วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 - 150 ชั่วโมง #การศึกษาเพื่ออาชีพพัฒนาสังคมและตนเอง การศึกษาเพื่ออาชีพพัฒนาสังคมและตนเอง
(5)

เปิดเหมือนปกติ

🤟🤟🤟 บรรยากาศในชั้นเรียน รุ่นที่ 196 🤟🤟🤟 1️⃣ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน (75 ชม. เรียน 25 วัน) 2️⃣ วิชา โปรแกรมคอมพ...
26/10/2020

🤟🤟🤟 บรรยากาศในชั้นเรียน รุ่นที่ 196 🤟🤟🤟
1️⃣ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน (75 ชม. เรียน 25 วัน)
2️⃣ วิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก (75 ชม. เรียน 25 วัน)
🔸 ::: สอนโดย ครูเอกกาญจน์ พรหมเกิด ::: 🔸
---------------------
🗓️ เรียนทุกจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) วันละ 3 ชม.
รวม 150 ชั่วโมง (50 วัน)
⏳ เปิดสอน 2 รอบ 🔹️ รอบบ่าย 09.00-16.00 น.🔹️ รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
---------------------
🏚️ เรียนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สำนักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า) ชั้น 4
---------------------
✌✌✌ :::: พรุ่งนี้จะเป็นวิชาอะไร :::: ฝากติดตามด้วยนะคะ :::✌✌✌
👉👉👉 ::::::: ถ้าชอบ ก็ฝากกด like กด share ด้วยนะคะ ::::::: 👉👉👉
---------------------
(\_/)
( •_•)
/ >📂
#สารพัดช่าง #สี่พระยา #หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น #ฝึกอาชีพ #เรียนคอมพิวเตอร์ #เรียนคอมเบื้องต้น

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา's cover photo
26/10/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา's cover photo

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการรุ่งนภา ปุณยานุเดช ในโอกาสเข้ารับตำ...
24/10/2020

คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการรุ่งนภา ปุณยานุเดช
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
ด้วยความยินดียิ่ง

ขอแสดงความยินดีแด่...ท่านผู้อำนวยการพรชัย ปิ่นสุวรรณ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง
23/10/2020

ขอแสดงความยินดีแด่...ท่านผู้อำนวยการพรชัย ปิ่นสุวรรณ
เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

🤟🤟🤟 บรรยากาศในชั้นเรียน รุ่นที่ 196 🤟🤟🤟 📌 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา หัตถกรรมเครื่องหนัง และ งานหนังตอกลาย 🔸 สอนโด...
22/10/2020

🤟🤟🤟 บรรยากาศในชั้นเรียน รุ่นที่ 196 🤟🤟🤟
📌 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา หัตถกรรมเครื่องหนัง และ งานหนังตอกลาย
🔸 สอนโดย ::: ครูประสาร ถนนทิพย์ ::: 🔸
---------------------
🗓️ เรียนทุกจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) วันละ 3 ชม.
รวม 50 วัน // 150 ชั่วโมง
⏳ เปิดสอน 2 รอบ 🔹️ รอบบ่าย 09.00-16.00 น.🔹️ รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
---------------------
🏚️ เรียนที่ห้องปฏิบัติการเครื่องหนัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ) ชั้น 6
---------------------
✌✌✌ :::: พรุ่งนี้จะเป็นวิชาอะไร :::: ฝากติดตามด้วยนะคะ :::✌✌✌
👉👉👉 ::::::: ถ้าชอบ ก็ฝากกด like กด share ด้วยนะคะ ::::::: 👉👉👉
---------------------
(\_/)
( •_•)
/ >⚒
#สารพัดช่าง #สี่พระยา #หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น #ฝึกอาชีพ #เรียนเครื่องหนัง

🤟🤟🤟 บรรยากาศในชั้นเรียน รุ่นที่ 196 🤟🤟🤟 🍰🎂หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา แต่งหน้าเค้ก และ ขนมอบยอดนิยม 🍪🎂 🔸 ค่าสมัคร 1...
21/10/2020

🤟🤟🤟 บรรยากาศในชั้นเรียน รุ่นที่ 196 🤟🤟🤟
🍰🎂หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา แต่งหน้าเค้ก และ ขนมอบยอดนิยม 🍪🎂
🔸 ค่าสมัคร 170 บาท 🔸 สอนโดย ::: ครูทิพวรรณ ทนุ :::
---------------------
🗓️ เรียนทุกจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) วันละ 3 ชม.
รวม 50 วัน // 150 ชั่วโมง
⏳ เปิดสอน 2 รอบ 🔹️ รอบบ่าย 13.00-16.00 น.🔹️ รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
---------------------
🏚️ เรียนที่ห้องปฏิบัติการอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (ข้างในวัดแก้วแจ่มฟ้า) ชั้น 3
---------------------
✌✌✌ :::: พรุ่งนี้จะเป็นวิชาอะไร :::: ฝากติดตามด้วยนะคะ :::✌✌✌
👉👉👉 ::::::: ถ้าชอบ ก็ฝากกด like กด share ด้วยนะคะ ::::::: 👉👉👉
---------------------
(\_/)
( •_•)
/ >🎂

#สารพัดช่าง
#สี่พระยา
#หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
#ฝึกอาชีพ
#เรียนทำอาหาร
#เรียนทำขนม

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดอบรมหลักสูตรการก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ลอฟhttps://www.facebook.com/164944140245735/posts/4646325...
19/10/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดอบรมหลักสูตรการก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ลอฟ
https://www.facebook.com/164944140245735/posts/4646325452107559/

ว.สารพัดช่างสี่พระยา จัดอบรมหลักสูตรการก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ลอฟ

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสารพัดช่างสี่พระยา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายหลักในการบริหารประเทศ เน้นเรื่องการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต ประชาชนมีความสุขโดยจะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างบูรณาการและสอดล้องกัน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวมไปถึงการพัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนในยุคโลกาภิวัฒน์
และสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาอีกอย่าง คือ การพัฒนาคนให้มีทักษะทางด้าน solf skil โดยพัฒนามาจากการใช้ชีวิต การเข้าสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสียสละและการมีจิตอาสา ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถอาไปปรับใช้ได้ ไม่ว่าจะทำงานในสายงานไหนก็ตาม

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด (ปูนลูกดิ่ง) จัดทำหลักสูตรก่ออิฐ ฉาบปูน ฉาบปูนสไตล์ลอฟ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการก่ออิฐ ฉาบปูน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้สวยงาม มีบรรยากาศการเรียนการสอนที่ดี
โดยให้ผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาต่างๆได้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือในเรื่องงานปูนโดยเฉพาะปูนลอฟ ซึ่งเป็นปูนที่สามารถทำได้ไม่ยากและเมื่อได้ทดลองทำแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดทักษะและไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น ซ่อมงานบ้านหรือรับจ้างทำงานตกแต่งในชุมชน

สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ฝึกฉาบปูนลอฟ เป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า ศิลปกรรม ซึ่งวิทยาลัยเห็นว่า เมื่อทุกคนมีอาชีพตามที่ตัวเองต้องการแล้ว ก็จะได้มีอาชีพและทักษะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องหรืออีกหนึ่งอาชีพ และงานปูนก็เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตจริง

โดยหลักสูตรก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ลอฟ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ในสถานศึกษา ให้มีบรรยากาศน่าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาสถานศึกษาร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี และร่วมกันดูแลพื้นที่ในสถานศึกษาให้น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีก 1 อาชีพเพื่อให้ผู้เรียนนำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาบ้านเรือน ชุมชนของตนต่อไป

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับการอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะภาคเอกชนที่มีความพร้อม มีมาตรฐานในการบริหารจัดการจะนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาได้ฝึกเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์จริง
สิ่งที่ตามมานอกจากนักเรียนนักศึกษาจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชาชีพแล้ว ก็จะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพ เป็นการสร้างคุณภาพให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติสืบไป

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดอบรมหลักสูตรการก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ลอฟhttps://www.facebook.com/164944140245735/posts/4646325...
19/10/2020
สารพัดช่างสี่พระยา จัดสอนหลักสูตรการก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ลอฟ - นสพ.พิมพ์ไทย

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดอบรมหลักสูตรการก่ออิฐ ฉาบปูนสไตล์ลอฟ
https://www.facebook.com/164944140245735/posts/4646325452107559/

นายพรชัย ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสารพัดช่างสี่พระยา กล่าว […]

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รั...
09/10/2020

เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

รัฐบาลเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"จบอาช...
05/10/2020

นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ท่านสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
"จบอาชีวะมีงานทำ 100%"
มุ่งขับเคลื่อนอาชีวศึกษาตามกรอบนโยบาย 3ป. “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง”
พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพอาชีวศึกษายกกำลังสอง ภายใต้ 5 กรอบ

#Fix_it_Center_จุดบริการที่_2_ชุมชนบ่อนไก่วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะว...
18/09/2020

#Fix_it_Center_จุดบริการที่_2_ชุมชนบ่อนไก่
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2563
.
🆒 ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2563
📌 ณ ศาลาประชาคม ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ให้บริการ 1) ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 2) ซ่อมมุ้งลวด
.
ขอเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวชุมชนบ่อนไก่ และ ชุมชนใกล้เคียงเข้ารับบริการฟรี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน มาลงทะเบียน
ย้ำ.... 🆓 ฟรี 🆓 ทุกกิจกรรม
.
แล้วเจอกันนะคะ
.
#FixitCenter #สี่พระยา #ระยะสั้น #ฝึกอาชีพ #หลักสูตรระยะสั้น #วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา #บริการชุมชน

#วันกตัญญู_14_กันยายน_ของทุกปีรำลึกถึงพระคุณของ คุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย  ท่านได้บริจาคที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์และดำริให...
14/09/2020

#วันกตัญญู_14_กันยายน_ของทุกปี
รำลึกถึงพระคุณของ คุณยายละออ หลิมเซ่งท่าย
ท่านได้บริจาคที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์และดำริให้สร้างโรงเรียน
โดยกำหนดชื่อของมารดา "เอี่ยม" และตัวท่านเอง "ละออ" รวมกันเป็น
“โรงเรียนเอี่ยมละออ” ซึ่งในปัจจุบัน คือ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ

cr. ท่านอาจารย์ชุมพล สังขะมาน ถ่ายภาพ

#Fix_it_Center_จุดบริการที่_1_ศาลเจ้าโรงเกือกวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทัก...
05/09/2020

#Fix_it_Center_จุดบริการที่_1_ศาลเจ้าโรงเกือก
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2563
.
🆒 ระหว่างวันที่ 18-23 กันยายน 2563
📌 ณ ชุมชนวานิชสัมพันธ์ บริเวณศาลเจ้าฮ้อนหว่องกุง (ศาลเจ้าโรงเกือก) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
.
ขอเชิญ พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวชุมชนวานิชสัมพันธ์ และ ชุมชนใกล้เคียงเข้ารับบริการฟรี โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน มาลงทะเบียน
ย้ำ.... 🆓 ฟรี 🆓 ทุกกิจกรรม
.
แล้วเจอกันนะคะ
.
#FixitCenter #ศาลเจ้าโรงเกือก #สี่พระยา #ระยะสั้น #ฝึกอาชีพ #หลักสูตรระยะสั้น #วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา #บริการชุมชน

02/09/2020

[ Update 2 กันยายน 2563 ]
❌❌❌ รุ่นที่ 196 รายวิชาที่มีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้ว ❌❌❌
-------------------------------------
💛 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สำนักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า) 💛
1️⃣ วิชา กระโปรงสมัยนิยม+เสื้อสมัยนิยม / ครูบุญนาค ⛔️ รอบเช้า
2️⃣ วิชา ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร / ครูเลอพงษ์ ⛔️ รอบค่ำ
3️⃣ วิชา ตัดผมชายระดับ 1+ตัดผมชายยสไตล์สมัยนิยม / ครูสานนท์ ⛔️ รอบบ่าย + รอบค่ำ
4️⃣ วิชา แต่งหน้าเค้กขั้นพื้นฐาน + ขนมอบยอดนิยม / ครูทิพวรรณ ⛔️ รอบบ่าย

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
💚 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ) 💚
.
1️⃣ วิชา งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ /ครูอุกฤษฏ์ ⛔️ รอบเช้า + รอบค่ำ
2️⃣ วิชา วาดเขียนเบื้องต้น + วาดภาพด้วยเทคนิคสีน้ำ / ครูชาลี ⛔️ รอบเช้า + รอบค่ำ
3️⃣ วิชา ขนมอบยอดนิยม + ขนมไทย ครูวรรณวิสาข์ ⛔️ รอบเช้า
4️⃣ หัตถกรรมเครื่องหนัง+หนังตอกลาย / ครูประสาร ⛔️ รอบเช้า

#เกียรติบัตรออนไลน์เชิญทุกท่านเรียนรู้และร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อ “ขนมเปี๊ยะ”แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ...ผู้...
31/08/2020

#เกียรติบัตรออนไลน์
เชิญทุกท่านเรียนรู้และร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ในหัวข้อ “ขนมเปี๊ยะ”
แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
...
ผู้ที่สามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% (16 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail ที่ท่านกรอกไว้
โปรดใช้บัญชี E-mail เป็นของ G-mail เท่านั้น
...
ทุกท่านสามารถศึกษาเนื้อจากเกี่ยวกับ “ขนมเปี๊ยะ” ได้ที่…
https://drive.google.com/file/d/1h9eHdDX_KRLD_uppMvvBqdFVNpMEcbtg/view?usp=sharin
...
หลังจากที่ศึกษาเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่...
https://forms.gle/qYwrqr3dPQFqXKzQ9
...
ก่อนทำแบบทดสอบกรุณาตรวจสอบ E-mail และ ชื่อ-สกุล ที่ใช้ลงทะเบียนให้ถูกต้อง
...
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยทุกท่านไว้ ณ ที่นี่ด้วยค่ะ

📌 บรรยากาศในชั้นเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 195 📌 💡 วิชา ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รอบค่ำ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)...
28/08/2020

📌 บรรยากาศในชั้นเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 195 📌
💡 วิชา ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รอบค่ำ (หลักสูตร 150 ชั่วโมง)
✏️ สอนโดย ครูเลอพงษ์ สุวรรณนันท์
✏️ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชั้น 6 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สำนักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า
-------------------------------------
💜💜💜 เนื้อหาการเรียน 💜💜💜
- การเลือกใช้เครื่องมือและเครื่องวัดทางไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับงานเดินสายไฟฟ้า
- เดินไฟฟ้าภายในอาคาร และ 💡 วงจรแสงสว่าง
- ตรวจสอบและแก้ไขวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร
- การปฏิบัติงานไฟฟ้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
-------------------------------------
*** เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 196 ***
🔸เริ่มเรียน 28 กันยายน 2563 - 9 ธันวาคม 2563 (รวม 50 วันทำการ/รุ่น)
🔸เรียนวันละ 3 ชม. ทุกจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
🔸รอบการเรียน รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
-------------------------------------
✅ ค่าสมัคร 160 บาท ✅
-------------------------------------
รับสมัคร 17 สิงหาคม 2563 - 27 กันยายน 2563
(ทั้ง walk in และ online) ✅ถ้าจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว ก็จะปิดรับค่ะ✅
-------------------------------------
🏣 ช่องทางการสมัคร
❤️สมัครเรียนด้วยตนเอง (walk in) สมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สำนักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2236-1312, 0-2236-1245
- กรอกใบสมัคร/ตรวจสอบเอกสาร ณ ห้องทะเบียนชั้น 1
- ชำระค่าสมัครเรียน ณ ห้องการเงิน ชั้น 3
- รับสมัคร วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 19.00 น.
.
❤️สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตาม link ด้านล่างนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCqodMK8nUtgK2mPbFmUaSEnTp_VRK5ikTiwghn7APU5zSw/viewform
.
-------------------------------------
ครูผู้สอนมีความชำนาญ ใคร ๆ ก็เรียนได้ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
-------------------------------------
#ฝึกอาชีพ #หลักสูตรระยะสั้น #สารพัดช่าง #สี่พระยา #เรียนติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร #เรียนเดินสายไฟ #ช่างไฟฟ้า #เรียนไฟฟ้า

📸 วันนี้แอดมินแอบไปเก็บภาพ 💥💥#การบันทึกเทปโทรทัศน์ 💥💥 การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น🎉🎉 วิชา #หัตถกรรมงานเชือก สอนโดยครูจร...
27/08/2020

📸 วันนี้แอดมินแอบไปเก็บภาพ 💥💥#การบันทึกเทปโทรทัศน์ 💥💥 การสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น🎉🎉 วิชา #หัตถกรรมงานเชือก สอนโดยครูจรินทร์ เลี้ยงสุข
-----------------------------
🎞 แต่ว่าจะออกรายการอะไร และช่องไหนนั้น เดี๋ยวแอดมาบอกทุกคนอีกที 😁😁😁
📺 ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ 📺

📌📌📌 บรรยากาศในชั้นเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 195 #ใครๆก็เรียนได้☝️วิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอ...
26/08/2020

📌📌📌 บรรยากาศในชั้นเรียน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 195 #ใครๆก็เรียนได้
☝️วิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจัดพิมพ์เอกสาร + ✌ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปออกแบบงานนำเสนอ (หลักสูตรรวม 150 ชั่วโมง)
✏️✏️ สอนโดย ครูยอแสง โกวิททวี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 405 ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สำนักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า
-------------------------------------
💜💜💜 เนื้อหาการเรียน 💜💜💜
:::::::::::::: การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ::::::::::::::
- การปรับแต่งหน้าจอ
- การใช้เมาส์
- การสร้างและการจัดการโฟลเดอร์

:::::::::::::: การใช้โปรแกรม Microsoft Word ::::::::::::::
- การตกแต่งเอกสารเบื้องต้น
- การตกแต่งตัวอักษร
- การแทรกรูปภาพ
- การแทรกตาราง
- การทำแผ่นพับ การ์ด
- การสร้างเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

:::::::::::::: การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ::::::::::::::
- การสร้างงานนำเสนอเบื้องต้น
- การสร้างสไลด์และเลือกเค้าโครง
- การตกแต่งตัวอักษรและจัดการกล่องข้อความ
- การแทรกและตกแต่งรูปภาพ
- การสร้างแผนภูมิ
- การสร้างภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
-------------------------------------
💞 💞 ในรุ่นนี้...มีน้อง ๆ จากศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ บ้านครูนก ซึ่งเป็นผู้ที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้เรียนร่วมในชั้นเรียน และมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล 💞💞
-------------------------------------
💞 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาได้ทำความร่วมมือกับ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษ บ้านครูนก ในการจัดการศึกษาให้กับน้อง ๆ ซึ่งครูผู้สอนได้จัดการสอนในด้านวิชาการและด้านทักษะ โดยคำนึงถึงความสามารถของแต่ละบุคคล ให้น้อง ๆได้เรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสมและมีความสุข
-------------------------------------
ขอขอบคุณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ บ้านครูนก ที่ได้มอบความไว้วางใจ และให้โอกาสวิทยาลัยฯ ได้ดูแลน้อง ๆ ค่ะ
-------------------------------------

*** เปิดรับสมัคร รุ่นที่ 196 ***
🔸เริ่มเรียน 28 กันยายน 2563 - 9 ธันวาคม 2563 (รวม 50 วันทำการ/รุ่น)
🔸เรียนวันละ 3 ชม. ทุกจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
🔸รอบการเรียน รอบบ่าย 13.00-16.00 น.

-------------------------------------
✅ ค่าสมัคร 7️⃣7️⃣0️⃣ บาท ✅
-------------------------------------

รับสมัคร 17 สิงหาคม 2563 - 27 กันยายน 2563
(ทั้ง walk in และ online) //ถ้าจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว ก็จะปิดรับค่ะ

-------------------------------------
🏣 ช่องทางการสมัคร
❤️สมัครเรียนด้วยตนเอง (walk in) สมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สำนักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2236-1312, 0-2236-1245
- กรอกใบสมัคร/ตรวจสอบเอกสาร ณ ห้องทะเบียนชั้น 1
- ชำระค่าสมัครเรียน ณ ห้องการเงิน ชั้น 3
- รับสมัคร วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 19.00 น.
.
❤️สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตาม link ด้านล่างนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCqodMK8nUtgK2mPbFmUaSEnTp_VRK5ikTiwghn7APU5zSw/viewform
.
-------------------------------------
ครูผู้สอนมีความชำนาญ ใคร ๆ ก็เรียนได้ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
-------------------------------------
#ฝึกอาชีพ #หลักสูตรระยะสั้น #สารพัดช่าง #สี่พระยา #เรียนคอมพิวเตอร์ #คอมพิวเตอร์เบื้องต้น #word #ppt

📌📌📌 วิชา แต่งหน้าพื้นฐานและโอกาสพิเศษ + เกล้าผม ถักเปีย หลักสูตร 150 ชั่วโมง 💙 💙 สอนโดย ครูเพ็ญพร เสรีกุล 💙 💙-------...
19/08/2020

📌📌📌 วิชา แต่งหน้าพื้นฐานและโอกาสพิเศษ + เกล้าผม ถักเปีย หลักสูตร 150 ชั่วโมง 💙 💙 สอนโดย ครูเพ็ญพร เสรีกุล 💙 💙
---------------------------------
💕 💕 แต่งหน้าพื้นฐาน 💕 💕
- การเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับตนเอง
- การดูแลทำความสะอาดและดูแลผิว
- การเขียนและแก้ไข ทรงคิ้ว
- การลงรองพื้น แก้ไขรูปหน้า
- การแต่งตารูปแบบต่างๆ
.
💕 💕 แต่งหน้าโอกาสพิเศษ 💕 💕
- แต่งหน้าเจ้าสาว,แต่งหน้ารับปริญญา,แต่งหน้าแฟนซี
.
💕 💕 เกล้าผม-ถักเปีย 💕 💕
- เกล้าผมเจ้าสาว
- ผมรับปริญญา
- การใช้อุปกรณ์จัดแต่งทรงผม
- ถักเปียรูปแบบต่าง ๆ
-----------------------------------
✅✅✅✅ ค่าสมัคร 1️⃣7️⃣0️⃣ บาท ✅✅✅✅
‐-----------------------------------
✏️✏️✏️ รุ่นที่ 196 ✏️✏️✏️
💙 เริ่มเรียน 28 กันยายน 2563 - 9 ธันวาคม 2563 (รวม 50 วันทำการ/รุ่น)
💚 เรียนวันละ 3 ชม. ทุกจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
💜 รอบการเรียน -- รอบเช้า 09.00-12.00 น. --
-------------------------------------
รับสมัคร 17 สิงหาคม 2563 - 27 กันยายน 2563
(ทั้ง walk in และ online) //ถ้าจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว ก็จะปิดรับค่ะ
-------------------------------------
❤️❤️❤️ ช่องทางการสมัคร ❤️❤️❤️
1️⃣ สมัครเรียนด้วยตนเอง (walk in) สมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สาขาเอี่ยมละออ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2266-5449
- กรอกใบสมัคร แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ชำระค่าสมัครเรียน ณ ห้องสำนักงาน ชั้น 1
- รับสมัคร วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 19.00 น.
.
2️⃣ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตาม link ด้านล่างนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCqodMK8nUtgK2mPbFmUaSEnTp_VRK5ikTiwghn7APU5zSw/viewform
.
-------------------------------------
ครูผู้สอนมีความชำนาญ ใคร ๆ ก็เรียนได้ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
-------------------------------------

#ฝึกอาชีพ #หลักสูตรระยะสั้น #สารพัดช่าง #สี่พระยา

✏️✏️✏️หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานไม้เพื่อการตกแต่ง (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) สอนโดย ครูรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง----------...
17/08/2020

✏️✏️✏️หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานไม้เพื่อการตกแต่ง (หลักสูตร 150 ชั่วโมง) สอนโดย ครูรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง
-------------------------------------
สอน .. สร้างชิ้นงานจากไม้ เก้าอี้เตี้ย เก้าอี้สูง บ้านน้องหมา บ้านน้องแมว ชั้นวางของ ตู้ขนาดเล็ก เป็นต้น
-------------------------------------
-- รุ่นที่ 196 --
💙 เริ่มเรียน 28 กันยายน 2563 - 9 ธันวาคม 2563 (รวม 50 วันทำการ/รุ่น)
💚 เรียนวันละ 3 ชม. ทุกจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
💜 รอบการเรียน มีให้เลือก 2 รอบ (1) รอบเช้า 09.00-12.00 น. (2) รอบค่ำ 17.00-20.00 น.
-------------------------------------
✅✅✅✅ ค่าสมัคร 1️⃣6️⃣0️⃣ บาท ✅✅✅✅
-------------------------------------
รับสมัคร 17 สิงหาคม 2563 - 27 กันยายน 2563
(ทั้ง walk in และ online) //ถ้าจำนวนผู้สมัครเต็มแล้ว ก็จะปิดรับค่ะ
-------------------------------------
❤️❤️❤️ ช่องทางการสมัคร ❤️❤️❤️
1️⃣ สมัครเรียนด้วยตนเอง (walk in) สมัครได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา (สำนักงานวัดแก้วแจ่มฟ้า) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2236-1312, 0-2236-1245
- กรอกใบสมัคร/ตรวจสอบเอกสาร ณ ห้องทะเบียนชั้น 1
- ชำระค่าสมัครเรียน ณ ห้องการเงิน ชั้น 3
- รับสมัคร วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 19.00 น.
.
2️⃣ สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตาม link ด้านล่างนะคะ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaCqodMK8nUtgK2mPbFmUaSEnTp_VRK5ikTiwghn7APU5zSw/viewform
.
-------------------------------------
ครูผู้สอนมีความชำนาญ ใคร ๆ ก็เรียนได้ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้
-------------------------------------

#ฝึกอาชีพ #หลักสูตรระยะสั้น #สารพัดช่าง #สี่พระยา

ที่อยู่

474/2 ถ.สี่พระยา เขตบางรัก
Bangkok
10500

รถเมย์ สาย 1, 35, 75, 93, 36, ปอ.36, ปอ.16 ลงหน้าวัดแก้วแจ่มฟ้า / mrt สถานีหัวลำโพง ทางออก 1 ถนนมหาพฤฒาราม และ ต่อรถเมย์ สาย 1, 35, 75 ลงหน้าวัดแก้วแจ่มฟ้า / mrt สถานีสามย่าน เดินมาตามถนนสี่พระยา 1 กิโลเมตร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622361312

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติครับ ตามหาเพื่อนๆรุ่น134-135ครับใครอยู่ในเพจคอมเม้นทีครับ
วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ออกให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศให้กับประชาชน ในกิจกรรมปฏิบัติการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ตามนโยบายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ณ บริเวณเขตคลองสาน #ช่างแอร์สี่พระยา
งานดี สุด HOT ย่าน สีลม ห้ามพลาด !!!! BURGER KING สาขา สีลม Walk In Interview สมัคร สัมภาษณ์ ทันที วันศุกร์ ที่ 21กุมภาพันธ์ 2653 เวลา 10:00 - 16:00 น ที่ร้าน BURGER KING สีลม ( ติด BTS ศาลาแดง ใกล้สีลม ซอย 2 ) รับสมัคร ผู้จัดการร้านฝึกหัด / พนักงานประจำ / Part Time รายได้ 16,500 ++ / Part Time 50 -65 บาท ++ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 088-850-8143
มานั่งทานกาแฟแบบ.วินเทล
ชุดกาแฟนั่งดื่ม.. กำลังจะเสร็จ
หลักสูตรพันมอเตอร
Ok เรียนรุ่น111ทำงานอยู่ที่บ้าน
ทรงผมสวยดีแต่หุ่นค่อนข้างจะมีอายุมากพิ-นาจากรูปในกระจกน่าจะอายุ40กว่าๆควรหาหัวหุ่นที่มีอายุน้อยกว่านี้มานําเสนอจะทําให้รูปที่ออกมาน่าดูกว่านี้และตัวผู้ฝึกสอนที่โผล่เข้ามาในเฟรม(กําลังถ่ายรูป)ต้องกําจัดออกไปจากเฟรมโดยเร็วเห็นแล้วทําให้หมดอรรถสรในการดูเลยจริงๆถ้าจะอายุเกิน60แน่ๆ
อยากทราบว่าหลักสูตรที่สอนเย็บผ้า จะไปเรียนเย็บชุดเด็กได้มั้ยคะ
น้องเอ เป็นรุ่นน้องโรงเรียน และลูกศิษย์ติวดรออิ้งของหนู น้องมาเรียนที่วิทยาลัยเป็นประจำด้วย ตอนนี้น้องหายออกจากบ้าน ถ้าใครพบเห็นฝากติดต่อ โดนัท ☎️0808161955 ด้วยค่ะ ที่บ้านน้องเป็นห่วงมากตอนนี้
#หลักสูตรระยะสั้นงานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ #ช่างแอร์สี่พระยา https://www.facebook.com/SiphayaAir/
สวัสดีคะ มีนักเรียน ที่จบการเรียนการสอน ในวิชา เครื่องหนัง บ้างใหมคะ สนใจที่จะทำงานประจำ กับ บ.แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ ติดต่อได้ที่ เบอร์ 095-920-8448 (โน่คะ)