กรมดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก แฟนเพจนี้จะอัพเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ในกรมดุริยางค์ทหารบก

เปิดเหมือนปกติ

พิธีใหว้ครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
16/11/2020

พิธีใหว้ครูดนตรี กรมดุริยางค์ทหารบก วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) และคณะตรวจเยี่ยม กรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมก...
29/10/2020

พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก(๑) และคณะตรวจเยี่ยม กรมฝ่ายกิจการพิเศษ สายงานกำลังพล เข้าตรวจเยี่ยมกรมดุริยงาค์ทหารบก ในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
โดยมี พลตรี วิทยา ชัยสมพร เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก พร้อมด้วยคณะนายทหารให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม ณ กรมดุริยางค์ทหารบก

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีการเรียนเป็นเลิศ มอบเงินสวัส...
28/09/2020

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีการเรียนเป็นเลิศ มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลผู้มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ....
18/09/2020

พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนจำนวน ๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 2 นาย เมื่อว...
18/09/2020

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน 2 นาย เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๓ โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธีฯ

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post
29/07/2020

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post
29/07/2020

Photos from กรมดุริยางค์ทหารบก's post

จก.ดย.ทบ. ได้มีนโยบายเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเทวราชกุญชร วรว...
09/07/2020

จก.ดย.ทบ. ได้มีนโยบายเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๖๐๐

จก.ดย.ทบ. ได้มีนโยบายเชิญชวนกำลังพลและครอบครัว ได้ร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๓ ก.ค. ๖๓ เวลา ๑๖๐๐

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดย.ทบ. ประจำปี ๒๖๕๓ จำนวน ๑๓๕ ทุน โดยมี พล.ต. วิทยา ชัย...
09/07/2020

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดย.ทบ. ประจำปี ๒๖๕๓ จำนวน ๑๓๕ ทุน โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขากรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พล.อ. เปรมฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดย.ทบ. ประจำปี ๒๖๕๓ จำนวน ๑๓๕ ทุน โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. พร้อมด้วย คุณ วราพร ชัยสมพร ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขากรมดุริยางค์ทหารบก ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ อาคารมูลนิธิ พล.อ. เปรมฯ เมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ...
09/07/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ  บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ....
16/06/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่...
01/06/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๒ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง  บก.ดย.ทบ. เมื่อวั...
25/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๔ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณ...
21/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๔ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๔ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ท...
21/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณ...
21/05/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และประทวนจำนวน ๘ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๓

04/04/2020
โรคร้าย [COVID-19] - นักเรียนดุริยางค์ทหารบก |Official MV|

โรคร้าย [COVID-19] - นักเรียนดุริยางค์ทหารบก |Official MV|

เพลง โรคร้าย [COVID-19] นักเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติด....

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะ...
13/03/2020

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) จ.กทมฯ โดยมี พ.อ. วัชรพล จุมพล รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหา่รบก เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓

กิจกรรมตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) จ.กทมฯ โดยมี พ.อ. วัชรพล จุมพล รองเจ้ากรมดุริยางค์ทหา่รบก เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. ...
03/03/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๓ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๑๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื...
25/02/2020

พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๑๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓

พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวนจำนวน ๑๕ นาย โดยมี พล.ต. วิทยา ชัยสมพร จก.ดย.ทบ. เป็นประธานพิธีฯ ณ ห้องพิณทอง บก.ดย.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓

ทบ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจการสวัสดิการ คลี่คลายข้อสงสัย พร้อมเดินหน้ายกมาตรฐานให้ดีขึ้นกองทัพบก เดินหน้าปรับปรุงและพัฒน...
24/02/2020

ทบ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจการสวัสดิการ คลี่คลายข้อสงสัย พร้อมเดินหน้ายกมาตรฐานให้ดีขึ้น

กองทัพบก เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพล อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารบก ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการดำเนินกิจการสวัสดิการของกองทัพบก ว่ามีการดำเนินการไม่เหมาะสม กำลังพลบางส่วนได้รับความเดือดร้อน มีการตั้งข้อสังเกตและกล่าวถึงกิจการสวัสดิการในแง่มุมต่างๆซึ่งสร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนและกำลังพลของกองทัพบก ในหลายประเด็น

ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในทุกข้อสงสัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของกำลังพล ล่าสุด เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ รองผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินกิจการสวัสดิการของ ทบ.” ขึ้น โดยคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการสวัสดิการของกองทัพบกโดยรวม สามารถเรียกบุคคลหรือเอกสารเพื่อตรวจสอบ ส่วนหน่วยทหารต้องให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกให้ รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมได้ ซึ่งคณะกรรมการฯจะเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ นำเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกต่อไป

ทั้งนี้กองทัพบกให้ความเร่งด่วนกับการตรวจสอบ โครงการบ้านสวัสดิการทุกประเภทที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ โดยเฉพาะโครงการที่กองทัพบกบริหารโครงการเอง โครงการบ้านธนารักษ์ ( ก่อสร้างบ้านในที่ดินราชพัสดุ )นอกจากนี้ยังมีโครงการในลักษณะที่เอกชนบริหารหรือบุคลภายนอกจัดทำขึ้น แล้วกำลังพลไปซื้อบ้านเอกชน ด้วยการขอกู้เงินจาก กิจการออมทรัพย์ของกรมสวัสดิการทหารบก ซึ่งภายหลังเกิดข้อพิพาทระหว่างกำลังพลกับเอกชน แล้วมีการนำไปร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการล่าสุด ที่สอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงงานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพล ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม กองทัพบกมีแนวทางชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการกำลังพล ที่จะต้องดำเนินไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างถูกต้องโปร่งใส กำลังพลได้รับประโยชน์เต็มที่อย่างแท้จริงและไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือมีการสมยอมในกระบวนการแสวงประโยชน์จากกิจการสวัสดิการใดๆทั้งสิ้น

22 ก.พ.63

Cr:พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก กองทัพบก

https://www.facebook.com/734446766621038/posts/2768205396578488/

ทบ.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกิจการสวัสดิการ คลี่คลายข้อสงสัย พร้อมเดินหน้ายกมาตรฐานให้ดีขึ้น

กองทัพบก เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนางานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพล อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของผู้บัญชาการทหารบก ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมาปรากฏข่าวเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการดำเนินกิจการสวัสดิการของกองทัพบก ว่ามีการดำเนินการไม่เหมาะสม กำลังพลบางส่วนได้รับความเดือดร้อน มีการตั้งข้อสังเกตและกล่าวถึงกิจการสวัสดิการในแง่มุมต่างๆซึ่งสร้างความสับสน เข้าใจผิดให้กับประชาชนและกำลังพลของกองทัพบก ในหลายประเด็น

ซึ่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว และเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในทุกข้อสงสัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของกำลังพล ล่าสุด เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบให้ รองผู้บัญชาการทหารบก ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินกิจการสวัสดิการของ ทบ.” ขึ้น โดยคณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบกิจการสวัสดิการของกองทัพบกโดยรวม สามารถเรียกบุคคลหรือเอกสารเพื่อตรวจสอบ ส่วนหน่วยทหารต้องให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกให้ รวมทั้งอาจมีการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพิ่มเติมได้ ซึ่งคณะกรรมการฯจะเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการต่างๆเกี่ยวกับกิจการสวัสดิการ นำเรียนต่อผู้บัญชาการทหารบกต่อไป

ทั้งนี้กองทัพบกให้ความเร่งด่วนกับการตรวจสอบ โครงการบ้านสวัสดิการทุกประเภทที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้ โดยเฉพาะโครงการที่กองทัพบกบริหารโครงการเอง โครงการบ้านธนารักษ์ ( ก่อสร้างบ้านในที่ดินราชพัสดุ )นอกจากนี้ยังมีโครงการในลักษณะที่เอกชนบริหารหรือบุคลภายนอกจัดทำขึ้น แล้วกำลังพลไปซื้อบ้านเอกชน ด้วยการขอกู้เงินจาก กิจการออมทรัพย์ของกรมสวัสดิการทหารบก ซึ่งภายหลังเกิดข้อพิพาทระหว่างกำลังพลกับเอกชน แล้วมีการนำไปร้องเรียนตามช่องทางต่างๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการล่าสุด ที่สอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงงานด้านกิจการสวัสดิการกำลังพล ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้ประกาศไว้ อย่างไรก็ตาม กองทัพบกมีแนวทางชัดเจนในการบริหารจัดการเรื่องสวัสดิการกำลังพล ที่จะต้องดำเนินไปตามระเบียบของทางราชการ อย่างถูกต้องโปร่งใส กำลังพลได้รับประโยชน์เต็มที่อย่างแท้จริงและไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือมีการสมยอมในกระบวนการแสวงประโยชน์จากกิจการสวัสดิการใดๆทั้งสิ้น

22 ก.พ.63

Cr:พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก กองทัพบก

โฆษกกองทัพบก ระบุกรณีนำข้อมูลปัญหากำลังพล ทบ. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านและที่ดิน มานำเสนอผ่านตามสื่อๆต่างๆ พาดพิ...
24/02/2020

โฆษกกองทัพบก ระบุกรณีนำข้อมูลปัญหากำลังพล ทบ. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านและที่ดิน มานำเสนอผ่านตามสื่อๆต่างๆ พาดพิงหน่วยงานทำนองเสียหาย จริงบ้างไม่จริงบ้าง กระทบภาพลักษณ์หน่วยงาน
ในเบื้องต้นเท่าที่ติดตามข้อมูล ส่วนใหญ่หลักๆ เป็นเรื่องของข้อขัดแย้งของผู้ซื้อผู้ขายกันเอง. กรมสวัสดิการ ทบ. โดย กิจการออมทรัพย์ เพียงสนับสนุนทุนกู้ภายใต้กรอบวงเงินและภายใต้กฏระเบียบที่กำหนด ให้กับบรรดาสมาชิก
ขณะนี้ ทบ.โดย ผบ.ทบ. ได้เปิดช่องทางเพื่อให้กำลังพลได้สะท้อนปัญหามาที่ส่วนกลางมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ยังพบมีกำลังพลบางส่วนที่มีปัญหาแต่อาจยังไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ และได้ไปใช้ช่องทางส่วนบุคคลบางช่องทางที่เน้นเสนอข้อมูลทางเดียวด้วยข้อมูลที่มักไม่ครบถ้วน. โดยอาจฟังกันมาจากแหล่งข้อมูลเดียวที่อาจไม่ตรงข้อเท็จจริงทั้งหมด. แล้วมีการนำไปขยายความผ่านสื่ออื่นๆแบบไม่ตรงข้อเท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลให้สังคมเข้าใจตัวองค์กรผิด
อย่างกรณีที่ อ.พรานกระต่าย ทบ.หรือ กรมสวัสดิการ ทบ. ไม่สามารถดำเนินธุรกิจซื้อขายที่ดินได้เพราะใม่ใช่บทบาทหน้าที่. ซึ่งกรณีนี้จึงมีบางคนพยายามบิดเบือนว่า ทบ.โดย กรมสวัสดิการฯ. เป็นคนไปซื้อต่อมาจากทรัพย์สินของธนาคารฯ แล้วมาขายให้กำลังพลที่เป็นข่าว. ใครก็ตามที่ให้ข้อมูลไปลักษณะนี้ถือว่าบิดเบือนข้อมูล. กรณีเรื่องนี้ดูแล้วมีแนวโน้มอาจเป็นเรื่องของบุคคลฉ้อโกงกัน เหมือนในหลายกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกันของบุคคลทั่วไป.
ซึ่งต่อกรณีนี้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นสามารถใช้ช่องทางของกฎหมายบ้านเมืองปกติดำเนินการได้อยู่แล้ว และเชื่อว่าถ้าผู้เกี่ยวข้องเป็นกำลังพลของ ทบ. ทางหน่วยงานต้นสังกัดคงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรม
ไม่อยากให้ใช้กระบวนการอื่นๆ มากดดันกัน. เพราะอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงแล้ว. อาจกลายเป็นเพิ่มปัญหาได้ โดยเฉพาะการหมิ่นประมาทกล่าวหาให้ร้ายกันผ่านสื่อ จนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ทั้งๆ ที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคลกระทำต่อกันเอง
จึงขอสังคมได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องที่พาดพิง ทบ.ในช่วงนี้

22ก.พ.63

https://www.facebook.com/734446766621038/posts/2768344699897891/

โฆษกกองทัพบก ระบุกรณีนำข้อมูลปัญหากำลังพล ทบ. ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านและที่ดิน มานำเสนอผ่านตามสื่อๆต่างๆ พาดพิงหน่วยงานทำนองเสียหาย จริงบ้างไม่จริงบ้าง กระทบภาพลักษณ์หน่วยงาน
ในเบื้องต้นเท่าที่ติดตามข้อมูล ส่วนใหญ่หลักๆ เป็นเรื่องของข้อขัดแย้งของผู้ซื้อผู้ขายกันเอง. กรมสวัสดิการ ทบ. โดย กิจการออมทรัพย์ เพียงสนับสนุนทุนกู้ภายใต้กรอบวงเงินและภายใต้กฏระเบียบที่กำหนด ให้กับบรรดาสมาชิก
ขณะนี้ ทบ.โดย ผบ.ทบ. ได้เปิดช่องทางเพื่อให้กำลังพลได้สะท้อนปัญหามาที่ส่วนกลางมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน แต่ยังพบมีกำลังพลบางส่วนที่มีปัญหาแต่อาจยังไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ และได้ไปใช้ช่องทางส่วนบุคคลบางช่องทางที่เน้นเสนอข้อมูลทางเดียวด้วยข้อมูลที่มักไม่ครบถ้วน. โดยอาจฟังกันมาจากแหล่งข้อมูลเดียวที่อาจไม่ตรงข้อเท็จจริงทั้งหมด. แล้วมีการนำไปขยายความผ่านสื่ออื่นๆแบบไม่ตรงข้อเท็จจริง ซึ่งอาจส่งผลให้สังคมเข้าใจตัวองค์กรผิด
อย่างกรณีที่ อ.พรานกระต่าย ทบ.หรือ กรมสวัสดิการ ทบ. ไม่สามารถดำเนินธุรกิจซื้อขายที่ดินได้เพราะใม่ใช่บทบาทหน้าที่. ซึ่งกรณีนี้จึงมีบางคนพยายามบิดเบือนว่า ทบ.โดย กรมสวัสดิการฯ. เป็นคนไปซื้อต่อมาจากทรัพย์สินของธนาคารฯ แล้วมาขายให้กำลังพลที่เป็นข่าว. ใครก็ตามที่ให้ข้อมูลไปลักษณะนี้ถือว่าบิดเบือนข้อมูล. กรณีเรื่องนี้ดูแล้วมีแนวโน้มอาจเป็นเรื่องของบุคคลฉ้อโกงกัน เหมือนในหลายกรณีที่มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินกันของบุคคลทั่วไป.
ซึ่งต่อกรณีนี้ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นสามารถใช้ช่องทางของกฎหมายบ้านเมืองปกติดำเนินการได้อยู่แล้ว และเชื่อว่าถ้าผู้เกี่ยวข้องเป็นกำลังพลของ ทบ. ทางหน่วยงานต้นสังกัดคงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นตามกระบวนการยุติธรรม
ไม่อยากให้ใช้กระบวนการอื่นๆ มากดดันกัน. เพราะอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงแล้ว. อาจกลายเป็นเพิ่มปัญหาได้ โดยเฉพาะการหมิ่นประมาทกล่าวหาให้ร้ายกันผ่านสื่อ จนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ทั้งๆ ที่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของบุคคลกระทำต่อกันเอง
จึงขอสังคมได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องที่พาดพิง ทบ.ในช่วงนี้

22ก.พ.63

THAI HERO พลทหารสมหมาย ดวงคำ สังกัด กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกเข้าช่วยทำการสกัดกั้นจับกุม โจรว...
23/02/2020

THAI HERO
พลทหารสมหมาย ดวงคำ สังกัด กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก
เข้าช่วยทำการสกัดกั้นจับกุม โจรวิ่งราวชิงทรัพย์ บริเวณโลตัสสาขาโนนสะอาด จว.อุดรธานี
ีเมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเย็น มีเหตุชิงทรัพย์ขึ้น
หน้าห้างโลตัส อ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี
โดยคนร้ายได้ทำการแย่งชิงเงินจากผู้เสียหายจำนวน 8,100 บาท
ในขณะที่ผู้เสียหายกำลังจะเข้าไปซื้อของในห้างโลตัสหลังก่อเหตุคนร้ายเตรียมหลบหนีโดยวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดรอไว้ข้างโลตัสดังกล่าว แต่พลทหารสมหมาย ดวงคำ ทหารสังกัดกองพันนักเรียน รร.ทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
และพลเมืองดีคนอื่นๆ ซึ่งอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์ดังกล่่าว จึงได้ช่วยกันเข้าจับกุมตัวคนร้ายไว้ได้ และได้แจ้งประสานให้
จนท.ตำรวจ สภ.โนนสะอาด มาดำเนินการต่อไป พลทหารสมหมายฯ ได้ทำหน้าที่สมกับความเป็นทหาร กล่าวคือ
เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุร้ายเฉพาะหน้า พลทหารสมหมายฯ ได้เข้าทำการสกัดกั้นระงับเหตุโดยการจับกุมคนร้ายไม่ให้หลบหนีไปได้ และได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหายครบถ้วน แอดมินขอชื่นชมในความกล้าหาญที่จะทำความดี
และทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนของน้องพลทหารสมหมายฯ และพลเมืองดีท่านอื่นๆ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

#ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#smartsoldiersstrongarmy
https://www.facebook.com/328146857869427/posts/492293014788143/

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ที่ผ่านมา ช่วงเวลาประมาณ 6 โมงเย็น มีเหตุชิงทรัพย์ขึ้นหน้าห้างโลตัส อ.โนนสะอาด จว.อุดรธานี โดยคนร้ายได้ทำการแย่งชิงเงินจากผู้เสียหายจำนวน 8,100 บาท ในขณะที่ผู้เสียหายกำลังจะเข้าไปซื้อของในห้างโลตัส

หลังก่อเหตุคนร้ายเตรียมหลบหนีโดยวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดรอไว้ข้างโลตัสดังกล่าว แต่พลทหารสมหมาย ดวงคำ ทหารสังกัดกองพันนักเรียน รร.ทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และพลเมืองดีคนอื่นๆ ซึ่งอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์ดังกล่่าว จึงได้ช่วยกันเข้าจับกุมตัวคนร้ายไว้ได้ และได้แจ้งประสานให้ จนท.ตำรวจ สภ.โนนสะอาด มาดำเนินการต่อไป

พลทหารสมหมายฯ ได้ทำหน้าที่สมกับความเป็นทหาร กล่าวคือ เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุร้ายเฉพาะหน้า พลทหารสมหมายฯ ได้เข้าทำการสกัดกั้น ระงับเหตุโดยการจับกุมคนร้ายไม่ให้หลบหนีไปได้ และได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหายครบถ้วน แอดมินขอชื่นชมในความกล้าหาญที่จะทำความดี และทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนของน้องพลทหารสมหมายฯ และพลเมืองดีท่านอื่นๆ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

#ทหารต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#smartsoldiersstrongarmy

ที่อยู่

75 Vibhavadi Rangsit Rd
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622453373

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมดุริยางค์ทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมดุริยางค์ทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติสอบถามหน่อยครับ เนื่องจากโน๊ตเพลงที่นักเรียนได้รับมา เช่น อุปกรณ์ตระกูล Saxophone โน๊ตที่ได้รับมา ในโน๊ตบอกเเค่ว่าของเครื่องดนตรี Saxophone จึงไม่ทราบว่าเป็นของเครื่องดนตรี Bb Tenor Saxophone หรือ Eb Auto Saxophone (ขอขอบพระคุณที่ตอบคอมเม้นเเละให้ความรู้เพื่อเป็นวิทยาธารแก่เยาวชนรุ่นหลังอีกต่อไปครับ)
ฝากเพจดีๆ สายทหาร ด้วยนะครับ https://web.facebook.com/Good.Man.Thailand.009/
https://youtu.be/N4IO-P4DGc0 เพลง สดุดึมหาราชา ร้องถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ รัชกาลที่ 10 (หากเป็นการมิบังควร ต้องขออภัย)
มีโน้ตเพลงสดุดีจอมราชาใหมครับ
ขออนุญาติ ประชาสัมพันธ์หมายกำหนดการพระราชทานเพลิง คุณพ่อ ในเพจนะคะ ขออภัยที่ทางเจ้าภาพมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง
เอาเกรดไหมครับ
สวัสดีครับเหล่าศิลปินไม่เตรียมเครื่องประกอบดนตรีไปแสดงในสนามเวมบรีย์รอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพหรืออย่างไร
อดเอาหลาน