กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ ปีกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธ...
10/06/2021

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ ปีกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

09/06/2021

๙ มิถุนายน

วันอานันทมหิดล

-- - - - - - - - - - - - - - - -

วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
04/06/2021

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. พร้อมด้วย ผบช. ระดับสูง และ หน.นขต.สพ.ทอ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณ อาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

03/06/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน   พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธ...
27/05/2021

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

26/05/2021

วันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๔
ตรงกับ วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔
วันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู
เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า

พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง ประธานฝ่ายจัดหารายได้ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างพระรูปจำลองพระบิดากองทัพอากาศ จาก พล.อ.ท.อ...
21/05/2021

พล.อ.ท.ประกาศิต เจริญยิ่ง ประธานฝ่ายจัดหารายได้ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการสร้างพระรูปจำลองพระบิดากองทัพอากาศ จาก พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพวุธทหารอากาศ ณ บริเวณอาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร   พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธาน...
21/05/2021

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

10/05/2021

วันพืชมงคล 🌾
๑๐ พฤษภาคม

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ

พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร   พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธาน...
10/05/2021

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศแก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพิธีการ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมด้วยผู้บังค...
10/05/2021

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

05/05/2021

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#ทรงพระเจริญ

04/05/2021

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29/04/2021
09/04/2021

9 เมษายน
"วันกองทัพอากาศ"

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น"กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"

#วันกองทัพอากาศ9เมษายน
#MayTheAirForceBeWithYou
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

06/04/2021

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

05/04/2021
02/04/2021
พลอากาศเอก เกตุไผท ศรีบุญญเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ส่งมอบหน้าที่ ให้กับ พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพา...
01/04/2021

พลอากาศเอก เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ส่งมอบหน้าที่ ให้กับ
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชิงถ้วยรา...
30/03/2021

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล รังสิต

27/03/2021

27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

“แด่วีรชนผู้สละชีวิตอุทิศแด่การปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย”
ทุกท่านอยู่ในความทรงจำตลอดไป...

#วีรชนแห่งกองทัพอากาศไทย
#วันที่ระลึกกองทัพอากาศ27มีนาคม

25/03/2021
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๑ พร้...
10/03/2021

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๑ พร้อมให้โอวาทกับผู้เข้ารับการศึกษาในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ร่วมใจสู้ covid-19พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก. สพ. ทอ. สั่งการให้ กรว.๑ สพ.ทอ. ดำเนินการผลิตอินทรีอนามัย โดยมี น.อ.ห...
02/03/2021

ร่วมใจสู้ covid-19
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก. สพ. ทอ. สั่งการให้ กรว.๑ สพ.ทอ. ดำเนินการผลิตอินทรีอนามัย โดยมี น.อ.หญิง พนัสยา ยุกตะเวทย์
ผู้แทน อย.มารับมอบ อินทรีอนามัย จำนวน ๑๐ ชุด จาก สพ. ทอ. เพื่อให้เป็นการสนับสนุนตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

ร่วมใจสู้ covid-19
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก. สพ. ทอ. สั่งการให้ กรว.๑ สพ.ทอ. ดำเนินการผลิตอินทรีอนามัย โดยมี น.อ.หญิง พนัสยา ยุกตะเวทย์
ผู้แทน อย.มารับมอบ อินทรีอนามัย จำนวน ๑๐ ชุด จาก สพ. ทอ. เพื่อให้เป็นการสนับสนุนตามมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖๗/๖๓ ลง ๑๐ พ.ย.๖๓ เรื่องการจัดตั้งกองพัสดุสรรพาวุธ (เพื่อพลาง) และกองคลังแสง (เพื่อพล...
01/03/2021

ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๖๗/๖๓ ลง ๑๐ พ.ย.๖๓ เรื่องการจัดตั้งกองพัสดุสรรพาวุธ (เพื่อพลาง) และกองคลังแสง (เพื่อพลาง) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อให้การส่งกำลังและการพัสดุสรรพาวุธเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น กรมสรรพาวุธทหารอากาศจึงได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้อำนวยการกองคลังแสง ระหว่าง นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี ผู้อำนวยการกองพัสดุสรรพาวุธฯ กับ นาวาอากาศเอก พรชัย ประสงค์ยืนยง ผู้อำนวยการกองคลังแสงฯ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นับเป็นการถือกำเนิดกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พล.อ.ท.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กา...
19/02/2021

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พล.อ.ท.เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สายสรรพาวุธ" โดยการสัมมนา ฯ ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของ สพ.ทอ. ประจำปี ๖๔ และมีการถ่ายทอดการสัมมนา ฯ ผ่านระบบออนไลน์ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรสังกัด สพ.ทอ. และผู้สนใจเข้าร่วมรับชม
สำหรับวัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้คือ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสายสรรพาวุธ โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและป้องกันปัญหาการทุจริตตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวิทยากรจาก กพว.สพ.ทอ. บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารพัสดุสายสรรพาวุธ และการจัดซื้อจัดจ้างสายสรรพาวุธ และในช่วงท้ายของการสัมมนา ฯ เป็นการสนทนาในเรื่องกรณีศึกษา บทเรียนในอดีต และตอบข้อซักถามโดยวิทยากรจาก สธน.ทอ.และผู้เกี่ยวข้อง
ผลจากการสัมมนา ฯ ที่เกิดขึ้นคือผู้เข้าร่วมการสัมมนา ฯ รวมทั้งผู้ที่รับชมการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์จะได้นำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและทันเวลา ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุสายสรรพาวุธ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสรรพาวุธ ชั้นเรืออากาศ...
17/02/2021

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสรรพาวุธ ชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ ๙ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ร่วมใจสู้ covid-19พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก. สพ. ทอ. สั่งการให้ น.อ. สมภพ ปิตะเสน ผอ.กรว.๑ สพ.ทอ. ดำเนินการผลิตอิน...
11/02/2021

ร่วมใจสู้ covid-19
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ จก. สพ. ทอ. สั่งการให้ น.อ. สมภพ ปิตะเสน ผอ.กรว.๑ สพ.ทอ. ดำเนินการผลิตอินทรีอนามัย โดยมี
ผู้แทนศาลอาญา รับมอบ อินทรีอนามัย จำนวน ๒๐ ชุด จาก สพ. ทอ. ในนาม ทอ. ที่ให้การสนับสนุน เพื่อมาตรการป้องกันโควิด-๑๙

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศให้การต้อนรับ พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทห...
11/02/2021

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศให้การต้อนรับ พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการและสายวิยาการ ด้านการส่งกำลังบำรุง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธุ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโทอร่าม สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยมี ...
11/02/2021

พลอากาศโทอร่าม สกุลแก้ว ปลัดบัญชีทหารอากาศ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการปลัดบัญชี กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี อดิเรก สุวคนธ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้การต้อนรับเมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

03/02/2021

3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ..... เป็น วันทหารผ่านศึก
.....หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (สงครามมหาเอเชียบูรพา) สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมาก ถูกปลดปล่อยจากการเป็นทหาร จึงขอให้ทางการช่วยเหลือ กระทรวงกลาโหมได้เสนอ พรบ.จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยความเห็นชอบจากรัฐบาล และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 ก.พ.2491 เพื่อให้ความช่วยเหลือทหารที่กลับจากการรบและครอบครัว
..... ดอกป๊อปปี้สีแดง เป็นสัญลักษณ์ แทนทหารผ่านศึก (ดอกป๊อปปี้สีแดง คือเลือดของทหารหาญ ที่ได้หลั่งชโลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญ)

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภา...
02/02/2021

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้โอวาทกับ ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศในโอกาสที่บรรจุเข้ารับราช...
02/02/2021

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้โอวาทกับ ข้าราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศในโอกาสที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน ๒๙ คน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้)   พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเ...
29/01/2021

กรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้)
พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสรพาวุธทหารอากาศ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อดอกไม้ที่ระลึกวันทหารผ่านศึก(ดอกป๊อปปี้) ให้แก่ คณะสมาคมแม่บ้านกรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมคณะ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ อาคารกองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสรรพ...
28/01/2021

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19 วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ #กองทัพไทยบริจาคโลหิตแก้COVID-19

ที่อยู่

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625343418

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของกรมสรรพาวุธครับ
สวัสดีครับ ผมนายศุภชัย โอษฐสัตย์ จาก บริษัท ศิลาเทค เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จากประเทศเยอรมัน ใคร่ขอนำเสนอ เพื่อทำการทดสอบสินค้ากระจกกันกระสุน ด้วยอาวุธและกระสุนจริง 063-343-8807
กองโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง ในนามผู้ดูแลกระทงของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สร้างความสวยงามให้กับกระทงของกรมเรา ในวันนี้ ได้ตลอดเวลา ณโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจและแสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ของกองทัพอากาศประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สดกระทง ของพวกเรา ชาวกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในวันนี้ได้ตลอดเวลา จึงขอเชิญชวน และประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
https://youtu.be/SxOagEPF30k https://youtu.be/0FbLNxK6x1k ..เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำเพลงของกรมสรรพาวุธฯขึ้นมา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรม ฯ มีความรู้สึกรักสถาบัน รักที่ทำงาน และรักครอบครัว ก่อเกิดความสามัคคี สร้างผลดีต่อกรมฯ และกองทัพอากาศ ...เพลงทั้งหมด 13 เพลง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ จะดำเนินการขอลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มอบลิขสิทธิ์นั้นให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์สืบไป ...ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ ไม่มีเหตุการณ์ใด จะยิ่งใหญ่ ไปกว่าการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการประพันธ์เพลงสุดท้าย คือเพลง ผ่านฟ้า เพื่อน้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง ...การแต่งเพลงของคณะกรรมการฯ เป็นเพียงมือสมัครเล่นและเฉพาะกิจเท่านั้น แต่ที่ผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะเราได้ใส่ "หัวใจ"ของ "ทุกคน "ใน"ทุกเพลง " ที่ประพันธ์ขึ้นมา.. ..ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา กรมสรรพาวุธทหารอากาศทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญ จนทำให้ภารกิจเล็กๆ ของกิจการประชาสัมพันธ์ กลับกลายเป็นเสียงก้องกังวานที่ยิ่งใหญ่ มีประโยชน์ต่อกรมฯ อย่างแท้จริง ...หากจะมีข้อขัดข้องใดๆ คณะกรรมการฯ ขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว ...และขอความดีที่กระทำในครั้งนี้ ขออุทิศถวาย แด่ สถาบันทั้งสาม ..ช่วงเวลานี้ จะเป็นที่จดจำของพวกเราตลอดไป.. ขอบพระคุณอย่างยิ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 1 มิถุนายน 2560