สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ

สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หน.สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ นายฉลอง บ่มทองหลาง ผู้ช่วยฯ 0-2585-7218 พื้นที่รับผิดชอบ 10.50 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดต่อกับส.ดพ.บางซ่อนมีทางรถไฟเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก ติดต่อกับส.ดพ.ลาดยาวมีทางรถไฟเป็นเส้นแบ่งเขต และ ติดต่อกับส.ดพ.ดุสิตตามถนนพระราม๕ถึงแยกราชวัตร ทิศใต้ ติดต่อกับส.ดพ.สามเสน ตามถนนนครไชยศรีตั้งแต่ท่าน้ำพายัพ(แยกศรีย่าน) ถึงแยกราชวัตร ทิศตะวันตก เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ท่าน้ำพายัพ ถึงสะพานพระราม 7

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา19.00น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วยนายณัฏฐ์ธ...
25/12/2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา19.00น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วยนายณัฏฐ์ธเนศ วัฒนพงศ์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ3และทีมงาน ว.4 ร่วมตรวจสอบความปลอดภัยในสถานบริการและสถานบันเทิง เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
ควบคุมโดย นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขตบางซื่อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางซ่อน และตำรวจ สน.ประชาชื่น ตรวจสอบความปลอดภัยสถานบริการและสถานบันเทิง ด้านการควบคุมอาคาร ระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 Phatthanasak Tunkong

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สดพ.บางโพ สดพ.บางเขน นำโดย จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกองหน.สดพ.บางโพ อบรมให้ความรู้การดับเพ...
08/12/2020

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่สดพ.บางโพ สดพ.บางเขน นำโดย จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกองหน.สดพ.บางโพ อบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื่องต้นและสอนจับงูที่ศูนย์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อโครงการ"สานใจไทย สู่ใจใต้"ซี่งเป็นเยาวชนจากชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 พ.ย. 2563 เวลา 16.02 น. สถานีดับเพลิงบางโพได้รับแจ้งเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหลทางโทรศัพท์จากประชาชน จ.ส.อ.พัฒนศักดิ...
22/11/2020

วันที่ 22 พ.ย. 2563 เวลา 16.02 น. สถานีดับเพลิงบางโพได้รับแจ้งเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหลทางโทรศัพท์จากประชาชน จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้นายธนาพล ชูกลิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ทำการปิดวาล์วหยุดการรั่วไหลได้เป็นที่เรียบร้อย ไม่มีแสงเพลิง และไม่มีผู้บาดเจ็บ
พัควัช มหาดำรงชัยธรรม

จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วย จนท. ร่วมทำการ ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้...
22/11/2020

จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วย จนท. ร่วมทำการ ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้นและ ซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงาน ห้างสรรพสินค้า เกตุเวย์ แอด บางซื่อ เขตบางซื่อ

วันที่19/11/2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง บางโพ 1.เวรอำนวยการประจำวันหยุดได้เดินทางเพี่อตรวจเยี่ยม เวรปฎิบัติการสถานีดั...
19/11/2020

วันที่19/11/2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง บางโพ 1.เวรอำนวยการประจำวันหยุดได้เดินทางเพี่อตรวจเยี่ยม เวรปฎิบัติการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภายในกองปฏิบัติการดับเพลืงและกู้ภัย3ดังต่อไปนี้
ส.ดพ.บางโพ
ส.ดพ.บางซ่อน
ส.ดพ.ลาดยาว
ส.ดพ.ย่อยดอนเมือง
ส.ดพ.ย่อยสายไหม
ส.ดพ.บางเขน
ส.ดพ.ลาดพร้าว
รวม7สถานีเป็นที่เรียบร้อย

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและก...
29/10/2020

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภันบางโพ ร่วมสำนักงานเขตดุสิต ตอนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครฯ นำโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ตรวจเยี่ยมท่าเรือและท่าน้ำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่ ในการจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ.บริเวณ ท่าน้ำเกียกกาย

วันที่ 28 ต.ค.63  จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ปิยะ ผ่องใส (บางโพ...
29/10/2020

วันที่ 28 ต.ค.63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ปิยะ ผ่องใส (บางโพ21)พร้อม เจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย และซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนวัดบางโพ โอมาวาส เขตบางซื่อ

เหตุเพลิงไหม้ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว และไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ควรเรียนรู้แต่เด็กเพื่อให้มีทักษะและความรู้ในการเอาตัวรอดแต่เนิ่นๆ

วันที่ 28 ต.ค. 63  จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานี พร้อม เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อทำกิจกรรมจิ...
28/10/2020

วันที่ 28 ต.ค. 63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานี พร้อม เจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ โดยมีนายชัชวาลล์ คงอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ในครั้งนี้

วันที่ 23 ต.ค. 63 เวลา 01.45 น. รับแจ้งจากประชาชน และศูนย์วิทยุพระราม มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในซอย ประชาราษฎ์สาย1 ซอย1 ,...
23/10/2020

วันที่ 23 ต.ค. 63 เวลา 01.45 น.
รับแจ้งจากประชาชน และศูนย์วิทยุพระราม มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรภายในซอย ประชาราษฎ์สาย1 ซอย1 , จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีฯ สั่งการให้ บางโพ21 พร้อม จนท. และรถจักรยานยนต์ดับเพลิงBMW , รถบางโพ04-1 เข้าระงับเหตุ พบเป็นตู้ควบคุมจ่ายไฟให้กับสถานีระบายน้ำคลองบางซื่อ ของสำนักการระบายน้ำ เพลิงอยู่ระหว่างลุกไหม้ จนท.จึงใช้ถังดับเพลิงสูตรน้ำยาเคมีทำการดับเพลิงสงบ ตู้จ่ายไฟดังกล่าวเสียหายทั้งตู้ไม่มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนข้างเคียง

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม...
23/10/2020

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราขทานฯ ณ บริเวณรัฐสภา เกียกกาย โดยมีกิจกรรมทำความสะอาด ถนนทหาร ข้างรัฐสภาและโดยรอบ ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

บางโพ1มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการสำรวจประปาหัวแดงภายในพื้นที่รับผิดชอบ@หน.พัฒนศักดิ์ บางโพ1
19/10/2020

บางโพ1มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการสำรวจประปาหัวแดงภายในพื้นที่รับผิดชอบ@หน.พัฒนศักดิ์ บางโพ1

วันที่ 14 ต.ค.2563 เวลา 02.38 น. หน.ส.ดพ.บางโพ พร้อมเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารด้วยพลังงานไฟฟ...
13/10/2020

วันที่ 14 ต.ค.2563 เวลา 02.38 น. หน.ส.ดพ.บางโพ พร้อมเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ออกระงับเหตุเพลิงไหม้รถโดยสารด้วยพลังงานไฟฟ้า15และ20ที่นั่ง ภายในรีเจ้นโฮมคอนโด ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี บางซื่อ กทม. เพลิงไหม้เสียหายหมดทั้ง2คัน จนท.ใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ รถดับเพลิง5คัน จนท.ออกปฏิบัติหน้าที่ 18นาย @บางโพ4-1

13 ต.ค. 2563 เวลา 09.00น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ธเนศ วัฒนพงศ์ ห...
13/10/2020

13 ต.ค. 2563 เวลา 09.00น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ธเนศ วัฒนพงศ์ หัวหน้าเวรปฏิบัติการควบคุมเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ส.ดพ.บางโพ ร่วมกับสำนักงานเขตบางซื่อ จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ รวมทั้งแจกจ่ายอาหารปรุงสุก ตรวจสุขภาพ และบริการตัดผมให้ประชาชน ณ บริเวณสวนหย่อมชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Phatthanasak Tunkong Akeyake Eak

13 ต.ค. 2563 เวลา 09.00น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง มอบหมายให้ นายธนาพล ชูกลิ่น ควบคุมเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ส.ดพ.บางโพ...
13/10/2020

13 ต.ค. 2563 เวลา 09.00น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง มอบหมายให้ นายธนาพล ชูกลิ่น ควบคุมเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ส.ดพ.บางโพ ร่วมกับ ม.พัน 1 รอ. ปรับปรุงภูมิทัศน์และล้างวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พัควัช มหาดำรงชัยธรรม Phatthanasak Tunkong

13 ต.ค. 2563 เวลา 08.30น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ส.ดพ.บางโพ ร่วมทำBig Cleaning Day...
13/10/2020

