สำนักงานเลขานุการ ปคม

สำนักงานเลขานุการ ปคม สำนักงานเลขานุการฯ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(3)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานเลขานุการ ปคม. เปิดรับบุคคลภายนอกสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานประจำสำนักงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเหมา
06/10/2013

สำนักงานเลขานุการ ปคม. เปิดรับบุคคลภายนอกสัมภาษณ์
เพื่อเข้าทำงานประจำสำนักงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเหมา

สำนักงานเลขานุการ ปคม. เปิดรับบุคคลภายนอกสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานประจำสำนักงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเหมา
04/09/2013

สำนักงานเลขานุการ ปคม. เปิดรับบุคคลภายนอกสัมภาษณ์
เพื่อเข้าทำงานประจำสำนักงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเหมา

สำนักงานเลขานุการ ปคม's cover photo
04/09/2013

สำนักงานเลขานุการ ปคม's cover photo

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการระดับชาติด้...
04/07/2013

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการระดับชาติด้...
04/07/2013

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์ ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว

03/10/2012

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฎิบัติงาน
ตำแหน่งที่เปิดรับ
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(จำนวน 1 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ หรือประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วิเคราะห์โครงการวิจัย ทำโครงการ
หน้าที่
-เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์นโยบายและแผน
-จัดทำโครงการ / สรุปรายงานการประชุม
2.นักวิชาการการเงินบัญชีและพัสดุ (จำนวน 1 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับปวช.ขึ้นไป เอกการบัญชี การเงินและธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี จัดทำ รายละเอียดงบประมาณ จัดซื้อ-จัดจ้าง วัสดุสำนักงาน
หน้าที่
-จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสำนักงาน
-จัดทำคำขอซื้อวัสดุ/จ้างบริการ / เช็คและควบคุมยอดวัสดุคงเหลือ
3.นักวิเทศสัมพันธ์ (จำนวน 1 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ทางด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ
หน้าที่
-ติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
-จัดแปลรายงานการประชุม ข้อตกลง จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 อัตรา)
-จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ทางด้านการทำระบบฐานข้อมูล
หน้าที่
-จัดทำระบบฐานข้อมูล

โดยผู้สนใจเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 – 28 ปี
-มีความตั้งใจจริงในการทำงาน
-มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
-สามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพฯ ได้/สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 1 ปีตามสัญญาจ้าง
อัตราเงินเดือน : ปวช. 8,000 บาท ปริญญาตรี 8,300 บาท

การประชุมขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างว
22/08/2012

การประชุมขับเคลื่อนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างว

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างว
22/08/2012

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างว

แผนที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด
28/05/2012

แผนที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด

Timeline Photos
28/05/2012

Timeline Photos

5 มิถุนายน วันต่อต้านการค้ามนุษย์
21/05/2012

5 มิถุนายน วันต่อต้านการค้ามนุษย์

สำนักงานเลขานุการ ปคม's cover photo
21/05/2012

สำนักงานเลขานุการ ปคม's cover photo

ที่อยู่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

02-659-6464

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเลขานุการ ปคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเลขานุการ ปคม:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น