กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง, Bangkok.

สุขสันต์ วันสงกรานต์ ขอให้มีแต่ความสุขสนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจเดินทางปลอดภัย ไร้กังวลด้วยความปรารถนาดี จากข้าราชการ ล...
11/04/2024

สุขสันต์ วันสงกรานต์ ขอให้มีแต่ความสุข
สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ
เดินทางปลอดภัย ไร้กังวล

ด้วยความปรารถนาดี จาก
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ


#ประเพณีสงกรานต์

11/04/2024

"สงกรานต์ปีใหม่ไทย ขับขี่ปลอดภัย มีน้ำใจให้กันและกัน"

🎉สุขสันต์วันสงกรานต์ปี 2567🎉
ขอส่งความปราถนาดีให้ท่านและครอบครัว มีความสุข เดินทางปลอดภัย


#กองทัพอากาศ
#สงกรานต์

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567สืบสานวิถีไทย เชื่อมสายใย ชาวสรรพาวุธพลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี เ...
10/04/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
สืบสานวิถีไทย เชื่อมสายใย ชาวสรรพาวุธ

พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567
สืบสานวิถีไทย เชื่อมสายใย ชาวสรรพาวุธ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ในงานประกอบด้วยพิธีสักการะ และสรงน้ำพระสรรพวุธพุทธประทาน, พระพุทธธรรมราชูทิศ และพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชา และเป็นการสืบสาร
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอันดีงามให้ดำรงสืบไป เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2567
ณ อาคารกองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ


#ประเพณีสงกรานต์
#รดน้ำขอพร
#สรงน้ำพระ

สามารถชมภาพบรรยาศเพิ่มเติม ได้ที่ :
https://drive.google.com/drive/folders/1ioxOkEcqEq5dIn5b85Veuj1WgMI5ChyF

10/04/2024
กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศเนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2567พลอาก...
09/04/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดพิธีฟังสาร ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
และวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2567

พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธาน ในพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
และวันกองทัพอากาศ ประจำปี 2567 โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการ สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีฟังสารของ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567


#สารผู้บัญชาการทหารอากาศ

08/04/2024
07/04/2024
วันจักรี 6 เมษายน เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมก...
06/04/2024

วันจักรี 6 เมษายน เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1) ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ราชวงศ์จักรี


#วันจักรี
#รัตนโกสินทร์
#กว่าจะเป็นไทย

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ และวันกองทัพอากาศพลอากาศโท วิสุทธ...
05/04/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
และวันกองทัพอากาศ

พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมจิตอาสา
Big Cleaning Day
เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ
และวันกองทัพอากาศ
ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
นายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในพื้นที่โดยรอบของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
ณ บริเวณหน้าอาคาร กองบังคับการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ


5 เมษายน 2567วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   #วันคล้ายวันประสูติ
05/04/2024

5 เมษายน 2567
วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


#วันคล้ายวันประสูติ

ขอเชิญพี่น้องชาวสรรพาวุธทหารอากาศร่วมงานประเพณีสงกรานต์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี 2567ชาวสรรพาวุธทหารอากาศ สามารถสรงน...
03/04/2024

ขอเชิญพี่น้องชาวสรรพาวุธทหารอากาศ
ร่วมงานประเพณีสงกรานต์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจำปี 2567

ชาวสรรพาวุธทหารอากาศ สามารถสรงน้ำพระ
ได้ที่ บริเวณ ห้องโถงกลาง ตึกกองบังคับการ
ตั้งแต่วันที่ 1-16 เมษายน 2567

วันที่ 10 เมษายน ตั้งแต่เวลา 0815 พบกับกิจกรรมมากมาย
อาทิ ขบวนแห่นางสงกรานต์ สรงน้ำพระสรรพวุธพุทธประทาน
รดน้ำขอพร ผู้บังคับบัญชา


#ประเพณีสงกรานต์
#รดน้ำขอพร

พลอากาศตรี สมภพ ปีตะเสน เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศเป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนเมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ (กองบังคับกา...
03/04/2024

พลอากาศตรี สมภพ ปีตะเสน
เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผน
เมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ (กองบังคับการ)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 0900
โดยใช้พื้นที่บริเวณอาคารกองบังคับการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นสถานที่ฝึกซ้อมแผน
เมื่อเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่ (กองบังคับการ)
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


#ซ้อมดับเพลิง
#นิรภัยภาคพื้น

อีก 1 ความภาคภูมิใจของเรา เหล่าสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารอากาศพลอากาศโท วิสุทธิ์  สมภักดี  เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศได้มอบรา...
03/04/2024

อีก 1 ความภาคภูมิใจของเรา เหล่าสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ได้มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ
จ่าอากาศตรี ฉัตรทิวานนท์ แก้วเอียด
นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าสรรพาวุธ
สอบได้ลำดับที่ 1 ของนักเรียนทั้งหมด
ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ


#เหล่าสรรพาวุธ
#โรงเรียนจ่าอากาศ

พลอากาศตรี ปิยะกิตต์ สุทธิวัฒน์ธนากูล รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา กา...
02/04/2024

พลอากาศตรี ปิยะกิตต์ สุทธิวัฒน์ธนากูล
รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เดินทางพร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก
และอนุศาสนาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียนเหล่าทหารสรรพาวุธ
กองวิทยาการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติ
และให้คำแนะนำการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมี พลอากาศตรี สมภพ ปีตะเสน เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567


#โรงเรียนเหล่าทหารสรรพาวุธ
#สายวิทยาการการศึกษา

กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดโครงการตรวจสภาพรถ ช่วยลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567พลอากาศตรี ชเนนทร์  สุขวารี รองเจ้าก...
02/04/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดโครงการตรวจสภาพรถ ช่วยลดอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

พลอากาศตรี ชเนนทร์ สุขวารี
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ตรวจเยี่ยมการจัดโครงการตรวจสภาพรถ
ช่วยลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม
ถึง วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 0800-1600
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
โดยให้บริการตรวจสภาพความพร้อม
ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
ก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา กว่า 20 รายการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง
การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและการทำงานของไฟส่องสว่าง
และไฟสัญญาณต่างๆ
ณ แผนกขนส่ง กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567


#โครงการตรวจสภาพรถยนต์
#สงกรานต์2567
#ลดอุบัติเหตุ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดกิจกรรมจิตอาสาพลอากาศโท วิสุทธิ์  สมภักดี เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา ห...
02/04/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดกิจกรรมจิตอาสา

พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
นำกำลังพลจิตอาสา
ร่วมกันบริจาคสมทบทุน และมอบอุปกรณ์กีฬา
ณ โรงเรียนเจริญวิทยศึกษา
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เป็นการส่งเสริมการทำความดี
ของข้าราชการจิตอาสา
ในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567


#จิตอาสาพระราชทาน
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวร...
01/04/2024

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดการฝึกอบรมพนักงานราชการบรรจุใหม่พลอากาศโท วิสุทธิ์  สมภักดีเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็นประธานในก...
01/04/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดการฝึกอบรมพนักงานราชการบรรจุใหม่

พลอากาศโท วิสุทธิ์ สมภักดี
เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นประธานในการฝึกอบรม
พนักงานราชการบรรจุใหม่ พร้อมให้โอวาท กับพนักงานราชการบรรจุใหม่ จำนวน 71 คน โดยมี พลอากาศตรี สมภพ ปีตะเสน
เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้
โดยพนักงานราชการบรรจุใหม่ จะได้รับทราบถึงแบบธรรมเนียมการปฏิบัติของแต่ละบุคคล
ตลอดจนสิทธิกำลังพลของตนเอง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567
ณ หอประชุมกรมสรรพาวุธทหารอากาศ


#พนักงานราชการ

กองโรงงานสรรพาวุธ 4กรมสรรพาวุธทหารอากาศจัดกิจกรรมจิตอาสาวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นาวาอากาศเอก วิพุธ  อารยางกูร ผู้อ...
01/04/2024

กองโรงงานสรรพาวุธ 4
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จัดกิจกรรมจิตอาสา

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567
นาวาอากาศเอก วิพุธ อารยางกูร
ผู้อำนวยการกองโรงงานสรรพาวุธ 4
ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ
กำลังพลจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุง
ทำความสะอาด และพัฒนาพื้นที่โดยรอบ
วัดดงสวอง จังหวัดลพบุรี


#จิตอาสาพระราชทาน
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

01/04/2024

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ เมษายน ๒๕๖๗
https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/33

#กรมสมเด็จพระเทพ
#ทรงพระเจริญ

31/03/2024

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้น อาจแบ่งได้เป็น
๒ ส่วน. ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตน ให้สำเร็จผล อย่างมีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคน ในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง. จึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่าย ตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์.
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ ๒๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

#พระบรมราโชวาท
#วันข้าราชการพลเรือน
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
ิมพระเกียรติ

30/03/2024
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🏅กีฬาเปตองกีฬาวอลเลย์บอล🤗คุณคือความภูมิใจของเรา🤗 #สรรพาวุธซู่ซ่า   #บาสเกต...
29/03/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
🏆รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2🏅
กีฬาเปตอง
กีฬาวอลเลย์บอล
🤗คุณคือความภูมิใจของเรา🤗

#สรรพาวุธซู่ซ่า


#บาสเกตบอล
#กีฬาภายในกองทัพอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 🏆รางวัลชนะเลิศอันดับ 1🥇🏀เหรียญทองบาสเกตบอล🏀🤗คุณคือความภูมิใจของเรา🔥เวลาลงสนามจะเป็นยังไง..สุดท้ายเร...
29/03/2024

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
🏆รางวัลชนะเลิศอันดับ 1🥇
🏀เหรียญทองบาสเกตบอล🏀
🤗คุณคือความภูมิใจของเรา
🔥เวลาลงสนามจะเป็นยังไง..
สุดท้ายเราก้อรักกันเหมือนเดิม♥️

#สรรพาวุธซู่ซ่า


#บาสเกตบอล
#กีฬาภายในกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ชเนนทร์ สุขวารีรองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่อวยพรวันคล้ายวันเกิด พลอากาศโท ศิริพ...
29/03/2024

พลอากาศตรี ชเนนทร์ สุขวารี
รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่
อวยพรวันคล้ายวันเกิด
พลอากาศโท ศิริพงษ์ นิลพฤกษ์
อดีตเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ท่านที่ 24 (พ.ศ.2558-2558)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567#อวยพรวันเกิด
#เจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ที่อยู่

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625343418

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด