HDO Thailand ็ีHumanitarian Demining Operations การปฏิบัติงานด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ทั่วประเทศไทย รวมรวบเรื่องราวของการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในประเทศไทย (Humanitarian Demining Operations in Thailand -HDO in Thailand)

01/09/2020
TMAC คืนรัง

ความทรงจำ ที่ไม่เคยลืม

ขอบคุณเพื่อนพี่น้องคนกู้ระเบิดทุกคน แม้จะเหนื่อยและอ่อนล้า ก็ขอให้เธอทุกคน..จงภูมิใจ เพราะเธอทำ..เพื่อแผ.....

ตูมสนั่น! ระเบิดยังเกลื่อนชายแดนเขาพระวิหาร ชาวบ้านเก็บเห็ดเหยียบกับระเบิดเจ็บหนัก คลิก >> https://mgronline.com/local/d...
17/08/2020
ตูมสนั่น! ระเบิดยังเกลื่อนชายแดนเขาพระวิหาร ชาวบ้านเก็บเห็ดเหยียบกับระเบิดเจ็บหนัก

ตูมสนั่น! ระเบิดยังเกลื่อนชายแดนเขาพระวิหาร ชาวบ้านเก็บเห็ดเหยียบกับระเบิดเจ็บหนัก
คลิก >> https://mgronline.com/local/detail/9630000083981

ศรีสะเกษ - กับระเบิดยังเกลื่อนชายแดนเขาพระวิหาร ชาวบ้าน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ หาเก็บเห็ดป่าพลาดท่าเหยียบ...

13/07/2020
PPTV HD 36

https://www.facebook.com/PPTVHD36/videos/3954528914617467/

ปฏิบัติการล้างทุ่นระเบิด
ตลอด 20 ปีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ กองทัพไทย ได้กวาดล้างทุ่นระเบิดจนเหลือพื้นที่สุดท้าย คือ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เข้าถึงยาก หากกวาดล้างพื้นที่นี้สำเร็จก็จะเหลือพื้นที่ทุ่นระเบิดแค่ 5 % และไทยจะเป็นประเทศปลอดทุ่นระเบิดได้ภายในปี 2566
.
สารตั้งต้น ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทาง PPTV HD ช่อง 36
#ทุ่นระเบิด #ทุ่นระเบิดสังหาร #พื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด #ชายแดนไทยกัมพูชา #สารตั้งต้น #PPTVHD36 #ช่อง36

เตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้า พายุ
02/07/2020

เตือนภัยพิบัติ วาตภัย ฝนฟ้า พายุ

กับระเบิดรถถัง ทหารเขมรแดงวางเอาไว้เมื่อ 40 ปีก่อนตามจังหวัดพระตะบอง จังหวัดบอนเตียเมียนเจ็ย จังหวัดพระวิหาร จังหวัดอุดรมีชัย จังหวัดไพลินซึ่งเป็นแนวเขตแดนไทย-กัมพูชา ทุกวันนี้ผู้ที่ทำอาชีพขับรถไถเปิดป่าต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน ตูมขึ้นมาส่วนมากคนขับตาย และกับระเบิดชนิดนี้ถูกฝังไว้ตามจุดต่าง ๆ นับร้อยนับพันแห่ง ถ้าไม่ไปเหยียบมัน มันก็ไม่ระเบิด ทิ้งไว้อีกร้อยปีมันก็ไม่เสื่อมสมรรถนะ...ผู้ที่จะกู้ค้นหาก็ลำบากเพราะดินมันฝังกลบ ไอ้คนฝังก็ตายไปแล้ว เลยไม่รู้ว่าชุดที่ไปทำการฝัง มันฝังไว้ที่ไหนบ้าง ต่างคนต่างฝัง...ขอให้โชคดี

Cr : Viroj Tuntikula

ตระเวนข่าว ภาค7
22/06/2020

ตระเวนข่าว ภาค7

ปฏิบัติการรวงผึ้ง 2020
โดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มาตรวจเยี่ยมความพร้อมของชุดปฏิบัติการรวงผึ้งจากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (นปท.3)และ สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย
(Thai Civilian Deminer Association : TDA) ซึ่งมีหัวข้อการตรวจดังนี้ ความพร้อมด้านร่างกายตลอดจนอุปกรณ์ของชุดปฏิบัติงาน การลงจอดเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่รวงผึ้ง การบรรทุกสัมภาระที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ฯกับเฮลิคอปเตอร์ การติดต่อสื่อสารระหว่างเฮลิคอปเตอร์กับชุดปฏิบัติงาน และรับฟังการ
แถลงแผนการปฏิบัติของชุดปฏิบัติงานฯ ทั้งนี้ ผอ.ศทช.ฯ กล่าวให้โอวาทกำลังพลชุดปฏิบัติงานฯ
ณ ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
สำหรับปฏิบัติการรวงผึ้ง 2020 เป็นภารกิจในการปฏิบัติงานการปรับลดพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุ่นระเบิด ณ พื้นที่รวงผึ้ง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสมรภูมิรบในอดีต เนื่องจากประมาณ ปี พ.ศ. 2528 กองกำลังต่างชาติได้รุกล้ำอธิปไตยเข้ามาทางประเทศกัมพูชา ยึดภูมิประเทศที่สำคัญ คือ เนิน 500 ซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักในเขตประเทศไทย และได้มีการสู้รบกันเกิดขึ้น จากการสู้รบดังกล่าวทำให้ยังคงเหลือ ทุ่นระเบิดในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตของ
พี่น้องประชาชนในพื้น
ในปัจจุบัน หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (นปท.3) ในความรับผิดชอบของ
กองพันทหารช่างที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 และสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย (Thai Civilian Deminer Association:TDA) ได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่อันตรายฯ ณ พื้นที่รวงผึ้ง ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน
จ.อุบลราชธานี ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 30 พื้นที่ ขนาด 43.4 ตร.กม. คงเหลือพื้นที่อันตรายฯ จำนวน
11 พื้นที่ ขนาด 29.7 ตร.กม. ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากการเข้าถึงยากลำบาก พื้นที่เป็นภูเขาสูง อยู่ห่างไกล ไม่มีเส้นทางรถยนต์ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และไม่มีแหล่งน้ำในพื้นที่ ยังเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการสำรวจอีกประมาณ 30 ล้านตารางเมตร โดยปฏิบัติการในพื้นที่ใช้เวลา 30 วัน (16 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2563) และส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
สำหรับแนวทางในการปฏิบัติการเป็นการบูรณาการการปฏิบัติจากหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ,หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ 3 (นปท.3) ,สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือน ร่วมมือกับ กองทัพบกในการสนับสนุนอากาศยาน (เฮลิคอปเตอร์) เพื่อนำเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ทำการ สำรวจ ตรวจค้น และองค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวกในพื้นที่
การบูรณาการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาชาติในการปฏิบัติภารกิจด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทยและจะนำไปสู่ความมั่นใจของพี่น้องประชาชนในการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างยั่งยืน
-ภาพ/ข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

ข้อเสนอส่วนตัวครับ : #เอ็กซ์เรย์พื้นที่ #ค้นหาผู้ติดเชื้อ #โควิด19 ด้วยความเสียสละของ อสม. (หากคิดว่ามีความเป็นไปได้ วาน...
30/03/2020
ด้วยความเสียสละของ อสม. ประเทศไทยจะรอดพ้นจากโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอส่วนตัวครับ : #เอ็กซ์เรย์พื้นที่ #ค้นหาผู้ติดเชื้อ #โควิด19 ด้วยความเสียสละของ อสม.
(หากคิดว่ามีความเป็นไปได้ วานช่วยแชร์ต่อด้วยนะครับ อาจจะมีประโยชน์ต่อรัฐบาล)
http://chantrawong.blogspot.com/2020/03/19.html?m=1

ขณะที่ผมเขียนบทความนี้ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ทั่วโลกจำนวน 638,146 คน เสียชีวิตแล้ว 30,...

รายงานการสอบสวนโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากประเทศจีน ฉบับนี้ นับเป็นการถอดบทเรียนความรู้ในการจัดการการระ...
25/03/2020
ถอดบทเรียนโควิด-19 จากจีน สู่การจัดการโควิด-19 ในไทย

รายงานการสอบสวนโรคระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากประเทศจีน ฉบับนี้ นับเป็นการถอดบทเรียนความรู้ในการจัดการการระบาดของไวรัส #โควิด-19 ที่ดีมาก เพราะจีนเป็นแหล่งกำเนิดไวรัส เริ่มต้นจากไม่รู้อะไรเลย ผ่านความยากลำบาก ลองผิด ลองถูก มานานับประการกว่าจะระงับยับยั้งการระบาดของโรคได้ ประเทศที่กำลังมีการระบาดอยู่ในขณะนี้ สามารถที่จะนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในประเทศของตนเองได้
http://r-edu-institute.blogspot.com/2020/03/19.html?m=1

ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) เริ่มพบในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน เมื่อ 8 ธ.ค.2562 และปัจจุบันเริ่.....

🎁🎁ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563🎄🎄กระผม #ครอบครัวจันทรวงศ์ 🙏ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเ...
23/12/2019

🎁🎁ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563🎄🎄
กระผม #ครอบครัวจันทรวงศ์ 🙏ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยเฉพาะ 🙏 #พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระประจำภาคตะวันตก 🙏 #หลวงพ่อมงคลบุรี พระประจำเมืองราชบุรี 🙏 #หลวงพ่อแก่นจันทน์ พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และ 🙏 #เจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ได้โปรดดลบันดาล ประทานพร 📣ให้ท่านที่เคารพนับถือ ญาติสนิทมิตรสหาย เพื่อนพี่น้อง เพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน จงประสบแต่ความสุข มีความเจริญในหน้าที่การงาน มีพลานามัยสมบูรณ์แข็ง มีพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้ครอบครัว👨‍👩‍👧‍👦 และประเทศชาติ 🇹🇭 สืบไป...

#ครอบครัวจันทรวงศ์ 👨‍👩‍👧‍👦

#ดีใจ ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงด้าน #ไซเบอร์ " ให้กับวิทยากรของ ...
18/12/2019

#ดีใจ ที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "สถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงด้าน #ไซเบอร์ " ให้กับวิทยากรของ กอ.รมน.จากทั่วประเทศ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อไป
:18 ธ.ค.2562 #โรงแรมเดอะริชบูติก เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ #ครูสอนครู

รายงานเท็จ (Fake Report) เป็นภัยคุกคามสำคัญที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจ โดยเฉพาะข้าราชการที่ควรหันมาทำรายงานที่เป็นความจริง (Fa...
14/11/2019
Fake Report : รายงานเท็จที่ทุกคนควรใส่ใจ

รายงานเท็จ (Fake Report) เป็นภัยคุกคามสำคัญที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจ โดยเฉพาะข้าราชการที่ควรหันมาทำรายงานที่เป็นความจริง (Fact Report)

http://chantrawong.blogspot.com/2019/11/fake-report.html

ตอนนี้ หลายคนคงพอเข้าใจพิษสงของ Fake news หรือข่าวปลอม กันพอสมควรแล้วว่า มันเป็นภัยคุกคามตัวใหม่ที่สามารถทำลา....

ประเทศที่มีองค์กรคลังสมอง (Think Tank) จำนวนมากมักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นมหาอำนาจในด้านต่างๆ ของโลกแล้ว #สถาบัน...
29/10/2019
เรื่องราวของคลังสมอง (Think Tank) ที่ (คนไทย) ควรรู้

ประเทศที่มีองค์กรคลังสมอง (Think Tank) จำนวนมาก
มักจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นมหาอำนาจในด้านต่างๆ ของโลก
แล้ว #สถาบันคลังสมอง ของประเทศไทย อยู่ตรงไหนบ้าง
#ThinkTank
http://r-edu-institute.blogspot.com/2019/10/think-tank.html

ความหมายของ Think Tank Think Tank อาจแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำ เช่น ถังความคิด องค์กรผลิตความคิด คลังสมอง เป็นต้น สำหรับใ....

เทคนิคการใช้ไม้เท้าเดินป่า http://www.petenpaul.com/use-trekking-pole-like-a-pro/
26/09/2019
เทคนิคการใช้ไม้เท้าเดินป่าอย่างมืออาชีพ

เทคนิคการใช้ไม้เท้าเดินป่า http://www.petenpaul.com/use-trekking-pole-like-a-pro/

เทคนิควิธีการใช้ไม้เท้าเดินป่าอย่างที่มืออาชีพใช้กัน ตั้งแต่การจับไม้เท้า การปรับความสูงให้เหมาะสม ท่า...

ถามว่า ลูกระเบิด 7 ลูก เป็นสาธารณภัยขนาดใด ยังไม่มีใครตอบได้ หากถือเป็น "สาธารณภัยขนาดใหญ่" ผู้ที่ต้องควบคุม สั่งการ และ...
18/09/2019
ตรรกะที่แตกต่าง - ลูกระเบิดทั้ง 7 ที่ราชบุรี

ถามว่า ลูกระเบิด 7 ลูก เป็นสาธารณภัยขนาดใด ยังไม่มีใครตอบได้ หากถือเป็น "สาธารณภัยขนาดใหญ่" ผู้ที่ต้องควบคุม สั่งการ และบัญชาการ ก็คือ ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ นั่นหมายถึง "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย" ตามตำแหน่งนั่นเอง
http://r-edu-institute.blogspot.com/2019/09/7.html?m=1

ลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จำนวน 7 ลูก ที่พบใต้น้ำบริเวณสะพานจุฬาลงกรณ์ ซึ่งสำรวจพบชัดเจนแล้วเมื่อป....

#สงครามhttps://mgronline.com/around/detail/9620000087665
12/09/2019
พินาศ! แพร่คลิปสะพรึง ฝูงบินรบสหรัฐฯ ทิ้งระเบิด 40 ตันถล่มเละบนเกาะ IS (ชมวิดีโอ)

#สงคราม
https://mgronline.com/around/detail/9620000087665

สื่อแพร่ภาพน่าขนลุก ฝูงบินรบสหรัฐฯ ทิ้งระเบิด 40 ตันถล่มเกาะเต็มไปด้วยสมุนรัฐอิสลาม (ไอเอส) ทางเหนือของอิร.....

30/08/2019

#กำลังใจ

25 ส.ค.2562 : ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายให้เครือข่ายมวลชน กอ.รมน.ฟัง 3 เรื่อง1.ภัยคุกคามทางไซเบอร์ : Fake News2.ระเบ...
26/08/2019

25 ส.ค.2562 : ได้รับมอบหมายเป็นวิทยากรบรรยายให้เครือข่ายมวลชน กอ.รมน.ฟัง 3 เรื่อง
1.ภัยคุกคามทางไซเบอร์ : Fake News
2.ระเบิดแสวงเครื่องในประเทศไทย (IED in Thailand)
3.แนวทางปฏิบัติของมวลชน กอ.รมน. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ห้องบรรยาย โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก กทม.

#มันมีอยู่จริง True story in Thailand.
07/08/2019
ระเบิด ชุก!! ชาวบ้านเดินหาของป่า เหยียบกับระเบิดขาขาด! อีกที่เจอ M 67

#มันมีอยู่จริง True story in Thailand.

ชาวบ้านหาของป่าเหยียบ ระเบิด เก่าขาขาด 1 คน อีกพื้นที่ จนท.ทำลายระเบิดมือขว้างทิ้ง เมื่อเย็นวันที่ 6 ส.ค. ผู้ส...

ระเบิดแสวงเครื่อง (IED) อาจถูกวางในพื้นที่ใดก็ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจไม่สามารถช่วยระมัดระวังได้อย่างทั่วถึง ประชาชน...
06/08/2019
ช่วยกันเป็นหูเป็นหา ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย

ระเบิดแสวงเครื่อง (IED) อาจถูกวางในพื้นที่ใดก็ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจไม่สามารถช่วยระมัดระวังได้อย่างทั่วถึง ประชาชนจึงควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา หมั่นสังเกตุและระแวดระวังวัตถุต้องสงสัยกันมากยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง
http://iedthailand.blogspot.com/2019/08/blog-post.html?m=1

จากเหตุการณ์วางระเบิดบริเวณสถานที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 จุด เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำ.....

