Clicky

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องพิธีการ ก...
06/05/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องพิธีการ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคมคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ขยายเวลาส่งประกวดแล้วนะครับ สำหรับการประกวดสื่อมัลติมีเดีย แนวความคิดบ่งบอกความเป็น สรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อชิงเงินรางว...
06/05/2022

ขยายเวลาส่งประกวดแล้วนะครับ สำหรับการประกวดสื่อมัลติมีเดีย แนวความคิดบ่งบอกความเป็น สรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 5000 บาท และรางวัลอื่นๆมากมาย รีบๆ ส่งกันเข้ามานะครับ ภายใน 30 มิ.ย.65 นี้เท่านั้นครับ

05/05/2022

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

04/05/2022

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
คือวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ทั้งนี้ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย
ต่อมาในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หลังจากรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต รัฐบาลได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง และกำหนดให้วันที่ 28 กรกฎาคม อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
อย่างไรก็ตามเนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และในปีต่อไปให้ถือว่าวันนี้เป็นวัน “ฉัตรมงคล”

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.จักรวัชร จงสืบสุข ผอ.สบน.ทอ. และคณะตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอาก...
03/05/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.จักรวัชร จงสืบสุข ผอ.สบน.ทอ. และคณะตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ ในวันที่ 3 พ.ค.65 ณ ห้องประชุม สพ.ทอ.(1) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

29/04/2022

#ทรงพระเจริญ
วันที่ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ สำหรับพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า "ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง"

25/04/2022

"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล 2022 สามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงค์เลยครับ
20/04/2022
bowling 2022 - Google Drive

ภาพโบว์ลิ่งการกุศล 2022 สามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงค์เลยครับ

13/04/2022

"ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

💦สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ 2565💦

ด้วยรัก💙จากใจกองทัพอากาศ💙

แนวทางห่างไกลโควิด-19 กลับไปเจอคนที่รักอย่างปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์
12/04/2022

แนวทางห่างไกลโควิด-19
กลับไปเจอคนที่รักอย่างปลอดภัยในเทศกาลสงกรานต์

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ...
12/04/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย.65 โดยมีตัวแทนจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และ ตัวแทนจากบริษัทห้างร้านต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ บลูโอ ริธีม แอนด์ โบว์ล รังสิต

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ร่วมชมขบวนแห่นางสงกรานต์และสรงน้ำพระพุทธรูปของกองทัพอากาศ เนื่องในเทศการสงกรานต์ ...
11/04/2022

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ร่วมชมขบวนแห่นางสงกรานต์และสรงน้ำพระพุทธรูปของกองทัพอากาศ เนื่องในเทศการสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว เมื่อ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ในการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารประทวน ของ...
09/04/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ในการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารประทวน ของ สพ.ทอ. เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารประทวนน.อ. กฤษณ์ เถาถวิล รอง เสธ.สพ.ทอ.(1) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ความเรี...
09/04/2022

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดการสอบเลื่อนฐานะของนายทหารประทวน
น.อ. กฤษณ์ เถาถวิล รอง เสธ.สพ.ทอ.(1) เข้าร่วมสังเกตุการณ์ความเรียบร้อยการตรวจ ATK ให้กับผู้เข้าสอบของ น.ประทวนเลื่อนฐานะ ของ สพ.ทอ. ตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ โควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

มาตรการคุมระบาดของโควิด-19 ช่วงสงกรานต์นี้
09/04/2022

มาตรการคุมระบาดของโควิด-19 ช่วงสงกรานต์นี้

09/04/2022

9 เมษายน
"วันกองทัพอากาศ"
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น"กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"
#วันกองทัพอากาศ9เมษายน
#MayTheAirForceBeWithYou
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

งานพิธีสรงน้ำพระสรรพวุธพุทธประทาน และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงการนต์ ประจำปี ๖๕ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้ารวมในพิธี เ...
08/04/2022

งานพิธีสรงน้ำพระสรรพวุธพุทธประทาน และรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงการนต์ ประจำปี ๖๕ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้ารวมในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณหอพระสรรพวุธพุทธประมาน

พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๒วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน...
08/04/2022

พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และ วันกองท...
08/04/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และ วันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ บริเวณ หน้าอาคาร บก.สพ.ทอ.ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมทำความสะอาดกับข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศบริเวณรอบๆกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

06/04/2022

" วันจักรี " #6เมษายน
==============================
วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ซึ่งเมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีนั้น มีอาณาบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้เป็นเมืองหลวงที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเปลี่ยนนามใหม่ จาก กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ ซึ่งช่วงเวลาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อปี พ.ศ. 2325 มักเรียกกันว่า สมัยรัตนโกสินทร์ เช่นเดียวกันกับที่เคยเรียกยุคสมัยที่ผ่านมาในสยาม

#วันจักรี

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพ...
05/04/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และวันกองทัพอากาศ ๙ เมษายน ๒๕๖๕ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเ...
02/04/2022

ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ ช่วง 1-3 เม.ย.65 โดยสามารถร่วมลงนามถวายพระพรผ่าน https://www.royaloffice.th/

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

31/03/2022

๓๑ มีนาคม #วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว #วันเจษฎา
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ อันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
27/03/2022

27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ วันอาทิตย์ ที่ 1...
22/03/2022

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ วันอาทิตย์ ที่ 10 เม.ย.65
ณ บลูโอ ริธีม แอนด์ โบว์ล รังสิต เวลา 0930 น

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ช่างสรรพาวุธสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ...
18/03/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร ช่างสรรพาวุธสำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ

กิจกรรม มอบเสื้อ เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง Air Force Virtual Run พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ เ...
17/03/2022

กิจกรรม มอบเสื้อ เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง Air Force Virtual Run พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อ เดิน-วิ่ง เก็บระยะทาง Air Force Virtual Run ให้กับกำลังพลที่ เดิน-วิ่ง สะสมได้ระยะทางเกินกว่า 85 กม.ในห้วงเวลาที่กำหนด โดยมี ผบช.ชั้นสูงและ หน.นขต.สพ.ทอ.เข้าร่วม เมื่อวันที่ 17 มี.ค.65 ณ อาคาร หอประชุม สพ.ทอ.

ขอเชิญรวมประกวดสื่อมัลติมีเดีย แนวความคิดบ่งบอกความเป็น สรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 5000 บาท และรางวัลอื...
17/03/2022

ขอเชิญรวมประกวดสื่อมัลติมีเดีย แนวความคิดบ่งบอกความเป็น สรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุด 5000 บาท และรางวัลอื่นๆ

17/03/2022

แยกทานข้าว คนละโต๊ะ คนละเวลา
✅ ไม่เสี่ยงติดโควิดในที่ทำงาน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

16/03/2022

EP.2 สวนสรรพาวุธ รักษ์น้ำ รักสุขภาพ 😀💪

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีรับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน ดีเด่น จาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พล...
15/03/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีรับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน ดีเด่น จาก รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมเ...
03/03/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ให้การต้อนรับ พล.อ.ต.สุชาติ เทพรักษ์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมเหล่าทหารสารบรรณจำพวกทหารกำลังพล ในวันที่ 3 มี.ค.65 ณ ห้องประชุม สพ.ทอ.(1) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมการฟังบรรยายการถ่ายทอดสด "โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ"โดยมี ผ...
01/03/2022

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมการฟังบรรยายการถ่ายทอดสด "โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ"โดยมี ผบช.ระดับสูง และ นขต.สพ.ทอ. จัดพื้นที่การฟังบรรยาย ผ่านทาง RTAF DIGITAL TV ช่อง 50 ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วย เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ก.พ.65 เวลา 08.30 น.

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑ ...
01/03/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ...
01/03/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายตรวจสรรพาวุธ รุ่นที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

ที่อยู่

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625343418

เว็บไซต์

http://www.arm.rtaf.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของกรมสรรพาวุธครับ
สวัสดีครับ ผมนายศุภชัย โอษฐสัตย์ จาก บริษัท ศิลาเทค เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จากประเทศเยอรมัน ใคร่ขอนำเสนอ เพื่อทำการทดสอบสินค้ากระจกกันกระสุน ด้วยอาวุธและกระสุนจริง 063-343-8807
กองโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง ในนามผู้ดูแลกระทงของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สร้างความสวยงามให้กับกระทงของกรมเรา ในวันนี้ ได้ตลอดเวลา ณโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจและแสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ของกองทัพอากาศประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สดกระทง ของพวกเรา ชาวกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในวันนี้ได้ตลอดเวลา จึงขอเชิญชวน และประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
https://youtu.be/SxOagEPF30k https://youtu.be/0FbLNxK6x1k ..เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำเพลงของกรมสรรพาวุธฯขึ้นมา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรม ฯ มีความรู้สึกรักสถาบัน รักที่ทำงาน และรักครอบครัว ก่อเกิดความสามัคคี สร้างผลดีต่อกรมฯ และกองทัพอากาศ ...เพลงทั้งหมด 13 เพลง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ จะดำเนินการขอลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มอบลิขสิทธิ์นั้นให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์สืบไป ...ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ ไม่มีเหตุการณ์ใด จะยิ่งใหญ่ ไปกว่าการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการประพันธ์เพลงสุดท้าย คือเพลง ผ่านฟ้า เพื่อน้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง ...การแต่งเพลงของคณะกรรมการฯ เป็นเพียงมือสมัครเล่นและเฉพาะกิจเท่านั้น แต่ที่ผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะเราได้ใส่ "หัวใจ"ของ "ทุกคน "ใน"ทุกเพลง " ที่ประพันธ์ขึ้นมา.. ..ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา กรมสรรพาวุธทหารอากาศทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญ จนทำให้ภารกิจเล็กๆ ของกิจการประชาสัมพันธ์ กลับกลายเป็นเสียงก้องกังวานที่ยิ่งใหญ่ มีประโยชน์ต่อกรมฯ อย่างแท้จริง ...หากจะมีข้อขัดข้องใดๆ คณะกรรมการฯ ขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว ...และขอความดีที่กระทำในครั้งนี้ ขออุทิศถวาย แด่ สถาบันทั้งสาม ..ช่วงเวลานี้ จะเป็นที่จดจำของพวกเราตลอดไป.. ขอบพระคุณอย่างยิ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 1 มิถุนายน 2560