กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ชั้น 12 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ลาดพร้าว)
เลขที่ 1106 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ
(5)

09/04/2024

✨จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.

✨กก.2 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้

✨ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ
รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ
รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ สุวรรณแสง รอง ผกก.2 บก.ปคบ.พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ.
✨วันที่ 4 เม.ย. 67 เวลาประมาณ 08.00 - 10.00 น.
ว่าที่ พ.ต.ต.กรเอก บริรักษ์กุล สว.กก.2 บก.ปคบ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ชป.3 กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา แจกน้ำดื่มและให้ข้อมูลแก่ผู้มาใช้บริการที่สถานีกลางบางซื่อ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

✨ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.     กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้    ภายใต้การอำนวยกา...
09/04/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.จิรกฤต ทองจินดา,พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ปคบ.
วันนี้ 5 เมษายน 2567 เวลาประมาณ13.00 น. นำโดย พ.ต.ท.อัมรินทร์ เลิศอาวาส สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมกำลังจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ชป.4 กก.4 บก.ปคบ. จำนวน 12 นาย ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดมฤคทายวัน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตำรวจ ปคบ. ปกป้อง คุ้มครอง ผู้บริโภควันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก...
06/04/2024

ตำรวจ ปคบ. ปกป้อง คุ้มครอง ผู้บริโภค

วันจักรี วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่๑)
ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
ของบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์
#ปคบ #กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค #สอบสวนกลาง #น้อมรำลึก

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี๕ เมษายน ๒๕๖๗ควรมิควรแล้วแต่จ...
05/04/2024

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๕ เมษายน ๒๕๖๗
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
#ทรงพระเจริญ #ตำรวจสอบสวนกลาง #ตำรวจปคบ

02/04/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.จิรกฤต ทองจินดา,พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ปคบ.
วันนี้ 28 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ10.00 น. นำโดย พ.ต.ท.อัมรินทร์ เลิศอาวาส สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมกำลังจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ชป.4 กก.4 บก.ปคบ. จำนวน 12 นาย ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองบ้านใหม่ ซอยนาวงประชาพัฒนา 2 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.   🔸กก.2 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้   🔸ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา...
02/04/2024

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
🔸กก.2 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
🔸ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์
รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ สุวรรณแสงรอง ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ.

🔸วันนี้ 28 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 10.30 น. พ.ต.ท.พงษ์พนา กรีฑา สว.กก.2 บก.ปคบ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ชป.4 กก.2 บก.ปคบ.ร่วมกับ กรรมการชุมชน และ อสม.ในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำจิตอาสา เข้าเยี่ยมบ้าน ผู่ป่วยติดเตียง,ผู้พิการทางสายตา,ผู้สูงอายุ ดังนี้
1. คุณยาย บุญส่ง กสิกรรณ (ผู้ป่วยติดเตียง) อยู่บ้านเลขที่ 108/701 เคหหะร่มเกล้า แยก 6-3 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กทมฯ
2 คุณยาย ทิพวรรณ ขายพุก (เป็นผู้สูงอายุโรค ความดัน เบาหวาน) อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108/508 ซ.4 โซน 8 เคหะร่มเกล้า 4-1 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง กทมฯ
3.คุณยาย ดาว (ผู้ป่วยพิการทางสายตา) อยู่บ้านเลขที่ 108/655 เคหะร่มเกล้า 15 แยก4-3 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นที่ใช้ใชีวิต ประจำวัน เช่น ข้าวสาร น้ำดื่ม บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป นม กระดาษชำระ ฯลฯ
🔸ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

02/04/2024

กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ.,
พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.
วันที่ 29 มี.ค. 67 เวลา 10.00 - 11.00 น. พ.ต.ท.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ชป.6 กก.1 บก.ปคบ.
ทำกิจกรรมจิตอาสามอบของให้กับบ้านพักคนชรา อาหาร เครื่องปรุงอาหาร ของใช้ประจำวัน สถานที่ มูลนิธิธานุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน
สถานที่ เลขที่ 159/4 วิภาวดีรังสิต 64 แขวงหลักสี่ เขตหลักสี่ กทม.

02/04/2024

วันนี้ (29 มี.ค.67) เวลาประมาณ 11.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง
ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.จิรกฤต ทองจินดา,พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐรอง ผกก.4 บก.ปคบ. มอบหมายให้

พ.ต.ต.ธันว์ธวัช อนุรักษนิยม สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.4 บก.ปคบ. ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ยากไร้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

02/04/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง, พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์, พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ, พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ, พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว, พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ., พ.ต.ท.จิรกฤต ทองจินดา, พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ปคบ.
วันนี้ 1 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 13.00 น. พ.ต.ท.พีระ พันธุวงศ์ สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมกำลังจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ชป.1 กก.4 บก.ปคบ. ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

💛💜สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีส...
02/04/2024

💛💜สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

✍️เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗

บก.ปคบ. ขอประชาสัมพันธ์วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 31 มีนาคม คลิปจาก 2475 Animation
31/03/2024

บก.ปคบ. ขอประชาสัมพันธ์
วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า 31 มีนาคม คลิปจาก 2475 Animation

2475 Dawn of Revolution

“วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ...
31/03/2024

“วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว”
เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2330

ตำรวจ ปคบ. ปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภคNo Gift Policy ทำงานด้วยความโปร่งใส งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ทุกโอกาส
27/03/2024

ตำรวจ ปคบ. ปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค

No Gift Policy
ทำงานด้วยความโปร่งใส งดรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด ทุกโอกาส

18/03/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.จิรกฤต ทองจินดา,พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ปคบ.
วันนี้ 18 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ10.30 น. นำโดย พ.ต.ท.อัมรินทร์ เลิศอาวาส สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมกำลังจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ชป.4 กก.4 บก.ปคบ. จำนวน 12 นาย ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาทำความสะอาด จัดเก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ถนน ศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.   🔸กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้   🔸ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา...
18/03/2024

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
🔸กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
🔸ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์
รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข
ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.

🔸 วันที่ 17 ก.พ.2567
เวลา 11.00 น. พ.ต.ท.มานิตย์
สุ่มมาตย์ สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.1 บก.ปคบ. พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
🔸ได้เข้าเยี่ยม นางคัมภี เมรี อายุ 85 ปี ณ บ้านเลขที่ 12/45
หมู่ที่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำดื่ม ปลากระป๋ิอง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม ขนม กระดาษชำระ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันสูงและป่วยติดเตียง
🔸ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ. กก.3 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้    วันนี้ ( 13 มี.ค.67 )เวลา 10.30น.ภายใ...
18/03/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ. กก.3 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้

วันนี้ ( 13 มี.ค.67 )เวลา 10.30น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง, พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์,
พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ, พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ,
พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว, พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ
รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.3 บก.ปคบ., พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์,
พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ รอง ผกก.3 บก.ปคบ.มอบหมายให้
พ.ต.ท.ชณิตพงศ์ ศิริเวช สว.กก.3 บก.ปคบ.
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.2 กก.3 บก.ปคบ. ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จว.สมุทรปราการ โดยร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

การปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพ...
06/03/2024

การปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

สุภาพบุรุษ สวมเสื้อและกางเกง โทนสีอ่อน
สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง กางเกง หรือผ้าถุง โทนสีอ่อน
ขอความร่วมมือ แต่งกายชุดสุภาพ งดเว้นเสื้อแขนกุด เสื้อสายเดี่ยว กระโปรงสั้นเหนือเข่า และกางเกงขาสั้น

ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาสักการะฯ โปรดเตรียมถุงผ้า สำหรับใส่ของใช้ส่วนตัว ยาประจำตัว น้ำดื่ม ร่ม/หมวก เนื่องจากไม่มีจุดบริการรับฝากสิ่งของ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีจุดบริการผู้พิการ และผู้สูงอายุ บริเวณทางเข้าประตูช้างค้ำ ด้านขวามือ โดยมีรถรางบริการไปที่หอคำหลวงในจุดที่ใกล้ที่สุด โดยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดไปสักการะบนหอคำหลวงได้ สามารถเดินเวียนหรือนั่งรถวีลแชร์ ทักษิณาวรรตรอบหอคำหลวง โดยพนมมือไหว้ระหว่างการเดินเวียน

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ
#พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

http://www.phralan.in.th/newsdetail.php?id=12&d=2655

https://www.facebook.com/photo/?fbid=706946218277646&set=a.551179123854357

ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเฉ...
06/03/2024

ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
วันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

#พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๖รอบ
#พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

http://www.phralan.in.th/newsdetail.php?id=12&d=2654

https://www.facebook.com/photo/?fbid=706868798285388&set=a.551179123854357

04/03/2024

🔸จิตอาสาตำรวจ สอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
🔸 กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
🔸ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง
พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ
พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ.พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์
พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์รอง ผกก.1 บก.ปคบ.
🔸วันที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น.- 20.00 น. พ.ต.ท.อนันต์ บัวแก้ว สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.1 บก.ปคบ. ได้ร่วมกันทำจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่เดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
🔸ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.   🔸 กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้   🔸ภายใต้การอำนวยการของ ภายใต้กา...
04/03/2024

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
🔸 กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
🔸ภายใต้การอำนวยการของ
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข
ผกก.1 บก.ปคบ.พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์รอง ผกก.1 บก.ปคบ.
🔸วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น.- 20.00 น. พ.ต.ท.กิตติพศ คงสูงเนิน สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.1 บก.ปคบ. ได้ร่วมกันทำจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่เดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
🔸ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา   จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.   กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้ วันนี้ ( 1 ม...
02/03/2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
วันนี้ ( 1 มีนาคม 2567 ) เวลา 12.00 น. - 15.00 น.
🔯 ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสสุข ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.
🔯มอบหมายให้พ.ต.ท.วิศรุต บางน้ำเค็ม สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.1 บก.ปคบ.
🔯 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่เดินทางมาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการ ชั่วคราว ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
🔯 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

02/03/2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา
จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง, พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์, พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ, พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ, พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว, พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ., พ.ต.ท.จิรกฤต ทองจินดา, พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐ รอง ผกก.4 บก.ปคบ.
วันนี้ 1 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 13.00 น. พ.ต.ท.พีระ พันธุวงศ์ สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมกำลังจิตอาสาข้าราชการตำรวจ ชป.1 กก.4 บก.ปคบ. ร่วมปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ วัดบัวขวัญ ซอยงามวงศ์วาน 23 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้บังคับบัญชา  ✨จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.  ✨กก.2 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้  ✨ภายใต้การอ...
02/03/2024

เรียน ผู้บังคับบัญชา

✨จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.

✨กก.2 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้

✨ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง
รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.อุดมศักดิ์ สุวรรณแสง รอง ผกก.2 บก.ปคบ.พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ รอง ผกก.2 บก.ปคบ.
✨วันที่ 29 ก.พ. 67 เวลาประมาณ 08.00 - 10.00 น.
ว่าที่ พ.ต.ต.กรเอก บริรักษ์กุล สว.กก.2 บก.ปคบ.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ชป.3 กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณภายในวัดและถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

✨ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

02/03/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ.,
พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์ รอง ผกก.1 บก.ปคบ.
วันที่ 29 ก.พ. 67 เวลา 10.00 - 11.00 น. ว่าที่ พ.ต.ท.กฤษณ์ พิพัฒน์พูนสิริ สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา ชป.6 กก.1 บก.ปคบ.
ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณลานวัด, ถวายสังฆทาน ให้กับทางวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีจิตใจสาธารณะ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
สถานที่ วัดลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

✨จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.  ✨กก.2 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้   ✨ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ...
02/03/2024

✨จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.

✨กก.2 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้

✨ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง
รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์
รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ.,
พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2 บก.ปคบ.,พ.ต.ท.อดุมศักดิ์ สุวรรณแสง
รอง ผกก.2 บก.ปคบ.พ.ต.ท.ธีรภพ พันธุชาติ
รอง ผกก.2 บก.ปคบ.
✨วันที่ 29 ก.พ. 67 เวลาประมาณ 06.30 - 08.00 น.
ร.ต.ต.กิติ์ธเนศ เอกศิริอภินันท์ รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.2 บก.ปคบ.จำนวน 3 นาย ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ร่วมกับบุคคลากรโรงเรียนหอวัง อำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยในการใช้ทางม้าลาย ให้กับนักเรียนโรงเรียนหอวัง ซอยวิภาวดีรังสิต 28 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


✨ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.   🔸 กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้   🔸ภายใต้การอำนวยการของ ภายใต้กา...
02/03/2024

🔸จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
🔸 กก.1 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
🔸ภายใต้การอำนวยการของ
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข
ผกก.1 บก.ปคบ.พ.ต.ท.ไพรัช พรมวงศ์พ.ต.ท.เอก มหาสวัสดิ์รอง ผกก.1 บก.ปคบ.
🔸วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น.- 12.30 น. พ.ต.ท.กิตติพศ คงสูงเนิน สว.กก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.1 บก.ปคบ. และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ข้าวสาร อาหารแห้ง สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก เครื่องปรุงอาหาร นม ผ้าอ้อม น้ำยาล้างแผล ฯลฯ
- บ้านเลขที่ 10 ซอยนาคเจริญ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
นางมยุรี อัชฌาสัย อายุ 80 ปี
เป็นผู้ป่วยสูงอายุหลายโรครุมเร้า
โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและกล่าวให้กำลังใจ

🔸ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.   กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้       วันนี้ (27 ก.พ.67) เวลาประ...
02/03/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.4 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
วันนี้ (27 ก.พ.67) เวลาประมาณ 10.00-12.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง
ผกก.4 บก.ปคบ.พ.ต.ท.จิรกฤต ทองจินดา,พ.ต.ท.กานต์กนิษฐ์ จงประเสริฐรอง ผกก.4 บก.ปคบ.
มอบหมายให้

พ.ต.ต.ธันว์ธวัช อนุรักษนิยม สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.4 บก.ปคบ. ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ชุมชน ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เ...
01/03/2024

ขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน
ที่จะเข้าร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
ตั้งแต่วันที่ ๒ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๗

โดยสามารถนำรถยนต์เข้าจอดยังจุดจอดรถที่กำหนดให้ ดังนี้
ลานจอดรถสนามหลวง
ราชนาวีสโมสร
ใต้สะพานพระราม ๘
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์
ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

27/02/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย กก.4 บก.ปคบ.
ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง,พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์,พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ,พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ,พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้ว,พ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.,
วันที่ 23 ก.พ.2567
เวลา 10.00-12.00 น. พ.ต.ท.อัมรินทร์ เลิศอาวาส สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.4 บก.ปคบ.จำนวน 12 นาย ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดนาวง ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จว.ปทุมธานี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

27/02/2024

จิตอาสาตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.
กก.3 บก.ปคบ. ขอรายงานผลการปฏิบัติ ดังนี้
• วันนี้ (23 ก.พ.67) เวลาประมาณ 10.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง
พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์ พ.ต.อ.ภาคภูมิ ศรีลาภะมาศ
พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ พ.ต.อ.ชัฏฐ นากแก้วพ.ต.อ.ปัญญา กล้าประเสริฐ รอง ผบก.ปคบ.พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ ศิริภัทรนุกุล ผกก.3 บก.ปคบ.พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์,พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ รอง ผกก.3 บก.ปคบ.มอบหมายให้

พ.ต.ท.วัลลภ นุชกำบัง สว.กก.3 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา กก.3 บก.ปคบ. ปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ที่่ชายหาดบางเสร่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี โดยได้ร่วมกันเก็บขยะรอบๆบริเวณชายหาด

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ที่อยู่

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621919191

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด