European Union in Thailand

European Union in Thailand The EU Delegation to Thailand promotes the political and economic relations between Thailand and the EU through dialogue, cooperation and information.
(10)

เปิดเหมือนปกติ

โครงการ SWITCH-Asia เปิดรับข้อเสนอโครงการรอบใหม่ เพื่อให้ทุนกับโครงการนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างย...
06/11/2020
APPLY NOW! NEW Call for Proposals Launched › News | SWITCH-Asia

โครงการ SWITCH-Asia เปิดรับข้อเสนอโครงการรอบใหม่ เพื่อให้ทุนกับโครงการนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

SWITCH-Asia เป็นโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งปี 2550 เพื่อช่วยให้เอเชียปรับเปลี่ยนมาเป็นทวีปที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ พร้อมๆ ไปกับการส่งเสริมให้ทั้งเอเชียและยุโรปมีระบบห่วงโซ่อุปทานและสินค้าที่มีความยั่งยืนยิ่งขึ้น การเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบนี้จะให้งบสนับสนุนทั้งสิ้น 32.6 ล้านยูโร โดยที่แต่ละโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนระหว่าง 1-2.5 ล้านยูโร

ในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ จะมีการบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังข้อมูลสามารถส่งอีเมล์ซึ่งระบุชื่อและองค์กรมายัง EuropeAid-SW[email protected] ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน

ดาวน์โหลดคำแนะนำและฟอร์มการสมัครได้ที่ https://bit.ly/360KP1I
____________

The EU SWITCH-Asia Programme has launched a new call for proposals, seeking innovative projects that promote sustainable consumption and production.

Launched in 2007, the programme aims to support the transition of Asia to a low-carbon, resource efficient, and circular economy while promoting more sustainable supply chains and products between Asia and Europe. This new round of grants is worth €32.6 million in total, with each funding grant ranging between €1-2.5 million.

An information session will be organised on 10 November 2020. To register please send a mail by 9 November to [email protected] indicating the names of the persons who are going to participate as well as their organisation.

You can download the guidelines and templates for application here: https://bit.ly/360KP1I.

This website has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

แถลงการณ์ร่วมโดยผู้แทนระดับสูง/รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายโจเซพ บอเรลล์ และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นางเวียร์รา โ...
02/11/2020
แถลงการณ์ร่วมโดยผู้แทนระดับสูง/รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายโจเซพ บอเรลล์ และรองประธ

แถลงการณ์ร่วมโดยผู้แทนระดับสูง/รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายโจเซพ บอเรลล์ และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นางเวียร์รา โยโรวา เนื่องในวัน International Day to End Impunity for Crimes against Journalists วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

“เราขอเรียกร้องให้ทุกประเทศนำผู้ก่ออาชญากรรมต่อผู้สื่อข่าวมารับการลงโทษ การปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล รังแต่จะกระตุ้นให้เกิดความกลัว ความไม่ไว้วางใจ และสร้างอุปสรรคให้กับสื่อเสรีทั่วโลก

สหภาพยุโรปมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก รวมทั้งปกป้องผู้ที่พึ่งพาเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังกล่าวในการนำข้อเท็จจริงมานำเสนอให้สาธารณชนได้รับรู้ในแต่ละวัน เพราะเสรีภาพนั้นคือสิ่งที่เราไม่อาจ และจะไม่มีวัน ยกเว้นได้”

อ่านแถลงการณ์ร่วมฉบับเต็มได้ที่ https://europa.eu/!Db88PC
____________

Joint statement by High Representative/Vice-President Josep Borrell and Vice-President Věra Jourová on the occasion of the International Day to End Impunity for Crimes against Journalists on 2 November 2020

“We call on all countries to bring to justice those responsible for crimes against journalists. This impunity only fuels fear, mistrust and creates barriers for free and independent media across the world.

The European Union will continue to defend freedom of expression and protect those who make use of this fundamental freedom to keep us informed every day. It is not something we can, nor will, compromise on.”

Read to full joint statement here: https://europa.eu/!nH98Ku.

#EndImpunity

EEAS - European External Action Service - European Union External Action

สุขสันต์วันลอยกระทง 2563ปีนี้เพื่อนๆ ฉลองเทศกาลอันสวยงามนี้อย่างไรบ้างคะ แล้วใช้วิธีอะไรไรบ้างที่จะเลี่ยงการสร้างมลพิษให...
01/11/2020

สุขสันต์วันลอยกระทง 2563

ปีนี้เพื่อนๆ ฉลองเทศกาลอันสวยงามนี้อย่างไรบ้างคะ แล้วใช้วิธีอะไรไรบ้างที่จะเลี่ยงการสร้างมลพิษให้กับแม่น้ำลำคลองของเรา เราอยากให้เพื่อนๆ มาแบ่งปันข้อมูลกันค่ะ ผู้ที่ให้คำตอบที่ดีที่สุด 5 คน จะได้รับของรางวัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากสหภาพยุโรป

____________

Happy Loy Krathong Festival 2020!

How did you celebrate the beautiful Thai tradition this year? Did you manage to avoid pollution of waterways at the same time? If so, tell us how! The five best answers will win eco-friendly gifts from the European Union.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 15 ผ่านระบบวิดีโอค...
29/10/2020
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสหภาพยุโรปและประเทศไทย (EU-Thailand Senior Officials’ Meeting) ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสหภาพยุโรป-ไทยครั้งที่ 15 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อแลกเปลี่ยนหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสถานะปัจจุบันของความสัมพันธ์ทวิภาคี ตลอดจนสถานการณ์ในระดับโลกและระดับภูมิภาคด้วย

การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในบรรยากาศที่ดีเยี่ยมและครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย อาทิ การรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ความสัมพันธ์ทางการค้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองฝ่าย การพัฒนาที่ยั่งยืนและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ การบริหารจัดการทางทะเลที่ดี สิทธิมนุษยชน การโยกย้ายถิ่นฐาน และประเด็นด้านแรงงาน เป็นต้น

การประชุมครั้งนี้มีนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ และนางพาวล่า แพมพาโลนี รองอธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศสหภาพยุโรป เป็นประธานร่วม

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มที่นี่ https://europa.eu/!tf98KM
____________

The 15th Senior Officials' Meeting between the European Union and Thailand took place on 28 October 2020 via videoconference. Senior Officials discussed a wide range of issues of mutual interest, including recent developments in bilateral relations as well as global and regional issues.

Discussions were held in an excellent atmosphere and covered in particular COVID-19 response measures, trade relations, climate change, connectivity, sustainable development and environmental issues, including ocean governance, as well as human rights, migration and labour issues.

The meeting was co-chaired by Mr. Sasiwat Wongsinsawat, Director-General of the Department of European Affairs, Royal Thai Foreign Ministry, and by Ms Paola Pampaloni, Deputy Managing Director, Asia and the Pacific, European External Action Service.

Read the full press release here: https://europa.eu/!nb88bx

EEAS - European External Action Service - European Union External Action

"เราควรจะมาพูดกันด้วยเหตุและผลเพื่อค้นหาว่าต้นตอของปัญหาที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมคืออะไร  การใช้ความรุนแรงตอบโต้มัน...
28/10/2020

"เราควรจะมาพูดกันด้วยเหตุและผลเพื่อค้นหาว่าต้นตอของปัญหาที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในสังคมคืออะไร การใช้ความรุนแรงตอบโต้มันไม่ช่วยแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น" - ปิยะนุช โคตรสาร
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

"We should all discuss rationally how to address the root cause of violence in our society. Using violence as a response to violence will not help us solve the problem." - Piyanut Kotsan, Amnesty International Thailand

"เราสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ด้วยวิธีอื่น  โดยการทำให้กระบวนการยุติธรรมตรงไปตรงมา ผู้กระทำความผิดไม่รอดจากเงื้อมมือของกฎ...
26/10/2020

