การยางแห่งประเทศไทยRAOT

การยางแห่งประเทศไทยRAOT เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งประเทศไทย เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งประเทศไทย ใช้สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว กิจกรรมของการยางแห่งประเทศไทย งดแสดงความคิดเห็นที่ส่อในการเกิดข้อขัดแย้ง ใส่ร้ายป้ายสี

เปิดเหมือนปกติ

กยท. เผย พบรายงานการระบาดโรคใบร่วงในพื้นที่ใหม่ภาคตะวันออกของไทย จ.จันทบุรี  - ตราด คาดเชื้อมากับลม เร่งฉีดพ่นยาคุมการระ...
24/11/2021

กยท. เผย พบรายงานการระบาดโรคใบร่วงในพื้นที่ใหม่ภาคตะวันออกของไทย จ.จันทบุรี - ตราด คาดเชื้อมากับลม เร่งฉีดพ่นยาคุมการระบาด เฝ้าระวังใกล้ชิด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผย พบรายงานการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ ล่าสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ จังหวัดจันทบุรี – ตราด ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยพบการระบาดของโรคมาก่อน คาดเชื้อมาตามอากาศ เร่งฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค พร้อมเฝ้าสังเกตการณ์ใกล้ชิด
ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวว่า มีรายงานการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ในจังหวัดจันทบุรี – ตราด คาดว่าเชื้อระบาดผ่านทางอากาศในช่วงฝนตกและมีลมกรรโชกแรง โดยเชื้อรานี้สามารถเข้าทำลายและ ฝังตัวอยู่ได้ทั้งในใบบนต้น กิ่งก้าน ใบที่ร่วงหล่นบนพื้นดิน รวมถึงพืชอื่นๆ ในสวนยาง เบื้องต้นจากการรายงานพบว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่
ซึ่ง กยท. ได้เร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบและควบคุมอย่างเร่งด่วน รวมถึงฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดและป้องกันการแพร่กระจายแล้ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามากกว่าเดิม
ดร.กฤษดา กล่าวย้ำว่า อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ควรสังเกตการณ์สวนยางของตนเองอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ หากพบอาการผิดปกติ ให้แจ้ง กยท. ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบและฉีดพ่นยาเพื่อรักษา และหมั่นใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นยางให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้ต้นยางต้านทานต่อโรค

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท

กยท. เผย พบรายงานการระบาดโรคใบร่วงในพื้นที่ใหม่ภาคตะวันออกของไทย จ.จันทบุรี - ตราด คาดเชื้อมากับลม เร่งฉีดพ่นยาคุมการระบาด เฝ้าระวังใกล้ชิด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผย พบรายงานการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ ล่าสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ จังหวัดจันทบุรี – ตราด ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่เคยพบการระบาดของโรคมาก่อน คาดเชื้อมาตามอากาศ เร่งฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรค พร้อมเฝ้าสังเกตการณ์ใกล้ชิด
ดร.กฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวว่า มีรายงานการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ในจังหวัดจันทบุรี – ตราด คาดว่าเชื้อระบาดผ่านทางอากาศในช่วงฝนตกและมีลมกรรโชกแรง โดยเชื้อรานี้สามารถเข้าทำลายและ ฝังตัวอยู่ได้ทั้งในใบบนต้น กิ่งก้าน ใบที่ร่วงหล่นบนพื้นดิน รวมถึงพืชอื่นๆ ในสวนยาง เบื้องต้นจากการรายงานพบว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่
ซึ่ง กยท. ได้เร่งดำเนินการเข้าตรวจสอบและควบคุมอย่างเร่งด่วน รวมถึงฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดและป้องกันการแพร่กระจายแล้ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามากกว่าเดิม
ดร.กฤษดา กล่าวย้ำว่า อย่างไรก็ตามเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ควรสังเกตการณ์สวนยางของตนเองอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ หากพบอาการผิดปกติ ให้แจ้ง กยท. ในพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบและฉีดพ่นยาเพื่อรักษา และหมั่นใส่ปุ๋ยดูแลรักษาต้นยางให้มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้ต้นยางต้านทานต่อโรค

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท

#กยท. ยันไม่ปรับขึ้นเงิน CESS จากกรณีทีมีกระแสข่าวจากผู้ไม่หวังดี ปล่อยข่าวว่า กยท. จะปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่ง...
19/11/2021