13 ต.ค. 2563 เวลา 08.30น. จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ส.ดพ.บางโพ ร่วมทำBig Cleaning Day ภายใน ส.ดพ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หนองบอน ดอนชมพู

วันที่ 11 ต.ค.63 เวลา 7.20 น. #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ได้รับแจ้งจากประชาชนมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยป...
11/10/2020

วันที่ 11 ต.ค.63 เวลา 7.20 น.
#สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ได้รับแจ้งจากประชาชนมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยประชานฤมิตร เขตบางซื่อ จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานี สั่งการให้ บางโพ11 , บางโพ21 พร้อม จนท. และรถดับเพลิง เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ ซึ่งที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น ปลูกติดกันหลายตึก ที่เกิดเหตุ เลขที่ 409/11 ซอยประชานฤมิตร ถนนประชาราษฏ์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ต้นเพลิง เกิดที่ห้องนอนชั้น 3 เพลิงไหม้ ตู้เสื้อผ้าและที่นอน เสียหายพื้นที่เพลิงไหม้ 1 ตารางเมตร
หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน อาสาสมัครมูลนิธิ
สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน สน.เตาปูน

11/10/2020

คลิป (แก้ไขวันที่เนื่องจากใส่วันที่ผิด)
เหตุเพลิงไหม้สำนักงานในซอยโชติวัฒน์18 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 19.18น. พื้นที่รับผิดชอบสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ

#เหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2563 เวลา 19.18น. #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199 มีเหตุ...
10/10/2020

#เหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2563 เวลา 19.18น. #สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199 มีเหตุเพลิงไหม้ในซอยโชติวัฒน์18 ถนนประชาชื่น จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานี สั่งการให้ บางโพ11 , บางโพ21 พร้อม จนท. และรถดับเพลิง 4 คัน รถไฟฟ้าส่องสว่าง 1 คัน เดินทางไปที่เกิดเหตุ พบเป็นสำนักงานอาคารชั้นเดียว เลขที่ 5 ซอยโชติวัฒน์18 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ประกอบกิจการตกแต่งภายใน เจ้าหน้าที่จึงใช้น้ำจากรถดับเพลิงทำการควบคุมเพลิงสงบได้เวลา 19.38 น. จากการตรวจสอบเป็นสำนักงานเพลิงไหม้หมดทั้งห้องไม่ลุกลามไปอาคารข้างเคียงพื้นที่เพลิงไหม้ 24 ตารางเมตร สาเหตุอยู่การสอบสวนของ สน.เตาปูน หน่วยงานร่วมสนับสนุน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน , มูลนิธิ , การไฟฟ้า , เทศกิจเขตบางซื่อ

@บางโพ21 รายงาน
Cr. รูปบางรูปมาจากอาสาสมัครฯ

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดีบเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและ...
07/10/2020

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63
จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดีบเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ดำเนินการส่งมอบงูที่ทางสถานีได้ไปจับมาจากพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 35 ตัว ให้กับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อเตรียมส่งคืนสู่ธรรมชาติต่อไป ซึ่งในเดือนๆนึงทางสถานีได้รับแจ้งจับสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ โดยเฉลี่ย 80-100 ตัวเลยทีเดียว

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.27น. สถานีดับเพลิงบางโพได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากประชาชน จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์  ตุ่นกอง หัวหน้า...
05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 12.27น. สถานีดับเพลิงบางโพได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากประชาชน จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ นายฉลอง บ่มทองหลาง ผู้ช่วยฯ และ นายณัฏฐ์ธเนศ วัฒนพงศ์ หัวหน้าเวร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ รวม 13 นาย ออกปฏิบัติการดับเพลิงไหม้อาคาร พบต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น 4 ห้อง 142 เพลิงลุกไหม้ ปลั๊กไฟติดผนัง ลุกลามตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม เสื้อผ้าที่นอนและเครื่องปรับอากาศ พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 4 ตารางเมตร ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

วันที่4/10/2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง บางโพ 1.เวรอำนวยการประจำวันหยุดได้เดินทางเพี่อตรวจเยี่ยม เวรปฎิบัติการสถานีดับ...
04/10/2020

