สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวงมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในด้านงานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ำ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย
(143)

เปิดเหมือนปกติ

👷‍♂️เขตสวนหลวง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างตามมาตรการป้องกัน Bubble Protocol 🏘🔸️วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนาย...
11/06/2021

👷‍♂️เขตสวนหลวง สนธิกำลังเจ้าหน้าที่คุมเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างตามมาตรการป้องกัน Bubble Protocol 🏘

🔸️วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานเขตสวนหลวง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่เทศกิจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจด้านความมั่นคงเขตกรุงเทพใต้ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและกวดขันแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่เขตสวนหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ Bubble Protocol ตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การหมั่นทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เพิ่มมาตรการในการดูแลสุขอนามัยของที่พักอาศัยสิ่งแวดล้อม เนื่องจากลักษณะที่พักอาศัยคล้ายกับพื้นที่แออัด จึงควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

💚สวนหลวงเปิด WarRoom!💥(11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.) นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมติดตาม...
11/06/2021

💚สวนหลวงเปิด WarRoom!💥
(11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.) นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เขตสวนหลวง รวมไปถึงวางแผนตรวจ ตลาด-ชุมชน-แคมป์คนงาน ในการดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง

🧑‍⚕️update! หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 🧫-------------📄เอกสารและอุปกรณ์ที่...
10/06/2021

🧑‍⚕️update! หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 🧫
-------------
📄เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

👉🏼 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีความเสี่ยงสูง, ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด่านหน้า, ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

❌ไม่แนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก มาเข้ารับบริการ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง

💖สามารถตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองในเบื้องต้นด้วยการทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง BKKCovid-19 ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พื้นที่สำนักงานเขตนั้นๆค่ะ

🧑‍⚕️update! หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 🧫
-------------
📄เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

👉🏼 กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีความเสี่ยงสูง, ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด่านหน้า, ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

❌ไม่แนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก มาเข้ารับบริการ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง

💖สามารถตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองในเบื้องต้นด้วยการทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง BKKCovid-19 ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พื้นที่สำนักงานเขตนั้นๆค่ะ

💚สำนักงานเขตสวนหลวงสำรวจพื้นที่ มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด🏃🏻‍♀️วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.นางเรณู ซื่อสัตย์ ผ...
09/06/2021

💚สำนักงานเขตสวนหลวงสำรวจพื้นที่ มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด🏃🏻‍♀️
วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง มอบหมายให้นายสมานมิตร แยงไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำทีมหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถนนอ่อนนุชฝั่งขาเข้าตั้งแต่คลองเคล็ด - คลองหนองบอน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และหน่วยบริการเร่งด่วน Best ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ เขตฯ ขอความร่วมมือไม่จอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อความปลอดภัยของเดินทางและรักษาสภาพฟุตบาททางเท้าให้ยั่งยืนต่อไป
#เขตสวนหลวง #ลงพื้นที่ #แก้ไขทันที

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠ณ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่☎ฝ่า...
09/06/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่☎ฝ่า...
08/06/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

เขตสวนหลวง เร่งแก้ปัญหาการจอดทิ้งซากยานยนต์ บนถนนสาธารณะ                     วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน...
07/06/2021

เขตสวนหลวง เร่งแก้ปัญหาการจอดทิ้งซากยานยนต์ บนถนนสาธารณะ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เขตสวนหลวงจัดเจ้าหน้าที่ ปิดประกาศให้เคลื่อนย้ายซากยานยนต์ ในซอยพระรามเก้า 41 เพื่อมิให้มีการจอดทิ้งซากยานยนต์กีดขวางถนนสาธารณะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสวนหลวง

❤❤ "สวนหลวง ส่งต่อความห่วงใย จากใจ ผว.กทม." ❤❤👉👉👉 วันนี้ (7/6/64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกร...
07/06/2021

❤❤ "สวนหลวง ส่งต่อความห่วงใย จากใจ ผว.กทม." ❤❤

👉👉👉 วันนี้ (7/6/64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ณ ที่พัก ในการนี้ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพฯ รวมทั้งหน้ากากอนามัย และเครื่องอุปโภค - บริโภค ซึ่งได้รับมอบจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในพื้นทึ่ ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวน 4 ชุมชน

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

🌟บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ 🌟วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวัลลภ สุวรรณดี ปร...
07/06/2021

🌟บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ 🌟

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.
นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-1 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย-
ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค และ โรงพยาบาลเครือบางปะกอก ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

โดยมี นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง คณะผู้บริหารสำนักงานเขตสวนหลวง คณะผู้บริหารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลการดำเนินงานและร่วมตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนตามขั้นตอนต่างๆ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่☎ฝ่...
07/06/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

🌱กรุงเทพใต้ (สวนหลวง)รวมพลังปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ (6 มิ.ย.64) เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกร...
06/06/2021

🌱กรุงเทพใต้ (สวนหลวง)รวมพลังปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์

(6 มิ.ย.64) เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 500 ท่อ รวมทั้งสิ้น 1,500 ต้น โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ กลุ่มรักษ์กรุงเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ชายทะเลบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตสาทร เขตคลองเตย เขตบางคอแหลม เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตวัฒนา เขตบางนา เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางในท่อซีเมนต์ จำนวน 500 ท่อ รวมทั้งสิ้น 1,500 ต้น โดยใช้วิธีการปักท่อซีเมนต์ลงไปในแปลงปลูกที่ได้กำหนดไว้ จากนั้นนำดินโคลนใส่ลงไปในท่อซีเมนต์ แล้วนำต้นกล้าโกงกางปลูกลงไปในท่อซีเมนต์ เพื่อเป็นการเลี้ยงต้นกล้าโกงกางให้เจริญเติบโตแข็งแรง และปลอดภัยจากคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามา รวมทั้งเป็นการเพิ่มจำนวนต้นโกงกาง เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ปัองกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ร่วมกันฟื้นฟูป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ เป็นแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์หลากหลายชนิด ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠ณ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่☎ฝ่าย...
06/06/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 🧫-------------📄เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ...
05/06/2021

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 🧫
-------------
📄เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 🧫
-------------
📄เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องใช้
💳 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
✍️ ปากกาส่วนตัวเพื่อใช้ลงทะเบียน (เลี่ยงการสัมผัสหรือส่งต่อ)

💚ตรวจคัดกรองเชิงรุกเขตสวนหลวง🦠วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น.ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุ...
05/06/2021

💚ตรวจคัดกรองเชิงรุกเขตสวนหลวง🦠
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 น.
ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Swab) โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา และศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอดรุ่งเรือง ณ ร้านใบไม้ร่าเริง เขตสวนหลวง

โดยมี นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์ รวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

'หันหน้าเข้าคลอง' ปลัดกทม. เยี่ยมชมทางเดินเลียบคลองแสนแสบ-คลองตัน #สวนหลวงวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.นางศิ...
05/06/2021

'หันหน้าเข้าคลอง' ปลัดกทม. เยี่ยมชมทางเดินเลียบคลองแสนแสบ-คลองตัน #สวนหลวง
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบ โดยเริ่มจากท่าเรือป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ก่อนมาขึ้นเรือที่บริเวณท่าเรือราม 1 เขตสวนหลวง เพื่อเดินเท้าเหยียบชมทัศนียภาพตลอดทางเดินเลียบคลองแสนแสบสุดคลองกะจะ แวะเยี่ยมชมจุด Check in คลองตัน-คลองแสนแสบ สวนดอกไม้ Street art และพูดคุยกับพี่น้องมุสลิมจากมัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม

โดยมี นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นำเยี่ยมชมและนำเสนอข้อมูล พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

#หันหน้าเข้าคลอง #กรุงเทพมหานคร

สวนหลวงเปิดประชุม คุมสถานการณ์โควิดในพื้นที่!💥(5 มิถุนายน 64 เวลา 13.00 น.) นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็น...
05/06/2021

สวนหลวงเปิดประชุม คุมสถานการณ์โควิดในพื้นที่!💥
(5 มิถุนายน 64 เวลา 13.00 น.) นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขต เพื่อวางแผนควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เขตสวนหลวง ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง

ทปษ.ผว.กทม.(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) ลงพื้นที่ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหัวหมากวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.สม...
04/06/2021

ทปษ.ผว.กทม.(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) ลงพื้นที่ เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหัวหมาก

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.
สมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการนำเสนอ 'โครงการ 1 เขต 1 คลอง' (รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นายศักดิ์ชัย บุญมา) คลองหัวหมาก (ระยะทาง 5,330 เมตร) ในพื้นที่สำนักงานเขตสวนหลวง พร้อมด้วย นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้ตรวจราชการสูง ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำเสนอข้อมูล ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง

ทั้งนี้ นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสภาพคลองหัวหมากและคลองสาขา เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงการเปิดทางน้ำไหล โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการขุดลอกคลองหัวหมาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่☎ฝ...
04/06/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง🦠
ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

หากพบผู้ป่วยติดเชื้อ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
☎ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02 322 4668
☎ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02 322 4667
#StaySafeStayHealthy #Covid19

📢สวนหลวง"กวดขันตลาดสด" เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด19วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย ...
03/06/2021

📢สวนหลวง"กวดขันตลาดสด" เน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด19

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.
สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของตลาดเอี่ยมสมบัติ เขตสวนหลวง รวมไปถึงบริหารจัดการตลาด เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดถูกสุขอนามัย

พร้อมนี้ ผู้อำนวยการเขตฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลอฮอล์ล้างมือ แก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมประชาสัมพันธ์เน้นย้ำการดูแลสุขอนามัยของตน สวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือเป็นประจำ

#สำนักงานเขตสวนหลวง
#การ์ดไม่ตก #โควิดยังไม่จบ #เราจะผ่านไปด้วยกัน

💚'สวนหลวง' จัดตรวจโควิด-19 เชิงรุก🚗วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พ...
03/06/2021

💚'สวนหลวง' จัดตรวจโควิด-19 เชิงรุก🚗
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Swab) โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 37 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา) ณ ร้านใบไม้ร่าเริง เขตสวนหลวง

โดยหน่วยบริการตรวจเชิงรุก Covid-19 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 15.00 น. ณ ร้านใบไม้ร่าเริง โดยมีเป้าหมายการตรวจ จำนวน 300 - 500 คนต่อวัน

เอกสารที่ต้องใช้
1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา
2. ใบสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเด็ก)
3. ปากกาส่วนตัว (เลี่ยงการสัมผัส)

- กลุ่มเป้าหมาย : ผู้มีความเสี่ยงสูง, ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด่านหน้า, ประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมาก ในพื้นที่เขตสวนหลวงหรือข้างเคียง
- ไม่แนะนำผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว และเด็กเล็ก มาเข้ารับบริการ เนื่องจากมีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง
- สามารถตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองในเบื้องต้นด้วยการทำแบบประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาง BKKCovid-19 ที่เว็บไซต์ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/

- พิกัด ร้านใบไม้ร่าเริง https://goo.gl/maps/fbbL7i8Ah3DZcSr59

💚จิตอาสาสวนหลวงร่วมส่งต่อความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสู่ชุมชนที่ไ...
03/06/2021

💚จิตอาสาสวนหลวงร่วมส่งต่อความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเขตสวนหลวง ร่วมรับมอบอาหาร "ฮาลาล" พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด จากสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ณ มัสยิดยามีอุ้ลอิสลาม เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชนพื้นที่เขตสวนหลวง ภายใต้โครงการสายใยแห่งความผูกพัน ด้วยความห่วงใยยิ่ง

โดยได้นำอาหารฮาลาล พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการจิตอาสา #มีแล้วแบ่งปัน จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนธรรมานุรักษ์ ชุมชนคลองสะแก และชุมชนโมราวรรณ 1

สำนักงานเขตสวนหลวงขอขอบคุณสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ได้มอบอาหารฮาลาล พร้อมน้ำดื่มจำนวน 200 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง มา ณ ที่นี้

จิตอาสาสวนหลวง ร่วมส่งมอบความห่วงใย ช่วยเหลือชุมชนยามวิกฤติโควิด-19 #มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็...
03/06/2021

จิตอาสาสวนหลวง ร่วมส่งมอบความห่วงใย ช่วยเหลือชุมชนยามวิกฤติโควิด-19 #มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยวันนี้ (3 มิ.ย.64) สำนักงานเขตสวนหลวง โดย นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเขตสวนหลวง ร่วมรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคจากบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบินและพันธมิตร การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานอีอีซี สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ อันประกอบด้วย หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ ถุงยังชีพ อาหารพร้อมทาน และซิมทรูมูฟเอช ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ชั้น 1 สำนักงานเขตสวนหลวง

พร้อมนี้ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาเขตสวนหลวง ได้รวบรวมสิ่งของอุปโภคบริโภคข้างต้น ลงพื้นที่ไปส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามโครงการจิตอาสา #มีแล้วแบ่งปัน จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 จำนวน 12 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนธรรมานุรักษ์ ชุมชนคลองสะแก ชุมชนโมราวรรณ 1 ชุมชนหลังวัดปากบ่อ ชุมชนหัวป่า ชุมชนพัฒนา

ที่อยู่

Thanon Phatthanakan
Bangkok
10250

ปอ. 92, ปอ.พ. 23, ปอ. 517, มินิบัสสาย 11

เบอร์โทรศัพท์

+6623226688

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตสวนหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตสวนหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้าง ภายในพื้นที่แคมป์คนงาน ขอทางลุมพินี ตรงพัฒนาการ 26 ในส่วนความรับผิดชอบของทาง บริษัท ลุมพินี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยการก่อสร้างติดกับกำแพงของหมู่บ้านฯ โดยไม่มีระยะห่าง และไม่ทำการปิดปังเพื่อป้องการเศาต่างๆจากการก่อสร้างเข้ามาภายในหมู่บ้านฯ ทำให้ลูกบ้านของหมู่บ้านฯที่อยู่ใกล้เคียงมีความกังวลเป็นอย่างมาก ขอให้ทางเขตรีบดำเนินการให้ด้วยคะ เนื่องจากตอนนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้ว ขอบคุณค่ะ
มีประเด็นสอบถามครับ? ซอยพัฒนการ 44 มีการเรียกเก็บค่าผ่านทาง แล้วคนที่อยู่ซอยพัฒนาการ 40 จะไปทางไหนเอ่ย เพราะว่าตามป้ายบอกทางบอกเข้าซอย 44 แล้วเลี้ยวขวา แล้วถ้ามาตัดเข้าซอย 40 เลยทำได้ไหม ไปเป็นไปตามเครื่องหมายจราจร และอันตรายด้วย
จริงไหมครับ คราวนี้รถติดบรรลัยแน่นอน
สวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานสัมมนาออนไลน์สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ที่จะจัดในพฤหัสบดีที่ 6 พค. เวลา 13.30-15.00 น. นี้ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOmqpjoqHNJaKR9_defsCP9WA6m-E0wt ขอบคุณค่ะ ____________________ ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด – 19 📌 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.🗓 เข้าร่วมโดย ระบบ Zoom ลิ้งค์เข้าร่ามงาน https://us02web.zoom.us/meeting/85230281066 Meeting ID : 852 3028 1066 Passcode : 343435 หรือชมผ่านระบบ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChCfvqAy4rKxnlHKL7Njxmw สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0-2318-3371,08-0397-9963 XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us
ทางม้าลายคนข้าม หน้าซอยพัฒนาการ30 มีเสาตั้งแบบนี้ คนนั่งรถเข็นจะข้ามยังไงคับ ฝากทางเขตพิจารณาด้วย
ทั้งที่ทราบว่าจะวันหยุดและทำไมไม่มาเก็บคะทั้งที่เป็นเขตชุมชนจนล้นมาจะปิดทางเข้าบ้านแล้วค่ะ เมื่อวานก็ไม่เก็บวันก่อนก็ไม่เก็บ ? แต่เวลาเก็บค่าขยะมาเก็บทุกเดือน
ทางเดินเลียบคลองวัดตะกล่ำ (คลองดอกไม้) เพิ่งสร้างไม่กี่ปี บัดนี้กลายสภาพเป็นดังภาพ พื้นซีเมนต์ส่วนใหญ่ก็ชำรุดเหลือแต่กรวด บางส่วนลึกจนเห็นเส้นเหล็ก จึงรายงานมาเพื่อทราบ
สนง. เขตสวนหลวง ช่วยตรวจสอบ. เรื่องกลิ่นขยะ ด้วยนะครับ อ่อนนุช 46... จะมีกลิ่นรุนแรง ในช่วงดึกๆ. บ่อยมาก ....
ขอรบกวนสอบถามครับไม่ทราบแอดมินและเพื่อน มีท่านไหนพอจะทราบว่า หน่วยงานหรืออาสาจับแมวบ้างครับเพราะตอนนี้ผมมีปัญหาคือแม่แมวจรในพื้นที่ลานจอดรถที่ผมให้อาหารอยู่เกิดมีลูกอยู่5ตัว และเกิดปัญหาคือเที่ยวไปเข้าบ้านเพื่อนบ้านทำความเดือดร้อนให้กับเค้าบ่อยมาก ครับ เลยคิดว่าอยากจะให้มานำพวกเค้าไปหาบ้านด้วยครับ ขอรบกวนด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ฝากช่วยเพิ่มแสงไฟแจ้งเตือน รวมป้ายเตือน ระหว่างการทำการซ่อมแซมทางเท้าเส้นอ่อนนุช ช่วงหน้า ห้างพิคาเดลี่ รวมถึงทั้งเส้นที่ทำอยู่ทั้งหมดด้วย โอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมาก ทุบขอบทางเท้าออกไม่มีอะไรกั้นเลย เหล็กเส้น ขึ้นสนิมโผล่ออกมาเพียบ #อ่อนนุช
รบกวนท่านเข้ามาดูเเลเรื่องน้ำท่วมขังท่ออุดตันในซอยพัฒนาการ32ด้วยครับตอนนี้ได้ยกให้หลวงแล้วฝนตกน้ำท่วมขังตลอดลงสพพานมาเจอร้านรับซื้อของเก่านั่นเเหละที่ทำให้ท่ออุดตันเลยครับพวกผมช่วยกันเอาขยะออกมาหลายครั้งเเล้วสุดท้ายก็เหมือนเดิมฝากดำเนินการด้วยครับ
ขออนุญาติแจ้งครับ​ บริเวณแถวพัฒนาการ​ ตอนนี้มีกลิ่นเหม็นเน่า​ ไปทั่วเลย