ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร สอนฝึกอาชีพ เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เสียค่าสมัคร "เรียนฟรี" จบแล้วมีวุฒิบัตรให้ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร มีอยู่ด้วยกัน 8 แห่ง
เดิมสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม
ภายหลังถูกตัดโอนมาให้สำนักงานเขตบริหารจัดการ
ตามมติ กก. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549
ซึ่งอนุมัติการปรับปรุงส่วนราชการ อำนาจหน้าที่และกำหนดกรอบอัตรากำลังในการปฏิบัติงานของ ทั้ง 50 เขต
โดยศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ถูกตัดโอนมาสังกัด
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจตุจักร
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 เป็นต้นมา

เปิดเหมือนปกติ

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่...
15/10/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ...
01/10/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ...
17/09/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยาย...
02/09/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กันยายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 13 ส.ค.64 ตั้งแต่วันที่...
18/08/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 13 ส.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 18-31 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 13 ส.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 18-31 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน เป็นการชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 30 ก.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 1-2 ส...
03/08/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน เป็นการชั่วคราว ตามประกาศสำนักพัฒนาสังคม ลงวันที่ 30 ก.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 1-2 ส.ค.64 และตามประกาศลงวันที่ 2 ส.ค.64 ตั้งแต่วันที่ 3-17 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
✌✌✌

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง***รักษาสุขภาพกัน...
14/07/2021

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
***รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ..ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจาก covid -19❤❤❤

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
***รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ..ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจาก covid -19❤❤❤

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนตามประกาศสำนักพัฒนาสังคมเรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วั...
29/06/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนตามประกาศสำนักพัฒนาสังคมเรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนตามประกาศสำนักพัฒนาสังคมเรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 32) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนา...
14/06/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนตามประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 32) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2564
#ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19...
#เราจะสู้ไปด้วยกัน...✌✌✌

08/06/2021

#รับสมัครงานจร้าา!!..ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอาชีพ (ปวช.) 1 อัตรา ด่วนๆ!! นะจ๊ะ😊

#รับสมัครงานจร้าาา!!📢
04/06/2021

#รับสมัครงานจร้าาา!!📢

#รับสมัครงานจร้าาา!!📢

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนและการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง✌...
01/06/2021

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนและการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
✌ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ..
**ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19**

📢 ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนและการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
✌ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ..
**ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid-19**

📢 ประกาศ..ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนและการรับสมัคร   ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นะคะ..ขอให้ทุกคนปลอดภัยจา...
17/05/2021

📢 ประกาศ..
ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอนและการรับสมัคร
ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นะคะ..
ขอให้ทุกคนปลอดภัยจาก covid💪
เราจะสู้ไปด้วยกัน✌

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน และการรับสมัคร จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดส...
09/05/2021

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน และการรับสมัคร จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27)
เราจะสู้ไปด้วยกัน✌✌✌

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร ปิดการเรียนการสอน และการรับสมัคร จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 27)
เราจะสู้ไปด้วยกัน✌✌✌

29/04/2021

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรทุกสาขา ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนและการรับสมัคร ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านรอติดตามประกาศจากหน้าเพจค่ะ🥺

17/04/2021

ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรทุกสาขา ขอแจ้งปิดการเรียนการสอนและการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-30 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านรอติดตามประกาศจากหน้าเพจค่ะ🥺

เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-513-6654 [จ-ศ เวลา 9.00 - 14.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-513-6654 [จ-ศ เวลา 9.00 - 14.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.][ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.][ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.][ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

09/04/2021
เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.][ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
09/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

02/04/2021

📢ประกาศจร้า!!! วันที่ 17 เม.ย. 2564 เปิดรับสมัครเรียน หลักสูตรวันเสาร์-วันอาทิตย์ 80 ชั่วโมง ค่าเรียนฟรี จบแล้วมีวุฒิบัตรให้ รายละเอียดด้านล่างจร้า
👇
👇
👇
กลุ่มงานฝีมือและศิลปะประดิษฐ์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาเรียน 11.00-16.00 น.
1.วิชาจัดดอกไม้สด = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
2.วิชาศิลปะการต่อผ้าและการควิลท์ = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
3.วิชาเพ้นท์เล็บ = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
4.วิชาแต่งหน้า = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
5.วิชาแกะสลักผักผลไม้ = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
6.วิชาเทียนแฟนซี = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
7.วิชาดอกไม้ดินหอม = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
8.วิชาถักโครเชท์-นิตติ้ง = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
9.วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ = รับสมัครผู้เรียน 15 คน
***รับสมัครที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B บริเวณใกล้ศูนย์อาหาร
***เอกสารที่ใช้สมัครเรียน = สำเนาบัตรประชาชน + รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
***โทร. 061-871-8670
***เวลารับสมัคร 11.00 น.
-----------------------------------------------------------
👇
👇
👇
กลุ่มคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาเรียน 9.00-15.00 น.
1.วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = รับสมัครผู้เรียน 10 คน
2.วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ = รับสมัครผู้เรียน 10 คน
***รับสมัครที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4
***เอกสารที่ใช้สมัครเรียน = สำเนาบัตรประชาชน + รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
***โทร. 02-513-6654
***เวลารับสมัคร 9.00 น.
-----------------------------------------------------------
👇
👇
👇
กลุ่มงานอาชีพ หลักสูตร 80 ชั่วโมง วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาเรียน 9.00-15.00 น.
1.วิชาเบเกอรี่ = รับสมัครผู้เรียน 20 คน
2.วิชาอาหารคาว = รับสมัครผู้เรียน 20 คน
***รับสมัครที่ห้างโลตัส ลาดพร้าว ชั้น 3
***เอกสารที่ใช้สมัครเรียน = สำเนาบัตรประชาชน + รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
***โทร. 064-929-3077
***เวลารับสมัคร 9.00 น.
-----------------------------------------------------------
👇
👇
👇

***ทุกวิชารับสมัคร วันที่ 17 เม.ย. 2564 เริ่มเรียน 8 พ.ค. 2564 (หลักสูตร 80 ชั่วโมง = เรียน 2 เดือน)

💕💕💕เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิท19
ทางศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักร มีความจำเป็นต้องลดจำนวนผู้เรียนในแต่ละวิชาลง ต้องขออภัยด้วยค่ะ แล้วพบกันนะคะ💕💕💕

เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-513-6654 [จ-ศ เวลา 9.00 - 14.00 น.]
02/04/2021

เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-513-6654 [จ-ศ เวลา 9.00 - 14.00 น.]

02/04/2021
เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.][ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
02/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.][ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]
02/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
[ส-อา เวลา 11.00 - 16.00 น.]

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]
02/04/2021

เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
[จ-ศ เวลา 11.00 - 15.00 น.]

02/04/2021
02/04/2021

ที่อยู่

สำนักงานเขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 14:00
อังคาร 09:00 - 14:00
พุธ 09:00 - 14:00
พฤหัสบดี 09:00 - 14:00
ศุกร์ 09:00 - 14:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+66649293077

ผลิตภัณฑ์

วิชาแกะสลักผักผลไม้ : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชางานศิลปะ : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาจัดดอกไม้สด : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาซ่อมคอมพิวเตอร์ : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือ :เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาดอกไม้ดินหอม : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 4 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชาตัดผมชาย : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 9 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 9 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชาแต่งหน้า : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาถักโครเชท์ – นิตติ้ง : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาเทียนแฟนซี : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชานวดแผนไทย : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 9 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชาเบเกอรี่ : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร บริเวณลานจอดรถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชาแปรรูปสมุนไพร : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาเพ้นท์เล็บ : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาศิลปะการต่อผ้าและการควิลท์ : เรียนที่ห้างยูเนี่ยนมอลล์ ชั้น B ติดต่อสอบถามได้ที่ 061-871-8670
วิชาเสริมสวย : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร ชั้น 9 ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588
วิชาอาหารคาว : เรียนที่สำนักงานเขตจตุจักร บริเวณลานจอดรถ ติดต่อสอบถามได้ที่ 084-207-4588

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอาชีพจตุจักรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับสมัครวันไหนครับ?...อยากเรียนตัดผมชายครับ
สวัสดีครับมีการเรียนนวดผ่อนคลายนวดเท้าช่วยแจ้งด้วยครับ
#ตัดเย็บครูมัย...มีผลงานสวยๆๆมาฝากค่ะ..วิชาตัดเย็บ เสื้อผ้าสตรีจ.-ศ.
ส่งการบ้าน🥰🥰🥰วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี...งานสวยงานตามความต้องการของผู้เรียน...คุณทำได้👍👍👍
โชว์ผลงานสวยๆๆจากวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี#ครูมัยตัดเย็บ
ผลงานตัดเย็บสวยงามฝีมือตัวเองฝึกฝน..สร้างอาชีพได้ค่ะ..คุณทำได้..วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี#ครูมัยตัดเย็บ✌✌✌👍👍🥰🥰
วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี....คุณผู้ชายเรียนได้ค่ะฝึกฝีมีอประกอบอาชีพได้สวยงาม👍👍👍#ครูมัยตัดเย็บ
วันนี้โชว์ผลงานกางเกงกระโปรงวิชาตัดเย็บเสื้อป้าสตรีวันจันทร์ถึงศุกร์#ครูมัยตัดเย็บ
รวมผลงานนักเรียนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี..วันจันทร์ถึงศุกร์...ผลงานสวยๆๆเรียนฟรีได้ความรู้ประกอบอาชีพได้ค่ะ#ครูมัยตัดเย็บ
กระโปรงตัวแรก...สำเร็จแล็วค่ะ...วิชาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี..วันจัทร์ถึงศุกร์#ครูมัยตัดเย็บ
สนใจนวดแผนไทยจันทร์-ศุกร์ค่ะเปิดรอบใหม่อีกครั้งวันไหนค่ะ
วิชาแต่งหน้า​ สอนแต่งหน้า​แฟชั่น​ 😊