วันที่4/10/2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง บางโพ 1.เวรอำนวยการประจำวันหยุดได้เดินทางเพี่อตรวจเยี่ยม เวรปฎิบัติการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภายในกองปฏิบัติการดับเพลืงและกู้ภัย3ดังต่อไปนี้
ส.ดพ.บางโพ
ส.ดพ.บางซ่อน
ส.ดพ.ลาดยาว
ส.ดพ.ย่อยดอนเมือง
ส.ดพ.ย่อยสายไหม
ส.ดพ.บางเขน
ส.ดพ.ลาดพร้าว
รวม7สถานีเป็นที่เรียบร้อย@หน.พัฒนศักดิ์ บางโพ1

วันที่ 1 ต.ค. 2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับและกู้ภัยเพลิงบางโพ กปก. 3 สปภ. กทม. มอบหมายให้เวรปฏิบัติการ...
01/10/2020

วันที่ 1 ต.ค. 2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับและกู้ภัยเพลิงบางโพ กปก. 3 สปภ. กทม. มอบหมายให้เวรปฏิบัติการ ออกปฏิบัติภารกิจปรับปรุงภูมิทัศน์ และล้างวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฏร์สาย1 บางซื่อ กทม.

วันที่ 22 ก.ย. 63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ปิยะ ผ่องใส นำ จนท....
23/09/2020

วันที่ 22 ก.ย. 63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ปิยะ ผ่องใส นำ จนท. ร่วมพิธีเปิด “หอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตบางซื่อ” ณ สำนักงานเขตบางซื่อ โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร , คณะผู้บริหารสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ , คณะผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่สำนักงานเขตบางซื่อร่วมงานในครั้งนี้

วันที่ 21 กันยายน 2563 บางโพ 1 ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ออกช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 เหตุ ดังนี้เหตุที่ 1 เ...
21/09/2020

วันที่ 21 กันยายน 2563 บางโพ 1 ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ออกช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 เหตุ ดังนี้
เหตุที่ 1 เวลา13.00น.เป็นตัวเงินตัวทอง ขนาดยาวประมาณ 1 เมตร เหตุเกิดบ้านเลขที่ 110/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 25 แขวงและเขตบางซื่อ กทม
เหตุที่ 2 เวลา13.55น.เป็นงูเหลือม ขนาดยาว 1 เมตร ที่เกิดเหตุ ภายในโรงพยาบาลการไฟฟ้า นครหลวง ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

วันที่ 20 กันยายน 2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จัดให้มีการฝึกทบทวนและเพิ่มทักษะการก...
20/09/2020

วันที่ 20 กันยายน 2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จัดให้มีการฝึกทบทวนและเพิ่มทักษะการกู้ภัยผู้ประสบภัยด้วยเชือก (Rope Rescue) ขึ้นภายในสถานี โดย จนท.ภายในสถานีที่ผ่านการอบรมการกู้ภัยด้วยเส้นเชือกตามมาตราฐานสากล มาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ภายในสถานีได้ฝึกทบทวนกัน โดยมีระยะเวลาการฝึก 1 วัน งานนี้ทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่แฝงด้วยความรู้ใหม่ๆเยอะมาก (โหด มัน ฮา)

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10.39 น บางโพ 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนเหตุ 501 จับงูเป็นงูเหลือ...
20/09/2020

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 10.39 น บางโพ 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชนเหตุ 501 จับงูเป็นงูเหลือมขนาดยาว 2 เมตร เหตุเกิด บริเวณศาลต้นไทร ชุมชนตึกดินเก่า มพัน 3 ถนนทหาร แขวง ถนน นครไชยศรีเขตดุสิต

วันที่ 18 ก.ย. 63  จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ จนท. ดำเนินการส่งสัตว์เลื้อยค...
18/09/2020

วันที่ 18 ก.ย. 63 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้ จนท. ดำเนินการส่งสัตว์เลื้อยคลานประเภทงูที่ทางสถานีได้ไปดำเนินการจับในพื้นที่รับผิดชอบและมาเก็บพักไว้ที่สถานี ให้กับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพื่อส่งคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

#สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ

วันที่ 11 ก.ย. 2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้เวรปฏิบัติการ ส.ดพ.บางโพ ช่วยเ...
11/09/2020

