Clicky

Horticulture Research Institute

Horticulture Research Institute Shall we’ll smart agriculture. Open future Horticulture technology to 2050 living on metaverse

ให้บริการทางวิชาการด้านพืชสวน
พืชที่สถาบันวิจัยพืชสวนรับผิดชอบ ดังนี้

งานวิจัยไม้ผล ได้แก่ ลำไย ทุเรียน มังคุด สับปะรด ส้มเปลือกล่อน ลิ้นจี่ เงาะ ฝรั่ง มะละกอ มะม่วง ส้มโอ องุ่น มะนาว ลองกอง มะขามหวาน ขนุน กล้วย มะขามเปรี้ยว และไม้ผลอื่น ๆ

งานวิจัยพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไพล บัวบก ปัญจขันธ์ พลูคาวพริกไทย วานิลลา หมาก บุก กวาวเครือ กระชายดำ กระวาน เร่ว กันชง กัญชา ก

ระท่อม และสมุนไพรและเครื่องเทศอื่น ๆ

งานวิจัยพืชผัก ได้แก่ หอมหัวใหญ่ หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ขิง หอมแดง พริก มันฝรั่ง กระเทียม ถั่วฝักยาว คะน้า ถั่วลันเตา พืชตระกูลกะหล่ำ มะเขือ สะตอ มะเขือเทศ แตงโม และพืชผักอื่น ๆ

งานวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่ กล้วยไม้ ปทุมมา กุหลาบ หน้าวัว เยอบีร่า เบญจมาศ ขิงแดง ดาหลา ลิลลี่ ว่านสี่ทิศ และไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพทางการตลาดภายในประเทศ

งานวิจัยพืชสวนอุตสาหกรรม ได้แก่ กาแฟโรบัสต้า อะราบิกา มะพร้าวอ่อน ชา มะคาเดเมีย มะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ โกโก้ และอื่น ๆ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร ได้แก่ Greenhouse, plant factory, drone, internet of thing (IOT), big data

เปิดเหมือนปกติ

Photos from China Xinhua News's post
22/12/2022

Photos from China Xinhua News's post

21/12/2022
ผลิตภัณฑ์เกษตรเมืองร้อนในเมืองไหหลำ
16/12/2022

ผลิตภัณฑ์เกษตรเมืองร้อนในเมืองไหหลำ

✨โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566✨📅วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ⌚ตั้งแต่เวลา 1...
15/12/2022

✨โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566✨
📅วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565
⌚ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
🎄ทาง Facebook Live เพจ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
โดย สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมสนับสนุนกาแฟและประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสุดยอดกาแฟไทยในงานฯ

14/12/2022

เพาะเลี้ยงแหนแดงเป็นปุ๋ย

@กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.ชูชาติ  วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 1...
09/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.ชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานพืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17 (Hortex’ 2022) และจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด
งานพืชสวนก้าวหน้า(Hortex) เป็นงานแสดงนิทรรศการ และประชุมวิชาการด้านพืชสวน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอวิทยาการใหม่ๆในวงการพืชสวน ทั้งด้านการผลิต และการตลาด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกในการผลิตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากงานพืชสวนก้าวหน้า นำไปปรับใช้ในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Hortex 2022 เริ่มแล้ววันนี้
08/12/2022

Hortex 2022 เริ่มแล้ววันนี้

เปิดแล้ว! งานพืชสวนก้าวหน้าครั้งที่ 17 มหกรรมนิทรรศการ-สัมมนาวิชาการด้านพืชสวน สุดยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออก

‘รมช.มนัญญา’ เปิดงาน พืชสวนก้าวหน้า (Hortex’2022) ครั้งที่ 17 มหกรรมนิทรรศการและสัมมนาวิชาการด้านพืชสวนสุดยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออก

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พืชสวนก้าวหน้า ครั้งที่ 17 (Hortex’2022) & Fruitpital Innovation Fair 2022 มหานครผลไม้ พร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เมล็ดพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตรและต้นพันธุ์กล้วย ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี

โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี และภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมทุเรียนไทย บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร จำกัด และหอการค้าจังหวัดจันทบุรี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า งานพืชสวนก้าวหน้า(Hortex) เป็นงานมหกรรมทางวิชาการเกษตรที่รู้จักในแวดวงการเกษตรในภาคตะวันออก และปัจจุบันได้ขยายวงกว้างออกไปจนเป็นที่รู้จักเกือบทั้งประเทศ เป็นการจัดงานที่นำเสนอวิทยาการใหม่ๆในวงการพืชสวนทั้งด้านการผลิตและการตลาด ในรูปแบบของนิทรรศการ สัมมนาวิชาการ และการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตร

ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ๆ วิทยาการที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีทางเลือกแนวทางการผลิตที่สอดคล้องกับการแข่งขันและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยสามารถนำวิชาการและความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รวมทั้งมาตรการและเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าที่ซับซ้อน และทวีความเข้มงวดมากขึ้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของปัจจัยการผลิตตามกฎหมาย และทำหน้าที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติ ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความเข้มแข็ง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของกรมวิชาการเกษตร ได้สร้างผลงานวิจัยทางด้านเกษตรขึ้นมามากมาย เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการผลิตพืชให้ได้ผลสัมฤทธิ์ เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเมื่อมี

การบูรณาการวิจัยและวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งผลให้งานด้านการเกษตรของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทันสมัย ทัดเทียมกับอารยประเทศในโลก ดังนั้น หลักการดำเนินงานของงานพืชสวนก้าวหน้า จึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรทางด้านพืชสวน เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรของไทยให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และมีความยั่งยืน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงานพืชสวนก้าวหน้าเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี 2535 และจัดต่อเนื่องมาโดยตลอดทุก 1-2 ปี ในครั้งนี้เป็นการจัดงาน ครั้งที่ 17

ภายในงานมีนิทรรศการทางวิชาการ การประชุมสัมมนาการแสดงสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัย และนวัตกรรมที่ทันสมัยในการทำสวนทุเรียน เรื่องเด่นในการเสวนา ได้แก่ สวนทุเรียน 100 ไร่ ทำได้คนเดียว Part 2 อนาคตลำไยไทย ทำอย่างไรให้ไปต่อ โอกาสและความท้าทายกับตลาดใหม่ของผลไม้ไทย อนาคตมังคุดไทยทำอย่างไรให้ยั่งยืน

นิทรรศการเปิดบ้าน GAP เพื่อรองรับการให้บริการเกษตรกรที่มาร่วมงาน บริการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรและการออกใบรับรองที่แก้ไขเลขรหัสเสร็จแล้วให้แก่เกษตรกร การรับสมัคร ต่ออายุ และให้คำปรึกษาระบบ e-phyto เชื่อมโยงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านการส่งออก

ห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพืชผักและผลไม้เพื่อการส่งออก พันธุ์ทุเรียน การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การสร้างสวนมังคุด ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตพืชและงานบริการวิชาการของกรมวิชาการเกษตรและสามารถนำไปปฏิบัติประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตรของตนเอง

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สมาคมทุเรียนไทย (TDA) สมาคมผู้ส่งออกผลไม้ (MAFTA) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในการจัดงาน Fruitpital Innovation Fair 2022 มหานครผลไม้ เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ ได้นำเสนอแนวคิดและแนวทางปฏิบัติมาบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนานำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของอาเซียน

และสร้างเวทีการเจรจาธุรกิจภาคเกษตรที่เชิญเกษตรกรชาวสวนร่วมกิจกรรม business matching เจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ โดยการจัดงานตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า30,000 ราย ผู้ที่สนใจขอเชิญเข้ารับชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

#กรมวิชาการเกษตร #งานพืชสวน #งานพืชสวนก้าวหน้า #จันทบุรี #พืชสวน #ภาคตะวันออก #มนัญญาไทยเศรษฐ์ #มหกรรมนิทรรศการ #ระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์ #ศูนย์วิจัยพืชสวน #สัมมนาวิชาการ

