ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ BlueHouse

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ BlueHouse ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับประชาชน และประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
(3)

สืบเนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากผู้สัญจร บนถนน เลียบคลองชลประทาน สายบางขวัญ,คลองเขื่อนยันบางขนาก มีการตีเส้นจราจร เก่าแ...
22/10/2020

สืบเนื่องจากได้รับการร้องทุกข์จากผู้สัญจร บนถนน เลียบคลองชลประทาน สายบางขวัญ,คลองเขื่อนยันบางขนาก มีการตีเส้นจราจร เก่าและใหม่ทำให้ผู้ใช้ถนนสับสน เนื่องจากมีการขยายถนน นายอมรชัย ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการBLUE HOUSE ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงได้ทำการเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ของประขาชนต่อแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา เพื่อทำการแก้ไขต่อไป
#เจ้าหน้าที่มาทำการทาสีดำเพื่อปิดสีขาว ลดการสับสนของผู้สัญจร และการใช้ถนน
#ขอบคุณแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา
#นายอมรชัย ปิ่นเจริญ
#blue houseศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต2

นายอมรชัย  ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต  2 ได้ลงพื้นที่รับการร...
19/10/2020

นายอมรชัย ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ลงพื้นที่รับการร้องทุกข์จากผู้นำชุมชนและประชาชนใน ต.บ้านซ่องและ ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคามเนื่องจากมีการสร้างถนนหลวงหมายเลย 319 ทำให้ถนนสูงขึ้นกว่าเดิมมาก จึงทำให้การระบายน้ำผ่านถนนจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งลงไปที่คลอง และที่รับน้ำตามธรรมชาติ อย่างยาก จึงส่งผลให้น้ำท่วมขังเป็นไปวงกว้าง ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือน รวมทั้งพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์และข้าวของเครื่องให้ภายในบ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

19/10/2020
ศูนย์บลูเฮ้าส์...เข้าถึงพึ่งได้ใกล้ชิดติดดินพื้นที่ขอนแก่น/Ohmo style โอ

ศูนย์บลูเฮ้าส์...เข้าถึงพึงได้ใกล้ชิดติดดินพื้นที่ขอนแก่น/Ohmo style โอ
https://youtu.be/rtc5WfgRst8

#ศูนย์บลูเฮ้าส์ #ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สัญจรลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นให้ความรู้สิทธิพื้นฐานของประชาชนโดย.....

ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน หรือศูนย์ BLUE House พรรคประชาธิปัตย์ จัดอบรมตามโค...
18/10/2020

ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน หรือศูนย์ BLUE House พรรคประชาธิปัตย์ จัดอบรมตามโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับ 3 กลไก ในการช่วยเหลือประชาชนตามกลยุทธ์ 'เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน' เพื่อเป็นการแนะนำศูนย์ ฯ ให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นได้รับทราบถึงภารกิจและหน้าที่ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในเบื้องต้น ผ่านกลไกพรรคการเมืองที่เก่าแก่และมีมาตรฐานในการทำงานมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้ง ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับไวรัสโควิด - 19 ที่นอกจากมีความร้ายแรงต่อชีวิตแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลกอีกด้วย

โดย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการศูนย์ BLUE House กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยย้ำถึง 3 กลไกหลักในการทำงานของพรรค คือ รัฐมนตรี ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค ในการช่วยเหลือประชาชน และได้ยกผลงานของทางศูนย์ฯ ที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การพูดคุยระดมสมองในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง การจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหาประชาชนด้วย ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ ยังย้ำด้วยว่า ที่มาพบปะประชาชนในวันนี้ ตั้งใจจะมารับฟังปัญหา เพื่อนำมาแก้ไขเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ได้มาเพื่อมุ่งหวังประโยชน์ทางการเมืองเฉพาะพรรคแต่อย่างใด
"ทางศูนย์ฯ มีความตั้งใจแต่แรกว่า จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่เดือดร้อนในทุกพื้นที่ ไม่ว่าตรงนั้นจะมี ส.ส. หรือไม่ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนั้น ทางพรรคประชาธิปัตย์ ไม่มี ส.ส. มากว่า 30 ปี แล้ว แต่พรรคฯ ก็มีผลงานให้กับชาวขอนแก่นมาโดยตลอด และยังมีนายจิตติ เชิดชู อดีตผู้สมัคร ส.ส. เขต1 จ.ขอนแก่น ของพรรค ยังลงพื้นที่รับฟังและคอยดูแลแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีประชาชนทั้งชาวจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ได้มานำเรื่องร้องเรียนและมาปรับทุกข์ให้กับทางศูนย์ฯ ได้รับฟัง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการเกษตรขั้นพื้นฐาน การดำรงชีวิตที่ยังมีรายได้ น้อยกว่ารายจ่าย ผลกระทบจากการใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ปัญหาการจราจรที่ติดขัดเหมือนกับเมืองใหญ่อื่นๆ เป็นต้น ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จะได้รวบรวมปัญหาและนำกลไกของพรรคทั้ง 3 มาทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป " นายเมฆินทร์กล่าว

*** อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ***

https://www.naewna.com/local/525828/preview
https://www.pimthai.co.th/49563

18/10/2020
บลูเฮ้าส์แนะนำสถานที่...ต้นตาลรีสอร์ท/Ohmo style โอ

บลูเฮ้าส์แนะนำสถานที่...ต้นตาลรีสอร์ท/Ohmo style โอ
https://youtu.be/X3WFk0c1KUo

#ศูนย์บลูเฮ้าส์ #ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน มาเพชรบุรีแล้วนึกไม่ออกว่าจะพักที่ไหนเราแนะนำต้นตาลรีสอร์ทตั้งอ.....

นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ (BLUE HOUSE) พร้อมด้วยนายก...
12/10/2020

นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ (BLUE HOUSE) พร้อมด้วยนายกัมพล สุภาแพ่ง และ นายอรรถพร พลบุตร 2 อดีต ส.ส. เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ของอำเภอท่ายาง นำโดยนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านเลขที่ 20 หมู่ 7 ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง จ. เพชรบุรี เพื่อช่วยเหลือนายประชวน ว่องไว อายุ 60 ปี

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ และคณะจากอำเภอท่ายาง ได้สอบถามถึงความเป็นอยู่และปัญหาที่เกิดขึ้น จนทราบว่า นายประชวน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ รวมทั้ง มีปัญหาสุขภาพคือป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง จึงไม่สามารถออกไปทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทางศูนย์ฯ จึงได้วางแผนกับทาง อ.ท่ายาง ที่จะมาช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของ นายประชวน ให้สามารถกันแดดกันฝน และได้มีการมอบถุงยังชีพและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตด้วย

นายเมฆินทร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ร่วมกับ 2 อดีต ส.ส.ของพรรค ทำให้ทางศูนย์ฯ ได้รับมุมมองในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพราะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็น ส.ส. อดีต ส.ส. หัวหน้าสาขาพรรค เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้เห็นสภาพบ้านของนายประชวน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม รวมทั้ง จากการสอบถามก็พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินค่อนข้างมาก ดังนั้น การช่วยเหลือของทางศูนย์ฯ จะเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นนอกจากนี้ ก็จะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะให้การช่วยเหลืออย่างตรงจุดและตรงความต้องการผู้ที่ขอความช่วยเหลือด้วย

#คลิปวิดีโอการลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี

https://youtu.be/D6pZbJmV9KE

***อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ***

https://www.naewna.com/politic/524461

https://www.tnews.co.th/social/535311/%E2%80%98%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B%E2%80%99%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%87-2-%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%AA-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://siamrath.co.th/n/188934
https://www.innnews.co.th/politics/news_793995/

03/10/2020
คุณครูร้องขอความช่วยเหลือจาก...ศูนย์บลูเฮ้าส์/Ohmo style โอ

วิดีโอลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา

https://youtu.be/hahPc7qJEu0

#ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์#ศูนย์บลูเฮ้าส์ ผอ.เมฆินทร์ เอี่ยมสอาดลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าจากพัฒนาสังคมและ....

ศูนย์ BLUE HOUSE ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมเยียนบ้าน“ด.ช.ธนกร” หลังครูประจำชั้นขอความช่วยเหลือเรื่องบ้าน“เมฆินทร์” เผย“เ...
02/10/2020

ศูนย์ BLUE HOUSE ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา เยี่ยมเยียนบ้าน“ด.ช.ธนกร” หลังครูประจำชั้นขอความช่วยเหลือเรื่องบ้าน“เมฆินทร์” เผย
“เทวัญ” ประธานรุ่น ปปร. 24 เตรียมช่วยเหลือร่วมกับทางศูนย์ฯ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
วันนี้นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ (BLUE HOUSE) นายวัชระ ปิ่นเจริญ อดีตผู้สมัครจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เเละ นายอมรชัย ปิ่นเจริญ ผอ.ศูนย์ BLUE HOUSE จ.ฉะเชิงเทราเขต 2 และคณะ ได้ลงพื้นที่ที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

สืบเนื่องจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 (ชนะสงสารวิทยา) อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดให้มีการเยี่ยมบ้านของนักเรียน โดยครูที่ปรึกษาได้เยี่ยมบ้านเด็กชายธนกร อินทรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 พบว่า สภาพบ้านที่อยู่อาศัย อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงได้ประสานผู้นำชุมชน กับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยพัฒนาสังคมจังหวัด ฯ เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น แต่ติดขัดเรื่องบ้านไม่มีเลขที่บ้าน จึงประสานกับ อบต.วังตะเคียน ให้ออกเลขที่บ้านให้ ปัจจุบันได้เลขที่บ้านแล้ว แต่ไม่สามารถย้ายชื่อเข้าได้ เนื่องจากต้องปรับปรุงสภาพบ้านก่อน ทั้งนี้ สมาชิกในครอบครัวมีอยู่ 5 คน คือพ่อแม่และบุตรชายทั้ง 3 คน
โดยผลการเรียนของ ด.ช.ธนกร ซึ่งปรากฏว่า เป็นเด็กเรียนดีและมีจิตอาสาในการทำงานเพื่อประโยชน์ของทางโรงเรียน รวมทั้งสอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวภายในบ้าน ซึ่งนายเมฆินทร์และคณะ ได้มอบถุงยังชีพและเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับทางครอบครัวเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
***อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ ***
https://www.innnews.co.th/politics/news_786596/
https://mgronline.com/politics/detail/9630000100930
https://www.pimthai.co.th/47905
http://siamevent.com/all-event/?p=150216#
https://siamrath.co.th/n/186803

วันนี้ ได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่อ.คลองเขื่อน- อ.บางคล้า เนื่องจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงกัดเซาะที่ดินในบริเวณบ้าน...
29/09/2020

