ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน

ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเหมือนปกติ

23/11/2021
ขอเชิญร่วมงาน #วันดินโลก ปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564

กรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญร่วมงาน #วันดินโลก ปี 2564 ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2564
https://youtu.be/vMdLuFNTnS0
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
“พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”
We invite you to join us celebrate the World Soil Day 2021 event, which is held under the topic of ‘Halt soil salinization, boost soil productivity’ between 2nd – 5th of December 2021 at the Roi Et Land Development Station, Roi Et Province.
#วันดินโลก #worldsoilday
#กรมพัฒนาที่ดิน #ทุ่งกุลาร้องไห้

22/11/2021

📢📢 พิธีแถลงข่าวการจัดงาน "วันดินโลก 2564"

📣แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน📥เรื่อง รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษากา...
18/11/2021

📣แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
📌สาระสังเขป : ศึกษาสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพทรัพยากรดินสำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่
👍อ่านฉบับเต็ม ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib9849f/bib9849f.html
ที่มา : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559

📣แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง รายงานการสำรวจดินและสภาพการใช้ที่ดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
📌สาระสังเขป : ศึกษาสำรวจและวิเคราะห์พื้นที่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพทรัพยากรดินสำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่
👍อ่านฉบับเต็ม ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib9849f/bib9849f.html
ที่มา : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2559

📌แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน📥เรื่อง วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม      เ...
16/11/2021

📌แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม
เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการดิน เนื้อหาภายในเล่มรวบรวมผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน การพัฒนาทรัพยากรดิน การชะล้างพังทลายของดิน และภาพกิจกรรม

👉อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib10351f/bib10351f.html
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2562

📌แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง วันดินโลก 5 ธันวาคม ดินเพื่อมนุษยธรรม
เป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 เพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการดิน เนื้อหาภายในเล่มรวบรวมผลการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน การพัฒนาทรัพยากรดิน การชะล้างพังทลายของดิน และภาพกิจกรรม

👉อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib10351f/bib10351f.html
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2562

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน "อยู่ที่สูงเราต้องปรับ" เปาวลี เผยเคล็ดลับ ปรับพื้นที่การเกษตรให้เหมาะกับที่สูง ปรับตามนี้ ชีวีมีสุข...
11/11/2021
ดินดีชีวีมั่นคง ตอน อยู่ที่สูงเราต้องปรับ I เปาวลี เผยเคล็ดลับ ปรับพื้นที่การเกษตรให้เหม

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน "อยู่ที่สูงเราต้องปรับ" เปาวลี เผยเคล็ดลับ ปรับพื้นที่การเกษตรให้เหมาะกับที่สูง ปรับตามนี้ ชีวีมีสุข

🎬 รับชมคลิปที่ YouTube : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

https://www.youtube.com/watch?v=oIwwetzyIoU

ดินดีชีวีมั่นคง ตอน อยู่ที่สูงเราต้องปรับ โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกร....

#ทุ่งกุลาร้องไห้ จากดินแดนแสนแห้งแล้ง มาเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นยอดของไทย กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปบริหารจัดการดินและน้ำ...
10/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภาคภูมิ (วันดินโลก 5 ธันวา

#ทุ่งกุลาร้องไห้ จากดินแดนแสนแห้งแล้ง มาเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิชั้นยอดของไทย
กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปบริหารจัดการดินและน้ำ พลิกฟื้นเป็นพื้นที่เขียวชอุ่ม ดินมีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโลกออกมาได้ ไปหาคำตอบได้ที่ ...
งานวันดินโลก 2564
“Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”
ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
#กรมพัฒนาที่ดิน #วันดินโลก #worldsoilday #ทุ่งกุลาร้องไห้
https://www.youtube.com/watch?v=qqUyG2LpCmU

#ThungKulaRonghai - from the marginal land with salinity and extremely drought to the significant land to produce the world-class quality Khao Hom Mali.

Land Development Department has developed soil and water management practices to improve soil quality for the well-known aromatic jasmine rice production in Thung Kula Rong Hai. If you wonder how farmers can produce the most delicious jasmine rice, this is a wonderful occasion for you to find the secret.

Please join us at World Soil Day 2021 event ‘Halt soil salinization, boost soil productivity’ between 2-5 December 2021 at the Roi Et Land Development Station, Roi Et Province.

#LandDevelopmentDepartment #LDD #วันดินโลก #worldsoilday #ThungKulaRonghai

กรมพัฒนาที่ดิน - 50 ปี แห่งทุ่งกุลาร้องไห้ จากวันวานสู่วันแห่งความภาคภูมิ (วันดินโลก 5 ธันวาคม)EngSubความสำเร็จใน....

