Clicky

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

13/10/2022

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

08/10/2022
07/10/2022

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.2566
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ

สานต่อ สร้างขวัญ พัฒนา

พล.อ.ท. สุชาติ ผิวสอาด จก.สพ.ทอ. มอบหมายให้ พล.อ.ต. ชเนนทร์ สุขวารี เสธ.สพ.ทอ. นำ ผบช.ระดับสูง และ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนั...
07/10/2022

พล.อ.ท. สุชาติ ผิวสอาด จก.สพ.ทอ. มอบหมายให้ พล.อ.ต. ชเนนทร์ สุขวารี เสธ.สพ.ทอ. นำ ผบช.ระดับสูง และ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สพ.ทอ. เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การประชุมมอบนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2566" ณ ห้องประชุม สพ.ทอ.1 และ หอประชุม สพ.ทอ. วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 0900

07/10/2022
03/10/2022
ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศตรี สุชาติ ผิวสอาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหาร...
30/09/2022

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศตรี สุชาติ ผิวสอาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็น เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ ซึ่งครบกำหนดเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศตรี สุชาติ ผิวสอาด เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศท่านใหม่
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการใช้ปืนพกและมอบหนังสือรับรองความสามารถการใ...
24/09/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการใช้ปืนพกและมอบหนังสือรับรองความสามารถการใช้ปืนพกกองทัพอากาศ ให้กับข้าราชการกองทัพอากาศที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 การยิงปืนประจำปีกองทัพอากาศ ณ หอประชุม สพ.ทอ. วันที่ 22 ก.ย.65
***สามารถดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1fYFVoSCFiwX2NvQ0T2VArF6TMyemWBaW?usp=sharing

24/09/2022

24 กันยายน วันมหิดล

พิธีเกษียณอายุราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี 2565 พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ...
09/09/2022

พิธีเกษียณอายุราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี 2565
พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง สพ.ทอ. ประจำปี 2565 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่เกษียณอายุ ณ หอประชุม สพ.ทอ. ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย.65 และในการนี้ พล.อ.ต.สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ. ได้มอบของที่ระลึกแด่ท่าน จก.สพ.ทอ. ที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 นี้เช่นกัน
***สามารถดาวน์โหลดรูปทั้งหมดที่ลิ้งค์ด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1oh_umEUcL7IC8ecc5eSDsZ7GrH6_VbZk

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงผลงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕พล.อ.ต.สุชาติ ผิวสอาด รอ...
01/09/2022

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงผลงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕
พล.อ.ต.สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ. นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สพ.ทอ.รับชมการถ่ายทอดสด การแถลงผลงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Teleconference; VTC) เคเบิลทหารอากาศ สื่อสังคมออนไลน์ และระบบ RTAF IPTV เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี ๖๕ ให้กับบุต...
30/08/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี ๖๕ ให้กับบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูง และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศร่วมพิธีเมื่อ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศตรี สุชาติ ผิวสอาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนามยิงปื...
25/08/2022

พลอากาศตรี สุชาติ ผิวสอาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สนามยิงปืน ทอ.ดอนเมือง เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารฝึกยิงปืน สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยได้รับการตอนรับจาก ร้อยตำรวจเอก อาคม คล้ายเนียม ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ กองปฏิบัติการคดีพิเศษ ให้การตอนรับ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

12/08/2022

“วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ #วันแม่แห่งชาติ

นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี รอง เสนาธิการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นตัวแทน เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิม...
11/08/2022

นาวาอากาศเอก ชเนนทร์ สุขวารี รอง เสนาธิการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นตัวแทน เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยกองทัพอากาศได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณ ลานเอนกประสงค์ หน้า รร.นนก. ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” ประจำปี ๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค. ๖๕ ณ หอระชุม กรมสรรพาวุธทหารอ...
04/08/2022

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” ประจำปี ๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค. ๖๕ ณ หอระชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นายทหารประทวน ณ ห้องพิธีการ ก...
04/08/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นายทหารประทวน ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

27/07/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
#รวงผึ้งรวมใจ
#จอมทัพไทย
#สืบสานรักษาต่อยอด

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พลอากาศโท อดิเรก สุวคน...
27/07/2022

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. พร้อมด้วย ผบช. ระดับสูง และ หน.นขต.สพ.ทอ.ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคา ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณ อาคาร บก.สพ.ทอ.เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็...
27/07/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณ หน้าอาคาร บก.สพ.ทอ.ในวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงร่วมทำความสะอาดกับข้าราชการ,ลูกจ้างและพนักงานราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศบริเวณรอบๆกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.สพ.ทอ.อวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.ประ...
25/07/2022

พล.อ.ท. อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.สพ.ทอ.อวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.ท.ประโยชน์ ฤทธาคนี อดีต จก.สพ.ทอ. ในวันจันทร์ที่ 25 ก.ค. 65 ณ ห้องรับรอง บก.สพ.ทอ.

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ส่งกลุ่มตัวแทนในการประกวดกิจกรรมฯ ประเภทเครื่องมือ KM ระดับกองทัพอากาศรอบที่ 2(รอบสุดท้าย) ในปี ...
18/07/2022

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ส่งกลุ่มตัวแทนในการประกวดกิจกรรมฯ ประเภทเครื่องมือ KM ระดับกองทัพอากาศรอบที่ 2(รอบสุดท้าย) ในปี 2565 ที่ ห้องประชุม ทอ. เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๕ ที่ผ่านมานั้น สรุปผลการประกวดได้รับรางวัลทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 SECOND TO NONE
(กรว.1 สพ.ทอ.)
ได้รับรางวัล Innovation Award
—————————————————
กลุ่มที่ 2 ควันดีดี (กรว.5 สพ.ทอ.)
ได้รับรางวัล Innovation Award
—————————————————
กลุ่มที่ 3 R.A.T.UNITE(กวก.สพ.ทอ.)
ได้รับรางวัล Innovation Award

14/07/2022

วันเข้าพรรษา 2565
Buddhist Lent Day
วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2565
ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พระสงค์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ไปค้างที่อื่น หรือที่เรียกกันว่า "จำพรรษา"
ซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน พุทธศาสนิกชนก็จะมีการตักบาตร เข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมเทศนา ถวายสิ่งของที่จำเป็นต่างๆ แด่พระสงฆ์ รวมไปถึงการถวายเทียนพรรษา ซึ่งเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา ซึ่งเชื่อว่าเมื่อถวายเทียนพรรษา ผู้ถวายจะได้รับอานิสงส์ ดังนี้
ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน
ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี
เจริญไปด้วยมิตรบริวาร เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย
เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน

13/07/2022

✨️✨️ ขอเชิญกำลังพลของกองทัพอากาศ และครอบครัว ร่วมลงนามถวายพระพร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

📌 ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในนามกองทัพอากาศ ขอให้ระบุในช่องหน่วยงาน/ที่อยู่ ว่า

"กองทัพอากาศ"

13/07/2022

🌕 วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕
ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕
เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ
1.พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา
"ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร" แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง๕
2. เป็นวันพระธรรมจักร พระธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงนั้น ท่านโกญฑัญญะ ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก
คือ"พระอัญญาโกญฑัญญะ" หลังจากบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ได้ทรงประทานการอุปสมบท เป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
จึงถือเป็นวันที่มี " พระรัตนตรัย "
ครบองค์สาม

06/07/2022

โครงการกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเข้าพบเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศพล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ได้ให้ ้พ.อ.อ.หญิง ธัญลักษณ์ โชติพิบ...
06/07/2022

นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยเข้าพบเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.ได้ให้ ้พ.อ.อ.หญิง ธัญลักษณ์ โชติพิบูลศิลป์ ข้าราชการ สังกัด กพว.สพ.ทอ.ที่ได้รับเหรียญทองจากปืนยาวอัดลม 10 ม.ทีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่เวียดนาม เข้าพบเพื่อนำเสื้อทีมกีฬายิงปืนมามอบให้กับ จก.สพ.ทอ.และ ผบช.ระดับสูง ของ สพ.ทอ. พร้อมรับมอบเงินรางวัลจาก จก.สพ.ทอ.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรับใช้ชาติในฐานะนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยต่อไป เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 ณ อาคาร บก.สพ.ทอ.

04/07/2022

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ....
01/07/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑ ก.ค.๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ

พล.อ.ต.สุชาติ ผิวสอาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ ประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร...
01/07/2022

พล.อ.ต.สุชาติ ผิวสอาด รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะ ประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้านงานวิจัยและการผลิต วัสดุวิศวกรรม เยี่ยมชมความพร้อมของห้องปฏิบัติการตรวจทดสอบ เพื่อขอรับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต ของกองโรงงาน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 0930 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นายทหารประทวน ณ หอประชุม กรมสรรพา...
29/06/2022

พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ นายทหารประทวน ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด"พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงก...
24/06/2022

โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด"
พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ.เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด" ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ หอประชุม สพ.ทอ. ในวันที่ 24 มิ.ย.65

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่ 13พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. และภริยา พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงแล...
24/06/2022

คอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่ 13
พล.อ.ท.อดิเรก สุวคนธ์ จก.สพ.ทอ. และภริยา พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและนายทหารผู้ใหญ่ สพ.ทอ.เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่ 13 ในวันที่ 23 มิ.ย.65 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ...
14/06/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จอ.ยศ.ทอ. เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๕ ณ หอประชุม สพ.ทอ

12/06/2022

“วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ”

09/06/2022

๙ มิถุนายน #วันอานันทมหิดล
“วันอานันทมหิดล” ตรงกับวันที่ ๙ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ผู้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันนี้ ปวงชนชาวไทยต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ซึ่งได้สร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย และจากพระราชปรารภของพระองค์ ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “...ทรงต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น ให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน...” เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่แพทย์และพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวแก่วงการแพทย์ในประเทศไทยตั้งแต่นั้นมา

พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.สพ.ทอ.อวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์...
07/06/2022

พล.อ.ต. สุชาติ ผิวสอาด รอง จก.สพ.ทอ.นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.สพ.ทอ.อวยพรวันคล้ายวันเกิด พล.อ.อ.พงศธร บัวทรัพย์ อดีต จก.สพ.ทอ. (วันอาทิตย์ที่ 5 มิ.ย.65)ในวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย. 65 ณ ห้องพิธีการ บก.สพ.ทอ.

03/06/2022

3 มิถุนายน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสำหรับนายทหารประทวนบรรจุใหม่ ณ หอประชุม...
31/05/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสำหรับนายทหารประทวนบรรจุใหม่ ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคมคม ๒๕๖๕

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรและ นายทหารประทว...
27/05/2022

พลอากาศโท อดิเรก สุวคนธ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตรและ นายทหารประทวน ณ หอประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องพิธีการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ที่อยู่

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625343418

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทราบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของกรมสรรพาวุธครับ
สวัสดีครับ ผมนายศุภชัย โอษฐสัตย์ จาก บริษัท ศิลาเทค เอเซีย แปซิฟิค จำกัด จากประเทศเยอรมัน ใคร่ขอนำเสนอ เพื่อทำการทดสอบสินค้ากระจกกันกระสุน ด้วยอาวุธและกระสุนจริง 063-343-8807
กองโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง ในนามผู้ดูแลกระทงของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สร้างความสวยงามให้กับกระทงของกรมเรา
ในวันนี้ ได้ตลอดเวลา ณโรงงานสรรพาวุธหนึ่ง

เพื่อเป็นการร่วมมือร่วมใจและแสดงความสามัคคีในการจัดกิจกรรมลอยกระทง ของกองทัพอากาศประจำปี 2561

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาช่วยกันตกแต่งและประดับดอกไม้สดกระทง ของพวกเรา ชาวกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในวันนี้ได้ตลอดเวลา

จึงขอเชิญชวน และประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ติดตามเพจ สโมสร นักเรียนจ่าอากาศ รุ่น ๕๐ และข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพี่น้องนจอ. ได้ที่นี่เลย 🤗🤗
https://www.facebook.com/ATTS50.RTAF/
https://youtu.be/SxOagEPF30k

https://youtu.be/0FbLNxK6x1k
.เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้จัดทำเพลงของกรมสรรพาวุธฯขึ้นมา เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของกรม ฯ มีความรู้สึกรักสถาบัน รักที่ทำงาน และรักครอบครัว ก่อเกิดความสามัคคี สร้างผลดีต่อกรมฯ และกองทัพอากาศ ..เพลงทั้งหมด 13 เพลง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ จะดำเนินการขอลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ มอบลิขสิทธิ์นั้นให้กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ประโยชน์สืบไป..ในห้วงแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ ไม่มีเหตุการณ์ใด จะยิ่งใหญ่ ไปกว่าการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะกรรมการฯ จึงได้ทำการประพันธ์เพลงสุดท้าย คือเพลง ผ่านฟ้า เพื่อน้อมส่งเสด็จฯ สู่สวรรคาลัยด้วยความอาลัยยิ่ง..การแต่งเพลงของคณะกรรมการฯ เป็นเพียงมือสมัครเล่นและเฉพาะกิจเท่านั้น แต่ที่ผ่านพ้นไปด้วยดี เพราะเราได้ใส่ "หัวใจ"ของ "ทุกคน "ใน"ทุกเพลง " ที่ประพันธ์ขึ้นมา...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ผู้บังคับบัญชา กรมสรรพาวุธทหารอากาศทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญ จนทำให้ภารกิจเล็กๆ ของกิจการประชาสัมพันธ์ กลับกลายเป็นเสียงก้องกังวานที่ยิ่งใหญ่ มีประโยชน์ต่อกรมฯ อย่างแท้จริง
...หากจะมีข้อขัดข้องใดๆ คณะกรรมการฯ ขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว ..และขอความดีที่กระทำในครั้งนี้ ขออุทิศถวาย แด่ สถาบันทั้งสาม .ช่วงเวลานี้ จะเป็นที่จดจำของพวกเราตลอดไป..
ขอบพระคุณอย่างยิ่ง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
1 มิถุนายน 2560
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 9 - ส Don Mueang District สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สาขา 21 - RTP Cyber Village สน.ดอนเมือง JICA GLO + UHC Project Phase 2 สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเ Thailand Ministry of Information and Communication Technology 僑委會在泰國 OCAC in Thailand สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ : Po กรมการกงสุล กระทรวงการต่างป ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att