วันนี้ ได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่อ.คลองเขื่อน- อ.บางคล้า เนื่องจากน้ำในแม่น้ำบางปะกงกัดเซาะที่ดินในบริเวณบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากจนใกล้เข้ามาถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในริมน้ำบางปะกง ดูจากแนวต้นมะพร้าวที่ใหลลงไปในแม่น้ำ นายอมรชัย ปิ่นเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 จึงได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและหาช่องทางในการช่วยเหลือแก่ประชาชนต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี หทัยรัก ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐม...
26/09/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนผลิตน้ำดี หทัยรัก ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ กรรมการบริหาร พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ (BLUE HOUSE) และคณะ ลงพื้นที่ชุมชนดังกล่าว เพื่อเยี่ยมเยียนเด็กจากครอบครัวที่พ่อแม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีการแจกนมผงสำหรับเด็กอ่อนและนมจืดสำหรับเด็กเล็ก ตามนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่เน้นการช่วยเหลือให้ตรงจุดในกลุ่มแม่และเด็ก เนื่องจากครอบครัวที่มีลูกเล็กเวลามีปัญหาเรื่องการเงินจะได้รับผลกระทบมาก เพราะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่ไม่สามารถลดได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็ก ทางศูนย์ฯ ก็ได้มีการแจกขนมและไอศกรีมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ดร.รัชดา และคณะ ยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน 3 ครอบครัว คือ ครอบครัวยากจนพ่อติดยา ครอบครัวบ้านถูกไฟไหม้ ซึ่งคนในชุมชนช่วยเอาเศษไม้ไปสร้างบ้านให้เพื่อพออยู่อาศัยไปก่อน และครอบครัวยากจนมีลูกป่วยจิตเวช ทั้งนี้ได้มีการดูแลเบื้องต้นให้ผ่านพ้นความยากลำบากช่วงนี้ไปก่อน และจะประสานให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยดูแลต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ดร.รัชดา กล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่ ว่า ที่ผ่านมา ในฐานะของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้มีการนำเสนอผลงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส ในด้านการดูแลสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการลงพื้นที่ที่ชุมชนแห่งนี้ ทางตนพร้อมกับทางศูนย์ฯ ได้แจกจ่ายนมและแจกขนมพร้อมไอศกรีมด้วย เพื่อเป็นการเสริมพลังและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้เกือบๆ 100 คน ซึ่งถือเป็นพลังของชาติในอนาคต นอกจากนี้ ตนก็ยังได้เยี่ยมเยียนสอบถามทุกข์สุขของชาวบ้าน 3 ครอบครัว ซึ่งตนก็จะได้นำสิ่งที่ได้พูดคุยและปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอให้กับทางพรรค ผู้เกี่ยวข้อง และรัฐบาล ให้ดำเนินการต่อไป ตามหลักการทำงานของพรรคประชาธิปัตย์ ที่ให้ 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ รัฐมนตรี ส.ส. และกรรมการบริหารพรรค ทำงานสอดประสานซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาประชาชนจนประสบผลสำเร็จ

*** อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่
https://mgronline.com/politics/detail/9630000098591

https://siamrath.co.th/n/185262
http://siamevent.com/all-event/?p=149400#
https://www.pimthai.co.th/47140
https://www.banmuang.co.th/mobile/news/politic/207316

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1938776
https://www.naewna.com/local/521352/preview

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเมฆินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์สำนักงานใหญ่ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เกี่ยวกับปลา...
21/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์สำนักงานใหญ่ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ เกี่ยวกับปลาในกระชังได้ตายเพราะสภาพปัญหาน้ำเน่าเสีย ของชาวบ้าน ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยผ่านนายชำนาญ เกิดโสภา ผู้อำนวยการศูนย์บูลเฮ้าส์ประจำ จ. ฉะเชิงเทรา เขต 4
เบื้องต้นทางศูนย์ฯ ได้ทำการประสานงานกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา และชลบุรี ซึ่งทราบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเขื่อนทดน้ำคลองพานทองได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนและน้ำได้ ไหลลงสู่ลำคลองพานทองซึ่งมีน้ำที่เน่าเสีย จึงดันน้ำไหลไปสู่กระชังปลาของชาวบ้านส่งผลให้ปลาในกระชังตาย
ซึ่งสำนักงานประมง จ. ฉะเชิงเทรา ได้เเจ้งว่า กรณีน้ำเสียดังกล่าวนั้น ส่งผลให้ปลาที่เลี้ยงในกระชังตาย เนื่องจากค่า DO ในน้ำต่ำกว่าค่ามาตรฐาน (3-5มล/ลิตร) ทางสำนักงานประมงได้รายงานให้กรมฯทราบแล้ว และรายงานสภาพปัญหาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ทางจังหวัดจึงได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี เพื่อทราบถึงปัญหาดังกล่าวและแจ้งชลประทานพานทองทราบ จะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวต่อไป

วันที่ 21กันยายน พ.ศ 2563   นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ ได้มอบเสื้อพร้อมทำการแต่งตั้ง ...
21/09/2020

วันที่ 21กันยายน พ.ศ 2563
นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ ได้มอบเสื้อพร้อมทำการแต่งตั้ง นายวุฒิพงศ์ ศุภรมย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ประจำจังหวัดขอนแก่น เขต 5 เนื่องจากได้ผ่านการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารบลูเฮ้าส์
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ดังกล่าว ต่อไป

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2563  นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารได้มอบเสื้อพร...
14/09/2020

วันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2563 นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารได้มอบเสื้อพร้อมทำการแต่งตั้ง ดร.เชวงศักดิ์ พลลาภ เป็นผู้อำนวยการศูนย์บลูเฮ้าส์ประจำจังหวัดมหาสารคาม เขต 1 เนื่องจากได้ผ่านการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะผู้บริหารบลูเฮ้าส์
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนภารกิจรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน ดังกล่าว ต่อไป

12/09/2020
ศูนย์บลูเฮ้าส์ลงพื้นที่...เสริมกลยุทธ์เข้าถึง...พึ่งได้...ใกล้ชิด...ติดดิน/Ohmo style โอ

วิดีโอการจัดกิจกรรมสัมมนา เกาะลัด จ.ฉะเชิงเทรา

https://youtu.be/IlhuYORuFiI

#ศูนย์บลูเฮ้าส์#สูนย์ช่วยเหลือประชาชน ศูนย์บลูเฮ้าส์ลงพื้นที่เกาะลัด ฉะเชิงเทราเสริมกลยุทธ์เข้าถึง พึ่ง....

ศูนย์ BLUE HOUSE ปชป.’ ลุยฉะเชิงเทรา จัดอบรมกลยุทธ์  ‘เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน’ เพื่อช่วยชาวบ้านในการคลายทุกข์ - ‘...
12/09/2020

ศูนย์ BLUE HOUSE ปชป.’ ลุยฉะเชิงเทรา จัดอบรมกลยุทธ์ ‘เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน’ เพื่อช่วยชาวบ้านในการคลายทุกข์ - ‘เมฆินทร์’ ชี้ ปชช. สนใจนำเรื่องร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงต้องเร่งอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์ (BLUE HOUSE) นำโดย นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด นายธนิก ชินปัญจะพล รองผู้อำนวยการBLUE HOUSE นาย ณฐกร สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการศูนย์BLUE HOUSE พร้อมคณะ ได้จัดการอบรมโครงการบูรณาการ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับ 3 กลไก ในการช่วยเหลือประชาชน‘กลยุทธ์ เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน’ ณ ศาลาเอนกประสงค์เกาะลัด อ. คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา โดยพิธีเปิดมี นายปริญญ์ พาณิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย นางดรุณวรรณ พิพัฒนชาญชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมพูดคุยกับบรรดาผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้แต่งตั้ง นายอมรชัย ปิ่นเจริญ อดีตผู้สมัคร ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ BLUE HOUSE ประจำเขตพื้นที่ด้วย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีสมาชิกพรรค และประชาชนเข้าร่วมอบรม ในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

โดยนายเมฆินทร์ กล่าวถึงการอบรมสัมมนา ในครั้งนี้ว่า เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงบทบาทของศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน รวมทั้ง เป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้กับสมาชิกพรรค และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างตรงจุด ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น นายปริญญ์ พาณิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย จะเล่าถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน ทนายวิเชียร สุขพันธุ์ และทนายสมศักดิ์ ทรัพย์มั่น จะพูดถึงบทบาทของนักกฎหมายในการปันสุขให้กับประชาชน นายณฐกร สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการศูนย์ BLUE HOUSE จะพูดถึงการทำงานของศูนย์ฯ ผ่าน 3 กลไก (กลไกรัฐมนตรี กลไกสภา และกลไกพรรค) และการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด - 19 โดยมีตน และผู้เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ทั้งนี้ ภายในงานก็จะมีการตั้งโต๊ะเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนเพื่อจะได้รวบรวมเพื่อเสนอให้ทางพรรคและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

**สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

https://www.thairath.co.th/news/local/east/1928675

https://mgronline.com/politics/detail/9630000093457

https://siamrath.co.th/n/181829

https://www.innnews.co.th/politics/news_770081/

https://www.pimthai.co.th/45510

http://siamevent.com/all-event/?p=147165#

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/region/205683
https://www.naewna.com/local/518067/preview

''ศูนย์ BLUE HOUSE ปชป.' พร้อมหน่วยทหาร และพัฒนาสังคมจังหวัดฯ จัดสุขครั้งยิ่งใหญ่ สร้างบ้านให้ 'สองย่าหลาน' ที่ฉะเชิงเทร...
06/09/2020

''ศูนย์ BLUE HOUSE ปชป.' พร้อมหน่วยทหาร และพัฒนาสังคมจังหวัดฯ จัดสุขครั้งยิ่งใหญ่ สร้างบ้านให้ 'สองย่าหลาน' ที่ฉะเชิงเทรา - 'เมฆินทร์' เผยทำเซอร์ไพรส์ให้ย่าหลังพามาพักสถานสงเคราะห์ตลอดช่วงการก่อสร้าง ด้าน
'อมรชัย' อดีตผู้สมัคร ส.ส. ปชป. เผยเป็นการคลายทุกข์และสร้างความสุขความมั่นคงในการใช้ชีวิต

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการ BLUE HOUSE ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และช่วยเหลือประชาชนชน พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบ 111 เเละพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา
และนายอมรชัย ปิ่นเจริญ อดีต ผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 จ.ฉะเชิงเทรา พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 44 หมู่ 9 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อมอบบ้านให้กับ นางเภา ไชยพรม อายุ 76 ปี
และ ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์ แก้วพะเนาว์ นักเรียนชั้น ม. 1 โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก จ.ฉะเชิงเทรา
ซึ่งแต่เดิมบริเวณที่ปลูกบ้านเป็นเพียงแค่เพิงที่ไว้พักอาศัยพอคุ้มแดดคุ้มฝนได้เท่านั้น
ทางศูนย์ฯ ได้รับการประสานงานมาจาก นายอมรชัย ปิ่นเจริญ อดีตผู้สมัครของพรรคในพื้นที่ เนื่องจากว่า ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ได้ส่งเรียงความเล่าถึงประวัติชีวิต การเรียนการศึกษา และความรักความกตัญญูที่มีต่อคุณย่า ซึ่งเมื่อทางตนได้อ่านเรื่องราวแล้ว รู้สึกประทับใจในความเป็นนักสู้ของคุณย่า และความมุมานะพยายามของ ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จึงได้ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วยกันลงมือสร้างบ้านให้สองย่าหลาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก ซึ่งถือว่า การช่วยเหลือทางศูนย์ฯ ในครั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตจากที่ต้องเผชิญจากโรคภัยที่มาจาก
เพิงที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มาเป็นบ้านที่มั่นคงและเป็นหลักในการใช้ชีวิตของสองย่าหลานด้วย
โดยได้ประสานไปทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อขอให้รับคุณย่าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ และได้มีการดูแลคุณย่าเป็นอย่างดี
และเมื่อจะมีการมอบบ้านให้นั้น เรากับคณะ ก็ได้มีการตระเตรียมกันเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณย่า ซึ่งเมื่อคุณย่าเห็นบ้านหลังนี้แล้ว ก็รู้สึกดีใจจนน้ำตาไหล และพวกเราตรงนั้นก็พลอยปลื้มใจและมีความสุขไปกับคุณย่าด้วย
***อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่***
https://www.naewna.com/local/516576/preview

https://siamrath.co.th/n/180305

https://www.innnews.co.th/politics/news_764832/

https://www.tnews.co.th/social/530955/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-BLUE-HOUSE-%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-2-%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%89%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88

ที่อยู่

67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

028281010

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ BlueHouseผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ BlueHouse:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีคะอยู่จังหวัดพังงาคะน้ำท่วมทุกปีหลายครั้งแล้วเคยขอความช่วยเหลือไปแล้วแต่ไม่มีหน่วยงานนั้นเข้ามาให้ช่วยเหลือเลยคะเลยอยากขอความเมตตาช่วยเหลือด้วยคะ
ฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นปัญหาทุกปี ปีละหลายครั้งหลายหนปัญหามาจากการทำถนนไม่ฟังเสัยงชาวบ้านว่าให้ทำสะพานหรืออุโมงค์แต่ดันไปใส่ท่อพอน้ำมามากท่ออุดตันน้ำก็ท้วมวอนหน่วยงานราชการช่วยด้วยครับ
ขอสมัครเป็นสมาชิกบลูเฮ้าส์ด้วยคนครับ อดีตผู้สมัครเขต2อุตรดิตถ์ครับ
ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางหน่วยงานของทางการมาหลายที่ มาที่นี่เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจช่วยอะไรได้มากน้อยเพียงใดต้องเร่งติดตามว่ากันตามขั้นตอน แต่อย่างน้อยมาที่นี่ก็มีกำลังใจได้รอยยิ้ม ก้าวต่อไปด้วยความหวัง ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ Blue house เรายินดีเป็นสื่อกลางเพื่อความถูกต้อง เป็นธรรม แก้ปัญหาและพัฒนาร่วมกันครับ
รบกวนแจ้งหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องด้วยครับ เส้นทางบริเวณสามแยกเซเว่นซอยวัดทิพพาวาส ทางไปหน้าบ.ไทยฮอนด้าลาดกระบังชำรุดเป็นอย่างมาก สภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้าง ในช่วงเวลาเร่งด่วน ขาดการดูแลมาเป็นระยะเวลานาน ได้แต่เอาดินลูกลังมาถม ฝนตกลงมากลายเป็นบ่อขนาดใหญ่และ โคลน
ขออนุญาตแอดมินค่ะ เคสนี้โอนเงินผิดบัญชี ช่วยกดไลค์ กดแชร์ออกไปเยอะๆด้วยนะค่ะ... ฝากพี่น้องๆรึว่าญาติๆ เจอข้อความนี้ หรือรู้จักบุคคลในชื่อนี้ #เนื่องจากไม่สามารถติดต่อบัญชีปลายทางได้ รบกวนติดต่อกลับด้วยค่ะ ทางเราเดือดร้อน ต้องการใช้เงินค่ะ Nuttida Pongkamla 📱086-3527982 กุ้ง 📱094-9533928 เอ็ม #ธนาคารช้ามากๆ 🙏🙏🙏ขอบคุณมากค่ะ🙏🙏🙏 #ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ #KBankLive #ธนาคารกสิกรไทย #ธนาคารกสิกรไทยสาขาบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ2แยกปากเกร็ด #ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นนทบุรี
เรียน ท่านเจ้าหน้าที่รัฐและองกรณ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ข้าพเจ้า ประสบ มุ่งนิรันดร์ เขียนจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร้องเรียนและขอให้หน่วยงานราชการพอจารณาเกี่ยวกับการก่อตั้งศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าได้ก่อตั้งถูกต้องหรือไม่ ได้นับอนุญาตจากทางกรมการศาสนา หรือไม่หากไม่ขอให้หน่วยงานทางราชการดำเนินการทางกฎหมายด้วย เพราะศาสนจักรแห่งนี้มีพฤติการณ์ที่เป็นการบังคับผู้คนให้นับถือศาสนานี้ ไม่ได้ให้สิทธิ เสรีภาพในการเลือกที่จะนับถือศาสนา อีกทั้งยังสอนให้เกิดความขัดแย้งกัน สนับสนุนให้ลูกหลานพลัดพรากจากผู้ปกครองโดยให้เที่ยวกลางคืน ชักจูงให้หาผู้หญิงสามีฝรั่ง และให้ละทิ้งประเพณีอันดีงามที่คนไทยได้ปลูกฝังมา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อลูกหลานและวัฒนธรรมของชาติ ข้าพเจ้าได้ให้เจ้าหน้าที่ได้สืบสวนและได้รับรายงานว่าสโมสรโรตารีได้ให้การสนับสนุนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าก็ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้ดำเนินการกับสโมสรโรตารีด้วยในฐานะที่สนับสนุนให้ก่อตั้งมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในราชอาณาจักรไทย และอาจมีความผิดในทางกฎหมายอาญาด้วย ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหลายจะให้การช่วยเหลือและเห็นแก่วัฒนธรรมและเสรีภาพในการที่ขะเลือกนับถือศาสนามิใช่การบังคับให้เลื่อมใสศาสนาและดำเนินการกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายขั้นเด็ดขาดนี้ ด้วยความเคารพ ประสบ มุ่งนิรันดร์
ตามที่ผมได้ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังสำนักงานของทาง กทมแล้วหลายครั้ง และครั้งนี้เปันครั้งที่4แล้วเกี่ยวกับถนนที่พังและมีน้ำท่วมขังมาหลายปีโดยปราศจากการแก้ไข ทำให้การสัญจรลำบากมากโดยเฉพาะนักเรียนที่จะไปโรงเรียน สวนกุหลาบ ธนบุรี เส้นทางนี้ อยู่ในซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ จะไปทะลุออกเลียบด่วนบางขุนเทียนได้ และชอบมีชาวบ้านแอบสูบน้ำมาทิ้งไว้บนถนน ตรงเชิงสะพาน รางตัน เป็นประจำ ทำให้น้ำท่วมขังตลอดเวลา อยากให้ช่วยดำเนินการซ่อมแซมด่วนด้วยครับ ถ้าเข้าหน้าฝนอีกคงลำบากกันอีกแน่ ชำรุดมา 3-4ปีแล้วครับ ซึ่งทางเขตแจ้งว่าได้มีการนำหินคลุคมาถมไว้ ซึ่งผมได้แจ้งไปว่ามันไม่ได้ผลหรอกครับ เพราะมีรถบรรทุกวิ่งมาก มันทำให้เกิดหลุมอีก ก่อนหน้านี้ทางเขตแจ้งว่าจะมาทำการซ่อมถนนในเดือน เมษา 62 จนถึงขณะก็ยังไร้วี่แวว และนี่ก็เริ่มเข้าฝนอีกแล้ว พวกผมจะต้องทนไปอีกกี่ปีครับ ถ้ายังไม่ทำอะไรพวก ผมจำเป็นต้องร้องเรียนไปยังมหาดไทยเพื่อให้รับทราบถึงการทำงานของกทม
#ทรูมูฟ คิดค่าผิดสัญญา 5000 เราต้องทำอย่างไรค่ ซื้อโทรศัพท์พร้อมเครื่อง ทรูมูฟบอกว่าเราผิดสัญญา แต่เราก็จ่ายครบปีแร้วนะค่ะ
ในอาคารแฟลต​ 55​ ดินแดง​ บุคคล​ชายมี​ ลักษณะ​ หัวล้าน​ ตัวดำ​ มีหนวดเครา​ มีรอยสัก​ อาศัย​ชั้น​ 3​ ห้อง​ เลขที่​3373​ ติดยา​ เมา อาละวาด​ส่งเสียงดัง ไม่ใส่เสื้อผ้าเกงตัวเดี่ยว​ เดินอาละวาด​ ไล่ตามห้องอาศัยคนอื่น​ ตอนดึกๆ​ มีกลางวันแสกๆ​ เกือบทุกวันไม่เว้น​ มีลักษณะ​ โรคจิต​ มองหน้าตาขว้าง​ใส่คนอื่นๆ​ ที่อาศัย​ บุคคลนี้เคยติดคุก​ ก่อน​ ถูกปล่อยตัว​ เมายา​ อาละวาดเหมือนเดิม​ ขนาดมีคนโทรแจ้งตำรวจ​ ดันจับไม่ได้​ อ้างว่าไม่มีคู่กรณี​ ตร.ทำไรอะไรไม่ได้​ คนอาศัยคนอื่นเดือดร้อน​ ไม่เป็นอันกินอันนอน​ ล่ะ
อยากทราบว่ากรมที่ดินจังหวัดอุบล มือเท้าเป็นง่อยกันไปหมดแล้วหรอครับ ไปทำเรื่องให้ออกโฉนดให้ตั้งหลายปีแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี เสียเงินเสียทองไปมากมาย ทุกวันนี้ยังไม่ได้เรื่องเลย ข้าราชการไทย ทำงานกันแบบนี้หรอครับ จนเปลี่ยนผอ.ไปแล้ว โฉนดก้อยังไม่ได้ โคตรกระจอกเลย ทำงานแบบนี้ แค่ออกโฉนด 5 ปียังไม่ได้ จะไปทันโลกเค้าหรอคับ ไทยแลนด์ 4.0 ถุย