📌หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2020ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่  :  http://webapp.ldd.go.th/book/worldsoi...
08/11/2021

📌หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2020
ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://webapp.ldd.go.th/book/worldsoilday/2020/WSD2020.html

#กรมพัฒนาที่ดิน #วันดินโลก #worldsoilday #ทุ่งกุลาร้องไห้

📌หนังสือที่ระลึกเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2020
ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://webapp.ldd.go.th/book/worldsoilday/2020/WSD2020.html

#กรมพัฒนาที่ดิน #วันดินโลก #worldsoilday #ทุ่งกุลาร้องไห้

📣📣วันดินโลก ปี 2564 ภายใต้หัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิ...
05/11/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564

📣📣วันดินโลก ปี 2564
ภายใต้หัวข้อ Halt soil salinization, boost soil productivity
: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร
ระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2564
ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
https://www.youtube.com/watch?v=yspJVzZHXqk

กรมพัฒนาที่ดิน - การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2564รายการคนไทยหัวใจเกษตร ออกอากาศ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (Talk)#กรมพัฒน.....

🤩👍👍มิติใหม่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน LDD E-Library ----------------------📣📣LDD E-Library ให้บริการอ่านหนั...
01/11/2021

🤩👍👍มิติใหม่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน LDD E-Library
----------------------
📣📣LDD E-Library ให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ Flip book เปิดหน้าหนังสือดิจิทัลเสมือนเปิดหน้าหนังสือจริง ผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
เพียงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
👉ที่ http://e-library.ldd.go.th พบกับหนังสือวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินมากมาย เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำรวจวิเคราะห์วางแผนการใช้ที่ดิน

📥สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 02 562 5100 ต่อ 1274
E-Mail : [email protected]

🤩👍👍มิติใหม่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน LDD E-Library
----------------------
📣📣LDD E-Library ให้บริการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาที่ดิน ในรูปแบบ Flip book เปิดหน้าหนังสือดิจิทัลเสมือนเปิดหน้าหนังสือจริง ผู้ใช้บริการสามารถอ่านหนังสือได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
เพียงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
👉ที่ http://e-library.ldd.go.th พบกับหนังสือวิชาการด้านการพัฒนาที่ดินมากมาย เช่น การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำรวจวิเคราะห์วางแผนการใช้ที่ดิน

📥สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 02 562 5100 ต่อ 1274
E-Mail : [email protected]

📣📣ดูรายละเอียด กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งดิน เดิน – วิ่ง วันดินโลก 2021👉👉ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/trailwalking/index.asp...
29/10/2021

📣📣ดูรายละเอียด กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งดิน เดิน – วิ่ง วันดินโลก 2021
👉👉ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/trailwalking/index.aspx

📣📣ดูรายละเอียด กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งดิน เดิน – วิ่ง วันดินโลก 2021
👉👉ได้ที่ http://webapp.ldd.go.th/trailwalking/index.aspx

📌แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่น่าสนใจอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน📥เรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาที่...
26/10/2021

📌แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่น่าสนใจอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน OVERVIEW OF TECHNOLOGIES AND APPROACHES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

📣สาระสังเขป : รวบรวมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนจากทั่วทุกภาคของประเทศ เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เทคโนโลยีของโครงการพระราชดำริ และเกษตรกรหรือหมอดินอาสา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตาม ฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib10350f/bib10350f.html
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2564

📌แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่น่าสนใจอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน OVERVIEW OF TECHNOLOGIES AND APPROACHES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

📣สาระสังเขป : รวบรวมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนจากทั่วทุกภาคของประเทศ เทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน เทคโนโลยีของโครงการพระราชดำริ และเกษตรกรหรือหมอดินอาสา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง และขยายผลในพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตาม ฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib10350f/bib10350f.html
ที่มา : กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2564

📣📣นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน------------------...
25/10/2021

📣📣นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน
---------------------------------------
วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในงาน สำหรับห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ภายในห้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องควบคุมระบบ และส่วนห้องบันทึกเสียงดิจิทัล เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม สามารถมาใช้บริการบันทึกเสียงทุกประเภท ซึ่งรองรับการจัดทำคลิปวิดีโอ สื่อประชาสัมพันธ์ บันทึกเสียงสำหรับจัดทำสปอตโฆษณา หรือ ตัดต่อคลิปวิดีโอ สำหรับเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube Facebook เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้านการพัฒนาที่ดิน เผยแพร่ผลงานการปฏิบัติงานตามนโยบายภารกิจของกรม รวมถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่เกษตรกรและประชาชน ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ช่องทางโซเชียลมีเดียและช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ สำหรับห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ ณ ชั้น 5 อาคาร 1 ด้านพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ หน่วยงานต่างๆ ภายในกรม ติดต่อขอใช้บริการห้อง ผ่าน “ระบบจองห้องประชุม” ใน intranet.ldd.go.th ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถและอุปกรณ์ที่ครบครันสำหรับให้บริการ

