมาณทางราชการ เพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้กองทัพอากาศสามารถสนองตอบภารกิจต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอพระ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
11/08/2020

กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓) โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กรมแพทย์ทหารอากาศ หัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

------------------------------------
ประชาสัมพันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

📢แจ้งประชาสัมพันธ์📢✨  บริการนัดหมายออนไลน์สำหรับ ผู้ทำการในอากาศ และข้าราชการภาคพื้น ทอ.✨   กรมแพทย์ทหารอากาศ และ สถาบัน...
10/08/2020

📢แจ้งประชาสัมพันธ์📢

✨ บริการนัดหมายออนไลน์สำหรับ ผู้ทำการในอากาศ และข้าราชการภาคพื้น ทอ.✨

กรมแพทย์ทหารอากาศ และ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ขอแจ้งบริการนัดหมายออนไลน์สำหรับ ผู้ทำการในอากาศ และข้าราชการภาคพื้น ทอ. ในการตรวจร่างกายและตรวจรักษาโรค
🔹เพื่ออำนวยความสะดวก
🔹ลดความแออัด
🔹ลดระยะเวลารอคอยในการพบแพทย์

✨ศูนย์นัดหมาย (Appointment Center)✨
เป็นบริการใหม่ของกรมแพทย์ทหารอากาศ และ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ
มีหน้าที่
🔸บริหารระบบนัดหมาย
🔸รับการนัดหมายโดยตรงจากผู้ใช้บริการ
🔸ประสานการนัดหมายกับสถานพยาบาลอื่นๆ ในสังกัด ทอ.

💢สามารถขอนัดหมายผ่านระบบสารสนเทศได้ตาม "คู่มือผู้ใช้ระบบจองนัดหมายสถานพยาบาล"(ตามแนบ)ได้
ตั้งแต่ ๔ ส.ค.๖๓ เป็นต้นไป

💢 หากมีข้อขัดข้องในการนัดหมายสามารถติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทุกสถานพยาบาล
(รายชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ตามแนบ )

💠💠💠สำหรับผู้ใช้บริการ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. สามารถโหลดแอปพลิเคชัน
" BAH Connect" ตามวิธีการที่แนบ💠💠💠

-----------------------------
ประชาสัมพันธ์กรมแพทย์ทหารอากาศ

"พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะและกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ ๓"พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรช...
07/08/2020

"พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะและกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ ๓"

พลอากาศโท เกรียงไกร โสธรชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการเคมี ชีวะและกัมมันตรังสีสายแพทย์ ครั้งที่ ๓ และร่วมรับชม การฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง โดยมี พลอากาศตรี เพชร เกษตรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้จัดการอบรม ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๓๖ คน ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยจัดการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติความเชี่ยวชาญ แบ่งเป็นสถานีการฝึกต่างๆ และฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์จำลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านเคมี ชีวะ และกัมมันตรังสี ไปใช้ปฏิบัติภารกิจ ในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ของกองทัพอากาศ ในการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยต่อไป

-----------------------------------
ประชาสัมพันธ์กรมแพทย์ทหารอากาศ

ที่อยู่

171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม
Bangkok
10220

page กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดทำขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยไม่หวังผลประโยชน์กำไรใดๆ ทั้งสิ้น ท่านผู้สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.medical.rtaf.mi.th ผู้จัดทำ page : สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมแพทย์ทหารอากาศ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025345422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ
ตรวจโรคประปีเดือน พ.ค.ต้องไปตรวจหรือเปล่าครับ
6671 #ใช้หนี้ 100ปี? ! เบื้องลึก จริงไหมที่ไทยต้องใช้หนี้กู้100 ปี แล้วแก้อย่างไร
ไม่ทราบว่า มีบุคลกรที่คล้ายคลึง​ในรูปมั้ยครับ รูปอาจจะไม่ชัดเจนเพราะเจ้าตัว(บุคคลในรูป)​เป็นคนเบลอสังกัดและชื่อหมด แต่จากตราหน้าชื่อโรงพยาบาล คาดว่าสังกัดใน กองพยาธิกรรม รพ.ภูมิพลฯ ครับ ส่วนเรื่องคือ บุคคลในภาพโกงค่ามัดจำ หน้ากากอนามัยเพื่อนผมไปเป็นเงินทั้งสิ้นราวๆ 16,000บาทครับ ตอนนี้เพื่อนผมได้ดพเนินการแจ้งความแล้ว จึงอยากขอความกรุณาทางผู้ใหญ่ติดตามเรื่องให้ด้วยครับ
เรื่องที่จอดรถ คนมาบริจาคเลือดครับ เป็นประจำคนมาบริจาคเลือดไม่มีที่จอด แต่มีที่จอดรถเขียนว่าสำรองให้คนบริจาคเลือด
ขออนุญาติ สอบถามนะครับ งบประมานใหม่จะถึงนี้ สหกรณ์กรมแพทย์จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคนค้ำสหกรมั้ยครับ ตามนโยบายปัจจุบัน หาคนคนค้ำยากมาก ตอนนี้พวกผมลำบากมากครับ ขอให้กลับมาเป็นนะโยบาย คนค้ำแบบเดิมได้มั้ยครับ
ไม่ทราบว่า รู้จัก บุคคลนี้ไหมครับ ยังไงรบกวนตามหาด้วยนะครับ อ่านให้ถึง ปล. ครับ
ติดต่อขอใบเกรดผลการเรียนของ กองร้อยพลพยาบาล ได้ที่..ใดคับ
ใช้สิทธิ์บัตรจ่ายตรง เด็กอายุ17ปี มีบริการจัดฟัน ดัดฟันหรือไม่คะ
เห็นมีแต่คำถาม แต่ไม่เห็นมีคำตอบให้เลย
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/