Clicky

King Mongkut's University of Technology North Bangkok

King Mongkut's University of Technology North Bangkok เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

เปิดเหมือนปกติ

🟠 19 กุมภาพันธ์ 2565 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย" 🌹 ขอเชิญน...
19/02/2022

🟠 19 กุมภาพันธ์ 2565 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย"
🌹 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มจพ. ร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ผู้ซึ่งก่อตั้งมหาวิทยาลัยออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://together.kmutnb.ac.th/

อธิการบดี มจพ. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ประจําปี 2564
18/02/2022

อธิการบดี มจพ. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ประจําปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
18/02/2022
รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม
18/02/2022
ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม

ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม

ขอแสดงความยินดีกับนายรณศักดิ์ โมมิน ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม
18/02/2022
นายรณศักดิ์ โมมิน ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม

ขอแสดงความยินดีกับนายรณศักดิ์ โมมิน ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม

นายรณศักดิ์ โมมิน ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
18/02/2022
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
18/02/2022
ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับนายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
18/02/2022
นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับนายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมิช บัตรเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18/02/2022
ดร.สมิช บัตรเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเท

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมิช บัตรเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สมิช บัตรเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
18/02/2022
รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
18/02/2022
นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ขอแสดงความยินดีกับนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 48 บุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
17/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 48 บุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 160นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสต...
17/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 160
นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

17/02/2022

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

🟠 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มจพ. ร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ผู้ซึ่งก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน...
17/02/2022

🟠 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มจพ. ร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ผู้ซึ่งก่อตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย"
🌹ร่วมรำลึกออนไลน์ได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/

พิธีรำลึกทวาปูชนียาจารย์ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565 "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย" วัน...
17/02/2022
พิธีรำลึกทวาปูชนียาจารย์ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565

พิธีรำลึกทวาปูชนียาจารย์ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565 "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานหน้าอาคาร TGGS

รำลึกทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stutzle ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศว.....

ถ่ายทอดสดพิธีทำบุญ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565 "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย" วันที่ 17...
17/02/2022
พิธีทำบุญ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565

ถ่ายทอดสดพิธีทำบุญ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565 "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ มจพ.

KMUTNB has been ranked 7th in the TOP10 public university students pursue for higher education study in 2021
15/02/2022
KMUTNB has been ranked 7th in the TOP 10 Public University Students pursue for higher education study in 2021

KMUTNB has been ranked 7th in the TOP10 public university students pursue for higher education study in 2021

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok has been ranked 7th in the top 10 universities ranking in Thailand in the most popular universities that students pursue in the year of 2021 by the Thailand Education Ranking (TER) survey of the students, parents, and people across the country....

📍ขอเชิญร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตก...
15/02/2022

📍ขอเชิญร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในรูปแบบ ONLINE ผ่านทางเว็บไซต์ https://together.kmutnb.ac.th/
🔶 ติดตามถ่ายทอดสดกิจกรรมได้ที่
✅ พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 08.00 น. https://youtu.be/Y69Vl8N_tz0
✅ พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์และพิธีรับมอบรถยนต์ เวลา 09.30 น. https://youtu.be/aNokxf_ZslY

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 159นักศึกษาสังกัดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโ...
15/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 159
นักศึกษาสังกัดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

https://www.naewna.com/relation/635456
15/02/2022
คณะครุฯ มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ

https://www.naewna.com/relation/635456

คณะครุฯ มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 158 นักศึกษาสังกัด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะพัฒนาธุรกิ...
14/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 158
นักศึกษาสังกัด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุ
14/02/2022
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสา....

12/02/2022
Open House

Open House คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 157นักศึกษาสังกัด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ติดเชื้อไวรัส...
11/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 157
นักศึกษาสังกัด คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

11/02/2022
FITM OPENHOUSE online 2022

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมงาน "เทคโนโลยีก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน...
11/02/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมงาน "เทคโนโลยีก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า (KMUTNB Open House 2022)" เปิดบ้าน เยี่ยมชมคณะต่างๆ ผ่านไลฟ์ระหว่างวันที่วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565
🌐 ติดตามกำหนดการเปิดบ้าน มจพ. ได้ที่ https://openhouse.kmutnb.ac.th/

11/02/2022
Open House

Open House คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 156 นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโ...
10/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 156
นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 155นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรน...
09/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 155
นักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมงาน "เทคโนโลยีก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน...
09/02/2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองร่วมงาน "เทคโนโลยีก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า (KMUTNB Open House 2022)" เปิดบ้าน เยี่ยมชมคณะต่างๆ ผ่านไลฟ์ระหว่างวันที่วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565
🌐 ติดตามกำหนดการเปิดบ้าน มจพ. ได้ที่ https://openhouse.kmutnb.ac.th/

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 47 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี คณ...
08/02/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 47 บุคลากรสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักงานอธิการบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ที่อยู่

1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000

เว็บไซต์

www.kmutnb.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ King Mongkut's University of Technology North Bangkokผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) | King Mongkut's University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

อัตลักษณ์


 • บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น

 • Graduates with Creativity & Workability
 • เอกลักษณ์

  ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  🟠 19 กุมภาพันธ์ 2565 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ "63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย" 🌹 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า มจพ. ร่วมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ผู้ซึ่งก่อตั้งมหาวิทยาลัยออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://together.kmutnb.ac.th/
  อธิการบดี มจพ. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) ประจําปี 2564
  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ยุทธ ปณิธานวงศ์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม
  ขอแสดงความยินดีกับนายรณศักดิ์ โมมิน ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริการสังคม
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิศักดิ์ จุลวัลลิภะ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
  ขอแสดงความยินดีกับนายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาธุรกิจภาคเอกชน
  ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมิช บัตรเจริญ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
  ขอแสดงความยินดีกับนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ศิษย์เก่าดีเด่น มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2564 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 48 บุคลากรสังกัดคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)