1460 ชลประทานบริการประชาชน

1460 ชลประทานบริการประชาชน ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย

เปิดเหมือนปกติ

เรารักชลประทาน
30/06/2020

เรารักชลประทาน

ชป. ย้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด เร่งกำจัดวัชพืชในแม่น้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เตรียมรับน้ำ

ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศอยู่ในเกณฑ์น้อย มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเพียงบางแห่งเท่านั้น ย้ำทุกโครงการชลประทานติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนอย่างให้เป็นไปตามแผนฯอย่างเคร่งครัด วอนทุกภาคส่วนการ์ดอย่าตกร่วมกันประหยัดน้ำอย่างต่อเนื่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะโฆษกกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำใน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน(29 มิ.ย. 63) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกันประมาณ 30,583 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ เป็นน้ำใช้การได้ประมาณ 7,305 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีกกว่า 40,000 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน7,644 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 31 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 948 ล้าน ลบ.ม. ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนทั้งประเทศ ปัจจุบัน (29 มิ.ย. 63) มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,485 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ร้อยละ 37 ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้ว 1,559 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 47 ของแผนจัดสรรน้ำฯที่วางไว้ คงเหลือน้ำที่จะต้องจัดสรรอีกเพียง 1,714 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ จากการติดตามปริมาณน้ำไหลงลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ พบว่าวันนี้(29 มิ.ย. 63)มีน้ำไหลลงอ่างฯรวมกันประมาณ 44 ล้าน ลบ.ม. แยกเป็นรายภาค โดยภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง น้ำไหลลงอ่างฯรวมกัน 21 ล้าน ลบ.ม. , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 แห่ง น้ำไหลลงอ่างฯรวมกัน 5.02 ล้าน ลบ.ม. , ภาคกลาง จำนวน 3 แห่ง น้ำไหลลงอ่างฯรวมกันประมาณ 0.22 ล้าน ลบ.ม. , ภาคตะวันตก จำนวน 2 แห่ง น้ำไหลลงอ่างฯรวมกันประมาณ 5.01 ล้าน ลบ.ม. , ภาคตะวันออก จำนวน 6 แห่ง น้ำไหลลงอ่างฯรวมกันประมาณ 6.23 ล้าน ลบ.ม. และภาคใต้ จำนวน 4 แห่ง น้ำไหลลงอ่างฯรวมกันประมาณ 6.56 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำรวมกันประมาณ 18 ล้าน ลบ.ม. ในขณะที่ยังคงต้องระบายน้ำวันละ 18 - 20 ล้าน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

“ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 63 ทั้งการกำหนดบุคคลากร กำหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดเครื่องจักร เครื่องมือ การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับทราบ ตามแนวทางเข้าถึง เข้าพบ และเข้าแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อีกทั้งยังได้เน้นย้ำการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งจะทำให้การช่วยเหลือในทุกพื้นที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำ การกำจัดวัชพืชในลำน้ำและแหล่งน้ำต่างๆให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้” ดร.ทวีศักดิ์ฯ กล่าวในที่สุด

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
29 มิถุนายน 2563

เรารักชลประทาน
30/06/2020

เรารักชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรารักชลประทาน
19/06/2020

เรารักชลประทาน

RID NEWS
18 มิถุนายน 2563

หมอดูบาทเดียว
16/06/2020

หมอดูบาทเดียว

16/06/2020
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ติดตามรายงานแผนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

จิตอาสาภาคกลาง
16/06/2020

จิตอาสาภาคกลาง

ระวัง! โรคระบาดหน้าฝน “ไข้ปวดข้อยุงลาย”

เป็นประจำทุกปีที่เมื่อเข้าสู่ช่วงหน้าฝน มักพบการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก โดยในปี 2563 นี้ พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วกว่า 1,630 รายทั่วประเทศ
.

และคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นอีก เนื่องจากในปีนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ รวมถึงพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่การระบาดยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ปวดข้อ ข้อบวมหรือข้ออักเสบรวมกับมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ มีผื่น อ่อนเพลีย
.

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ และหากพบผู้ที่มีอาการข้างต้นให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็ว หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

----------------

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน
16/06/2020

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน

สถานการณ์ค่าความเค็ม​ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรารักชลประทาน
16/06/2020

เรารักชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

เรารักชลประทาน
16/06/2020

เรารักชลประทาน

แนวทางปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เรารักชลประทาน
20/05/2020

เรารักชลประทาน

แนวทางปรับตัวรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

เรารักชลประทาน
20/05/2020

เรารักชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

เรารักชลประทาน
16/05/2020

เรารักชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

เรารักชลประทาน
10/04/2020

เรารักชลประทาน

มาตรการภาครัฐดูแลและเยียวยา สู้ COVID-19 ( update 9 เมษายน 2563)

เรารักชลประทาน
21/01/2020

เรารักชลประทาน

เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/63 กรมชลประทาน

เรารักชลประทาน
20/01/2020

เรารักชลประทาน

ชป.แจงเร่งสนับสนุนเครื่องสูบน้ำปตร.ดอยหล่อ ช่วยสวนลำไย พร้อมวางแผนปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำอ่างฯโป่งจ้อ จ.เชียงใหม่ รองรับพื้นที่เกษตรขยายเพิ่มขึ้น

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวสวนลำไยกว่า 300 คน รวมตัวเรียกร้องขอให้ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ หลังจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ประสบภัยแล้งาหลายปี ไม่สามาราถรับน้ำจากฝายน้ำล้นแม่ตื่นได้ เนื่องจากชำรุดมเสียหาย จนชาวสวนต้องตักน้ำจากแม่น้ำปิงใส่รถบรรทุกเติมใส่อ่างเก็บน้ำเอง นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ มีพื้นที่รับน้ำฝนเพียง 8 ตารางกิโลเมตร แต่ด้วยปัจจัยด้านภูมิประเทศ และมีฝนตกน้อยทำให้น้ำไหลเข้าอ่างฯน้อย ปริมาณน้ำเก็บกักตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา จึงไม่เต็มความจุอ่างฯ ส่วนฝายแม่ตื่น ที่ช่วยผันน้ำจากลำน้ำแม่ตื่นลงสู่อ่างฯโป่งจ้อ ปัจจุบันเริ่มมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานกว่า 20 ปี ทำให้การผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อไม่เต็มประสิทธิภาพ

กรมชลประทาน ได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง พร้อมเตรียมเครื่องจักรกลอื่นๆ ไว้ที่บริเวณประตูระบายน้ำดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ เพื่อให้การสนับสนุนหากเกิดปัญหาภัยแล้งขึ้นในพื้นที่ ร้อมกันนี้ได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำ HDPE ที่ชำรุด ให้เสร็จก่อนเข้าสู่ฤดูฝนหน้า เพื่อให้ระบบผันน้ำจากฝายแม่ตื่นสามารถผันน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้ดีขึ้น

สำหรับการปรับปรุงฝายแม่ตื่นพร้อมระบบท่อผันน้ำ ด้วยงบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงค่อนข้างสูง แต่กรมชลประทานจะเร่งรัดพิจารณาโครงการฯ เพื่อให้การสำรวจและออกแบบให้เร็วขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึ้น ได้ในปี 2564 - 2565 จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2566

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และรองรับการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น กรมชลประทานมีแผนที่จะจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 2 แห่ง ที่สามารถ. ผันน้ำไปช่วยอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อได้ คือ อ่างเก็บน้ำแม่หอย อ.จอมทอง ความจุ 9.5 ล้าน ลบ.ม. และ อ่างเก็บน้ำแม่วาง อ.แม่วาง ความจุ 20.5 ล้าน ลบ.ม. รวมทั้งจะพิจารณาก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างของโครงการฯ ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าล้อ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าลาน
ทั้งนี้ โครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ที่ประตูระบายน้ำฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ หากพื้นที่ใดได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถแจ้งรับการช่วยเหลือได้ตลอดเวลา

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
19 มกราคม 2563

Tutorwin เฉลยข้อสอบราชการ
18/01/2020

Tutorwin เฉลยข้อสอบราชการ

สัดส่วนคะแนนสอบภาค ก. (ก.พ.) 2563

>> และคาดการณ์หัวข้อออกสอบ

(ไว้ใช้เป็นแนวทางเบื้องต้น ปีนี้ข้อสอบปรับโครงสร้างใหม่ อาจจะสุ่มออกบางหัวข้อ และจำนวนข้ออาจต่างจากเดิม)

เรารักชลประทาน
18/01/2020

เรารักชลประทาน

ชป.เดินหน้าช่วยภัยแล้งพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง/ วอนชาวแปดริ้วช่วยกันประหยัดน้ำให้ถึงที่สุด

.
กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ พร้อมวอนหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด มั่นใจมีน้ำเพียงพอใช้ถึงต้นฤดูฝนหน้า
.
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันในหลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบายของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนที่อาจจะประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำประปาและอุปโภคบริโภค
.
โดยที่จ.เลย โครงการชลประทานเลย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 11 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ด้านอุปโภคบริโภค นอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ อ.เมืองเลย ส่วนที่จ.บึงกาฬ โครงการชลประทานบึงกาฬ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งอุปโภค-บริโภค นอกเขตชลประทาน ในพื้นที่ อ.เซกา ที่จ.สกลนคร โครงการชลประทานสกลนคร ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง ทั้งนอกเขตและในเขตชลประทาน ในพื้นที่ อ.อากาศอำนวย ที่จ.หนองคาย โครงการชลประทานหนองคาย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวม 12 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้ง ทั้งนอกเขตและในเขตชลประทาน ในเขต อ.เมืองหนองคาย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำกินน้ำใช้ สามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านได้ตลอดเวลา
.
ด้าน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงแนวทางในการช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา ที่ปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาน้ำดิบเพื่อผลิตประปาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่า กรมชลประทาน ได้ร่วมหารือกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปา โดยเบื้องต้นจะเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นจะเพิ่มการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสักผ่านประตูระบายน้ำมโนรมย์ พร้อมกับเพิ่มปริมาณน้ำผ่านประตูระบายน้ำพระนารายณ์ เพื่อลำเลียงน้ำลงสู่ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่าง นอกจากนี้ ยังจะพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลอง 29 ไปลงคลองระบายน้ำที่ 15 คลองระบายน้ำที่ 13 คลองบึงฝรั่ง และคลองพระองค์ไชยานุชิต ตามลำดับ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับผลิตประปาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวคลองส่งน้ำต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น ให้งดการใช้น้ำในระยะนี้ ยกเว้นการใช้น้ำเพื่อผลิตประปาตามรอบเวณที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้า

**********************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
18 มกราคม 2563

เรารักชลประทาน
10/01/2020

เรารักชลประทาน

ชป.เร่งเครื่องไล่ความเค็มลุ่มเจ้าพระยาต่อเนื่อง พร้อมรับมือน้ำทะเลหนุนสูง ช่วง 13-15 ม.ค.นี้

วันนี้ (10 ม.ค. 63) นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) พร้อมด้วย นายศุภณัฐ ปริยชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายวรวิทย์ บุญเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่ชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามการจัดการไล่ความเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง รวมทั้งรับฟังการดำเนินการสูบลำเลียงน้ำจาก ประตูระบายน้ำพระพิมล ไปยัง คลองบางบัวทอง ตลอดเส้นทาง

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) เปิดเผยว่า ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีน ผ่านคลองพระพิมล ไปยังคลองบางบัวทอง ด้วยเครื่องสูบน้ำจำนวน 8 เครื่อง ที่สถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำพระพิมล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง อัตราการสูบรวม 9 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ที่บริเวณประตูระบายน้ำบางภาษี ทำการสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนเพื่อเพิ่มระดับน้ำในคลองบางภาษีให้สูงขึ้น เพื่อรักษาระดับน้ำในคลองพระพิมลไม่ให้ไหลเข้ามาในคลองบางภาษี

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มเติมอีกจำนวน 3 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำพระพิมล พร้อมติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน 6 เครื่อง ที่บริเวณวัดยอดพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งรถแบคโฮลงโป๊ะจำนวน 1 ลำ ทำการเก็บวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การลำเลียงน้ำทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

นายสัญญา กล่าวด้วยว่า กรมชลประทาน ได้เฝ้าระวังและติดตามค่าความเค็มอย่างสม่ำเสมอ พร้อมวางมาตรการดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลักดันค่าความเค็มอย่างเร่งด่วน ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ ร่วมทั้งการลำเลียงน้ำจากคลองและแม่น้ำสายหลัก เร่งผลักดันน้ำเพื่อลดค่าความเค็มและผลกระทบด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือสถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 13-15 มกราคม 2563 นี้

กองทัพเรือ Royal Thai Navy
01/01/2020

กองทัพเรือ Royal Thai Navy

เมื่อเช้าวันปีใหม่ 1 มกราคม 2563
เรือหลวงกันตัง ของกองทัพเรือออกเรือลาดตระเวนทะเลด้านตะวันออกจากจังหวัดตราด
และยังมีเรือในราชนาวีอีกหลายลำที่ยังคงทำหน้าที่ในทะเลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งสองฝั่งทะเลของไทย
พวกเขาออกเรือไม่ได้อยู่กับครอบครัว แม้เป็นวันหยุดยาวในเทศกาลเช่นนี้

เรารักชลประทาน
03/11/2019

เรารักชลประทาน

รองอธิบดีกรมชลประทาน ประชุมติดตามงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีฯ โครงการดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2562) เวลา 13.00 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมติดตามงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี โครงการดำเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายประดับ กลัดเข็มเพชร รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค พร้อมหารือแผนการดำเนินงานและผลการปรับปรุงข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำ ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพฯ

ภาพ : สุกฤษ
ข่าว : สันติภาพ

รอบรั้วชลประทาน
31/10/2019

รอบรั้วชลประทาน

การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/63 (ทั้งประเทศ)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา นิวส์
31/10/2019

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา นิวส์

เวลา10.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นายชาตรี วงษ์ชื่น หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายชัยทัต ชีวะนอรรถ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ,นายราวิน ใบบัว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ,นายพิษณุ พงษ์ศักดิ์ ช่างฝี่มือสนาม ช 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลโครงการ ติดตั้งอุปกรณ์ของเรือกำจัดวัขพืชตามที่ได้รับมอบจากสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้มอบเรือกำจัดวัชพืชให้โครงการ จำนวน 2 ลำ ทางโครงการได้ติดตั้งแล้วเสร็จ และทดลองเป็นครั้งที่ 2 โดยให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำได้ดำเนิน การทดลองขับเรือกำจัดวัชพืชที่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ท้ายทรบ.กลางคลองกม.27+356 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นคลองดินที่มีสาหร่าย และดีปีน้ำขึ้นเป็นจำนวนมาก การปฏิบัติงานสามารถตักวัชพืชและสาหร่ายที่กีดขวางทางไหลของน้ำได้ดี โดยมีเกษตรกรร่วมสังเกตการณ์. ขอขอบคุณกรมชลประทาน ที่มอบสิ่งๆดีให้กับโครงการ

เรารักชลประทาน
31/10/2019

เรารักชลประทาน

กรมชลประทาน รับสนองนโยบายรัฐบาล เดินหน้าบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จัดทำแผนการจัดสรรน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2562/63 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำต้นทุนที่มีอยู่ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนให้มากที่สุด

เรารักชลประทาน
30/10/2019

เรารักชลประทาน

ประชุมหารือแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำปากพนัง

วันนี้ (30 ตุลาคม 2562) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมการหารือและมอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกง และลุ่มน้ำปากพนัง โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) พร้อม VDO Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 9 และ 15 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ทั้งนี้ ภายหลังการรายงานสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของทั้ง 2 ลุ่มน้ำ อธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยการสร้างความเข้าใจ และตั้งกฏกติกาที่คณะกรรมการ JMC สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และจัดสรรน้ำกันเองได้ ตลอดจนการผ่อนผันผ่อนปรนและเข้าใจในความต้องการใช้น้ำที่เปลี่ยนไปของเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งคุณภาพน้ำ ปริมาณ และระยะเวลาต้องการใช้น้ำ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง และเป็นแบบแผนที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดตามบริบทในอนาคตได้

ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
29/10/2019

ศูนย์บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี

ครม. มีมติ กำหนดให้ "วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562" เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อีก 1 วัน

สามารถ Download เอกสาร :https://cabinet.soc.go.th/doc_image/2562/993337192.pdf

เส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และ เส้นทางแนะนำสำหรับประชาชนในการจัดการประชุมอาเซียนครั้งที
29/10/2019
เส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และ เส้นทางแนะนำสำหรับประชาชนในการจัดการประชุมอาเซียนครั้งที

เส้นทางที่ได้รับผลกระทบ และ เส้นทางแนะนำสำหรับประชาชนในการจัดการประชุมอาเซียนครั้งที

         พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.และ พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. ประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ได้รับผ.....

ปิดบานประตูน้ำบางแก้ว เก็บไว้ใช้หน้าแล้งแล้ว - Phitsanulok Hotnews
28/10/2019
ปิดบานประตูน้ำบางแก้ว เก็บไว้ใช้หน้าแล้งแล้ว - Phitsanulok Hotnews

ปิดบานประตูน้ำบางแก้ว เก็บไว้ใช้หน้าแล้งแล้ว - Phitsanulok Hotnews

เจ้าหน้าที่ชลประทานช่วยกันอุดและปิดประตูระบายน้ำบางแก้ว แม่น้ำยมสายเก่า อ.บางระกำ ทั้ง 5 บานเพื่อเก็บน้ำ.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว
28/10/2019

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

มติคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน โครงการฯ กระเสียว (JMC) ในที่ประชุม ดังนี้
1.) ให้มีการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งในช่วงฤดูฝนปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2562 โดยระบายน้ำวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. จำนวน 12 วัน เป็นปริมาณน้ำ 24 ล้าน ลบ.ม.
2.) มีการส่งน้ำช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว
3.) สำรองปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 20 ล้าน ลบ.ม.

27/10/2019
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชม นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
ณ ท้องสนามหลวง
สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม ๑๗๖๕

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒ #สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒
26/10/2019

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม "ศรีศุภยาตรา ปวงประชารวมใจถวายพระพร”
การจัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำ "ศรีศุภยาตราปวงประชารวมใจถวายพระพร”
จัดแสดงเรือพระที่นั่งจำลอง ๔ ลำพร้อมสาธิตการเห่เรือโดยกองทัพเรือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (จำลอง) เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ (จำลอง) เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช (จำลอง) เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ (จำลอง)

การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ จาก ๔ ภูมิภาค
และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ การแสดงละครนอก ละครใน
โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากรและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
จัดแสดงวันละ ๒ รอบ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. และเวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น.

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ท้องสนามหลวง เปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐น. - ๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่อยู่

สามเสน
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6626693775

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ 1460 ชลประทานบริการประชาชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง 1460 ชลประทานบริการประชาชน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

before and after //
รู้สึกมีความสุข
วัชพืชในคลองพระพิมล เขตรางกระทุ่มหมดไป เห็นธรรมชาติงดงามขึ้นเยอะมาก รู้สึกมีความสุข //ขอขอบพระคุณ ..ท่านสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ที่กรุณาส่งรถกำจัดวัชพืชมาช่วยเหลือ...ขอบคุณมากๆจากใจ
1+ปี ที่กลับมาอยู่บ้านเกิด...และเห็นวัชพืชแน่นในคลอง ...4 เดือนที่ร้องขอ... ขอบคุณ.. คุณเกษมสิทธิ จินดาวงษ์ จนท.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล และขอบคุณ..คุณวิรัช สาทรานุวัฒน์ หน.ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักงานชลประทานที่11 ที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพยายามช่วยเหลือจนทำให้คลองกลับมาเห็นน้ำ เห็นปลามาหายใจ และขอบคุณผู้มีอำนาจสั่งการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติภาระกิจอย่างเต็มความสามารถ ขอบคุณมากๆๆมาณ.โอกาสนี้ค่ะ
รถกำจัดวัชพืชเพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยการนำรถผ่านคลองเทศบาลคลองพระพิมล (รางกระทุ่ม )ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ทำให้วัชพืชแตกกระจายจากที่ชาวบ้านช่วยกันกั้นไว้ และตอนนี้ได้เพิ่มจำนวนเต็มพื้นที่ ชาวบ้านไม่สามารถกำจัดได้แล้ว..ขอให้กรมชลประทานรับผิดชอบด้วยค่ะ
หน่วยงานราชการ 1460 ชลประทานบริการประชาชน http://113.53.240.217/ppp/index.php โทร 02-6693775
กระผมได้ส่งภาพก่อนและหลังของการบุกรุกเอาหน้าดินของทางกรมชลไปขายผมขอให้ทางกรมชลช่วยปิดไว้เป็นความลับด้วยผมร้องไปตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วโดยบอกมาทางชลประทานเชียงรายและรายงานใ้ห้นายทรงพลทราบแล้วว่าได้มีการบุกรุกเอาหน้าดินของกรมชลไปขายและได้ทำลายหลักเขตอันเป็นหลักฐานทางราชการให้เสียหายบุคคลที่ทำการนี้มีอยุ่สองคนผัวเมียซึ้งคนหนึ่งชือว่าอุทัยและนางมะลิวัลย์จึงอบากให้ท่านตรวจสอบด้วยๆนามแฟงนี้ผมมีหลักฐานและไม่อยากเผยตัวตนแต่ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาโทรและติดต่อมาทางนี้และเก็บไว้เป็นความลับด้วยครับขอบคุณ