สำนักงาน กลต.

สำนักงาน กลต. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เปิดเหมือนปกติ

ก.ล.ต. มอบอาหารกล่องปรุงสุกจำนวน 400 กล่อง ให้กับสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อสนับสนุนกิจกรรม “We change by Chatuchak” (พายคาย...
03/12/2021

ก.ล.ต. มอบอาหารกล่องปรุงสุกจำนวน 400 กล่อง ให้กับสำนักงานเขตจตุจักรเพื่อสนับสนุนกิจกรรม “We change by Chatuchak” (พายคายัค รักษ์คลอง)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มอบอาหารกล่องปรุงสุกจำนวน 400 กล่อง ให้กับสำนักงานเขตจตุจักร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม “We change by Chatuchak” (พายคายัค รักษ์คลอง) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแรลลี่ พายเรือคายัคเก็บขยะในคลองลาดพร้าว คลองบางเขน ต่อเนื่องคลองเปรมประชากร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่เขตจตุจักรเพื่อรองรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจท้องถิ่นภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีผู้แทนสำนักงานเขตจตุจักรเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

อ่านข่าวกิจกรรม ก.ล.ต. ฉบับนี้ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=9229

🔎 พบกับภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายสัปดาห์ โดย สำนักงาน ก.ล.ต. 📊 รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น...
03/12/2021

🔎 พบกับภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายสัปดาห์ โดย สำนักงาน ก.ล.ต.
📊 รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละ Exchange ของไทยเทียบกับตลาดโลก เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์
📌 ติดตามได้ที่เพจ สำนักงาน กลต.
#กลต #SEC #สินทรัพย์ดิจิทัล #รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์
สามารถดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่ ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/WeeklyReport.aspx

ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคม บจ. และ PwC จัดสัมมนา “นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ”สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลั...
03/12/2021

ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคม บจ. และ PwC จัดสัมมนา “นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Carbon CEO Dialogue หัวข้อ “นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย ความคาดหวัง และทิศทางการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564

รับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/323363326007305
อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 222/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9243

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวมก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับ...
03/12/2021

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวม ไม่เป็นภาระจนเกินควรแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยยังคงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 221/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9242&NewsNo=221&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวม ไม่เป็นภาระจนเกินควรแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยยังคงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 221/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9242&NewsNo=221&NewsYear=2564&Lang=TH

03/12/2021
งานสัมมนานโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ

งานสัมมนานโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย
.
💡 นำเสนอความสำคัญ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
.
🎤 พบกับการบรรยายพิเศษ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC และ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง
.
⏰ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ก.ล.ต. ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนกับ TBCSD และองค์กรสมาชิก TBCSDนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ...
02/12/2021

ก.ล.ต. ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนกับ TBCSD และองค์กรสมาชิก TBCSD

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และนางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมงาน TBCSD Annual Event 2021 : Vision 2050 พร้อมร่วมแสดงความมุ่งมั่น ‘ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน’ ร่วมกับองค์กรสมาชิก TBCSD โดยเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้กล่าวถึงบทบาทของ ก.ล.ต. ในการร่วมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนของภาคธุรกิจไทยร่วมกับ TBCSD ด้วยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจผนวกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) ในการประกอบธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

อ่านข่าวกิจกรรมนี้ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=9241

ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” 2 ปีซ้อนก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่ว...
02/12/2021

ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” 2 ปีซ้อน

ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดย ก.ล.ต. เป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำหรับหน่วยงานระดับกรม

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 220/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9240&NewsNo=220&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” 2 ปีซ้อน

ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดย ก.ล.ต. เป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำหรับหน่วยงานระดับกรม

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 220/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9240&NewsNo=220&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อรองรับผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียน แสดงตัวตนกับ ธปท. ในโคร...
02/12/2021

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อรองรับผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียน แสดงตัวตนกับ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและได้มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามแผนความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 219/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9239&NewsNo=219&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อรองรับผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียน แสดงตัวตนกับ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและได้มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามแผนความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 219/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9239&NewsNo=219&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และ การให้บริการกระเป๋าส...
02/12/2021

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และ การให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้การกำกับดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานที่ดี และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด

อ่านข่าวฉบับที่ 218/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9237

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และ การให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้การกำกับดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานที่ดี และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด

อ่านข่าวฉบับที่ 218/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9237

📣 ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคมบจ. และบริษัท PwC จัดงานสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโ...
01/12/2021

📣 ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคมบจ. และบริษัท PwC จัดงานสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย"
💡 นำเสนอความสำคัญ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
🎤 ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC และ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
Scan QR เพื่อลงทะเบียนรับ link เข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom Meeting

📣 ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคมบจ. และบริษัท PwC จัดงานสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย"
💡 นำเสนอความสำคัญ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
🎤 ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC และ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
Scan QR เพื่อลงทะเบียนรับ link เข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom Meeting

01/12/2021
คริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง

คริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง
ศึกษาให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อขาย หรือคลิกได้ที่ smart-to-invest.com
เช็กรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตได้ที่แอป SEC Check First นะครับ

ก.ล.ต. – บช.ก. ยกระดับการทำงานเชิงรุกร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานคณะกรร...
01/12/2021

ก.ล.ต. – บช.ก. ยกระดับการทำงานเชิงรุกร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 217/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9235

ก.ล.ต. – บช.ก. ยกระดับการทำงานเชิงรุกร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 217/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9235

01/12/2021
เสวนาออนไลน์ “SME-PO ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ SME และ Startup”

🎥 พบกับเสวนาออนไลน์ “SME-PO ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ SME และ Startup”
.
💬 เตรียมความพร้อมให้กับ SME และ Startup ที่สนใจจะเสนอขายหุ้นและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนใน LiVE Exchange รับฟังประเด็นหลักเกณฑ์และประสบการณ์แบบเจาะลึก
.
▶️ กล่าวต้อนรับ โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.
🔹 บรรยาย SME-PO ทางเลือกใหม่ในการระดมทุนของ SME และ Startup โดย นายไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2 สำนักงาน ก.ล.ต.
🔹 บรรยายการเข้าจดทะเบียนใน LiVE Exchange และหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน LiVE Exchange โดย นายณัฐพล สุวรรณสิริ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
▶️ เสวนาการเตรียมความพร้อมของ SME และ Startup ในการระดมทุนผ่านหลักเกณฑ์ SME-PO และเข้าจดทะเบียนใน LiVE Exchange โดย ตัวแทนจากภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐ
.
📌 ในวันที่ 1 ธ.ค. 64 เวลา 09.00-12.00น.
.
💻 ผ่านทาง FB Live เพจ สำนักงาน กลต.
.
#SME #Startup #SMEPO #การระดมทุน #SEC #SECThailand #SECFBLive #สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ #สำนักงานกลต #กลต

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุนอ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 216/2564 ได้ที่ h...
30/11/2021

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 216/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9232&NewsNo=216&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 5 ปี กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 216/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9232&NewsNo=216&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. จัดประชุมร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุ...
30/11/2021

ก.ล.ต. จัดประชุมร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดประชุมออนไลน์ เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 600 ราย จาก 400 บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 215/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9230&NewsNo=215&NewsYear=2564&Lang=TH

ก.ล.ต. จัดประชุมร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนเพื่อส่งเสริมคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จัดประชุมออนไลน์ เพื่อสื่อสารบทบาทหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลคุณภาพของการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพการกำกับดูแลกิจการและคุณภาพรายงานทางการเงินให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 600 ราย จาก 400 บริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 215/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9230&NewsNo=215&NewsYear=2564&Lang=TH

📣 ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคมบจ. และบริษัท PwC จัดงานสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโ...
30/11/2021

📣 ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคมบจ. และบริษัท PwC จัดงานสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย"

💡 นำเสนอความสำคัญ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

🎤 ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC และ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ page “สำนักงาน ก.ล.ต.”

📣 ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคมบจ. และบริษัท PwC จัดงานสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย"

💡 นำเสนอความสำคัญ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

🎤 ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC และ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ page “สำนักงาน ก.ล.ต.”

ก.ล.ต. ร่วมกับ Hong Kong Investment Funds Association จัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2ก.ล.ต....
29/11/2021

ก.ล.ต. ร่วมกับ Hong Kong Investment Funds Association จัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2

ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนฮ่องกง (Hong Kong Investment Funds Association : HKIFA) จัดงาน Hong Kong – Thailand Business Matching Day ครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจฮ่องกงและไทยในการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างกัน ภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and Thailand : HK-TH MRF)

อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 214 / 2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9228&NewsNo=214&NewsYear=2564&Lang=TH

ที่อยู่

333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

66 2033 9999

เว็บไซต์

www.sec.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กลต.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน กลต.:

วิดีโอทั้งหมด

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔎 พบกับภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รายสัปดาห์ โดย สำนักงาน ก.ล.ต. 📊 รายงานสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลในแต่ละ Exchange ของไทยเทียบกับตลาดโลก เพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ติดตามเป็นประจำทุกสัปดาห์ 📌 ติดตามได้ที่เพจ สำนักงาน กลต. #กลต #SEC #สินทรัพย์ดิจิทัล #รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลรายสัปดาห์ สามารถดาวน์โหลดภาพขนาดใหญ่ได้ที่ ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/WeeklyReport.aspx
ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคม บจ. และ PwC จัดสัมมนา “นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) จัดงานสัมมนาออนไลน์ Carbon CEO Dialogue หัวข้อ “นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย” โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบาย ความคาดหวัง และทิศทางการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 รับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/sec.or.th/videos/323363326007305 อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 222/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9243
ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การชำระบัญชีของกองทุนรวม เพื่อให้ระยะเวลาการชำระบัญชีมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ของการเลิกกองทุนรวม ไม่เป็นภาระจนเกินควรแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยยังคงคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 221/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9242&NewsNo=221&NewsYear=2564&Lang=TH
งานสัมมนานโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย . 💡 นำเสนอความสำคัญ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก . 🎤 พบกับการบรรยายพิเศษ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC และ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง . ⏰ วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ก.ล.ต. ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนกับ TBCSD และองค์กรสมาชิก TBCSD นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และนางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าร่วมงาน TBCSD Annual Event 2021 : Vision 2050 พร้อมร่วมแสดงความมุ่งมั่น ‘ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน’ ร่วมกับองค์กรสมาชิก TBCSD โดยเลขาธิการ ก.ล.ต. ได้กล่าวถึงบทบาทของ ก.ล.ต. ในการร่วมสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนของภาคธุรกิจไทยร่วมกับ TBCSD ด้วยการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจผนวกเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ESG) ในการประกอบธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 อ่านข่าวกิจกรรมนี้ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/Activities.aspx?SECID=9241
ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” 2 ปีซ้อน ก.ล.ต. ได้รับ “รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (DG Awards 2021) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัล ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 “DG Awards 2021” โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดย ก.ล.ต. เป็น 1 ใน 5 หน่วยงาน ที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนการดำเนินการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำหรับหน่วยงานระดับกรม อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 220/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9240&NewsNo=220&NewsYear=2564&Lang=TH
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ไทย เพื่อรองรับผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทะเบียน แสดงตัวตนกับ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ และให้บริการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารหนี้ไทยและได้มีการลงทะเบียนแสดงตัวตนกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตามแผนความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ ธปท. ในโครงการ Bond Investor Registration อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 219/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9239&NewsNo=219&NewsYear=2564&Lang=TH
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแล “ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และ การให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า” สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) และการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อให้การกำกับดูแลการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสม มีมาตรฐานที่ดี และทรัพย์สินของลูกค้ามีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งป้องกันการถูกใช้เป็นเครื่องมือกระทำความผิด อ่านข่าวฉบับที่ 218/2564 เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9237
📣 ก.ล.ต. ร่วมกับ อบก. สมาคมบจ. และบริษัท PwC จัดงานสัมมนา "นโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำ : ร่วมส่งเสริมนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป้าหมาย Carbon Neutrality ของไทย" 💡 นำเสนอความสำคัญ และความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 🎤 ภายในงานจะมีการบรรยายพิเศษ และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC และ ผู้บริหารระดับสูง จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง 4 แห่ง วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. Scan QR เพื่อลงทะเบียนรับ link เข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom Meeting
คริปโทเคอร์เรนซีมีความผันผวนสูง ศึกษาให้รอบด้านก่อนตัดสินใจซื้อขาย หรือคลิกได้ที่ smart-to-invest.com เช็กรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตได้ที่แอป SEC Check First นะครับ
ก.ล.ต. – บช.ก. ยกระดับการทำงานเชิงรุกร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการสืบสวนและตรวจสอบการกระทำผิดในตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 217/2564 ได้ที่ https://www.sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9235