ที่มา : https://ldd.go.th/newsm/?cd=1875

12/10/2021
📣📣แนะนำ e-Book จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน🤩🤩เรื่อง คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน (QUALITATIVE LAND EVUATION...
10/09/2021

📣📣แนะนำ e-Book จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
🤩🤩เรื่อง คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน (QUALITATIVE LAND EVUATIONG) สำหรับพืชเศรษฐกิจ

📌สาระสังเขป : เป็นคู่มือสำหรับนักวางแผนหรือนักวิชาการ ในการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ทราบถึงศักยภาพของหน่วยทรัพยากรที่ดินต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย พืชเดี่ยว พืชผสม ในระดับจัดการแตกต่างกัน
📥อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib2096f/bib2096f.html
ที่มา : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2539

📣📣แนะนำ e-Book จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
🤩🤩เรื่อง คู่มือการประเมินคุณภาพที่ดิน (QUALITATIVE LAND EVUATIONG) สำหรับพืชเศรษฐกิจ

📌สาระสังเขป : เป็นคู่มือสำหรับนักวางแผนหรือนักวิชาการ ในการประเมินคุณภาพที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ทราบถึงศักยภาพของหน่วยทรัพยากรที่ดินต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย พืชเดี่ยว พืชผสม ในระดับจัดการแตกต่างกัน
📥อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib2096f/bib2096f.html
ที่มา : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2539

📣แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน📥เรื่อง คู่มือการสำรวจดิน โดย ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา สำน...
07/09/2021

📣แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง คู่มือการสำรวจดิน โดย ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

🤩สาระสังเขป : คู่มือการสำรวจดิน เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการสำรวจจำแนกดิน การตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตดินและหน่วยแผนที่ดิน การจัดทำแผนที่ดินและกระบวนการสำรวจดิน
👉ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib3843f/bib3843f.html
📌ที่มา : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2550

📣แนะนำ e-Book น่าอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง คู่มือการสำรวจดิน โดย ภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

🤩สาระสังเขป : คู่มือการสำรวจดิน เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการสำรวจจำแนกดิน การตรวจสอบความถูกต้องของขอบเขตดินและหน่วยแผนที่ดิน การจัดทำแผนที่ดินและกระบวนการสำรวจดิน
👉ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib3843f/bib3843f.html
📌ที่มา : สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2550

03/09/2021

📥📣ติดต่อราชการกรมพัฒนาที่ดิน
📄🧑‍💻 รับ-ส่ง หนังสือราชการ ผ่านเมล์กลาง
👍📣[email protected]

อยากปล่อยของ 🌟 อยากลองหาข้อมูลไปต่อยอด 💡 ให้ไอเดียวิบวับ ✨คลิกที่นี่เลย 💁‍♂️ https://data.go.th/ มีให้เลือกกว่า 𝟯,𝟬𝟬𝟬 ชุ...
03/09/2021

อยากปล่อยของ 🌟 อยากลองหาข้อมูลไปต่อยอด 💡 ให้ไอเดียวิบวับ ✨
คลิกที่นี่เลย 💁‍♂️ https://data.go.th/
มีให้เลือกกว่า 𝟯,𝟬𝟬𝟬 ชุดข้อมูลรัฐฟรีๆ
🗂 รวมชุดข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19
🗂 รวมชุดข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และสถิติทางการ
🗂 รวมชุดข้อมูลการศึกษา และการเกษตร
#ใครว่าข้อมูลรัฐเข้าถึงยากมาโหลดเลย เรารอคุณอยู่ 🙋‍♂️🙋
#DIGI #DataSet #ข้อมูลเปิดภาครัฐ #สพร #DGA

👍แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน📥เรื่อง ชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อ...
31/08/2021

👍แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง ชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
🤩สาระสังเขป : เอกสารวิชาการ เรื่องชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินที่มีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และวัตถุต้นกำเนิดดิน แสดงข้อมูลพื้นฐานและลักษณะของชุดดินที่พบในภาคอีสาน ในรายละเอียดของเนื้อหามีภาพประกอบหน้าตัดของดิน และลักษณะเด่นของชุดดินต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเอง ได้อย่างเข้าใจ มีความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างถูกต้อง การจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
🤓ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib8965f/bib8965f.html

ที่มา : สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.

👍แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
📥เรื่อง ชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
🤩สาระสังเขป : เอกสารวิชาการ เรื่องชุดดินภาคอีสาน ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินที่มีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และวัตถุต้นกำเนิดดิน แสดงข้อมูลพื้นฐานและลักษณะของชุดดินที่พบในภาคอีสาน ในรายละเอียดของเนื้อหามีภาพประกอบหน้าตัดของดิน และลักษณะเด่นของชุดดินต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเอง ได้อย่างเข้าใจ มีความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างถูกต้อง การจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
🤓ติดตาม อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib8965f/bib8965f.html

ที่มา : สำนักสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน, 2557.

📥แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) น่าอ่านจาก E-Library กรมพัฒนาที่ดิน ห้องสมุด 24 ชั่วโมง 👍เรื่อง สารปรับปรุงดิน  โ...
26/08/2021

📥แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) น่าอ่านจาก E-Library กรมพัฒนาที่ดิน ห้องสมุด 24 ชั่วโมง
👍เรื่อง สารปรับปรุงดิน โดย ปิยะ ดวงพัตรา

🤩สาระสังเขป : สารปรับปรุงดิน องค์ความรู้ทางด้านสารที่ใช้ปรับปรุงสมบัติของดินที่มีปัญหาต่อการปลูกพืชเน้นทางด้านสมบัติ ศักยภาพ และการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินที่เป็นข้อจำกัดต่อการผลิตพืช เช่น ปัญหาความแน่นทึบของดิน การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน ความจุในการอุ้มน้ำ การระบายอากาศในดิน และรวมทั้งการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน โดยเฉพาะสภาพกรดและสภาพเบสของดิน
อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : https://www.2ebook.com/new/library/book_detail/ldd/02006290

📥แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) น่าอ่านจาก E-Library กรมพัฒนาที่ดิน ห้องสมุด 24 ชั่วโมง
👍เรื่อง สารปรับปรุงดิน โดย ปิยะ ดวงพัตรา

🤩สาระสังเขป : สารปรับปรุงดิน องค์ความรู้ทางด้านสารที่ใช้ปรับปรุงสมบัติของดินที่มีปัญหาต่อการปลูกพืชเน้นทางด้านสมบัติ ศักยภาพ และการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินที่เป็นข้อจำกัดต่อการผลิตพืช เช่น ปัญหาความแน่นทึบของดิน การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน ความจุในการอุ้มน้ำ การระบายอากาศในดิน และรวมทั้งการใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีของดิน โดยเฉพาะสภาพกรดและสภาพเบสของดิน
อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : https://www.2ebook.com/new/library/book_detail/ldd/02006290

📥แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่น่าสนใจอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน🌸เรื่อง ชุดดินภาคตะวันออกและ...
24/08/2021

📥แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่น่าสนใจอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
🌸เรื่อง ชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
📄สาระสังเขป : เอกสารวิชาการ เรื่องชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินที่มีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และวัตถุต้นกำเนิดดิน แสดงข้อมูลพื้นฐานและลักษณะของชุดดินที่พบในภาคตะวันออกและภาคใต้ ในรายละเอียดของเนื้อหามีภาพประกอบหน้าตัดของดิน และลักษณะเด่นของชุดดินต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเอง ได้อย่างเข้าใจ มีความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างถูกต้อง การจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
👍 อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib10349f/bib10349f.html

📥แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่น่าสนใจอ่านจาก ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
🌸เรื่อง ชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
📄สาระสังเขป : เอกสารวิชาการ เรื่องชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับลักษณะของดินที่มีความแตกต่างกันตามสภาพพื้นที่และวัตถุต้นกำเนิดดิน แสดงข้อมูลพื้นฐานและลักษณะของชุดดินที่พบในภาคตะวันออกและภาคใต้ ในรายละเอียดของเนื้อหามีภาพประกอบหน้าตัดของดิน และลักษณะเด่นของชุดดินต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาด้วยตนเอง ได้อย่างเข้าใจ มีความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินอย่างถูกต้อง การจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
👍 อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : http://e-library.ldd.go.th/library/flip/bib10349f/bib10349f.html

ที่อยู่

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1760

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศทส. กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เพลงวันดินโลกมี 5 เพลงด้วยกัน ลองฟังดูสิครับ แล้วคิดกันดูว่าจะนำเพลงทั้ง 5 ไปผนวกเข้าไว้กับงานวันดินโลกที่จะจัดที่ศูนย์ฯเขาชะงุ้มอย่างไรดี เพื่อจะทำให้งานครึกครื้นขึ้น (ผมเองคิดว่า ถ้าเชิญคนที่ร้องเพลงทั้งห้ามาร้องที่งานน่าจะดี ให้เวลาครึ่งชั่วโมงพอเลยครับ มีใครจะช่วยนำความคิดนี้ไปเสนอคณะกรรมการจัดงานไหมครับ ช่วยหน่อยเถิด)
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..โครงสร้างหนากระจกนิรภัย5มม..ชั้นวางปรับระดับได้..ควบคุมความชื้น20-60%RH..รับประกันดูแลอย่างต่อเนื่อง..iso9001