กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม

กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(5)

เปิดเหมือนปกติ

05/05/2021

📣📣📣มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา!!! ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

สำหรับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตร

1.ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10%
2.ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไปจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนการสอน โดยยกเว้นค่าปรับ!!!

***เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาทุกระดับ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

30/04/2021

*ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..............
เรื่อง... มาตรการป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19​ (ฉบับที่ 15)

1. ให้งด ปรับหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมหรือประชุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2. บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home ถึง *วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร งด หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด

3. กรณีบุคลากรมีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัย ให้ขออนุญาตก่อน และบันทึกลงเวลาเข้า/ออก

4. ให้คณบดี หัวหน้างาน ติดตามดูแลนักศึกษา/บุคลากรในสังกัด หากพบว่ามีการติดเชื้อโรค COVID-19 ให้รายงานมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว

5. มหาวิทยาลัยจะติดตามสถารการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีมาตรการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำห...
28/04/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า-รายใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3gL1NrW

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายเก่า-รายใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3gL1NrW

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการเรื่อง ขยายเวลารายงานผลการเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกอง...
26/04/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง ขยายเวลารายงานผลการเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3sMBzHT

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง ขยายเวลารายงานผลการเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3sMBzHT

[REPOST]
20/04/2021

[REPOST]

‼️ ขยายเวลาตอบข้อมูล...

⚠ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

Photos from งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม  PR.CRU's post
17/04/2021

Photos from งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม PR.CRU's post

[REPOST]
16/04/2021

[REPOST]

‼️ ขยายเวลาตอบข้อมูล...

⚠ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
13/04/2021

[REPOST]

‼️ ขยายเวลาตอบข้อมูล...

⚠ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

📌 ธนาคารออมสิน เชิญร่วมอบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมอ...
12/04/2021

📌 ธนาคารออมสิน เชิญร่วมอบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา
✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate
✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน
🌐 ลงทะเบียนและเข้าเรียนผ่านทาง : https://ednext.in.th/regis/
#GSBSMEsStartup

📣📣📣 นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรียนออนไลน์จบหลักสูตรรับใบ E-certificate แถม E-Stamp ชั่วโมงจิตอาสาสูงสุด 43 ชั่วโมง...

📣📣📣 เชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเรียนออนไลน์จบหลักสูตรรับใบ E-certificate แถม E-Stamp ชั่วโมงจิตอาสาสูงสุด 43 ชั่วโมง

📌 ธนาคารออมสิน เชิญร่วมอบรม Online เพื่อเป็นสุดยอดผู้ประกอบการ
เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเริ่มธุรกิจ ที่กำลังมองหาความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นในยุค New Normal รวม 7 วิชา

✅ จบหลักสูตรรับใบ E-certificate

✅ รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมกับธนาคารออมสิน

🌐 ลงทะเบียนและเข้าเรียนผ่านทาง : https://ednext.in.th/regis/

#GSBSMEsStartup

📌 เงื่อนไขการรับ E-Stamp จิตอาสา

👉 ลงทะเบียนเรียนรับ E-Stamp 3️⃣ ชั่วโมง (ภายใน หรือ ภายนอก เลือกได้เลย) หมายเหตุ : ให้เลือก สถาบันการศึกษา “มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” เท่านั้น มิฉะนั้นฐานข้อมูลจะไม่ตรงกัน จะไม่สามารถเพิ่ม E-Stamp ได้

👉 เรียนจบหลักสูตรรับ E-Stamp 4️⃣0️⃣ ชั่วโมง (ภายใน หรือ ภายนอก เลือกได้เลย)

⚙️ ส่งหลักฐานเพิ่มข้อมูล E-Stamp ผ่านทางระบบ E-service Chandraloan : http://op.chandra.ac.th/dsd/eservice.chandraloan/
เลือกหัวข้อ เพิ่มข้อมูล E-Stamp จากนั้นเลือกกิจกรรมที่ต้องการเพิ่มได้เลย

[REPOST]
11/04/2021

[REPOST]

‼️ ขยายเวลาตอบข้อมูล...

⚠ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

‼️ ขยายเวลาตอบข้อมูล...⚠ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูล...
09/04/2021

‼️ ขยายเวลาตอบข้อมูล...

⚠ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

‼️ ขยายเวลาตอบข้อมูล...

⚠ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
07/04/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
05/04/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
01/04/2021

[REPOST]

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่า และผู้กู้รายใหม่ ทุกชั้นปี ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะผู้กู้ยืมภาคนอกเวลาเท่านั้น) รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/2N9yN0A

01/04/2021

*ดีเดย์ 28 เมษายนนี้นะจ๊ะเด็ก ๆ!!!
#การแข่งขันกีฬาเทา-เหลือง เกมส์ครั้งที่ 19

วันที่ 28 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

*มาร่วมชมและเชียร์กันเยอะ ๆ น้า าา า
อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างกันด้วยน้า า 😉

[REPOST]
31/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
29/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
26/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการเรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบด...
25/03/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/31kgEAq

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/31kgEAq

[REPOST]
25/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

24/03/2021

📍📍ประกาศรับสมัครจิตอาสา จำกัด วันละ 50 คน (นศ.เลือกอบรมวันใดวันหนึ่ง) มีให้เลือกเข้าร่วม 3 วัน สนใจสมัครผ่านลิงค์ แล้วพบกันวันอบรมจ้า

1) วันจันทร์ที่ 29 มี.ค.2564
https://forms.gle/AApSnX6jrrwc5LbHA

2) วันอังคารที่ 30 มี.ค.2564
https://forms.gle/NFkN9SXEmSQSoK249

3) วันพุธที่ 31 มี.ค.2564
https://forms.gle/VHCCvy6xPk3zmk24A

***นักศึกษาหญิงสามารถแต่งกายชุดพละหรือสวมชุดนักศึกษากระโปรงยาว เพื่อความสะดวกในการเข้าอบรมได้ค่ะ***

[REPOST]
22/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการเรื่อง รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด...
18/03/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ...

🌐 Link : https://bit.ly/3qVQxdG

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง รายงานการโอนเงิน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ...

🌐 Link : https://bit.ly/3qVQxdG

[REPOST]
18/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากหน่วยอนามัยและสุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการ เรื่อง รับเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลและอุปกรณ์ในการตรวจ...
17/03/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากหน่วยอนามัยและสุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง รับเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลและอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปภาพที่แนบมาครับ...

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากหน่วยอนามัยและสุขาภิบาล งานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง รับเอกสารเพื่อกรอกข้อมูลและอุปกรณ์ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมตามรูปภาพที่แนบมาครับ...

[REPOST]
16/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ เรื่อง กิจกรรมเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยื...
15/03/2021

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง กิจกรรมเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3vqx7B6

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากงานบริการและสวัสดิการ

เรื่อง กิจกรรมเก็บชั่วโมงจิตอาสา สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ

🌐 Link : https://bit.ly/3vqx7B6

[REPOST]
14/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
13/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
12/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

[REPOST]
11/03/2021

[REPOST]

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบมาครับ
🌐 https://op.chandra.ac.th/dsd/cru_job/

ที่อยู่

เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 19:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-942-6800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนานักศึกษา จันทรเกษม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รบกวนฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบริษัทด้วยนะคะ
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ค่ะ ศิษย์เก่าได้เปิดห้องขายของเอาไว้ ขอเชิญท่านที่สนใจ ที่เป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าไปโพสต์ขายของกันได้ค่ะ https://web.facebook.com/groups/241452263643361/
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
พบปัญหาในการกรอกข้อมูล "ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต" กรุณาทำข้อมูลให้ครอบคลุมด้วยครับ ปัญหาที่พบ ตามรูปเลยครับ 1.เรื่องสถานะการเกณฑ์ทหาร ไม่มีตัวเลือกว่า ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว 2.เรื่องตำแหน่งงาน ไม่มีตำแหน่งที่ตรงกับงานที่ทำ ในช่องอื่นๆ กรอกชื่อตำแหน่งไม่พอ เพราะมีกำหนดเพียง 30 ตัวอักษร (ชื่อตำแหน่ง มีผลต่อพนักงาน ในการ โปรโมทความสามารถของตัวเอง และสาขาที่เรียน) แก้ไขด่วนครับ กรอกข้อมูลไม่ได้ ขอบคุณครับ
ฝากประชาสัมพันธ์ บริษัทแอร์โร่กุสโต จำกัด (รับสมัคร น.ศ. Part time) www.aerogusto.com เลขที่ 64 ถนนโชคชัย 4 ซอย 84 แยก2-12 ลาดพร้าว กรุงเทพ โทร 082-8822653 บริษัทที่สร้างสรรค์งานโฆษณา อาทิเช่น สร้างป้ายโฆษณาขนาดเล็กถึงใหญ่ สร้างตกแต่งงานโชว์รูมทั่วประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงาน Part time Co-Sale และ Designer รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่พร้อมนำเสนอผลงานสู่สายตาลูกค้าทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ หรือ ระหว่างเรียนภาคค่ำ หรือมีเวลากลางวัน ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-8822653
ฝากประชาสัมพันธ์ บริษัทแอร์โร่กุสโต จำกัด (รับสมัคร น.ศ. Part time) www.aerogusto.com เลขที่ 64 ถนนโชคชัย 4 ซอย 84 แยก2-12 ลาดพร้าว กรุงเทพ โทร 082-8822653 บริษัทที่สร้างสรรค์งานโฆษณา อาทิเช่น สร้างป้ายโฆษณาขนาดเล็กถึงใหญ่ สร้างตกแต่งงานโชว์รูมทั่วประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงาน Part time Co-Sale และ Designer รับสมัครน้องๆนักศึกษา ที่พร้อมนำเสนอผลงานสู่สายตาลูกค้าทั่วประเทศ ไม่จำกัดวุฒิ หรือ ระหว่างเรียนภาคค่ำ หรือมีเวลากลางวัน ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 082-8822653
สวัสดีครับ ... Media for health Project มาเชิญชวนน้อง ๆ เข้าร่วมอบรมค่าย เขียนบทละคร ถ้าสนใจ คลิก อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ https://www.facebook.com/mediaforhealthproject/photos/a.982253351891406.1073741828.902786896504719/1600933966690005/?type=3
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจใหม่ล่าสุด “สร้างภาวะผู้นำ รับไทยแลนด์ 4.0” “สร้างภาวะผู้นำ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” “ครู High speed ศตวรรษที่ 21 ต้องการ” “เปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนได้” หรือหากมีหลักสูตรของท่านเองที่สนใจ สามารถปรึกษาได้ฟรี สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training องค์กรของคุณต้องการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องเหล่านี้หรือไม่ การทำงานเป็นทีม งานบริการที่เป็นเลิศ การทำงานร่วมกัน ทัศนคติในที่ทำงานไม่เข้าใจกัน หัวหน้างานไม่เข้าใจลูกน้อง ลูกน้องไม่เข้าใจหัวหน้า ขาดภาวะความเป็นผู้นำ อยากได้วิทยากรมืออาชีพ เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยพลังคิดบวก อยากจัดโครงการไหน ๆ เป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร บริษัท อบรมพนักงานใหม่ หรือโรงเรียน ทั้งเยาวชน นักศึกษา พนักงาน หรือประชาชนทั่วไป หรือค่ายเยาวชน ภาวะผู้นำ คุณธรรม กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก สร้างทีม สร้างงาน สร้างแรงบันดาลใจ สร้างรากฐานองค์กรให้แข็งแกร่ง ลองปรึกษาฟรีที่เราก่อน เราสามารถอบรมได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย เน้นการสอนในรูปแบบของกิจกรรม เน้นลงมือทำมากกว่าการแกะตำราสอน สนุกสนานกับการเรียนรู้ สอบถามได้ Line: 0925186162 ท่านสามารถชมผลงานก่อนได้ที่ “วิทยากร สัมมนา อบรม The Ultimate training” #สัมมนา #วิทยากร #อบรม #โรงเรียน #โรงงาน #บริษัท #บริบาล #บริการ #พัฒนา #บุคลากร #ทรัพยากร #ผู้นำ #คิดบวก #ทำงาน #แรงบันดาลใจ #บุคลิกภาพ #องค์กร #หน่วยงาน #มืออาชีพ #ความรัก #ความสุข #หน้าที่ #เป็นเลิศ #ทักษะ #เทคนิค #การสื่อสาร #เยาวชน #เรียนรู้ #Team #Building #บริหาร #ความสำเร็จ #หลักสูตร https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-The-Ultimate-training-827645760703834/
ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานค่ะ บ.ทรู ทัช จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (callcenter) ให้บริการข้อมูลทางด้านการเงิน การธนาคาร คุณสมบัติ -เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี ป.ตรี ทุกสาขา -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลสอบ Toeic 600 คะแนนขึ้นไป #ไม่ใช่งานขาย #ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร สถานที่ปฏิบัติงาน ในสำนักงาน(ใกล้ BTS ชิดลม) #มีฐานเงินเดือนประจำ ,ค่าภาษา และยังไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel.02-858-5082,082-993-9540 Line ID : hrtruetouch https://www.facebook.com/truetouchHR/
🔈 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการสอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560 📌📌📌 แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะทราบ ดังนี้ 1. วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายละเอียดวันเวลา สถานที่สอบ และรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แต่ละคณะทั้งรอบเช้าเเละบ่าย โดยจะเเจ้งรายละเอียดในเว็บไซต์ สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป http://mult.chandra.ac.th/cw/ge/index.php/testengthai หรือสแกน QR Code จากภาพประชาสัมพันธ์ 2. สอบวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. แบ่งการสอบเป็นรอบๆ ตามวันเเละเวลาที่ประกาศรายชื่อ * วิชาภาษาไทย สอบ อาคาร 28 * วิชาภาษาอังกฤษ สอบ อาคาร 29 (ระบบคอมพิวเตอร์) ***ให้นักศึกษาเข้าสอบตามวันเเละเวลาที่กำหนด*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ชั้น 10 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทร.โทรศัพท์ 0 2942 6900-99 ต่อ 7010,2834,7060 E-mail : [email protected]
สวัสดีค่ะ บ.ทรู ทัช จำกัด บริษัทในเครือ ทรูฯ ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีผลสอบ Toeic450 คะแนนขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน ใน กทม.โซนเพชรบุรี,รามคำแหง,สุวรรณภูมิ,ชิดลม,สาธร เลือกสถานที่ทำงานใกล้ที่พักได้ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายบุคคล Tel.02-699-5082,082-993-9540 Line ID : hrtruetouch FB page : truetouchHR สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ ข้อมูลจาก hr ทรู ทัช