วันที่ 11 ก.ย. 2563 จ.ส.อ.พัฒนศักดิ์ ตุ่นกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ มอบหมายให้เวรปฏิบัติการ ส.ดพ.บางโพ ช่วยเหลือประชาชน ดังนี้
1.เวลา 13.01น. ช่วยเหลือประชาชน จับงูเหลือมมีความยาว 3 เมตร 50 เซนติเมตร เหตุเกิดเลขที่ 93 ซอยประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
2.เวลา 14.30น. ช่วยเหลือประชาชน จับตัวเงินตัวทองขนาดความยาว 30 cm เหตุเกิดบ้านเลขที่ 79/4 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.
3. เวลา15.15น. ช่วยเหลือประชาชนจับตัวเงินตัวทองขนาดความยาว 1 เมตร 20 เซนติเมตรเหตุเกิดเลขที่ 26 ซอยสามเสน 26 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

10/9/2563บางโพ1พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลืงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพว.4ว.7เหตุ204ภายในชุมชนสวนอ้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบสถา...
10/09/2020

10/9/2563บางโพ1พร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลืงสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพว.4ว.7เหตุ204ภายในชุมชนสวนอ้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน

10/9/2563 เวลา 07.00 นบางโพ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ร่วม กิจกรรมจิตอาสา โครงการ คลองสวยน้ำใส 1...
10/09/2020

10/9/2563 เวลา 07.00 นบางโพ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ร่วม กิจกรรมจิตอาสา โครงการ คลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง บริเวณ แยก เตาปูน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

10/9/2563 เวลา 07.00 นบางโพ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ร่วม กิจกรรมจิตอาสา โครงการ คลองสวยน้ำใส 1...
10/09/2020

10/9/2563 เวลา 07.00 นบางโพ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ ร่วม กิจกรรมจิตอาสา โครงการ คลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง บริเวณ แยก เตาปูน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

วันที่ 9 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เวรปฏิบัติการเหตุ501 เป็นงูเหลือมขนาดยาว 2 เมตร เหตุเกิดที่ 102...
10/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เวรปฏิบัติการเหตุ501 เป็นงูเหลือมขนาดยาว 2 เมตร เหตุเกิดที่ 102/43แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กทม

วันที่ 9 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เวรปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน เหตุ501 จำนวน2เหตุ เหตุที่1ตัวเง...
09/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เวรปฏิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน เหตุ501 จำนวน2เหตุ เหตุที่1ตัวเงินตัวทอง ขนาดยาว 40 cm เกิดเลขที่ 136/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 10 แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กทม.
เหตุที่ 2 เป็นงูเหลือมขนาดยาว 80 cm เหตุเกิดเลขที่ 99/9 ซอยบุญเหลือถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.

วันที่ 9 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ  ออกสำรวจ น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ
09/09/2020

วันที่ 9 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการ ออกสำรวจ น้ำท่วมขังในพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ 8 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เวรปฏิบัติการ ดำเนินการนำงูไปส่งที่ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พ...
08/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 บางโพ 1 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ เวรปฏิบัติการ ดำเนินการนำงูไปส่งที่ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช บางเขน กทม.

ที่อยู่

130/4 ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

ข้อมูลทั่วไป

สถานีดับเพลิงบางโพ ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2518 มีพื้นที่ 3 งาน 2 ตารางวา ข้าราชการประจำส.ดพ.บางโพ ๔๕ นายและ พขร. ๑ นาย ยอดรวม ๔๖ นาย

เบอร์โทรศัพท์

025857218

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณนะค่ะที่มาจับ...งูให้ค่ะ🐍🐍
เหนื่อยหน่อยครับพี่ ขอบคุณมากๆครับคลิปแรกครับ (ซ.กท-นนท์23)28/8/2018 ประมาณ7-8โมงเช้าครับ🙏🙏
ขอบคุณพี่ทั้ง2ท่าน ช่วยมาจับงูให้ที่บ้านครับ แน่นอนจริงๆครับ ไม่ได้เก่งแต่ดับเพลิง จับงูพี่เขาก็ไม่กลัวครับ🙏🙏 ใจดี ให้คำแนะนำดีคับ (ซ.กท-นนท์23)28/8/2018 ประมาณ7-8โมงเช้าครับ