กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เพจกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวง
(514)

เปิดเหมือนปกติ

ครูโอ๊ะ เผยล่าสุด “น้องไมเคิล-คุณพ่อ” ย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลสนาม “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ” ขอขอบคุณความร่วมมือ พก.-สธ. ...
06/07/2021

ครูโอ๊ะ เผยล่าสุด “น้องไมเคิล-คุณพ่อ” ย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลสนาม “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ” ขอขอบคุณความร่วมมือ พก.-สธ. เร่งช่วยเหลือดูแลรักษาน้อง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะความพิการ
จากการที่ครูโอ๊ะ ได้ประสานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือน้องไมเคิล ซึ่งมีความบกพร่องทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมมอบหมายให้ ผอ.กศน.กทม.และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องไมเคิล และลุงวิทย์ เพื่อนบ้านที่ให้ความช่วยและคอยดูแล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น
“ความก้าวหน้าล่าสุดในวันนี้ หลังจากที่ทาง พก. ได้พาน้องไมเคิล ลุงวิทย์ และครอบครัว ไปทำการตรวจตรวจหาเชื้อโควิดโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) ซึ่งผลการตรวจรอบ 2 ของน้องไมเคิล ออกมาเป็นบวก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. จึงได้ประสานติดต่อโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เพื่อรับน้องไมเคิลไปรักษา พร้อมทั้งย้ายคุณพ่อมาอยู่ด้วยกัน ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่น้องจะได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ดูแลกลุ่มคนพิการโดยเฉพาะ และได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อด้วยความอบอุ่น
ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะที่กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอแสดงความขอบคุณ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร กระทรวงสาธารณสุข ที่เร่งประสานช่วยเหลือดูแลลูกหลานของเรา ให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งขอขอบคุณ คุณอรทัย ฐานะจาโร กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่มีความห่วงใยและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้การช่วยผู้เรียนของเราตลอดเวลา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ครูโอ๊ะ เผยล่าสุด “น้องไมเคิล-คุณพ่อ” ย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลสนาม “บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ” ขอขอบคุณความร่วมมือ พก.-สธ. เร่งช่วยเหลือดูแลรักษาน้อง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะความพิการ

จากการที่ครูโอ๊ะ ได้ประสานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือน้องไมเคิล ซึ่งมีความบกพร่องทางสายตา ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมมอบหมายให้ ผอ.กศน.กทม.และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่น้องไมเคิล และลุงวิทย์ เพื่อนบ้านที่ให้ความช่วยและคอยดูแล เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น

“ความก้าวหน้าล่าสุดในวันนี้ หลังจากที่ทาง พก. ได้พาน้องไมเคิล ลุงวิทย์ และครอบครัว ไปทำการตรวจตรวจหาเชื้อโควิดโดยการเก็บสิ่งส่งตรวจทางจมูกและปาก (Swab) ซึ่งผลการตรวจรอบ 2 ของน้องไมเคิล ออกมาเป็นบวก นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. จึงได้ประสานติดต่อโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ เพื่อรับน้องไมเคิลไปรักษา พร้อมทั้งย้ายคุณพ่อมาอยู่ด้วยกัน ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่น้องจะได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ดูแลกลุ่มคนพิการโดยเฉพาะ และได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อด้วยความอบอุ่น

ในนามกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะที่กำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอแสดงความขอบคุณ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร กระทรวงสาธารณสุข ที่เร่งประสานช่วยเหลือดูแลลูกหลานของเรา ให้ได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที รวมทั้งขอขอบคุณ คุณอรทัย ฐานะจาโร กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานฝ่ายการศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ที่มีความห่วงใยและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้การช่วยผู้เรียนของเราตลอดเวลา” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/7/2564

ปลัด ศธ.เปิดเผยประเด็นข้อเรียกร้องให้นำ Tablet PC มาใช้ในระบบการศึกษาของไทย ในช่วงโควิด 19https://moe360.blog/2021/07/06...
06/07/2021

ปลัด ศธ.เปิดเผยประเด็นข้อเรียกร้องให้นำ Tablet PC มาใช้ในระบบการศึกษาของไทย ในช่วงโควิด 19
https://moe360.blog/2021/07/06/tablet-pc/

