จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ข้อปฏิบัติ
1.เป็นเพจของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.ห้ามใช้คำไม่สุภาพ หรือบ่นว่า
3. ท่านใดที่มิใช่ admin และเจอคำถามที่ตนเคยประสบมาก็สามารถตอบคำถามได้
4. การถามคำถามให้ถามผ่านหน้าเพจ เพื่อให้เพื่อนๆ ได้ทราบคำตอบ
5. กรณีผู้สอบถามเป็นส่วนราชการที่สอบถามข้อมูลในระบบ ให้ท่านระบุ เลขที่โครงการ รหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงาน เพื่อที่จะได้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลได้และให้คำตอบที่รวดเร็วและถูกต้อง
6. กรณีเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ระบุเชื่อบริษัท และปัญหาที่เจอ เพื่อจะได้ตรวจสอบข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้อง

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งปิดหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะทำการปิดหน้าเว็บไซต์ในพุธที่ 16 มิถุนายน 256...
16/06/2021

แจ้งปิดหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจะทำการปิดหน้าเว็บไซต์ในพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึง 20.00 น. ทั้งนี้ ผู้ใช้งานที่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านยังสามารถเข้าใช้งานระบบ e-GP ผ่านหน้า Application ได้โดยตรง จึงขออภัยในความไม่สะดวก *** ทั้งนี้ ระบบแสดงหน้าจอสีเขียว เปิดให้ระบุมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานในระบบ e-GP ได้ปกติ เพียงหน้าเว็บไซต์จะสืบค้นข้อมูลไม่ได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ***

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันพุธที่ 1...
12/05/2021

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 20.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึง 20.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรมบัญชีกลางงดให้บร...
03/05/2021

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรมบัญชีกลางงดให้บริการรับเอกสาร ณ กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้
- ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐ/หน่วยงานภาครัฐ
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรมบัญชีกลางงดให้บริการรับเอกสาร ณ กรมบัญชีกลาง (ห้องกำปั่นเงิน) ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้
- ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPกรมบัญชีกลางได้เปิดใช้งานระบบให้บริการสอบถาม (Live Chat) และระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP (IR...
03/05/2021

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
กรมบัญชีกลางได้เปิดใช้งานระบบให้บริการสอบถาม (Live Chat) และระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP (IR Online) แบบออนไลน์ และสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ดังนี้
1. ระบบให้บริการสอบถาม (Live Chat) ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/4bd96f2f-aa50-4627-a21c-e9d95ec49e32/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD+Live+Chat+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A+User.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4bd96f2f-aa50-4627-a21c-e9d95ec49e32-nvoe2uL
2. ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP (IR Online)
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/e4d163cc-4fe3-4c3b-8035-8c5c8315df45/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD+IR+Online+%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e4d163cc-4fe3-4c3b-8035-8c5c8315df45-nvNKron

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันศุกร์ที่ ...
29/04/2021

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งเปิดระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เปิดระบบใช้งานได้ปกติแล้วในวัน...
08/01/2021

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
แจ้งเปิดระบบ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เปิดระบบใช้งานได้ปกติแล้วในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP แจ้งปิดระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันศุกร์ท...
08/01/2021

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
แจ้งปิดระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ดีต่อใจ กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
29/12/2020

ดีต่อใจ กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

📣📣ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฮ!! กรมบัญชีกลางเพิ่มวงเงิน 500 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.64) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อย

✔✔นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนประมาณ 14 ล้านคน ให้เป็นค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลาเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563

“กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมการเพิ่มวงเงินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ได้รับสิทธิได้ใช้สิทธิวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเพิ่มวงเงินจำนวน 500 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในทุกวันที่ 1 ของเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2564 โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บาท/เดือน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บาท/เดือน” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า การขยายวงเงินเพิ่มในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปอีก 3 เดือน ถือเป็นของขวัญปีใหม่ที่รัฐบาลมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในสินค้าอุปโภค บริโภค และขอย้ำว่า วงเงินที่ได้รับ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ การใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพฯ ถุงเงินประชารัฐ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ #กรมบัญชีกลาง #บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

17/12/2020
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

การให้บริการขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) บนระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ผ่านเทคโนโลยี Blockchain #กรมบัญชีกลาง

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐ ชี้แจงผู้ค้ากับภาครัฐที่ต้องการยื่นขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) เพื่อป้องกันปัญหาการยื่...
16/12/2020

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐ

ชี้แจงผู้ค้ากับภาครัฐที่ต้องการยื่นขอหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG)

เพื่อป้องกันปัญหาการยื่นขอ e-LG ขอให้ผู้ที่ต้องการยื่นขอ e-LG ดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเสนอราคา
และหากพบปัญหาเกี่ยวกับการยื่นขอ e-LG ขอให้ดำเนินการดังนี้
1. สถานะขึ้น “Reject” ให้ติดต่อธนาคารที่ยื่นขอ
2. สถานะขึ้น “Draft” นานกว่า 30 นาที ให้ติดต่อธนาคารที่ยื่นขอ
3. สถานะขึ้น “Pending” นานกว่า 30 นาที หรือพบปัญหาอื่น ๆ ขอให้ส่งแบบแจ้งปัญหาการใช้งาน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th) มาที่ e-mail : [email protected] ทั้งนี้ หากแจ้งปัญหาในวันเสนอราคา หลังเวลา 14.30 น. กรมบัญชีกลางจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ ขอให้ผู้ค้าฯ เปลี่ยนไปใช้หลักประกันประเภทอื่น อาทิเช่น เช็ค พันธบัตรรัฐบาล ประกอบการยื่นเสนอราคาแทน

แจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุง...
02/12/2020

แจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding​เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเน...
30/11/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding

​เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-bidding ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ออกไปจนถึงเวลา 18.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก

22/11/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ตอนนี้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) เปิดให้ใช้งานได้ปกติแล้ว ตั้งแต่เวลา 18.45 น. เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ...
13/11/2020

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดระบบในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก...
06/11/2020

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP
แจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 21.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอน...
18/09/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GPคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ...
03/09/2020

เรียนผู้ใช้งานระบบ e-GP
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว412 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันที่ 4 และวันที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการ เพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้สามารถเสนอราคาวิธี e-bidding และวิธี e-market ได้ตามที่กำหนดในประกาศเชิญชวนไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/dbccf1d6-f833-402d-b699-96c3314876dc/%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%88+%E0%B8%A7412.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dbccf1d6-f833-402d-b699-96c3314876dc-nhiR7ok

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP     ขณะนี้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocurement.go.th} เปิดให้ใช...
27/07/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ขณะนี้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (www.gprocurement.go.th} เปิดให้ใช้งานได้ปกติแล้ว จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับระบบ เนื่อ...
23/07/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับระบบ เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 24.00 น. และเปิดใช้งานในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ...
18/06/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พ...
21/05/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. และเปิดใช้งานในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่ที่สุด...
28/04/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้มีหนังสือ ด่วนที่ที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว173 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/e675183c-bbb7-4b26-b12a-46f83fbd8dc4/%E0%B8%A7173.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e675183c-bbb7-4b26-b12a-46f83fbd8dc4-n70Gh2M

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
24/04/2020

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371/%E0%B8%A7+171.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371-n6HyN-i

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีห...
24/04/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371/%E0%B8%A7+171.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-551f4e01-eb9c-47e3-8188-753d0ff85371-n6HyN-i

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม...
31/03/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทาง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 433.2/ว120 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7/%E0%B8%A7120.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f004042c-11a1-4c4f-bd0b-ed59794b20a7-n4M0AvA

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
27/03/2020

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624/%E0%B8%A7115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624-n4r4Y7p

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (...
27/03/2020

เรียน เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรานา 2019 หรือโรคโควิด 19 ((Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สามารถดาวน์โหลดรูปแบบ pdf ได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624/%E0%B8%A7115.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3e6a6370-8e82-4ab3-8856-fb5bde014624-n4r4Y7p

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP แจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส...
17/03/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรุงหน้าเว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะปิดปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ทำให้ไม่สามารถค้นหาประกาศต่าง ๆ หน้าเว็บไซต์ได้ แต่ผู้ใช้งานระบบ e-GP จะสามารถ login เข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ตามปกติ (หน้าจอจะเป็นสีเขียว ให้บันทึกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านได้อย่างเดียว) จึงขออภัยในความไม่สะดวก

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐเนื่องจากระบบรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยขัดข้อง จึงขยายระยะเวล...
03/03/2020

เรียน ผู้ค้ากับภาครัฐ
เนื่องจากระบบรับชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยขัดข้อง จึงขยายระยะเวลาการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโครงการที่สิ้นสุดการซื้อเอกสารฯ ในวันที่ 3 มี.ค.63 เวลา 16.30 น ขยายเวลาจนถึง 18.00 น. จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPขอแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-biddingเนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภา...
28/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

ขอแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding

เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไปจนถึงเวลา 18.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ...
19/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. และเปิดใช้งานในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-biddingเนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค...
14/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding
เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ออกไปจนถึงเวลา 17.30 น. ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GPแจ้งปิดปรับปรุงระบบระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ...
07/02/2020

เรียน ผู้ใช้งานระบบ e-GP

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จะทำการปิดปรับปรุงระบบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. จนถึงวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. และเปิดใช้งานในวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.01 น. เป็นต้นไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

ที่อยู่

กรมบัญชีกลาง
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

021277000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

e1536: ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ
e1536: ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ จะแก้ไขอย่างไรครับ
เข้าระบบ ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน เปลี่ยนแล้วก็บอกไม่ถูกต้องตลอด รีเซ็ตรหัสผ่านแล้วก็เข้าใหม่ ให้เปลี่ยนรหัสตลอด เข้าไปทำก็ไม่สำเร็จซักที งานก็ต้องทำ เข้าก็ไม่ได้
หัวหน้าเจ้าฯ login ใช้งานไม่ได้ ลืมรหัสมาทั้งอาทิตย์แล้ว ก็ไม่สามารถตั้งรหัสใหม่ได้เลย ท่านๆ ใครช่วยได้ไม๊คะ จนท. เดินหน้างานในระบบไม่ได้เลย ณ เวลานี้
จะสิ้นงบทีไร ทำไมระบบช้าเป็นเต่าคลานตลอดครับ
ถามจริงๆ มีคนดูระบบไหม คำถามแต่ละอันที่ถามไปเหมือนเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาหมด ปล่อยให้คนที่เจอปัญหาเขาถามกันเอง ระบบวันนึงใช้ได้ อีกวันล่ม ปิดปรับปรุงอีกวัน ถ้ามันขนาดนี้ หาอะไรมาทำให้มันดีกว่านี้เถอะ
ระบบเป็นอะไรคะ ยื่นงานไม่ได้
ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว 89) ข้อ 1.3.4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการSMEs หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดซื้อจัดจ้างจากจังหวัด .... ขอสอบถามว่า ตามข้อ 1.3.4 ใช้กับงานจ้างก่อสร้างที่วงเงินเกินห้าแสนบาทด้วยหรือไม่ ครับ
บันทึกแบบแจ้งแล้วรายละเอียดไม่ปรากฎ แก้ไข ได้อย่างไรคะ
บริษัทฯเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องเดิมคือเป็นnotebook Sony ใช้ Windows10 มาเป็นเครื่องMacbook ปัญหาที่พบคือเครื่องMacbookไม่สามารถเข้าใช้งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ ทั้งที่ตรวจสอบแล้วใช้ Google Chrome version ล่าสุดทั้งคู่คือ Version 91.###x เครื่องSony เดิมเข้าใช้งานได้ปรกติ error ที่พบบอกว่าล็อกอินเข้าไม่ผ่านต้องใช้ Google Chrome ver.40 ขึ้นไป ขอวิธีการแก้ไขด้วยครับ
ระบบให้เปลี่ยนรหัสผ่าน พอเปลี่ยนแล้วเข้าใช้งานไม่ได้ค่ะ ทำอย่างไรดีค่ะ
วันนี้เข้าระบบจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้คะ มันค้างเพราะอะไรเหรอคะ หรือมีใครเข้าได้บ้าง