สำนักงานเขตสวนหลวง

สำนักงานเขตสวนหลวง สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสวนหลวงมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในด้านงานการปกครองท้องที่ การพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ การทะเบียน การโยธา การรักษาที่สาธารณะ การพัฒนาผังเมืองเขต การระบายน้ำ การสาธารณสุข การจัดเก็บรายได้ การรักษาความสะอาด การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ การดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การควบคุมดูแลโรงเรียนประถมศึกษา การดูแลและรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดเหมือนปกติ

📢 #เขตสวนหลวง ร่วมประชุมแนวทางสร้างการรับรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูคลองสู่ชุมชน🏡วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.นาย...
25/01/2022

📢 #เขตสวนหลวง ร่วมประชุมแนวทางสร้างการรับรู้ความเข้าใจการฟื้นฟูคลองสู่ชุมชน🏡
วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.
นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ครั้งที่ 1/2565 ในวาระแจ้งแนวทาง แผนการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิด 'รับรู้ ยอมรับ ปรับเปลี่ยน'

ในการนี้ นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Teleconference) โดยโปรแกรม Cisco Webex Meeting ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง

ด้วยรัก ห่วงใย  💚วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565  นางเรณูซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ...
24/01/2022

ด้วยรัก ห่วงใย 💚
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นางเรณูซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานภายในศูนย์ฯ BFC และมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อส่งเสริมการดูแลป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนา 2019 และมอบหมายให้ฝ่ายทะเบียน จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การให้บริการและแจ้งให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียน ที่ต้องมีการกำหนดจำนวนคิว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ

สวนหลวงขอบคุณมูลนิธิรักษ์แมวปันน้ำใจให้แมวจร💚วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565สำนักงานเขตสวนหลวงขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์แมวปันน้ำใจ...
22/01/2022

สวนหลวงขอบคุณมูลนิธิรักษ์แมวปันน้ำใจให้แมวจร💚
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
สำนักงานเขตสวนหลวงขอขอบคุณมูลนิธิรักษ์แมวปันน้ำใจให้แมวจร ที่ได้จัดกิจกรรมทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แมวจร ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ วัดปากบ่อ (ที่ทำการชุมชนวัดปากบ่อ) ซอยอ่อนนุช 35 เขตสวนหลวง โดยในวันนี้มีจำนวนสุนัข 70 ตัวและแมว 130 ตัว เข้ารับบริการทำหมันและฉีดวัคซีน
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

สวนหลวงดูแลผู้ป่วยศูนย์พักคอย วัดปากบ่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ตรวจเยี่ยมศูนย์...
22/01/2022

สวนหลวงดูแลผู้ป่วยศูนย์พักคอย วัดปากบ่อ
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยวัดปากบ่อ ที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิค -19 ที่ไม่แสดงอาการ (สีเขียว) ก่อนจะส่งต่อรักษาในสถานพยาบาลตามอาการป่วยอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถลดการแพร่เชื้อสู่บุคคลใกล้ชิด และคนในชุมชน รวมไปถึงลดปัญหาผู้ป่วยตกค้างในบ้านได้ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสิรินธร รายงานสถานการณ์ ปัจจุบันศูนย์พักคอย วัดปากบ่อได้รับผู้ป่วยเข้าดูแล รวมสะสม 13 คน กลับบ้านได้ จำนวน 2 คน และยังเหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างกักตัว 11 คน

ทั้งนี้ สำนักงานเขตสวนหลวง ขอกราบขอบพระคุณพระครูวรกิจจาทร เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ ที่เมตตาให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อสถานที่อาคารปฏิบัติธรรม ในการดำเนินการเปิดศูนย์พักคอยวัดปากบ่อ ในครั้งนี้🙏
#สวนหลวงสู้ภัยcovid19

💖สวนหลวงเยี่ยมบ้าน🏠วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสวนหลวง นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำน...
22/01/2022

💖สวนหลวงเยี่ยมบ้าน🏠
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานเขตสวนหลวง นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกระจายกำลังแบ่งทีม ลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนภายในหมู่บ้านเคหะนคร ซอยพัฒนาการ 50 ตามโครงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกถึงบ้าน นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) โดยสอบถามความประสงค์ในการฉีดวัคซีน รวมไปถึงความเป็นอยู่ที่ต้องการให้ทางสำนักงานเขตฯ พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

นอกจากนี้ ในวันนี้ทางสำนักงานเขตฯ ได้จัดกิจกรรม 'นัดเวลาทิ้งของและเก็บขยะชิ้นใหญ่' รวมไปถึงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 'การแยกขยะอย่างถูกวิธี' และ 'การป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน' มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ทรายอะเบท และโลชั่นตะไคร้หอมกันยุง เพื่อส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีน สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ 02 096 2831 หรือลงทะเบียนผ่าน QR Code โดยสำนักงานเขตจะรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดหาหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ท่านต่อไป

💚 #เขตสวนหลวง ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบ 65 💰วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.สำนักงานเขตสวนหลวง นำ...
21/01/2022

💚 #เขตสวนหลวง ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบ 65 💰
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.
สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ร่วมประชุมซักซ้อมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Zoom meeting

โดยมี นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมฯ จากห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และมีคณะผู้บริหารเขตสวนหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์ปชช.เขตสวนหลวง ที่ศูนย์กลางอิสลาม วันนี้!💉วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565ด้วยความห่ว...
21/01/2022

กรุงเทพมหานคร จัดฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์ปชช.เขตสวนหลวง ที่ศูนย์กลางอิสลาม วันนี้!💉

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
ด้วยความห่วงใยจากกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายสามารถ มะลูลีม ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประสานรถ BMV บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์ ไฟเซอร์ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง 2

ในการนี้ สำนักงานเขตสวนหลวง โดย นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายโยธา ปฏิบัติหน้าที่จัดสถานที่และอำนวยความสะดวก เพื่อให้การฉีดวัคซีนไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี เจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 37 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา) ร่วมปฏิบัติงานสังเกตอาการพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

พร้อมนี้ เขตฯ ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แนวคิดต่างๆ ร่วมกับ นางสกุลทิพย์ วิวัฒน์ศรี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และคณะ ที่เดินทางมาศึกษาแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 สามารถจองคิวรับบริการผ่านทางแอปพลิเคชัน QueQ โดยมีสถานที่ให้เลือกมากกว่า 101 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยในพื้นที่เขตสวนหลวง มีให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 (ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา) และ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ หากประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนได้ สามารถโทรสายด่วนโควิด 19 เขตสวนหลวง (EOC) โทร. 02 096 2831 (20 คู่สาย ตลอด 24 ชม.)

#สำนักงานเขตสวนหลวง #วัคซีนเข็มสาม #บูสเตอร์

21/01/2022

รายงานสถานการณ์โควิด 19
จากศูนย์พักคอย วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง
ทางสถานีโทรทัศน์ TV5 HD 📺

https://www.youtube.com/watch?v=DuL69EZjRTk

🎥ช่อง 5 เข้าถ่ายทำศูนย์พักคอย วัดปากบ่อ #เขตสวนหลวง💚วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย นาง...
21/01/2022

🎥ช่อง 5 เข้าถ่ายทำศูนย์พักคอย วัดปากบ่อ #เขตสวนหลวง💚
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริหารจัดการศูนย์พักคอยวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ช่อง 5 เอชดี โดยจะออกอากาศวันนี้ (21 ม.ค. 65) ทางรายการ ช่อง 5 ทันข่าว เวลา 09.55 น.

สำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง ดำเนินการโดย สำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลสิรินธรและอาสาสมัครในพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่รับและคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อ อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติตน จัดเตรียมสิ่งของจำเป็น จัดส่งอาหารและน้ำดื่ม ตลอดจนดูแล เฝ้าสังเกตอาการและประสานงานในกรณีต่างๆ

ทั้งนี้ ประชาชนที่ต้องการแจ้งการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประสงค์ทำการพักรักษาตัวที่บ้าน (Home isolation) หรือ แยกกักในชุมชน-ศูนย์พักคอย (Ci : Community isolation)
สามารถโทรสายด่วน 02 096 2831 (20 คู่สาย) เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาติดตามดูแลโดยหน่วยงานสถานพยาบาลในพื้นที่

#สำนักงานเขตสวนหลวง #ศูนย์พักคอย
#โควิด19 #covid19

🚶‍♀️#เขตสวนหลวง "ผอ.เขต​ เดินดิน" สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง-สายสื่อสาร มุ่งสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง💚วันพฤหัสบดีที่ 20 มกรา...
20/01/2022

🚶‍♀️#เขตสวนหลวง "ผอ.เขต​ เดินดิน" สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง-สายสื่อสาร มุ่งสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้ทาง💚

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น.
สำนักงานเขตสวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่กระจายทีมเดินเท้าตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างถนน สะพานลอย ทางม้าลาย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร ในพื้นที่เขตสวนหลวงอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในวันนี้ (20 ม.ค. 65) ทางเขตฯ กระจายกำลังออกเป็น 3 สาย นำโดยนางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และ นายสมานมิตร แยงไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เดินเท้าสำรวจถนนพระรามเก้า

โดยพบบางจุดดวงโคมไฟส่องสว่างดับ ความสว่างไม่เพียงพอ สายสื่อสารไม่ปลอดภัย ฟุตบาทชำรุด ซึ่งจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนาความเป็นอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัย ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)

#สำนักงานเขตสวนหลวง #ห่วงใย #ดูแล

กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru
20/01/2022
กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru

กทม.(ฺBMA) : ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Drive Thru

กรุงเทพมหานครให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง โดยให้บริการแบบ Drive Thru เพื่อลดโอกาสการแพ....

💚สำนักงานเขตสวนหลวง ประชุมผู้บริหาร กำชับจุดให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่🦠😷วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.นางเ...
20/01/2022

💚สำนักงานเขตสวนหลวง ประชุมผู้บริหาร กำชับจุดให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่🦠😷

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อสรุปแผนการบริหารจัดการจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่เขตสวนหลวง การดำเนินการ EOC รับแจ้งข้อมูลโควิด-19 ผ่านเบอร์โทร 02 096 2831 (20 คู่สาย) และการรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของศูนย์พักคอยวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง พร้อมนี้ ยังกำชับการเตรียมแผนตรวจการปฏิบัติตามมาตรการฯของสถานประกอบการ เพื่อรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ รวมไปถึงเหตุอัคคีภัยต่างๆ

ในการนี้ ได้ติดตามการดำเนินโครงการ ผอ.เขตเดินดิน สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ และโครงการสำรวจความประสงค์ประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) เข็มที่ 3 นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน สำนักงานเขตสวนหลวง ณ ห้องประชุมพัฒนาการ ชั้น 2 สำนักงานเขตสวนหลวง

💚#เขตสวนหลวง เตรียมพร้อมสถานที่ อำนวยความสะดวกจัดฉีดวัคซีนที่ศูนย์กลางอิสลามฯ วันศุกร์นี้💉วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา ...
19/01/2022

💚#เขตสวนหลวง เตรียมพร้อมสถานที่ อำนวยความสะดวกจัดฉีดวัคซีนที่ศูนย์กลางอิสลามฯ วันศุกร์นี้💉
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.
สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ร่วมหารือกับ นายสามารถ มะลูลีม ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะ ถึงการให้บริการฉีดวัคซีน เข็ม 3 บูสเตอร์ ไฟเซอร์ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

💚สำนักงานเขตสวนหลวงตรวจพื้นที่ #ถนนอ่อนนุช👟วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.สำนักงานเขตสวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายที...
19/01/2022

💚สำนักงานเขตสวนหลวงตรวจพื้นที่ #ถนนอ่อนนุช👟
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.
สำนักงานเขตสวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อการพัฒนาปรับปรุง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บริเวณ ถนนอ่อนนุชฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช 17/1 ถึงซอยอ่อนนุช 35 (วัดปากบ่อ)

โดยมี นางจอมขวัญ โรหิตเสถียร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ทั้งนี้ เขตฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ ที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการรักษาความสะอาด ถนน ฟุตบาท เพื่อสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

💉เปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีนธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่าน app QueQวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 ...
19/01/2022

💉เปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีนธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่าน app QueQ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนผ่าน application QueQ ตั้งแต่วันนี้ (19 ม.ค.2565) เป็นต้นไป

โดยในวันนี้ นายสมานมิตร แยงไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสวนหลวง ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มารอรับบริการ ณ บริเวณอาคาร A ชั้น 1

💉ศูนย์ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์จะให้บริการ
💉 ฉีดวัคซีนในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. -15.00 น.
🧭 หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

新年快樂 (ซินเหนียนไคว้เล่อ)สวัสดีปีใหม่จีนกันล่วงหน้า อย่าลืมดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะคะ
19/01/2022

新年快樂 (ซินเหนียนไคว้เล่อ)
สวัสดีปีใหม่จีนกันล่วงหน้า
อย่าลืมดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมนะคะ

สวนหลวง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ (ผัก)(ผัก)(ผัก)วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย นางเรณู ซื่อ...
18/01/2022

สวนหลวง ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษ (ผัก)(ผัก)(ผัก)

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
สำนักงานเขตสวนหลวง นำโดย นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ หัวหน้าฝ่ายการคลัง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำเกษตรกรในการปลูกผักปลอดสารพิษ พร้อมทั้งเดินชมแปลงเกษตรและเก็บเกี่ยวผลผลิตผัก ได้แก่ คะน้า มะนาว พริกขี้หนู โหระพา และลูกหม่อน ณ แปลงเกษตรของนายนิพนธ์ อภิญญาภิบาล ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า (ผัก)(ผัก)(ผัก)

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565...
18/01/2022

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น.
นางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของไทย วันพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2565 โดยทาสีฟุตบาททางเท้า และราวสะพานข้ามคลอง​หัวหมาก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เป็นทัศนวิสัยที่ดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางสัญจร

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

📢 กรุงเทพมหานครฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ให...
18/01/2022

📢 กรุงเทพมหานครฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ให้กับประชาชน ผ่าน Application QueQ
โดยจะเปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 65 เป็นต้นไป
📌 บริเวณ อาคาร A ชั้น 1
⏰ วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
❌ หยุดวัน เสาร์ – อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์
❗️ โดยจะมีเกณฑ์การรับวัคซีนดังนี้ ❗️
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น AZ + AZ จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = Pfizer
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น SV + SV จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = AstraZeneca
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น SV + AZ จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = AstraZeneca
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น SP + SP จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = AstraZeneca
คุณลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ QueQ ได้ที่รูปภาพนี้ 👇
🔥 หมายเหตุ : สำหรับคุณลูกค้าที่ลงทะเบียนจองเข้ามาในวันที่ 18 ม.ค. 65 ระบบได้ทำการยกเลิกคิวของท่านแล้ว กรุณาทำการจองใหม่อีกครั้งนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
--------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-108-6000
Line Official: thanyaparknews หรือคลิก https://lin.ee/pCpiVmS
Website: http://www.thanyapark.com/

📢 กรุงเทพมหานครฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
เปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 ให้กับประชาชน ผ่าน Application QueQ
โดยจะเปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 65 เป็นต้นไป

📌 บริเวณ อาคาร A ชั้น 1
⏰ วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
❌ หยุดวัน เสาร์ – อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์

❗️ โดยจะมีเกณฑ์การรับวัคซีนดังนี้ ❗️

✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น AZ + AZ จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = Pfizer
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น SV + SV จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = AstraZeneca
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น SP + SP จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = AstraZeneca
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น SV + AZ จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = AstraZeneca
✅ สำหรับผู้ที่รับวัคซีน เข็ม 1-2 เป็น AZ + PZ จะได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 เป็น = Pfizer

คุณลูกค้าสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ QueQ ได้ที่รูปภาพนี้ 👇

หรือสามารถคลิกดาว์นโหลดแอพพลิเคชั่น QueQ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

Android 👇🏻 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jorlek.queqcustomer

IOS 👇🏻
https://apps.apple.com/th/app/queq-no-more-queue-line/id876343584

🔥 หมายเหตุ : สำหรับคุณลูกค้าที่เลือกรับวัคซีนในวันที่ 18 ม.ค. 65 ระบบได้ทำการยกเลิกคิวของท่านแล้ว กรุณาทำการจองใหม่อีกครั้งนะคะ ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

‼️ไม่มี walk in ทุกกรณี‼️
--------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-108-6000
Line Official: thanyaparknews หรือคลิก https://lin.ee/pCpiVmS
Website: http://www.thanyapark.com/

🌝ตกค่ำเราเดินเท้า #เขตสวนหลวง สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาทางฟุตบาท กับ ‘ผอ.เขต เดินดิน’ นโยบายของผว.💖วันจันทร์ที่ 17 มกราค...
17/01/2022

🌝ตกค่ำเราเดินเท้า #เขตสวนหลวง สำรวจไฟฟ้าส่องสว่าง พัฒนาทางฟุตบาท กับ ‘ผอ.เขต เดินดิน’ นโยบายของผว.💖
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.
สำนักงานเขตสวนหลวง จัดเจ้าหน้าที่กระจายทีมเดินเท้าสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างถนน สะพานลอย ทางม้าลาย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร

ซึ่งในวันนี้ ทางเขตฯ กระจายกำลังออกเป็น 3 สาย นำโดยนางเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง นายเกียรติศักดิ์ รื่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และ นายสมานมิตร แยงไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เดินเท้าสำรวจถนนอ่อนนุช ตั้งแต่คลองหนองบอนถึงคลองบางนางจีน

โดยพบบางจุดดวงโคมไฟส่องสว่างดับ ความสว่างไม่เพียงพอ สายสื่อสารไม่ปลอดภัย ฟุตบาทชำรุด ซึ่งจะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไป เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)
#สำนักงานเขตสวนหลวง #ห่วงใย #ดูแล

ที่อยู่

Thanon Phatthanakan
Bangkok
10250

ปอ. 92, ปอ.พ. 23, ปอ. 517, มินิบัสสาย 11

เบอร์โทรศัพท์

+6623226688

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/suanluang/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตสวนหลวงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตสวนหลวง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันนี้มีคนเก็บขยะ ที่เป็นคนมาเก็บขยะในซอยอ่อนนุช 24 เป็นประจำ มากดออดทุกบ้านในซอย เพื่อขอของขวัญวันปีใหม่ แกบอกว่าจะให้เป็นสิ่งของก็ได้หรือจะเป็นเงินก็ได้ ก็งงๆนิดหน่อย ว่าทำแบบนี้ก็ได้หรอ แต่ก็ให้ไป เลยอยากจะถามทางเขตว่าการกระทำแบบนี้ สมควรหรือไม่ เพราะค่าขยะประจำปีก็จ่ายให้ไป ถ้าน้อยไป แนะนำให้ขึ้นค่าขยะได้เลย ทำแบบนี้เหมือนขอทานเลยค่ะ
บรรยากาศริมคลอง หน้าบ้านหน้ามองสองฝั่งคลองสดใส มัสยิดอันวารุ้ลอับร๊อด ซ.พัฒนาการ 38مسجد أنوار الأبرار คลองบางโคล่ พัฒนาการ32 38 home cafe and more #กล้วยทับร้อยหวี #สะพานสายรุ้ง #เย็นตาโฟริมคลอง #ปลากัดหลากสี #ซอยเจริญ True4U #ตึกทรู #พัฒนาการ32 #พัฒนาร38 ชอกะชา สเต็กบัยตี คนรักคลองบางโคล่ บ้านป่า ฅนรักษ์สายน้ำ เที่ยวกันจัง Haneenracing #คลองสวยน้ำใส ชุมชนเจริญพัฒนา ถาวร สำนักงานเขตสวนหลวง #กรุงเทพมหานคร เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang ผู้ว่าฯ อัศวิน สำนักระบายน้ำ กทม. สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม
สวัสดีครับ ผมนายบุญเลิศ ้เลิศวัฒนากร.มีความยินดี และเีใจที่มีส่วนเข้าร่วมงานจับจ่ายซื้อสิ่งของมากมาย และมากราบไว้รูปแม่นาค พระโขนงครับ.
เมื่อไรจะมาปรับปรุงศูนย์สาธรณสุข37 เขตสวนหลวงปล่อยร้างผุพัง ตอนนี้มีคนรุกล้ำมาตั้งวิน ขายของหมดแล้ว เพราะศูนย์นี้มีประโยชน์ต่อประชาชนมากท่าไม่ทำอะไรปล่อยร้าวก็ ไม่ควรมีไว้ ไล่คนขายของออกให้หมด เสียสถานที่เปล่าๆ ตามภาพ ศูนย์สาธรณสุข 37 จะอยู่ข้างๆ ซ.อ่อนนุช39
ศูนย์พักคอยcovidเพื่อส่งต่อวัดปากบ่อเบอร์โทร.... ? 1. คนเยอะไหมครับ 2.ดูแลดีไหมครับ 3.วันที่11-14 ส.ค.มีฉีดวัคซีนAstrazenecaที่ ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์แบบ walk in จริงไหมครับ เบอร์โทร...? ขอบคุณครับ
ฝากให้ดำเนินการด้วยร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่เห็นแก่ตัวทำขายให้คนนั่งกินมันจะทำให้เขตสวนหลวงมีคนติดเพิ่มขึ้นพิกัดตรงข้ามอ่อนนุช17แยก13. ตรงที่รกร้างแจ้งไปทางฝ่ายเทศกิจแล้วก้อไม่มาดำเนินการ. แล้วงี้เขตเราจะปลอดภัยไหมถ้าปล่อยให้คนแบบนี้มาขายของในเขตเรา
รับสมัครพ่อบ้านพนักงานธุรการชายสายช่างจำนวน 1 อัตราใช้คอมได้บ้างอายุไม่เกิน55ปีรับสมัครแม่บ้านรายวัน1 อัตราเข้าทำงานร้าน ขายสินค้าตกแต่งบ้านในรามคำแหง60 มีที่พักให้ฟรี สนใจฝากประวัติการทำงาน งานที่ถนัด ทาง Line062-8407654 www.rtshousehold.com
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ยูอีคอฟ โดยคุณสรวุฒิ บุญวรพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้มีโอกาส มอบ " ยาอมยูอีคอฟ และหน้ากากอนามัยโปรเมด " ให้แก่ศูนย์ดูแล ผู้ป่วยโควิด(ชั่วคราว) ณ วัดปากบ่อ ถ.อ่อนนุช 35 โดยมีผู้อำนวยการ เขตสวนหลวง คุณเรณู ซื่อสัตย์ และนายกสโมสรกีฬาสวนหลวง คุณโสภา อมราศรัยศรี ให้เกียรติรับมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยดังกล่าว . ทั้งนี้ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง รับเฉพาะ 1. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีผลการตรวจยืนยันจาก สถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (การตรวจแบบวิธี RT-PCR) ที่ได้รับการรับรอง โดยกรมวิทยาศาตร์การแพทย์เท่านั้น 2. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องได้รับการคัดกรองศูนย์ บริการสาธารณสุขสุข สำนักงานเขต หรือศูนย์ เอราวัน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น 3. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งไม่สามารถกักตัว ที่บ้านได้เนื่องจากสถานที่อยู่อาศัยแออัด มีจำนวนผู้พักอาศัยร่วมกันหลายคน . ทางบริษัท พนาพัฒน์ เฮลท์แคร์ จำกัด ขอเป็น อีกหนึ่งแรงใจให้กับพี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤติ โควิด19 นี้ไปด้วยกัน . สำนักงานเขตสวนหลวง . #ยูอีคอฟ #UECOF #ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 #Panapat #ใข้เสียงเมื่อไหร่ใช้ยูอีคอฟ
แจ้งเป็นข้อมูลกับทางเขตนะครับ ตอนนี้ โครงการ Sho Shizen ในวอยพัฒนาการ 32 ยังมีการแอบทำงานอยู่นะครับตรวจสอบด่วน
ตามที่ จขบ. ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเขตสวนหลวง แผนกดูดส้วม ให้เข้ามาดำเนินการ จขบ. ขอคอมเม้นการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดนี้ ไม่มีความพร้อมในการทำงาน คือเครื่องมือไม่พร้อม และความตั้งใจ+เต็มใจในการบริการในส่วนงานของท่าน ......จขบ.ได้แจ้งให้เข้ามาดูดส้วม และให้เปิดฝาท่อเพื่อดูดส้วม เจ้าหน้าที่เห็นฝาท่อ และแจ้งว่าไม่สามารถเปิดฝาท่อดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีเครื่องมือในการเปิดฝา ต้องใช้เหล็กตัวยูในการเปิด และแจ้งว่าฝาแบบนี้ไม่น่าจะฝาปิดท่อดูดส้วม จน จขบ.ต้องเรียกช่างประจำหมู่บ้านเข้ามายืนยัน ว่าเป็นตำแหน่งของบ่อจริงๆๆๆ ย้ำ กับเจ้าหน้าที่อีก จขบ.ให้เจ้าหน้าที่งัดฝาปิดท่อให้ (ยอมงัดให้แบบโดนบังคับ และฝาก็เปิดง่ายมาก..) ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวนะ ถ้าตั้งใจทำงานไม่อ้างโน้น อ้างนี่ ก็ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้> 😒😒
เขตนี้ทำงานได้ฉะล่าใจมาก แค่อยากทราบว่าจะมีการเข้ามาพ้นนาฆ่าเชื้อไหมวันไหนคือทักข้อความเขตไปมีคนอ่านไม่ตอบ เห็นความทุกข์คนอื่นสนุกกันหรอคะ ถึงได้ไม่สนใจอะไร ขอความกรุณาพิจารณาการทำงานเจ้าหน้าทีด้วยนะคะ
ขอแจ้งเรื่องร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้าง ภายในพื้นที่แคมป์คนงาน ขอทางลุมพินี ตรงพัฒนาการ 26 ในส่วนความรับผิดชอบของทาง บริษัท ลุมพินี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยการก่อสร้างติดกับกำแพงของหมู่บ้านฯ โดยไม่มีระยะห่าง และไม่ทำการปิดปังเพื่อป้องการเศาต่างๆจากการก่อสร้างเข้ามาภายในหมู่บ้านฯ ทำให้ลูกบ้านของหมู่บ้านฯที่อยู่ใกล้เคียงมีความกังวลเป็นอย่างมาก ขอให้ทางเขตรีบดำเนินการให้ด้วยคะ เนื่องจากตอนนี้สร้างใกล้จะเสร็จแล้ว ขอบคุณค่ะ