กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

12/10/2021

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

05/10/2021

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2565
พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์

จงรักภักดี
สำนึกหน้าที่
สามัคคี
เสียสละ

"ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้น คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของหน่วยทหาร"

03/10/2021
24/09/2021

๒๔ กันยายน “วันมหิดล”
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ”
วันที่ ๒๔ กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนาม วันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า "วันมหิดล" เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อ พระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีนั้นได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการ วางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา
#วันมหิดล

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔  พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราช...
23/09/2021

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบโล่และของที่ระลึกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมสรรพาวุธทหารอากาศที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ และเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. ได้มอบโล่และของที่ระลึกให้กับ อดีตผู้บังคับบัญชาของกรมสรรพาวุธทหารอากาศที่เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน  พ.ศ...
23/09/2021

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเมื่อ
วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

นวัตกรรมสู่การใช้งานจริง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำโดย พล. อ. ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. มอบเครื่อง...
23/09/2021

นวัตกรรมสู่การใช้งานจริง เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำโดย พล. อ. ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. มอบเครื่องเขย่ายาอัตโนมัติ "น้องเนื้อนวล" แก่ น. อ.หญิง รวิภา บุญชูช่วย ผอ. วพอ. พอ. เพื่อนำไปทดสอบ และใช้งานจริง ในการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเพื่อต่อยอดการพัฒนา นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อ ทอ. ต่อไป

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน  ...
16/09/2021

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตรเมื่อ
วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

น้ำใจต้านภัย สู้ COVID-19พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์ อดีต จก.สพ.ทอ. บริจาคน้ำยาตรวจโควิดแบบ RT PCR มูลค่า 300,000 บาทแก่ โรง...
13/08/2021

น้ำใจต้านภัย สู้ COVID-19
พล.อ.อ. พงศธร บัวทรัพย์ อดีต จก.สพ.ทอ. บริจาคน้ำยาตรวจโควิด
แบบ RT PCR มูลค่า 300,000 บาท
แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ฯ โดยมี พล.อ.ต.หญิง อิศรญา สุขเจริญ ผอ.รพ.ภูมิพล ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร บก.สพ.ทอ. เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๔

11/08/2021

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
....วันแม่แห่งชาติ....
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post
28/07/2021

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post

27/07/2021

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#ทรงพระเจริญ

25/07/2021

#วันเข้าพรรษา2564
ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
----
>>> สำหรับวันเข้าพรรษา เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับตนเอง อีกทั้งยังได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตลอดจนเตรียมการสั่งสอนให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษา และเพื่อจะได้มีโอกาสอบรมสั่งสอนและบวชให้กับกุลบุตรผู้มีอายุครบบวช อันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป
...............
>>> นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ อาทิ ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังพระธรรมเทศนาตลอดช่วงเวลาเข้าพรรษาอีกด้วย

21/07/2021
21/07/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด 19
20/07/2021
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงประชาต้

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สายธารแห่งพระเมตตา ช่วยปวงประชาต้านภัยโควิด 19

19/07/2021

กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน สู้ภัย COVID-19

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MayTheAirForceBeWithYou
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

18/07/2021

💉 ฉีดวัคซีนแล้วยังติด “โควิด-19” ได้มั้ย?

ฉีดแล้วก็อาจมีโอกาสติดได้…
เพราะว่า วัคซีนที่เข้าไปในร่างกายของแต่ละคน
กระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ไม่เท่ากัน เรายังคงต้อง
🧍🏻🧍🏻‍♀️เว้นระยะห่าง + 👋 ล้างมือ + 😷 สวมหน้ากาก
อยู่เสมอ…

ทุกคนควรเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเอง เพื่อลดจำนวนการติดเชื้อ ป้องกันตัวเองและหยุดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

#อย่าประมาทการ์ดอย่าตก
#เป็นห่วงนะ
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

18/07/2021

🍽 ทานข้าวร่วมกับผู้อื่นคุณเสี่ยงรับเชื้อ (โควิด-19) จากอะไรบ้าง?
ทำไมแค่ทานข้าวด้วยกันถึงสามารถแพร่เชื้อไวรัสได้

เพราะการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น เราต้องเจอกับผู้คนมากมาย จึงมีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อต่าง ๆ ได้โดยไม่รู้ตัว เพื่อความปลอดภัยจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกับคนหมู่มากในช่วงเวลานี้

🔺หลีกเลี่ยงการสัมผัสภาชนะของผู้อื่น เพราะมีโอกาสที่เราจะสัมผัสกับสารคัดหลั่ง จนนำไปสู่การได้รับเชื้อโรคต่าง ๆ ได้
🔺หลีกเลี่ยงการใช้มือเปล่าหยิบอาหารเข้าปาก
🔺 หากมีความจำเป็นต้องใช้ช้อนกลางร่วมกับผู้อื่น ควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หรือ ทำความสะอาดมือทันทีด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่ติดอยู่บนช้อนเข้าสู่ร่างกาย
🔺 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับการสวมหน้ากาก และ เว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยลดโอกาสรับและส่งต่อเชื้อโรคไปสู่คนรอบข้างได้
🔺 ที่สำคัญต้องอย่าลืม!! ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อการระมัดระวังตัวเองและหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงได้มากขึ้น

#กินข้าวคนเดียวที่บ้านปลอดภัยที่สุด
#เป็นห่วงนะ
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

17/07/2021

😷 สวมหน้ากาก 2 ชั้น ปกป้องคุณและคนที่คุณรักได้ดีขึ้น

ช่วยลดการแพร่เชื้อและป้องกันการรับเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่าใส่หน้ากากชั้นเดียว

ทุกครั้งหลังใช้หน้ากากอนามัย ควรถอดออกโดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้านนอกของหน้ากากอนามัยให้ได้มากที่สุด พับเป็นชิ้นเล็ก ใส่ในถุงพลาสติกที่ปิดได้สนิทนำไปทิ้งในถังขยะ และล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว

#DoubleMaskWearing
#เป็นห่วงนะ
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

17/07/2021

คนที่ป้องกันการติดต่อโควิด-19 ได้ดีที่สุด คือ “ตัวเราเอง”

“การ์ดสูงเสมอ”

ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง

#มาตรการDMHTTA
#เป็นห่วงนะ
#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
16/07/2021
Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post
16/07/2021

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post

13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
#ทรงพระเจริญ

04/07/2021

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ทรงพระเจริญ
สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานฯ เปิดนิทรรศการโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ...
26/06/2021

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานฯ เปิดนิทรรศการโครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กรมสรรพาวุธทหารอากาศประจำปี ๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มิ.ย.๖๔ ณ หอประชุม สพ.ทอ.

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี ๖๔ ให้กับบุ...
21/06/2021

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี ๖๔ ให้กับบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมพิธี ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ  ปีกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธ...
10/06/2021

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก บุญเลิศ ปีกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพระธรรมนูญ
เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สพ.๑ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

09/06/2021

๙ มิถุนายน

วันอานันทมหิดล

-- - - - - - - - - - - - - - - -

วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) ซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ปวงชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉล...
04/06/2021

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. พร้อมด้วย ผบช. ระดับสูง และ หน.นขต.สพ.ทอ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณ อาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

03/06/2021

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

ที่อยู่

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625343418

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของกรมสรรพาวุธครับ
สวัสดีครับ ผมนายศุภชัย โอษฐสัตย์ จาก บริษัท ศิลาเทค เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จากประเทศเยอรมัน ใคร่ขอนำเสนอ เพื่อทำการทดสอบสินค้ากระจกกันกระสุน ด้วยอาวุธและกระสุนจริง 063-343-8807
กองโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง ในนามผู้ดูแลกระทงของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สร้างความสวยงามให้กับกระทงของกรมเรา ในวันนี้ ได้ตลอดเวลา ณโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจและแสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ของกองทัพอากาศประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สดกระทง ของพวกเรา ชาวกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในวันนี้ได้ตลอดเวลา จึงขอเชิญชวน และประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗 https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
https://youtu.be/SxOagEPF30k https://youtu.be/0FbLNxK6x1k ..เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำเพลงของกรมสรรพาวุธฯขึ้นมา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรม ฯ มีความรู้สึกรักสถาบัน รักที่ทำงาน และรักครอบครัว ก่อเกิดความสามัคคี สร้างผลดีต่อกรมฯ และกองทัพอากาศ ...เพลงทั้งหมด 13 เพลง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ จะดำเนินการขอลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มอบลิขสิทธิ์นั้นให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์สืบไป ...ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ ไม่มีเหตุการณ์ใด จะยิ่งใหญ่ ไปกว่าการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการประพันธ์เพลงสุดท้าย คือเพลง ผ่านฟ้า เพื่อน้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง ...การแต่งเพลงของคณะกรรมการฯ เป็นเพียงมือสมัครเล่นและเฉพาะกิจเท่านั้น แต่ที่ผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะเราได้ใส่ "หัวใจ"ของ "ทุกคน "ใน"ทุกเพลง " ที่ประพันธ์ขึ้นมา.. ..ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา กรมสรรพาวุธทหารอากาศทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญ จนทำให้ภารกิจเล็กๆ ของกิจการประชาสัมพันธ์ กลับกลายเป็นเสียงก้องกังวานที่ยิ่งใหญ่ มีประโยชน์ต่อกรมฯ อย่างแท้จริง ...หากจะมีข้อขัดข้องใดๆ คณะกรรมการฯ ขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว ...และขอความดีที่กระทำในครั้งนี้ ขออุทิศถวาย แด่ สถาบันทั้งสาม ..ช่วงเวลานี้ จะเป็นที่จดจำของพวกเราตลอดไป.. ขอบพระคุณอย่างยิ่ง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 1 มิถุนายน 2560