ปลัด ศธ.เปิดเผยประเด็นข้อเรียกร้องให้นำ Tablet PC มาใช้ในระบบการศึกษาของไทย ในช่วงโควิด 19

สืบเนื่องจากกรณีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โพสข้อความระบุถึงการศึกษาไทย ว่าช่วงสถานการณ์โควิด 19 การปรับตัวเพื่อเรียนออนไลน์ มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ และให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด Tablet PC จึงเป็นอุปกรณ์ทางเลือกที่พัฒนาให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง พร้อมกับปรับบทบาทครูเป็นผู้อำนวยการสอนเท่านั้น จึงหวังว่ารัฐบาลจะนำนโยบาย Tablet PC และการเรียนออนไลน์ เข้ามาใช้ในสถานศึกษาอย่างจริงจัง และลงทุนให้ทุกโรงเรียนของรัฐมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ทั้งครูผู้สอนและนักเรียน

https://moe360.blog/2021/07/06/tablet-pc/

06/07/2021
🔴 LIVE ศบค.ศธ.สัญจร พบเพื่อนครูอาชีวศึกษา

🔴 LIVE ศบค.ศธ.สัญจร พบเพื่อนครูอาชีวะ เรื่อง "แนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา การฝึกอาชีพ และ อาชีวะจิตอาสา ในสถานการณ์โควิด 19"
โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.นิติ นาชิต เป็นผู้ดำเนินรายการ

‘เสมา 1’ กำชับให้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและบุคลากร จากเหตุระเบิดโรงงานสมุทรปราการรมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” สั่งการ...
06/07/2021

‘เสมา 1’ กำชับให้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและบุคลากร จากเหตุระเบิดโรงงานสมุทรปราการ
รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” สั่งการให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามสถานการณ์การระเบิดในโรงงานที่สมุทรปราการอย่างใกล้ชิด ให้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ในการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ รวมทั้งให้ดูแลครอบครัวของครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
https://moe360.blog/2021/07/05/factory-explosion/

‘เสมา 1’ กำชับให้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและบุคลากร จากเหตุระเบิดโรงงานสมุทรปราการ

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” สั่งการให้นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามสถานการณ์การระเบิดในโรงงานที่สมุทรปราการอย่างใกล้ชิด ให้ร่วมสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ในการช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ รวมทั้งให้ดูแลครอบครัวของครูและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

https://moe360.blog/2021/07/05/factory-explosion/

05/07/2021
🖥🎙#Live @จันทรเกษม กับประเด็น “การขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19”

🖥🎙#Live @จันทรเกษม วันจันทร์นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
พบกับประเด็น “การขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19”
โดยคุณภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.
ดำเนินรายการโดย คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
@FB คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
@FB ศธ.360 องศา
#ครูกัลยา
#คุณหญิงโค้ดดิ้ง
#การศึกษาพิเศษ
#ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วิระ แข็งกสิการ เผย ศธ. ร่วมกับ สธ.-พม. ขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม วา...
05/07/2021

วิระ แข็งกสิการ เผย ศธ. ร่วมกับ สธ.-พม. ขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม วางกรอบการทำงาน 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่/สถานศึกษา เร่งเสนอร่างกฎกระทรวงฯ แก้ปัญหา และปรับกลไกการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
https://moe360.blog/2021/07/05/children-pregnant/

วิระ แข็งกสิการ เผย ศธ. ร่วมกับ สธ.-พม. ขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษาเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม วางกรอบการทำงาน 3 ระดับ คือ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่/สถานศึกษา เร่งเสนอร่างกฎกระทรวงฯ แก้ปัญหา และปรับกลไกการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

https://moe360.blog/2021/07/05/children-pregnant/

ปลัด ศธ. และรองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site และโรงเรียนพักนอน เพื...
05/07/2021

ปลัด ศธ. และรองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ On-Site และโรงเรียนพักนอน เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระดับพื้นที่

https://moe360.blog/2021/07/05/chiangrai/

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เตรียมเปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพ ...
05/07/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เตรียมเปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพ สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผลประจำปี 2563 ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564

โดยตรวจสอบวงเงินที่กู้ได้ จากแอปพลิเคชันของสหกรณ์ กดไปที่ (สิทธิ์กู้โดยประมาณ) หรือ http://125.25.54.129:90/webportal/d/index.php

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่สหกรณ์กำหนด
- ธนาคารกรุงไทย หรือ
- ธนาคารกรุงเทพ หรือ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด (สอ.ศธ.) เตรียมเปิดให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อค่าครองชีพ สมาชิกกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผลประจำปี 2563 ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564

โดยตรวจสอบวงเงินที่กู้ได้ จากแอปพลิเคชันของสหกรณ์ กดไปที่ (สิทธิ์กู้โดยประมาณ) หรือ http://125.25.54.129:90/webportal/d/index.php

เอกสารประกอบ
1. บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ตัวจริง (พร้อมสำเนา)
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่สหกรณ์กำหนด
- ธนาคารกรุงไทย หรือ
- ธนาคารกรุงเทพ หรือ
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
- ธนาคารไทยพาณิชย์

#ขันข่าวเช้าตรู่ ออกอากาศช่อง 3 วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค.2564 "รมว.ศธ.ลงพื้นที่สนับสนุนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา"https://c...
05/07/2021
ศธ.360 องศา รมว.ศธ. ลงพื้นที่สนับสนุนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา

#ขันข่าวเช้าตรู่ ออกอากาศช่อง 3 วันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค.2564 "รมว.ศธ.ลงพื้นที่สนับสนุนความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา"
https://ch3plus.com/news/program/247291
https://youtu.be/3D-CuXfIPWY

ข่าวช่อง 3 ข่าวจริงทันเหตุการณ์พึ่งพาได้ CH3+ แหล่งรวมทุกเนื้อหาช่อง3 รวบรวมไว้ที่นี่เพื่อคุณ

05/07/2021
สัมภาษณ์โฆษก ศธ.

สัมภาษณ์ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อดีตครูคุรุทายาท เกียรตินิยมอันดับ 1 จาก มรภ.นครสวรรค์ และ ป.โท-เอก ด้านฟิสิกส์ กับบทบาทปัจจุบัน ในฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

ครูโอ๊ะ เร่งให้ความช่วยเหลือดูแล “น้องไมเคิล” ซึ่งมีความบกพร่องทางสายตา หลังแม่เสียชีวิตจากโควิด ส่วนพ่อถูกส่งตัวไปรักษา...
05/07/2021

ครูโอ๊ะ เร่งให้ความช่วยเหลือดูแล “น้องไมเคิล” ซึ่งมีความบกพร่องทางสายตา หลังแม่เสียชีวิตจากโควิด ส่วนพ่อถูกส่งตัวไปรักษาโควิด ที่โรงพยาบาลสนาม

สำนักงาน กศน. รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 42,625 คน ...
05/07/2021

สำนักงาน กศน. รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 42,625 คน โดยกลุ่มหลักสูตรอาชีพที่คนสนใจมาก คือ พาณิชยกรรม
3 รายวิชา ที่เลือกเรียนมากที่สุด คือ หลักสูตรการทำอาหารและเครื่องแกง หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ และหลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์

สำนักงาน กศน. รายงานผลการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบโควิด ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 42,625 คน โดยกลุ่มหลักสูตรอาชีพที่คนสนใจมาก คือ พาณิชยกรรม

3 รายวิชา ที่เลือกเรียนมากที่สุด คือ หลักสูตรการทำอาหารและเครื่องแกง หลักสูตรการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ และหลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์

รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการ กอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาซ่อมบำรุงเรือยอร์ช วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ซึ่งดำเนินการจัดการอาชีวศึกษา...
05/07/2021

รมว.ศึกษาธิการ และเลขาธิการ กอศ. ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาซ่อมบำรุงเรือยอร์ช วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ซึ่งดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการด้านธุรกิจเรือ ท่าเทียบเรือ และการซ่อมบำรุงเรือยอร์ช

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ส่งผลง...
05/07/2021

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร ทั้งนี้ ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4498

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานคลิปวีดิทัศน์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ชิงโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร ทั้งนี้ ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/4498

03/07/2021
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธี “ทบทวนคำปฏิญาณ-บวงสรวง-ประดิษฐาน ร.6" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำป...
02/07/2021

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดพิธี “ทบทวนคำปฏิญาณ-บวงสรวง-ประดิษฐาน ร.6" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมร่วมพิธีบวงสรวง และอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มาประดิษฐาน ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติแห่งใหม่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้นำเชิญธงคณะลูกเสือแห่งชาติเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และร่วมประกอบพิธี ทั้งนี้ มีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศธ. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศธ. นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และนายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมทั้งเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โดยทุกปีที่ผ่านมา ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ลูกเสือทุกหมู่เหล่า กำหนดประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และพิธีสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี รวมทั้งสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบ ฝ่าละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
สำหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการขอพระบรมพระราชานุญาต งดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ แต่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เหล่าลูกเสือได้แสดงความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดให้มีพิธีทางศาสนาและพิธีบวงสรวงตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่พระผู้มีพระคุณ และผู้มีพระคุณต่อกิจการลูกเสือไทย ประกอบกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ย้ายที่ทำการใหม่จากอาคารศาลาวชิราวุธ ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แห่งนี้ พร้อมได้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มาประดิษฐาน ณ ที่นี้ ด้วย จึงได้กำหนดจัดพิธีบวงสรวง และประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
อนึ่ง ดิฉันขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา กิจกรรมลูกเสือที่แสดงออกถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้มีความเจริญก้าวหน้าตามลำดับ นับได้ว่า เป็นการส่งเสริมพี่น้องลูกเสือได้รู้จักการเสียสละ และมีความสามัคคี ตลอดจนมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการสนองต่อวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างแท้จริง
สำหรับปี 2564 นับว่าเป็นปีมิ่งมงคลยิ่งอีกวาระหนึ่งของคณะลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้สนองพระราชดำริ เรื่อง จิตอาสาพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ด้วยการขอพระราชทาน “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสาทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ดำเนินโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” โดยในปีงบประมาณ 2564 มีเป้าหมายบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 10,780 คน และลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จำนวน 184,800 คน ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า พี่น้องลูกเสือจะมีความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามคำปฏิญาณของลูกเสือตลอดไป จึงขออนุญาตให้นายสุทิน แก้วพนา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นำลูกเสือทบทวนคำปฏิญาณ และขอกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณกับคณะลูกเสือ และขอเรียนเชิญท่านได้ให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ ตามลำดับ
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวให้โอวาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ว่า ด้วยวันนี้ เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง เหล่าคณะลูกเสือจึงได้มารวมกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
กิจการลูกเสือของประเทศไทย นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพราะกระบวนการลูกเสือสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ได้ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐาน ได้บ่มเพาะ ความเข้มแข็ง ความรักชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์และการสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะเด็กและเยาวชนลูกเสือ ทั้งในประเทศไทย และเด็กเยาวชนลูกเสือทั่วโลก
การปลูกฝังและบ่มเพาะด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อให้ลูกเสือมีคุณสมบัติและคุณลักษณะในเรื่องของ การมีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็ง แสดงออกได้ว่ามี ความกตัญญูต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังกล่าวข้างต้น จึงต้องอาศัยความรักและความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริงของพวกเราเหล่าบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้ทำหน้าที่ในการเจียรนัยให้เด็กและเยาวชนลูกเสือทั้งหลาย ได้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญดังกล่าว
ในฐานะประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ดิฉันมีความตั้งใจและมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมให้กิจการของลูกเสือไทยในความรับผิดชอบ สามารถปลูกฝัง บ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนลูกเสือไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จตามภารกิจของคณะลูกเสือแห่งชาติ จึงขอให้ท่านบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ทำหน้าที่นี้ทั่วประเทศ ได้มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง มีศรัทธาร่วมกันกับดิฉัน เพื่อการร่วมมือ ร่วมใจผลักดันให้กิจการลูกเสือไทยได้ประสบความสำเร็จ สำหรับเด็กและเยาวชนลูกเสือทั้งหลาย ขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามฝึกหัดปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของลูกเสืออย่างเคร่งครัด เพื่อแต่ละคนจะได้มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะของลูกเสือครบถ้วน ด้วยความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือ
ในโอกาสที่ได้มาพร้อมกันต่อหน้าเบื้องพระพักตร์พระบรมราชานุสรณ์ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย จึงขอให้บุคลากรทางการลูกเสือ โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือที่อยู่ ณ ที่นี้ และลูกเสือทั้งหลายทั่วประเทศ จงพร้อมใจกัน รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพวกเราชาวลูกเสือไทย ขอให้ทุกคนจงตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์เห็นคนในชาติมีความรัก สามัคคีและมีระเบียบวินัย เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองที่มีแต่ความสงบสุขสมบูรณ์ตลอดไป

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022819264

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงศึกษาธิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงศึกษาธิการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กรุณาพิจารณาคืนเงินค่าเทอมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองบ้าง เพราะในช่วงโควิทโรงเรียนอนุบาลปิดภาระตกอยู่กับผู้ปกครอง แต่ทางโรงเรียนอนุบาลไม่ต้องเปิดใช้สถานที่ทำให้ไม่ต้องเสียค่าน้ำ_ค่าไฟฟ้าเป็นเวลาหลายเดือน
แถวรังสิตธันญะมีโรงเรียนม่ปฎิบัตน่าทีครูม่สอนเรืองทำดี-ชั่ว กตันยูกตเวทีฯพูดจาสุภาพ&มารยาทไทฯแก่เยวชนโง่ๆๆยิ่งโง่ปัยอีก.ท่านศึกษาธิการฯลงตรวจสอบ&ถ้าครูทำผิดจิง ไล่ออกปิดสถานศึกษาฯจบมาไร้ประสิทธภาพฯ
1. อยากสอบถามเรื่องการเบิกค่าเครื่องแบบนักเรียนคะ ปีนี้จำกัดวันที่บิลด้วยหรือคะ โรงเรียนลูกระบุ สิ้นสุดบิลวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งทางโรงเรียนเพิ่งแจ้งเมื่อวันที่ 20 มิย. ว่า ปีนี้จะแจกชุดอะไรชุดอะไร ที่ยังไม่ซื้อให้ลูก เพราะกล้วซื้อมาชนกับชุดที่ทางโรงเรียนแจก จะสินค้าเปลืองกับผู้ปกครอง 2.การเบิกค่าเครื่องแบบ ปีนี้ทยอยแจกให้ผู้ปกครองหรือคะ เห็นทางโรงเรียนลูก แบ่งจ่าย
เห็นลูกแบกหนังสือไปเรียนแล้วเหนื่อยแทน นี่มันยุคไหนแล้ว ทำไมไม่เอาเนื้อหายัดเป็นเล่ม ๆ ทำไมต้องแยก 2 ถึง 3 เล่ม เรียนวันเดียวจบเหรอแบกไป 3 เล่ม นี่แค่วิชาเดียวนะ วัน ๆ เรียนกี่วิชา เรียนแต่ละเล่มไม่เกิน 10 หน้า ที่เหลือแบกไปเพื่อ? ช่วยแก้ปัญหานี้หน่อยเหอะลองไปถามเด็กดูว่าหนักไหม ความรู้อยู่ในสมองไม่ใช่เอาไว้แบกหาม จะทรมานเด็ก ๆ ไปถึงไหน
้เกิดอะไรขึ้นครับ..ทำไมถึงปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้..
ทำไมไม่แก้ไขบทเรียนประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องของประวัติศาสตร์ชาติไทยเสียทีครับปล่อยให้เด็กเรียนสิ่งผิดๆที่นักประวัติศาสตร์ชาติไทยเขียนไว้ผิดสอนไว้ผิดมานานแล้วนะครับยุคนี้มันเป็นยุคที่ปิดหูปิดตาใครไม่ได้แล้วนะครับอารยธรรมปราสาทหินโบราณทั้งหมดนั้นคนขอม(สยามประเทศ)เป็นคนสร้างเป็นศิลปะของสยามไม่ใช่ของเขมรครับเขมรไม่เคยมีประเทศไม่เคยมีกษัตริย์เป็นแต่ชนชั้นพลเมืองไม่ใช่ชนชั้นปกครองขอม(สยาม)เป็นกษัตริย์เป็นชนชั้นปกครองที่ปกครองเขมรที่เป็นคนสร้างอารยธรรมปราสาทหินเหล่านี้ไว้ทั้งหมดเขมรไม่มีประเทศไม่มีกษัตริย์จะมาสร้างอารยธรรมปราสาทหินเหล่านี้ได้ยังไงสร้างเพื่ออะไรเขิดชูใครเอาแรงงานที่ไหนแม้แต่ภาษาเขียนยังเอาภาษาขอมที่เป็นภาษาของคนสยามไปให้เลยแต่เอาไปใช้ได้ไม่หมดไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนต้นฉบับครับช่วยแก้ไขให้เด็กรุ่นหลังเรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องเพื่อความภาคภูมิใจในชาติตัวเองด้วยครับขอบคุณครับ
สอบถามครับ รรมีเก็บค่าบริการทำบุญ กับนักเรียนคนละ200บาท แบบนี้ก็มีด้วยเหรอครับ
กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดประชุมและประกาศลดค่าเทอมให้กับผู้ปกครอง เพราะค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเรียนออนไลน์ทางโรงเรียนก็ไม่เห็นช่วย แล้วทำไมผู้ปกครองต้องแบกภาระฝ่ายเดียว ในช่วงที่โควิดระบาด เงินเดือนลด งานหด ไม่มีงาน ในขณะที่ข้าราชการเงินเดือนไม่เคยลด แถมบางส่วนงานน้อยลงแต่ ได้เงินเต็มขั้น #พิจารณาในส่วนนี้ด้วยค่ะ
ฟังเสียงผู้ปกคริงหน่อยค่ะ รบกวนพิจารณาเปิดเทอมหน่อยค่ะ ทุกวันนี้ยังติดไม่ต่ำกว่า 2000 เลย เรียนออนไลน์ก็ได้ ทำไมต้องเปิดเทอม ไม่เข้าใจ กลัวเด็กๆๆ ไปโรงเรียนแล้วติด เพราะแถวบ้านโรงเรียนไม่เรียนออนไลน์ ทั้งๆๆ ที่เป็นพื้นทีสีแดง "ข่าวออกมาไม่เลื่อนเปิดเทอม" เพราะครูฉีดวัคซีนไปเกือบหมดแล้ว ครูฉีดแต่เด็กไม่ฉีด คิดได้ยังไง ผู้ปกครองเด็กบ้างคนยังไม่ฉีดเลยค่ะ ล่าสุดรร.แถวบ้าน มอบตัวเด็ก ม.1 ผู้ปกครองบางท่านไม่มีความรับผิดชอบให้กักตัวอยู่บ้าน ยังพาลูกไปมอบตัว ผลสุดท้ายผู้ปกคริงคนนั้นติดโควิท ตอนนี้โรงเรียนต้องปิด ลำบากครูต้องสอบกันจากที่บ้าน เนี่ยนะค่ะ ที่จะเปิดเทอม แทนที่จะให้เชื้อมันหมด ประชาชนฉีดวัคซีนก่อน ครูอ่ะไม่ติด แต่เด็กๆๆ ใส่แมสทั้งวันก็ไม่ไหว คิดอะไรกันเหนื่อยใจกับผู้นำและระบบความคิด ตัวเลขยังไม่ต่ำกว่า 2 พันแต่จะเปิดเทอม อาจจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ จากสถานศึกษาที่นี่ล่ะ ถ้าเด็กติดนะ ผู้ปกครองติดน่าจะเป็นคลัสเตอร์ที่ไวเลยที่เดียว
ตกลงจะเลื่อนเปิดเรียนไปก่อนหรือจะเอาครัชเตอร์ใหม่จากโรงเรียนครับ
ทำไม​ศธ.ให้แต่ละจังหวัดดูความเหมาะสมเรื่องการเปิดเรียนตอนนี้มันเป็นปัญหาระดับชาติแล้วไม่มีคำสั่งใดๆออกมาเลยประชาชนเขารออยู่นะครับเจ้่า..... นาย