กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เพจกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวง
(240)

เปิดเหมือนปกติ

ศธ.เตรียมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 10,000 อัตรา หวังช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19https://www.naewna.com/local/523172
06/10/2020
นศ.จบใหม่เฮ! ศธ.เตรียมจ้างเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 ปี 10,000 อัตรา

ศธ.เตรียมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ 10,000 อัตรา หวังช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19

https://www.naewna.com/local/523172

นศ.จบใหม่เฮ! ศธ.เตรียมจ้างเก็บข้อมูลโรงเรียน 1 ปี 10,000 อัตรา

อย่าพลาดชม! พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานขับเคลื่อน “อาชีวะยกกำลัง 2" สู่มิติใหม่อาชีวศึกษาไทย .ถ่ายทอดส...
06/10/2020

อย่าพลาดชม! พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานขับเคลื่อน “อาชีวะยกกำลัง 2" สู่มิติใหม่อาชีวศึกษาไทย
.
ถ่ายทอดสดพรุ่งนี้ (7 ต.ค.63) เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ผ่านทางเพจ FB : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
https://www.facebook.com/pr.vec.fanpage/

นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ”
06/10/2020

นโยบายและจุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ”

“อาชีวศึกษา ยกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ”
โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา
• พัฒนาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
• ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ (Re-skills, Up-Skills, New-Skills)
• ยกระดับความร่วมมือและเพิ่มบทบาทในการจัดการศึกษากับภาคเอกชนอย่างเข้มข้น
• พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
• พัฒนาสื่อการเรียนรู้ (On-site, On-Air, Online, On-Demand)
• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (สมรรถนะทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ/จีน ดิจิทัล) #Prสอศ.

ปลัด ศธ. รับข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค เห็นด้วยตามข้อเรียกร้องในการหยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษา เพราะทุกคนสามารถแส...
05/10/2020

ปลัด ศธ. รับข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค เห็นด้วยตามข้อเรียกร้องในการหยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษา เพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อิสระ โดยไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน
ยืนยันว่า ศธ.ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และจะสื่อสารผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องและการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบในโอกาสต่อไป
https://moe360.blog/2020/10/05/5102563/

ปลัด ศธ. รับข้อเรียกร้องจากเครือข่ายสลัม 4 ภาค เห็นด้วยตามข้อเรียกร้องในการหยุดคุกคามนักเรียนนักศึกษา เพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อิสระ โดยไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น พร้อมตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน

ยืนยันว่า ศธ.ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส และจะสื่อสารผลการดำเนินการตามข้อเรียกร้องและการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ให้สาธารณชนรับทราบในโอกาสต่อไป

https://moe360.blog/2020/10/05/5102563/

เสมา 3 "ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ฝากครู กศน.บรรจุใหม่ ครูพันธุ์พิเศษที่ต้องใกล้ชิดและสร้างความไว้วางใจให...
05/10/2020

เสมา 3 "ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ฝากครู กศน.บรรจุใหม่ ครูพันธุ์พิเศษที่ต้องใกล้ชิดและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน เป็นที่พึ่งพิงให้แก่ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา
https://moe360.blog/2020/10/04/4102563/

เสมา 3 "ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่บุรีรัมย์ ฝากครู กศน.บรรจุใหม่ ครูพันธุ์พิเศษที่ต้องใกล้ชิดและสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน เป็นที่พึ่งพิงให้แก่ผู้ที่ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา

https://moe360.blog/2020/10/04/4102563/

ครูพี่โอ๊ะ "กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่ติดตามงาน กศน.ขอนแก่น เน้นดูแลการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นที่พึ่งของผู้ด้อย...
05/10/2020

ครูพี่โอ๊ะ "กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่ติดตามงาน กศน.ขอนแก่น เน้นดูแลการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นที่พึ่งของผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างมิติการพัฒนา ให้สอดคล้องรองรับกับความเป็น Khon Kaen Smart City
https://moe360.blog/2020/10/03/รมช-ศธ-กนกวรรณ-ติดตามงาน/

ครูพี่โอ๊ะ "กนกวรรณ วิลาวัลย์" ลงพื้นที่ติดตามงาน กศน.ขอนแก่น เน้นดูแลการศึกษาประชาชนทุกช่วงวัย ให้เป็นที่พึ่งของผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา พร้อมสร้างมิติการพัฒนา ให้สอดคล้องรองรับกับความเป็น Khon Kaen Smart City

https://moe360.blog/2020/10/03/รมช-ศธ-กนกวรรณ-ติดตามงาน/

05/10/2020
ศธ.360 องศา

การขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นอย่างไร .. "เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" สุเทพ แก่งสันเทียะ มาให้คำตอบชัดๆ
● เน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้วยอาชีวะยกกำลังสอง ชูคุณภาพนำปริมาณ ด้วยทวิภาคีอย่างเข้มข้น จบแล้วต้องมีงานทำ 100% พร้อมปลดล็อก-ปรับเปลี่ยน-เปิดกว้าง
● รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวะ ภายใต้ 4 กรอบ คือ 1) พัฒนาสร้างอาชีพใหม่ให้ประชาชน 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคด้วยห้องเรียนอาชีพของ สพฐ. 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent Center 4) พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

การขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นอย่างไร .. "เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" สุเทพ แก่งสันเทียะ มาให้คำตอบชัดๆ

● เน้นการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้วยอาชีวะยกกำลังสอง ชูคุณภาพนำปริมาณ ด้วยทวิภาคีอย่างเข้มข้น จบแล้วต้องมีงานทำ 100% พร้อมปลดล็อก-ปรับเปลี่ยน-เปิดกว้าง

● รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวะ ภายใต้ 4 กรอบ คือ 1) พัฒนาสร้างอาชีพใหม่ให้ประชาชน 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคด้วยห้องเรียนอาชีพของ สพฐ. 3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น Excellent Center 4) พัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็ง

รมว.ศธ. ขอบคุณผู้บริหาร ศธ. ที่อดทนรับฟังนักเรียนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา และขอความร่วมมือครูทุกท่านช่วยกันแก้ไข ป้องกั...
04/10/2020

รมว.ศธ. ขอบคุณผู้บริหาร ศธ. ที่อดทนรับฟังนักเรียนเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา และขอความร่วมมือครูทุกท่านช่วยกันแก้ไข ป้องกันปัญหาการคุกคามนักเรียนทั่วประเทศไปด้วยกัน

ขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งก็ต้องพบกับกลุ่มน้องๆนักเรียน ที่มาร้องเรียนเรื่องการศึกษา

ทุกท่านตั้งใจดีที่จะต้อนรับและรับฟังอย่างมีเหตุมีผล เตรียมทั้งของว่างและน้ำไว้ให้ ถึงแม้จะเจอกับการแสดงออกบางอย่างที่มีความล่วงเกินไป​ หรือเจอการกระทำที่ปนกับอารมณ์ไปบ้างกับผู้บริหารสูงสุดของกระทรวง เพราะน้องๆ​ เขาเรียกร้องเกี่ยวกับผม ทุกท่านก็อดทนอดกลั้น ต่อภารกิจของน้องๆ​ ที่อาจจะไม่เหมาะสมไปบ้าง แต่ท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี

ตลอดเวลาที่ได้รับข้อเรียกร้องเราทราบกันดีว่ามีการหาแนวทางในการแก้ปัญหามาตลอด​อย่างไม่นิ่งนอนใจ​ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งศูนย์เพื่อดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิด​ เปิดช่องทางรับปัญหา​

โอกาสนี้ผมอยากขอความร่วมมือจากทั้งผู้บริหารโรงเรียน​ทั่วประเทศ​ คุณครูทุกท่าน​ที่จะช่วยกันแก้ปัญหา​และป้องกันการคุกคามนักเรียน​ ผมเชื่อว่าเราจะลดปัญหานี้ในโรงเรียนได้ในที่สุด​ และโรงเรียนจะเป็นที่ปลอดภัย​ อยากให้คุณครูและผู้บริหารแก้ปัญหาด้วยความอดทนอดกลั้นเหมือนอย่างที่วันนี้ผู้บริหารระดับสูง​ได้แสดงให้เห็นแล้ว​ ผมเชื่อในพลังและจิตวิญญาณ​ของทุกท่านครับ

ทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องกา...
04/10/2020

ทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องการตลาดแรงงาน เตรียมรับเด็กไทยไปฝึกงาน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับ นายเกออร์ก ชมิดท์ ( H.E. Mr.Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ว่า ได้หารือถึงการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีวศึกษา โดย นายเกออร์ก ชมิดท์ ระบุว่า เยอรมนียินดีให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และยินดีให้การสนับสนุนการส่งผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติงานยังประเทศเยอรมนีในอนาคต ทั้งนี้ เยอรมนี เป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาอย่างเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

นายณัฏฐพล ย้ำว่า ประเทศเยอรมนีกับประเทศไทยนั้น ได้พัฒนาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษากันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันประจำประเทศไทย ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของเยอรมันในประเทศไทย, ความร่วมมือกับ Mercedes Benz ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กอาชีวะ เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตเยอรมนี ยังให้การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
“ท่านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยินดีให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันให้แกาครู และนักเรียนในระดับต่าง ๆ ตลอดจนสานต่อโครงการที่ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง” นายณัฏฐพล กล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยังพร้อมให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการสร้างความเข้าใจและรักในการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ ยังคงให้ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาตำราเรียนประวัติศาสตร์ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นต้น

ทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น รับฟังทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึก...
02/10/2020

ทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดโอกาสนักเรียนแสดงความคิดเห็น รับฟังทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา อีกทั้งเปิดกว้าง จริงใจ พัฒนาการศึกษาไทย หนุนแนวทางเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นรอบด้าน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับ นายเกออร์ก ชมิดท์ ( H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดย นายเกออร์ก ชมิดท์ ได้กล่าวชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาปัจจุบัน ที่สะท้อนผ่านนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทยอย่างเปิดกว้างและจริงใจ ขณะเดียวกัน ยังได้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน

ด้าน นายณัฏฐพล กล่าวว่า จากการรับฟังความเห็นของครูและนักเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ สามารถจัดกลุ่มประเภทปัญหาได้ ซึ่งบางปัญหาอยู่ระหว่างการแก้ไข โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ทันที ขณะเดียวกัน ก็มีประเด็นปัญหาบางอย่างอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ โดยสิ่งสำคัญ คือ ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง

สสวท.เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathe...
02/10/2020

สสวท.เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 หรือเทียบเท่า เพื่อสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Scientific and Mathematical Literacy) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเป็นนักเรียนทุน พสวท.และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2564
📌 เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2563
📌 สอบวันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563
📌 สมัครออนไลน์ http://sml63m3.ipst.ac.th
📌 ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ยกเว้นรายได้ครอบครัวน้อยกว่า 2 แสนบาท/ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3cCNEcf

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 กิจกรรม “คารวะผู้สร้าง ผู้นำทาง...
02/10/2020

คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 กิจกรรม “คารวะผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิต” ครั้งที่ 2
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/10/22910/

เสมา1 เยี่ยม - ชิม พบปะ ชาวศธ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นกันเอง บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ.)
01/10/2020

เสมา1 เยี่ยม - ชิม พบปะ ชาวศธ. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นกันเอง บริเวณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ.)

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุค...
01/10/2020

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยมี นายธนพร สมศรี เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะกรรมการ สกสค. เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน (เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. มีผลการประเมินหน่วยงานอยู่ในระดับมาตรฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. อยู่ในระดับคุณภาพ

ผ่านมา สกสค. ก็มีผลการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีศักยภาพ เพราะ สกสค. ถือเป็นหน่วยงานสำคัญ ที่ดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอส.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น โดยความรู้ความสามารถของบุคคลเหล่านี้ จะตอบโจทย์การบริการและการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง สกสค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้ง มีการรายงานผลการรับสมัครงานของศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ (องค์การค้าของ สกสค.) สำหรับการเปิดบูธรับสมัครงานในงาน Job Expo Thailand 2020 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สนใจสมัครงานกว่า 1,000 คน ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ได้เสนอแผนปฏิบัติงาน สกสค. ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติงานภารกิจ ภายใต้ความโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ พร้อมทั้งยกระดับ สกสค. ให้มีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการทุจริต เพิ่มจำนวนสมาชิก และส่งเสริมให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ เป็นต้น

01/10/2020
ศธ.360 องศา

ศธ.360 องศา

แนวทางการทำงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ "สุภัทร จำปาทอง" ภายใต้กรอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 7 เรื่อง และ 4 เรื่องเร่งด่วน

00:25 แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 7 เรื่อง (2563-65)
1. ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้
2. ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
3. ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
4. ปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาครู
5. ปฏิรูปเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา
7. ปฏิรูปการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

02:50 4 เรื่องเร่งด่วน ในการดำเนินงานตามนโยบาย
1. การคัดคนเก่งเข้ามาเป็นครู
2. การจัดทำคลังข้อสอบ
3. Credit Bank ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. อาชีวะเพื่อความเป็นเลิศ

04:30 สรุปภาพรวมบทบาท สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

01/10/2020
อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

อนุมัติ ศธ.เพิ่มเงินอาหารกลางวันเด็ก ให้เป็นแบบขั้นบันได
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอผลวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา
เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันมีปัญหาหลายส่วน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันที่ได้รับในอัตราหัวละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ที่ถือว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาปรับปรุงมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการแต่ให้ ศธ.ไปพิจารณาความเหมาะสมของตัวเลขการเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่องบประมาณจำนวนมาก
นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับอัตราเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันอัตราใหม่นั้นศธ.ได้เสนออัตราแบบก้าวหน้าขั้นบันได แบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 1-20 คน เสนอให้ปรับขึ้นจากเดิม 20 บาท เป็น 36 บาท
โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 21-40 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาท เป็น 31 บาท
โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 41-60 คน ปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 27 บาท
โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 61-81 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 25 บาท
โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 81-100 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท
โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 101-120 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท
และโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไปปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท
ซึ่ง เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่จะปรับใหม่นั้นจะต้องดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งอัตราที่เหมาะสมจะอยู่ในจำนวนเท่าไหร่นั้นในสัปดาห์หน้าผมจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการเพิ่มเงินจำนวนดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณ 7,000 ล้านต่อปี

อนุมัติ ศธ.เพิ่มเงินอาหารกลางวันเด็ก ให้เป็นแบบขั้นบันได

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอผลวิเคราะห์การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา
เนื่องจากการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันมีปัญหาหลายส่วน โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันที่ได้รับในอัตราหัวละ 20 บาทต่อวัน จำนวน 200 วัน ที่ถือว่ายังไม่ได้มีการพิจารณาปรับปรุงมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการแต่ให้ ศธ.ไปพิจารณาความเหมาะสมของตัวเลขการเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่องบประมาณจำนวนมาก

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า สำหรับอัตราเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันอัตราใหม่นั้นศธ.ได้เสนออัตราแบบก้าวหน้าขั้นบันได แบ่งเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 1-20 คน เสนอให้ปรับขึ้นจากเดิม 20 บาท เป็น 36 บาท

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 21-40 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาท เป็น 31 บาท

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 41-60 คน ปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 27 บาท

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 61-81 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 25 บาท

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 81-100 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท

โรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 101-120 คนปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท

และโรงเรียนที่มีนักเรียน 121 คนขึ้นไปปรับขึ้นจากเดิม 20 บาทเป็น 24 บาท

ซึ่ง เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันที่จะปรับใหม่นั้นจะต้องดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมตามขนาดของโรงเรียน ซึ่งอัตราที่เหมาะสมจะอยู่ในจำนวนเท่าไหร่นั้นในสัปดาห์หน้าผมจะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะการเพิ่มเงินจำนวนดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณ 7,000 ล้านต่อปี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางพบผู้บริหารของโรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤกษ์ ด้วยตนเองเมื่อช่วง...
01/10/2020

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางพบผู้บริหารของโรงเรียนสารสาสน์ ราชพฤกษ์ ด้วยตนเองเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (30ก.ย.) เพื่อต้องการรับทราบข้อเท็จจริง

หลังจากพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียน ถึงกรณีที่เด็กๆ ระดับอนุบาลถูกครูกระทำความรุนแรงในครั้งนี้ ตนเองมีความกังวลและมีความห่วงใยเด็กๆ เป็นอย่างมาก โดยจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาทางด้านจิตใจเป็นการเร่งด่วน และต่อเนื่องหากมีความจำเป็น

หลังกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบเรื่องและปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนดังกล่าวแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ และเลขา สช. ก็ได้เข้าไปดำเนินการโดยใช้มาตรการต่างๆ เข้าไปแก้ไขปัญหาในหลายแนวทางเป็นการเร่งด่วนแล้ว ขณะเดียวกัน ได้ขอให้ทางโรงเรียนใช้โอกาสต่อจากนี้ ทำการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่ทั้งหมด

อีกทั้งได้รับการยืนยันจากทางโรงเรียนว่าจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้ปกครองมีข้อกังวล หรือมีความห่วงใยเรื่องอะไรที่ติดขัด และต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือ หรือผลักดันเพิ่มเติม ทางผมพร้อมและยินดี

เช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 8.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ, นายสุทิน แก...
01/10/2020

เช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 8.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ, นายสุทิน แก้วพนา และนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เข้ารับตำแหน่ง​วันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ
จากนั้นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พร้อมสักการะเครื่องบูชาศาลพระภูมิ รวมทั้งถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และไหว้ศาลปู่เจียม เพื่อเป็นศิริมงคล
ทั้งนี้ ในเวลา 10.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

เช้าวันนี้ (1 ตุลาคม 2563) เวลา 8.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวีระ แข็งกสิการ, นายสุทิน แก้วพนา และนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้เข้ารับตำแหน่ง​วันแรก โดยมีผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ

จากนั้นเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรีสัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ พร้อมสักการะเครื่องบูชาศาลพระภูมิ รวมทั้งถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และไหว้ศาลปู่เจียม เพื่อเป็นศิริมงคล

ทั้งนี้ ในเวลา 10.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายแนวทางการทำงานแก่ข้าราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022819264

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงศึกษาธิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงศึกษาธิการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านมีนบุรีที่สอนนักเรียนให้เป็นอนาคตฟ
ติดต่อกลับมากระผมด้วยน้ะคั้บมีเรื่องจะปรูกษาคับ เกี่ยวกับการเรียนหนังสือคับ
ขอเรียกร้อง ให้มีคำสั่งให้ ทุก รร มากขึ้น ทุกห้อง มีกล้องสงจรปิด ที่ ผปค สามารถขอดูได้
ขึ้นทะเบียนในกรมการปกค รองแห่งชาติรัฐบาล กรมกา รปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งชาติรัฐบาล"ราชกิจจานุเบก ษา"ปรมาภิไทย"พระราชบัญญัติ"พรบ"กฎหมายรัฐธ รรมนูญสูงสุดแห่งอาณาจัก รไทยเมืองไทย"สยามรัฐปร ะเทศไทย"ประกาศผลการคั ดสรรรางวัล"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"ปี2563"ระดั บประเทศ"อันดับ๑"พันตำรวจเอกชั้นพิเศษเอก"ดร. ศาสตร์ตราจาร์สมเด็จเจ้าลู กยาเธอเจ้าฟ้าชายนพรัตน์ กิติยากรบดินธรต่ายลำยงค์ ณ.อยุธยาอดิเทพวรางกูลวชิรลงกรณ์หมื่นวรนาถ"พัน ตำรวจเอกชั้นพิเศษเอก"ดร. ศาสตร์ตราจาร์นพรัตน์ ต่ายลำยงค์ณ.อยุธยา"นพรั ตน์ ต่ายลำยงค์"3-5301-01 030-73-8-1030-4-430392 "กษัตริ์"ราชวงค์จักรี"มหาด ไทย"กระทรวงศึกษาธิการ" "2018/2020/9/22687" ประกาศผลการคัดสรรราง วัล"ผลงานวิจัยของคุรุสภา" ปี2563"ระดับประเทศไทย" อันดับ๑"พันตำรวจเอกชั้นพิเศษเอก"ดร.ศาสตร์ตราจ าร์สมเด็จเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าชายนพรัตน์กิติยากรบดินธรต่ายลำยงค์ณ.อยุธยา อดิเทพวรางกูลวชิรลงกรณ์ หมื่นวรนาถ"พันตำรวจเอกชั้นพิเศษเอก"ดร.ศาสตร์ตราจาร์นพรัตน์ ต่ายลำยงค์ ณ.อยุธยา"นพรัตน์ ต่ายลำยงค์"3-5301-01030-73-8- 1030-4-430392"กษัตริ์"รา วงค์จักรี"มหาดไทย"กระทร วงศึกษาธิการ"มหาดไทย" รัฐบาล"เป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์กฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดแห่งอาณ าจักรไทยเมืองไทย"สยามรั ฐประเทศไทย"มหาดไทย" รัฐบาล"ออกโดยประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดแห่งอาณาจักรไทยเมืองไท ย"สยามรัฐประเทศไทย"มห าดไทย"รัฐบาล. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ(วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกา ลที่10)ราชวงค์จักรีทุกพระ องค์มหาดไทยรัฐบาล.
ขึ้นทะเบียนในกรมการปกครองแห่งชาติรัฐบาล กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งชาติรัฐบาล"ราชกิจจานุเบกษา"ปรมาภิไทย"พระราชบัญญัติ "พรบ"กฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดแ ห่งอาณาจักรไทยเมืองไทย"สยามรั ฐประเทศไทย"พันตำรวจเอกชั้นพิเศ ษ"ดร.ศาสตร์ตราจาร์สมเด็จเจ้าลูกย าเธอเจ้าฟ้าชายนพรัตน์กิติยากรบดิ นธรต่ายลำยงค์ณ.อยุธยาอดิเทพวรางกูลวชิรลงกรณ์หมื่นวรนาถ"พัน ตำรวจเอกชั้นพิเศษเอก"ดร.ศาสตร์ตราจาร์นพรัตน์ ต่ายลำยงค์ณ.อยุธ ยา"นพรัตน์ ต่ายลำยงค์"3-5301-01 030-73-8-1030-4-430392"กษัตริ์" ราชวงค์จักรี"มหาดไทย"รางวัลอันดั บ1ประเทศไทย"การจัดระบบมาตร สากลการศึกษา"สปช"และเทคโนโล ยีอิเล็กโทนิคสมัยใหม่สือการเรียนการสอนกระดานดำอิเล็กโทนิก"ราง วัลอันดับ1ประเทศไทย"ศิลปะหัตกร รมช่องกาแฟดอกไม้พวงมาลัยเทศม หาชาติสืบสารประเพณีทางศาสนา และเศษวัสดุที่เป็นประโยชน์และมีความหมายทางหลักธรรมทางศาสน าพุทธ"กระทรวงศึกษาธิการ"มหาด ไทยรัฐบาล"ประเทศไทย"เป็นหนังสื อสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์กฎหมายรัฐ ธรรมนูญสูงสุดแห่งอาณาจักรไทยเมืองไทย"สยามรัฐประเทศไทย"ม หาดไทย"รัฐบาล"ออกโดยประมวลก ฎหมายรัฐธรรมนูญสูงสุดแห่งอาณา จักรไทยเมืองไทย"สยามรัฐประเทศ ไทย"มหาดไทย"รัฐบาล. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(วชิร เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10)ราชวงค์ จักรีทุกพระองค์มหาดไทยรัฐบาล.
ร้องเรียนถึงผู้เกี่ยวข้องในกระทรวงฯ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ _/|\_
ขอร้องเรียนถึงผู้เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับครูและโรงเรียนนี้ด้วยครับ สังคมเสื่อมทรามมากพอแล้ว อย่าให้เด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติต้องเจอสิ่งเลวร้ายแบบนี้เลยนะครับ ขอบพระคุณครับ _/|\_
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3550244368361607&id=100001282376337&sfnsn=mo&extid=RDRzOoT7iJwa2Jte ทำยังไงกันดีกับกรณีแบบนี้คะ
ฝากพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนให้ทันสมัยด้วยค่ะ 🙏
https://www.facebook.com/natramonkarn/videos/3548010441918333/ ข่าวครู รร เอกชน ทำร้ายเด็ก อ1
ทำไมคูรชอบทำร้ายนักเรียนตามอำเภอใจเยอะจังทางกระทรวงไม่มีวิธีการจัดการที่เด็ดขาดเลยหรือเกิดขึ้นทั่วประเทศเลย