กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม

กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เปิดเหมือนปกติ

14/09/2021

ประชาสัมพันธ์สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาอังกฤษ
ก่อนเรียน Speexx Online Test
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 (รอบสุดท้าย)
ผ่านโปรแกรม zoom
จัดสอบวันพุธที่ 15 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 13.30- 15.30 น.
ห้องที่ 101 สอบเวลา 13.30- 14.30 น.
-คณะศึกษาศาสตร์
คณะเกษตรและชีวภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก
ห้องที่ 102 สอบเวลา 14.30- 15.30 น.
-คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
ขอความร่วมมือนักศึกษาที่มีรายชื่อเข้าสอบตามตารางและเวลาที่กำหนด
*หมายเหตุ:กรณีข้อมูลชื่อ/สาขาวิชา/คณะ ไม่ถูกต้องให้เข้าสอบตามเวลาที่กำหนดไว้
โดยให้นักศึกษาแจ้งแก้ไขข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบได้จากลิงก์นี้
https://bit.ly/3k4ayyg

Mobile Uploads
10/09/2021

Mobile Uploads

*ประกาศขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองเกินประจำการ!?!

07/09/2021

*ประกาศด่วน!!! จากกองพัฒนานักศึกษา

ขอให้นักศึกษาทุกชั้นปี ที่ บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ เสียชีวิตจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ขอให้ติดต่อ กองพัฒนานักศึกษา (พี่ฝน) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้ โทร. 086-905-6161

02/09/2021

การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/2YfACy1

27/08/2021

แจ้งนักศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ทุกชั้นปี/รายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา/ย้ายคณะสาขาวิชา (ผู้ที่ต้องทำสัญญากู้ยืมกับมหาวิทยาลัย) รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ที่แนบมาครับ...

🌐 Link : https://bit.ly/2XT4hNg

Photos from งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม  PR.CRU's post
27/08/2021

Photos from งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม PR.CRU's post

23/08/2021

การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมา

🌐 Link : https://bit.ly/3j73QqJ

19/08/2021

ช่องทางการชำระค่าเทอมของนักศึกษา

19/08/2021

*ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักศึกษาที่กดยืนยันสิทธิ์รับส่วนลด 50% สามารถตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมนูตรวจสอบการยืนยันส่วนลด บนเมนูในระบบบริการการศึกษาค่ะ

18/08/2021

*ประกาศ!!!
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

📌 ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังนักศึกษา เพื่อ 📲 สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนบัญชี LINE ทางการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หรือเพิ่มเพื่อน @cruhome 🏠

เพื่อเป็นช่องทางแจ้งข่าวสารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยถึงนักศึกษาโดยตรง ✨

17/08/2021

*ประกาศ!!! จากนโยบายรัฐที่ประกาศให้มหาวิทยาลัย 'ลดค่าเทอม 50%'

โดยรัฐให้นักศึกษาทุกคน ต้องเข้าตรวจสอบสิทธิ์ และยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
reg.chandra.ac.th

นักศึกษาสามารถสแกน QR​ Code ลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. - 30 ก.ย. 64

*หากไม่เข้ายืนยันสิทธิ์ ภายใน 30 ก.ย. 64 จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

บอกต่อเพื่อนๆ กันด้วยนะคะ

CRU x ว่านไปเรียน EP 01
06/08/2021
CRU x ว่านไปเรียน EP 01

CRU x ว่านไปเรียน EP 01

เมื่อพี่ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรีสากล ขอไปเรียนกับน้องๆ เฟรชชี่ พร้อมพาไปทำความรู้จัก...

05/08/2021
05/08/2021

ตามที่ได้รับการประสานงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา วันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 15.50 น. กองทุนฯ จะปรับปรุงระบบDSLในภาพรวมทั้งหมด และจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ได้ตั้งแต่วันนี้ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอให้ติดตามเป็นระยะ และกองทุนฯ แจ้งว่า จะเปิดระบบอีกครั้ง วันที่ 13 ส.ค.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

กรณีรายเก่าปี2-5 ที่กำลังจะส่งแบบเบิกเงิน และที่ส่งแบบเบิกเงินมาแล้ว กองทุนฯแจ้งว่าจะยกเลิกทั้งหมด เพราะกองทุนจะปรับระบบ เรื่องค่าเทอมลด 50 % ในระบบ
ทำให้มีผลต่อข้อมูลในใบเบิกเงินและในแอพกยศ.

สำหรับผู้กู้รายใหม่ รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ย้ายคณะ สาขาวิชา จะไม่สามารถเข้าระบบได้เช่นกัน

ขออภัยในความไม่สะดวก
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ส.ค.64 เวลา 16.08 น.
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

05/08/2021

📢📢ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ขอปิดระบบการชำระเงินนักศึกษาผ่าน Bill Payment ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12-18 สิงหาคม 2564

03/08/2021

‼ ขออนุญาตแจ้งน้องๆผู้กู้รายเก่าปี 4 และ 5

กรณีจะยื่นกู้เกินหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข 2 ข้อนี้
1.พักการศึกษา ยกเว้นจากเหตุผลเจ็บป่วย
2.ย้ายมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา

หากนักศึกษาไม่ติด 2 เงื่อนไขนี้ และมีความประสงค์จะยื่นกู้เรียนต่อ ให้ทักแชทมาโดยด่วนค่ะ ⚠️ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานกิจกรรมนักศึกษาเรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเ...
02/08/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 Link : https://bit.ly/3llRPiM

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานกิจกรรมนักศึกษา
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 Link : https://bit.ly/3llRPiM

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรี...
30/07/2021

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติมตามโพสที่แนบมาครับ

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3xcNj8O

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอีย...
30/07/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามโพสที่แนบมาครับ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3rJF6HK

29/07/2021

*เด็ก​ ๆ​ กำหนดการการขอผ่อนผันทหาร ปีการศึกษา 2564​ มาแล้วน้า​ า

27/07/2021

*News !! ทุนการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับระดับอุดมศึกษา จำนวน 90 ทุน โดยเป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

| เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 |

ผู้สนใจดูรายละเอียดคุณสมบัติและช่องทางการสมัครได้ที่ >> https://www.chandra.ac.th/posts.php?id=6134

(รอบเก็บตก) แบบสำรวจความต้องการ Mobile Internet สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 มหาวิทยาล
27/07/2021
(รอบเก็บตก) แบบสำรวจความต้องการ Mobile Internet สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 มหาวิทยาล

(รอบเก็บตก) แบบสำรวจความต้องการ Mobile Internet สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 มหาวิทยาล

!!! โปรดอ่านก่อนลงทะเบียน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน 1. Mobile Internet มอบให้สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ.....

23/07/2021

‼ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเข้าร่วมประชุม สำหรับผู้กู้รายเก่า ปี 2 - ปี 5 ‼

การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมา ขออภัยในความไม่สะดวกครับ...

🌐 Link : https://bit.ly/3rpxsCg

23/07/2021

*มรภ.จันทรเกษมพร้อม ขานรับนโยบายของรัฐบาล

| ลดค่าเทอม 50% 1/2564​ |

... สำหรับรายละเอียดรอประกาศจากมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ ...

23/07/2021

*มีทุนมาอีกแล้ว จ้า !
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน 2564

เด็ก CRU คนไหนสนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่ 👇
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-ALzO5VUqHlNC-NUOKNG7ZsTX09XQR9PqVjspdBUD2N97sA/viewform

*** สำหรับ เด็กปี 1 ให้ใช้ผลการเรียนของ ม. 6 หรือเทียบเท่าแทนค่ะ***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :
https://www.facebook.com/DSD.CRU
หรือ โทร. 0869056161

22/07/2021

*ขอแสดงความยินดี​ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์ เหมือนชอบ

ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

22/07/2021

การประชุมนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3rpxsCg

22/07/2021

📣กลับมาอีกครั้งกับ 2021 IYF World Camp 🌎
รอบที่ 2 📲ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้เลย https://bit.ly/3zZbZnV

📍Online ผ่าน Zoom Free ❗รอบที่ 2 : 25-27 July (Sun- Tue)
📍คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ม.5 เป็นต้นไป (ทั่วประเทศ)
📍กิจกรรมหลัก
✅Mind Lecture ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยการสร้างใจให้แข็งแรงผ่านการฟังบรรยายเรื่องจิตใจผ่านทางไบเบิล
✅Mind Recreation เกมที่สอดแทรกเรื่องมายเซต
✅LeadershipTalks คนดังมาแบ่งปันมายเซตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
✅Academy กิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ
✅Culture Performances
✅Culture Expo เดินทางรอบโลกได้ในวันเดียว
✅Group Meeting หาทางออกกับปัญหาที่ไม่มีทางแก้ผ่านการพูดคุยกันกับพี่ๆในแคมป์

📍สิทธิประโยชน์
💡รับสิทธิ์ไปเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศกับโครงการ Good News Corps
💡ใบ Certificate (เข้าร่วมครบทุกโปรแกรม)
💡เรียนภาษาฟรี

💥รับข้อมูลข่าวสารใน Line Official @iyfthailand (มี@ นะคะ) https://lin.ee/3ynKvTD87
☎️สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-101-1367 / 092-437-2201

#2021iyfworldcamp #IYFThailand #Onlinecamp #ไปต่างประเทศ #Volunteer📧

แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCovid 19
21/07/2021
แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCovid 19

แบบสำรวจนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCovid 19

งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

20/07/2021

😀ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ WATCH & LEARN เพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
👨‍🎓การอบรมเป็นลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเอง...เมื่อครบเงื่อนไขจะได้ใบรับรองจากศูนย์ภาษา
✍สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
🎯สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

20/07/2021
Photos from สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม's post
19/07/2021

Photos from สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม's post

19/07/2021

📣 เปิด Wow...!!! หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

📍เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (ภาคนอกเวลาราชการ)
📍บูรณาการความรู้และความร่วมมือกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ทหารไทยธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด และสมาคมศิษย์เก่าจันทรเกษม
📍เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
คลิกเลยที่ http://eadmission.chandra.ac.th/tcas2/index.aspx

Photos from ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ's post
17/07/2021

Photos from ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ's post

ที่อยู่

เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 19:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-942-6800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทด้วยนะคะ
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ ศิษย์เก่าได้เปิดห้องขายของเอาไว้ ขอเชิญท่านที่สนใจ ที่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าไปโพสต์ขายของกันได้ค่ะ https://web.facebook.com/groups/241452263643361/
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
พบปัญหาในการกรอกข้อมูล "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต" กรุณาทำข้อมูลให้ครอบคลุมด้วยครับ ปัญหาที่พบ ตามรูปเลยครับ 1.เรื่องสถานะการเกณฑ์ทหาร ไม่มีตัวเลือกว่า ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.เรื่องตำแหน่งงาน ไม่มีตำแหน่งที่ตรงกับงานที่ทำ ในช่องอื่นๆ กรอกชื่อตำแหน่งไม่พอ เพราะมีกำหนดเพียง 30 ตัวอักษร (ชื่อตำแหน่ง มีผลต่อพนักงาน ในการ โปรโมทความสามารถของตัวเอง และสาขาที่เรียน) แก้ไขด่วนครับ กรอกข้อมูลไม่ได้ ขอบคุณครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ บริษัทแอร์โร่กุสโต จำกัด (รับสมัคร น.ศ. Part time) www.aerogusto.com เลขที่ 64 ถนนโชคชัย 4 ซอย 84 แยก2-12 ลาดพร้าว กรุงเทพ โทร 082-8822653 บริษัทที่สร้างสรรค์งานโฆษณา อาทิเช่น สร้างป้ายโฆษณาขนาดเล็กถึงใหญ่ สร้างตกแต่งงานโชว์รูมทั่วประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงาน Part time Co-Sale และ Designer รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่พร้อมนำเสนอผลงานสู่สายตาลูกค้าทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ หรือ ระหว่างเรียนภาคค่ำ หรือมีเวลากลางวัน ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-8822653
ฝากประชาสัมพันธ์ บริษัทแอร์โร่กุสโต จำกัด (รับสมัคร น.ศ. Part time) www.aerogusto.com เลขที่ 64 ถนนโชคชัย 4 ซอย 84 แยก2-12 ลาดพร้าว กรุงเทพ โทร 082-8822653 บริษัทที่สร้างสรรค์งานโฆษณา อาทิเช่น สร้างป้ายโฆษณาขนาดเล็กถึงใหญ่ สร้างตกแต่งงานโชว์รูมทั่วประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงาน Part time Co-Sale และ Designer รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่พร้อมนำเสนอผลงานสู่สายตาลูกค้าทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ หรือ ระหว่างเรียนภาคค่ำ หรือมีเวลากลางวัน ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-8822653
สวัสดีครับ ... Media for health Project มาเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมอบรมค่าย เขียนบทละคร ถ้าสนใจ คลิก อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ https://www.facebook.com/mediaforhealthproject/photos/a.982253351891406.1073741828.902786896504719/1600933966690005/?type=3
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานค่ะ บ.ทรู ทัช จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (callcenter) ให้บริการข้อมูลทางด้านการเงิน การธนาคาร คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลสอบ Toeic 600 คะแนนขึ้นไป #ไม่ใช่งานขาย #ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร สถานที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงาน(ใกล้ BTS ชิดลม) #มีฐานเงินเดือนประจำ ,ค่าภาษา และยังไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel.02-858-5082,082-993-9540 Line ID : hrtruetouch https://www.facebook.com/truetouchHR/
🔈 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 📌📌📌 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะทราบ ดังนี้ 1. วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายละเอียดวันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละคณะทั้งรอบเช้าเเละบ่าย โดยจะเเจ้งรายละเอียดในเว็บไซต์ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป http://mult.chandra.ac.th/cw/ge/index.php/testengthai หรือสแกน QR Code จากภาพประชาสัมพันธ์ 2. สอบวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. แบ่งการสอบเป็นรอบๆ ตามวันเเละเวลาที่ประกาศรายชื่อ * วิชาภาษาไทย สอบ อาคาร 28 * วิชาภาษาอังกฤษ สอบ อาคาร 29 (ระบบคอมพิวเตอร์) ***ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเละเวลาที่กำหนด*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.โทรศัพท์ 0 2942 6900-99 ต่อ 7010,2834,7060 E-mail : [email protected]
สวัสดีค่ะ บ.ทรู ทัช จำกัด บริษัทในเครือ ทรูฯ ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลสอบ Toeic450 คะแนนขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน ใน กทม.โซนเพชรบุรี,รามคำแหง,สุวรรณภูมิ,ชิดลม,สาธร เลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พักได้ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Tel.02-699-5082,082-993-9540 Line ID : hrtruetouch FB page : truetouchHR สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ ข้อมูลจาก hr ทรู ทัช