"เราสามารถป้องกันอาชญากรรมได้ด้วยวิธีอื่น โดยการทำให้กระบวนการยุติธรรมตรงไปตรงมา ผู้กระทำความผิดไม่รอดจากเงื้อมมือของกฎหมาย ผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะมาทดแทนและยับยั้งอาชญากรรมได้ดียิ่งกว่าโทษประหารชีวิตเสียอีก" - ดร. น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดสุพรรณบุรี

"There are other ways to deter crime. If our system is effective in bringing the offenders of the law to justice, it will help us prevent and suppress crime better than the death penalty." - Dr. Namtaee Meeboonsalang, Provincial Chief Prosecutor, Suphan Buri

24/10/2020

สุขสันต์วันสหประชาชาติ!

เมื่อ 75 ปีที่แล้ว สหประชาชาติได้เริ่มต้นบทบาทในการสร้างโลกที่สันติและเจริญรุ่งเรือง เป็นโลกที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม ในวันนี้ วันครบรอบการถือกำเนิดของสหประชาชาติเวียนมาบรรจบในช่วงเวลาแห่งวิกฤตที่ยิ่งตอกย้ำว่าเราทุกคนเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันเพียงใด

การทำงานร่วมกันและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเท่านั้นที่จะทำให้พวกเราสามารถสร้างศักยภาพในการรับมือการแพร่ระบาดและความท้าทายอื่น ๆ ในอนาคตได้ ในวันสหประชาชาตินี้ มาให้สัญญากันว่าเราจะร่วมกำหนดอนาคตของพวกเราไปด้วยกันต่อไป
____________

Happy United Nations Day!

75 years ago the United Nations came into being with a mission to create a peaceful and prosperous world, where human rights are protected and social and economic progress promoted. Today, its anniversary comes at a time of great disruption that only underscores our interconnectedness.

Only by working together and in solidarity can we build resilience against future pandemics and other global challenges. On this #UNDay, let’s promise to continue #ShapingOurFutureTogether.

"พุทธศาสนาไม่ได้มุ่งให้เอาคนชั่วออกจากสังคม แต่ให้เอาความชั่วออกจากใจของคน เพื่อให้เขาได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจ" - พระเทพป...
21/10/2020

"พุทธศาสนาไม่ได้มุ่งให้เอาคนชั่วออกจากสังคม แต่ให้เอาความชั่วออกจากใจของคน เพื่อให้เขาได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจ" - พระเทพปริยัติมุนี
เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม

"The purpose of Buddhism is not to remove evil people from society, but to purify evil hearts so that the people may reform themselves." - Phra Theppariyattimuni Tuwanno, The Abbot of Wat Hong Rattanaram

"สำหรับสหภาพยุโรปนั้น ท่าทีของเราแน่วแน่ไม่เคยเปลี่ยน การประหารชีวิตคือการลงโทษที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักด...
19/10/2020

"สำหรับสหภาพยุโรปนั้น ท่าทีของเราแน่วแน่ไม่เคยเปลี่ยน การประหารชีวิตคือการลงโทษที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม และย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เราคัดค้านการใช้โทษประหารชีวิตในทุกกรณี" - ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย

"For us in the European Union, our position is very firm and clear: the death penalty is a cruel, inhumane and degrading form of punishment. We are opposed to the death penalty under all circumstances." - H.E. Mr. Pirkka Tapiola, Ambassador of the European Union to Thailand

ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ สหภาพยุโรป ร่วมกับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ จะร่วม...
19/10/2020
International donor conference for urgent humanitarian support for Rohingya refugees

ในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ สหภาพยุโรป ร่วมกับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประเทศผู้บริจาคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อระดมทุนที่จำเป็นสำหรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา ชุมชนที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขา รวมทั้งผู้พลัดถิ่นอื่นๆ ภายในประเทศเมียนมาร์ด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ) ที่: https://europa.eu/!Ry49CK

___________________

On 22 October, the EU will join the US, UK, and UNHCR ประเทศไทย to co-host a virtual donor conference to raise the much-needed funding for Rohingya refugees, host communities, and internally displaced people in Myanmar.

For more information, click here: https://europa.eu/!Ry49CK

EEAS - European External Action Service - European Union External Action

ความรู้เกี่ยวกับวนศาสตร์ชุมชน:  วนศาสาตร์ชุมชนคืออะไร ทำไมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็น และวนศาสตร์ชุมชนจะ...
17/10/2020
Community Forestry 101

ความรู้เกี่ยวกับวนศาสตร์ชุมชน: วนศาสาตร์ชุมชนคืออะไร ทำไมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็น และวนศาสตร์ชุมชนจะช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลกได้อย่างไร

สามารถหาคำตอบได้ที่หลักสูตรออนไลน์ ‘Community Forestry 101’ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป หน่วยงานเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SDC) และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ แห่งสวีเดน (SIDA)

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2020
สามารถสมัครได้ที่ https://www.recoftc.org/learning/e-learning-catalogue/community-forestry-101

-------------

All you need to know about community forestry: what it is, why local communities’ engagement is vital, and how it can help solve the world’s greatest social and environmental challenges.

Produced with financial support from the European Union, the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), the open e-course ‘Community Forestry 101’ will answer these questions and more!

Open for enrolment until 14 November 2020 at https://www.recoftc.org/learning/e-learning-catalogue/community-forestry-101.

The free e-course introduces community forestry as a pathway to solving the world’s greatest social and environmental challenges. Enrollment...

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563น้อมรำลึกในพระม...
13/10/2020

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
____________

The Delegation of the European Union to Thailand joins the Thai people in remembering and paying tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great on 13 October, the anniversary of His Majesty’s passing. His legacy will always remain.

“…ในปี 2561 ผลการวิเคราะห์สถิติฆาตกรรมในประเทศนอกสหภาพยุโรป 11 ประเทศซึ่งได้ยุติโทษประหารไปแล้วเมื่อ 10 ปีก่อนหน้า ก็ยัง...
12/10/2020
Opening remarks of Ambassador Pirkka Tapiola at the event marking the European and World Day Against the Death Penalty

“…ในปี 2561 ผลการวิเคราะห์สถิติฆาตกรรมในประเทศนอกสหภาพยุโรป 11 ประเทศซึ่งได้ยุติโทษประหารไปแล้วเมื่อ 10 ปีก่อนหน้า ก็ยังชี้ให้เห็นว่าการยุติโทษประหารนั้นไม่ได้ทำให้อาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นแต่อย่างใด ตรงกันข้าม การฆาตกรรมใน 10 ของ 11 ประเทศที่อยู่ภายใต้การศึกษานี้ได้ลดลงหลังจากที่ประเทศเหล่านั้นได้ยกเลิกโทษประหารแล้ว…”

การยกเลิกโทษประหารชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในสหภาพยุโรป ถ้าคุณอยากรู้ว่าเพราะอะไร อ่านสุนทรพจน์ของท่านทูตเปียร์ก้า ตาปิโอลา เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป ที่นี่: https://europa.eu/!MP93Dg

------

“…A 2018 study of murder data in 11 countries outside the EU that had abolished capital punishment also showed that 10 of these countries experienced a decline in murder rates in the decade following abolition…”

Read Ambassador Pirkka Tapiola’s argument on why the world needs to move away from the death penalty here: https://europa.eu/!pC63jD

#AbolishDeathPenalty #EU4HumanRights #StandUpForHumanRights #EUForeignPolicy

EEAS - European External Action Service - European Union External Action

แถลงการณ์ร่วมเนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป 10 ตุลาคม 2563 โดยผู้แทนระดับสูงแห่งสหภาพยุโรปและเลขาธิการสภายุโร...
10/10/2020

แถลงการณ์ร่วมเนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป 10 ตุลาคม 2563 โดยผู้แทนระดับสูงแห่งสหภาพยุโรปและเลขาธิการสภายุโรป

“สหภาพยุโรปยินดีที่ได้เห็นการใช้โทษประหารชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง เพราะนั่นเปรียบเสมือนเครื่องหมายยืนยันว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นเป็นทิศทางที่เป็นสากล โดยปีพ.ศ. 2562 ถือเป็นปีที่สองติดต่อกันที่มีการประหารชีวิตใน 20 ประเทศเท่านั้น ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ แต่ถึงกระนั้น 20 ประเทศยังถือเป็นจำนวนที่มากอยู่ เราจึงขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดร่วมกันสนับสนุนมติเรื่องการพักใช้โทษประหารชีวิตในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 75 ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้”

อ่านแถลงการณ์ร่วมฉบับเต็มที่ https://europa.eu/!jT87VN
____________

World Day Against the Death Penalty, 10 October 2020: Joint Declaration by the High Representative of the European Union and the Secretary General of the Council of Europe

“We welcome the continued decline in the use of the death penalty, confirming the overall trend towards universal abolition. In 2019, for a second consecutive year, executions were carried out in only 20 countries around the world. This is a historic low, but it is nonetheless 20 countries too many. We, therefore, use this occasion to call on all Members of the United Nations to support the Resolution on a Moratorium on the Use of the Death Penalty at the 75th session of the UN General Assembly in December 2020.”

For the full joint statement: https://europa.eu/!Tc94nw

#AbolishDeathPenalty #EU4HumanRights #StandUpForHumanRights #EUForeignPolicy

The European and World Day Against the Death Penaltyขณะนี้กำลังมีการถ่ายทอดสดการฉายสารคดีเรื่อง "ฮากามาดะ" อยู่ (เสียงใน...
10/10/2020

The European and World Day Against the Death Penalty

ขณะนี้กำลังมีการถ่ายทอดสดการฉายสารคดีเรื่อง "ฮากามาดะ" อยู่ (เสียงในฟิล์มญี่ปุ่นและอังกฤษ พร้อมคำบรรยายไทย) รีบลงทะเบียนเข้าชมฟรีก่อนหนังจะจบที่ engage.eu/dp2020

We are live-streaming "Hakamada," a documentary on the journey toward justice of the world's longest-held death-row prisoner, now! In Japanese soundtrack with English subtitles. Register to view the documentary free of charge at engage.eu/dp2020 before it's over!

10/10/2020
European Union in Thailand

ยังมีที่นั่งว่างสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “ฮากามาดะ” และฟังเสวนาในหัวข้อ “โทษประหาร: ยุติธรรมหรือความผิดพลาด” วันนี้ เวลา 13.30-16.30 น.

ด่วน ลงทะเบียนเพื่อร่วมงานที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพหรือเพื่อชมไลฟ์สดได้ที่ https://engage.eu/dp2020/

Last seats available for the screening of “Hakamada” and the post-screening panel discussion on “The Death Penalty: Justice or Capital Mistake” today from 13:30 to 16:30.

Register now to join the event in person or online at https://engage.eu/dp2020/

[English Below]
The European and World Day Against the Death Penalty

โทษประหารได้ผลจริงหรือ
โทษประหารช่วยหยุดยั้งอาชญากรรมได้หรือไม่
เราควรจะสนับสนุนหรือคัดค้านโทษประหารดี

มาร่วมกันหาคำตอบได้จาก “ฮากามาดะ” ภาพยนตร์สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของชายชาวญี่ปุ่นผู้ครองสถิติโลกในฐานะนักโทษที่ถูกจองจำในแดนประหารยาวนานที่สุด ตามด้วยการเสวนาในหัวข้อ “โทษประหาร: ยุติธรรมหรือความผิดพลาด” ในงานวันยุติโทษประหารชีวิตสากลและยุโรป 10 ตุลาคม 2563 จัดโดยคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมกับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และ Documentary Club ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 13:30 – 16:30 น.

เข้างานฟรี กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเนื่องจากที่นั่งจำกัด หรือลงทะเบียนเพื่อขอรหัสเข้าชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่ https://engage.eu/dp2020

แล้วพบกันค่ะ

____________________________________________________________

Does the death penalty work?
Can it prevent crime?
Should you support or oppose the death penalty?

Explore these questions at the screening of “Hakamada,” a documentary on the journey toward justice of the world’s longest-held death-row inmate, followed by a panel discussion on “The Death Penalty: Justice or Capital Mistake?” on the occasion of the European and World Day Against the Death Penalty. This event, organised by European Union in Thailand in partnership with Alliance Française de Bangkok and Documentary Club, is scheduled for 10 October 2020, at 13:30 – 16:30 hours.

Admission is free. Seats are reserved for pre-registered guests. Online attendance via live webinar is also available. Go to https://engage.eu/dp2020 for more details.

#AbolishDeathPenalty #EU4HumanRights #StandUpForHumanRights #EUForeignPolicy

European Union in Thailand's cover photo
09/10/2020

European Union in Thailand's cover photo

“สิ่งที่เกิดกับฮากามาดะนั้นไม่ใช่เรื่องปกติ  นอกจากลูอิส ไดจะพาคนดูไปเป็นประจักษ์พยานในคดีอันโด่งดังของญี่ปุ่น  ผ่านการน...
09/10/2020
A call for justice

“สิ่งที่เกิดกับฮากามาดะนั้นไม่ใช่เรื่องปกติ นอกจากลูอิส ไดจะพาคนดูไปเป็นประจักษ์พยานในคดีอันโด่งดังของญี่ปุ่น ผ่านการนำเสนอผลงานซึ่งชี้ถูกชี้ผิดอย่างไม่อ้อมค้อมแล้ว สารคดีเรื่องนี้ยังเผยให้เห็นถึงบริบททางสังคมและการเมืองในมุมที่กว้างขึ้นของการปฏิรูปเรือนจำและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการใช้โทษประหารชีวิตอีกด้วย” - บางกอกโพสต์

โอกาสสุดท้ายในการสำรองที่นั่งเพื่อชมภาพยนตร์เรื่อง “ฮากามาดะ” สารคดีของผู้กำกับลูอิส ได ที่จะชวนคุณมาร่วมย้อนดูการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมสำหรับอิวาโอะ ฮากามาดะ อดีตนักโทษผู้ถูกจองจำในแดนประหารเป็นเวลายาวนานที่สุดในโลก จะจัดฉายวันพรุ่งนี้ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ และทางออนไลน์ เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งได้ที่ https://engage.eu/dp2020

“The story of Hakamada is indeed extraordinary. Yet, while Dai's bold, intense documentary introduces you to one of Japan's most groundbreaking cases, it ultimately does something to elucidate the wider social and political contexts of prison and justice reform and the existence of the death penalty. In fact, it leaves enough space to make you question its entire point of view.” - Bangkok Post

Last chance to reserve your seats for the screening of “Hakamada”. Directed by Louis Dai, the documentary retraces the call for justice of the world's longest-held death row inmate, Iwao Hakamada. The screening will take place tomorrow at Alliance Française Bangkok and online from 13:30 onwards

For reservation: https://engage.eu/dp2020

#AbolishDeathPenalty #EU4HumanRights #StandUpForHumanRights #EUForeignPolicy

What would it be like if you spent more than half your life isolated in a tiny cell in fear, not knowing what the future holds? That's exactly what happened to Iwao Hakamada, who every morning woke up thinking today could be his last. Hakamada, a new documentary, tells the heart-rending tale of a de...

ที่อยู่

Athenee Tower, 10th Floor, 63 Wireless Road
Bangkok
10330

Nearest stop to our office: BTS Plenchit (5 mins walk) and MRT Lumpini (25 mins walk)

ข้อมูลทั่วไป

Delegations of the European Union ensure the representation of the EU outside of its 28 Member States.

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 305 2600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ European Union in Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง European Union in Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด