USObycat โครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation; USO) ปัจจุบันในยุคข้อมูลข่าวสาร การได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนไทยเป็นตัวแปรสำคัญอย่างมากที่จะสร้างความแตกต่างทั้งในเรื่องของรายได้ สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ด้วยเหตุที่บริการทางการสื่อสารส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตเมือง ทิ้งให้ผู้คนและชุมชนอีกมากมายที่ห่างไกลออกไป ยังขาดแคลนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน จึงนับเป็นอุปสรรคสำคัญที่ภาครัฐไม่อาจมองข้าม

หนึ่งในความพยายามยุคแรก คือการออกข้อกำหนดการจัดให้มีบริหารโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Services Obligation; USO) ที่เรียกโดยย่อว่า "USO" มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้ชาวชนบทห่างไกลได้มีโอกาศเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสาร

ด้วยความไว้วางในจากภาครัฐ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะของหน่วยงานที่ให้บริการโครงข่ายสื่อสารที่เชื่อมโยงครอบคลุมทั่วประเทศและทั่วโลก ประกอบด้วยระบบสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศและในประเทศ เครือข่ายสื่อสารผ่านดาวเทียม และเครือข่ายสื่อสารไร้สาย ได้ขับเคลื่่อนภารกิจเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกล โดยดำเนินภารกิจ USO มาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน

เปิดเหมือนปกติ

20/01/2020

เงิน USO เข้าวันที่ 24 มค63 นะครับ

นับหนึ่งควบรวม “ทีโอที-แคท” ครม.เคาะให้เสร็จภายใน 6 เดือน พร้อมดันเข้าประมูล 5G
14/01/2020
นับหนึ่งควบรวม “ทีโอที-แคท” ครม.เคาะให้เสร็จภายใน 6 เดือน พร้อมดันเข้าประมูล 5G

นับหนึ่งควบรวม “ทีโอที-แคท” ครม.เคาะให้เสร็จภายใน 6 เดือน พร้อมดันเข้าประมูล 5G

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า เมื่อวันที่ 14 …

wifi หมู่บ้าน  ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครราชสีมา  สุรินทร์  บุรีรัมย์
28/10/2019

wifi หมู่บ้าน ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์

wifi หมู่บ้าน ศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
15/02/2019

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

พิธีลงนามสัญญา โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล( Zone C ) กลุ่มที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับ กิจการค้าร่วม IR Consortinm (ICN & Ray Tel) ณ ห้อง 808 อาคารสำนักงานใหญ่ กสท หลักสี่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือน ครั้งที่ 3 หลังจ...
22/01/2019
แจ้งแผนการเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่3

CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือน ครั้งที่ 3 หลังจากการเปิดให้บริการ มีรายละเอียดแผนวันและเวลาที่จะเข้าดำเนินการ ดังนี้ครับ

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Services Obligation; USO)

22/01/2019

CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจากการเปิดให้บริการ มีรายละเอียดแผนวันและเวลาที่จะเข้าดำเนินการ ดังนี้ครับ

CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจ...
10/07/2018
uso.cattelecom.com

CAT จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ โดยเป็นรอบการบำรุงรักษา 6 เดือน ครั้งที่ 2 หลังจากการเปิดให้บริการ มีรายละเอียดแผนวันและเวลาที่จะเข้าดำเนินการ ดังนี้ครับ

รอบการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 1 กำลังจะมาถึงแล้วนะครับ ขอให้ทุกศูนย์เตรียมความพร้อม หากมีอุปกรณ์ภาย...
18/12/2017
แจ้งการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 1

รอบการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ครั้งที่ 1 กำลังจะมาถึงแล้วนะครับ ขอให้ทุกศูนย์เตรียมความพร้อม หากมีอุปกรณ์ภายในศูนย์ชำรุดเสียหายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ไปบำรุงรักษาด้วยครับ

บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Services Obligation; USO)

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป
18/12/2017

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

คิดว่าศูนย์แต่ละแห่งคงพอจะทราบแล้วว่า USObyCAT ของเรามีการเปลี่ยนเบอร์สำหรับแจ้งเหตุเสีย #เป็นเบอร์ดังรูปนะครับ สำหรับวั...
15/12/2017

คิดว่าศูนย์แต่ละแห่งคงพอจะทราบแล้วว่า USObyCAT ของเรามีการเปลี่ยนเบอร์สำหรับแจ้งเหตุเสีย #เป็นเบอร์ดังรูปนะครับ สำหรับวันนี้จะขอแนะนำอีกช่องทางหนึ่งซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการรับแจ้ง แถมยังเป็นการประหยัดเงินค่าโทรในกระเป่าอีกด้วย นั่นก็คือการแจ้งเหตุเสียออนไลน์ ซึ่งท่านสามารถเข้าระบบและสมัครสมาชิกได้ทาง

http://uso.cattelecom.com/ticket/upload/

(ขอแนะนำให้ใช้ Chrome Browser เท่านั้น)

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป
03/10/2017

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

20/09/2017
แผนการส่งมอบสินทรัพย์โครงการศูนย์ USO NET

แผนการส่งมอบศูนย์ USO NET ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 ถึง 6 ตุลาคม 2560

- เอกสารที่ศูนย์ USO NET ต้องเตรียมในวันรับมอบศูนย์ http://uso.cattelecom.com/index.php/12-uso-net

โดยที่ CAT ได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ USO NET ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. จำนวน 161 แห่ง สำหรับแผนงาน USO 53 (เพิ่มเติม) และได้ติดตั้งศูนย์ ฯ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาสำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีการเปิดศูนย์ USO NET อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในการนี้ CAT จะดำเนินส่งมอบสินทรั...

อินเทอร์เน็ตเสีย.....ตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย ทำอย่างไรเรามีคำตอบให้ครับศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่ง ที...
19/09/2017

อินเทอร์เน็ตเสีย.....ตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย ทำอย่างไรเรามีคำตอบให้ครับ

ศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่ง ที่ดำเนินการโดย CAT หากอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในศูนย์ขัดข้องตรงกับวันหยุดทำการของศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย (เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แต่ศูนย์ของท่านจำเป็นต้องดำเนินการเปิดให้บริการตามแผนงานที่ได้แจ้งไว้กับสำนักงาน กสทช. เรามีทางออกให้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับ #Adminday

http://uso.cattelecom.com/index.php/13-2017-09-19-03-12-57

เอกสารที่ศูนย์ USO NET ทุกแห่ง ต้องเตรียมในวันรับมอบศูนย์เนื่องด้วย CAT อยู่ระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินของศูนย์ USO Net จำ...
18/09/2017

เอกสารที่ศูนย์ USO NET ทุกแห่ง ต้องเตรียมในวันรับมอบศูนย์

เนื่องด้วย CAT อยู่ระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินของศูนย์ USO Net จำนวน 161 แห่งโดยได้เริ่มทะยอยส่งมอบแล้วตั้งแต่วันที่
28 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และจะส่งมอบจนครบถ้วนทุกแห่งภายในเดือนพฤษจิกายน 2560 นี้ ดังนั้นเพื่อให้การส่งมอบทรัพย์สินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานผู้รับมอบเตรียมเอกสารของตัวแทนผู้รับมอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารการส่งมอบฉบับสมบูรณ์และรายละเอียดการรับมอบทั้งหมด เจ้าหน้าที่ CAT จากส่วนกลางจะเดินทางไปมอบให้โดยตรง พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลานัดหมายต่อไป #Adminday

วันนี้เงินเข้าแล้วครับ
15/09/2017

วันนี้เงินเข้าแล้วครับ

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป
08/09/2017

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

ระบบเคเบิลใต้น้ำของคนไทย เชื่อมโยงระบบเคเบิลใต้น้ำของโลก ด้วยมาตรฐานสากล จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่า ศูนย์ USO Net ของ CAT จ...
03/09/2017

ระบบเคเบิลใต้น้ำของคนไทย เชื่อมโยงระบบเคเบิลใต้น้ำของโลก ด้วยมาตรฐานสากล จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่า ศูนย์ USO Net ของ CAT จะสามารถเชื่อมโยงออกไปยังเครือข่ายต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับระบบเคเบิลใต้น้ำใยแก้วนำแสงของไทย

ส่งมอบศูนย์ USO Net ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด
03/09/2017

ส่งมอบศูนย์ USO Net ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด

ส่งมอบทรัพย์สินโครงการ USO ซึ่งดำเนินการจัดตั้งโดย CAT ณ ศูนย์ USO Net โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
03/09/2017

ส่งมอบทรัพย์สินโครงการ USO ซึ่งดำเนินการจัดตั้งโดย CAT ณ ศูนย์ USO Net โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป
01/09/2017

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

CAT ได้ส่งมอบศูนย์ USO-NET ให้พื้นที่แล้วครับ และจะทยอยส่งมอบให้ครบโดยเร็วต่อไป

แผนการส่งมอบสินทรัพย์โครงการศูนย์ USO NETโดยที่ CAT ได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ USO NET ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. จำนวน...
23/08/2017
uso.cattelecom.com

แผนการส่งมอบสินทรัพย์โครงการศูนย์ USO NET
โดยที่ CAT ได้ดำเนินการจัดให้มีศูนย์ USO NET ตามข้อกำหนดของสำนักงาน กสทช. จำนวน 161 แห่ง สำหรับแผนงาน USO 53 (เพิ่มเติม) และได้ติดตั้งศูนย์ ฯ ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อมาสำนักงาน กสทช. กำหนดให้มีการเปิดศูนย์ USO NET อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ในการนี้ CAT จะดำเนินส่งมอบสินทรัพย์ให้แก่ศูนย์ USO NET ที่อยู่ในความดูแลของ CAT ตามกำหนดการณ์ต่อไป

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยทีมงานจะปรับปรุงแผนการเดินทางให้เป็นปัจจุบันต่อไป
#adminday

ศุกร์ ที่ 18 ส.ค. 60 นี้ เงินเข้าแล้วจ้า----------------------------------------------เรียน ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์ อิน...
17/08/2017

ศุกร์ ที่ 18 ส.ค. 60 นี้ เงินเข้าแล้วจ้า
----------------------------------------------
เรียน ผู้บริหารและผู้ดูแลศูนย์ อินเทอร์เน็ต (USO Net) จำนวน 161 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ CAT จะมีเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์โอนเข้าบัญชีที่เปิดไว้แล้วในนามศูนย์อินเทอร์เน็ต ทุกวันศุกร์ที่สามของเดือน ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม นี้ เป็นงวดแรก จนครบ 36 เดือน โดยตรวจสอบได้จาก email ที่แจ้งไว้กับทาง cat หรือนำสมุดบัญชีไปอับเดทกับทางธนาคารก็จะทราบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ #adminday

การรับประกันการใช้งานศูนย์ USO NET 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำศูนย์ USO NET มีการรับประกันการใช้งานเป็นไปตามเง...
10/08/2017

การรับประกันการใช้งานศูนย์ USO NET
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำศูนย์ USO NET มีการรับประกันการใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
2. ภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ มีการรับประกันการซ่อมและเปลี่ยน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. การดำเนินการ กำหนดให้มีการเข้าตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 3 ปี (36 เดือน) #adminday

#แจ้งเบอร์โทรศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย ศูนย์ USO NET ที่ดำเนินการโดย CAT สามารถแจ้งเหตุเสียได้ตามเบอร์โทรดังกล่าว เพื่อเปิดงา...
09/08/2017
ติดต่อเรา

#แจ้งเบอร์โทรศูนย์รับแจ้งเหตุเสีย
ศูนย์ USO NET ที่ดำเนินการโดย CAT สามารถแจ้งเหตุเสียได้ตามเบอร์โทรดังกล่าว เพื่อเปิดงานซ่อม และสามารถติดตามผลการซ่อมตามระบบต่อไป

#ข้อสงวนสิทธิ์
- ให้ติดต่อแจ้งเหตุเสียทุกกรณีเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ดังที่แจ้งนี้เท่านั้น เนื่องจากช่องทางอื่นที่ไม่เข้าระบบแจ้งเหตุเสีย เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถติดตามผลการซ่อมได้
- กรณีที่ท่านได้แจ้งในกลุ่มไลน์ USO Net 165 ระบบรับแจ้งจะไม่ถือว่าเป็นการแจ้งงานซ่อม ดังนั้นเพื่อให้การแก้เหตุขัดข้องของศูนย์เป็นไปด้วยความรวดเร็วกรณาแจ้งเหตุเสียตามช่องทางเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นี้เท่านั้น
#adminday

รร วัดเวียงทุน ราชบุรี
18/07/2017

รร วัดเวียงทุน ราชบุรี

รร กุศลวิทยา สมุทรสาคร
18/07/2017

รร กุศลวิทยา สมุทรสาคร

รร โป่งกระทิงบน ราชบุรี
18/07/2017

รร โป่งกระทิงบน ราชบุรี

รร พุบอนบน ราชบุรี
18/07/2017

รร พุบอนบน ราชบุรี

มณฑลทหารบกที่ 17  กาญจนบุรี
13/07/2017

มณฑลทหารบกที่ 17 กาญจนบุรี

อบต ดอนชะเอม ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
12/07/2017

อบต ดอนชะเอม ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

รร ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี เรียบร้อยแล้วครับ
12/07/2017

รร ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี เรียบร้อยแล้วครับ

อบต ดอนชะเอม กาญจนบุรี จัดเต็ม
12/07/2017

อบต ดอนชะเอม กาญจนบุรี จัดเต็ม

รร ห้วยทรายประชาสรรค์  เพชรบุรี
12/07/2017

รร ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี

รร วัดเขารักษ์ กาญจนบุรี
12/07/2017

รร วัดเขารักษ์ กาญจนบุรี

รร บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี
12/07/2017

รร บ้านหนองเขื่อน เพชรบุรี

ที่อยู่

99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621044356

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ USObycatผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด