Forest Engineering

Forest Engineering ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ มีการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้ - การรังวัดทำแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ - Forest operation (การทำไม้ การขนส่ง การยศาสตร์ป่าไม้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) - เครื่องจักรกลทางป่าไม้ - งานวิศวกรรมป้องกันและฟื้นฟูป่าไม้ (โดยใช้พืชเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรม) - เทคโนโลยีสารสนเทศป่าไม้และการประยุกต์ใช้
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ศุกร์นี้ อยากรู้ ต้องมาหาคำตอบไปด้วยกัน
30/09/2020

ศุกร์นี้ อยากรู้ ต้องมาหาคำตอบไปด้วยกัน

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุมานะอุตสาหะ และสร้างชื่อเสียงใ...
25/09/2020

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอแสดงความขอบคุณ ผศ.ดร.วันชัย อรุณประภารัตน์ ที่ปฏิบัติงานด้วยความมุมานะอุตสาหะ และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน ทั้งในระดับภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตลอดมา

***เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พ.ศ.2563***

Student members Academic Year 2020
08/09/2020

Student members
Academic Year 2020

FE Meeting
10/08/2020

FE Meeting

บรรยากาศโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบออนไลน์
15/07/2020

บรรยากาศโครงการนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบออนไลน์

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09/07/2020

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ด่วน!!! เปลี่ยนแปลงวันเวลาลงทะเบียนเรียน สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบแล้วไม่พบปัญหาไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทำไม้ (01303311) ขอให้นิสิตลงทะเบียนเข้ารายวิชาใน edufarm ให้เรียบร้อ...
08/07/2020

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทำไม้ (01303311) ขอให้นิสิตลงทะเบียนเข้ารายวิชาใน edufarm ให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียนนะคะ

เจอกันคลาสแรก วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น

ปฐมนิเทศออนไลน์ครั้งแรกของภาควิชา!!นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับ หน้ากาก KU Nano
26/06/2020

ปฐมนิเทศออนไลน์ครั้งแรกของภาควิชา
!!นิสิตที่เข้าร่วมจะได้รับ หน้ากาก KU Nano

ทุนเรียนต่อสาขาวิศวกรรมป่าไม้โดยตรง ใครสนใจ รีบเลย
12/06/2020
ทุนป.โทและป.เอก ด้านวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม & วิศวกรรมป่าไม้ ที่ U. of Canterbury | Scholarship.in.th

ทุนเรียนต่อสาขาวิศวกรรมป่าไม้โดยตรง ใครสนใจ รีบเลย

ทุนป.โทและป.เอก ด้านวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม & วิศวกรรมป่าไม้ ที่ U. of Canterbury By Minerva - June 12, 2020 ทุน Owen Browning Scholarships ในด้านป่าไม้ จาก University...

ศึกษาการใช้โปรแกรม เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนแบบ New Normal
10/06/2020

ศึกษาการใช้โปรแกรม
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนแบบ New Normal

05/06/2020
Kasetsart University

สำหรับนิสิตที่มีข้อสงสัยเรื่องค่าเทอม ประเด็นเรื่องค่าเทอม นาทีที่ 8.45 ครับ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้ใช้แนวทางการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในแบบผสม ระหว่างการเรียนออนไลน์ และ การเข้าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนิสิตด้านการศึกษา 500 ล้านบาท การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และระบบการสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตในการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงการเตรียมสถานที่ ห้องเรียน ห้องพักรอเรียน และอื่น ๆ

Kasetsart University
05/06/2020

Kasetsart University

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 18 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีประกาศเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบต่อไป

อีก 1 บริการน่าสนใจ ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดหามาให้ครับ
30/05/2020

อีก 1 บริการน่าสนใจ ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดหามาให้ครับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ COURSERA มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิตทุกวิทยาเขต และเพื่อให้อาจารย์เรียนรู้วิธีการสอนออนไลน์กว่า 4,000 หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เปิดโอกาสให้สมัครเรียนได้ฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

https://www.coursera.org/programs/kasetsart-university-on-coursera-52df2

วิธีการเข้าใช้งาน ดูรายละเอียดได้ที่
https://registrar.ku.ac.th/coursera/

Microsoft office ตัวล่าสุด ก็มีบริการแบบถูกลิขสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
29/05/2020

Microsoft office ตัวล่าสุด ก็มีบริการแบบถูกลิขสิทธิ์สำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ

📢 มีข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วจ้า!!!
🎉 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการดาวน์โหลด Microsoft Office365 ProPlus สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ทุกวิทยาเขต

📌 ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งได้ 5⃣ อุปกรณ์

🔖 ภายใต้โดเมนรหัสบัญชี [email protected]

✅ ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งได้ที่เว็บ www.office.com

👉 คู่มือการติดตั้งสำหรับ window https://download.ku.ac.th/Microsoft%20office365.pdf

👉 คู่มือการติดตั้งสำหรับ mobile 📱
https://download.ku.ac.th/App%20Office365.pdf

⛔ สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Office365 ProPlus กรณีที่มี Office Professionals เวอร์ชั่นต่างๆ ผู้ใช้ต้องดำเนินการ Uninstall ออกจากเครื่อง

✅ หมายเหตุ :
👉 กรณีผู้ใช้บริการต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหา (ช่วงเวลาปิดทำการ) สามารถส่งข้อความมาที่ INBOX เฟสบุ๊ค หรืออีเมล. [email protected]

#ocsservices

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดหา software ลิขสิทธิ์ให้นิสิตและบุคลากรทุกคน ใครใช้ software ของค่าย adobe สามารถดาวน์โหลดแบบถูกลิขส...
26/05/2020

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดหา software ลิขสิทธิ์ให้นิสิตและบุคลากรทุกคน ใครใช้ software ของค่าย adobe สามารถดาวน์โหลดแบบถูกลิขสิทธิ์ไปใช้ได้ครับ

📢 มีข่าวดีมาบอกจ้า 🎉 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับบุคลากรและนิสิตปัจจุบัน

🔖 สำหรับดาวโหลดไฟล์ติดตั้งใช้รหัสบัญชีนนทรี [email protected]
✅ เข้าใช้งาน adobe creative รหัสบัญชี [email protected]

👉 ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บ https://download.ku.ac.th

👉 คู่มือการติดตั้งhttps://download.ku.ac.th/M_adobe.pdf

🔖 สำหรับหน่วยงานที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้ทำหนังสือบันทึกข้อความส่งถึงผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งแจ้งชุดไอพีของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นั้น สำหรับใช้ในการเรียนการสอน

1⃣ ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 32bit
- Illustrator
- Acrobat DC
- InDesign
- Bridge
- Dreamweaver
- InCopy

2⃣ ซอฟต์แวร์ที่สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 64bit และ mac os
- Photoshop
- Illustrator
- Acrobat DC
- InDesign
- Bridge
- Dreamweaver
- InCopy
- XD
- Prelude
- Premiere Pro
- Premiere Rush
- After Effects
- Lightroom Classic
- Dimension
- Animate
- Character Animator
- Audition
- Media Encoder

*********************
✅ หมายเหตุ :
👉 กรณีผู้ใช้บริการต้องการสอบถามหรือแจ้งปัญหา (ช่วงเวลาปิดทำการ) สามารถส่งข้อความมาที่ INBOX เฟสบุ๊ค หรืออีเมล. [email protected]

#ocsservices

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้FE42
14/05/2020

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้
FE42

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำhttp://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsdetai...
06/05/2020
คณะวนศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsdetail.php?newsid=1071

http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsuploadfile/1071-2020-05-05_131010.pdf

ด้วยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างและเเต่งตั้งบุคคลเข้า....

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08/04/2020

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตทุกระดับการศึกษาเข้าประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตั้งแต่ ๒๓ มีนาคม - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ที่ https://regis.ku.ac.th/AssessKU-V3


* *นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าประเมิน จะนับเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการด้านการคิดและการเรียนรู้ **

ขอความร่วมมือนิสิตและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประเมินครับ
27/03/2020
ประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย 2562

ขอความร่วมมือนิสิตและอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประเมินครับ

ขอความร่วมมือนิสิตและอาจารย์ทุกท่านร่วมประเมินการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษ...

ประกาศหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2563
16/03/2020

ประกาศหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16-22 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศหยุดการเรียนการสอน
ที่ บางเขน 16 - 22 มีนาคม 2563
และเปิดเรียนตามปกติ 23 มีนาคม 2563
ส่วนแนวทางเพิ่มเติม ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ ต่อไป

11/03/2020
Training course for ICC1 & ICC2 (International Chainsaw Certificate)

บรรยากาศการฝึกอบรมการใช้เลื่อยยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล ในระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา
https://youtu.be/BSjviHOJLqg

by ABA International and Kasetsart University during 2-6 March 2020 at Thong pha pum plantation, Kanchanaburi. Music by bensound.com

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกับ ABA International จัดฝึกอบรมการใช้เลื่อยยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล ในระหว่างวันท...
09/03/2020

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกับ ABA International จัดฝึกอบรมการใช้เลื่อยยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล ในระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเลื่อยยนต์ การบำรุงรักษา การทอนไม้ และการล้มไม้ขนาดเล็ก ICC1 & ICC2 (International Chainsaw Certificate) โดยเน้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ ภาควิชาฯขอขอบพระคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรมดังกล่าว ใครที่พลาดการอบรมในครั้งนี้ไป ภาควิชาฯจะมีการจัดฝึกอบรมอีกครั้งในช่วงปลายปี

Department of Forest Engineering together with ABA international held the chainsaw training during 2-6 March 2020 at Thong Tha Phum Plantation, Kanchanaburi province. The key objective of this training course is to increase work safety awareness to all candidates. The content of training including chainsaw components, maintenance, crosscutting, and tree felling. To those who missed this train, we will organise similar training one more time at the end of this year.