พริก chili vs pepper
07/12/2022

พริก chili vs pepper

ประมาณกันว่ามีพันธุ์พริกที่เป็นที่รู้จักกันในโลก 4,000-5,000 สายพันธุ์ โดยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่สืบทอดคัดเลือกและพัฒนาโดยชุมชนและเกษตรกรรายย่อยในประเทศต่างๆ

โพสต์นี้เรามาดูกันว่าพริก(ไทย)ของเราที่รู้จักกันทั่วไปนั้น มีความเผ็ดอยู่ในระดับใดของพริกชนิดและพันธุ์อื่นๆในต่างประเทศกันบ้าง

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9
07/12/2022

งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9

วนิลลาพืชสำหรับทำซ็อคโกแลต ไอติมฟองดูแสนอร่อย ช็อคโกแลตลาวาหยาดเยิ้ม
03/12/2022

วนิลลาพืชสำหรับทำซ็อคโกแลต ไอติมฟองดูแสนอร่อย ช็อคโกแลตลาวาหยาดเยิ้ม

นับถอยหลัง…งาน Hortex 2022 นิทรรศการวิชาการ สัมมนา และแจกเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ 8-11 ธค. 65 ณ ศวส.จันทบุรี
02/12/2022

นับถอยหลัง…งาน Hortex 2022 นิทรรศการวิชาการ สัมมนา และแจกเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ 8-11 ธค. 65 ณ ศวส.จันทบุรี

ผักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน easy cooking ปลูกง่าย โตเร็ว เก็บเกี่ยวไว
02/12/2022

ผักที่ใช้ในชีวิตประจำวัน easy cooking ปลูกง่าย โตเร็ว เก็บเกี่ยวไว

30/11/2022

ขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกทุเรียนไปประเทศจีน

29/11/2022

เต็มแล้ว....ขอปิดรับ
การแจกเมล็ดฟ้าทะลายโจร
ของสถาบันวิจัยพืชสวน

อุตสาหกรรมส้มโอของจีน โอกาสและความท้าทายของส้มโอไทยในตลาดจีน สถานการณ์การผลิตส้มโอของจีน สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกส้มโ...
29/11/2022
อุตสาหกรรมส้มโอของจีน โอกาสและความท้าทายของส้มโอไทยในตลาดจีน

อุตสาหกรรมส้มโอของจีน โอกาสและความท้าทายของส้มโอไทยในตลาดจีน สถานการณ์การผลิตส้มโอของจีน สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกส้มโอของจีน การเพาะปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามของจีน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายของตลาดส้มโอในจีน
Office of Agricultural Affairs, Guangzhou

28/11/2022

อัญชัน : เทพรัตน์ไพลิน 63
.
ประวัติ : อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 หรือ อัญชันสายพันธุ์ 7-1-16 คัดได้จากอัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไป (common cultivar) ซึ่งมีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ปี 2554-2557 คัดเลือกพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร และปี 2559 ทดสอบพันธุ์ ในแปลงเกษตรกร จังหวัดอ่างทอง
.
ลักษณะประจำพันธุ์ : ลำต้นแบบไม้พันเลื้อย (twining) ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (odd-pinnate) มี 5 และ 7 ใบย่อย รูปร่างใบรี (elliptic) หูใบรูปสามเหลี่ยมแคบ (narrow triangular) ดอกรูประฆัง (campanulate; bell-shaped) มีสีน้ำเงินเข้ม (blue group N95 A) ยาว 5.30 เซนติเมตร กว้าง 3.78 เซนติเมตร ก้านดอกยาว 0.38 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบแบบซ้อนเวียน กลีบดอกชั้นนอกเป็นรูปไข่กลับ (obovate) มีขนาดยาว 4.92 เซนติเมตร
กว้าง 3.36 เซนติเมตร ใบประดับย่อยแบบกลม (rounded) ฝักแก่เป็นรูปขอบขนาน คล้ายแถบ (linear-oblong) สีน้ำตาลซีด (pale brown) ยาว 9.78 เซนติเมตร กว้าง 1.10 เซนติเมตร ผิวเปลือกเมล็ดมีรอยเว้า (pit) เปลือกเมล็ดมีลาย (mottle) เมล็ดรูปขอบขนาน (oblong) มีสีน้ำตาลเกือบดำ จำนวนเมล็ด 5-8 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดจำนวน 100 เมล็ด มีน้ำหนัก 7 กรัม
.
ลักษณะเด่น
1. ลักษณะดอก มีกลีบดอก 5 กลีบ ซ้อนเวียน
2. ผลผลิตดอกสดเฉลี่ย 2,122 กิโลกรัมต่อไร่
3. เก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกเร็วกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 6 วัน
4. ปริมาณแอนโทไซยานินรวมมากกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักกลีบดอกสด 100 กรัม
.
พื้นที่แนะนำ : เขตภาคเหนือตอนล่าง และเขตภาคกลาง
.
ข้อควรระวังหรือข้อจำกัด
1. ไม่ควรปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขัง
2. กรณีปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ และเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ควรปลูกห่างจากบริเวณที่มีการปลูกพันธุ์อื่น เพื่อให้ได้เมล็ดตรงตามพันธุ์
.
วันที่รับรอง : 19 มีนาคม 2561 ประเภทพันธุ์แนะนำ
.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร
.
ข้อมูลจาก เอกสารเผยแพร่ พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ ปี 2561-2565 / ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.doa.go.th/th/?p=45718
.
#อัญชัน #พันธุ์พืช #พันธุ์แนะนำ #กรมวิชาการเกษตร

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post
28/11/2022

Photos from กรมวิชาการเกษตร's post

มารู้จัก“สารโพแทสเซียมคลอเรต”ใช้กระตุ้นการออกดอกของลำไย
28/11/2022
"สารโพแทสเซียมคลอเรต"เก็บอย่างไรให้ปลอดภัย | เดลินิวส์

มารู้จัก“สารโพแทสเซียมคลอเรต”ใช้กระตุ้นการออกดอกของลำไย

สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร แนะวิธีการเก็บ"สารโพแทสเซียมคลอเรต"อย่างไรให้ปลอดภัย

พลูพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
26/11/2022

พลูพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

วันนี้ admin จะมีคำถามมาให้แสดงความคิดเห็น ถ้ามีที่ดิน 1 ไร่มูลค่า 100 ล้านบาท จะเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่...
25/11/2022

วันนี้ admin จะมีคำถามมาให้แสดงความคิดเห็น ถ้ามีที่ดิน 1 ไร่มูลค่า 100 ล้านบาท จะเสียภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ ตามการใช้ประโยชน์ดังข้อต่อไปนี้
1. เป็นที่ดินว่างเปล่า
2. เป็นที่ดินปลูกพืชเกษตรกรรม
3. เป็นที่ดินผลิตพืชผักใน plant factory

แจกเมล็ดฟ้าทะลายโจร....ด่วนจำนวนจำกัด สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโ...
24/11/2022

แจกเมล็ดฟ้าทะลายโจร....ด่วนจำนวนจำกัด สถาบันวิจัยพืชสวน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร แจกเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร สายพันธุ์ พิจิตร 4-4 ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชีวภาพสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม การแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน จำนวน 170 ท่าน ท่านละ 25 กรัมสามารถปลูกได้ 1 ไร่ (ปิดรับแล้วครับ)

เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร เพิ่มผลผลิตอะโวคาโด
23/11/2022
เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร เพิ่มผลผลิตอะโวคาโดเท่าตัว

เทคโนโลยีกรมวิชาการเกษตร เพิ่มผลผลิตอะโวคาโด

อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่เริ่มปลูกในประเทศไทยมาเมื่อปี 2505 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษต.....

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟไฟ้า และเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่ วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2565ดูรายละเอีย...
23/11/2022

รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างไฟไฟ้า และเจ้าหน้าที่การเกษตร ตั้งแต่ วันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.doa.go.th/hort/?p=45015

APEC 2022 รู้จักอัญมณีรสเลิศ "ส้มโอทับทิมสยาม" ผลไม้ขึ้นโต๊ะผู้นำเอเปค
18/11/2022
APEC 2022 รู้จักอัญมณีรสเลิศ "ส้มโอทับทิมสยาม" ผลไม้ขึ้นโต๊ะผู้นำเอเปค

APEC 2022 รู้จักอัญมณีรสเลิศ "ส้มโอทับทิมสยาม" ผลไม้ขึ้นโต๊ะผู้นำเอเปค

APEC 2022 ชาวนครศรีธรรมราชภูมิใจอัญมณีรสเลิศ ส้มโอทับทิมสยาม ได้รับการคัดเลือกให้เป็น หนึ่งในผลไม้ขึ้นโต๊ะเล.....

อินทผลัมหวานฉ่ำ ชุ่มคอ
17/11/2022

อินทผลัมหวานฉ่ำ ชุ่มคอ

การขยายพันธุ์และดูแลอินทผลัม

@ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

นับถอยหลังการประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ คร้ังที่ 15
17/11/2022

นับถอยหลังการประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ คร้ังที่ 15

📌 สามารถ Download สูจิบัตรการจัดงานประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ได้ทางเว็บไซต์การจัดงาน ตาม Link ด้านล่างนี้นะคะ 👇

https://www.nppcthailand.com/wp-content/uploads/2022/11/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-final_.pdf

06/11/2022
en.mango2023.es

การประชุมมะม่วงระดับนานาชาติ

03/11/2022

พ้นธุ์พืชของหน่วยงานเรา กว่าจะได้มากลั่นกรองทุกด่านฝ่ามือ18 อรหันต์
1. มะละกอฮอลแลนด์พันธุ์ศรีสะเกษ มีลักษณะเด่น คือ ผลิตเฉลี่ย 24.5 กิโลกรัมต่อต้น ให้ผลผลิตเร็วกว่าพันธุ์ทั่วไป 45 วัน ต้นเตี้ย เก็บเกี่ยวปฏิบัติดูแลได้ง่าย ความสูงถึงปลายยอด 128 เซนติเมตร ลำต้นใหญ่ช่วยป้องกันการหักล้ม ความหนาเนื้อ เฉลี่ย 3.0 เซนติเมตร สีเนื้อสีส้มอมแดง เหมาะสำหรับบริโภคสุก
.2. มะละกอพันธุ์ศรีสะเกษ 1 มีลักษณะเด่น คือผลผลิตเฉลี่ยสูง ให้ผลผลิต 30.8 กิโลกรัม/ต้น น้ำหนักผล 1.8กิโลกรัม เนื้อหนา ความหนาเนื้อ เฉลี่ย 3.34 เซนติเมตร สีเนื้อส้มแดง มะละกอพันธุ์ศรีสะเกษ 1 เกิดจาการผสมข้ามระหว่างมะละกอ 2 พันธุ์ โดยเป้าหมายในการวิจัยเพื่อคัดเลือกมะละกอพันธุ์แท้จากมะละกอลูกผสมให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์แขกดำศรีสะเกษ คุณภาพดีเหมาะสำหรับการบริโภคสด และแปรรูป
3. มะเขือเทศสีดาพันธุ์ศรีสะเกษ 2 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง 6.62 ตัน/ไร่ รูปร่างของผลกลม น้ำหนักผล 36.7 กรัม/ผล สีผลสุกสีแดงเข้ม ปริมาณวิตามินซี (Ascorbic acid) สูง 43.3 มก./100 กรัมน้ำหนักสด สูงกว่าพันธุ์ ศก.1 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบถึง 37 % มีปริมาณกรดที่ไทเทรตได้สูงถึงร้อยละ 0.93 ทำให้มีรสเปรี้ยว เหมาะสำหรับใส่ส้มตำ
4. มะม่วงหิมพานต์พันธุ์ศรีสะเกษ 3 มีลักษณะเด่น คือ ผลผลิตสูง โดยผลผลิตเมล็ดทั้งเปลือก เฉลี่ย 3 ปี (อายุ 5-7 ปี) เท่ากับ 5.38 กิโลกรัมต่อต้น น้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือกเท่ากับ 8.5 กรัม /เมล็ด น้ำหนักเมล็ดเนื้อในเฉลี่ย 2.6 กรัม/เมล็ดหรือคิดเป็น 30.8 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักเมล็ดทั้งเปลือก
5. พริกขี้หนูเลย พันธุ์ศรีสะเกษ 4 มีลักษณะเด่น คือ เป็นพริกผสมเปิดสายพันธุ์ใหม่ ผลผลิตสดเฉลี่ยสูง 1,596 กิโลกรัม/ไร่ ผลแห้ง 284 กิโลกรัม/ไร่ ความเผ็ดเท่ากับ 73,879 สโกวิลล์ จัดเป็นพริกเผ็ดปานกลางเหมาะสำหรับบริโภคสด อีกทั้งเกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ใช้ได้เอง ช่วยลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร เหมาะสำหรับแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกทั้งในครัวเรือนและเป็นการค้า
6. มะขามเปรี้ยว พันธุ์ศรีสะเกษ 1 มีลักษณะเด่น คือ ผลผลิตเฉลี่ยสูง 4.4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี (อายุ 5-7 ปี) ปริมาณเนื้อสูง มีปริมาณเนื้อ 47.9 % ฝักมีขนาดใหญ่ จำนวนฝักต่อกิโลกรัมเท่ากับ 48.5 ฝักสามารถ เป็นลักษณะฝักดาบซึ่งสะดวกในการแกะเปลือกและให้รูปลักษณ์และคุณสมบัติที่ดีเหมาะแก่การแช่อิ่ม มีปริมาณกรดทาร์ทาริคร้อยละ 13 นิยมมาใส่เป็นเครื่องปรุงในอาหารไทยหรือแปรรูป เช่น น้ำมะขาม ลูกอมมะขาม มะขามกวน มะขามแก้ว เป็นต้น

Asia fruit logistica 2022
02/11/2022

Asia fruit logistica 2022

เชิญทุกท่านมาร่วมงานแฟร์ กรมวิชาการเกษตร ณ จ.นครสวรรค์ (เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าชมงาน)
02/11/2022

เชิญทุกท่านมาร่วมงานแฟร์ กรมวิชาการเกษตร ณ จ.นครสวรรค์ (เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าชมงาน)

Photos from China Xinhua News's post
31/10/2022

Photos from China Xinhua News's post

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Technology Services Division,National Institute of Horticultural and Herbal Science (NIHHS), (Rur...
27/10/2022

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Technology Services Division,National Institute of Horticultural and Herbal Science (NIHHS), (Rural Development Administration : RDA) สาธารณรัฐเกาหลีใต้เข้าดูงานผักใน plant factory และเทคโนโลยีการผลิตผลไม้เมืองร้อนของไทย โดยมี ผชช ไม้ผล สุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ ให้การต้อนรับ

หลายที่ประสบภัยปัญหาน้ำท่วม พืชที่ปลูกได้รับความเสียหาย พืชจะแสดงอาการป่วยดังนี้1. ระบบรากขาดออกซิเจน ทำให้รากไม่สามารถด...
27/10/2022

หลายที่ประสบภัยปัญหาน้ำท่วม พืชที่ปลูกได้รับความเสียหาย พืชจะแสดงอาการป่วยดังนี้

1. ระบบรากขาดออกซิเจน ทำให้รากไม่สามารถดูดน้ำและแร่ธาตุต่างๆไปเลี้ยงลำต้นที่อยู่เหนือดิน
2. อาการใบเหลือง จะพบในวันต่อๆมา มักเกิดกับใบแก่ที่อยู่ทางส่วนโคนของกิ่ง ส่วนอาการซีดเหลืองมักพบในต้นไม้ที่ถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่อง โดยอาจแสดงอาการทั่วทั้งต้น และอาจพบอาการใบลู่หรือห้อยลงด้วย
3. อาการทิ้งใบ ดอก และผล เมื่อพืชอยู่ในสภาวะน้ำท่วมขังจะเกิดความเครียด ทำให้พืชสร้างเอทธิลีนสูงกว่าปกติส่งผลให้ต้นพืชทิ้งดอก และผล โดยอาการนี้จะเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วและรุนแรงจนหมดหรือเกือบหมดต้น
4. อาการตอบสนองอื่น ๆ ทางสรีรวิทยาของพืช เช่น การปิดของปากใบเพื่อลดการคายน้ำ ส่งผลให้การสร้างอาหารและส่งเลี้ยงรากลดลงร่วมกับรากขาดออกซิเจนในดินทำให้รากพืชเน่า

การแก้ไขปัญหาดังนี้
1. หลังน้ำท่วมใหม่ๆ ขณะที่ดินยังเปียกอยู่ ห้ามนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปในพื้นที่ และห้ามบุคคล รวมทั้งสัตว์เข้าไปเหยียบย่ำบริเวณโคนต้นพืชโดยเด็ดขาด เพราะจะกระทบกระเทือนต่อระบบรากของพืช ทำให้ต้นไม้ทรุดโทรม และอาจตายได้
2. ระบายน้ำออกจากแปลงและบริเวณโคนต้นพืชโดยเร็วโดยอาจขุดร่องระบายน้ า หรือใช้เครื่องช่วยสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้มากที่สุด
3. ในสภาพน้ าท่วมที่มีการชะพาเอาดินหรือทรายมาทับถมในบริเวณแปลงปลูก หลังจากน้ าลดลงและดินแห้งแล้วควรทำการขุดหรือปาดเอาดินหรือทรายออกจากโคนต้นพืช นอกจากนี้ควรมีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง เป็นการลดการคายน้ำของพืชและเร่งให้พืชแตกใบใหม่เร็วขึ้น สำหรับไม้ผลที่กำลังติดผลให้ทำการปลิดผลออกบ้าง เพื่อลดการใช้อาหารในต้นพืช
4. พ่นปุ๋ยทางใบให้แก่พืช เพื่อช่วยให้ต้นพืชตั้งตัวเร็วขึ้น ควรพ่นปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอเช่น 20-20-20 หรือ 21-21-21 อัตราตามคำแนะนำข้างฉลาก พ่นทุก 10 วัน จนกระทั่งต้นแตกใบอ่อนจนเป็นใบเพสลาด
5. ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น ภายหลังน้ำท่วม มักจะพบปัญหาเรื่องรากเน่าและโคนเน่า เพราะรากต้องอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆ ดังนั้นเมื่อดินแห้งแล้วควรมีการพรวนดินบ้าง เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่รากพืช ทำให้รากพืชแตกใหม่ได้ดีขึ้น
6. ในพืชที่ที่มีปัญหาของโรครากเน่าและโคนเน่า หลังน้ำลดและดินแห้งควรมีการปรับปรุงสภาพของดิน โดยการโรยปูนขาวหรือโดโลไมท์ กรณีที่พบต้นที่แสดงอาการโรครากเน่าโคนเน่า ตรวจสอบแผลทีโคนต้น และตรวจดูว่ารากเน่าถอดปลอกหรือไม่ กรณีเกิดแผลที่โคนต้น ให้ถากเนื้อเยื่อที่เสียออกแล้วทาแผลด้วยฟอส อีทิล-อะลูมิเนียม 80% WP อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ เมทาแลกซิล 25% WP อัตรา 50-60 กรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร

Mushroom diversity
25/10/2022

Mushroom diversity

บุกยักษ์
20/10/2022

บุกยักษ์

ดอกบุกยักษ์ใกล้สูญพันธุ์ 'ออกเมล็ด' ครั้งแรกในจีน
.
ดอกบุกยักษ์ (Amorphophallus titanum) จำนวน 2 ดอก ออกเมล็ดที่สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจีนในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ซึ่งนับเป็นการออกเมล็ดของดอกไม้ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ครั้งแรกในจีน
.
ดอกบุกยักษ์ ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในอินโดนีเซียและเป็นที่รู้จักในชื่อดอกซากศพ เนื่องจากมีกลิ่นเน่าเหม็นช่วยดึงดูดแมลงผสมเกสรขณะดอกบานสะพรั่ง เคยผลิบานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการ "ออกดอกเป็นกลุ่ม" ครั้งแรกของสายพันธ์ุนี้ภายใต้การเพาะปลูกเทียมทั่วโลก
.
เจ้าหน้าที่ประจำสวนฯ ผ่าวิเคราะห์ผลดอกบุกยักษ์ และพบเอ็มบริโอ (embryo) ปรากฏชัดเจนในเดือนสิงหาคม โดยตัวผลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่นั้น
.
เมื่อไม่นานนี้เจ้าหน้าที่ได้ผ่าวิเคราะห์ผลอีกครั้ง และพบว่าเมล็ดก่อตัวเป็นรูปร่าง แยกออกจากเนื้อของผล และมีเปลือกหุ้มเมล็ดงอกขึ้น
.
ทั้งนี้ กิจกรรมการออกผลสะท้อนถึงการเพาะปลูกและการอนุรักษ์ระดับสูงที่สวนฯ ซึ่งมีความสลักสำคัญมากต่อการอนุรักษ์ดอกไม้ใกล้สูญพันธุ์ดังกล่าว
.
(แฟ้มภาพซินหัว : ดอกบุกยักษ์ผลิบาน (ขวา) และดอกบุกยักษ์ที่หุบ ในสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจีน กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 19 ก.ค. 2022)
.
อ่านข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ : www.xinhuathai.com

10/10/2022

งาน APEC BCG ECONOMY Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022)
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.15-12.00 น. ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

ที่อยู่

Horticulture Research Institute, Department Of Agriculture, ChatuChak
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625790583

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Horticulture Research Instituteผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Horticulture Research Institute:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

180 out of 186 coffee samples passed the 12 hours of thorough Coffee Bean Physical Analysis (Green Grading) at the 2021 after a week of coffee sorting, color screening, and other preliminary quality checks. And it's not going to stop there!

Thailand is on a quest to discover its signature coffee. We are proud to be a part of their growth with the help of our friends at Intergro Co.,Ltd.

Horticulture Research Institute
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (Department of Agriculture)
Coffee Market by Thailand Coffee and Tea Association


|


Image Source: https://www.doa.go.th/hort/?p=27883
Our friends at Intergro Co.,Ltd. were pleased to provide GrainPro bags to all Thai Coffee Excellence 2021 contestants to ensure that the quality, aroma, and taste of their coffee beans were well preserved throughout the competition.

A competition organized by the Horticulture Research Institute and the International Coffee Organization to discover and develop an international level Thai coffee.

Find out which coffee will reign supreme among the contestants on May 22, 2021!| |
📚📚📚ดาวน์โหลดฟรี!!! เอกสารวิชาการเรื่อง "#การลดต้นทุนการผลิตไม้ผล" โดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยพืชสวน Horticulture Research Institute มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
https://drive.google.com/file/d/0B5Bt-zw0gIWibHl5OTJpOEh5XzQ/view?usp=drivesdk
Congrats to these four outstanding students! https://lgrmag.com/news/four-students-receive-spring-meadow-proven-winners-hri-scholarships/ Proven Winners Spring Meadow Nursery, Inc. Horticulture Research Institute
หน่วยงานราชการ
สถาบันวิจัยพืชสวน
กรมวิชาการเกษตร(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
http://www.doa.go.th/hort/
โทร 02-5790583
ไม้ดอกในตระกูล ขิง
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท International Affairs Division กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา ICAO Asia and Pacific Regional Office ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตร กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. Government Big Data Institute - GBDi กองกำกับการ 3 บก.ปอศ. Chatuchak Chatuchak (district) Chatuchak District TICA - Thailand Incentive and Convention Association ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเ สน.วิภาวดี-งานศูนย์ควบคุมจรา Rights and Judicial Services Information Center for Foreigners - COJ RJIF