สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวงมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในด้านงานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ำ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
(69)

เปิดเหมือนปกติ

👮เขตสวนหลวง จัดเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาตวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต บริ...
18/11/2020

👮เขตสวนหลวง จัดเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต บริเวณซอยพัฒนาการ 38 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่

💫💖สวนหลวง มุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขปัญหาชุมชน💞💫วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดก...
18/11/2020

💫💖สวนหลวง มุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขปัญหาชุมชน💞💫

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุม วิทยากรจากสำนักอนามัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสวนหลวง ชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง

👉 🏡🏘 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และความต้องการของชุมชน ซึ่งนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวชุมชนให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่🏘🏡

💚สำนักงานเขตสวนหลวงแจ้งหยุดทำการ 19-20 พ.ย. 63ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19-20 พฤศจิกายน ...
18/11/2020

💚สำนักงานเขตสวนหลวงแจ้งหยุดทำการ 19-20 พ.ย. 63
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการพิเศษ ตามมติครม. โดยให้บริการเฉพาะแจ้งตาย 08.00 - 16.00 น. ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียน โทร. 02 321 8695☎️

#สำนักงานเขตสวนหลวง #ฝ่ายทะเบียน #ปิดให้บริการ2วันค่ะ

💚สวนหลวงเดินเท้าลงพื้นที่ พร้อมแก้ไขปัญหา🚶🏻‍♂️วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสวนหลว...
18/11/2020

💚สวนหลวงเดินเท้าลงพื้นที่ พร้อมแก้ไขปัญหา🚶🏻‍♂️

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนพระรามเก้า (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่คลองลาวถึงคลองกะจะ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และหน่วยบริการเร่งด่วน Best ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะไม่ตั้งวางสิ่งของหรือจอดรถบนทางเท้า เพื่อสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 💖

#เขตสวนหลวง #ลงพื้นที่ #แก้ไขทันที #Suanluang
#NOW_ทำจริง_เห็นผลจริง #MakeItBetter #เพราะฟุตบาทคือหัวใจของการเดินทาง

📢 #โปรดวางแผนการเดินทาง #ปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประเวศ.สำนักโยธากรุงเทพมหานคร และ งานจราจรสน.ประเวศ แจ้งประชาสัมพันธ์ #ปิดกา...
17/11/2020

📢 #โปรดวางแผนการเดินทาง #ปิดซ่อมสะพานข้ามแยกประเวศ
.
สำนักโยธากรุงเทพมหานคร และ งานจราจรสน.ประเวศ แจ้งประชาสัมพันธ์ #ปิดการจราจรสะพานข้ามแยกประเวศ เพื่อซ่อมแซมสะพาน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
ถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก ไม่สามารถกลับรถที่แยกประเวศได้ ให้ใช้ชอยเฉลิมพระเกียรติ 72
เพื่อมาเลี้ยวขวาที่แยกประเวศ ทดแทน
.
#ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยงเส้นทาง 🚗

สวนหลวงร่วมมอบพัดลมให้กทม. เพื่อจัดทำห้องปลอดฝุ่นให้เด็กๆ👶🧑👦วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมื...
17/11/2020

สวนหลวงร่วมมอบพัดลมให้กทม. เพื่อจัดทำห้องปลอดฝุ่นให้เด็กๆ👶🧑👦

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบพัดลม และแผ่นกรองอากาศแฮปป้า เพื่อกรุงเทพมหานครจะนำพัดลมและและแผ่นกรองอากาศแฮปป้าไปจัดทำห้องปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 292 ศูนย์ จำนวน 1,000 ห้อง ห้องเรียนเด็กเล็กในโรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง

ในการนี้ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ร่วมมอบพัดลม จำนวน 205 ตัว ให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สำนักงานเขตสวนหลวงขอขอบคุณผู้สนับสนุน ดังนี้
1.บริษัท ธรรมจรัส จำกัด
2.บริษัท เอส ดี เพอร์เฟคโฮม จำกัด
(นายสมชาย วงศ์ศรีศิริ)
3.ตลาดเอี่ยมสมบัติ

✨สวนหลวงมุ่งมั่นพัฒนา 'กรุงเทพมหานคร' เมืองสำหรับทุกคน💖(17 พ.ย. 63 เวลา 11.30 น.) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ปร...
17/11/2020

✨สวนหลวงมุ่งมั่นพัฒนา 'กรุงเทพมหานคร' เมืองสำหรับทุกคน💖
(17 พ.ย. 63 เวลา 11.30 น.) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบและคลองแขนง การตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่
#กรุงเทพมหานคร #สำนักงานเขตสวนหลวง #เพื่อประชาชน

🌄 เขตสวนหลวง วันนี้คุณภาพอากาศดี 😘🔸️วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหล...
17/11/2020

🌄 เขตสวนหลวง วันนี้คุณภาพอากาศดี 😘

🔸️วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหลวง ณ จุดตรวจวัดด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง เวลา 12.00 น. ดังนี้
(1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ตรวจวัดได้ 73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 31 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(3) คุณภาพอากาศ : คุณภาพดี

ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com

🏗Now opening! สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการพร้อมเปิดใช้งานแล้ว💯วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.นา...
17/11/2020

🏗Now opening! สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการพร้อมเปิดใช้งานแล้ว💯

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรงานปรับปรุงสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์-ถนนพัฒนาการ (สะพานข้ามแยกศรีพัฒน์) โดยมี นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตสวนหลวง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานข้ามทางแยก ถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง

สะพานดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุง จากเหตุพื้นสะพานหักและพื้นผิวมีหลุมขนาดใหญ่ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน จึงได้กำหนดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รวมระยะเวลา 180 วัน โดยเนื้องานประกอบด้วย งานปรับปรุงพื้นสะพานและเชิงลาด งานรื้อถอนราวสะพาน ผิวจราจร พื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ไฟฟ้าส่องสว่างและระบบระบายน้ำ การติดตั้งพื้นสะพาน รวมสะพานและส่วนประกอบอื่นๆ ใหม่ งานอุปกรณ์ความปลอดภัยทางจราจร งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงระบบระบายน้ำ งานทาสีทางเท้า ราวสะพาน

ทั้งนี้ การเปิดการจราจรสะพานดังกล่าว จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสัญจรบนถนนพัฒนาการและบริเวณใกล้เคียง ให้เคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว สามารถรองรับปริมาณรถและลดความแออัดได้มากยิ่งขึ้น
#สำนักงานเขตสวนหลวง #สะพานข้ามแยกศรีพัฒน์

💚สวนหลวง  แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่💐(16 พ.ย. 63) นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และ  นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิต...
16/11/2020

💚สวนหลวง แสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่💐

(16 พ.ย. 63) นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง และ นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 16 พ.ย. 63 ดังนี้

1.นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง ย้ายมา โรงเรียนวัดปากบ่อ

2.นางสมใจ ญวณพลอย ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนประสานสามัคคี (บ้านทับยาว) สำนักงานเขตลาดกระบัง ย้ายมา โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต)

3.นางเบญจวรรณ ธรรมเตชะพันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สำนักงานเขตหนองจอก ขึ้นเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองใน

4.นางอรอนงค์ โคตรสมบัติ ครู โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยา สำนักงานเขตคลองสามวา ขึ้นเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ

5.นางสาวไพวัลย์ สีลาโคตร ครู โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สำนักงานเขตประเวศ ขึ้นเป็น รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

#สำนักงานเขตสวนหลวง #congratulation

💚เตรียมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง🚤วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น.กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง เดินเท...
16/11/2020

💚เตรียมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง🚤

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น.
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง เดินเท้าสำรวจเส้นทางเดินริมคลองเคล็ด-คลองตาสาด รวมระยะทาง 800 เมตร เพื่อเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองริมฝั่งคลอง
#สำนักงานเขตสวนหลวง #ไม่หยุดพัฒนา #เพื่อกรุงเทพที่ดีกว่าเดิม

🏗สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการพร้อมเปิดใช้งานแล้ว💯วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นกรุงเทพมหานคร โด...
16/11/2020

🏗สะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ – ถนนพัฒนาการพร้อมเปิดใช้งานแล้ว💯

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับสำนักการโยธา จัดเตรียมพิธีเปิดสะพานข้ามแยกถนนศรีนครินทร์ - ถนนพัฒนาการ (สะพานข้ามแยกศรีพัฒน์) พื้นที่เขตสวนหลวง หลังปิดปรับปรุงจากเหตุพื้นสะพานหักและพื้นผิวมีหลุมขนาดใหญ่ โดยมีกำหนดปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รวมเป็นระยะเวลา 180 วัน ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้เร็วกว่ากำหนดที่วางไว้
ทั้งนี้ พิธีเปิดฯ จะจัดขึ้นบริเวณสะพานข้ามแยกฯ ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ก่อนเปิดให้ใช้งานจริง
#สำนักงานเขตสวนหลวง #สะพานข้ามแยกศรีพัฒน์

👮เขตสวนหลวง จัดเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต👉👉วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตบริเว...
16/11/2020

👮เขตสวนหลวง จัดเก็บป้ายโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต
👉👉วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตบริเวณซอยพัฒนาการ 30 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพื้นที่เขตสวนหลวง

🌄 เขตสวนหลวง เช้านี้คุณภาพอากาศดี 😘🔸️วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหล...
16/11/2020

🌄 เขตสวนหลวง เช้านี้คุณภาพอากาศดี 😘

🔸️วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหลวง ณ จุดตรวจวัดด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง เวลา 09.00 น. ดังนี้
(1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ตรวจวัดได้ 73 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(3) คุณภาพอากาศ : คุณภาพดี

ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com

Bangkok Fast & Clear : BFC 👨‍⚖👩‍⚖กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง พร้อมส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้ (16...
16/11/2020

Bangkok Fast & Clear : BFC 👨‍⚖👩‍⚖
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง พร้อมส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชน โดยในวันนี้ (16 พ.ย. 63) ผู้บริหารเขตตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ BFC พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจองคิวนัดหมายล่วงหน้า ก่อนเข้ารับบริการ ผ่านแอปพลิเคชั่น "BMA Q" ซึ่งจะช่วยให้
💥สามารถตรวจสอบจำนวนผู้รอรับบริการได้
💥สะดวก รวดเร็ว ลดเวลารอคอย ลดความแออัด
💥ปลอดภัยแบบวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal

สวนหลวง ร่วมพิธีมอบผ้าไตร🙏🏼(15 พ.ย. 63 ) เวลา 08.30 น.นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ร่วมพิธีมอบผ้าไตร ตามโครงก...
15/11/2020

สวนหลวง ร่วมพิธีมอบผ้าไตร🙏🏼

(15 พ.ย. 63 ) เวลา 08.30 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ร่วมพิธีมอบผ้าไตร ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ประจำปี 2563 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

สวนหลวง  แสดงความยินดี และขอขอบคุณ🌺(15 พ.ย. 63) 09.00 น. นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ร่วมแสดงความยินดีในโอกา...
15/11/2020

สวนหลวง แสดงความยินดี และขอขอบคุณ🌺

(15 พ.ย. 63) 09.00 น. นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ วันที่ 16 พ.ย. 63 และขอขอบคุณทุกท่านในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้

1.นางกานต์กนิษฐ์ เฟื่องฟูพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) ย้ายไปตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เขตพระโขนง

2.นายธีระยุทธ สมบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทองใน ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) เขตบางกะปิ

3.นางอรทัย ศรีวิเชียร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปากบ่อ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ

4.นางสาวณัฐณปภา ขวัญดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) เขตสะพานสูง

💚เขตสวนหลวงร่วมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูหนาว🙏🏼วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหล...
14/11/2020

💚เขตสวนหลวงร่วมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูหนาว🙏🏼

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรพชาสามเณร (ในพิธีปลงผม และมอบผ้าไตร) ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว ประจำปี 2563 เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดปากบ่อ ซอยอ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

💚แก้ไขปัญหาเร่งด่วน🏃🏻‍♂️วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบ ...
14/11/2020

💚แก้ไขปัญหาเร่งด่วน🏃🏻‍♂️

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับประชาชน กรณีปัญหาที่ดินรกร้าง บุคคลลักลอบทิ้งขยะ บริเวณซอยพระรามเก้า 43 ซึ่งจะได้ประสานเจ้าของที่ดินดำเนินการแก้ไขต่อไป และกรณีถนนและฝาท่อระบายน้ำชำรุด ภายในซอยพระรามเก้า 57/2 ซึ่งจะได้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขต่อไป
#สำนักงานเขตสวนหลวง #รุดแก้ไขปัญหา #เพื่อกรุงเทพที่ดีกว่าเดิม

💚เตรียมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง🚤วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง สำรวจเส...
14/11/2020

💚เตรียมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลอง🚤

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง สำรวจเส้นทางเดินเรือคลองตัน-คลองแสนแสบ เพื่อเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดสองริมฝั่งคลอง
#สำนักงานเขตสวนหลวง #ไม่หยุดพัฒนา #เพื่อกรุงเทพที่ดีกว่าเดิม

วันเสาร์ที่ 14​ พฤศจิกายน 2563​ เวลา​ 09.30​ น.สำนักงานเขตสวนหลวง​ ยกไม่ไหว​ เราช่วยยก​ เราช่วยเก็บ🙌สำนักงานเขตสวนหลวงโด...
14/11/2020

วันเสาร์ที่ 14​ พฤศจิกายน 2563​ เวลา​ 09.30​ น.
สำนักงานเขตสวนหลวง​ ยกไม่ไหว​ เราช่วยยก​ เราช่วยเก็บ🙌

สำนักงานเขตสวนหลวงโดยฝ่ายรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และสิ่งของเหลือใช้​ ภายในชุมชนหมู่บ้านฮอลลี่วู๊ด ซอยอ่อนนุช​ 17แยก​9 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชน​ลดปริมาณขยะ​ ณ​แหล่งกำเนิด พร้อมบริการประชาชนที่ไม่สามารถทิ้งขยะชิ้นใหญ่ไปกับรถเก็บขนฯได้และเป็นการป้องกันการลักลอบทิ้งขยะบริเวณที่ว่างริมทางและแม่น้ำลำคลอง​ในพื้นที่เขตสวนหลวง

🌄 เขตสวนหลวง วันนี้คุณภาพอากาศดี 😘🔸️วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหลวง...
14/11/2020

🌄 เขตสวนหลวง วันนี้คุณภาพอากาศดี 😘

🔸️วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหลวง ณ จุดตรวจวัดด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง เวลา 11.00 น. ดังนี้
(1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ตรวจวัดได้ 75 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(3) คุณภาพอากาศ : คุณภาพดี

ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com

ก้าวใหม่ของการบริการ 👨‍💼👩‍💼กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง มุ่งมั่นให้บริการด้วยหัวใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการ...
12/11/2020

ก้าวใหม่ของการบริการ 👨‍💼👩‍💼
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง มุ่งมั่นให้บริการด้วยหัวใจ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการติดต่อราชการ พร้อมประชาสัมพันธ์รูปแบบการให้บริการแบบใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชนจองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น BMAQ นัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวก ลดระยะเวลารอคอย ลดความหนาแน่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

#BMAQ #กรุงเทพมหานคร #สำนักงานเขตสวนหลวง

🌁 เขตสวนหลวง ห่วงใย ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันฝุ่นละออง 🌁🔸️วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายสิ่...
12/11/2020

🌁 เขตสวนหลวง ห่วงใย ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันฝุ่นละออง 🌁

🔸️วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์วิธีปฏิบัติตนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง และให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ณ สถานประกอบการในพื้นที่เขตสวนหลวง

🌄 เขตสวนหลวง เช้านี้ คุณภาพอากาศดีมาก 😘🔸️วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เ...
12/11/2020

🌄 เขตสวนหลวง เช้านี้ คุณภาพอากาศดีมาก 😘

🔸️วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตสวนหลวงรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตสวนหลวง ณ จุดตรวจวัดด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง เวลา 09.00 น. ดังนี้
(1) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ตรวจวัดได้ 56 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(2) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ตรวจวัดได้ 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)
(3) คุณภาพอากาศ : คุณภาพดีมาก
***กรุณาติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokairquality.com และ www.air4bangkok.com

💚เขตสวนหลวงขอขอบคุณบริษัททีโอเอ มอบถุงยังชีพกว่า 500 ถุงแก่ประชาชนในพื้นที่💪🏼(11 พย. 63 เวลา 11.00 น.) กรุงเทพมหานคร โดย...
11/11/2020

💚เขตสวนหลวงขอขอบคุณบริษัททีโอเอ มอบถุงยังชีพกว่า 500 ถุงแก่ประชาชนในพื้นที่💪🏼

(11 พย. 63 เวลา 11.00 น.) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยนายประจักษ์ ตั้งคารวกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด แก่ประชาชนจาก 45 ชุมชนในพื้นที่เขตสวนหลวงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ภายใต้โครงการ ‘TOA ไม่ทิ้งกัน สู้ภัยโควิด-19’ ณ วัดยาง (พระอารามหลวง) ซอยอ่อนนุช 23 เขตสวนหลวง

#สำนักงานเขตสวนหลวง #TOA_ไม่ทิ้งกัน
#สู้ภัยโควิด19

👮เขตสวนหลวง เร่งแก้ไขปัญหาการจอดทิ้งซากยานยนต์👉👉วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เขตสวนหลวง ขอขอบคุณเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์...
11/11/2020

👮เขตสวนหลวง เร่งแก้ไขปัญหาการจอดทิ้งซากยานยนต์
👉👉วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เขตสวนหลวง ขอขอบคุณเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์ที่ให้ความร่วมมือเคลื่อนย้ายรถยนต์สภาพใช้การไม่ได้ที่จอดทิ้งไว้ภายในซอยพัฒนาการ 30 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจร และไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค

💚สวนหลวง make it better! เดินเท้าลงพื้นที่ พร้อมแก้ไขปัญหา🚶🏻‍♂️วันพุธที่ 11พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.กรุงเทพมหานครโดยส...
11/11/2020

💚สวนหลวง make it better! เดินเท้าลงพื้นที่ พร้อมแก้ไขปัญหา🚶🏻‍♂️

วันพุธที่ 11พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.
กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสวนหลวง ลงพื้นที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนพระรามเก้า (ฝั่งขาเข้า) ถึงคลองลาว โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และหน่วยบริการเร่งด่วน Best ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะไม่ตั้งวางสิ่งของหรือจอดรถบนทางเท้า เพื่อสภาพแวดล้อมที่สวยงาม และความสะดวกในการสัญจรของประชาชน 💖

#เขตสวนหลวง #ลงพื้นที่ #แก้ไขทันที #Suanluang
#NOW_ทำจริง_เห็นผลจริง #MakeItBetter #เพราะฟุตบาทคือหัวใจของการเดินทาง

ตัวช่วยประหยัดเวลา ติดต่อราชการง่ายๆ โหลดแอพลิเคชัน BMAQ ก่อนมาใช้บริการกันนะคะ 😉
10/11/2020

ตัวช่วยประหยัดเวลา ติดต่อราชการง่ายๆ โหลดแอพลิเคชัน BMAQ ก่อนมาใช้บริการกันนะคะ 😉

กรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสวนหลวง เชิญชวนประชาชน ใช้บริการ จองคิว นัดหมายล่วง ผ่านแอปพลิเคชัน BMA Q แอปพลิเคชันดังกล่าว ช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทาง หรือลดเวลาการรอใช้บริการต่างๆได้ อีกทั้งเป็นการลดความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกัน
# BMA Q

✨กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาชน💖(10 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น.) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อติดตาม...
10/11/2020

✨กรุงเทพมหานคร เพื่อประชาชน💖
(10 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น.) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ประชุมคณะผู้บริหารเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆในการให้บริการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ร่วมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
#กรุงเทพมหานคร #สำนักงานเขตสวนหลวง #เพื่อประชาชน

💚เขตสวนหลวงประชุมใหญ่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ🌳วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวน...
10/11/2020

💚เขตสวนหลวงประชุมใหญ่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ🌳

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ในวาระมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กำชับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเก็บขนมูลฝอย และการปฏิบัติงานด้านการกวาด รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และดำเนินการทุกอย่างด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมสวนหลวง ชั้น 6 สำนักงานเขตสวนหลวง

#สำนักงานเขตสวนหลวง #ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

สวนหลวง ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรุงเทพมหานคร(10 พ.ย. 63) เวลา 13.30...
10/11/2020

สวนหลวง ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรุงเทพมหานคร

(10 พ.ย. 63) เวลา 13.30 น. กรุงเทพมหานคร จัดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 92/2563 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสวนหลวง โดยนางเรณู ซื่อสัตย์ ​ผู้​อ​ำ​น​ว​ย​การ​เขต​สวนหลวง (ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้) ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Teleconferance ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง

โดยในที่ประชุมยังคงเน้นย้ำทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเข้มงวดการทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและโรงเรียนในพื้นที่เขตเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส RSV

ที่อยู่

Thanon Phatthanakan
Bangkok
10250

ปอ. 92, ปอ.พ. 23, ปอ. 517, มินิบัสสาย 11

เบอร์โทรศัพท์

+6623226688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตสวนหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตสวนหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากให้เขตสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเมืองทอง 2 โครงการ 3 ที่น้ำท่วมขังสูงมาก เพราะ ถนนเข้าหมู่บ้านสูงกว่าในซอยหมู่บ้าน ทำให้ฝนตกนิดเดียวเป็นคลองเล็กๆ น้ำเข้ารถ บางคันเสียตาย ขอให้ช่วยบรรเทาทุกข์ของประชาชนด้วย หรือ ลอกท่อที่อุดตันเพื่อให้น้ำระบบได้ดีขึ้นและรวดเร็ว ไม่รู้ว่าวันไหนจะแจ๊คพ๊อตเครื่องดับเสียค่าซ่อมรถหลักแสนเพราะน้ำเข้าห้องเครื่อง
การมาตั้งป้ายบดบังป้ายจราจรแบบนี้ ทางเขตจัดการอะไรได้บ้างไหม................................น่าจะตั้งในที่ดินของคนอื่นด้วย เพราะปกติที่ดินจะเป็นมุมเหลี่ยม แต่บ้านส่วนมากจะสร้างกำแพงโดยตัดตรงมุมบ้านไว้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การจราจรของสาธารณะ
ขอขอบคุณ คุณสนั่น และ ทีมงาน ครับ สำนักงานเขตสวนหลวง บริการด้วยใจครับ น้ำท่วมหนัก หมู่บ้านเกษรา ถนนพัฒนาการ ซอย 29 และ ซอย 25 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหาคร เวลา 04.00 น - ถึง 17.00 น.
รบกวนสอบถามค่ะ เป็นเจ้าของคอนโด ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวง และได้ทำการ update ข้อมูลตามที่ได้รัยเอกสารเมื่อครั้งที่สำรีกกงานเขตส่งมาแล้ว ขณะนี่ยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง ถึงจะทราบรายละเอียดและชำระภาษีได้
ไม่โชว์ข้อความที่โพสต์อีก เซ็งมากค่ะ
โทรเข้าสำนักงานเขต ไม่มีคนรับสายเลยค่ะ จะติดต่อยังไงดีคะ 4 เบอร์ ไม่มีคนรับสาย บอกเบอร์ต่อ ก้อไม่มีคนรับสายอีก บางเบอร์กดแล้ว ตัดสายทิ้งเช่น 7082 - การคลัง อีกเบอร์ 7089 ไม่มีคนรับ บอกให้กด * แล้วกดเบอร์ต่อใหม่ พอกด ไม่มีคนรับสาย บอกให้กด 0 พอกด ก้อตัดสายทิ้ง จะติดต่อเรื่องชำระภาษีที่ดินค่ะ
ผมไม่แน่ใจว่าทางเขตจะเปลืองงบภาษีประชาชนแล้วมีโทรศัพท์ไปทำไมโทรไม่เคยมีใครรับเลย ทำงานยังไง ผมต้องไปร้องกับทางกระทรวงมหาดไทยมั้ยครับ ผมต้องการติดต่อทางเขตโทรมาสามวันละไม่มีใครรับเลย ราชการไทยทำไมไม่ปรับปรุงบ้างครับ ติอต่อยากยิ่งกว่าติดต่อพระเจ้าอีก
ผมไม่แน่ใจว่าทางเขตสวนหลวงจะเปลืองงบภาษีประชาชนแล้วมีโทรศัพท์ไปทำไมโทรไม่เคยมีใครรับเลย ทำงานยังไง ผมต้องไปร้องกับทางกระทรวงมหาดไทยมั้ยครับ ผมต้องการติดต่อทางเขตโทรมาสามวันละไม่มีใครรับเลย ราชการไทยทำไมไม่ปรับปรุงบ้างครับ ติอต่อยากยิ่งกว่าติดต่อพระเจ้าอีก ขนาดผมจะโทรเข้าไปเพื่อเสียภาษีให้พวกคุณมาทำงานอย่างเช้าชามเย็นชามยังติดต่อยากมากเลย
ในซอยชินมาส เสาร์ อาทิตย์ ก็ยังมีการก่อสร้าง ไม่เกรงใจ ประชาชนกันบ้างเลย หอเล็กหอน้อย ทุบ ตอก กันโครมๆ ตั้งแต่ 7 โมง หน้าโครงการก็ไม่มีปักป้ายที่ชัดเจนว่าโครงการจะเสร็จเมื่อไร จนท.ควรลงมาดูแลบ้าง เสาร์ อาทิตย์ ก็เว้นๆก่อสร้างบ้างเถอะ จันทร์ - ศุกร์ ก็ไม่ได้ว่าอะไร
เรียน ผอ.เขตสวนหลวง รบกวนแจ้งฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.อ่อนนุช 37/1 หน้าทางเข้า Pickadialy bangkok mall / ขอบคุณครับ
พัฒนาการ32ไม่ได้อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบหรอครับไม่เห็นเข้ามาดูเเลเรื่องน้ำท่วมขังเลย
ซอยพัฒนาการ32ตรงหมู่บ้านชิเซนน้ำท่วมขังตลอดช่วงฝนตกและท่ออุดตันไม่ระบายอยากให้ทางเขตช่วยดูเเลเเละติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยชาวบ้านด้วย