Mechatronics KMUTNB MtET

Mechatronics KMUTNB MtET ติดตามข้อมูลข่าวสาร สาระ และประกาศต่าง ๆ จากสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ที่นี่

เปิดเหมือนปกติ

✈️ทุนฝึกงานเยอรมัน "ฟรีที่พัก ฟรีตั๋วไปกลับ" มาแล้วค๊าาา ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับ นศ. วทอ. (รหัส 61...) 5 ภาควิชาด้วยนะคะห...
27/09/2021
CIT Internship Application Form

✈️ทุนฝึกงานเยอรมัน "ฟรีที่พัก ฟรีตั๋วไปกลับ" มาแล้วค๊าาา
ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับ นศ. วทอ. (รหัส 61...) 5 ภาควิชาด้วยนะคะ
หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) วทอ. เปิดสอบชิงทุนฝึกงาน Germany (Esslingen University of Applied Science) จำนวน 6 ทุน ฝึกงาน 2 เดือน (April-May 2022)
คุณสมบัติ:
1) นศ. วทอ. รหัส 61... ภาควิชาเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อม & IPTM
2) GPA= 2.75 up
3) สื่อสาร English ได้
👌เงื่อนไขการสอบ (online):
สอบข้อเขียน 14-15.00 น. Saturday 2nd October 2021
สอบสัมภาษณ์: 3-4 October 2021
สมัครแล้วเข้ากลุ่ม Line ด้วยนะคะ http://line.me/ti/g/4ZVFmhb9zj
รับสมัคร Now - 1 October 2021 Please click this link: https://forms.gle/4VJfBxbjdZeNczdj6

หน่วยพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) วทอ. จัดสอบชิงทุนฝึกงาน Germany 6 ทุน • สมัคร Now - 1 October 2021 • สอบข้อเขียน (online): 14.00-15.00 Saturday, 2nd Oc...

เนื่องจากมีนักศึกษาได้สละสิทธิ์เข้ารับวัคซีน  ในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เข็มที่ 1 Az) นี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการจัดลำดับคิ...
24/09/2021
ลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19 มจพ.

เนื่องจากมีนักศึกษาได้สละสิทธิ์
เข้ารับวัคซีน ในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เข็มที่ 1 Az) นี้
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทำการจัดลำดับคิวการรับวัคซีนเพิ่มเติม
โดยแจ้งผ่านทางอีเมลของนักศึกษา และนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php
ภายในวันนี้ 23 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

22/09/2021
SCG CPAC ต้องการรับ นศ สหกิจhttps://forms.gle/gn64NG4ySV1C2xKC8
18/09/2021
สมัครสอบสัมภาษณ์ สหกิจศึกษา SCG CPAC 2/64

SCG CPAC ต้องการรับ นศ สหกิจ
https://forms.gle/gn64NG4ySV1C2xKC8

SCG CPAC ต้องการรับสมัคร นศ.เข้าสหกิจ 2 คน ลักษณะงานศึกษาข้อมูลและออกแบบอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพของปูน ร่วมกับทีมว.....

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพจกิจการ  นศ📣📣 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศ...
16/09/2021

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพจกิจการ นศ
📣📣 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564

🛑 แบบฟอร์มใบสมัคร 👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/17g_EbVnXcc1ENl_4L9j5LNExoWJJw3fj/view?usp=drivesdk

✅ส่งเอกสารได้ที่ :: หน้าลิฟต์ทางเข้า อาคาร 62 ชั้น 1 วทอ. (กล่องสีชมพู)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

📍📍📍 หมายเหตุ :: ใส่ซองพร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์ หน้าซองให้เรียบร้อย 📝

‼️‼️‼️ รายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพจกิจการ นศ
📣📣 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด พัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564

🛑 แบบฟอร์มใบสมัคร 👇👇👇👇
https://drive.google.com/file/d/17g_EbVnXcc1ENl_4L9j5LNExoWJJw3fj/view?usp=drivesdk

✅ส่งเอกสารได้ที่ :: หน้าลิฟต์ทางเข้า อาคาร 62 ชั้น 1 วทอ. (กล่องสีชมพู)
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

📍📍📍 หมายเหตุ :: ใส่ซองพร้อมเขียน ชื่อ-สกุล สาขาวิชา และเบอร์โทรศัพท์ หน้าซองให้เรียบร้อย 📝

‼️‼️‼️ รายละเอียดเพิ่มเติม 👇👇

13/09/2021

ประกาศ สำหรับ นศ ปี3
DTAC ต้องการรับนศ. สหกิจ 2 คน
ใครสนใจให้ติดต่อ
ด่วน

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพจกิจการนักศึกษา📣📣 ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนนัก...
09/09/2021

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพจกิจการนักศึกษา
📣📣 ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เป็นจำนวนเงิน คนละไม่เกิน5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย
🛑 คุณสมบัติ เกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดของผู้สมัคร 🛑
✅ 1. เป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
✅ 2. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
✅ 2.1 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
✅ 2.2 บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)n จนไม่สามารถทำงานได้
✅ 2.3 บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือตัวนักศึกษามีรายได้ลดลงหรือขาด รายได้ จากกรณีถูกลดเงินเดือน ให้ออกจากงาน หรือการ ประกอบอาชีพอิสระ
✅ 3. มีความพฤติดี และไม่ปรากฎพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยนักศึกษาหรืออยู่ระหว่างถูกลงโทษทางวินัย และไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษทางวินัยทุกลักษณะความผิด
🛑 หลักฐานการสมัคร 🛑
🔺 หลักฐานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่ ใบมรณบัตร ระบุการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือใบรับรองแพทย์ ระบุจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือหนังสือรับรองแสดงว่าได้รับผลกระทบด้านรายได้ เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหน่วยงาน หรือหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📣📣 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 🖋
🛑 ประกาศผลช่วงเดือน ธันวาคม 2564
✅ กรอกใบสมัครพร้อมส่งหลักฐาน
คลิก 👇👇👇https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc85ZRslL0x8JZZQbLTtC_hMk6ouE0cP2GEFQSUdqPhYQbWdg/viewform?fbclid=IwAR30BvAJwfFQPQY6YmW3y_LHBAMsg5YFT_WWf3OEIFVleicuvIRoJGpiSlE
✅ แบบฟอร์มหนังสือรับรองบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)
คลิก 👇👇👇https://drive.google.com/file/d/13uWjAclDwJW4wLrTL9LE6HGzt7fN1uhF/view?fbclid=IwAR2EVwoRyrL7ELywEjGLEJr3-AqxmBJCZ-ezmJxlHSBsldgbceoMKRy4D3k

ด่วนๆ ใครยังไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ค่าเทอม
01/09/2021

ด่วนๆ ใครยังไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ค่าเทอม

ด่วนๆ ใครยังไม่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ค่าเทอม

📣📣📣 ประกาศ!!!ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระดับปริญญาตรี) ตามลิงค์นี้ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https://zhort.link/dqN
28/08/2021

📣📣📣 ประกาศ!!!
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระดับปริญญาตรี) ตามลิงค์นี้ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://zhort.link/dqN

📣📣📣 ประกาศ!!!
ตารางสอบกลางภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ระดับปริญญาตรี) ตามลิงค์นี้ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

https://zhort.link/dqN

ลงชื่อขอค่าเทอมคืน
20/08/2021

ลงชื่อขอค่าเทอมคืน

ลงชื่อขอค่าเทอมคืน

18/08/2021

*** ตำแหน่งงานสำหรับ นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ***
โรงงานใหญ่ครับ นศ ลองโทรไปสอบถามก่อน

รับผิดชอบการวางแผน ควบคุม และดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมทั้งดูแลต้นทุน ค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ และประสิทธิภาพในหน่วยงานอย่างเต็มที่

-ควบคุม แก้ไข รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาเฉพาะหน้าจากหน้างานลูกค้าหรือปัญหาการทำงานของระบบ
-สามารถวิเคราะห์ปัญหาอาการต่างๆของเครื่องจักรเพื่อหาสาเหตุ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือให้เพียงต่อการตอบสนองในทุกๆงานตามงบประมาณที่กำหนด
-วางแผน ควบคุมตรวจสอบคุณภาพงานPM
-การบริหารความปลอดภัย ควบคุมดูแลความปลอดภัยทางด้านการเดินทาง และด้านการทำงานในที่สูงและกับเครื่องจักร
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติได้
-สร้างแผนอบรมให้ความรู้กับทีมงาน

ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 08.00 -17.00 น. ที่โรงงานปู่เจ้าฯ สมุทรปราการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณปริญญา เหมาะโสม โทร.0969289898

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระ...
17/08/2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 📝

📍📝🖋 ตรวจสอบรายชื่อ 👇👇👇

✅ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://drive.google.com/file/d/1ks-GZruvNyEKT9ZSMXgrj5iQ75J8wPT_/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
https://drive.google.com/file/d/1L9We9s3WaPRiqMMulUZxbrN4MiNrWCXh/view?usp=sharing

✅ เทียบโอน และ ต่อเนื่อง 2 3 ปี
https://drive.google.com/file/d/1ieq7J7OiMMc7F5idiuvyXPZ3BE-67wkl/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญาโท
https://drive.google.com/file/d/1HnXeWP5ULGfbpHm7ZtdEkPNa5nyDK5R9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดใบสำคัญรับเงิน https://drive.google.com/file/d/1RHjjOky9OQMkjolyFnP74xKipZpabKs9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดการจ่าหน้าซอง https://drive.google.com/file/d/1WMZN4qw3VZIFpGQPpDQvDql-tu04deAR/view?usp=sharing

🔺🔺 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อเบิกเงินทุน ดังนี้ 👇👇👇👇👇

✅ รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกเงินทุน https://drive.google.com/file/d/1A54lKLVlzVRu3al0Kgka2Ee-1px9781B/view?usp=sharing

🚨🚨กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564

‼‼‼ หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเปิดอ่านเท่านั้น

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 📝

📍📝🖋 ตรวจสอบรายชื่อ 👇👇👇

✅ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://drive.google.com/file/d/1ks-GZruvNyEKT9ZSMXgrj5iQ75J8wPT_/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
https://drive.google.com/file/d/1L9We9s3WaPRiqMMulUZxbrN4MiNrWCXh/view?usp=sharing

✅ เทียบโอน และ ต่อเนื่อง 2 3 ปี
https://drive.google.com/file/d/1ieq7J7OiMMc7F5idiuvyXPZ3BE-67wkl/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญาโท
https://drive.google.com/file/d/1HnXeWP5ULGfbpHm7ZtdEkPNa5nyDK5R9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดใบสำคัญรับเงิน https://drive.google.com/file/d/1bqFJbWJ4UDlA0NX3Mj0XGbsSfpWoVkG2/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดการจ่าหน้าซอง https://drive.google.com/file/d/1WMZN4qw3VZIFpGQPpDQvDql-tu04deAR/view?usp=sharing

🔺🔺 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อเบิกเงินทุน ดังนี้ 👇👇👇👇👇

✅ รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกเงินทุน https://drive.google.com/file/d/1A54lKLVlzVRu3al0Kgka2Ee-1px9781B/view?usp=sharing

🚨🚨กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564

‼‼‼ หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเปิดอ่านเท่านั้น

ประกาศทุน วทอ ข้อมูลเพิ่มเติมดูในเพจ
17/08/2021

ประกาศทุน วทอ ข้อมูลเพิ่มเติมดูในเพจ

📣📣📣 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2,000.00 บาท) จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2564 📝

📍📝🖋 ตรวจสอบรายชื่อ 👇👇👇

✅ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
https://drive.google.com/file/d/1ks-GZruvNyEKT9ZSMXgrj5iQ75J8wPT_/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญญาตรี 4 ปี
https://drive.google.com/file/d/1L9We9s3WaPRiqMMulUZxbrN4MiNrWCXh/view?usp=sharing

✅ เทียบโอน และ ต่อเนื่อง 2 3 ปี
https://drive.google.com/file/d/1ieq7J7OiMMc7F5idiuvyXPZ3BE-67wkl/view?usp=sharing

✅ ระดับปริญาโท
https://drive.google.com/file/d/1HnXeWP5ULGfbpHm7ZtdEkPNa5nyDK5R9/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดใบสำคัญรับเงิน https://drive.google.com/file/d/1bqFJbWJ4UDlA0NX3Mj0XGbsSfpWoVkG2/view?usp=sharing

✅ ลิงค์ดาว์โหลดการจ่าหน้าซอง https://drive.google.com/file/d/1WMZN4qw3VZIFpGQPpDQvDql-tu04deAR/view?usp=sharing

🔺🔺 ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคนดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบทุกขั้นตอน เพื่อเบิกเงินทุน ดังนี้ 👇👇👇👇👇

✅ รายละเอียดขั้นตอนการส่งเอกสารเบิกเงินทุน https://drive.google.com/file/d/1A54lKLVlzVRu3al0Kgka2Ee-1px9781B/view?usp=sharing

🚨🚨กำหนดส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2564

‼‼‼ หมายเหตุ นักศึกษาจะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเปิดอ่านเท่านั้น

🔶ขั้นตอนการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (มจพ. กรุงเทพมหานคร)🟢เอกสารที่ต้องใช้วันรับบัตร คือ บัตรประชาชนตัวจริง พร...
02/08/2021

🔶ขั้นตอนการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (มจพ. กรุงเทพมหานคร)
🟢เอกสารที่ต้องใช้วันรับบัตร คือ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
📍จองคิวล่วงหน้าเพื่อรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย https://docs.google.com/forms/d/1bGIWxnRlaDYTjFcv3_XFf5ljrpkigc8RaEek2_Rx2a8/viewform?edit_requested=true
🔹ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา https://drive.google.com/file/d/1OMRnhjyOMQ8QFdAhBD4-mx4luUWSlnij/view

🔶ขั้นตอนการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (มจพ. กรุงเทพมหานคร)
🟢เอกสารที่ต้องใช้วันรับบัตร คือ บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
📍จองคิวล่วงหน้าเพื่อรับบัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2564 ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย https://docs.google.com/forms/d/1bGIWxnRlaDYTjFcv3_XFf5ljrpkigc8RaEek2_Rx2a8/viewform?edit_requested=true
🔹ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา https://drive.google.com/file/d/1OMRnhjyOMQ8QFdAhBD4-mx4luUWSlnij/view

24/07/2021

ประชาสัมพันธ์ หากนศ มีอาการสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิค19
นศสามารถ แจ้ง รหัส นศ. ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ที่อาจารย์ที่ปรึกษา

เพื่อส่งให้ งานพยาบาล ม. ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา รวมถึงแนะนำการรักษาตัวระหว่างรอเตียง

ยกเลิกโครงการสอบภาษาอังกฤษ ทำเรื่องขอเงินคืนได้ที่ QR Code ภายในวันที่6สิงหาคม64
24/07/2021

ยกเลิกโครงการสอบภาษาอังกฤษ ทำเรื่องขอเงินคืนได้ที่ QR Code ภายในวันที่6สิงหาคม64

ยกเลิกโครงการสอบภาษาอังกฤษ ทำเรื่องขอเงินคืนได้ที่ QR Code ภายในวันที่6สิงหาคม64

ขอเอกสารใบเสร็จ
23/07/2021

ขอเอกสารใบเสร็จ

ขอเอกสารใบเสร็จ

เนื่องจากศูนย์ฉีดวัคซีน ม.เกษตร ขอยกเลิกการฉีดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาที่ได้ตรวจสอบรายชื่อไปแล้ว...
20/07/2021
ลงทะเบียนขอรับวัคซีน COVID-19 มจพ.

เนื่องจากศูนย์ฉีดวัคซีน ม.เกษตร ขอยกเลิกการฉีดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาที่ได้ตรวจสอบรายชื่อไปแล้ว ทั้งในวันที่ 21 และ 24 ให้ตรวจสอบรายชื่อใหม่อีกครั้ง

https://covid-19.kmutnb.ac.th/vaccineregister.php

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

20/07/2021

ประกาศ โค๊ดเข้าทีม วิชาโปรเจ็ค ทั้ง MtET MtT ปีการศึกษา 2564 *เนื่องจากทีมเดิม มีปัญหา
รหัสใหม่
5lcjrr2

ประกาศทุนช่วยเหลือนักศึกษา วทอ. ครับ
19/07/2021

ประกาศทุนช่วยเหลือนักศึกษา วทอ. ครับ

กำหนดการ ชี้แจง วิชาปริญญานิพนธ์ 2564วันที่ 20 กค 64 เวลา12.00ชี้แจงกำหนดการปริญญานิพนธ์ 2564 MtET MtTTuesday, 20 Jul · ...
18/07/2021
Meet

กำหนดการ ชี้แจง วิชาปริญญานิพนธ์ 2564
วันที่ 20 กค 64 เวลา12.00

ชี้แจงกำหนดการปริญญานิพนธ์ 2564 MtET MtT
Tuesday, 20 Jul · 12:00–13:00
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/emd-yfuf-odd
Or dial: +1 409-420-9762 PIN: 546147566

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video, desktop, and presentations with teammates and customers.

16/07/2021
16/07/2021

ต้องการฟรีแลนซ์ PLC Siemens 1 คน ทำงานสัญญาประมาณ 10 เดือน ในโรงงานรถยนต์ ในระยอง ค่าแรงประมาณ 2000-3000 บาท/วัน

หน้าที่
งานประมาณ commissioning คอยดูแลซับพอร์ตไลน์ผลิต หากติดปัญหา ก็รายงาน ทางโปรแกรมเมอร์ของทางบริษัทเขา และ เขาจะเป็นคนแก้ให้ เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเอง

0886451652 เบอร์ติดต่อ (รุ่นพี่แมคคา)

📣📣📣 ขอเชิญพบกับโครงการ Block Lecture พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์  🤩📖📚📝 (Improve English C...
14/07/2021

📣📣📣 ขอเชิญพบกับโครงการ Block Lecture พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ 🤩📖📚📝 (Improve English Communication Skills)
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมเรียนผ่านระบบออนไลน์
📍ในหัวข้อ Python Programming และ Finite Element Method Using Software (COMSOL & ANSYS)
🌟โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
👉🏻👉🏻 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 🎉🎉
✅ สามารถสมัครเข้ามาได้ที่ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew-Ujj0KH605gKoVYDW529TLfQqXkpUxooqLpfD6Iwy7AmlQ/viewform

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
12/07/2021

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ประกาศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเพิ่มถอน เปลี่ยนตอน ลงเกินหน่วยกิต
12/07/2021

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเพิ่มถอน เปลี่ยนตอน ลงเกินหน่วยกิต

11/07/2021
Mechatronics KMUTNB MtET - กำหนดการและตารางใช้ห้อง

นศ ที่เรียนวิชาในสาขา รหัสขึ้นต้นด้วย
03014
03016
ดูรหัสเข้าคลาสได้ที่ ตารางการใช้ห้องเรียนสาขา ตามเพจนี้
https://sites.google.com/cit.kmutnb.ac.th/mechatronics/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%87?read_current=1

จองใช้ห้อง

06/07/2021
Google Forms - create and analyze surveys, for free.

ด่วน นศ ลงทะเบียนรับวัคซีน ที่
https://bit.ly/KMUTNB4Vaccine
จะได้รับsms แจ้งเตือนล่วงหน้า2วัน
ฉีดที่ ม.เกษตร

Create a new survey on your own or with others at the same time. Choose from a variety of survey types and analyze results in Google Forms. Free from Google.

Photos from Mechatronics KMUTNB MtET's post
05/07/2021

Photos from Mechatronics KMUTNB MtET's post

03/07/2021
ICIT LIVE

สำหรับ นศ ใหม่

ที่อยู่

1518 Piboonsongkram St.
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025552000#6438

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mechatronics KMUTNB MtETผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Mechatronics KMUTNB MtET:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ สนธยา สังพาลี ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ สรวิศ แปงการิยา ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ ภัทร จันทร์เรือง ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ นาย สรวิศ แปงการิยา ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ ปิยะวิทย์ แพรดำ ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ นายยอดเพชร ดวงแก้ว ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ ศักดิสิทธิ์ บุญชู ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ กฤษณพงศ์ มุ่งเสรี ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
ประกาศ นาย สุวัฒน์ อรุณเมธา ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา อ.สุพจน์ แก้วกรณ์ >ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ
บวรนันท์ โอภาวงศ์วัฒนะ เอกสารฝึกงานไม่อนุมัติ เนื่องจากเอกสารไม่ถูกต้อง
ประกาศ รัฐพล แก้วมณี ให้มารับเอกสารที่พี่ป้ำ>เซ็นต์ชื่อ>ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา เซ็นชื่อ>ยื่นเอกสารภาควิชา >ภาควิชาจะนัดรับเอกสารและ นศ จะต้องส่งเอกสารให้บริษัทที่ขอออกฝึกงานด้วยตนเอง :ระบบข้อความอัตโนมัติ