Stay tuned!

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ร่วมกับ ABA International จัดฝึกอบรมการใช้เลื่อยยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสากล ในระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ สวนป่าทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้เรียนรู้ส่วนประกอบของเลื่อยยนต์ การบำรุงรักษา การทอนไม้ และการล้มไม้ขนาดเล็ก ICC1 & ICC2 (International Chainsaw Certificate) โดยเน้นความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ ภาควิชาฯขอขอบพระคุณองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรมดังกล่าว ใครที่พลาดการอบรมในครั้งนี้ไป ภาควิชาฯจะมีการจัดฝึกอบรมอีกครั้งในช่วงปลายปี

Department of Forest Engineering together with ABA international held the chainsaw training during 2-6 March 2020 at Thong Tha Phum Plantation, Kanchanaburi province. The key objective of this training course is to increase work safety awareness to all candidates. The content of training including chainsaw components, maintenance, crosscutting, and tree felling. To those who missed this train, we will organise similar training one more time at the end of this year.

Stay tuned!

ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ABA International และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนามาตรฐานการใช้เลื่อยยนต์ที...
28/02/2020

ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ABA International และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนามาตรฐานการใช้เลื่อยยนต์ที่ถูกต้อง ยกระดับฝีมือแรงงานภาคป่าไม้ พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แลกเปลี่ยนบุคลากร และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 องค์กร ABA International ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ในโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมรวมถึงมาตรฐานการใช้เลื่อยยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสากล ความเป็นรุกขกรมืออาชีพ โดยครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนบุคลากร ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพป่าไม้ และพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี Mr.William Robb ประธาน ABA International และ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท หมดเขตรับสมัคร 13 มี.ค.2563
28/02/2020

รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท
หมดเขตรับสมัคร 13 มี.ค.2563

บรรยายพิเศษ Chainsaw work safety
25/02/2020

บรรยายพิเศษ Chainsaw work safety

19/02/2020
จากข้อคิดเห็นของนิสิตที่ใช้บริการห้องสมุดคณะวนศาสตร์ เกี่ยวกับหนังสือใหม่ของห้องสมุด ที่ส่วนใหญ่เป็น textbook ที่เหมาะกั...
27/01/2020

จากข้อคิดเห็นของนิสิตที่ใช้บริการห้องสมุดคณะวนศาสตร์ เกี่ยวกับหนังสือใหม่ของห้องสมุด ที่ส่วนใหญ่เป็น textbook ที่เหมาะกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ ห้องสมุดคณะวนศาสตร์จึงเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี เสนอชื่อหนังสือที่ต้องการให้มีบริการในห้องสมุด เพื่อจะได้รวบรวมและจัดซื้อต่อไป

https://docs.google.com/forms/d/1PB5BQlDpp05S8aYWDIFZ-qg7X6zhH5aHie3TjW6iHm0/viewform?edit_requested=true

แบบสอบถามความต้องการซื้อหนังสือเพื่อการเรียนการสอนของห้องสมุดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหนังสือให้ตรงกับความต้องการของนิสิตทุกระดับชั้น ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ จะขอบคุณยิ่ง

สแกน QR-code นี้ได้เลย 😁

https://docs.google.com/forms/d/1PB5BQlDpp05S8aYWDIFZ-qg7X6zhH5aHie3TjW6iHm0/viewform?edit_requested=true

14/01/2020
10/01/2020
08/01/2020
ด่วน !! รับจำนวนจำกัด
07/01/2020

ด่วน !! รับจำนวนจำกัด

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอขอบคุณบริษัทSDMที่สนับสนุนการสร้างภาพสามมิติของโครงสร้างระบบรากพืชไม้ป่าด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเน...
12/11/2019

ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ ขอขอบคุณบริษัทSDM
ที่สนับสนุนการสร้างภาพสามมิติของโครงสร้างระบบรากพืชไม้ป่าด้วยเครื่องเลเซอร์สแกนเนอร์

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายนายณรงค์เดช เดชคง
21/10/2019

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
นายณรงค์เดช เดชคง

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ทุกคน
14/10/2019

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตจากภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ทุกคน

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Forest Engineeringผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด