สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุข พื้นที่แห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ที่มีอยู่โดยรอบในองค์กรแห่งความสุขของพวกเรา
(6)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
28/08/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
04/08/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบ...
29/06/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

📌📌วันนี้(๑๙มิ.ย.๖๓)ขอเชิญบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงคะแนนเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเล...
18/06/2020

📌📌วันนี้(๑๙มิ.ย.๖๓)ขอเชิญบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงคะแนนเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารสุขประพฤติ📌📌

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถ...
29/05/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

19/05/2020
คนของแผ่นดิน

คนของแผ่นดิน 19 พฤษภาคม 2563 : ผ่อนคลายอย่างปลอดภัยจากโควิด-19 สัมภาษณ์ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน2563ให้บุคลากรได้ทราบถึงภ...
01/05/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

🤗อย่าลืมดูแลร่างกาย ใส่หน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือบ่อยๆ ป้องกัน covid-19 กันด้วยนะคะ*

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม2563ให้บุคลากรได้ทราบถึงภ...
31/03/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้บุคลากรได้ทร...
02/03/2020

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน
ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ
ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สวัสดีบุคลากรชาววุฒิสภาทุกท่านสำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนม...
30/01/2020

สวัสดีบุคลากรชาววุฒิสภาทุกท่าน
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมกราคม 2563 ให้บุคลากรได้ทราบถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

24/01/2020

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 新正如意 新年发财 วันนี้...ที่สภาไทย เวลา 08.30 น. ที่นี่!!!

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนัก...
26/12/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำน...
02/12/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

29/11/2019

รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดำเนินรายการโดย วิเชียร บัวบาน วิเชียร บัวบาน และการเดินทาง ดิเรก กวินสุนทรกุล (Direk Khonsabha) และ เอกภักดิ์ หอมสมบัติ (Akgapak Homsombut)

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร...
01/11/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนัก...
25/09/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

20/09/2019

พิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ "สภาจำลอง"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนัก...
30/08/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒

📣📣ขอเชิญชวนทุกสำนักร่วมส่งข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ลงจุลสารฯ

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

30/08/2019

KM มุมดีดี มีสาระ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 พบกับองค์ความรู้
ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 17) ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในหัวข้อองค์ความรู้ “แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนา Digital Parliament" พูดคุยกับ ฝน สุดารัตน์ พงษ์เฉลียว Namfon Pl ดำเนินรายการโดย ปุ๊ ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร่วมสนุกตอบคำถาม รับของรางวัลท้ายรายการเช่นเคย 10 รางวัล

เอกสารประกอบ
- https://is.gd/sfFrZO
- https://is.gd/oh5RRu

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- https://is.gd/TwdnCZ
- https://is.gd/GyWrpa

ดำเนินการและผลิตรายการโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

#ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว

16/08/2019

KM มุมดีดี มีสาระ (สัญจร) ครั้งที่ 16 ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. พบกับองค์ความรู้ ประจำปี 2561 ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวข้อองค์ความรู้ “Strong Stronger Strongest : พันธสัญญาพัฒนาองค์กร
ใสสะอาด"

จัดทำโดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับ ผอ.สมใบ มูลจันที Sombai Moonjuntee และ วรณธร หงส์จรรยา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ดำเนินรายการโดย ปุ๊ เทคโนฯ ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล 10 รางวัลเช่นเคย

เอกสารประกอบ
- https://is.gd/X0TzZ6 หรือ
- https://is.gd/oh5RRu

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- https://is.gd/TwdnCZ หรือ
- https://is.gd/GyWrpa

จัดทำโดย
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

08/08/2019
วุฒิสภา

วุฒิสภา

ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการใช้หนังสือเสียงในโครงการ Read for the blind และพิธีส่งมอบหนังสืออักษรเบรลล์ฯ ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สวัสดีค่ะ.....สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒📑ทุกท...
05/08/2019

สวัสดีค่ะ.....
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง.
ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สวัสดีค่ะ.....สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒📑ทุก...
28/06/2019

สวัสดีค่ะ.....
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง.
ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp?SearchType=2
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

07/06/2019

รักษ์ถิ่น รักษ์ไทย ประจำวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 โดย วิเชียร บัวบาน
วิเชียร บัวบาน และงานที่ทำ
วิเชียร บัวบาน และการเดินทาง
TC Kaewvaree

05/06/2019

ช่วง2
ประชุมรัฐสภา สส. และ สว.
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
วันที่ 5 มิถุนายน2562 *11.00 น.*

05/06/2019

ประชุมรัฐสภา สส. และ สว.
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
วันที่ 5 มิถุนายน2562 *11.00 น.*

สวัสดีค่ะ.....สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒📑ทุกท...
30/05/2019

สวัสดีค่ะ.....
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

15/05/2019

>
การแสดงตนของผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จากที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๒📑ทุกท่านสามารถดาวน์โ...
01/05/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือน
เมษายน ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

19/04/2019

รายการ KM มุมดีดี มีสาระ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 วันนี้พูดคุยในเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลด้านกฎหมายของอาเซียน ร่วมตอบคำถามรับของรางวัล กับพี่แซม บุญสงค์ ทองอินทร์

02/04/2019
สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒📑ทุกท่านสามารถดาวน์โ...
26/03/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
เลือก "สิ่งพิมพ์" >> ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒📑ทุกท่านสามารถดา...
28/02/2019

สำนักประชาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่
ขอนำเสนอ #จุลสารบอกเล่าข่าว สนง. ฉบับเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

📑ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
> E-Library > เลือก "สิ่งพิมพ์" > ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

🌐http://library.senate.go.th/e-library/web/main_list.jsp…
เลือก "สิ่งพิมพ์" >> ค้นหา "บอกเล่าข่าว"

27/02/2019

รายการกฎหมายเที่ยงตรง ประจำวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดำเนินรายการโดย และ บุญสงค์ ทองอินทร์ และ ไกรฤกษ์ ต่วนภูษา (Krirerk Tuanpusa) ติดตามสาระความรู้ และภารกิจด้านการพิจารณากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติ รับฟังสด (Live!) เป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 12.00 นาฬิกา ทาง NLA Radio http://nlaradio.senate.go.th และ page:
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- วิทยุออนไลน์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ - NLA Radio

ที่อยู่

499, อาคารสุขประพฤติ, ถนนประชาชื่น
Bangkok
10800

- รถโดยสารประจำทาง ขสมก. สาย 66, 67, 70 - รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก สาย 1073 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน-โลตัส ประชาชื่น

ข้อมูลทั่วไป

ดำเนินการโดย - คณะอนุกรรมการจัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา - นักสร้างสุของค์กร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6628315888

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา องค์กรแห่งความสุขผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผม นาย อภิชาติ แก้วทอง ข้าราชการนักวิชาการลูกจ้างตำแหน่ง คณะกรรมการ(วุฒิสมาชิกกรรมาธิการ เศรษฐกิจและสังคม และร่างกฏหมายออกใช้หรือทดลองใช้และอุทรทุกคดีได้เพื่อให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย กรรมาธิการกฏหมาย แผน นโยบาย บุคคล ตรวจสอบ เข้าสอบแบบสรรหาด้วยพร้อมกันที่บขส.2552ขึ้นบัญชีสอบเข้าเป็นลูกจ้าง(นักวิชาการปฏิบัติการเป็นงานๆ ตำแหน่ง กรรมการ รองผู้อำนวยการ บขส.2552และกรรมการผูัอำนวยการ การบินไทย2555-2556) ที่อยู่ 38 ม.8 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 โทร. 0867672152 ขอสมัครงานตามประกาศผู้สอบเข้าขึ้นบัญชีไว้เข้าทำงานสนงเลขาธิการวุฒสภา
ขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักกรรมาธิการ๒ กลุ่มงานคณะกรนมาการวิสสมัญ๔ หนังสือได้รับแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
ต์