Clicky

กศน.แขวงสามเสนใน - Lek Jumnanja

กศน.แขวงสามเสนใน - Lek Jumnanja ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้กับ กศน.เขตพญาไท (6  ธันวาคม 2563) ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปและผู้...
10/12/2020

วันนี้กับ กศน.เขตพญาไท (6 ธันวาคม 2563) ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไปและผู้พิการทางสายตา เพื่อชี้แจงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษารอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และวิธีการเรียนกับ กศน.เขตพญาไท ณ กรมดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดี

วันนี้ กับ กศน.เขตพญาไท (7 ธันวาคม 2563) ปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ในสังกัด พล.ม.2 รอ. เพื่อชี้แจงหลักสูตรการศึกษา...
10/12/2020

วันนี้ กับ กศน.เขตพญาไท (7 ธันวาคม 2563) ปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ในสังกัด พล.ม.2 รอ. เพื่อชี้แจงหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และวิธีการเรียนกับ กศน.เขตพญาไท ณ แหล่งสมาคมฯ พล.ม.2 รอ.

วันนี้กับ กศน.เขตพญาไท (7 ธันวาคม 2563) ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายและองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ...
08/12/2020

วันนี้กับ กศน.เขตพญาไท (7 ธันวาคม 2563) ประชุมกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายและองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป กศน.แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

วันนี้ 10 พ.ย.63 เวลา 17.00 น.กับ กศน.เขตพญาไท และประธานชุมชนในเขตพญาไท ด้วยกิจกรรมเวทีประชาคม สภาพปัญหาและความต้องการทา...
10/11/2020

วันนี้ 10 พ.ย.63 เวลา 17.00 น.กับ กศน.เขตพญาไท และประธานชุมชนในเขตพญาไท ด้วยกิจกรรมเวทีประชาคม สภาพปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของชุมชนต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากประธานชุมชนต่างๆ ด้วยดีเช่นเคย ณ กศน.แขวงสามเสนใน

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.2563
09/08/2020

กิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 ส.ค.2563

09/08/2020

เช้าวันนี้ (9 ส.ค.2563) นำคณะครูและนักศึกษาทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ วัดอรัญญิกาวาส ตำบลเจดีย์หัก อ เมือง จ.ราชบุรี

วันนี้ (8 ส.ค.2563) กับ กศน.เขตพญาไท โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ณ ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท แอ...
09/08/2020

วันนี้ (8 ส.ค.2563) กับ กศน.เขตพญาไท โครงการอบรมกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต ณ ค่ายบ้านเสธ รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ อ.เมือง ต.ราชบุรี

วันนี้  (7 สิงหาคม 2563) กับ กศน.เขตพญาไท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
07/08/2020

วันนี้ (7 สิงหาคม 2563) กับ กศน.เขตพญาไท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กศน.เขตพญาไทปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กรมดุริยางค์ทหารบก
17/07/2020

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 กศน.เขตพญาไทปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กรมดุริยางค์ทหารบก

หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก
14/06/2020

หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก

ขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน น่ารักจริงๆ
21/05/2020

ขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน น่ารักจริงๆ

น้ำใจของเพื่อน ๆ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลานี้ที่แบ่งปันของกินของใช้ให้กับเพื่อนที่ต้องการได้หยิบไปใช้ไปกินได้ฟ...
18/05/2020

น้ำใจของเพื่อน ๆ คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลานี้ที่แบ่งปันของกินของใช้ให้กับเพื่อนที่ต้องการได้หยิบไปใช้ไปกินได้ฟรี ๆ ถือว่าเป็นการให้ที่น่ารักมาก

face shield หน้ากากพสาสติกป้องกันละอองน้ำลาย ง่ายๆ ต้นทุนต่ำ
10/04/2020

face shield หน้ากากพสาสติกป้องกันละอองน้ำลาย ง่ายๆ ต้นทุนต่ำ

วันนี้ที่สำนักงานกล้วยไม้ออกดอกสวยงาม ทำให้คิดถึง คำกลอนโดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล...ที่ว่ากล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใดการศึกษา...
07/04/2020

วันนี้ที่สำนักงานกล้วยไม้ออกดอกสวยงาม ทำให้คิดถึง คำกลอนโดยหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล...ที่ว่า
กล้วยไม้ออกดอกช้า ฉันใด
การศึกษาเป็นไป ฉันนั้น
แต่ออกดอกคราวไร ความเด่น
การศึกษาปลูกปั้น เสร็จแล้วแสนงาม

05/04/2020
จากสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง กศน.เขตพญาไท และกศน.แขวงสามเสนใน ขอกันไว้ดีกว่าแก้ ได้ติดต่อให้เจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรั...
23/03/2020

จากสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง กศน.เขตพญาไท และกศน.แขวงสามเสนใน ขอกันไว้ดีกว่าแก้ ได้ติดต่อให้เจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ

“ครูพี่โอ๊ะ” ลุยชุมชนกลางกรุง หนุน กศน.จับมือเครือข่ายต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยเหลือประชาชน https://www.newsringside....
14/03/2020
"ครูพี่โอ๊ะ" ลุยชุมชนกลางกรุง หนุน กศน.จับมือเครือข่ายต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยเหลือประช

“ครูพี่โอ๊ะ” ลุยชุมชนกลางกรุง หนุน กศน.จับมือเครือข่ายต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยเหลือประชาชน https://www.newsringside.com/24973/

หน้าแรก news “ครูพี่โอ๊ะ” ลุยชุมชนกลางกรุง หนุน กศน.จับมือเครือข่ายต้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยเหลือประชาชน news “.....

REPORT: ครูพี่โอ๊ะเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัดใจกลางกรุง ประเดิมแห่งแรกที่ศูนย์ กศน.พญาไท พร้อมชมการอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกั...
13/03/2020

REPORT: ครูพี่โอ๊ะเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัดใจกลางกรุง ประเดิมแห่งแรกที่ศูนย์ กศน.พญาไท พร้อมชมการอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกัน Covid เน้นสอนให้ทำเป็น ลดรายจ่าย สร้างสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไท และเยี่ยมชมการจัดหลักสูตรรู้เท่าทันป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนอินทามระ 11

"ขอแสดงความขอบคุณศูนย์ กศน.พญาไท และบุคลากร ทั้ง 16 คน ที่ตั้งใจทำงานหนักเพื่อประชาชนในพื้นที่นี้มาโดยตลอด และแม้จะทำงานท่ามกลางความขาดแคลนในหลาย ๆ เรื่อง แต่ผลงานและรอยยิ้มที่ทุกคนได้สร้างให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 7 หมื่นคน เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและหัวใจอันเป็นกุศล ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีคนนี้ก็ยังจะยืนยันคำเดิมว่า ครู กศน.เป็นครูพันธุ์พิเศษ ที่มีความสามารถและหัวใจของผู้ให้การเรียนรู้แก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/3/2563

https://www.facebook.com/129624343806771/posts/2273001216135729/

REPORT: ครูพี่โอ๊ะเดินหน้าทลายทุกข้อจำกัดใจกลางกรุง ประเดิมแห่งแรกที่ศูนย์ กศน.พญาไท พร้อมชมการอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกัน Covid เน้นสอนให้ทำเป็น ลดรายจ่าย สร้างสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไท สังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร พร้อมเยี่ยมชมการจัดหลักสูตรรู้เท่าทันป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของชุมชนอินทามระ 11 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีนายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวจำนรรจา ขอบชิต ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.เขตพญาไท ครู และบุคลากร ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การเดินทางไปราชการในทุกวันทุกพื้นที่ เพื่อต้องการไปให้เห็นสภาพการทำงานของคน กศน.จริง ๆ ที่จะสามารถมองเห็นปัญหา และเกิดความเข้าใจที่แท้จริง นำไปสู่การหาแนวทางอุดช่องว่างช่องโหว่ และปรับปรุงการทำงานของ กศน.ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายถ้วนทั่วทุกกลุ่ม ซึ่งการมาติดตามการทำงานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตพญาไท ถือเป็นหนึ่งใน 50 ศูนย์ กศน.ในสังกัดสำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์แรกที่เดินทางมาเยือน

ซึ่งจากการรายงานผลการดำเนินงาน ต้องขอแสดงความชื่นชมในการนำนโยบาย กศน. WOW WOW ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยความทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างดีเยี่ยม จนมีความก้าวหน้าในหลายส่วน ทั้งการพัฒนาครูให้ได้รับการอบรม Google Classroom, การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้, การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยี เพื่อความยืดหยุ่นและหลากหลาย, การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาอาชีพแก่ผู้พิการทางสายตา และจัดตั้ง กศน.แขวงสามเสนใน เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย กศน. เป็นต้น ซึ่งผลงานต่าง ๆ เหล่านี้ สร้างความประทับใจให้กับรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับเครือข่ายและทุกภาคส่วน อาทิ กองพันทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สภาวัฒนธรรมเขตพญาไท, วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ ตลอดจนชุมชนต่าง ๆ ด้วย

โดยขอฝากให้ชาว กศน.ร่วมสร้างเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของครู กศน. ในการจัดการศึกษาด้วยความเชื่อมั่น เพื่อสร้างเอกลักษณ์และการยอมรับจากสังคม โดยส่วนตัวรัฐมนตรี เชื่อมั่นในน้ำมือและพลังของครู กศน.อยู่แล้ว ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ในหลายส่วน อาทิ ล่าสุด นายสรบรรณ ไกรนรา นักศึกษา กศน.ตำบลคลองฉนาก กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ผ่านการสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบประจำปี 2562 สาย 1 หน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8 เป็นลำดับที่ 1 และนักศึกษา กศน.อีก 4 คน, การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน เป็นต้น ถือว่าเป็นอีกความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ และขอรักษาชื่อเสียงของชาว กศน.ไว้อย่างยั่งยืนต่อไป

และนอกจากศูนย์ กศน.เขตพญาไท จะพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อ และมีอาชีพ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งบุคคลทั่วไป ทหารกองประจำการ และผู้พิการทางสายตา แล้ว ขอให้ช่วยปลูกฝังความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยดึงผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นพลเมือง ด้วยสื่อ เทคโนโลยี และวิธีการที่เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้เกิดการซึมซับและเกิดความรู้สึกที่ออกมาจากภายในจิตใจ พร้อมเชื่อมโยงกับเครือข่ายการทำงาน ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคใหม่ อาทิ จัดทำดอกไม้ประดิษฐ์ "รวงผึ้ง" (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) สำหรับประดับตบแต่งในงานสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ, การจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ์ และสินค้า ภายใต้แบรนด์ OOCC "สุดยอด กศน." และผลงาน สิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มผู้พิการ, การจัดอบรมช่างภาพยุคดิจิทัล สอดรับกับความนิยมของคนไทยในปัจจุบัน เป็นต้น

"เมื่อมารับฟังปัญหาและติดตามการทำงาน ก็มีความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เติมเต็มในสิ่งที่ขาดแคลนอย่างเต็มที่ ตามคำที่จะพูดเสมอว่า ต้องการจะทลายทุกข้อจำกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ กศน. โดยในส่วนของศูนย์ฯ แห่งนี้ มีความต้องการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอน ที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน และหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพตามความต้องการของประชาชน จึงขอให้เร่งสรุปประเด็นความต้องการทั้งหมดในภาพรวม พร้อมสำรวจรวบรวมข้อมูลและจำแนกประเภทของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนที่ กศน.เป็นเจ้าของ และไม่ได้เป็นเจ้าของ เพื่อจะได้หาแนวทางผลักดันการสนับสนุนได้อย่างตรงจุดที่สุด" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เดินทางต่อไปยังชุมชนอินทามระ 11 ซึ่งศูนย์ กศน.เขตพญาไท ได้จัดหลักสูตรรู้เท่าทันป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในชุมชนอินทามระ11 ชุมชนเฉลิมราช ชุมชนอาเซียน และชุมชนลือชา พร้อมพบปะและเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างเป็นกันเอง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมในความร่วมมือร่วมใจของทุกชุมชน ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน ที่จะเกิดความเจริญก้าวหน้าต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการจัดอบรมหลักสูตรรู้เท่าทันป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มิเพียงจะหวังจะป้องกันเชื้อไวรัสเพื่อรักษาสุขภาพเท่านั้น แต่ต้องการสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนจากความร่วมไม้ร่วมมือ สร้างความอบอุ่นในครอบครัว ที่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกหลาน และที่สำคัญ เป็นการฝึกทักษะชีวิตในการช่วยเหลือตัวเองของเด็กและเยาวชน ให้เย็บผ้าได้ ปะชุนเป็น และลดรายจ่ายในครัวเรือน

ทั้งนี้ ต้องขอแสดงความขอบคุณศูนย์ กศน.พญาไท และบุคลากร กศน.ทั้ง 16 คน ที่ตั้งใจทำงานหนักเพื่อประชาชนในพื้นที่นี้มาโดยตลอด และแม้จะทำงานท่ามกลางความขาดแคลนในหลาย ๆ เรื่อง แต่ผลงานและรอยยิ้มที่ทุกคนได้สร้างให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 7 หมื่นคน เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและหัวใจอันเป็นกุศล ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีคนนี้ก็ยังจะยืนยันคำเดิมว่า ครู กศน.เป็นครูพันธุ์พิเศษ ที่มีความสามารถและหัวใจของผู้ให้การเรียนรู้แก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/3/2563

อ่านเพิ่มเติม : https://bit.ly/2TdWHYD

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์อดิศักดิ์ ขจีวรกุล และอาจารย์ณรงค์วิทย์ นกจัน ลงพื้นเพื่อสำรวจความต้องการในการล้างเครื่องปรับอากาศแ...
07/03/2020

เมื่อเร็วๆนี้ อาจารย์อดิศักดิ์ ขจีวรกุล และอาจารย์ณรงค์วิทย์ นกจัน ลงพื้นเพื่อสำรวจความต้องการในการล้างเครื่องปรับอากาศและความต้องการทางการศึกษานอกโรงเรียน ณ ชุมชนแฟลตเฉลิมลาภ

ต่อยอด..อาจารย์ธีรวัช ฝอยทอง ให้ความรู้และการทำเจลล้างมือให้กับทีมงานครู กศน.เขตพญาไท หลังจากเข้ารับการอบรมจากสำนักงาน ก...
05/03/2020

ต่อยอด..อาจารย์ธีรวัช ฝอยทอง ให้ความรู้และการทำเจลล้างมือให้กับทีมงานครู กศน.เขตพญาไท หลังจากเข้ารับการอบรมจากสำนักงาน กศน.กทม.เพื่อนำไปขยายผลต่อให้กับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่

สลัดโรลเพื่อสุขภาพ ณ ขุมชนมะกอกกลางสวน ขอบคุณครูนพ ...อร่อยมากกกกกก
27/02/2020

สลัดโรลเพื่อสุขภาพ ณ ขุมชนมะกอกกลางสวน ขอบคุณครูนพ ...อร่อยมากกกกกก

เมื่อเร็วๆ นี้ กศน.เขตพญาไท เปิดสอนช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ เพ...
27/02/2020

เมื่อเร็วๆ นี้ กศน.เขตพญาไท เปิดสอนช่างพื้นฐาน หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ให้กับทหารกองประจำการ ก่อนปลดประจำการ เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานหรือมีช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดี

ตามคำขอของกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร การสานตะกร้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการทางสายตา ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
25/02/2020

ตามคำขอของกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร การสานตะกร้าสำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการทางสายตา ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

24/02/2020

จริงๆ เลย

24/02/2020

ปราสาทเขาพนมรุ้ง...เรียนรู้กันไป

มอบของที่ระลึก..ขอบคุณ ม. พัน.1 รอ. และ ม. พัน.29 รอ. กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ  ที่ให้โอกาสนักศึกษาแสดงความสามารถ...
24/02/2020

มอบของที่ระลึก..ขอบคุณ ม. พัน.1 รอ. และ ม. พัน.29 รอ. กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ ที่ให้โอกาสนักศึกษาแสดงความสามารถด้านกีฬาในครั้งนี้ ขอบคุณคณะครู นักศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือการเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 จังหวัดอุบลราชธานี เจอกันปีหน้าจังหวัดนครปฐมนะคะ

จุดรวมพล
23/02/2020

จุดรวมพล

ไม่ธรรมดา...แต่ละคน
23/02/2020

ไม่ธรรมดา...แต่ละคน

พิธีเปิด - ปิด กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 อุบลราชธานี
23/02/2020

พิธีเปิด - ปิด กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 อุบลราชธานี

เบื้องหลัง...กศน.เกมส์ครั้งที่ 5 แล้วมันก็ผ่านไป
23/02/2020

เบื้องหลัง...กศน.เกมส์ครั้งที่ 5 แล้วมันก็ผ่านไป

นำคณะครูและนักศึกษาไปเรียนรู้ที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี
23/02/2020

นำคณะครูและนักศึกษาไปเรียนรู้ที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี

หลากหลายอิริยาบถ..พักผ่อนหลังจากเหนื่อยล้าจากการแข่งขันวอลเลย์บอล เรียนรู้กันไป
23/02/2020

หลากหลายอิริยาบถ..พักผ่อนหลังจากเหนื่อยล้าจากการแข่งขันวอลเลย์บอล เรียนรู้กันไป

ที่อยู่

อาคาร 11 แฟลตตำรวจลือชา แขวงสา
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 17:00
อาทิตย์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622790757

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.แขวงสามเสนใน - Lek Jumnanjaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้ กับ กศน.เขตพญาไท (7 มี.ค.64) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน Non-Formal Educational Test ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบ โรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท ขอขอบคุณ ผอ.รัสรินทร์ รวงผึ้งวีระโชติ (ผอ.โรงเรียนวัดไผ่ตัน) และทีมงานที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และบุคลากรในการคุมสอบ
กศน.พญ.กทม.
กศน.เปิดรับ สมัครยังคงรับ
#แผ่นพับประชาสัมพันธ์
กศน.เขตพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....
#เรียนฟรี #สมัครด่วน!!!
V
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411348442902451&id=100020818953004

กศน.แขวงพญาไท กศน.แขวงสามเสนใน - Lek Jumnanja
กศน.เขตพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป....
#เรียนฟรี #สมัครด่วน!!!
V
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411348442902451&id=100020818953004
------------------------------------------
แนะแนวนักเรียนเทียบเท่า หรือ กศน.
โดย ผู้อำนวยการ จำนรรจา ขอบชิต
(ผู้อำนวยการ กศน.เขตพญาไท)

#กศนเขตพญาไท

https://youtu.be/nKZWXz8XuZw

กศน.แขวงสามเสนใน - Lek Jumnanja กศน.แขวงพญาไท
https://www.youtube.com/watch?v=K1e8SUfsAgs
กศน.แขวงสามเสนใน - Lek Jumnanja กศน.แขวงพญาไท
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน กศน.เขตพญาไท ประจำปีงบประมาณ 2562
#กศนเขตพญาไท

https://www.youtube.com/watch?v=eqR3kP0SvIE&fbclid=IwAR2A_VHdgKJN4dn7zMJ9uPOqnS_Uv7rnYu1pTCdiMM5-8CYTMoaOthWVuNU
กศน.แขวงสามเสนใน - Lek Jumnanja กศน.แขวงพญาไท
ฝากแชร์ ประชาสัมพันธ์น้องๆ ที่จบ ม.6 หรือ ปวช.3
มาสมัครเรียนกันนะคะ
#รับตรง
#ไม่ต้องสอบข้อเขียน
#เกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไป
#มีรายได้
#เรียนใกล้บ้าน
#สถานศึกษาของรัฐ
ฝากแชร์ ประชาสัมพันธ์น้องๆ ที่จบ ม.6 หรือ ปวช.3
มาสมัครเรียนกันนะคะ
#รับตรง
#ไม่ต้องสอบข้อเขียน
#เกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไป
#มีรายได้
#เรียนใกล้บ้าน
#สถานศึกษาของรัฐ
ขออนุญาตแอดมินประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานค่ะ
รับสมัคร "พนักงานคีย์ข้อมูลประจำธนาคารไทยพาณิชย์"
อาคารจีทาวเวอร์ ติดกับเซ็นทรัลพระราม 9 ตรงข้ามฟอร์จูนทาวน์ ถนนพระราม 9
- รับคนที่สามารถเริ่มงานได้ทันที -
เป็นงานประจำ ไม่ใช่งานขาย ไม่ใช่ประกัน ไม่ต้องทำยอด
ชาย-หญิง อายุ 18-40 ปี วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
รายได้รวม 10,000-20,000.-บาท/เดือน
สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร 02-2794702 ต่อ 32 , 087-9998118
หรือฝากชื่อ+เบอร์ติดต่อกลับไว้ใต้โพสต์ได้เลยค่ะ
💋รับด่วนๆๆ💋

😍ไม่จำกัดวุฒิ/อายุุ/เพศ📣📣📣

🤗พิเศษสำหรับผู้เรียนกศน.💯🤗
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Center of Excellence for Public Policy and Good Governance สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทย Quick Services24 Inter-coop Oxford Thai Foundation Thai-EU FLEGT Secretariat Office : TEFSO Management of Technology, College of Innovation, Thammasat University สำนักงานเลขานุการสภากรุงเท ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผ สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ สภากรุงเทพมหานคร ศูนย์สารสนเทศกรุงเทพมหานคร RCAC BKK หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิ