กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง, Bangkok.
(6)

เปิดเหมือนปกติ

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก เมื่อวันอ...
24/11/2020

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถในการใช้ปืนพก
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓
ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ ...
17/11/2020

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทห...
16/11/2020

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ปราโมทย์ ศิริธรรมกุล ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างของ ทอ.และคณะ
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ ...
11/11/2020

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศตรีอดิเรก สุวคนธ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ช่างสรรพาวุธ รุ่น ๑๗ สำหรับกา...
11/11/2020

พลอากาศตรีอดิเรก สุวคนธ์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ช่างสรรพาวุธ รุ่น ๑๗ สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อ...
11/11/2020

พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จำกัด ประชุมสามัญ ประจำปี 2563วันพุธที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 0800-1200 ณ หอประชุม สพ.ทอ.
03/11/2020

สหกรณ์ออมทรัพย์ สพ.ทอ.จำกัด ประชุมสามัญ ประจำปี 2563
วันพุธที่ 4 พ.ย. 63 เวลา 0800-1200 ณ หอประชุม สพ.ทอ.

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
23/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

12/10/2020
พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย ส่งมอบตำแหน่งหน้าที่เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้แก่ พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ โดยมีนายทหารช...
02/10/2020

พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย ส่งมอบตำแหน่งหน้าที่เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้แก่ พลอากาศโท เกตุไผท ศรีบุญญเกษ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

25/09/2020
22/09/2020
14/09/2020
arm.rtaf.mi.th

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

Link ==>> https://arm.rtaf.mi.th/web/images/PDF/63/14-09-63___2__.pdf

07/09/2020
arm.rtaf.mi.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบภาควิชาการและสอบภาคปฏิบัติ)

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
03/09/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

ดาวเทียม "นภา-๑" (NAPA-1) ดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศ ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศสำเร็จในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย
-------------------------------------
วันนี้ (วันพฤหัสดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย จรวด Vega เที่ยวบิน VV16 ของบริษัท Arianespace ได้ทำการยิงนำส่งดาวเทียมจำนวน ๕๓ ดวง จาก ๑๓ ประเทศ แบ่งเป็น Mirosatellite ๗ ดวง และ Nanosatellite ๔๖ ดวง หนึ่งในนั้นมีดาวเทียม “นภา-๑” (NAPA-1) ซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศรวมอยู่ด้วย โดยทำการยิงนำส่งจากฐานยิงจรวด Guiana Space Center, French Guiana ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้

สำหรับดาวเทียม “นภา-1” เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศที่ยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ Nanosatellite ซึ่งจะโคจรในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (Low Earth Orbit) มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ สำหรับการตรวจการณ์พื้นที่ในประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง โดยการยิงดาวเทียมนภา-๑ ในครั้งนี้ ทำให้กองทัพอากาศมีครบทั้ง ๓ โดเมน (Air Domain, Cyber Domain และ Space Domain) สนับสนุนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี นอกจากนี้กองทัพอากาศยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อนเพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อมิติความมั่นคงในอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา และนับเป็นผลประโยชน์ของชาติในการนำพื้นที่อวกาศเข้ามาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ

รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FySeJ0pBJ_g&feature=youtu.be

#SpaceDomain

02/09/2020
02/09/2020
12/08/2020
สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ! เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนของกองทัพอากาศชื่อ น้อง"Milly"รายละเอียดตามจดหมายแนบท้ายแล้...
11/08/2020

สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ! เครื่องสีข้าวเปลือกครัวเรือนของกองทัพอากาศ
ชื่อ น้อง"Milly"
รายละเอียดตามจดหมายแนบท้าย
แล้วพบกับ น้อง Milly ได้ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพ กองทัพอากาศ วันที่ 14 ส. ค. และอีกงานคือ ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน กองทัพอากาศ วันที่ 23 ส. ค. ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทรกษัตริยาธิราช

จดหมายจากท้ายทุ่ง(ดอนเมือง)

สวัสดีค่ะ หนูชื่อสมสี เป็นเครื่องสีข้าวครัวเรือนขนาดเล็ก แบบตั้งโต๊ะ อยู่ในความดูแลของคุณลุง รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ศักดา อินทรวิชัย จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
วันหนึ่ง มีหนุ่มทหารอากาศมาพบ แล้วไปรายงาน พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ท่านจึงสั่งการให้ พลอากาศโท ต่อพล ออเขาย้อย เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ยกขบวนขันหมาก มาสู่ขอหนู สัญญาว่าจะเลี้ยงดู และทำให้หนูฉลาดขึ้น

หนูถูกนำมาที่กองทัพอากาศค่ะ สิ่งแรกเลย พี่ๆ ทหารอากาศ ได้ทำการปรับหุ่นของหนู จากที่หนูผอมเพรียว สามารถสีข้าวเปลือก เพียง 300 กรัมต่อครั้ง พี่ๆเขาบอก เขาทานข้าวจุค่ะ เลยต้องเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มรอบเอวให้หนู คราวนี้ หนูสามารถสีข้าวเปลือกได้ครั้งละมากๆ ถึง 1 กิโลกรัมเชียวค่ะ การสีข้าวเปลือก ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหนู ที่ได้ข้าวสาร กับแกลบผสมรำนั้น วันหนึ่ง คุณลุง ผู้บัญชาการทหารอากาศ แอบมาให้กำลังใจพี่ๆ ทีมนวัตกรรมฯ และสั่งการ ให้หาวิธี แยกรำ ออกจากแกลบให้ได้ เพราะจะมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการเป็นอย่างยิ่ง หนูเห็นพี่เขาทำอะไรก๊อกแก๊กๆ อยู่วันนึง และบอกว่า ได้ละ เราสามารถแยกรำ จากแกลบได้แล้ว โดยทำกล่องซ้อน และใช้เลเซอร์ (คืออะไรอ่ะคะ หนูไม่รู้จัก ยังเรียนไม่ถึง..) เจาะรูพรุน เพื่อให้รำ ซึ่งเป็นผง มีขนาดเล็กกว่าแกลบ ตกลงมาด้านล่าง อาศัยการสั่นสะเทือน จากการทำงานของหนู แค่นี้เอง ง่าย และฉลาดมากค่ะ เส้นผมบังภูเขาจริงๆ

นอกจากหุ่นของหนู ที่ฟิตแอนด์เฟิร์มแล้ว หนูยังได้รับความฉลาด โดยใส่ "ปัญญา" ซึ่งประดิษฐ์เองโดย พี่ๆ ทหารอากาศ พี่เขาฉลาดและเก่งนะคะ แถมยังหล่อด้วย ทุกวัน พี่เขาบอกว่า เชื่อพี่นะ พี่เรียนมา ยุคนี้ ใครๆเขาก็ชอบหลักการ IoT (Internet Of Things) แปลว่า อินเตอร์เนตของทุกสรรพสิ่ง หนูได้ถูกเพิ่มความสามารถในการสีข้าว "อัจริยะ" จากการเริ่มสีข้าวเปลือก ใช้การกดสวิทช์พื้นๆ หนูได้ถูกติดตั้งชุดวงจรรับสัญญาณ WIFI และเขียนชุดคำสั่ง โดยพี่ๆทหารอากาศ เขาเขียนเองค่ะ เป็นโปรแกรมสั่งการ คราวนี้ คุณพ่อบ้าน สามารถสั่งการหนู ในโทรศัพท์มือถือ ทุกระบบปฎิบัติการ ผ่านแอปพลิเคชั่น กดจากโทรศัพท์มือถือให้หนูสีข้าวเปลือกจากที่ทำงาน ก่อนกลับบ้านได้เลยค่ะ วิธีนี้ คุณพ่อบ้านชอบใจมาก อ้างว่า จะได้ทานข้าว จากข้าวสารที่สีจากเครื่อง ใหม่ๆ สดๆ เขาว่าจะหอมและหวาน แต่พี่เขาแอบกระซิบบอกหนูว่า ดี จะได้ไม่โดนคุณแม่บ้านใช้งาน แต่หนูว่า พี่คงไม่รอดจากงานบ้านอื่นๆ แน่... ครอบครัวสุขสันต์ค่ะ

ด้วยหลักการ IoT หรืออินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่งนี้ พี่ๆ ทหารอากาศ ได้ยกระดับหนู ทำให้หนูมีหน้ามีตาในสังคม..จริงๆนะคะ คือหนูน่ะ มี ตา มีหู และจมูก ค่ะ หนูถูกติดตั้ง ตา คือกล้อง cctv เพื่อให้เจ้าของบ้าน ได้ดูภาพบ้านของตนเองได้อย่างหมดห่วง เมื่อไม่อยู่บ้าน ยอดเยี่ยมมากเลย ต่อมา พี่ๆทหารฟ้าสุดเท่ห์ ติดหูให้หนู ทำให้หนูสามารถ ฟัง คือรับคำสั่งจากเจ้าของบ้าน ที่สั่งการผ่าน น้าสิริ (Siri) หรืออากู๋ (Google) ด้วยเสียงจากแอพพลิเคชั่นในทุกระบบปฏิบัติการของมือถือเจ้าของบ้าน ในการเริ่มทำงาน หรือปิดการทำงาน นอกจากนี้ หนูยังอ่อนต่อโลก มีผิวบางเหมือนสาวๆ ทั่วไป หนูจึงต้องมีจมูก เป็นระบบรายงานอุณหภูมิ ซึ่งแสดงในแอพพลิเคชั่น เป็นปกติอยู่แล้ว แต่หากหนูตรวจพบว่า ที่บ้าน หรือขณะสีข้าว มีอุณหภูมิโดยรอบเครื่อง สูงผิดปกติ หนูจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนเจ้าของบ้าน ไปยังโทรศัพท์มือถือของเขาทันทีค่ะ และหากหนูสีข้าวเปลือกอยู่ ก็จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เป็นการดูแลนิรภัยด้านอัคคีภัยประจำบ้านได้เป็นอย่างดี เห็นหรือยังคะ ว่าหนูฉลาด และมีประโยชน์ครบเครื่องขนาดไหน ส่วนปาก..พี่เขาไม่ยอมใส่ให้หนูค่ะ เขาบอก เขาน่ะ ชอบสาวๆพูดน้อยๆ จะดูเรียบร้อยและน่ารัก หนูเลยต้องสงบปากสงบคำ..ยอมรับคร่า

ด้วยคุณประโยชน์ และความฉลาดที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากมายของหนูเช่นนี้ ลุงๆ และพี่ๆ จึงพร้อมใจกัน เปลี่ยนชื่อหนู จาก น้อง"สมสี2020" เป็น น้อง "มิลลี่" (milly) เพื่อความเป็นสากล และเหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ New Normal คร่า

ท้ายสุดนี้ ลุงๆ และพี่ๆ ฝากบอกท่านผู้อ่านว่า ที่พี่ๆเขาพัฒนาหนู เครื่องสีข้าวเปลือกอัจฉริยะนี่ ไม่มีอะไรหรอก เพียงแต่ต้องการแสดงให้เห็นว่า ปัญญาไทย มีอยู่ทุกที่ในแผ่นดินไทยนี้ ขึ้นอยู่กับว่า เราจะหากันจนเจอหรือไม่ สนับสนุน และส่งเสริมคนเหล่านั้นไหม หรือจะปล่อยให้ทุกอย่างผ่านไปตามระบบ และระเบียบของสังคม ที่ทดแทนสิ่งเก่าด้วยสิ่งใหม่ โดยขาดการพิจารณาในคุณค่า โดยเฉพาะ วิถีไทย ที่ดีงาม ที่กำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลาอย่างน่าเสียดาย พี่ๆเขา ตั้งใจและมุ่งมั่นมาก เขาทำงานไวมากนะคะ เขาบอกว่า นี่แหละ QR ของจริง (Quick Response) สิ่งที่ไวที่สุดในโลกนี้ คือความคิดของมนุษย์ ดังนั้น ทุกอย่างสามารถสนองความคิด ทำด้วยสองมือ และหนึ่งสมองของปัญญาไทยค่ะ ขอแถมอีกนิด พี่ๆ เขาสร้างนวัตกรรมมาเยอะแล้วค่ะ และดูเขามีความสุขมากๆเลย เขาบอกหนูทิ้งท้าย ก่อนจะแอบไปทานข้าวกับสาวๆ ว่า สิ่งที่ได้จากการทำความดี ในช่วงเวลาที่สังคมต้องการเช่นนี้ ยังไม่มีมาตรวัดทางวิทยาศาสตร์ใดๆ มาวัดความ "สุขใจ" และ "อิ่มบุญ" ของพี่ๆเขาได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ ปลื้มใจจริงๆ

หนูต้องทำงานแล้วค่ะ มีคำสั่งสีข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในตัวหนู หนูยังคงหวังว่า สักวันหนึ่ง หนูคงจะได้มีโอกาสได้สีข้าวเปลือก เป็นข้าวสาร สด ที่หอม และหวานให้บริการกับทุกท่าน ได้ทานข้าวสวย กับครอบครัว อย่างมีความสุขทุกวันนะคะ ขอให้ทุกท่าน มีชีวิตที่ดี และอบอุ่นเช่นนี้ตลอดไปค่ะ

ด้วยรักและเคารพ
น้องมิลลี่
(ชื่อเดิม สมสี 2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
27/07/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#ทรงพระเจริญ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
05/07/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

วันเข้าพรรษา

ความเป็นมาของการเข้าพรรษา
ประวัติพิธีเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าว่า ในประเทศอินเดียในสมัยโบราณ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำมักท่วม ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างเมือง เช่น พวกพ่อค้า ก็หยุดเดินทางไปมาชั่วคราว พวกเดียรถีย์และปริพาชกผู้ถือลัทธิต่าง ๆ ก็หยุดพัก ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดฤดูฝน ทั้งนี้เพราะการคมนาคมไม่สะดวก ทางเป็นหลุมเป็นโคลน เมื่อเกิดพระพุทธศาสนาแล้ว พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกเผยแพร่พระศาสนาต่อไป นับเป็นพุทธจริยาวัตรและในตอนแรกที่ยังมีพระภิกขุสงฆ์ไม่มาก พระภิกขุสงฆ์ปฏิบัติประพฤติตามพระพุทธเจ้า ความครหานินทาใด ๆ ก็ไม่เกิดมีขึ้นจึงไม่ต้องทรงตั้งบัญญัติพิธีอยู่จำพรรษา ครั้นพอพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปกว้าง พระภิกขุสงฆ์ได้เพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้น

วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์ มีพระภิกขุ ๖ รูป ฉัพพัคคีย์ แม้เมื่อถึงฤดูฝน ก็ยังพากันจาริกไปมา เที่ยวเหยียบย่ำข้าวกล้าหญ้าระบัด และสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้เกิดความเสียหายและตายไป ประชาชนจึงพากันติเตียนว่าไฉนพระสมณศากยบุตรจึงเที่ยวไปมาอยู่ทุกฤดูกาล พากันเหยียบย่ำข้าวกล้าและต้นไม้ตลอดจนทั้งสัตว์หลายตายจำนวนมาก แม้พวกเดียรถีย์และปริพาชก ก็ยังหยุดพักในฤดูฝนหรือจนแม้แต่นกก็ยังรู้จักทำรังเพื่อพักหลบฝน เมื่อความเรื่องนี้ทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงทรงบัญญัติเป็นธรรมเนียมให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในที่แห่งเดียวตลอด ๓ เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ ห้ามมิให้พระภิกษุเที่ยวไปค้างคืนที่อื่น หากมีธุระกิจเป็นอันชอบด้วยพระวินัย จึงไปได้ด้วยการทำสัตตาหกรณียะ คือต้องกลับมาที่พักเดิมภายใน ๗ วัน นอกจากนั้นห้ามเด็ดขาด และปรับอาณัติแก่ผู้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดพระบัญญัติพิธีการปฏิบัติในวันเข้าพรรษา มีความเป็นมาดังกล่าวนี้

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
05/07/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ นั้นคือ “วันอาสาฬหบูชา” ซึ่งวันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓ นี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
04/07/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

03/07/2020
03/07/2020
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
26/06/2020

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

23/06/2020
19/06/2020
16/06/2020
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
16/06/2020

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ

๑๕ มิ.ย.ของทุกปี " วันไข้เลือดออกอาเซียน" ASEAN DENGE DAY
💁‍♀️กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย โดยจะทำการสำรวจ
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณพื้นที่บ้านพักอาศัยข้าราชการ
กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ได้แก่ บ้านพักข้าราชการเขต ๑, ๒, ๓ (ท่าดินแดง), บ้านพักข้าราชการเขต ๖ (สถานีรถไฟดอนเมือง, ทุ่งสีกัน) และบ้านพักข้าราชการเขต ๗ (ลาดเป็ด) ระหว่าง ๑๖ - ๒๕ มิถุนายน ๖๓
🔷️ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในบ้านอาศัยข้าราชการกองทัพอากาศ สวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ระหว่างร่วมทำการสำรวจและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
13/06/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๑๓ มิถุนายน วันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต ครบรอบ ๑๐๐ ปี จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

===========================
เนื่องในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระองค์ซึ่งทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทหาร ทรงริเริ่มจัดระเบียบการทัพแบบยุโรป เพื่อให้กองทัพสยามเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบิน อันพัฒนาก้าวหน้ามาเป็นกองทัพอากาศ ดังเช่นปัจจุบัน

กองทัพอากาศขอสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการที่จะเป็น “โล่” ปกป้องคุ้มครองอธิปไตยของชาติ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN)”

11/06/2020

ที่อยู่

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625343418

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของกรมสรรพาวุธครับ
สวัสดีครับ ผมนายศุภชัย โอษฐสัตย์ จาก บริษัท ศิลาเทค เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จากประเทศเยอรมัน ใคร่ขอนำเสนอ เพื่อทำการทดสอบสินค้ากระจกกันกระสุน ด้วยอาวุธและกระสุนจริง 063-343-8807
กองโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง ในนามผู้ดูแลกระทงของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สร้างความสวยงามให้กับกระทงของกรมเรา ในวันนี้ ได้ตลอดเวลา ณโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจและแสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ของกองทัพอากาศประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สดกระทง ของพวกเรา ชาวกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในวันนี้ได้ตลอดเวลา จึงขอเชิญชวน และประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
https://youtu.be/SxOagEPF30k https://youtu.be/0FbLNxK6x1k ..เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำเพลงของกรมสรรพาวุธฯขึ้นมา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรม ฯ มีความรู้สึกรักสถาบัน รักที่ทำงาน และรักครอบครัว ก่อเกิดความสามัคคี สร้างผลดีต่อกรมฯ และกองทัพอากาศ ...เพลงทั้งหมด 13 เพลง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ จะดำเนินการขอลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มอบลิขสิทธิ์นั้นให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์สืบไป ...ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ ไม่มีเหตุการณ์ใด จะยิ่งใหญ่ ไปกว่าการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการประพันธ์เพลงสุดท้าย คือเพลง ผ่านฟ้า เพื่อน้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง ...การแต่งเพลงของคณะกรรมการฯ เป็นเพียงมือสมัครเล่นและเฉพาะกิจเท่านั้น แต่ที่ผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะเราได้ใส่ "หัวใจ"ของ "ทุกคน "ใน"ทุกเพลง " ที่ประพันธ์ขึ้นมา.. ..ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา กรมสรรพาวุธทหารอากาศทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญ จนทำให้ภารกิจเล็กๆ ของกิจการประชาสัมพันธ์ กลับกลายเป็นเสียงก้องกังวานที่ยิ่งใหญ่ มีประโยชน์ต่อกรมฯ อย่างแท้จริง ...หากจะมีข้อขัดข้องใดๆ คณะกรรมการฯ ขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว ...และขอความดีที่กระทำในครั้งนี้ ขออุทิศถวาย แด่ สถาบันทั้งสาม ..ช่วงเวลานี้ จะเป็นที่จดจำของพวกเราตลอดไป.. ขอบพระคุณอย่างยิ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 1 มิถุนายน 2560