Mechatronics KMUTNB MtET

Mechatronics KMUTNB MtET ติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระ และประกาศต่าง ๆ จากสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เปิดเหมือนปกติ

นศ ที่จะออกสหกิจเข้าอบรมด้วยครับหลักสูตรการประยุกต์ใช้Excel จะฝึกอบรมผ่าน MS Teams Code:8rl7zkl  ห้องเดียวกันหมดทุกสาขาว...
22/11/2021
Join conversation

นศ ที่จะออกสหกิจ
เข้าอบรมด้วยครับ
หลักสูตรการประยุกต์ใช้Excel จะฝึกอบรมผ่าน MS Teams Code:8rl7zkl ห้องเดียวกันหมดทุกสาขาวิชาครับ ขอบคุณครับ Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c426cf0dd814362a0f3bb53f2af6312%40thread.tacv2/conversations?groupId=42d93c99-e568-4bd2-8f81-bebf25f6024b&tenantId=43d3e5df-56d2-4b75-9028-17d34764d1a0

https://coop-lms.codeunbug.comนศ ที่จะออกสหกิจ ให้เข้าอบรมออนไลน์จำนวน24ชั่วโมงหมดเขต15ธค64
19/11/2021
Home

https://coop-lms.codeunbug.com
นศ ที่จะออกสหกิจ ให้เข้าอบรมออนไลน์
จำนวน24ชั่วโมง
หมดเขต15ธค64

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์-สถาบันสหกิจศึกษาฯ มจพ

***ประชาสัมพันธ์***ต้องการรับสมัครหลายตำแหน่งหลายสาขา และที่ต้องการด่วนตอนนี้คือ mechatronics ครับ
18/11/2021

***ประชาสัมพันธ์***

ต้องการรับสมัครหลายตำแหน่งหลายสาขา และที่ต้องการด่วนตอนนี้คือ mechatronics ครับ

***ประชาสัมพันธ์***

ต้องการรับสมัครหลายตำแหน่งหลายสาขา และที่ต้องการด่วนตอนนี้คือ mechatronics ครับ

04/11/2021

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่มีรายชื่อฉีดวัคซีนไฟเซอร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
สำหรับนักศึกษาที่มีสอบ Eng.Math. 1 ที่ไม่สามารถมารับวัคซีนได้ ให้ส่งอีเมล์ตอบกลับไปยังงานอนามัย มจพ. ว่าไม่สามารถไปรับวัคซีนได้ งานอนามัยจะได้ให้นักศึกษาในลำดับต่อไปมาฉีดแทน สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถรับวัคซีนจะมีการรอลงทะเบียนฉีดครั้งต่อไป โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะแจ้งให้ทราบอีกภายหลัง

งานกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11REkx_nx-Oj-2w9WSR4h3b-9h7GYoTai9UjKPZobVFI/edit#gid=0ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ตอบ...
01/11/2021
ตรวสอบรายชื่อนักศึกษาขอหนังสือออกสหกิจ ปีการศึกษา 2564

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11REkx_nx-Oj-2w9WSR4h3b-9h7GYoTai9UjKPZobVFI/edit#gid=0
ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่ตอบรับการเข้าปฏิบัติงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2564

ชีต1 นักศึกษาขอหนังสือออกสหกิจ ปีการศึกษา 2564 (4 มกราคม 2565 - 7 พฤษภาคม 2565) ลำดับ,ว/ด/ป,รหัสนักศึกษา,ชื่อนักศึกษา,บริษั....

ทางบริษัท Z.Kuroda ผู้ผลิต Block Filter ใน HDD รับสมัครด่วน  Automation / Maintenance Engineer 2 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ HD...
30/10/2021

ทางบริษัท Z.Kuroda ผู้ผลิต Block Filter ใน HDD รับสมัครด่วน Automation / Maintenance Engineer 2 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ HDD จะดีมากเลย สามารถทำงาน Korat และ โรจนะ อยุธยาได้

ประกาศรับ นศ./นิสิต CWIE มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกรในหน่วยงาน Process Engineering จำนวน 1 คน และ Automation & Maintenance Engineering จำนวน 1 คน ที่ Z.Kuroda (Thailand) นิคมนวนครสูงเนิน โคราช เป็นผู้ผลิต Filter/Block Filter ใน HDD

ติดต่อ
[email protected]

ทางบริษัท Z.Kuroda ผู้ผลิต Block Filter ใน HDD รับสมัครด่วน Automation / Maintenance Engineer 2 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ HDD จะดีมากเลย สามารถทำงาน Korat และ โรจนะ อยุธยาได้

ประกาศรับ นศ./นิสิต CWIE มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยวิศวกรในหน่วยงาน Process Engineering จำนวน 1 คน และ Automation & Maintenance Engineering จำนวน 1 คน ที่ Z.Kuroda (Thailand) นิคมนวนครสูงเนิน โคราช เป็นผู้ผลิต Filter/Block Filter ใน HDD

ติดต่อ
[email protected]

กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับ นศ.ที่แจ้งความประสงค์ขอฉีดวัคซีน ไฟเซอร์  ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน  19ปีวันที่  1พย.2564  ณ  ส...
27/10/2021
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนนักสึกษา มจพ..pdf

กำหนดการฉีดวัคซีนสำหรับ นศ.ที่แจ้งความประสงค์ขอฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 19ปี

วันที่ 1พย.2564 ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เวลา 13.00-14.00 น.
ลงทะเบียนฉีด บริเวณเต้นท์ หน้าศาลพระภูมิ

เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลาที่กำหนด โดยให้ถึงก่อนเวลาที่กำหนดประมาณ 30นาที

เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันฉีด
-บัตรประจำตัวประชาชน
-หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง
-แบบคัดกรองก่อนการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ถ้าไม่มีเอกสารแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง จะไม่ได้รับอนุญาต ให้ฉีดวัคซีน

สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1Er_ZKuP2pfDg3GCNYuDhSfy8xhQ3vfXX/view?usp=sharing

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สอบถามผ่านเพจกลุ่มงานบริการสุขภาพ มจพ.

บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ต้องการรับสมัคร1.IE ชาย-หญิง รับนักศึกษจบใหม่ หรือมีประสบการณ์2-3 ปี ด้านการ Improvement จะ...
21/10/2021
บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด

บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด ต้องการรับสมัคร
1.IE ชาย-หญิง รับนักศึกษจบใหม่ หรือมีประสบการณ์2-3 ปี ด้านการ Improvement จะพิจารณาพิเศษ
2.เมคาทรอนิค มีประสบการณ์ด้าน Automation ,ปรับปรุงเครื่องจักร อย่างน้อย 2 ปี
3.เคมี,โลหะการ ประสบการณ์1-2 ปี
อายุไม่เกิน 30 ปี
สนใจ ติดต่อ คุณอโนชา
https://www.menammechanika.com/

บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด

19/10/2021

แจ้งนักศึกษา
ประกาศการลงทะเบียนล่าช้า ภาค 1/2564
นักศึกษาทุกระดับการศึกษา
- นศ.ที่ได้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ขอผ่อนผันการลงทะเบียน นศ.จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% และรัฐบาล 30% รวม 50%
ซึ่งนศ.จะต้องดำเนินการลงทะเบียนพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 29 ตค. 64 เท่านั้น
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว นศ.จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% เท่านั้น

- นศ. ที่ไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินค่าเยียวยาค่าธรรมเนียมการศึกษา
นศ.จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% เท่านั้น

จากงานทะเบียน

ประกาศด่วนจากสำนักคอมพิวเตอร์ครับเรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตั้งระดับการยืนยันตัวตน...
19/10/2021
Microsoft-Authenticator-kmutnb.pdf

ประกาศด่วนจากสำนักคอมพิวเตอร์ครับ

เรื่อง การยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งาน MS Team

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตั้งระดับการยืนยันตัวตนของผู้งาน ทั้งในกลุ่มบุคลากร และนักศึกษาที่ใช้งาน MS Team ใหม่ โดยต้องมีการยืนยันตัวตนผ่าน App ของ Microsoft Authenticator เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดี สามารถ login ใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้

โดยขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่าน ของ Microsoft Authenticator ตามเอกสารตาม link
https://drive.google.com/file/d/1DA1Bbh4k8SuNaRyrQqPv5KJamaDiil7R/view?usp=sharing

รบกวนช่วบประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษา รับทราบและดำเนินการยืนยันตัวตนด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

📣📣 ประกาศด่วน !!! 📣📣 #เข็ม1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์การรับวัคซีน AZ เข็...
14/10/2021
ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19 มจพ.

📣📣 ประกาศด่วน !!! 📣📣 #เข็ม1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์การรับวัคซีน AZ
เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก)
โดยกำหนดฉีดในเดือนตุลาคม 2564
(ซึ่งยังไม่ทราบวันที่แน่ชัด อาจเป็นวันธรรมดา)
นักศึกษาที่เข้าสู่ระบบเพื่อยืนยัน ต้องแน่ใจว่าพร้อมเข้ารับวัคซีนได้
ไม่ว่ากำหนดเป็นวันใดก็ตามเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์)
📌📌 ขอให้นักศึกษา มจพ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้
หรือนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
ที่มีความประสงค์รับเข้ารับวัคซีน AZ เข็มที่ 1 ในเดือนตุลาคม 2564
ขอให้นักศึกษาเข้ายืนยันการขอรับวัคซีน หรือลงทะเบียนขอรับวัคซีน
ได้ที่ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.
‼️ สำหรับนักศึกษาที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว
แต่ไม่ได้เข้ารับวัคซีนตามกำหนดให้ และยังมีความประสงค์ขอรับวัคซีน
สามารถแจ้งพร้อมอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เข้ารับ
ได้ที่ email: [email protected]
(ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนครบตามจำนวนวัคซีน
ที่ได้รับการจัดสรร ขอสงวนให้นักศึกษาที่มีความพร้อม
และสามารถเดินทางเข้ามารับวัคซีนได้
"งดการเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีน")
#มจพ #KMUTNB
https://www.facebook.com/1432616070350323/posts/3058578717754042/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ด่วน 18- นศ ป.ตรี มจพ รับไฟเซอร์ลงชื่อ📢📢 ด้วยกระทรวง อว. ต้องการสำรวจนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  อายุไม่เ...
12/10/2021
แบบสำรวจความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนของนักศึกษา มจพ. ระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 18 ปี (ว

ด่วน 18- นศ ป.ตรี มจพ รับไฟเซอร์
ลงชื่อ
📢📢 ด้วยกระทรวง อว. ต้องการสำรวจนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน18 ปี เพื่อส่งจำนวนให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการขอรับวัคซีนไฟเซอร์ 📢📢
กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา จึงขอสำรวจนักศึกษาระดับ ป.ตรี อายุไม่เกิน 18 ปี ประสงค์ขอรับวัคซีนไฟเซอร์ สามารถแจ้งได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ‼ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 64 ‼
📌สำหรับ นศ.ของ มจพ.ปราจีนบุรี และ มจพ.ระยอง ที่มีความประสงค์รับวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ โดยสถานที่ฉีดวัคซีนจะกำหนดเป็น
ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น📌
** นักศึกษาวิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยองที่เคยกรอกแบบสำรวจแล้ว ต้องกรอกใหม่อีกครั้งค่ะ (เฉพาะคนที่มีความประสงค์ต้องการฉีด และสามารถเดินทางมาฉีดที่กรุงเทพมหานครได้) **
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAOqaIjeuGvkLxgsRmn7X935wS-Az3Axr0aCKCKAiHi-6_-w/viewform?fbclid=IwAR3ztMhw6bOmXJfLOFhqGbqCsW7lceAvzxbDuemYWeUTq8WcEFmJErKzq4M

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ โดยมีกำหนดเข้ารับวัคซีน ในวันที่ 7 ตุลาคม 25...
05/10/2021
ลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19 มจพ.

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษา
ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ โดยมีกำหนดเข้ารับวัคซีน
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 10.30 น. เรียบร้อยแล้ว
>> ขั้นตอนการดำเนินการเข้ารับวัคซีน
มีรายละเอียดดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อยืนยันการเข้ารับวัคซีนด้วยตนเอง
ได้ที่ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
2. รอรับ SMS จากศูนย์ฉีดวัคซีนฯ
(ก่อนกำหนดวันรับวัคซีน 1 วัน และอย่าลบข้อความ SMS)
3. เข้าลงทะเบียนยืนยันและทำแบบคัดกรอง
ในระบบของศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ตามรายละเอียดจาก SMS
4. ใช้บัตรประจำตัวประชาชน เข้ารับวัคซีนตามเวลานัดหมาย
ที่ระบบกำหนด ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
📌📌การเข้ารับวัคซีนรอบสุดท้ายของเข็มที่ 1 นี้ของศูนย์ฉีดฯ
"ไม่สามารถเลื่อนและยกเลิกการเข้ารับการฉีดวัคซีนได้" 📌📌
#มจพ #KMUTNB
https://www.facebook.com/1432616070350323/posts/3052142408397673/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับนักศึกษาสหกิจสองคนใครสนใจติดต่อพี่ป้ำได้เลยครับ
28/09/2021

รับนักศึกษาสหกิจสองคนใครสนใจติดต่อพี่ป้ำได้เลยครับ

รับนักศึกษาสหกิจสองคนใครสนใจติดต่อพี่ป้ำได้เลยครับ

✈️ทุนฝึกงานเยอรมัน "ฟรีที่พัก ฟรีตั๋วไปกลับ" มาแล้วค๊าาา ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับ นศ. วทอ. (รหัส 61...) 5 ภาควิชาด้วยนะคะห...
27/09/2021
CIT Internship Application Form

✈️ทุนฝึกงานเยอรมัน "ฟรีที่พัก ฟรีตั๋วไปกลับ" มาแล้วค๊าาา
ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับ นศ. วทอ. (รหัส 61...) 5 ภาควิชาด้วยนะคะ
หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) วทอ. เปิดสอบชิงทุนฝึกงาน Germany (Esslingen University of Applied Science) จำนวน 6 ทุน ฝึกงาน 2 เดือน (April-May 2022)
คุณสมบัติ:
1) นศ. วทอ. รหัส 61... ภาควิชาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อม & IPTM
2) GPA= 2.75 up
3) สื่อสาร English ได้
👌เงื่อนไขการสอบ (online):
สอบข้อเขียน 14-15.00 น. Saturday 2nd October 2021
สอบสัมภาษณ์: 3-4 October 2021
สมัครแล้วเข้ากลุ่ม Line ด้วยนะคะ http://line.me/ti/g/4ZVFmhb9zj
รับสมัคร Now - 1 October 2021 Please click this link: https://forms.gle/4VJfBxbjdZeNczdj6

หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) วทอ. จัดสอบชิงทุนฝึกงาน Germany 6 ทุน • สมัคร Now - 1 October 2021 • สอบข้อเขียน (online): 14.00-15.00 Saturday, 2nd Oc...

เนื่องจากมีนักศึกษาได้สละสิทธิ์เข้ารับวัคซีน  ในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เข็มที่ 1 Az) นี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการจัดลำดับคิ...
24/09/2021
ลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19 มจพ.

เนื่องจากมีนักศึกษาได้สละสิทธิ์
เข้ารับวัคซีน ในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เข็มที่ 1 Az) นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการจัดลำดับคิวการรับวัคซีนเพิ่มเติม
โดยแจ้งผ่านทางอีเมลของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
ภายในวันนี้ 23 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

22/09/2021
SCG CPAC ต้องการรับ นศ สหกิจhttps://forms.gle/gn64NG4ySV1C2xKC8
18/09/2021
สมัครสอบสัมภาษณ์ สหกิจศึกษา SCG CPAC 2/64

SCG CPAC ต้องการรับ นศ สหกิจ
https://forms.gle/gn64NG4ySV1C2xKC8

SCG CPAC ต้องการรับสมัคร นศ.เข้าสหกิจ 2 คน ลักษณะงานศึกษาข้อมูลและออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของปูน ร่วมกับทีมว.....

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพจกิจการ  นศ📣📣 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศ...
16/09/2021

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพจกิจการ นศ
📣📣 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564

🛑 แบบฟอร์มใบสมัคร 👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/17g_EbVnXcc1ENl_4L9j5LNExoWJJw3fj/view?usp=drivesdk

✅ส่งเอกสารได้ที่ :: หน้าลิฟต์ทางเข้า อาคาร 62 ชั้น 1 วทอ. (กล่องสีชมพู)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

📍📍📍 หมายเหตุ :: ใส่ซองพร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์ หน้าซองให้เรียบร้อย 📝

‼️‼️‼️ รายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพจกิจการ นศ
📣📣 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564

🛑 แบบฟอร์มใบสมัคร 👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/17g_EbVnXcc1ENl_4L9j5LNExoWJJw3fj/view?usp=drivesdk

✅ส่งเอกสารได้ที่ :: หน้าลิฟต์ทางเข้า อาคาร 62 ชั้น 1 วทอ. (กล่องสีชมพู)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

📍📍📍 หมายเหตุ :: ใส่ซองพร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์ หน้าซองให้เรียบร้อย 📝

‼️‼️‼️ รายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇

13/09/2021

ประกาศ สำหรับ นศ ปี3
DTAC ต้องการรับนศ. สหกิจ 2 คน
ใครสนใจให้ติดต่อ
ด่วน

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพจกิจการนักศึกษา📣📣 ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนนัก...
09/09/2021