02/08/2019

🚨🔊 เรียนเชิญ พี่น้องผองเพื่อน ผู้รักในงาน กู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ

สมัครเป็นทีม ..เข้าร่วมแข่งขัน "ทักษะการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางน้ำ"
***River Rescue Rally*** วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 62

>>> สถานที่จัดการแข่งขัน> สถานีทดสอบ > คุณสมบัติทีมแข่งขัน > อุปกรณ์การแข่งขัน.....รายละเอียดตามแผ่นพับ > อัตราค่าสมัคร > รางวัล .....รายละเอียดตามแผ่นพับ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อ.อจิรา เที่ยงตรง อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสาธารณภัย
ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณภัย
email : [email protected]
Tel : 02-244-3878 , 083-084-0265

31/07/2019
เรื่องจริงผ่านจอ 28 กรกฎาคม 2562

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ผมได้ไปเรียนด้วย ที่มีเจตนารมณ์ว่าจะทำ CSR เรื่องการกวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ประเทศไทยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด ผมขออนุญาตให้ชม "หมู่บ้านดงระเบิด" ซึ่งออกอากาศทางเรื่องจริงผ่านจอเมื่อ 28 ก.ค.2562 ที่ผ่านมาครับ เพื่อปูพื้นฐานให้ทราบ หวังว่า เพื่อน พคบ.11 จะเป็นสัญลักษณ์แรก ที่ช่วยให้คนไทยหันมาตระหนักในเรื่องนี้ และร่วมช่วยเหลือทั้งทุนทรัพย์และทั้งกำลังใจ ให้แผ่นดินไทยปลอดจากทุ่นระเบิด
https://youtu.be/W8Tdikf7bEM

เรื่องจริงผ่านจอเสนอหมู่บ้านดงระเบิด หมู่บ้านขาขาดเพราะคนในหมู่บ้านหลายสิบรายเหยียบกับระเบิดต่อด้วยก.....

#ขอบคุณ เพื่อนๆ นักศึกษา ที่เรียน หลักสูตร พคบ.11 ของ กอ.รมน.ด้วยกัน ที่ช่วยซื้อหน้งสือและบริจาคเงิน เข้ากองทุน "HDO THA...
22/07/2019

#ขอบคุณ เพื่อนๆ นักศึกษา ที่เรียน หลักสูตร พคบ.11 ของ กอ.รมน.ด้วยกัน ที่ช่วยซื้อหน้งสือและบริจาคเงิน เข้ากองทุน "HDO THAIAND เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด" รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
ขอกุศลในครั้งนี้ ดลบันดาลให้เพื่อนๆ เจริญก้าวหน้าต่อไป
#สะพานบุญ #TrueStoryinTHAILAND

https://news1live.com/detail/9620000059790
25/06/2019
คาร์บอมบ์! โจรใต้ลอบวางระเบิดทหารพรานรือเสาะ นราธิวาส

https://news1live.com/detail/9620000059790

ศูนย์ข่าวภาคใต้ – โจรใต้ไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดคาร์บอม จนท.ชป.ร้อย.ทพ.4601 ฉก.ทพ.46 พื้นที่ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

สระแก้ว-หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าเก็บกู้ระเบิดทำลายรถถังบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ...
24/06/2019
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ​ ปฏิบัติ​การเก็บกู้ระเบิดทำลายรถถังแนวชายแดนไทย-กั

สระแก้ว-หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าเก็บกู้ระเบิดทำลายรถถังบริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว พร้อมปรับลดพื้นที่เสี่ยงและมีทุ่นระเบิดได้เพิ่มขึ้น 1,724,472 ตร.ม. https://mgronline.com/local/detail/9620000058366

สระแก้ว-หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เข้าเก็บกู้ระเบิดทำลายรถถังบริเวณแนว...

หวังว่า ทางคณะอนุกรรมการฯ เมืองเก่าราชบุรี คงจะให้ชาวราชบุรีได้มีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ต่อรูปแบบของสะพานแขวนแห่งใหม่น...
17/06/2019
สะพานแขวนข้ามแม่น้ำแม่กลอง Landmark ราชบุรี แห่งใหม่

หวังว่า ทางคณะอนุกรรมการฯ เมืองเก่าราชบุรี คงจะให้ชาวราชบุรีได้มีส่วนร่วมในการประชาพิจารณ์ต่อรูปแบบของสะพานแขวนแห่งใหม่นี้ ไม่มากก็น้อย เพราะสะพานแขวนแห่งนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนตระหง่านคู่บ้านคู่เมืองราชบุรี ไปอีกนานแสนนาน
http://r-edu-institute.blogspot.com/2019/06/landmark.html

เป็นที่ทราบชัดเจนแล้วว่า การเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดใต้สะพานจุฬาลงกรณ์จำนวน 7 ลูกนั้น กว่าจะลงมือกันได้....

17/06/2019
Photos from HDO Thailand's post

ภารกิจเหล่านี้ ยังมีอยู่ในประเทศไทย
ที่มา กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ กรมสรรพาวุธทหารเรือ
#นักกู้ระเบิดใต้น้ำ

บทความทางวิชาการ เรื่อง การเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ จ.ราชบุรี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์และแนวท...
14/06/2019
บทความทางวิชาการ : การเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ จ.ราชบุรี

บทความทางวิชาการ เรื่อง การเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ จ.ราชบุรี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเหตุการณ์และแนวทางการดำเนินการเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จมอยู่บริเวณใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ จ.ราชบุรี ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจ.ราชบุรี และประเทศไทย และยังถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญในแวดวงการเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดของโลกอีกด้วย
http://r-edu-institute.blogspot.com/2019/06/blog-post.html

บทความทางวิชาการ เรื่อง การเก็บกู้และทำลายลูกระเบิดใต้สะพานจุฬาลงกรณ์ จ.ราชบุรี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ บันทึ.....

https://www.naewna.com/likesara/419047
11/06/2019
ผู้ว่าฯโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ยันราชบุรีไม่มีแผนอพยพประชาชนกู้ระเบิด

https://www.naewna.com/likesara/419047

ผู้ว่าฯราชบุรี โพสต์ข้อความผ่าน เฟสบุ๊คส่วนตัว ยันจังหวัดราชบุรียังไม่มีแผนหรือการสั่งอพยพประชาชนกรณีด...

ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือ "ราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2" ซึ่งเขียนโดย พันเอก ดร.สุชาต    จันทรวงศ์ สามารถอ่านออนไ...
24/04/2019
หนังสือราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่2

ท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือ "ราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2" ซึ่งเขียนโดย พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์ สามารถอ่านออนไล์ ได้ตามลิงค์นี้ครับ http://online.pubhtml5.com/bvmn/hebr/

หนังสือราชบุรีในยุคสงครามโลกครั้งที่2

In Clips: ยอดดับระเบิดศรีลังกาพุ่ง 156 รวมต่างชาติ 35 ราย บาดเจ็บหลายร้อยคลิก >> https://mgronline.com/around/detail/962...
21/04/2019
In Pics: ด่วน!! ศรีลังกาสั่งเคอร์ฟิวแล้ว หลังระเบิดเกิดขึ้นไม่หยุด รอบที่ 8 เข้าไปแล้ว ยอดดับพุ

In Clips: ยอดดับระเบิดศรีลังกาพุ่ง 156 รวมต่างชาติ 35 ราย บาดเจ็บหลายร้อย
คลิก >> https://mgronline.com/around/detail/9620000038576

เกิดเหตุระเบิดครั้งที่ 8 ของวัน ยอดดับรวมอยู่ที่ 160 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บมีไม่ต่ำกว่า 400 ราย ล่าสุดกระทรวงกลาโห.....

ที่อยู่

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
Bangkok
10210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HDO Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง HDO Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด