Clicky

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล แฟนเพจอย่างเป็นทางการของกองบัญชาก?

เปิดเหมือนปกติ

08/12/2022

ผบ.ตร. "กำชับ 14 เรื่องในที่ประชุมบริหารฯ สั่งเข้มแผนเผชิญเหตุปีใหม่ 66 จัดนิทรรศการมอบเป็นของขวัญ สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ยกระดับภาพลักษณ์ ตร.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) กำชับสั่งการในที่ประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ 9/2565 เน้นย้ำถึงแนวทางการยกระดับ ตร. ได้มีหนังสือคำสั่ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ให้ บช.น. และภ.1-9 ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ ตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับ บช./ภ. และ บก./ภ.จว. ให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2565 โดยคณะทำงานระดับ บก.ให้เริ่มออกตรวจตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ให้เสร็จสิ้นทุก สภ. ภายใน 30 มีนาคม 2566 และให้ สยศ.ตร. สรุปผลการตรวจของ บก., บช., จต., ตร. และคณะทำงานฯ ตร. ในการประชุมบริหารประจำเดือนแล้วรายงานให้ ตร. ทราบภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน, กำชับเรื่องการประเมินผลตามตัวชี้วัดในคดีอาชญากรรมโดยให้ สยศ.ตร. รวบรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 เพื่อประเมินผลและปรับแก้ไข

ในส่วนของเทศกาลปีใหม่ 2566 กำชับให้ สยศ.ตร. ยกร่างแผนป้องกันอาชญากรรมเพื่อให้ทุกหน่วยนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพื้นที่, ระดมกวาดล้างอาชญากรรม และกำหนดแผนเผชิญเหตุ หรือมาตรการในการป้องกันการฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ต่อความไม่สงบในพื้นที่ รวมถึงให้นำรูปแบบโครงการ STOP WALK TALK มาวิเคราะห์หาจุดเสี่ยง เพื่อปรับแผนการตรวจในการป้องกันการก่อเหตุห้วงวันหยุดยาว พร้อมให้เร่งรัดประชาสัมพันธ์โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชน (ฝากบ้านไวักับตำรวจ) ตลอดจนจัดทำแผนและมาตรการป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุ และอำนวยสะดวกการจราจรโดยถอดบทเรียนจากเทศกาลปีใหม่ 2565, เร่งรัดให้คณะทำงานจัดนิทรรศการของขวัญปีใหม่จากตำรวจไทยสู่ประชาชน โดยในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการดังกล่าว

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยังกำชับในหลายประเด็น เช่น การจัดทำคำของบประมาณ ซึ่งมอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร รอง ผบ.ตร. ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบแนวทางการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฯ งบประมาณ 2566 โดยเสนอคำของบประมาณให้ นายกรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนวันที่ 20 มกราคม 2566, ให้ สกบ. สำรวจความเห็นความต้องการเสื้อเกราะกันกระสุนของผู้ปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำคำของบประมาณ, การยกระดับภาพลักษณ์ของข้าราชการตำรวจและสร้างความพึงพอใจโดยให้ทุก บช. พิจารณาดำเนินการโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งหมู่บ้าน, ตรวจเยี่ยมชุมชนประจำเดือน ตามโครงการซองผ้าป่าข้อมูลข่าวสารที่ สภ.ม่วงสามสิบ และ ภ.3 เคยจัดทำ ซึ่ง ผบ.ตร. จะสุ่มตรวจว่าปฏิบัติจริงหรือไม่

ในส่วนของศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ให้ สทส. ทำโครงการประเมินศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ดีเด่น เพื่อพิจารณามอบรางวัลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือนสิงหาคม 2566 โดยนำผลการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการบริหารงานบุคคลระดับนายพล วาระประจำปี 2566

ทั้งนี้ ผบ.ตร. ยังกำชับเรื่องศูนย์รับคำปรึกษาการจัดการเรื่องความเครียดแก่ข้าราชการตำรวจ, โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับสถานีตำรวจหรือ Live Scan, การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด, การรับแจ้งเหตุ 191 และการดำเนินการหลังการรับแจ้ง, ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น กำชับให้ทุกหน่วยสำรวจอุปกรณ์การทำงาน ทั้งกล้องบันทึกภาพ, อุปกรณ์ประจำกาย, ประจำรถสายตรวจ การสืบสวนและสิ่งของจำเป็น ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และประการสุดท้าย การออกตรวจเยี่ยมหน่วย ซึ่งจะมีการออกตรวจเยี่ยมหน่วยและการขับเคลื่อนตามนโยบายของ ผบ.ตร. เช่น ด้านยาเสพติด, คดีออนไลน์, การฝึกประจำสัปดาห์ และการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยม โดยจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

08/12/2022

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8 ธ.ค.65 เวลา 10:30 น.พล.ต.ท.ณฐพล แสวงกิจ ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบ...
08/12/2022

8 ธ.ค.65 เวลา 10:30 น.
พล.ต.ท.ณฐพล แสวงกิจ ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) โดยมี พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา ผบก.อก.บช.ส. เป็นผู้แทน บช.ส. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภัทรศักดิ์ สุดใจ รอง ผบก.อก.บช.ส. และข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.

แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565
08/12/2022

แนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 5 กลุ่มสายงาน ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

6 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์  กิตติประภัสร์  ผบ.ตร.   เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/65  โดยมี  ...
07/12/2022

6 ธ.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/65 โดยมี พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. ,พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบช.ส.,พ.ต.อ.ชัชวาลย์ หมั่นนอก ผกก.ธร.กพ.ฯ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมศรียานนท์
ชั้น 2 อาคาร1 ตร.

ตำรวจไซเบอร์รับแจ้งความแล้วกว่า 60 ราย กรณีผู้เสียหายผูกบัญชีธนาคารไว้กับ Shopee แต่ถูกหักเงินชำระค่าสินค้าโดยไม่ทราบสาเ...
07/12/2022

ตำรวจไซเบอร์รับแจ้งความแล้วกว่า 60 ราย กรณีผู้เสียหายผูกบัญชีธนาคารไว้กับ Shopee แต่ถูกหักเงินชำระค่าสินค้าโดยไม่ทราบสาเหตุ

ผบ.ตร. สั่งทุกหน่วยใช้ 18 กฎเหล็ก แต่งตั้ง ‘สว.-รอง ผบก.’ วาระประจำปี 65
07/12/2022
ผบ.ตร. สั่งทุกหน่วยใช้ 18 กฎเหล็ก แต่งตั้ง 'สว.-รอง ผบก.' วาระประจำปี 65 | เดลินิวส์

ผบ.ตร. สั่งทุกหน่วยใช้ 18 กฎเหล็ก แต่งตั้ง ‘สว.-รอง ผบก.’ วาระประจำปี 65

ผบ.ตร. กำชับทุกหน่วยใช้ 18 กฏเหล็ก แต่งตั้ง สว.-รอง ผบก. วาระประจำปี 65 ขีดเส้นตายทุก บช. ต้องเสร็จภายใน 29 ธ.ค. นี้

7 ธ.ค.65 เวลา 10:00 น.พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1...
07/12/2022

7 ธ.ค.65 เวลา 10:00 น.

พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมสถานการณ์ด้านการข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบช.ส., พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบช.ส. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์ ผบก.ส.2, พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ ผบก.ส.4 และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.

ผบ.ตร. เปิดโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5  หรือ AFIS 5  โชว์ศักยภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ...
07/12/2022

ผบ.ตร. เปิดโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5 หรือ AFIS 5 โชว์ศักยภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สนับสนุนงานอาชญากรรม

วันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดและชมสาธิต โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5(Automated Fingerprint Identification System 5) หรือAFIS 5 พร้อมด้วย พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ,พล.ต.ท.วีระ จิระวีระ รอง จตช. ,พล.ต.ท. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ ผบช.สพฐ. , พล.ต.ต.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม รอง ผบช.สพฐ. ,พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สพฐ. ,พล.ต.ต.วรณัน สุขเจริญ รอง ผบช.สพฐ. ร่วมพิธี ณ กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร. กล่าวว่า “โครงการ ขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5 หรือAFIS 5 ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ เชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์ AFIS 5 จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนงานสืบสวนสอบสวนตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ
กองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้นำระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ Automated Fingerprint Identification System (AFIS) เข้ามาใช้งานตั้งแต่ปี 2537 ในมิติต่าง ๆงาน สืบสวนสอบสวน ได้แก่ สนับสนุนข้อมูลประวัติการกระทำความผิดของผู้ต้องหาและบุคคล การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล การตรวจสอบหมายจับ ทรัพย์หาย รถหาย แผนประทุษกรรม คนหายพลัดหลง และศพไม่ทราบชื่อ ฯลฯ ให้กับพนักงานสอบสวน
การให้บริการประชาชนและสังคม ในการให้บริการตรวจสอบประวัติอาชญากร เพื่อการสมัครงาน และการขออนุญาตต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
การสนับสนุนงานวิทยาการ โดยเป็นฐานข้อมูลการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝง ให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ AFIS เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนประวัติอาชญากร มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ AFIS 1- AFIS 5
ผบ.ตร.กล่าวอีกว่าว่า “ พิธิเปิด ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติระยะที่ 5 หรือAFIS 5 ในวันนี้เป็นการยืนยันความพร้อมการพัฒนาฐานข้อมูล ความเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล ช่วยในการสืบสวนจับกุมและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ข้อมูลระบบ AFIS 5 ประกอบด้วยฐานข้อมูลฝ่ามือ สันมือ ใบหน้า และม่านตา โดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 30 ล้านรายการ ความเร็วในการสืบค้น ลายพิมพ์นิ้วมือ 15 ล้านนิ้ว/วินาที รองรับปริมาณงานสืบค้นลายพิมพ์นิ้วมือ 15,000 ราย ต่อวัน รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย
นอกจากนี้ ตร. ยังมีระบบต่าง ๆ ที่สนับสนุนภารกิจในการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามเจตนารมย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของรัฐบาล ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการตรวจสอบประวัติอาชญากรสำหรับสถานีตำรวจ ระยะที่ 1 จำนวน 140 สถานี ซึ่งเป็นนโยบายของ ผบ.ตร.ในการนำระบบการตรวจสอบประวัติสู่สถานีตำรวจ ให้ตำรวจมีข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็วต่อการสืบสวนสอบสวน
2. ระบบจองคิวออนไลน์ สำหรับผู้ต้องการใช้บริการตรวจสอบประวัติผ่านเว็บไซต์ WWW.CRDQONLINE.COM
3. โครงการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเคลื่อนที่ (LIVESCAN PORTABLE)
4. โครงการตรวจสอบประวัติออนไลน์ ด้วยชื่อ-ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านเว็บไซต์ WWW.CRD-CHECK.COM
5. โครงการลบประวัติ ล้างความผิด คืนชีวิตให้ประชาชนของ ที่ขับเคลื่อน “

โฆษก ตร. ยืนยันเป็นใบสั่งจริง ตำรวจจราจรได้เริ่มใช้งานใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ค.65 เป็นต้นมา โด...
06/12/2022

โฆษก ตร. ยืนยันเป็นใบสั่งจริง ตำรวจจราจรได้เริ่มใช้งานใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ค.65 เป็นต้นมา โดยเป็นการนำระบบเทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาใช้ออกใบสั่งเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (4 ธ.ค.65) เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า กรณีภาพถ่ายใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ที่เพจ หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา นำมาโพสต์ โดยระบุ “ ใบสั่งแบบนี้มันจะไปติดที่หน้าต่างรถ อย่า scan จ่ายเด็ดขาด มันของปลอม เพื่อนเพิ่งได้รับมา” นั้น
ตนได้ตรวจสอบไปยังผู้ออกใบสั่ง คือ สน.บางยี่ขัน แล้วพบว่าเป็นใบสั่งจริง
และขอเรียนชี้แจงว่า ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ คือ การออกใบสั่งผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา ที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติชื่อว่า Police Ticket Management (หรือ PTM) เพื่อใช้เป็นโปรแกรมออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งตำรวจจราจรจะพิมพ์ใบสั่งออกมาจากเครื่องให้กับผู้ขับขี่ที่ทำผิดได้ทันที โดยจะใช้กรณีที่พบการกระทำผิดซึ่งหน้า (แบบเดียวกับใบสั่งรูปแบบที่ต้องเขียนด้วยลายมือ) เช่น ไม่สวมหมวกหรือไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ขับรถย้อนศร ขับรถฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางต่างๆ รวมถึงจอดรถในที่ห้ามจอดด้วย
ข้อมูลในใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะมีการระบุข้อหาและอัตราค่าปรับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ของ ตร. อย่างชัดเจนในใบสั่งทุกใบ โดยข้อมูลจะเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแบบ real time รวมถึงจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น วัน เวลา และสถานที่ที่ทำผิด ข้อมูลทะเบียนรถ ข้อมูลใบขับขี่ (กรณีพบตัวผู้ทำผิด) ชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่ออกใบสั่ง นอกจากนั้น จะมี QR Code ด้านล่างสำหรับอำนวยความสะดวกประชาชนในการชำระค่าปรับผ่านระบบ mobile banking และ QR Code สำหรับตรวจสอบใบสั่งของตนเอง ผ่านเว็บไซต์ E-ticket (https://ptm.police.go.th/eTicket)
ปัจจุบัน ใบสั่งของตำรวจจราจรจะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ
1) ใบสั่งแบบเขียนด้วยลายมือ
2) ใบสั่งสำหรับส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งจะเป็นกรณีตรวจจับโดยกล้องอุปกรณ์ และ
3) ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ รูปแบบของใบสั่งนั้น เป็นไปตามประกาศ ตร. เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64

สำนักงานตำรวจแห่งช่าติ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีดังกล่าว ส่งผลให้กระบวนการออกใบสั่งมีมาตรฐาน เป็นสากล โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน และเคารพกฎจราจร ซึ่งจะช่วยสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
06/12/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

หน้าหลัก
06/12/2022
หน้าหลัก

หน้าหลัก

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา แถลงการณ์ และประกาศสำนักพ...

06/12/2022

คำพ่อสอน ตำรวจไทย

“…ตำรวจที่แท้ จะต้องมีความรับผิดชอบ
ความสุจริต เป็นธรรม ในการกระทำ คำพูด
และความคิดเสมอ ต้องรักษาความกล้า ความอุตสาหะ
และความอดทนเสียสละไว้ มิให้เสื่อมถอย
จะต้องระมัดระวัง ควบคุมสติ ความรู้เท่าทันเหตุการณ์
ให้ได้ตลอดเวลา ทั้งต้องฝึกอบรมความรู้
และคิดวินิจฉัยให้เฉียบแหลม แจ่มใส
พร้อมที่จะนำมาใช้ได้ทุกขณะ
การระมัดระวังตั้งใจ และเตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอดังนี้
จักช่วยประคับประคอง และส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ที่ว่าเป็นภาระยากลำบากนั้นได้สำเร็จ…”

ตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2531
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ 18 เมษายน 2532

“ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้”
ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

06/12/2022

🚨หลอกขายของภัยร้ายอันดับ 1 บนโลกออนไลน์
เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของการหลอกขายของออนไลน์ ดังนี้
1.เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
2.ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าที่มีราคาถูกเกินจริง หรือสินค้าหายากในท้องตลาด (Limited Edition)
3.อ่านรีวิวจากผู้อื่นที่ซื้อสินค้าเดียวกัน ว่าเป็นอย่างไร น่าเชื่อถือหรือไม่
4.ค้นหาข้อมูลของผู้ขายและบัญชีธนาคารรับโอนเงิน ในเว็บไซต์ Search Engine เช่น google หรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูล ว่าผู้ขายหรือบัญชีที่รับโอนเงินเคยมีประวัติฉ้อโกง หรือไม่ส่งสินค้าหรือไม่
5.หากเป็นไปได้ควรเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางหรือเว็บไซต์ที่มีการรับประกันเงินคืนเมื่อไม่ได้รับสินค้า
==========================
ติดตาม PCT POLICE เพื่อรู้ทันความคิดของโจรออนไลน์
โทรปรึกษาสอบถาม 1441 หรือ 081-866-3000
แจ้งความออนไลน์ ได้ที่
https://www.thaipoliceonline.com/

06/12/2022

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุ การออกใบสั่ง ดำเนินการ 2 กรณี ยืนยัน ใบสั่งจราจรจริง สแกนจ่ายเงินค่าปรับได้ แปะหน้ารถกรณีตามหาตัวคนผู้ขับขี่ไม่เจอเท่านั้น

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์รูปภาพในเฟซบุ๊กโดยระบุว่าห้ามสแกนจ่ายเงินค่าปรับ ผ่านใบสั่งเจ้าหน้าที่ที่แปะหน้ารถ โดยบอกว่าเป็นใบสั่งปลอม ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงว่าตามภาพ เป็นใบสั่งจริง และประชาชนสามารถเสียค่าปรับด้วยการสแกนจ่ายได้

โดยการออกใบสั่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ที่ดำเนินการมี 2 กรณี คือ

1. จะให้ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อตัวผู้ขับขี่ ให้สะดวกต่อการชำระค่าปรับได้และลิงก์เชื่อมไปที่ระบบฐานข้อมูลทันทีโดยเครื่องออกใบสั่งตัวนี้ จะมีตัวอ่านบัตรประชาชนอยู่ในตัว เมื่อเสียบบัตรประชาชนเข้าเครื่องจะมีข้อมูลผู้ขับขี่ทันที ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่ประชาชนได้รับจากตำรวจจราจร

2. จะแปะหน้ารถ กรณีรถถูกล็อกล้อ ตามหาตัวผู้ขับขี่ไม่ได้เท่านั้น ยังไม่มีการส่งใบสั่งลักษณะนี้ไปที่บ้าน เหมือนกรณีใบสั่งกล้องวงจรปิด ที่ก็ต้องมีภาพหมายเลขทะเบียนรถยืนยันตัวด้วยเช่นกัน

น.ส.รัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการออกใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เชื่อมโยงฐานข้อมูลใบสั่งของสถานีตำรวจทั่วประเทศ และกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้บริการรับชำระค่าปรับจราจรใบสั่งทุกประเภท สามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” และ “เป๋าตัง” โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

และ สามารถชำระค่าปรับใบสั่งผ่านทางเว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์สำหรับประชาชน (e-Ticket) https://ptm.police.go.th/ ด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทาง พร้อมบริการตรวจสอบแต้มจราจรผ่านระบบออนไลน์ ขณะเดียวกัน ยังคงใช้ใบสั่งรูปแบบเก่า ที่เป็นแบบการจดบันทึกควบคู่กันไป

6 ธ.ค.65 เวลา 10:30 น.พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านโครงสร้างและการบริหารง...
06/12/2022

6 ธ.ค.65 เวลา 10:30 น.
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านโครงสร้างและการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา ผบก.อก.บช.ส. เป็นผู้แทน บช.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รอง ผบก.อก.บช.ส. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
04/12/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

https://www.thaipost.net/criminality-news/276585/
04/12/2022
'ผบ.ตร.'ลั่นเอาจริงเดินหน้ากวาดล้างทุนจีนสีเทา ยันไม่มีมวยล้ม

https://www.thaipost.net/criminality-news/276585/

ผบ.ตร.ลั่น เอาจริงเดินหน้ากวาดล้างทุนจีนสีเทา ยันไม่มีมวยล้ม ขอ3 สัปดาห์ต้องชัดใครเกี่ยวข้องมีเอี่ยวอยู่.....

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ -ผบ.ตร. เดินหน้าป้องกันปราบปราม ยาเสพติด -อาชญากรรมทางออนไลน์
04/12/2022
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ -ผบ.ตร. เดินหน้าป้องกันปราบปราม ยาเสพติด -อาชญากรรมทางออนไลน์

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ -ผบ.ตร. เดินหน้าป้องกันปราบปราม ยาเสพติด -อาชญากรรมทางออนไลน์

นับถึงขณะนี้ก็เป็นเวลาสองเดือนแล้ว ที่"พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์"หรือ"บิ๊กเด่น"เข้ามาปฏิบัติหน.....

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
02/12/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
02/12/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

เรียน ผู้บังคับบัญชา 2 ธ.ค.65 เวลา 10.30 - 11.30 น. พล.ต.ต.จรูญ  ไพลดำ ผบก.ส.4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำกิจ...
02/12/2022

เรียน ผู้บังคับบัญชา 2 ธ.ค.65 เวลา 10.30 - 11.30 น. พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ ผบก.ส.4 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
30/11/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

30/11/2022
30 พ.ย.65 เวลา 13:30 น.พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สกป. เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมการปฏิบัติ แนวทางการประชุมคณะกรรมการ...
30/11/2022

30 พ.ย.65 เวลา 13:30 น.
พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สกป. เป็นประธานการประชุม ซักซ้อมการปฏิบัติ แนวทางการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ผ่าน ระบบ (video conference) โดยมี พ.ต.อ.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์ รอง ผบก.อก.บช.ส. เป็นผู้แทน บช.ส. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.

28 พ.ย.65 เวลา 13:30 น.พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมี พล.ต.ต...
28/11/2022

28 พ.ย.65 เวลา 13:30 น.
พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมี พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ รอง ผบช.ส. พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์ ผบก.ส.2, พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ ผบก.ส.4 และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส., บก.ปอท.บช.ก. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.

28/11/2022

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก 5,200 อัตรา

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา ประกอบด้วย บช.น. 720 อัตรา, ภ.1 550 อัตรา, ภ.2 370 อัตรา, ภ.3 480 อัตรา, ภ.4 390 อัตรา, ภ.5 440 อัตรา, ภ.6 500 อัตรา, ภ.7 300 อัตรา, ภ.8 200 อัตรา, ภ.9 350 อัตรา, บช.ตชด. 700 อัตรา, บช.ก. 100 อัตรา และ บช.ส. 100 อัตรา

• กำหนดการ
ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 25 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565
สอบข้อเขียน วันที่ 29 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 24 เมษายน 2566

รับสมัคร และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

#รับสมัครตำรวจ
#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
28/11/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

28 พ.ย.65 เวลา 13:30 น.พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมของฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ข้าราชก...
28/11/2022

28 พ.ย.65 เวลา 13:30 น.
พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมของฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ณ. ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.

28 พ.ย.65 เวลา 13:00 น.พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ พร้อมด...
28/11/2022

28 พ.ย.65 เวลา 13:00 น.
พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุม ณ. ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.

28 พ.ย.65 เวลา 10:00 น.พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการโฆษกระดับ บช....
28/11/2022

28 พ.ย.65 เวลา 10:00 น.
พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการโฆษกระดับ บช. และ บก. ตามโครงการ “ทำดีมีรางวัล” ของ ตร. โดยมี พ.ต.อ.ภัทรศักดิ์ สุดใจ รอง ผบก.อก.บช.ส. เป็นผู้แทน บช.ส. พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร

28 พ.ย.65 เวลา 09:00 น.พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการตั้งคำของบประมาณปี 2567...
28/11/2022

28 พ.ย.65 เวลา 09:00 น.
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการตั้งคำของบประมาณปี 2567 โดยมี พล.ต.ท.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบช.ส. และ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ส.3, พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ ผบก.ส.4, พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา ผบก.อก.บช.ส. (เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1) และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคาร 2 ตร.

27/11/2022

รองโฆษกฯ เตือน พริตตี้-เน็ตไอดอล รอบคอบในการรับงานช่วงบอลโลก หากเข้าข่ายชวนเล่นพนันบอล โทษจำคุกสูงสุดถึง 1 ปี ทำผิดซ้ำรับโทษ 2 เท่า

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.หญิง ณพวรรณ ปัญญา รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งเตือนบุคคลที่มีชื่อเสียง ศิลปิน ดารา พริตตี้ เน็ตไอดอล และนักพากย์เสียง ให้ใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการรับงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โปรโมทเว็บไซต์ต่าง ๆ ต้องตรวจสอบรายละเอียดของงานและหลีกเลี่ยงงานที่มีความเสี่ยง ถ้าถูกนำไปใช้เพื่อการโฆษณาหรือชักชวนประชาชนให้เล่นการพนันทายผลแข่งขันฟุตบอล ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478

รองโฆษกฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หากเป็นการกระทำความผิดเดิมซ้ำอีก ต้องรับโทษเพิ่มตาม มาตรา 14 ทวิ ที่ระบุว่า เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบ 3 ปี (1) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังเป็นโทษจำคุกและปรับ ให้วางโทษทวีคูณ (2) ถ้าโทษซึ่งกำหนดไว้สำหรับความผิดที่กระทำครั้งหลังสุดเป็นโทษจำคุกหรือปรับ ให้วางโทษทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก กำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนให้รับชมในเชิงนันทนาการและการกีฬา รักษาสุขภาพในการรับชม ไม่ลักลอบเล่นการพนัน แนะผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด และหากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชม.

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

27/11/2022
ตำรวจด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก จว.ลำปาง สกัดจับรถบรรทุกลักลอบขนยาเสพติดได้กว่า 5 ล้านเม็ด

ตำรวจด่านตรวจยาเสพติดแม่พริก จว.ลำปาง สกัดจับรถบรรทุกลักลอบขนยาเสพติดได้กว่า 5 ล้านเม็ด

27/11/2022

ภัยอันตราย SMS หลอกโอนเงินป้องกันได้ง่าย ๆ ❗️

ภัยออนไลน์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SMS หรือข้อความที่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเพื่อให้โอนเงิน หรือส่งมาในรูปแบบลิงก์ให้กดเข้าไปยังแอปพลิเคชันหลอกลวงต่าง ๆ ที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ขอแนะนำประชาชนให้ตระหนัก ถึง 3 ข้อ ดังนี้

1. ตรวจสอบการใช้งานโทรศัพท์ของตนเอง เช่น เช็กโปรโมชั่นที่ใช้งานในปัจจุบัน และเช็กยอดการใช้งานอยู่เสมอ

2. ตรวจเช็กค่าใช้บริการในใบแจ้งหนี้ ซึ่งตรวจสอบได้ง่ายโดยผ่านแอปพลิเคชั่นจากผู้ให้บริการค่ายต่างๆ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานว่าใช้เกินจากที่ใช้จริงหรือไม่ และหากมีการตัดค่าใช้บริการโทรศัพท์ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ ควรหมั่นตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายเป็นประจำ

3. หมั่นดูแลและให้ความรู้กับผู้ใช้งานที่ยังขาดความเข้าใจ โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงวัยที่ใช้งานสมาร์ทโฟน ต้องเข้าใจ และรู้เท่าทัน SMS หลอกกินเงิน เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกลโกงจาก SMS ดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูล : ตำรวจ PCT

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

25 พ.ย.65 เวลา 09:30 น.พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการ...
25/11/2022

25 พ.ย.65 เวลา 09:30 น.
พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมบริหาร บช.ส. พร้อมมอบนโยบายการบริหารราชการ โดยมี พล.ต.ต.ยสวินท์ หรรษมนตร์ รอง ผบช.ส.(1), พล.ต.ต.วรวัฒน์ อมรวิวัฒน์ รอง ผบช.ส.(2), พล.ต.ต.มณฑล บัวจีบ รอง ผบช.ส.(3), พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบช.ส.(4) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ แจ้งอริยวงศ์ ผบก.ส.2, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ส.3, พล.ต.ต.จรูญ ไพลดำ ผบก.ส.4, พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา ผบก.อก.บช.ส. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว (ศพข.บช.ส.)

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
24/11/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

24/11/2022

ผบ.ตร.สั่งดูแลเยียวยา
"รองสารวัตร สภ.เมืองนราธิวาส"
ปูนบำเหน็จ 7 ขั้น เลื่อนยศ พล.ต.อ.
พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อื่น

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ จว.นราธิวาส พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.สั่งการดูแลเยียวยา
กรณี ร.ต.อ.สุทธิรักษ์ พันธนิยะ รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติงานจราจรและความมั่นคง สภ.เมืองนราธิวาส ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิด บริเวณแฟลตตำรวจ จว.นราธิวาส

ทั้งนี้ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้เสนอปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ โดยขอเลื่อนเงินเดือนให้ 7 ขั้น ขอพระราชทานยศเป็น พล.ต.อ. และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงขึ้นไม่เกิน 2 ชั้นตรา

รวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแลในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นเป็นกรณีพิเศษ อาทิ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร., เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าเงินเดือนสุดท้าย, เงินบำเหน็จตกทอด, เงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาฯ, เงินกองทุนสวัสดิการ ตร., เงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านตำรวจ, เงินบำนาญพิเศษรายเดือนสำหรับทายาท, เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี/ เงินยังชีพรายเดือนสำหรับบุตร, เงินเยียวยาจาก กยต.(ศอ.บต.), เงินทดแทนประกันชีวิต, เงินสวัสดิการสงเคราะห์จาก ภ.9, เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยฯ, เงินค่าจัดการศพจากองค์การทหารผ่านศึก, การบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของเงินช่วยเหลือต่าง ๆ นั้น ในเบื้องต้นรวมแล้วเป็นเงินประมาณ 3,774,760 บาท

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post
24/11/2022

Photos from สำนักงานตำรวจแห่งชาติ's post

22 พ.ย.65 เวลา 13:00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่...
24/11/2022

22 พ.ย.65 เวลา 13:00 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยมี พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง รอง ผบช.ส. เป็นผู้แทน บช.ส. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คธา เกษรมาลา ผบก.อก.บช.ส.(เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.), พ.ต.อ.หญิง ดุษฎี ตีรสมิทธ์ รอง ผบก.อก.บช.ส. และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล(video conference) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร 6 ตร.

ที่อยู่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622051823

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบัญชาการตำรวจสันติบาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2565
https://www.royaloffice.th/
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยสำหรับการเดินทางพี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ฝากเน้นย้ำ 10 ข้อ ขับขี่ปลอดภัย

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สำหรับในช่วง 7 วันอันตราย ได้มอบนโยบายให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ไปช่วยดูแลความปลอดภัยการเดินทางของพี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ซึ่งดูแลและรับผิดชอบงานด้านการจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร ได้ไปวางมาตรการป้องกัน และเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยในท้องถนน ในช่วงประชาชนเดินทางทั้งไปและกลับภูมิลำเนาไปฉลองเทศกาลปีใหม่ 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใย สำหรับการเดินทางพี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จึงอยากจะเน้นย้ำ 10 ข้อ ในการขับขี่ปลอดภัย ดังต่อไปนี้

1.สภาพร่างกายผู้ขับขี่มีความพร้อม พักผ่อนเพียงพอ
2.ตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง
3.ศึกษาและวางแผนเส้นทาง เพื่อให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัย
4.ดื่มไม่ขับ รวมถึงผู้โดยสารต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยเด็ดขาด
5.ถึงช้าหน่อยแต่ปลอดภัย ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด
6.ใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่และโดยสาร (หมวก เข็มขัด)
7.ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
8.ไม่เปิดเพลงเสียงดัง หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญในทาง
9.หากง่วงนอนหรือเพลีย ให้แวะพัก
10.มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางบนท้องถนน

สำหรับ ผู้ที่ใช้รถใช้ถนน หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ ขอความช่วยเหลือ นึกถึงตำรวจ โทร. 191 หรือ 1193
ตร. เตือน 4 ภัยออนไลน์ช่วงเทศกาล คริสต์มาส-ปีใหม่ รู้ไว้ ปลอดภัยกว่า

1.การซื้อของขวัญให้กันผ่านร้านค้าออนไลน์ เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงสั่งซื้อของแล้วไม่ได้สินค้า ได้รับสินค้าไม่ตรงปก หรือไม่มีคุณภาพ
2.การหลอกลวงเอาข้อมูลจากประชาชน จะเห็นได้ว่าจะมีร้านค้าและเว็บไซต์จำนวนมาก จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือที่เรียกว่าโปรโมชั่น ไม่ว่าจะเป็นการลดราคาสิ้นค้า หรือการแจกของขวัญต่าง ๆ ซึ่งจะมีคนร้ายเอาโอกาสนี้ จัดกิจกรรมลุ้นรับของขวัญหรือส่วนลด หลอกเอาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เพื่อนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน จึงควรระมัดระวังในการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ
3. การหลอกรับบริจาค ทำบุญ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนอาจต้องการทำบุญเพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลกับชีวิต มิจฉาชีพอาจมีการประกาศเชิญชวนให้ร่วมทำบุญ โดยอ้างบุคคลหรือกิจกรรมต่างๆ จึงควรตรวจสอบข้อมูลในกิจกรรมที่จะร่วมทำบุญว่า เป็นความจริงหรือไม่ อย่างไร ก่อนจะร่วมบริจาคเงินร่วมทำบุญออนไลน์
4. ข่าวปลอมที่ผู้ไม่หวังดีสร้างขึ้นเพื่อสร้างความสับสนให้กับสังคม ควรตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย www.antifakenewscenter.com หรือ สำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก่อนที่จะเชื่อหรือส่งต่อ มิเช่นนั้นท่านอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีและอาจถูกดำเนินคดี ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน หากพบเห็นบุคคลใด หรือเว็บไซต์ใด มีพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น สามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ไปตรวจเยี่ยม “ศูนย์บริหารงานป้องกันปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปป.ตร.)” โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่และการนำเทคโนโลยีส่วนขยายมาใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปริมาณคดีอาชญากรรม
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน เนื่องด้วยอยู่ในช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มจะกลับมาแพร่ระบาด จึงได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะที่รับผิดชอบดูแลงานป้องกันปราบปราม ดำเนินการจัดเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และควบคุมดูแลสถานบริการให้อยู่ในมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญร่วมชมงานกาชาดประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 โดยภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกชม เลือกซื้อสินค้าของสมาคมแม่บ้านตำรวจ ซึ่งรวบรวมสินค้าผลิตภัณฑ์จากครอบครัวตำรวจทั่วประเทศ และสามารถร่วมเล่นเกม สนุกๆ ชิงรางวัลได้อีกด้วย
เปิดประสบการณ์สนุก ช้อป ชม แชร์ บนหน้าจอ 24 ชั่วโมง ตลอด 14 วัน พบกันที่งานกาชาดออนไลน์
https://www.redcrossfair.com/
https://youtu.be/GEIJq6u-kRM
“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และ น้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน “ https://www.youtube.com/watch?v=tmdhqVaqkU0
“นำชม ที่พักข้าราชการตำรวจ สน.หัวหมาก รีโนเวทใหม่ พร้อมเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกาย มีลานกีฬา พร้อมลู่วิ่ง
ด้วยความใส่ใจของผู้บังคับบัญชา นำมาสู่ “โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่”
ตามที่ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายไว้
พ.ต.อ.วิชัย ณรงค์ ผู้กำกับการ สน.หัวหมาก บอกว่า “ที่พักคือจุดเริ่มต้นการดำรงชีวิต” จึงได้ทำการปรับปรุง สร้าง ความสวยงาม น่าอยู่ ให้กับ แฟลตตำรวจ สน.หัวหมาก ทั้ง 3 อาคาร ที่สร้างมา 40-50 ปีแล้ว”
https://www.youtube.com/watch?v=EVc1Op_g2g4
29 ต.ค.2564 พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท ผบก.ส.3 นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ส.3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.64 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โพสต์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.
20 ต.ค.64 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ศพข.ฯ จัดข้าราชการตำรวจในสังกัด จำนวน 10 นาย เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โพสต์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.
16 ส.ค.64 เวลา 08.30น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. ได้เข้าร่วมรับการตรวจหาเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยระบบ (ATK) เพื่อยับยังการแพร่ระบาด เชื้อไวรัส โควิด-19 ณ. เต็นท์ หน้า ตร.

โพสต์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.
30 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.ปพนธรรม์ กิจไชยพร รอง ผกก.ฝ่ายยุธศาสตร์ เป็นผู้แทน บก.อก.บช.ส. นำข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ส. จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๔ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๔ โดยมอบหน้ากากอนามัย พร้อมแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์สเปย์ให้กับประชาชนในชุมชนวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร ณ. วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร

โพสต์โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.อก.บช.ส.
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองทะเบียนประวัติอาชญากร TICAC-Thailand Internet Crimes Against Children สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร Mekong Tourism Coordinating Office ห้องสมุดเเละพิพิธภัณฑ์การพ Vorlak Thy- ធី វល័ក្ខណ៍ STREC CHULA MICE Capabilities American Citizen Services Bangkok Embassy of the Netherlands in Thailand หน่วยกิจการนิสิต คณะเศรษฐศา RE D ll Real Estate Development Chulalongkorn University ll CU CEPT Training CUEE LTR Long-term Resident Visa