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพจกิจการนักศึกษา
📣📣 ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นจำนวนเงิน คนละไม่เกิน5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
🛑 คุณสมบัติ เกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดของผู้สมัคร 🛑
✅ 1. เป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
✅ 2. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
✅ 2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
✅ 2.2 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)n จนไม่สามารถทำงานได้
✅ 2.3 บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือตัวนักศึกษามีรายได้ลดลงหรือขาด รายได้ จากกรณีถูกลดเงินเดือน ให้ออกจากงาน หรือการ ประกอบอาชีพอิสระ
✅ 3. มีความพฤติดี และไม่ปรากฎพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยนักศึกษาหรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย และไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยทุกลักษณะความผิด
🛑 หลักฐานการสมัคร 🛑
🔺 หลักฐานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ใบมรณบัตร ระบุการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือใบรับรองแพทย์ ระบุจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือหนังสือรับรองแสดงว่าได้รับผลกระทบด้านรายได้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหน่วยงาน หรือหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📣📣 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 🖋
🛑 ประกาศผลช่วงเดือน ธันวาคม 2564
✅ กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐาน
คลิก 👇👇👇https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc85ZRslL0x8JZZQbLTtC_hMk6ouE0cP2GEFQSUdqPhYQbWdg/viewform?fbclid=IwAR30BvAJwfFQPQY6YmW3y_LHBAMsg5YFT_WWf3OEIFVleicuvIRoJGpiSlE
✅ แบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
คลิก 👇👇👇https://drive.google.com/file/d/13uWjAclDwJW4wLrTL9LE6HGzt7fN1uhF/view?fbclid=IwAR2EVwoRyrL7ELywEjGLEJr3-AqxmBJCZ-ezmJxlHSBsldgbceoMKRy4D3k

ด่วนๆ ใครยังไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ค่าเทอม
01/09/2021

ด่วนๆ ใครยังไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ค่าเทอม

ด่วนๆ ใครยังไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ค่าเทอม

📣📣📣 ประกาศ!!!ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระดับปริญญาตรี) ตามลิงค์นี้ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://zhort.link/dqN
28/08/2021

📣📣📣 ประกาศ!!!
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระดับปริญญาตรี) ตามลิงค์นี้ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://zhort.link/dqN

📣📣📣 ประกาศ!!!
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระดับปริญญาตรี) ตามลิงค์นี้ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://zhort.link/dqN

ลงชื่อขอค่าเทอมคืน
20/08/2021

ลงชื่อขอค่าเทอมคืน

ลงชื่อขอค่าเทอมคืน

18/08/2021

*** ตำแหน่งงานสำหรับ นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ***
โรงงานใหญ่ครับ นศ ลองโทรไปสอบถามก่อน

รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมทั้งดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ และประสิทธิภาพในหน่วยงานอย่างเต็มที่

-ควบคุม แก้ไข รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาเฉพาะหน้าจากหน้างานลูกค้าหรือปัญหาการทำงานของระบบ
-สามารถวิเคราะห์ปัญหาอาการต่างๆของเครื่องจักรเพื่อหาสาเหตุ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงต่อการตอบสนองในทุกๆงานตามงบประมาณที่กำหนด
-วางแผน ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานPM
-การบริหารความปลอดภัย ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางด้านการเดินทาง และด้านการทำงานในที่สูงและกับเครื่องจักร
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
-สร้างแผนอบรมให้ความรู้กับทีมงาน

ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 08.00 -17.00 น. ที่โรงงานปู่เจ้าฯ สมุทรปราการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปริญญา เหมาะโสม โทร.0969289898

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระ...
17/08/2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 📝

📍📝🖋 ตรวจสอบรายชื่อ 👇👇👇

✅ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://drive.google.com/file/d/1ks-GZruvNyEKT9ZSMXgrj5iQ75J8wPT_/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
https://drive.google.com/file/d/1L9We9s3WaPRiqMMulUZxbrN4MiNrWCXh/view?usp=sharing

