กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เพจกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นโยบาย โครงการ กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวง
(564)

เปิดเหมือนปกติ

Happy Children's Dayสุขสันต์วันเด็กปีนี้ จาก รมว.ศธ.
09/01/2021

Happy Children's Day
สุขสันต์วันเด็กปีนี้ จาก รมว.ศธ.

สุขสันต์วันเด็กครับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบ O-NET ให้ผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับ เข้ารับการทดส...
08/01/2021
ศธ.360 องศา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบ O-NET ให้ผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับ เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
https://moe360.blog/2021/01/08/o-net-2564/

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบ O-NET ให้ผู้เรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถานศึกษาในกำกับ เข้ารับการทดสอบ O-NET ตามความสมัครใจ โดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

https://moe360.blog/2021/01/08/o-net-2564/

08/01/2021
ศธ.360 องศา

"อัมพร พินะสา" เลขาธิการ กพฐ. พูดถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปี 2564 ที่ยังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แม้โรงเรียนจะปิด แต่นักเรียนจะต้องไม่หยุดการเรียน ด้วย 5 รูปแบบการเรียน เลือกได้ตามความจำเป็นและพื้นฐาน และนับชั่วโมงเรียนได้

"อัมพร พินะสา" เลขาธิการ กพฐ. พูดถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปี 2564 ที่ยังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แม้โรงเรียนจะปิด แต่นักเรียนจะต้องไม่หยุดการเรียน ด้วย 5 รูปแบบการเรียน เลือกได้ตามความจำเป็นและพื้นฐาน และนับชั่วโมงเรียนได้

08/01/2021
ครูพี่โอ๊ะ ส่งกำลังใจถึง กศน.อำเภอยะหา หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กำชับ กศน.ดูแลนักศึกษา-ประชาชน แนะการ์ดอย่าตกเข้มมาตร...
07/01/2021

ครูพี่โอ๊ะ ส่งกำลังใจถึง กศน.อำเภอยะหา หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กำชับ กศน.ดูแลนักศึกษา-ประชาชน แนะการ์ดอย่าตกเข้มมาตรการควบคุมโรคโควิด-19
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ในช่วง 2-3 วันนี้ ในเบื้องต้นได้รับข้อมูลสถานศึกษาและหน่วยงานในกำกับได้รับผลกระทบแล้ว 1 แห่ง คือ กศน.อำเภอยะหา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยได้รับความเสียหายจากการที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำได้ไหลบ่าอย่างแรงเข้าท่วมบริเวณด้านหน้าสำนักงานจนถึงด้านหลังกว่า 1 เมตร และไหลเข้าภายในอาคารสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินราชการบางส่วนที่ไม่สามารถยกหนีน้ำได้ทัน ด้วยความห่วงใยจึงกำชับให้นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ดูแลพี่น้อง กศน.ทุกคน โดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
“เมื่อได้รับทราบรายงาน ก็ได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยไปให้กับพี่น้อง กศน.ทุกคน และกำชับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยหรือผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจจะตามมา พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นหลัก พร้อมขอชื่นชมนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือในสถานการณ์เร่งด่วน อาทิ พายเรือ ขนย้ายของ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าอย่าละเลยการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การ์ดอย่าตก เพื่อดูแลป้องกันคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วย ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น คงจะมีประเมินให้เกิดความชัดเจนภายหลังน้ำลด เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป
ในส่วนของสถานการณ์ความเสียหายในภาพรวมอำเภอยะหา (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธร แม่หวาด) ทราบว่าได้รับความเสียหายต้นไม้ล้ม ดินสไลด์ และน้ำท่วมผิวถนนหลายสาย จนทำให้ถนนบางสายรถไม่สามารถสัญจรได้ จึงขอฝากความห่วงใยถึงประชาชนชาวอำเภอยะหา ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และระมัดระวังอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำหรือภยันตรายต่าง ๆ ด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ครูพี่โอ๊ะ ส่งกำลังใจถึง กศน.อำเภอยะหา หลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กำชับ กศน.ดูแลนักศึกษา-ประชาชน แนะการ์ดอย่าตกเข้มมาตรการควบคุมโรคโควิด-19

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ในช่วง 2-3 วันนี้ ในเบื้องต้นได้รับข้อมูลสถานศึกษาและหน่วยงานในกำกับได้รับผลกระทบแล้ว 1 แห่ง คือ กศน.อำเภอยะหา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา โดยได้รับความเสียหายจากการที่ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำได้ไหลบ่าอย่างแรงเข้าท่วมบริเวณด้านหน้าสำนักงานจนถึงด้านหลังกว่า 1 เมตร และไหลเข้าภายในอาคารสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินราชการบางส่วนที่ไม่สามารถยกหนีน้ำได้ทัน ด้วยความห่วงใยจึงกำชับให้นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ดูแลพี่น้อง กศน.ทุกคน โดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก

“เมื่อได้รับทราบรายงาน ก็ได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยไปให้กับพี่น้อง กศน.ทุกคน และกำชับให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ เพื่อประเมินสถานการณ์สำหรับการเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยหรือผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจจะตามมา พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ยึดถือความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรเป็นหลัก พร้อมขอชื่นชมนักศึกษาที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือในสถานการณ์เร่งด่วน อาทิ พายเรือ ขนย้ายของ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าอย่าละเลยการปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การ์ดอย่าตก เพื่อดูแลป้องกันคนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วย ในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้น คงจะมีประเมินให้เกิดความชัดเจนภายหลังน้ำลด เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

ในส่วนของสถานการณ์ความเสียหายในภาพรวมอำเภอยะหา (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธร แม่หวาด) ทราบว่าได้รับความเสียหายต้นไม้ล้ม ดินสไลด์ และน้ำท่วมผิวถนนหลายสาย จนทำให้ถนนบางสายรถไม่สามารถสัญจรได้ จึงขอฝากความห่วงใยถึงประชาชนชาวอำเภอยะหา ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และระมัดระวังอุบัติเหตุจากการพลัดตกน้ำหรือภยันตรายต่าง ๆ ด้วย” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณภาพและข้อมูล สำนักงาน กศน.ยะลา
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
6/1/2564

ครูโอ๊ะ เผยความก้าวหน้า กศน.ร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ เตรียมหลักสูตรอบรมออนไลน์ครู กศน. รุ่น 2-3 เพิ่มกว่าพันคนh...
07/01/2021

ครูโอ๊ะ เผยความก้าวหน้า กศน.ร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ เตรียมหลักสูตรอบรมออนไลน์ครู กศน. รุ่น 2-3 เพิ่มกว่าพันคน
https://moe360.blog/2021/01/07/ครูโอ๊ะ-เผยความก้าวหน้า/

ครูโอ๊ะ เผยความก้าวหน้า กศน.ร่วมสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ เตรียมหลักสูตรอบรมออนไลน์ครู กศน. รุ่น 2-3 เพิ่มกว่าพันคน

https://moe360.blog/2021/01/07/ครูโอ๊ะ-เผยความก้าวหน้า/

06/01/2021
ศธ.360 องศา

ปลัด ศธ."สุภัทร จำปาทอง" อวยพรปีใหม่ชาวกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเปิดเผยแนวทางการทำงานยุค New Normal ในปี 2564
ปีที่เราทุกคนจะต้องปรับตัวไปพร้อมๆ กัน หลายเรื่องที่ ศธ.ทำอยู่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณครู นักเรียน และประชาชน
ส่วนข้อกังวลเรื่องจำนวนชั้นเรียนและชั่วโมงเรียน ที่ต้องดีเลย์ไป ก็ต้องปรับเวลา ตารางเรียน และวิธีวัดผล ไปพร้อมกัน

ปลัด ศธ."สุภัทร จำปาทอง" อวยพรปีใหม่ชาวกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเปิดเผยแนวทางการทำงานยุค New Normal ในปี 2564

ปีที่เราทุกคนจะต้องปรับตัวไปพร้อมๆ กัน หลายเรื่องที่ ศธ.ทำอยู่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณครู นักเรียน และประชาชน

ส่วนข้อกังวลเรื่องจำนวนชั้นเรียนและชั่วโมงเรียน ที่ต้องดีเลย์ไป ก็ต้องปรับเวลา ตารางเรียน และวิธีวัดผล ไปพร้อมกัน

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง1 อนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีก...
06/01/2021

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง
1 อนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-5/
2 เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก
https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-5/
3 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย
https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-4/

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 3 เรื่อง

1 อนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ)
https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-5/

2 เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก
https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-5/

3 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย
https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-4/

"คติธรรม" ของสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้ง "สารนายกรัฐมนตรี" และ "สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ...
05/01/2021

"คติธรรม" ของสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้ง "สารนายกรัฐมนตรี" และ "สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 และพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ “สู้ไปด้วยกัน”
ทั้งนี้ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีนี้ ยังคงเลื่อนการจัดงานออกไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

"คติธรรม" ของสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้ง "สารนายกรัฐมนตรี" และ "สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 และพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ “สู้ไปด้วยกัน”

ทั้งนี้ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีนี้ ยังคงเลื่อนการจัดงานออกไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย และศึกษาธิการภาค 2 รายhttps://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-res...
05/01/2021

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย และศึกษาธิการภาค 2 ราย
https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-4/

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย และศึกษาธิการภาค 2 ราย

https://moe360.blog/2021/01/05/cabinet-resolution-4/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 กำหนด 16 วันพิธีสำคั...
05/01/2021

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 กำหนด 16 วันพิธีสำคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา
https://moe360.blog/2021/01/05/raise-national-flag/

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 กำหนด 16 วันพิธีสำคัญ ให้ชักและประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา

https://moe360.blog/2021/01/05/raise-national-flag/

04/01/2021
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

เปิดศักราชใหม่ร่วมพูดคุยกับ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับแนวนโยบายการศึกษาที่สำคัญที่พร้อมจะขับเคลื่อนในปี 2564 แบบ New Normal

#Liveจันทรเกษม

เปิดศักราชใหม่ร่วมพูดคุยกับ #ครูกัลยา ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กับแนวนโยบายการศึกษาที่สำคัญที่พร้อมจะขับเคลื่อนในปี 2564 แบบ New Normal

ดำเนินรายการโดย คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกประจำรมช.กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

@FB คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
@FB ศธ.360 องศา

#ครูกัลยา
#คุณหญิงโค้ดดิ้ง

'คุณหญิงโค้ดดิ้ง' ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding แห่งชาติ วางแนวทางขับเคลื่อนโค้ดด...
04/01/2021

'คุณหญิงโค้ดดิ้ง' ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding แห่งชาติ วางแนวทางขับเคลื่อนโค้ดดิ้งเพื่อประชาชน Coding for All
https://moe360.blog/2021/01/04/coding-for-all/

'คุณหญิงโค้ดดิ้ง' ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายส่งเสริมการเรียน Coding แห่งชาติ วางแนวทางขับเคลื่อนโค้ดดิ้งเพื่อประชาชน Coding for All

https://moe360.blog/2021/01/04/coding-for-all/

(1 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักร...
04/01/2021

(1 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
https://moe360.blog/2021/01/01/happy-new-year-2564-2/

(1 มกราคม 2564) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

https://moe360.blog/2021/01/01/happy-new-year-2564-2/

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่...
04/01/2021

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564
https://moe360.blog/2021/01/01/royal-instructions/

ในหลวง ร.10 พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564

https://moe360.blog/2021/01/01/royal-instructions/

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจด...
04/01/2021

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 ความว่า "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรม ประจำชาติ"
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25983/

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564 โด...
03/01/2021

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด
https://moe360.blog/2021/01/03/work-from-home-2/

ศธ.ปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด/ในกำกับ 'Work from Home' ในเขตจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ตั้งแต่ 4-17 ม.ค.2564 โดยให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ไม่เกิน 25% ของบุคลากรทั้งหมด

(ส่วนสถานศึกษา ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564)

https://moe360.blog/2021/01/03/work-from-home-2/

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ...
02/01/2021

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด
https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ 28 จังหวัด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ 4-31 ม.ค.2564 โดยจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ ศธ.กำหนด

https://moe360.blog/2021/01/02/closed-special-reason/

31/12/2020
สวัสดีปีใหม่ 2564 จากครูตั้น
31/12/2020

สวัสดีปีใหม่ 2564 จากครูตั้น

สวัสดีปีใหม่ 2564 ครับ

ปลัด ศธ. ตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการhttps://moe360.blog/2020/12/30...
30/12/2020

ปลัด ศธ. ตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
https://moe360.blog/2020/12/30/inspector-general-moe/

ปลัด ศธ. ตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และมอบหมายผู้รับผิดชอบเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
https://moe360.blog/2020/12/30/inspector-general-moe/

ขอแสดงความยินดีกับ #ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 9 ท่าน 9 สาขาวิชาที่สอน คือประถมศึกษา/วิทยาศาสตร์/สุขศึ...
30/12/2020

ขอแสดงความยินดีกับ #ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 9 ท่าน 9 สาขาวิชาที่สอน คือ
ประถมศึกษา/วิทยาศาสตร์/สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)/ภาษาไทย/การศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม/อาชีวศึกษา
1) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางหทัยรัตน์ หิ่มเก่า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวจีรวรรณ์ ปันผา ครูโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จังหวัดพิษณุโลก
4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นางวรอัญญู ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร
5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล ครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดีเด่น ได้แก่ นายโสภณ บุญเรืองรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี
7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
8) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นางสาววรันทร มะณี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
9) ครูผู้สอนกลุ่มอาชีวศึกษา ได้แก่ นายภูมิพัฒน์ วรพิพัฒน์พงศ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25784/

ขอแสดงความยินดีกับ #ครูผู้สอนดีเด่นของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 9 ท่าน 9 สาขาวิชาที่สอน คือ

ประถมศึกษา/วิทยาศาสตร์/สุขศึกษาและพลศึกษา/ศิลปะ/การงานอาชีพและเทคโนโลยี/ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)/ภาษาไทย/การศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม/อาชีวศึกษา

1) ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม ครูโรงเรียนบ้านท่าข้าม จังหวัดเชียงใหม่
2) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางหทัยรัตน์ หิ่มเก่า ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ประชาธิปถัมภ์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวจีรวรรณ์ ปันผา ครูโรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จังหวัดพิษณุโลก
4) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นางวรอัญญู ณรงค์เดชา ครูโรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยนเรศวร
5) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล ครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดีเด่น ได้แก่ นายโสภณ บุญเรืองรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง จังหวัดกาญจนบุรี
7) ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์ ศิริวิศาลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
8) ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษเรียนร่วมดีเด่น ได้แก่ นางสาววรันทร มะณี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่
9) ครูผู้สอนกลุ่มอาชีวศึกษา ได้แก่ นายภูมิพัฒน์ วรพิพัฒน์พงศ์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25784/

(29 ธันวาคม 2563) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนา...
30/12/2020

(29 ธันวาคม 2563) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง
1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต่อการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ
2. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
https://moe360.blog/2020/12/30/cabinet-resolution-3/

(29 ธันวาคม 2563) สรุปมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 2 เรื่อง

1. เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต่อการพัฒนาประเทศ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ
2. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

https://moe360.blog/2020/12/30/cabinet-resolution-3/

รมว.ศธ.เผยมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ
30/12/2020

รมว.ศธ.เผยมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้จากในที่ประชุม ครม. ได้มีการอนุมัติร่างแผนพัฒนาและผลิตบุคลากรตามสายงานอาชีพที่เป็นเป้าหมายหลักตามที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอในกรอบงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อให้พัฒนาการเรียนการสอนใน 7 สาขาอาชีพหลักที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาที่วางเอาไว้ตั้งแต่ปี 2562-2565 แต่ได้มีการปรับแผนให้คำนึงถึงความต้องการของตลาดปัจจุบันและปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบุคลากร นอกจากนี้ในที่ประชุมท่านนายกฯ ก็ได้กำชับให้ดูการวางแนวทางของ EEC รวมถึงประสานงานกับ BOI ว่าได้มีการอนุมัติการลงทุนในด้านไหนไปบ้าง เพื่อเราวางแผนกำลังคนให้มีความกระชับมากขึ้น ซึ่งการลงทุนในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนครั้งนี้ก็ควรจะผสมผสานกันไประหว่างเรื่องของวิชาการกับทักษะอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการปรับเปลี่ยนหลักสูตรต่างๆ จะต้องนำแนวคิดของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เข้ามาใช้ด้วย การขับเคลื่อนครั้งนี้จะยกระดับการศึกษาของเรา โดยเฉพาะอาชีวะให้แข็งแกร่งขึ้นและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามเป้าหมายของตลาดตามที่กระทรวงศึกษาธิการวางเอาไว้โดยมีอาชีวะเป็นฟันเฟืองหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเต็มกำลัง โดยในอนาคตจะต้องมีการวางแผนความเข้มข้นในสาขาวิชาอื่นๆ​ เพิ่มเติมครับ

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 8 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563ดูรายละเอียดประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ได้ที่เ...
29/12/2020

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 8 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563
ดูรายละเอียดประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25781/

คุรุสภาประกาศผลการคัดเลือก 8 ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563
ดูรายละเอียดประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา
https://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/12/25781/

ที่อยู่

กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022819264

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงศึกษาธิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงศึกษาธิการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมขอฝากด้วยนะครับ สถาบันเก่าผมเองครับ https://www.facebook.com/1776739912554133/posts/2993313960896716/
ให้ครูสอนออนไลย์ ทำไม่มีนโยบายช่วยครูในเรื่องการซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ ในราคาที่ถูกลงบ้าง เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูต้องลงทุนเองค่ะ ก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะ
อยากให้ทำโปรเจค ฟรี อินเตอร์เนท Unlimited สำหรับครูและนักเรียนที่ต้องเรียนและสอนออนไลน์ ขอบคุณมากค่ะ นักเรียนหลานคนมีปัญหาเรื่องความเร็วอินเตอร์เนท และไม่มีเงินในการจ่ายค่าอินเตอร์เนทที่เพิ่มมากขึ้น
นายกฯยืนยัน'ไม่ใช่ล็อกดาวน์' สั่งฝ่ายศก.ดูมาตรการช่วยปชช. https://thekey.news/news/general/9578/
ให้นักเรียนเรียนอยู่บ้าน ค่าเทอม ควรจะลดบ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ โรงเรียนก็ไม่ได้เสีย ลดค่าเทอม เพื่อผู้ปกครอง บ้างก็ดีนะค่ะ
ปิดโรงเรียนแล้วเด็กเคยได้กินที่โรงเรียนปิดแล้วเขาจะกินอะไร อย่าภูมิใจที่ปิดคิดหน่อยครับเด็กจะเอาไรกินกันเป็นถึง รมต อย่าคิดได้แค่นี้
สวัสดีค่ะ โควิดรอบนี้ทางกระทรวงมีนโยบายจะให้ออกอากาศช่อง dltv ผ่านทางดิจิทัลทีวี อีกมั้ยคะ ตอนนี้ลูกชายหยุดเรียนมาเข้าสัปดาห์ที่2 แล้ว ยังไม่ได้เรียนเลยค่ะ เพราะที่บ้านไม่สะดวกให้เค้าเรียนทางอินเทอร์เนท แล้วก็ ku band ค่ะ ขอให้ช่วยรับเรื่องไว้พิจารณาด้วยนะคะ เชื่อว่ายังมีอีกหลายบ้านที่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ไม่รู้จะบอกใครค่ะ นี้กว่าดิฉันจะรู้ว่าต้องติดต่อใครก็คุยมา 4 รอบแล้วค่ะ คุยผ่านเฟซบุ๊คแชท dltv แล้วมีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาบอกให้โทรไปกสทช โทรไปกสทช กสทชเบอร์แรกบอกให้โทรไป 1399 โทรไป 1399 บอกว่าต้องขึ้นกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ถ้าไม่มีนโยบายนำกลับมาออกอากาศทางดิจิทัลทีวีอีกครั้ง ก็คงปล่อยให้เค้าเล่นดูการ์ตูนต่อไป ทำอะไรไม่ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ น.ส.ฐิติมา มณีกุล ผู้ปกครอง ด.ช. ธันวา บุญบางยาง นักเรียนชั้นป. 1 รร.บ้านดงเกตุ อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร 0909737973
ขอร้องได้ไหมคะการที่ เด็กนักเรียนทำผิดแค่นิดเดียว แล้วเอาไม้มาตีหรือตะคอกใส่ เลย..มันคงไม่มีกฎแบบนี้ใช่ไหมคะ ข้อร้องเถอะคะพอทีเถอะคะนึกถึง ใจเด็กนักเรียนหน่อยคะว่าจะคิดยังไง ในใจจะคิดว่าทำแค่นี้ก็ผิดเหรอ ขอร้องคะหยุดได้หยุดนะคะ
ยอดรวมติดเชื้อ "โควิด-19" เชื่อมโยง "สมุทรสาคร"
งานนี้จะถามใครได้ค่ะ ข่าวไม่ทั่วถึงทำป้องกันดี แต่เด็กจะวุ่นวายๆๆ ที่ปล่อยละอองน้ำก้อยังกับฝนตก
เดี๋ยวนี้ยังมีเรียนฟรีไหมครับ
ใครต้องรับผิดชอบครับ???