กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช "เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ. ศ. 2569" FanPage กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการขึ้นเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อกระตุ้นในการอนุรักษ์ และปลุก จิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศไทย

เปิดเหมือนปกติ

12/11/2020
ep.6 ความสำเร็จของระบบสมาร์ทพาโทล

"ความสำเร็จของกรมอุทยานแห่งชาติฯ กับเป้าหมายในการใช้ระบบสมาร์ทพาโทลเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต" ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future)

ep.6 ความสำเร็จของระบบสมาร์ทพาโทล

#การลาดตระเวณเชิงคุณภาพ #กรมอุทยานแห่งชาติ #smartpatrol #สมาร์ทพาโทล #prdnp #dnp1362 #dnp #เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

10/11/2020
ep.5 Smart Patrol กับงานป้องกัน ศึกษาและวิจัย

"ประชากรสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ตอกย้ำความสำเร็จของระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ" ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future)

ep.5 Smart Patrol กับงานป้องกัน ศึกษาและวิจัย

#การลาดตระเวณเชิงคุณภาพ #กรมอุทยานแห่งชาติ #smartpatrol #สมาร์ทพาโทล #prdnp #dnp1362 #dnp #เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

05/11/2020
ep.4 ข้อมูลจากผืนป่าสู่ศูนย์ควบคุมมาตรฐานฯ เพื่อการจัดการพื้นที่

"เจาะลึกระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สู่แผนปฏิบัติงานลาดตระเวนและการจัดการและป้องกันพื้นที่อนุรักษ์" ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future)

ep.4 ข้อมูลจากผืนป่าสู่ศูนย์ควบคุมมาตรฐานฯ เพื่อการจัดการพื้นที่

#การลาดตระเวณเชิงคุณภาพ #กรมอุทยานแห่งชาติ #smartpatrol #สมาร์ทพาโทล #prdnp #dnp1362 #dnp #เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

03/11/2020
Smart Patrol EP.03 สัมผัสชีวิตและการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า

ทุกย่างก้าวคือการอนุรักษ์ ทุกอุปสรรคคือความเสียสละเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ
ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future)

#การลาดตระเวณเชิงคุณภาพ #กรมอุทยานแห่งชาติ #smartpatrol #สมาร์ทพาโทล #prdnp #dnp1362 #dnp #เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

ลอยกระทงยุคใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม#วันลอยกระทง #เทศกาลลอยกระทง #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp
30/10/2020

ลอยกระทงยุคใหม่ สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

#วันลอยกระทง #เทศกาลลอยกระทง #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp

29/10/2020
ep.2 การฝึกอบรมระบบ Smart Patrol System

การฝึกอบรมระบบ Smart Patrol System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ พร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่

ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future)

ep.2 การฝึกอบรมระบบ Smart Patrol System

#การลาดตระเวณเชิงคุณภาพ #กรมอุทยานแห่งชาติ #smartpatrol #สมาร์ทพาโทล #prdnp #dnp1362 #dnp

28/10/2020
ปฐใบทก่อเกิดระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในประเทศไทย

ทำความรู้จักกับระบบสมาร์ทพาโทล ระบบการตระเวนในระดับสากลที่มีใช้ใน 600 พื้นที่ทั่วโลก

ชมสารคดี การลาดตระเวนเชิงคุณภาพจากอดีตสู่อนาคต (Smart Patrol From the past to the future)

ep.1 ปฐมบทก่อเกิดระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพในประเทศไทย

#การลาดตระเวณเชิงคุณภาพ #กรมอุทยานแห่งชาติ #smartpatrol #สมาร์ทพาโทล #prdnp #dnp1362 #dnp

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
22/10/2020

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคั...
20/10/2020

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ"

#วันรักต้นไม้ประจำชาติ #21ตุลาคม #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอด...
12/10/2020

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

02/10/2020
ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

https://www.facebook.com/prhotnews02/videos/661715908080250/

พิธีมอบโล่​ และรางวัลผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช
โครงการประกวดหมู่บ้านสอนดีเด่น
ข้าราชการพลเรือนลูกจ้างประจำดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563

01/10/2020

เรามีความเชื่อได้ แต่ความเชื่อต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น
"ไม่กิน ไม่ซื้อ ไม่ล่า ไม่หามาขาย ไม่เป็นโรคร้าย สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์"

#ไม่กิน #ไม่ซื้อ #ไม่ล่า #ไม่หามาขาย #ไม่เป็นโรคร้าย #สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์ #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp #cites #กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

22 กันยายนของทุกปี เป็นวันแรดโลก วันสำคัญที่สร้างความตระหนักและแสดงให้เห็นถึงการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ...
22/09/2020

22 กันยายนของทุกปี เป็นวันแรดโลก วันสำคัญที่สร้างความตระหนักและแสดงให้เห็นถึงการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่อันดับสองของโลกรองจากช้าง และขณะนี้กำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตใกล้สูญพันธุ์

วันแรดโลกได้ถูกพูดถึงครั้งแรกโดย WWF (World Wide Fund for Nature) แห่งแอฟริกาใต้ ในปี 2010 ในปีนั้นยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนมากนัก แต่ต่อมาในปี 2011 วันแรดโลกได้เติบโตสู่ความสำเร็จในระดับสากลโดยครอบคลุมทั้งแรดสายพันธุ์แอฟริกันและเอเชีย

#วันแรดโลก #กรมอุทยาน #22กันยายน #prdnp #dnp1362

16/09/2020

"ห่างอีกสักนิด มนุษย์-สัตว์ป่า"

การวิจัยพบว่า 71% ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตั้งแต่อีโบลา เมอร์ส ซาร์ส นิปาร์ มีที่มาจากสัตว์ป่า เช่นเดียวกับ โควิด-19 (COVID-19) ที่นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสข้ามจากค้างคาวที่เป็นแหล่งรังโรคสู่ตัวกลางก่อนจะแพร่ระบาดสู่คน โดยมีปัจจัยเร่งให้เกิดการแพร่ระบาดจากการที่มนุษย์และสัตว์สัมผัสใกล้ชิด ทั้งจากกระบวนการค้าสัตว์ป่า และถิ่นที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าถูกทำลาย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงให้ความสำคั้ญกับโครงการลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า ทั้งการกิน ล่า ค้า เลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดแบบโควิด-19 อีกในอนาคต ถึงเวลาที่เราต้องทบทวนระยะห่างระหว่างมนุษย์และสัตว์ป่า

"ถ้าเราเว้นระยะห่าง หมายถึง กรไม่ล่า ไม่กิน ไม่เอามาเลี้ยง ไม่ไปทำลายบ้านเขา ผมเห็นด้วย ปล่อยให้สัตว์ป่าอยู่ในที่ของเขา แต่ขณะเดียวกันผมกลับมองว่า เราไม่ควรจะทิ้งระยะห่างจนเกินไป มีระยะห่างที่พอเหมาะ เราควรทำความรู้จักและเข้าใจชีวิตของสัตว์ป่าว่า เขาอาศัย หากินในธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอย่างไร ถ้าเรารู้ถึงคุณค่าของเขา เราก็จะไม่ทำลายเขา เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ในที่ของเขาตามธรรมชาติ ให้เขาสร้างประโยชน์ต่อระบบนิเวศของโลกใบนี้" คุณโน๊ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ ทูตองค์กรไวล์ดเอดกล่าว

คุณวัชรบูล เป็นนักแสดงที่สั่งสมประสบการณ์และมุมมองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากความชื่นชอบในการเดินป่า และถ่ายภาพในไทยมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นกรรมการมูลนิธิสืบนาคะเสียร และล่าสุดเป็นทูตให้กับองค์กรไวล์ดเอด

ปกป้องสิ่งแวดล้อม = ปกป้องสุขภาพมนุษย์
ไม่กิน ไม่ล่า ไม่ค้า ไม่เลี้ยงสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย คุณโน๊ต วัชรบูล ลี้สุวรรณ, มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
WCS, Kusol Karnchanaget และ Paul Hilton

#DNP #WildAidThailand #กรมอุทยาน #prdnp #dnp1362

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่ง เพราะวันที่ 1 กันยายนของทุกปีเ...
01/09/2020

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่มีความสำคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่ง เพราะวันที่ 1 กันยายนของทุกปีเป็น “วันสืบ นาคะเสถียร” เพื่อรำลึกถึงการจากไปของนักอนุรักษ์ที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ "สืบ นาคะเสถียร" อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการอนุรักษ์ป่า และพยายามที่จะปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งปีนี้ถือเป็นการครบรอบ 30 ปี ของการจากไปของท่าน
#วันสืบนาคะเสถียร #สืบนาคะเสถียร #กรมอุทยาน #prdnp #dnp1362 #dnp

เชิญรับชม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาผู้ก้าว...
18/08/2020

เชิญรับชม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาผู้ก้าวพลาด"

ด้วยความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ อาคารกริต สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 12.30 น.

ช่องทางการรับชม
ช่องทางที่ 1 https://www.facebook.com/prhotnews02
ช่องทางที่ 2 https://www.facebook.com/DNP1362

วันที่ 12 สิงหาคม นอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังตรงกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันนั่นก็คือ วันช้างโ...
12/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม นอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังตรงกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันนั่นก็คือ วันช้างโลก (World Elephant Day) ซึ่งจุดประสงค์ของวันช้างโลก ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้สาธารณชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของช้าง พร้อมทั้งร่วมรณรงค์อนุรักษ์และปกป้องช้าง จากการถูกคุกคามโดยมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกถิ่นอาศัย การถูกล่า ซึ่งล้วนแล้วแต่ทำให้ประชากรช้างทั่วโลกลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

#วันช้างโลก #กรมอุทยาน #prdnp #dnp1362 #dnp

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
11/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563เพื่อเป...
11/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี สนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ

#เข้าอุทยานแห่งชาติฟรี #กรมอุทยาน #prdnp #dnp1362 #dnp

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's cover photo
06/08/2020

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช's cover photo

04/08/2020
31 กรกฎาคม (ของทุกปี) เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (world ranger day วันที่ระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซึ่งบาดเจ็บและเสียชีว...
31/07/2020

31 กรกฎาคม (ของทุกปี) เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (world ranger day วันที่ระลึกถึงผู้พิทักษ์ป่าซึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมเป็นกำลังใจให้ ผู้พิทักษ์ป่า กลุ่มคนที่มีความเสียสละในการปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ไทย

ที่มาของวันผู้พิทักษ์ป่าโลก เริ่มเมื่อปี 2006 จากการประชุม World Congress Ranger สกอตแลนด์ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก International Federation Ranger (IRF) หรือสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่คุ้มครองของโลก ได้ลงมติให้วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เริ่มต้นในปี 2007 เป็นวันผู้พิทักษ์ป่าโลก จัดขึ้นครั้งแรกในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้ง IRF (วันที่ 31 กรกฎาคม 1992)

คำว่า“ranger” (เรนเจอร์) ในภาษาอังกฤษหมายถึงผู้คุ้มครองป่าของราชวงศ์อังกฤษ ในศตวรรษที่ 14 ทำหน้าที่ปกป้องที่ดินของกษัตริย์จากการล่าสัตว์ วันนี้ผู้พิทักษ์ป่าในพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก ได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องพื้นที่คุ้มครองสำหรับสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง ผู้พิทักษ์ป่าเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรจากการรุกราน โดยการบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน การดับไฟป่า การดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

#เจ้าหน้าพิทักษ์ป่า #วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก2563 #prdnp #dnp1362 #dnp #กรมอุทยานแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ​
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร​ ข้าราชการ​ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช

13 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
12/07/2020

13 กรกฎาคม 2563 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

26/06/2020
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย

https://www.facebook.com/mnreTH/videos/588197851899193/

โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

8 มิถุนายน วันทะเลโลก World Oceans Day จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้อง...
08/06/2020

8 มิถุนายน วันทะเลโลก World Oceans Day จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล โดยในปีนี้มีหัวข้อการจัดงานว่า Innovation for a Sustainable Ocean : นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร

#วันทะเลโลก #8มิถุนายน #prdnp #dnp1362 #dnp

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เป...
04/06/2020

วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เนื่องจากโลกเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ที่ต้องดำรงชีวิตในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ขาดสมดุล เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ และร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

#วันสิ่งแวดล้อมโลก #กรมอุทยาน #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #5มิถุนายน #dnp

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563ด้วยเกล้าด้วยกระหม่...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

องค์กร American Tortoise Rescue ซึ่งเป็นองค์ที่มีภารกิจเพื่ออนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล ตั้งอยู่ในรัฐ Californ...
22/05/2020

องค์กร American Tortoise Rescue ซึ่งเป็นองค์ที่มีภารกิจเพื่ออนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล ตั้งอยู่ในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยวกับชีวิตของเต่า และปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมกันอนุรักษ์เต่า จึงได้กำหนดให้วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็น วันเต่าโลก (World Turtle Day) เนื่องจากในทุกวันนี้เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีแนวโน้มลดลงจากการคุกคามของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

#วันเต่าโลก #23พฤาภาคม #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp #อส

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพThe International Day of Biological diversity องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวา...
22/05/2020

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
The International Day of Biological diversity

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 2543 (ค.ศ. 2000) ให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity: IDB)" เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CDB) เริ่มมีผลบังคับใช้คือ วันที่ 22 พฤษภาคม 2535 (ค.ศ. 1992) โดยมีวัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญา เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม

#วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp #อส

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต...
05/05/2020

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม

โดยในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ “โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกและเผาทำลายป่า ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขโดยเร็ว จึงมีนโยบายในการปลูกต้นไม้เพิ่มหลายล้านต้น และเชิญชวนประชาชนปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการปลูกต้นไม้มีค่า สามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ประกันได้และเป็นสมบัติให้กับครอบครัวได้อีกด้วย

#วันต้นไม้ประจำปีของชาติ #กรมอุทยานแห่งชาติ #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp #อส #วันวิสาขบูชา

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ...
03/05/2020

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

#วันฉัตรมงคล #4พฤษภาคม #กรมอุทยานแห่งชาติ

วันสมเสร็จโลกตรงกับวันที่ 27 เมษายนของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงของสมเสร็จจากการรุกร...
27/04/2020

วันสมเสร็จโลกตรงกับวันที่ 27 เมษายนของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาปริมาณที่ลดลงของสมเสร็จจากการรุกรานของมนุษย์ ซึ่งสมเสร็จเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดหนึ่ง มีสายเลือดใกล้เคียงม้าและแรด ถือเป็น 1 ในสัตว์ป่าสงวนของไทย จากทั้งหมด 19 ชนิด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

#วันสมเสร็จโลก #27เมษายน #สมเสร็จ #สัตว์ป่าสงวน #กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp #dnp1362 #dnp #อส

02/04/2020

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่อยู่

61, ถนนพหลโยธิน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025610777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช:

วิดีโอทั้งหมด

ป่าอนุรักษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้องช้างป่าห้วยขาแข้งหายไปไหนคะ
ตื่ง. ตึ่ง. เกิดเรื่องใหญ่แล้ว ภาพนี้เป็นพื้นที่ภายในอุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่เอกชนอ่ะครับ เห็นเค้าแทคอุทยานแห่งชาติเขาสก หากเป็นพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติ. เจ้าของรีสอร์ตสมามารถขุดปรับเปลี่ยนการไหลของน้ำเพื่อเอื้อประโยชน์กับรีสอร์ตตัวเองได้ด้วยหรือครับ แล้วเล่นรถแมคโครขุดกันเลย
อะไรกันคับเนี้ย..
เต๋าตัวนี้สายพันธุ์ไรคั่บ รบกวนผู้รู้แนะนำที่คั่บ ถ้าเป็นสายพันธุ์หายากจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่มารับน้องไปคั้ข
เมื่อไหร่จะมีมาตรการปิดป่าเพื่อฟื้นฟูอุทยานทั่วประเทศครับ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2826292850976174&id=100007864604171 แบบนี้ผิดกฏหมายหรือไม่
ขอถามหน่อยครับทำไมรีสอร์ทที่ภูทับเบิกโดนรื้อว่าบุกรุก แต่ทำไมโรงแรมศรีพันวาไม่โดนรื้อ
ฝากตามเรื่องเหมืองเเร่ด้วยว่าบุกรุก ที่อช หรือป่าว