กรมดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก อัพเดตข่าวสารกิจกรรม และภารกิจ กรมดุริยางค์ทหารบก

เปิดเหมือนปกติ

กรมดุริยางค์ทหารบก นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ" ร่วมกับกองธนาคาร...
27/05/2021

กรมดุริยางค์ทหารบก นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ" ร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า โดยมียอดรวมบริจาคโลหิตจำนวน 19,350 ซีซี ณ ห้องพิณทอง กรมดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร นดย.หลักสูตร ๓ ปี รุ่นที่ ๓๕/๖๑ โดยมี พล.ต.วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธา...
13/05/2021

พิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร นดย.หลักสูตร ๓ ปี รุ่นที่ ๓๕/๖๑ โดยมี พล.ต.วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง อาคารบก.ดย.ทบ. กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๔

กรมดุริยางค์ทหารบก นำทหารกองประจำการเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ" ณ กองธนาคารเลือด สถาบันพ...
28/04/2021

กรมดุริยางค์ทหารบก นำทหารกองประจำการเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ" ณ กองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

พลตรี วิทยา  ชัยสมพร  เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรจ...
28/04/2021

พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน 1 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

พลตรี วิทยา  ชัยสมพร  เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนจำนวน 2 ...
26/04/2021

พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนจำนวน 2 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลผู้มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564

พลตรี วิทยา  ชัยสมพร  เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรจ...
21/04/2021

พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน 3 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. รับมอบอุปกรณ์ในการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้...
09/04/2021

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. รับมอบอุปกรณ์ในการกักตัวผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด จากหน่วยสาธารณสุข ๑๑ ประดิพัทธ์ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร บก.ดย.ทบ

พลตรี วิทยา  ชัยสมพร  เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนจำนวน 3 ...
01/04/2021

พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนจำนวน 3 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และพิธีมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลผู้มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔  พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ดย.ทบ. ...
31/03/2021

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ดย.ทบ. ร่วมเป็นประธานในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ โดยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวัดพระราม๙ กาญจนาภิเษก ถนนพระราม ๙ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.

รายการ ปักพิณ ของกรมดุริยางค์ทหารบก EP.1 https://youtu.be/OQZtZlyxISU----------------------------------------------insta...
29/03/2021
ปักพิณ EP.1 l กิจกรรม "จิตอาสา ดนตรีสร้างสุข"

รายการ ปักพิณ ของกรมดุริยางค์ทหารบก EP.1
https://youtu.be/OQZtZlyxISU

----------------------------------------------
instagram : https://www.instagram.com/band.rta
twitter : https://twitter.com/band_rta

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กรมดุริยางค์ทหารบก จัดวงสตริงผสมเครื่องสายของนักเรียนดุริยางค์ สนับสนุนกิจกรรมดนต...

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ดย.ทบ. จัดวง ระรินทิพย์ สนับสนุนกิจกรรมดนตรีบรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด...
24/03/2021

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ดย.ทบ. จัดวง ระรินทิพย์ สนับสนุนกิจกรรมดนตรีบรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ รพ.รร.๖

กรมดุริยางค์ทหารบก นำนักเรียนดุริยางค์ทหารบกเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ"  โดยมียอดรวมบริจ...
24/03/2021

กรมดุริยางค์ทหารบก นำนักเรียนดุริยางค์ทหารบกเข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ" โดยมียอดรวมบริจาคโลหิตจำนวน 5,850 ซีซี ณ ธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคาร 72 ปี โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564

พลตรี วิทยา  ชัยสมพร  เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนจำนวน 6 ...
23/03/2021

พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารประทวนจำนวน 6 นาย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๔  พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ดย.ทบ. ร...
11/03/2021

เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๔ พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ดย.ทบ. ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือแก่บุพการีที่ทุพพลภาพและเงินสวัสดิการบุตรที่มีความต้องการพิเศษของ ดย.ทบ. ณ ห้องพิณทอง อาคาร บก.ดย.ทบ.

ดย.ทบ. จัดวง Four season สนับสนุนกิจกรรมดนตรีบรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล ตามนโยบาย...
10/03/2021

ดย.ทบ. จัดวง Four season สนับสนุนกิจกรรมดนตรีบรรเลงเพื่อผ่อนคลายความเครียด ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับการรักษาพยาบาล ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. ในทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ รพ.รร.๖

พลตรี วิทยา  ชัยสมพร  เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ...
17/02/2021

พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ุ 2564

กรมดุริยางค์ทหารบก นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "เพิ่มจำนวน เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" ร่วมกับกองธนาคา...
11/02/2021

กรมดุริยางค์ทหารบก นำกำลังพลและครอบครัว เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ "เพิ่มจำนวน เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" ร่วมกับกองธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมียอดรวมบริจาคโลหิตจำนวน 26,550 ซีซี ณ ห้องพิณทอง กรมดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พิธีใหว้ครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
16/11/2020

พิธีใหว้ครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) และคณะตรวจเยี่ยม กรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมก...
29/10/2020

พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) และคณะตรวจเยี่ยม กรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมกรมดุริยงาค์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดยมี พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหารให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม ณ กรมดุริยางค์ทหารบก

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีการเรียนเป็นเลิศ มอบเงินสวัส...
28/09/2020

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีการเรียนเป็นเลิศ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลผู้มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ....
18/09/2020

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 2 นาย เมื่อว...
18/09/2020

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 2 นาย เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post
29/07/2020

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post
29/07/2020

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post

จก.ดย.ทบ. ได้มีนโยบายเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเทวราชกุญชร วรว...
09/07/2020

จก.ดย.ทบ. ได้มีนโยบายเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๖๐๐

จก.ดย.ทบ. ได้มีนโยบายเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๖๐๐

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดย.ทบ. ประจำปี ๒๖๕๓ จำนวน ๑๓๕ ทุน โดยมี พล.ต. วิทยา ชัย...
09/07/2020

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดย.ทบ. ประจำปี ๒๖๕๓ จำนวน ๑๓๕ ทุน โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขากรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พล.อ. เปรมฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดย.ทบ. ประจำปี ๒๖๕๓ จำนวน ๑๓๕ ทุน โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขากรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พล.อ. เปรมฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ...
09/07/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ  บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ....
16/06/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่...
01/06/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง  บก.ดย.ทบ. เมื่อวั...
25/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๔ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณ...
21/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๔ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๔ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ท...
21/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณ...
21/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓

ที่อยู่

75 Vibhavadi Rangsit Rd
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622453373

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Royal Thai Army Band Department Copyright

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมดุริยางค์ทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมดุริยางค์ทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ เนื่องจากโน๊ตเพลงที่นักเรียนได้รับมา เช่น อุปกรณ์ตระกูล Saxophone โน๊ตที่ได้รับมา ในโน๊ตบอกเเค่ว่าของเครื่องดนตรี Saxophone จึงไม่ทราบว่าเป็นของเครื่องดนตรี Bb Tenor Saxophone หรือ Eb Auto Saxophone (ขอขอบพระคุณที่ตอบคอมเม้นเเละให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยาธารแก่เยาวชนรุ่นหลังอีกต่อไปครับ)
ฝากเพจดีๆ สายทหาร ด้วยนะครับ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/
https://youtu.be/N4IO-P4DGc0 เพลง สดุดึมหาราชา ร้องถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 (หากเป็นการมิบังควร ต้องขออภัย)
มีโน้ตเพลงสดุดีจอมราชาใหมครับ
ขออนุญาติ ประชาสัมพันธ์หมายกำหนดการพระราชทานเพลิง คุณพ่อ ในเพจนะคะ ขออภัยที่ทางเจ้าภาพมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง
เอาเกรดไหมครับ
สวัสดีครับเหล่าศิลปินไม่เตรียมเครื่องประกอบดนตรีไปแสดงในสนามเวมบรีย์รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพหรืออย่างไร
อดเอาหลาน