คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Faculty of Political Science, Chulalongkorn University (Official Page)

เปิดเหมือนปกติ

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ
19/09/2020

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิตจุฬาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ น้องๆ นิสิตสามารถติดต่อได้ โดยตรงตามประกาศนี้นะคะ

16/09/2020
Voice TV

ขอขอบคุณ Voice TV ที่ร่วมไลฟ์สดกิจกรรมทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/videos/936487930179619/

LIVE! เสวนาวิชาการ 'รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับการเมืองไทยร่วมสมัย' โดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 14 ปี ผ่านมุมมองของคน 3 รุ่น
- ศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข
- ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
- ญาณิศา วรารักษพงศ์
ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

16/09/2020
ประชาไท Prachatai.com

https://www.facebook.com/Prachatai/videos/787108365372835/

LIVE: เสวนาในวาระครบรอบ 14 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549

"รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับการเมืองไทยร่วมสมัย"

ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น
ศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข
ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ญาณิศา วรารักษพงศ์

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่: ห้อง ร. 107 และ ร. 108 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1)

อ่านบันทึกการเสวนาได้ที่ https://prachatai.com/journal/2020/09/89549

16/09/2020
Matichon Weekly - มติชนสุดสัปดาห์

กิจกรรมทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 14 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น
ศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข
ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ญาณิศา วรารักษพงศ์

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

วันพุธ 16 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น.
ห้อง ร. 107 และ ร. 108 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1)

มีไลฟ์สดทางเฟสบุ๊คของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ

https://www.facebook.com/matichonweekly/videos/966225863788905/

Live : งานเสวนา "รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 กับการเมืองไทยร่วมสมัย"

วิทยากร :
ศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข
ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ญาณิศา วรารักษพงศ์

ดำเนินรายการโดย : ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

วันพุธ 16 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น.
ห้อง ร. 107 และ ร. 108 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1)

กิจกรรมทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 14 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ผ่านมุมมองของคนสามรุ...
14/09/2020

กิจกรรมทางวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวาระครบรอบ 14 ปี รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
ผ่านมุมมองของคนสามรุ่น
ศ. ดร. สุรชาติ บำรุงสุข
ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
ญาณิศา วรารักษพงศ์

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

วันพุธ 16 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น.
ห้อง ร. 107 และ ร. 108 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1)

มีไลฟ์สดทางเฟสบุ๊คของคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครับ

MPA CHULA
14/09/2020

MPA CHULA

รายละเอียดการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 54 เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

เราจะทำอะไรดี ในสภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ? เราจะทำอะไรดีเมื่อไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์? ขอชวนทุกท่านหาคำตอบผ่านคำถามคลาสส...
11/09/2020

เราจะทำอะไรดี ในสภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ? เราจะทำอะไรดีเมื่อไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์?

ขอชวนทุกท่านหาคำตอบผ่านคำถามคลาสสิค “เราจะทำอะไรดี?” ด้วยการสรุปบทเรียนจากอดีตและร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์การเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนในปัจจุบันเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันในสังคม ผ่านมุมมองนักคิดสายมาร์กซิสต์และทฤษฎีเชิงวิพากษ์ นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวฝ่ายก้าวหน้า

ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 ตึกเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเสวนาโดย
1. ศาสตราจารย์ สรวิศ ชัยนาม - ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. จาตุรนต์ ฉายแสง – ‘สหายสุภาพ’ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองนายกรัฐมนตรี
3. เซีย จำปาทอง - ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย (TWFT)
4. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ – ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และหนึ่งในแกนนำคณะประชาชนปลดแอก

ดำเนินรายการโดย
ธีรภัทร อรุณรัตน์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/tJU22kVDoas753nAA หรือ รับชมถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
**

วิธีการเดินทางมาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิกัด: https://g.co/kgs/7z7Exn
1. ป้ายรถประจำทาง สภากาชาดไทย: สาย 16, 21, 141,
2 .ป้ายรถประจำทาง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ: สาย 25, 36, 47, 50, 93, 141, 501
3 .ป้ายรถประจำทาง จามจุรีสแควร์: สาย 4, 21, 45, 46, 47, 50, 67, 93, 141, 507
4. MRT สามย่าน เดินต่อประมาณ 5 นาที
5. BTS สีลม เดินต่อประมาณ 15 นาที
6. BTS สยาม เดินต่อประมาณ 20 นาที

เราจะทำอะไรดี ในสภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ? เราจะทำอะไรดีเมื่อไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์?

ขอชวนทุกท่านหาคำตอบผ่านคำถามคลาสสิค “เราจะทำอะไรดี?” ด้วยการสรุปบทเรียนจากอดีตและร่วมวิเคราะห์และวิพากษ์การเคลื่อนไหวของนักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชนในปัจจุบันเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันในสังคม ผ่านมุมมองนักคิดสายมาร์กซิสต์และทฤษฎีเชิงวิพากษ์ นักการเมืองและนักเคลื่อนไหวฝ่ายก้าวหน้า

ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ห้อง Smart Classroom ชั้น 7 ตึกเกษม อุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเสวนาโดย
1. ศาสตราจารย์ สรวิศ ชัยนาม - ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. จาตุรนต์ ฉายแสง – ‘สหายสุภาพ’ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรองนายกรัฐมนตรี
3. เซีย จำปาทอง - ประธานสหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนัง แห่งประเทศไทย (TWFT)
4. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ – ประธานสหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) และหนึ่งในแกนนำคณะประชาชนปลดแอก

ดำเนินรายการโดย
ธีรภัทร อรุณรัตน์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/tJU22kVDoas753nAA หรือ รับชมถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
**

วิธีการเดินทางมาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิกัด: https://g.co/kgs/7z7Exn
1. ป้ายรถประจำทาง สภากาชาดไทย: สาย 16, 21, 141,
2 .ป้ายรถประจำทาง คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ: สาย 25, 36, 47, 50, 93, 141, 501
3 .ป้ายรถประจำทาง จามจุรีสแควร์: สาย 4, 21, 45, 46, 47, 50, 67, 93, 141, 507
4. MRT สามย่าน เดินต่อประมาณ 5 นาที
5. BTS สีลม เดินต่อประมาณ 15 นาที
6. BTS สยาม เดินต่อประมาณ 20 นาที

08/09/2020
Chulalongkorn University

Chulalongkorn University

Congratulations!
แม้ว่า “ระยะห่าง” จะทำให้งานรับปริญญาในปีนี้จะไม่เหมือนปีที่ผ่านๆ มา
แต่ความยินดีจาก “ใจ” ที่เรามอบให้กัน...จะไม่เปลี่ยนแปลง

วันรับปริญญาปีนี้ จุฬาฯ ขอมอบภาพยนตร์สั้นเรื่อง “ยินดีด้วย(ใจ)” เพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและครอบครัว และร่วมรณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ ด้วยการแสดงความยินดีต่อกันด้วย “ใจ”

เพราะ “ใจ” คือของขวัญที่ดีที่สุด

#ยินดีด้วยใจ
#ใจคือของขวัญที่ดีที่สุด
#บัณฑิตจุฬาฯ62 #NoGift

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ บริการห้องอ่านหนังสือและห้องประชุม สำหรับนิสิตที่กำลังมองหาที่นั่งทำงานกลุ่มหรือที่นั่งเรียนออนไลน์...
31/08/2020
E-Reserve CU POLSCI Library

ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ บริการห้องอ่านหนังสือและห้องประชุม สำหรับนิสิตที่กำลังมองหาที่นั่งทำงานกลุ่มหรือที่นั่งเรียนออนไลน์ ห้องสมุดมีบริการห้องอ่านหนังสือ-ห้องประชุมด้วยนะ สามารถเข้าไปจองห้องได้ที่

https://www.picktime.com/cupolscilibrary

📍มาดูกันว่า มีห้องอ่านหนังสือแบบไหนบ้าง

🔸 Meeting Room ก. และ ง. : ห้องประชุมกลุ่ม 6 ที่นั่ง
- มีกระดาน Whiteboard (ขอยืมปากกา-แปรงลบกระดานได้ที่เคานเตอร์บริการ)
- ห้องประชุม ก. มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับ TV

🔸 Meeting Room จ. และ ฉ. : ห้องประชุมกลุ่ม 5-7 ที่นั่ง
- ห้องประชุม จ. มี Smart TV สามารถนำโน้ตบุ๊คหรือแล็ปท็อปมาต่อเองได้

🔸 Study rooms A-O : ห้องอ่านหนังสือสำหรับ 1 คน
- มีจำนวน 15 ห้อง เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่นั่งอ่าน / นั่งเรียนแบบส่วนตัว

สามารถเข้าไปดูขั้นตอนการจองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/17eiMjh_BXsMH2EhA7sJDAJi1qUWm1rKh/view?usp=drivesdk

Our seamless booking system lets you make bookings easily from anywhere in this world. Make a booking with Political Science Library, Chulalongkorn University

จุฬาฯ พร้อมคลี่ปมความเห็นต่าง ระดมวิชาการและข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความเห็นที่หลากหลา
28/08/2020
จุฬาฯ พร้อมคลี่ปมความเห็นต่าง ระดมวิชาการและข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความเห็นที่หลากหลา

จุฬาฯ พร้อมคลี่ปมความเห็นต่าง ระดมวิชาการและข้อเท็จจริงพร้อมรับฟังความเห็นที่หลากหลา

จากปัญหาข้อขัดแย้งในด้านความเห็นทางการเมืองที่เกิดขึ้น […]

CU Graduates
27/08/2020

CU Graduates

👩‍🎓👨‍🎓 ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563
และวันรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ ในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม 2563
สำหรับกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร กำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการถ่ายภาพหมู่ สามารถดูได้ดังลิงก์ที่แนบ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=749972165544360&id=434195080455405

และทางคณะกรรมการบัณฑิตจุฬาฯ ได้จัดทำคู่มือบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
บัณฑิตสามารถศึกษาการปฏิบัติตนและการแต่งกายได้ในคู่มือ

📌 สวมใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้งทั้งในวันรับจริง วันฝึกซ้อม และวันถ่ายภาพหมู่ (ในเบื้องต้นมีมาตรการใส่หน้ากากอนามัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการจะแจ้งในวันซ้อม)

📌สิ่งที่บัณฑิตต้องพกติดตัวมาด้วยทุกครั้ง
- บัตรประจำตัวบัณฑิต (บาร์โค้ด)
- บัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนิสิต (ใช้ยืนยันตัวตนในกรณีที่บัตรประจำตัวบัณฑิต หรือบาร์โค้ดมีปัญหา)

📍สิ่งของพกติดตัว
🔹️วันซ้อม : ✅ อนุญาตให้พกทรัพย์สินส่วนตัวและกระเป๋าขนาดเล็กติดตัวเข้าหอประชุมได้
🔸️วันจริง : 🚫 ไม่อนุญาตให้พกทรัพย์สินส่วนตัวและกระเป๋าใด ๆ เข้าหอประชุม อนุญาตพก Barcode ติดตัวได้เพียงอย่างเดียว

📌เวลานัดหมาย
🔹️วันซ้อม
- รอบเช้า: 07.30 น. - 08.30 น.
- รอบบ่าย: 12.00 น. - 13.00 น.
บัณฑิตมาช้าเกินเวลา 08.30 น. และ 13.00 น. จะไม่มีสิทธิ์เข้าหอประชุม และถือว่าขาดซ้อมในรอบนั้น ๆ
🔸️ วันจริง
- รอบเช้า : 06.00 น.
บัณฑิตตั้งแถวโดยพร้อมเพรียงกัน ยังจุดนัดหมายภายในเต้นท์ที่กำหนด
- รอบบ่าย : 10.30 น.
บัณฑิตตั้งแถวโดยพร้อมเพรียงกัน ยังจุดนัดหมายภายในเต้นท์ที่กำหนด
หมายเหตุ : บัณฑิตทุกคนต้องตั้งแถวให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มเดินแถวและสแกน Barcode เข้าหอประชุม

📍จุดนัดหมายในวันที่ 1 และ 2 ตุลาคม จะมีการประกาศออกมาเร็ว ๆ นี้ โปรดติดตามข่าวสารจากทางเพจ #CUGraduates อย่างใกล้ชิด

ประกาศเพิ่มเติม...📣📣
เส้นทางเดินรถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย ในวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 และระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 26 กันยายน 2563
วันเสาร์ ให้บริการเฉพาะสาย 1,2 และสาย 5
วันอาทิตย์ ให้บริการเฉพาะสาย 1 และสาย 5
โดยรถจะให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 07.00 - 19.00 น.

💐📣 ในวันพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ให้บริการตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 - 20.00 น. โดยให้บริการเฉพาะสาย 1 และสาย 2

.
.
.

Further announcement for graduates who would like to attend the rehearsals and the Commencement Ceremony for Academic Year 2019 on October 1-2, 2020. (Instructions for dressing in the rehearsals are below.)
In order to avoid any mistakes and misunderstandings, please check the following website for the dressing instructions according to Chulalongkorn University announcement https://www.chula.ac.th/news/32774/
-------------------------------------------------------------------
Further dressing instructions for graduates
-No instruction for hairstyle has been made. To avoid any hair covering graduate’s face while receiving the diplomas, natural hair color (black or dark brown) and tied up hairstyle are recommended.
-Simple and gorgeous makeup style is recommended.
-Please do not wear flower crown with graduation gown
-Female graduates should wear plain black shoes (toes and heel must be covered). Recommended heel height should not exceed 2 inches. Stiletto should be avoided to prevent any accident.
-Male graduates should wear black socks and shoes (toes and heel must be covered )
-Master and doctoral degree who is a civil servant, soldier, policeman, State enterprise employee, or government employee can wear white uniform and university gown. No hat is required.
-If there is any question regarding to hairstyle, hair color, makeup, shoes, or uniform, graduates should contact the rehearsal ceremony committee to ask for more detail.
.
However, Chula Student Committee has made graduates’ manuals including dressing instructions for graduates in the Commencement Ceremony which will be further announced.
-------------------------------------------------------------------
Dressing instructions for rehearsal ceremony
.
If graduate’s group photo schedule and the rehearsal date are not the same, graduates can dress properly in the rehearsal ceremony according to these following instructions.
.
Male
.
1.Shirt, not t-shirt, short or long sleeve are acceptable. No striped. Simple color. Tucked in pants.
2.Long pants, simple color, not jean pants.
3.Black or navy socks. Must cover ankles.
4.Shoes, not athlete shoes or sandals. Must cover toes. Not too pointed.
.
Female
.
1.Shirt, not t-shirt, short or long sleeve are acceptable. No striped. Simple color. Tucked in pants.
2.Skirt which is similar to the one to be used in the graduation ceremony. Simple color. Tucked in skirt.
3.Plain black shoes (toes and heel must be covered).

26/08/2020
ISIS Thailand

Facebook Live: Thailand’s Youth Movement and Political Directions In Search of A Common Future
Wednesday, 26th August 2020
09.30-11.30 a.m.

Thailand’s Youth Movement and Political Directions In Search of A Common Future
Wednesday, 26th August 2020
09.30-11.30 a.m.

CU Graduates
24/08/2020

CU Graduates

🎉ปีนี้เราจะย้ายที่ถ่ายภาพหมู่กัน ไปที่ศาลาพระเกี้ยว

📃ขั้นตอนการถ่ายภาพหมู่
‼️ให้บัณฑิตทุกท่าน อ่านเพื่อรับทราบขั้นตอนการดำเนินการถ่ายภาพหมู่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในวันดังกล่าว

1) บัณฑิตต้องมาถึงจุดนัดหมาย A และ B (ในแผนผังถ่ายภาพหมู่บัณฑิต) พร้อมใส่ Mask หรือ Face shield
(หากไม่ใส่เจ้าหน้าที่จะไม่ให้เข้ารับการถ่ายภาพ)

2) สําหรับคนที่ใส่ Face shield จะรับถุงในการใส่ Face shield เพื่อที่จะได้สะดวกในการถือเมื่อต้องถอดเพื่อถ่ายภาพ

3) ทุกคนจะต้องเข้าแถวตามป้ายตามช่วงความสูงที่จุด C เพื่อรอเดินแถวไปขึ้นอัฒจันทร์

4) เมื่อถึงเวลาทุกคนจะเดินเรียงแถวเข้าไปในศาลาพระเกี้ยว โดยจะถูกตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไป

5) เมื่อถึงเวลาถ่ายภาพ ช่างภาพจะสั่งให้บัณฑิตถอด Mask หรือ Face shield ก่อนทำการกด Shutter

6) เมื่อถ่ายภาพเสร็จ ให้ทุกคนรออยู่บนอัฒจันทร์จนกว่าจะได้รับบัตรเขียนชื่อและตำแหน่งที่ยืนของตนเองจากเจ้าหน้าที่โดยไม่มีการส่งต่อให้เพื่อน

7) บัณฑิตจะต้องไปเขียนชื่อตนเองในบริเวณที่กำหนดให้ พร้อมทั้งหยิบปากกาจากกล่องปากกาใหม่เท่านั้น และเมื่อใช้เสร็จให้นำไปหย่อนคืนที่กล่องปากกาใช้แล้ว

😎 บัณฑิตทุกคนจะต้องล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอลล์ก่อนออกจากศาลาพระเกี้ยว

📃ขั้นตอนการสั่งจองภาพ
‼️สถานที่สั่งจองจะอยู่ที่ หอประชุมบริเวณห้องกระจกฝั่งอักษร และทางร้านจะรับเป็นเงินสดเท่านั้น

❤️ส่วนราคาภาพถ่ายจะออกเร็วๆนี้ ฝากทุกคนติดตามด้วยนะ

📲ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง inbox

จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่รั้วโรงเรียน: เข้าใจคนรุ่นใหม่ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่เหล่านี้คือใคร? เหตุใดเขาจึงต...
21/08/2020

จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่รั้วโรงเรียน: เข้าใจคนรุ่นใหม่ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่เหล่านี้คือใคร? เหตุใดเขาจึงตื่นตัวทางสังคมและการเมือง? พวกเขาอยากเห็นอนาคตเช่นไร?

ภาคปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันหาคำตอบในงานเสวนา #เข้าใจคนรุ่นใหม่ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 ห้อง 107 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ร่วมเสวนาโดย
ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ผู้ก่อตั้งเยาวชนปลดแอก
และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาค

ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภณัฐ อเนกนำวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ทางผู้จัดคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เป็นสำคัญ จะมีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่าง 1 เมตร โดยผู้เข้าร่วมต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน

โปรดติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน FB: ประชาไท

จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่รั้วโรงเรียน: เข้าใจคนรุ่นใหม่ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง คนรุ่นใหม่เหล่านี้คือใคร? เหตุใดเขาจึงตื่นตัวทางสังคมและการเมือง? พวกเขาอยากเห็นอนาคตเช่นไร?

ภาคปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมกันหาคำตอบในงานเสวนา #เข้าใจคนรุ่นใหม่ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 ห้อง 107 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ร่วมเสวนาโดย
ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ.ดร. กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ผู้ก่อตั้งเยาวชนปลดแอก
และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาค

ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภณัฐ อเนกนำวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ทางผู้จัดคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เป็นสำคัญ จะมีการจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่าง 1 เมตร โดยผู้เข้าร่วมต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกท่าน

โปรดติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน FB: ประชาไท

เสวนา Thailand'Youth Movement and Political Direction : In Search of A Common Future วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09....
21/08/2020

เสวนา Thailand'Youth Movement and Political Direction : In Search of A Common Future วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-11.30 น. ทาง Facebook Live ISIS page

Facebook Live: Thailand’s Youth Movement and Political Directions In Search of A Common Future

Wednesday, 26th August 2020
09.30-11.30 a.m.

CU Graduates
20/08/2020

CU Graduates

✨ระบบลงทะเบียนบัณฑิตเปิดให้ใช้งานแล้วค่ะ✨
ระบบลงทะเบียนบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2562 ขอความร่วมมือให้บัณฑิตทุกท่านเข้าลงทะเบียนก่อนการซ้อมครั้งแรกของคณะที่ท่านสังกัดอยู่ได้ที่ลิงก์นี้ www.ccr.chula.edu/th
📍บัณฑิตที่ไม่มีชื่อในระบบคือบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจบการศึกษา เมื่ออนุมัติแล้วจึงจะมีรายชื่อในระบบค่ะ

📌ข้อแนะนำสำหรับการลงทะเบียนบัณฑิต📌
1. บัณฑิต “ทุกท่าน” ทั้งบัณฑิตที่ประสงค์และไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้าเว็บไซต์เพื่อทำแบบสอบถาม สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในส่วนของการลงทะเบียนบัณฑิต

2. ให้บัณฑิตเตรียมไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง สวมชุดครุย อากัปกิริยาสุภาพ พื้นหลังสีพื้น (สีใดก็ได้แต่ต้องไม่มีลวดลายหรือสิ่งของ และสามารถถ่ายกับกำแพงได้) เพื่อใช้อัปโหลดลงเว็บลงทะเบียน โดยรูปดังกล่าวจะไปปรากฏอยู่บนบัตรยืนยันตัวตนเพื่อเข้าหอประชุมและจะถูกนำไปใช้ในหนังสือรุ่น
📍หมายเหตุ: บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ประสงค์จะให้มีรูปและข้อมูลของตัวเองในหนังสือรุ่น ให้เข้าไปกรอกข้อมูลและอัปโหลดรูปได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3i7kxiJ ส่วนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวเพียงอย่างเดียว

3. บัณฑิตทุกคนต้องพิมพ์บัตรประจำตัวที่มีบาร์โค้ดสำหรับลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ก่อนการเข้าซ้อมครั้งแรกของคณะที่ท่านสังกัดอยู่ แล้วนำบัตรดังกล่าวติดตัวมาทั้งวันซ้อมและวันจริง
📍หมายเหตุ: ขณะนี้ยังไม่สามารถพิมพ์บัตรออกมาได้ ขอให้บัณฑิตเข้าไปบันทึกและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อน หากพิมพ์บัตรได้เมื่อไรจะประกาศให้ทราบโดยทันที

4. หากบัณฑิตจำรหัส (password) ที่ใช้ลงทะเบียนไม่ได้ กรุณาติดต่อสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ที่ www.it.chula.ac.th เพื่อทำการเปลี่ยนรหัส

5. หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง อาทิ ชื่อและนามสกุลผิด หรือประวัติการศึกษาไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ติดต่อที่สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.reg.chula.ac.th

6. บัณฑิตที่ไม่สามารถฝึกซ้อมในเวลาที่กำหนด ต้องการเปลี่ยนรอบซ้อมหรือเปลี่ยนวันซ้อม กรุณาแจ้งที่กิจการนิสิตของคณะต้นสังกัดเพื่อดำเนินการให้เรียบร้อย จากนั้นให้พิมพ์บัตรประจำตัวใหม่เพื่อยืนยันตัวตน

7. บัณฑิตควรนำบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือบัตรนิสิตติดตัวมาด้วยทั้งวันซ้อมและวันจริง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขณะลงทะเบียนเข้าหอประชุม

8. บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเข้าไปกรอกแบบคัดกรองโควิด-19 ในวันที่ 7-9 กันยายน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์จุฬาฯ หรือทางเพจ CU Graduates

บัณฑิตท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Inbox เพจ CU Graduates หรือที่ตัวแทนบัณฑิตของคณะท่านได้

ที่อยู่

46 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622187250

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣 📣 ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 หัวข้อ “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตยไทย” (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy) 📍📍ซึ่งบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและประเมินคุณภาพทางวิชาการจาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceeding paper) และได้นำเสนอบทความในการอภิปรายกลุ่มย่อยและได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า 📌📌 ✅เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค.62✅ 👉👉ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า http://www.kpi.ac.th/callpapers-2019/ ☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 9533 – 35 และ 02 141 9571 , 02 142 7701 📧 email: [email protected] #สถาบันพระปกเกล้า #kpicongress21
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และขอความเอื้อเฟื้อ เสียสละเวลา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยของศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ผู้นี้ด้วยครับ ขอเชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของอัตลักษณ์ตัวบุคคลต่อการรับรู้บทบาทในสถานการณ์ที่ต่างกัน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่องความแตกต่างระหว่างลักษณะตัวบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้บทบาทของตนเองในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านในการวิจัยครั้งนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ งานวิจัยนี้มีนายติณณ์ โบสุวรรณ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วิจัยหลัก การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย การตอบแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562 โดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ซึ่งต้องการผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 180 คน โดยไม่จำกัดเพศ คณะ หรือชั้นปี นิสิตสามารถเข้าไปทำแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/VkU1WSg580YxSo0s1 จากนั้นผู้วิจัยจะทำการแจ้งนัดหมายวัน เวลา และสถานที่สำหรับ การเข้าร่วมกิจกรรมในห้องทดลอง ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.พ. 2562 เวลา 16.30 – 18.00 น. โดยการทดลองจะใช้เวลาประมาณรอบละ 60-90 นาที ซึ่งนิสิต 1 คนจะเข้าร่วมการทดลองเพียงคนละ 1 รอบ นิสิตที่เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับเอกสารข้อมูลการวิจัยและผลการวิจัยฉบับย่อทางอีเมลจากผู้วิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในทางด้านวิชาการต่อไป นิสิตที่สนใจเข้าร่วมการวิจัย กรุณาเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์ตามลิงก์ที่ประกาศไว้ หรือสแกน QR Code ตามที่แสดงไว้ในประกาศนี้ ภายในวันที่ 7 ม.ค. – 8 ก.พ. 2562 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัย กรุณาติดต่อที่ [email protected] ขอความอนุเคราะห์ เนื่องจากขณะนี้โครงการวิจัยยังขาดผู้เข้าร่วมการวิจัยอีกเป็นจำนวนมาก ขอบคุณมากครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
เชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมของนิสิตวันนี้ค่ะ
วันศุกร์ ๑๒ ต.ค. เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๐๐ น. มีเสวนา "ปริทัศน์ คนเดือนตุลา ๔๕ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖" เปิดตัวหนังสือ "ปริทัศน์ คนเดือนตุลา-Octobrist Reviews" และ "ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความรุนแรงทางการเมือง" ณ ห้องเกษม สุวรรณกุล ชั้น ๑๓ ตึกเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ๑๓:๐๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย รศ. ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ๑๓:๑๕ น. เปิดตัวหนังสือ "ปริทัศน์ คนเดือนตุลาฯ" และ "ตุลา-ตุลาฯ" โดย ผศ. ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ วิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต ๑๓:๓๐ น. เสวนา "ปริทัศน์ คนเดือนตุลา ๔๕ ปี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖" วิทยากรโดย ศ. (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ และ Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีต รมว.หลายกระทรวง และคนเดือนตุลาฯ ผศ. ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ อ. ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ดำเนินรายการโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ และพิธีกรช่อง Voice TV 21 พิธีกรตลอดงานโดย ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ *** ลงทะเบียนหน้างาน ๑๐๐ คนแรก รับหนังสือฟรี และมีหนังสือราคาพิเศษจำหน่ายด้วย *** https://www.facebook.com/textbooksproject/photos/a.639232499453542/2009757335734378/ *** กดถูกใจและติดตามเพจ เพื่อรับข่าวกิจกรรม เสวนา ฝ่ายประชาธิปไตย ***
ทำไม่พี่เจมส์เขาถึงยึดติดกับกาตูนย์ วันพีช ครับ
รับสอนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชีโดยพี่ธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ประสบการณ์สอนนานกว่า 20 ปี น้องคนใดสนใจเรียนเศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรที่เบอร์ดังกล่าว ขอบคุนคับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา สมัครด่วน โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
ถึง นิสิต ชั้น ปีที่ ๒ วิชาวิจัยเบื้องต้น ตอนนี้ Blackboard วิชาวิจัยเบื้องต้นปรากฎแล้วครับ นิสิตสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารที่ผมแขวนไว้ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ อ. ธนพันธ์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
รับติว/สอนพิเศษวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงินและบัญชีโดยพี่จุฬาฯ ประสบการณ์ 20 ปี น้องคนใดสนใจ รบกวนติดต่อ Line ID:0846807295 หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 084-680-7295 ขอบคุณคับ