✅ เทียบโอน และ ต่อเนื่อง 2 3 ปี
https://drive.google.com/file/d/1ieq7J7OiMMc7F5idiuvyXPZ3BE-67wkl/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญาโท
https://drive.google.com/file/d/1HnXeWP5ULGfbpHm7ZtdEkPNa5nyDK5R9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดใบสำคัญรับเงิน https://drive.google.com/file/d/1RHjjOky9OQMkjolyFnP74xKipZpabKs9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดการจ่าหน้าซอง https://drive.google.com/file/d/1WMZN4qw3VZIFpGQPpDQvDql-tu04deAR/view?usp=sharing

🔺🔺 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อเบิกเงินทุน ดังนี้ 👇👇👇👇👇

✅ รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกเงินทุน https://drive.google.com/file/d/1A54lKLVlzVRu3al0Kgka2Ee-1px9781B/view?usp=sharing

🚨🚨กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564

‼‼‼ หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเปิดอ่านเท่านั้น

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 📝

📍📝🖋 ตรวจสอบรายชื่อ 👇👇👇

✅ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://drive.google.com/file/d/1ks-GZruvNyEKT9ZSMXgrj5iQ75J8wPT_/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
https://drive.google.com/file/d/1L9We9s3WaPRiqMMulUZxbrN4MiNrWCXh/view?usp=sharing

✅ เทียบโอน และ ต่อเนื่อง 2 3 ปี
https://drive.google.com/file/d/1ieq7J7OiMMc7F5idiuvyXPZ3BE-67wkl/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญาโท
https://drive.google.com/file/d/1HnXeWP5ULGfbpHm7ZtdEkPNa5nyDK5R9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดใบสำคัญรับเงิน https://drive.google.com/file/d/1bqFJbWJ4UDlA0NX3Mj0XGbsSfpWoVkG2/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดการจ่าหน้าซอง https://drive.google.com/file/d/1WMZN4qw3VZIFpGQPpDQvDql-tu04deAR/view?usp=sharing

🔺🔺 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อเบิกเงินทุน ดังนี้ 👇👇👇👇👇

✅ รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกเงินทุน https://drive.google.com/file/d/1A54lKLVlzVRu3al0Kgka2Ee-1px9781B/view?usp=sharing

🚨🚨กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564

‼‼‼ หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเปิดอ่านเท่านั้น

ประกาศทุน วทอ ข้อมูลเพิ่มเติมดูในเพจ
17/08/2021

ประกาศทุน วทอ ข้อมูลเพิ่มเติมดูในเพจ

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 📝

📍📝🖋 ตรวจสอบรายชื่อ 👇👇👇

✅ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://drive.google.com/file/d/1ks-GZruvNyEKT9ZSMXgrj5iQ75J8wPT_/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
https://drive.google.com/file/d/1L9We9s3WaPRiqMMulUZxbrN4MiNrWCXh/view?usp=sharing

✅ เทียบโอน และ ต่อเนื่อง 2 3 ปี
https://drive.google.com/file/d/1ieq7J7OiMMc7F5idiuvyXPZ3BE-67wkl/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญาโท
https://drive.google.com/file/d/1HnXeWP5ULGfbpHm7ZtdEkPNa5nyDK5R9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดใบสำคัญรับเงิน https://drive.google.com/file/d/1bqFJbWJ4UDlA0NX3Mj0XGbsSfpWoVkG2/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดการจ่าหน้าซอง https://drive.google.com/file/d/1WMZN4qw3VZIFpGQPpDQvDql-tu04deAR/view?usp=sharing

🔺🔺 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อเบิกเงินทุน ดังนี้ 👇👇👇👇👇

✅ รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกเงินทุน https://drive.google.com/file/d/1A54lKLVlzVRu3al0Kgka2Ee-1px9781B/view?usp=sharing

🚨🚨กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564

‼‼‼ หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเปิดอ่านเท่านั้น

ที่อยู่

1518 Piboonsongkram St.
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025552000#6438

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mechatronics KMUTNB MtETผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Mechatronics KMUTNB MtET:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ สนธยา สังพาลี ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ สรวิศ แปงการิยา ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ ภัทร จันทร์เรือง ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ นาย สรวิศ แปงการิยา ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ ปิยะวิทย์ แพรดำ ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ นายยอดเพชร ดวงแก้ว ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ ศักดิสิทธิ์ บุญชู ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ กฤษณพงศ์ มุ่งเสรี ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ นาย สุวัฒน์ อรุณเมธา ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
บวรนันท์ โอภาวงศ์วัฒนะ เอกสารฝึกงานไม่อนุมัติ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
ประกาศ รัฐพล แก้วมณี ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา เซ็นชื่อ>ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