1460 ชลประทานบริการประชาชน

1460 ชลประทานบริการประชาชน ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย

เปิดเหมือนปกติ

07/11/2020
ยุทธวิธี

ยุทธวิธี

การแปรขบวนที่สวยงามที่สุดของไทย ดูกี่ครั้งก็ประทับใจ

จิตอาสาพระราชทาน
29/10/2020

จิตอาสาพระราชทาน

เชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
Cr. http://www.phralan.in.th/

#ทรงพระเจริญ
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#royalthaivolunteers

พระลาน
28/10/2020

พระลาน

รวมภาพประทับใจ ครั้งแรกของภาคอีสาน ประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จ ในหลวงและพระราชินี ในโอกาสเสด็จทอดผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณภาพจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งข่าว อุบลราชธานี
27/10/2020

แจ้งข่าว อุบลราชธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง ครั้งแรกของภาคอีสาน
.
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 17.49 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้นในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของภาคอีสาน นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง

ครั้นเสด็จฯ ถึง เสด็จเข้าอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น จากนั้น ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก เสร็จแล้ว ทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/court-news/news_2415296
(วันที่ 27 ตุลาคม 2563 - 18:41 น.)

เรารักชลประทาน
25/10/2020

เรารักชลประทาน

“บิ๊กป้อม” ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาหนองหาร บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน เร่งดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำพุง หนองหาร จังหวัดสกลนคร

วันนี้(24ต.ค63)พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภูริทัตโต โรงพยาบาลสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า หนองหาร เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่สำคัญ ของจังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ ความจุ 266 ล้าน ลบ.ม. ในช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ำหลากบริเวณที่ราบตอนล่างของหนองหาร ส่วนในฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำในลำน้ำพุงมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำพุง บริเวณ อ.เมืองสกลนคร และ อ.โคกศรีสุวรรณ โดยประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำ จะทำหน้าที่ตัดปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนจากลำน้ำพุงก่อนไหลลงหนองหารได้ถึงร้อยละ 40 ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมได้ 10,857 ครัวเรือน 33 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่พื้นที่ลำน้ำพุงและลำน้ำก่ำ ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อุตสหกรรม พื้นที่รับประโยนช์กว่า 78,358 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ของ อ.โคกศรีสุวรรณ จ.สกลนคร ได้อีกด้วย

*************************************

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
24 ตุลาคม 2563

เรารักชลประทาน
25/10/2020

เรารักชลประทาน

เครื่องอัดฉีดน้ำปูน (Grout) ถึงเขื่อนห้วยยาง จ.สระแก้ว แล้ว พร้อมเร่งดำเนินการ

วันนี้ (25 ตุลาคม 2563) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ให้ติดตามการซ่อมแซมจุดที่เกิดน้ำลอดใต้ฐานของเขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ในการนี้ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้ติดตาม และเร่งรัดการซ่อมแซม โดยขณะนี้ เครื่องอัดฉีดน้ำปูน (Grout) เริ่มดำเนินการเพื่อเจาะทดสอบ และกำหนดหาวิธีการอุดรอยแยกใต้ฐานที่น้ำไหลออกมา ได้มาถึงบริเวณเขื่อนห้วยยางแล้ว พร้อมกับการเร่งระบายน้ำในอ่างฯ ความจุลดลงอย่างต่อเนื่อง

เรารักชลประทาน
25/10/2020

เรารักชลประทาน

โครงการชลประทานปราจีนบุรี ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 4 เครื่อง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้( 25ต.ค63) โครงการชลประทานปราจีนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จากส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ สำนักเครื่องจักรกล จำนวน 4 เครื่อง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่จะไหลผ่านเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไม่ให้เอ่อล้นเข้าตลาดเทศบาล

เรารักชลประทาน
25/10/2020

เรารักชลประทาน

ชป.ตรวจพบจุดรั่วซึมเขื่อนห้วยยางแล้ว เร่งซ่อมแซม

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามการสำรวจและซ่อมแซมจุดที่เกิดน้ำซึมรอดใต้ฐานของเขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้ กรมชลประทาน โดย ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี ได้นำทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมนำเครื่องมือเข้าดำเนินการเจาะลงไปในชั้นผิวดินบริเวณจุดที่พบการรั่วซึม เพื่อนำชั้นดินขึ้นมาทำการทดสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของการรั่วซึม พร้อมกำหนดหาวิธีการอุดรอยแยกใต้ฐานที่น้ำไหลออกมา ตามหลักสากลด้านความปลอดภัยเขื่อนต่อไป

อย่างไรก็ตามในทุกขั้นตอนจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อาทิ ด้านความปลอดภัยเขื่อน ด้านปฐพีกลศาสตร์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างและความมั่นคงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด และขอยืนยันเขื่อนห้วยยางและอาคารประกอบ ยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี จึงขอให้ประชาชนด้านท้ายเขื่อนอย่าได้วิตกกังวล และขอให้รับฟ้งข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หรือโทร.สอบถามได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนห้วยยาง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 49.92 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 83 % ของความจุอ่างฯ มีการระบายน้ำผ่านอาคารชลประทานและกาลักน้ำรวม 1 ล้าน ลม.บ./วัน ทั้งนี้ จากการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่ง อาทิ บริเวณ กม.8+000 มีน้ำท่วมถนนเป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร ระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร บริเวณ กม.14+910 น้ำท่วมถนนเป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร ระดับน้ำสูง 15 เซนติเมตร และบริเวณ กม.15+820 น้ำท่วมถนนเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ระดับน้ำสูง 10 เซนติเมตร ซึ่ง กรมชลประทาน มีความจำเป็นต้องทำการระบายน้ำออก เนื่องจากเป็นการลดแรงดันของน้ำที่ซึมรอดผ่านใต้ฐานของตัวเขื่อน และจะเข้าดำเนินการอุดรอยรั่วซึมต่อไป

ทั้งนี้ ได้มีการแจ้งเตือนผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอตาพระยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบโดยทั่วถึงกันก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งขณะนี้ กรมชลประทาน ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานบ้านกุดเวียน เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด และเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านท้ายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25 ตุลาคม 2563

24/10/2020
จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสา 🙏ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

🥰เพราะ ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราชาวสยาม ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น

🇹🇭แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ

#เรารักในหลวง 💛
#เรารักพระราชินี 💜
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ ❤️
#ทรงพระเจริญ
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#royalthaivolunteers

เรารักชลประทาน
20/10/2020

เรารักชลประทาน

ชป. วางแผนช่วยเหลือเมืองโคราช

กรมชลประทาน โดยศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมวางแผนการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันนี้(20ต.ค.63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ครั้งที่1/2563 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแผนบริหารจัดการน้ำในสถานการณ์น้ำหลาก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชียวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ดร.วัชระ เสือดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่8 จังหวัดนครราชสีมา

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุ “หลิ่นฟา” และพายุ “นังกา” ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และอ่างเก็บน้ำลำตะคอง รวมทั้งในลำน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ท่วมพื้นที่ชุมชน นั้น กรมชลประทาน จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขและช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย เฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย รวมถึงการบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำ เพื่อลดความสับสนและความตื่นตระหนกของประชาชน

นายเกียรติศักดิ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ในฐานะรองประธานคณะทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน(20ต.ค.63) เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณทั้งสิ้น 330 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของความจุอ่าง ส่วนเขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำทั้งสิ้น 165 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ106 ของความจุอ่างฯ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพิมาย อำเภอโชคชัย และอำเภอปักธงชัย สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้วางแผนการช่วยเหลือ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการอุทกภัยลุ่มน้ำมูลตอนบน(ส่วนหน้า) ด้วยการ “แตกแรง” ตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 1.ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะSWOC8 ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด 2.ฝ่ายเครื่องจักรกลเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเข้าช่วยเหลือ 3.ฝ่ายประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชน 4.ฝ่ายปฏิบัติการลงพื้นที่แก้ไขสถานการณ์และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง

ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20 ตุลาคม 2563

PR Chiangmai
20/10/2020

PR Chiangmai

ชลประทานเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง

สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ พร้อมขอความร่วมมือลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลในน้ำ

วันนี้ (20 ต.ค. 63) นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในแต่ละปี จังหวัดเชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงโดยลอยกระทงลงสู่แม่น้ำปิงเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากลอยกระทงเสร็จประมาณ 2-3 วัน กระทงเหล่านั้นก็จะลอยมาติดที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บขยะกระทง โดยได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง เพื่อให้ลำน้ำปิงกลับมาสะอาด

ทั้งนี้จากรายงานสถิติจำนวนขยะกระทง พบว่า จำนวนขยะกระทงจะค่อย ๆ ลดลงทุกปี โดยในปี 2559 มีจำนวน 300 ตัน ปี 2560 จำนวน 120 ตัน ปี 2561 จำนวน 70 ตัน และปี 2562 มี จำนวน 50 ตัน และคาดว่าในปีนี้จะลดลงอีก เนื่องจากทางจังหวัดมีนโยบายขอความร่วมมือให้ลอยกระทงครอบครัวละ 1 กระทง รวมถึงเน้นใช้วัสดุจากธรรมชาติ ไม่ให้ใช้กระทงที่ทำจากโฟม หรือแม้กระทั่งกระทงที่ทำจากแป้งหรือขนมปัง เนื่องจากเวลาที่กระทงที่ทำจากแป้งหรือขนมปังมากองรวมกันเป็นปริมาณมาก ก็จะส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเสีย และจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมภายในน้ำได้

https://region3.prd.go.th/topic/news/18389

////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

1460 ชลประทานบริการประชาชน's cover photo
20/10/2020

1460 ชลประทานบริการประชาชน's cover photo

20/10/2020
เรารักชลประทาน

เรารักชลประทาน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 รายการ ช่อง 5 ข่าวเที่ยง รายงานข่าว "รองอธิบดีกรมชลฯ วางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคอง"

20/10/2020
จิตอาสาพระราชทาน

จิตอาสาพระราชทาน

🔸ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560
🔸พร้อมชมนิทรรศการจิตอาสา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการศิลปาชีพฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สินค้าโอทอป ร้านค้าธงฟ้า และอาหารพระราชทาน ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เป็นวันสุดท้าย 20 ตุลาคม 2563
#จิตอาสา
#จิตอาสาพระราชทาน
#Royalthaivolunteers

13/10/2020
โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทย

โครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศไทย

#หากคิดว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมโลกช่วยผมแชร์
#ฟรีท่านฟังไม่ผิดครับเราบริกาลฟรีไม่มีเงื่อนไข
เพราะว่าเนื่องจากประชาชนอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบว่ามีโครงการแบบนี้ จนทำให้เสียค่าใช้จ่ายกับการส่งศพ หลายพันหลายหลายหมื่น
#ผมขอคนละ1แชร์ เพื่อไปให้ถึงผู้ที่ยากไร้ ศพที่ยากไร้ ศพไร้ญาติ ในบางครั้ง เราอาจจะหาเงินไม่ทัน ในการ ส่งร่างไร้วิญญาณของคนที่เรารัก กลับบ้านเกิด เราจึงจัดตั้งเป็นโครงการ เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้
#ส่งฟรีทั้งหมด #โลงศพฟรี
“ ทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ “
1. ศพยากไร้
2 ศพไร้ญาติ
3. ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน
4. ครอบครัวพอมี ฐานะปานกลาง บางครั้ง ก็ตั้งตัวไม่ทันหรือเตรียมตัวไม่ทัน ท่านไม่ต้องไปหยิบยืมกู้หนี้ยืมสิน เรายินดีช่วย เต็มที่
5.ผู้ที่ยากไร้ด้านการจัดพิธีส่งร่างคนรัก
เรามีเมรุ และสถานที่ประกอบพิธีส่งร่างคนรักโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไดๆทั้งสิ้น
สามารถประสานขอความช่วยเหลือมาทางโครงการได้เลยครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือมาทางโครงการ ส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศ
“ ที่ว่ามาทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น “
โทร 0992091719 ปอนด์

สืบสาน รักษา ต่อยอด
11/10/2020

สืบสาน รักษา ต่อยอด

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จฯทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 13 ตุลาคม 2563

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชน เข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ในวาระสำคัญยิ่งนี้นอกจากปวงพสกนิกรชาวไทยทุกคนนอกจากจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทรงเสียสละกำลังพระวรกาย พระราชทรัพย์ กำลังสติปัญญา และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆเพื่อรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ ในวันนี้ยังเป็นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้กราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประดิษฐานอยู่ในปราสาทพระเทพบิดรแห่งนี้

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีความสูงจากพระบาทถึงพระเศียร ขนาด 172 เซนติเมตร ความสูงฐานพระบรมรูปขนาด 7 เซนติเมตร ความสูงรวมขนาด 179 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร น้ำหนักรวม 156 กิโลกรัม หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต และทรงประกอบพิธีประดิษฐาน สมโภช พระบรมรูป ที่ปราสาทพระเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 6 เม.ย.63 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้สาธุชนข้าถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่ปราสาทพระเทพบิดร โดยในเวลา 08.00-14.00 น. จะเปิดให้ประชาชนเดินทางเข้าทางฝั่งประตูวิเศษไชยศรี และออกทางประตูสวัสดิโสภา ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม และตั้งแต่เวลา 14.00 -17.00 น.จะเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูสวัสดิโสภา

เรารักชลประทาน
01/10/2020

เรารักชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563

เรารักชลประทาน
01/10/2020

เรารักชลประทาน

กรมชลฯ ดูงานอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอน เตรียมพร้อมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด มุ่งแก้อุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันนี้ (29 กันยายน 2563) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม บริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมี นายสัญญลักษณ์ ก้องกิจการ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กทม. เป็นผู้บรรยายการดำเนินโครงการฯ ในด้านต่างๆ ณ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้รองอธิบดีกรมชลประทาน และบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าศึกษาดูงานการขุดเจาะอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการดำเนินการ แนวทาง และเทคโนโลยีในการก่อสร้างมาประยุกต์ใช้ในการสำรวจ ออกแบบ โดยโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างจำนวน 9 จังหวัด ทั้งนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและการระบายน้ำให้กับพื้นที่ทั้งในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้ง และสามารถเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำและระบายน้ำของพื้นที่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยระบายน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้ออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด โดยมี “แก้มลิง” ทำหน้าที่รวบรวม รับ และดึงน้ำท่วมขังจากพื้นที่ตอนบนลงมาเก็บไว้ในคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และแม่น้ำท่าจีน เพื่อระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร

"สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จังหวัดสมุทรสาคร นั้น กรมชลประทานได้เริ่มมาตั้งแต่มีโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (2557-2560) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ ถัดมากรมชลประทานได้มอบให้กิจการร่วมการค้า PWFS JV เป็นผู้ดำเนินการงานสำรวจออกแบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองน้ำจืด มีกำหนดระยะเวลา 540 วัน (2563-2564) นับเป็นส่วนสำคัญของแผนงานที่ 4 โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก จาก 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หลังจากนั้นจะนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอเปิดโครงการต่อคณะรัฐมนตรี จัดเตรียมเอกสารประมูลและเตรียมการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างจนจบโครงการ" รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าว

ที่อยู่

สามเสน
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6626693775

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ 1460 ชลประทานบริการประชาชนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง 1460 ชลประทานบริการประชาชน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

before and after //
รู้สึกมีความสุข
วัชพืชในคลองพระพิมล เขตรางกระทุ่มหมดไป เห็นธรรมชาติงดงามขึ้นเยอะมาก รู้สึกมีความสุข //ขอขอบพระคุณ ..ท่านสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล ที่กรุณาส่งรถกำจัดวัชพืชมาช่วยเหลือ...ขอบคุณมากๆจากใจ
1+ปี ที่กลับมาอยู่บ้านเกิด...และเห็นวัชพืชแน่นในคลอง ...4 เดือนที่ร้องขอ... ขอบคุณ.. คุณเกษมสิทธิ จินดาวงษ์ จนท.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล และขอบคุณ..คุณวิรัช สาทรานุวัฒน์ หน.ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน สำนักงานชลประทานที่11 ที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพยายามช่วยเหลือจนทำให้คลองกลับมาเห็นน้ำ เห็นปลามาหายใจ และขอบคุณผู้มีอำนาจสั่งการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติภาระกิจอย่างเต็มความสามารถ ขอบคุณมากๆๆมาณ.โอกาสนี้ค่ะ
รถกำจัดวัชพืชเพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยการนำรถผ่านคลองเทศบาลคลองพระพิมล (รางกระทุ่ม )ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม ทำให้วัชพืชแตกกระจายจากที่ชาวบ้านช่วยกันกั้นไว้ และตอนนี้ได้เพิ่มจำนวนเต็มพื้นที่ ชาวบ้านไม่สามารถกำจัดได้แล้ว..ขอให้กรมชลประทานรับผิดชอบด้วยค่ะ
หน่วยงานราชการ 1460 ชลประทานบริการประชาชน http://113.53.240.217/ppp/index.php โทร 02-6693775
กระผมได้ส่งภาพก่อนและหลังของการบุกรุกเอาหน้าดินของทางกรมชลไปขายผมขอให้ทางกรมชลช่วยปิดไว้เป็นความลับด้วยผมร้องไปตั้งแต่ปีห้าเจ็ดแล้วโดยบอกมาทางชลประทานเชียงรายและรายงานใ้ห้นายทรงพลทราบแล้วว่าได้มีการบุกรุกเอาหน้าดินของกรมชลไปขายและได้ทำลายหลักเขตอันเป็นหลักฐานทางราชการให้เสียหายบุคคลที่ทำการนี้มีอยุ่สองคนผัวเมียซึ้งคนหนึ่งชือว่าอุทัยและนางมะลิวัลย์จึงอบากให้ท่านตรวจสอบด้วยๆนามแฟงนี้ผมมีหลักฐานและไม่อยากเผยตัวตนแต่ถ้ามีข้อสงสัยกรุณาโทรและติดต่อมาทางนี้และเก็บไว้เป็นความลับด้วยครับขอบคุณ