Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital PCAIR
Phramongkutklao Center of Academic and International Relation Administration Transformative Organization ความสามารถเฉพาะขององค์กร
ศูนย์บริหารงานวิชาการมีหน้าที่จัดการ สร้างปัจจัยสนับสนุนและปรับปรุงโครงสร้างให้เอื้ออำนวยต่อการศึกษา การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ และการปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นศูนย์การแพทย์ทหารที่มีความเป็นเลิศด้าน วิชาการ และงานบริการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีคณะกรรมการวิชาการซึ่งมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นประธาน มีตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ทั้งของโรงพยาบาล และหน่วยข้างเคียงเป็นกรรมการดำเนินการประชุมเดือนละครั้งเพื่อประสานงานและ ติดตามผลงานจากคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งประสานการปฏิบัติโดยสำนักงานวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

The 49th Phramongkutklao Annual Scientific Meeting(Hybrid meeting)Please scan this QR code for each conference room
21/11/2021

The 49th Phramongkutklao Annual Scientific Meeting
(Hybrid meeting)
Please scan this QR code for each conference room

📢 แจ้งกำหนดการสัมมนาและพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ชั้นปีที่1 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า...
14/06/2021

📢 แจ้งกำหนดการสัมมนาและพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ชั้นปีที่1
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564
โดยจัดในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom

📣ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 48 ''โควิด-19 กับการแพทย์วิถีใหม่ ( Covid-19 and New No...
16/11/2020

📣ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 48
''โควิด-19 กับการแพทย์วิถีใหม่ ( Covid-19 and New Normal in Clinical Practice )''
ในระหว่างวันที่ 23 - 27 พ.ย. 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า

📣ประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 48
''โควิด-19 กับการแพทย์วิถีใหม่ ( Covid-19 and New Normal in Clinical Practice )''
ในระหว่างวันที่ 23 - 27 พ.ย. 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า

Welcome Laos Military Medical Team10-12 Sep 2019 👏👏👏
10/09/2019

Welcome Laos Military Medical Team
10-12 Sep 2019 👏👏👏

PMK Resident#47 Seminar"Authentic Leadership"12-14 March 2019
12/03/2019

PMK Resident#47 Seminar
"Authentic Leadership"
12-14 March 2019

PMK Transformative Learning Course for Staff21-23 January, 2019 @ Balios Resort Khao-Yai
07/01/2019

PMK Transformative Learning Course for Staff

21-23 January, 2019 @ Balios Resort Khao-Yai

PMK TalkMorning Session46th Phramongkutklao Scientific Annual Meeting"Tough & Tech in Medicine"22 November 2018#toughand...
22/11/2018

PMK Talk

Morning Session

46th Phramongkutklao Scientific Annual Meeting

"Tough & Tech in Medicine"

22 November 2018

#toughandtech
#pmk2018

TOUGH & TECH in MEDICINE46th Phramongkutklao Scientific Annual Meeting22-24 November 2018@Phramongkutklao Hospital
19/11/2018

TOUGH & TECH in MEDICINE

46th Phramongkutklao Scientific Annual Meeting

22-24 November 2018

@Phramongkutklao Hospital

Tough&Tech in Medicine

การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 46

20-22 พย.2561

"Tough&Tech in Medicine"

Topic

"TOUGH"
Military medical service
Situation-based medicine
Integrative service in military medicine

"TECH"
Disruptive Technology in Healthcare
Precision Medicine
Robotic Surgery in Practice
AI in Pharmaceutical Service

PMK Talk
Passion
Motivation
Knowledge
.....in living, working, learning, etc.

The most enchanting and delightful meeting for most medical personnel in PMK and others......

Free registration on site

#toughandtech

New Our Vision Mission and ValuesPCAIRPhramongkutklao Center of Academic and International Relation Administration#PCAIR
07/11/2018

New Our Vision Mission and Values

PCAIR

Phramongkutklao Center of Academic and International Relation Administration

#PCAIR

New Vision Mission and Core Values

PCAIR

Phramongkutklao Center of Academic and International Relation Administration

#PCAIR

🎉🎉ประกาศ ผู้ที่ได้รับรางวัล รูปถ่ายดีเด่น จากงาน #pmkresidenttrip2018 ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว พัทยาเมื่อวันที่ 19-21 ก.ย...
06/11/2018

🎉🎉ประกาศ ผู้ที่ได้รับรางวัล รูปถ่ายดีเด่น จากงาน #pmkresidenttrip2018 ณ โรงแรม การ์เด้น ซีวิว พัทยา
เมื่อวันที่ 19-21 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา
📣ใครที่เป็นเจ้าของรูป 4 รูปนี้ สามารถมารับของรางวัลได้ที่
ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ได้เลยค่ะ 👏👏👏

02/11/2016
PMK - Department of Education

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น.

http://pmkacademic.com/?page=trainingdetail&id=19

College Education Responsive Template

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo
14/10/2016

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวิ...
14/10/2016

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.รร.๖

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 เริ่มแล้วค่ะ เช้านี้ เริ่มด้วยกิจกรรมใ...
22/09/2016

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 เริ่มแล้วค่ะ เช้านี้ เริ่มด้วยกิจกรรมในห้วข้อ"Communication and Medical Counseling" โดย อ.นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

#pmkresidenttrip2016

คาราโอเกะเริ่มแล้วค่ะ 🎤🎼#pmkresidenttrip2016
21/09/2016

คาราโอเกะเริ่มแล้วค่ะ 🎤🎼

#pmkresidenttrip2016

หลังจากสนุกกับกิจกรรม Walk Rally แล้ว ตอนนี้ทางคณะอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ที่วัดไชยวัฒน...
21/09/2016

หลังจากสนุกกับกิจกรรม Walk Rally แล้ว ตอนนี้ทางคณะอาจารย์และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ที่วัดไชยวัฒนารามค่ะ

#pmkresidenttrip2016

กิจกรรม Ice Breaking by พ.ท. สุธี อินทรชาติ และ พ.ท.วันปรีดี ตันติเสนีย์
21/09/2016

กิจกรรม Ice Breaking by พ.ท. สุธี อินทรชาติ และ พ.ท.วันปรีดี ตันติเสนีย์

เริ่มแล้วค่ะ 👉🏻👉🏻👉🏻 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเเรม Classic Kameo จ.อยุ...
21/09/2016

เริ่มแล้วค่ะ 👉🏻👉🏻👉🏻 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเเรม Classic Kameo จ.อยุธยา

#pmkresidenttrip2016

ออกเดินทางแล้วค่ะ 🚌🚌🚌 การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดอยุธยาอย่าลืม!!! ร...
21/09/2016

ออกเดินทางแล้วค่ะ 🚌🚌🚌

การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดอยุธยา

อย่าลืม!!! ร่วมสนุกกับกิจกรรมภาพถ่ายโดนใจ 📸
โดยการแชร์ภาพพร้อมคำบรรยาย และติดแฮทแท็ก
#pmkresidenttrip2016

ภาพใดโดนใจคณะกรรมการ รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าเพ้นท์ลายพระราชวังพญาไท จำนวน 20 รางวัล

Come Back Soon ^^
02/09/2016

Come Back Soon ^^

อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
20/06/2016

อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ
" Toward Better Health Care for the Elderly: Medicine & Nursing " บรรยายโดย คณาจารย์กองอายุรกรรม และ กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
วันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมดุสิตธานี ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้าประชุม ไม่เสียค่าลงทะเบียน ติดต่อ คุณพนมพร เส็งพล 082-328-2750 หรือ คุณเบล 02-763-3278
Link โปสเตอร์แบบชัด คลิก http://www.pmkmedicine.com/public1_detail.php?public1_id=32

Ms.Aumphaphan Subannaphong Medical School/ Faculty: Shanghai Medical College of Fudan UniversityAn elective medical cour...
14/01/2016

Ms.Aumphaphan Subannaphong
Medical School/ Faculty: Shanghai Medical College of Fudan University
An elective medical course in the Department of Internal Medicine (Gastroenterology, Nephrology and Neurology) and Department of Ophthalmology
Duration: November 2, 2015 – December 25, 2015

http://www.pmkacademic.com

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 58 - 26 พ.ย. 58 ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัด การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่...
03/12/2015

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 58 - 26 พ.ย. 58 ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัด การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 43 หัวเรื่อง "Healthy Living and Travelling Medicine"

โดยในวันที่ 23 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานองค์ปาฐกถา ในปาฐกถาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "แทนคุณแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 63

นอกจากนี้ยังมีมีหัวข้อบรรยายหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสและการดูแลสุขภาพขณะเดินทางให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ
บรรยายโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากกองต่างๆ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึงวิทยากรจากภายนอกอีกด้วย

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 58 - 26 พ.ย. 58 ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัด การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 43 หัวเรื่อง "Healthy Living and Travelling Medicine"

โดยในวันที่ 23 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานองค์ปาฐกถา ในปาฐกถาเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "แทนคุณแผ่นดิน" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 63

นอกจากนี้ยังมีมีหัวข้อบรรยายหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสและการดูแลสุขภาพขณะเดินทางให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆ
บรรยายโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากกองต่างๆ ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมถึงวิทยากรจากภายนอกอีกด้วย

02/12/2015
PMK - Department of Education

แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นข้าราชการสังกัด ทบ. (ปฏิบัติงาน รพ.รร.๖/วพม.)

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ จะรับสมัครผู้ขอรับทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อสนับสนุนในการศึกษา ดูงาน อบรม และเสนอผลงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
และทุนรายรับสถานพยาบาลปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้

- ประเภทฝึกอบรม/ดูงานระยะสั้น ณ ต่างประเทศ (๑ - ๓เดือน)
- ประเภททุนเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ
- ประเภทอบรมในประเทศ
- ทุนรายรับสถานพยาบาล รพ.รร.๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ศึกษาต่างประเทศ ๑ – ๒ ปี)

หากหน่วยมีผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารที่แนบ ประสงค์
จะสมัครขอทุนดังกล่าว ให้ส่งรายชื่อ พร้อมใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยถึง
ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ


***********ภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘***********


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
ได้ตามลิ้งที่แนบไว้ข้างล่าง
http://www.pmkacademic.com/?page=trainingdetail&id=14

College Education Responsive Template

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๘ กองออร์โธปิดิคส์ฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ๒...
21/10/2015

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๘ กองออร์โธปิดิคส์ฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ๒ สถาบัน ได้แก่
๑. Department of Orthopaedic Surgery, Singapore General Hospital, Singapore
๒. Department of Orthopaedic Surgery, International University of Health and Welfare Hospital, Japan
โดยมี พ.อ.พีระพล ปกป้อง รอง ผอ.รพ.รร.๖ เป็นประธานในพิธีฯ
พ.อ.สุพิชัย เจริญวารีกุล ผอ.กอธ.รพ.รร.๖ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
Assoc. Prof. Tan Mann Hong หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิคส์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายสิงค์โปร์
Prof. Tokifumi Majima หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิคส์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายญี่ปุ่น
ณ ห้องรับรับรอง ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๘ กองออร์โธปิดิคส์ฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเชิงวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ๒ สถาบัน ได้แก่
๑. Department of Orthopaedic Surgery, Singapore General Hospital, Singapore
๒. Department of Orthopaedic Surgery, International University of Health and Welfare Hospital, Japan
โดยมี พ.อ.พีระพล ปกป้อง รอง ผอ.รพ.รร.๖ เป็นประธานในพิธีฯ
พ.อ.สุพิชัย เจริญวารีกุล ผอ.กอธ.รพ.รร.๖ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย
Assoc. Prof. Tan Mann Hong หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิคส์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายสิงค์โปร์
Prof. Tokifumi Majima หัวหน้าหน่วยออร์โธปิดิคส์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายญี่ปุ่น
ณ ห้องรับรับรอง ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ

21 ตุลาคม 115 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท...
21/10/2015

21 ตุลาคม 115 ปี

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา...

จึงถือเอาวันนี้เป็น "วันพยาบาลแห่งชาติ"

ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
http://www.pmkacademic.com

21 ตุลาคม
115 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) #ThaiPBS

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 58 ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ  ได้จัด “พิธีเปิดระบบ PMK Teleconference”  ณ ห้องประชุมพญา...
24/09/2015

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 58 ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัด “พิธีเปิดระบบ PMK Teleconference” ณ ห้องประชุมพญาไท รพ.รร.๖ โดย ผอ.รพ.รร.๖ เป็นประธานในพิธีฯ

สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10

http://www.pmkacademic.com

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 58 ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ ได้จัด “พิธีเปิดระบบ PMK Teleconference” ณ ห้องประชุมพญาไท รพ.รร.๖ โดย ผอ.รพ.รร.๖ เป็นประธานในพิธีฯ

สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10

http://www.pmkacademic.com

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภ...
24/09/2015

วันที่ 24 กันยายน
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ ในกาลต่อมา

ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
http://www.pmkacademic.com

การตรวจระเบียบการแต่งของกำลังพล ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.รร.๖
09/06/2015

การตรวจระเบียบการแต่งของกำลังพล ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.รร.๖

ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน พล.ต.นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา เมื่อ วันที่ ๒ เม.ย. ๕๘  คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่  ศูนย์บริหารงานว...
08/04/2015

ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน พล.ต.นพ. สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

เมื่อ วันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.รร.๖ ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านหัวหน้าศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ รพ.รร.๖ ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น Congratulations!!

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo
08/04/2015

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo

พลตรี สิรรุจน์  สกุลณะมรรคา  หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ (คนปัจจุบันคร้าบบบ :) )
25/12/2014

พลตรี สิรรุจน์ สกุลณะมรรคา

หัวหน้าศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ฯ (คนปัจจุบันคร้าบบบ :) )

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo
25/12/2014

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo

การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 42 ภายใต้หัวข้อ PMK 2014 : Practical Points in Critical Care and Emergency Medici...
05/11/2014

การประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 42 ภายใต้หัวข้อ PMK 2014 : Practical Points in Critical Care and Emergency Medicine

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ :

http://www.pmkacademic.com

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo
20/10/2014

Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital's cover photo

ที่อยู่

ถนน ราชวิถี
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 354 7651

เว็บไซต์

http://www.pmkacademic.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Center of Academic and International Relations Administration, PMK Hospital:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

PMK Resident Trip 2017 For PMK Resident # 47 20-22 September 2017 Felix River Kwai Resort Kanchanaburi See you.... #pmkresidenttrip2017 #pmkresident47