#กยท. ยันไม่ปรับขึ้นเงิน CESS

จากกรณีทีมีกระแสข่าวจากผู้ไม่หวังดี ปล่อยข่าวว่า กยท. จะปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ หรือเงิน Cess

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามกระแสข่าว เนื่องจาก กยท. ไม่มีอำนาจในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเพราะจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักรคงเดิมที่อัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.#cess

#กยท. ยันไม่ปรับขึ้นเงิน CESS

จากกรณีทีมีกระแสข่าวจากผู้ไม่หวังดี ปล่อยข่าวว่า กยท. จะปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ หรือเงิน Cess

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยืนยันว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ไม่มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามกระแสข่าว เนื่องจาก กยท. ไม่มีอำนาจในการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมเพราะจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกยางออกนอกราชอาณาจักรคงเดิมที่อัตรา 2 บาทต่อกิโลกรัมตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องชำระ ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.#cess

กยท. เปิดเวที “Talk About Rubber” เคาะ สถานการณ์ยางไตรมาส 4 ของปีนี้ พร้อมอัพเดทการบริหารจัดการโรคใบร่วง นายณกรณ์ ตรรกวิ...
18/11/2021

กยท. เปิดเวที “Talk About Rubber” เคาะ สถานการณ์ยางไตรมาส 4 ของปีนี้ พร้อมอัพเดทการบริหารจัดการโรคใบร่วง

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นครั้งแรก โดยจะจัดขึ้นทุกเดือน ที่ 2 ของทุกไตรมาส เพื่อสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยางพารา โดยครั้งนี้พูดถึงประเด็นสถานการณ์ยาง ราคายางในไตรมาสที่ 4 ปี และ โรคใบร่วงยางพารา สำหรับทิศทางของการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กยท. ในปี 2565 มี 3 ประเด็นที่ กยท. ให้ความสำคัญ ได้แก่ การศึกษาเขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SECri) เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศศึกษา เขตภาคใต้ตอนกลาง เพื่อเป็นพื้นที่บริหารจัดการตั้งแต่สวนยาง โรงงานแปรรูปยาง รวมไปถึงพื้นที่สำหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยาง โดยทำการศึกษาต่อเนื่อง เชื่อว่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยาง Rubberway เป็นการวางแนวทางในการพัฒนายางพาราสู่ความยั่งยืน ลดความเสี่ยงเรื่องผลผลิต รวมถึงการปรับปรุงการทำงานของเกษตรกรรายย่อยในประเทศ ให้ผลิตยางตามแนวทางที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้ศึกษาเบื้องต้นที่ จ.สงขลา ร่วมกับมิชชลิน และเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งยางเป็นพืชที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่การปลูกยาง แต่เป็นการจัดการสวนยาง กิจกรรมในสวนยางตามมาตรฐาน สำหรับจำหน่ายคาร์บอนเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย วิเคราะห์ถึงสถานการณ์และราคายางในช่วงไตรมาสนี้ ว่า ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. นี้คาดว่าผลผลิตยางจะออกสู่ตลาดลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่มีสภาวะลานีญา จึงทำให้ฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติและเป็นปีที่มีฝนมาก และในเดือน พ.ย. เกิดพายุฝนเขตร้อนซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงเดือน ธ.ค. ยังมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 จึงคาดว่าปริมาณผลผลิตยางที่ออกมาจริงจะน้อยกว่าที่คาด และคาดว่าผลผลิตของปี 64 มีประมาณ 4.6 ล้านตัน ลดลงประมาณ 1 แสนตัน ด้านปริมาณการส่งออกยางมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือน ก.ย. ส่งออก 3.38 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อน 12.43% ในขณะที่สต็อกยางทั้งของประเทศไทย และสต็อกยางจีน(ชินเต่า) มีแนวโน้มลดลงโดยสิ้นเดือน ซึ่งเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา มียางเหลือในสต็อกประมาณ 4 แสนตัน จากช่วงต้นปีซึ่งมีสต็อกอยู่ประมาณ 7 แสนตัน
จากยอดผู้ฉีดวัคซีนในประเทศผู้ใช้ยางซึ่งมากกว่า 60% ของประชากรของแต่ละประเทศ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางเริ่มฟื้นตัว เห็นได้จากตัวชี้วัดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น โดย IMF ได้ปรับคาดการณ์ว่าปีนี้ GDP โลกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 ในส่วนประเทศผู้ใช้ยางหลัก เช่น สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 ไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และสหภาพยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และ PMI ซึ่งเป็นดัชนีชี้นำ GDP ในเดือน ต.ค. ประเทศผู้ใช้ยางหลักทั้ง สหรัฐ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปดัชนี PMI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ค่าเงินบาท ในเทรนระยะยาวยังมีแนวโน้มอ่อนค่า และการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง ANRPC ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2564 ความต้องการใช้ยางจะมากกว่าการผลิต 3.29 แสนตัน กยท. จึงคาดว่าราคายางในเดือนพฤศจิกายนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และในเดือนธันวาคม ซึ่งหากปลายปีปริมาณฝนลดลงอาจทำให้ผลผลิตยางมากขึ้น ราคายางย่อตัวลงเล็กน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง กยท. กล่าวเพิ่มเติม
ด้านนายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวถึงมาตรการบริหารจัดการโรคใบร่วง ว่า กยท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการมาตรการด้านต่างๆ แบ่งเป็น มาตรการป้องกัน โดยการสำรวจติดตามประเมินพื้นที่ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับ GISTDA ศึกษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและจัดทำระบบเตือนภัยผ่านเครือข่ายออนไลน์ ป้องกันกำจัดโรคใบร่วงแบบผสมผสาน ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเชื้อโรค และเครื่องมือพ่นยาป้องกันกำจัดโรค ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุน (โดรน) อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกหมุนเดี่ยว (คอปโดรน) แอร์บล๊าส การทดสอบระบบการเจาะและอัดยาเข้าทางลำต้น เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาพันธุ์ยางต้านทาน ต่อโรคใบร่วงชนิดใหม่ของพันธุ์ยางตามคำแนะนำ เช่น BPM1 PB235 RRIT3904 มาตรการควบคุมเชื้อ จัดกิจกรรมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์พ่น สารเคมี และปุ๋ย โดยใช้งบกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) ดำเนินการไปแล้วไม่น้อยกว่า 16,000 ไร่ กิจกรรมสนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ในการฟื้นฟูต้นยาง และควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ ดำเนินการในพื้นที่ 10,000 ไร่ และสนับสนุนชีวภัณฑ์เชื้อรา สารกระตุ้นทางชีวภาพแพลนท์จี สารกระตุ้นทางชีวภาพแพลนท์จี เฟอร์ตี้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการในพื้นที่ 12,000 ไร่ มาตรการพื้นฟูเกษตรกร โดยพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน ปรับเปลี่ยนเป็นการปลุกพืชอื่นแทนยางพาราในพื้นที่ที่โรคระบาดรุนแรง เป้าหมาย 19,500 ไร่ สนับสนุนเงินทุนไร่ละ 10,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตและยืดอายุการกรีดยางให้นานขึ้น คือ การใช้เอทธลีนร่วมกับการกรีดยาง หรือวิธีกรีดยางหน้าสูง ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 0-242-46832 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวทิ้งท้าย

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.#cess

📣📣กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาออนไลน์  “ BCG การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน ” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวล...
17/11/2021

📣📣กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาออนไลน์ “ BCG การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน ”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่าน ZOOM & Live streaming on FB : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบกับ คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ Thai Eastern Group Holdings และ คุณถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ Thai Eastern Industrial Land
ร่วมพูดคุยและให้ความรู้หัวข้อ

📌การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อความยั่งยืน : BCG Model
📌Case Study ในการพัฒนาธุรกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สมุนไพรไทย 3 ก (กัญชา กัญชง กระท่อม)

💡หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ว ที่นี่
👉🏻👉🏻👉🏻https://bit.ly/3F6Q5ka👈🏻👈🏻👈🏻
ที่สำคัญ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย🆓🆓🆓

Live streaming on FB : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

📣📣กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดสัมมนาออนไลน์ “ BCG การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน ”

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่าน ZOOM & Live streaming on FB : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบกับ คุณเฉลิม โกกนุทาภรณ์ Thai Eastern Group Holdings และ คุณถิรวัฒน์ เธียรธนะรัตน์ Thai Eastern Industrial Land
ร่วมพูดคุยและให้ความรู้หัวข้อ

📌การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อความยั่งยืน : BCG Model
📌Case Study ในการพัฒนาธุรกิจ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สมุนไพรไทย 3 ก (กัญชา กัญชง กระท่อม)

💡หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ว ที่นี่
👉🏻👉🏻👉🏻https://bit.ly/3F6Q5ka👈🏻👈🏻👈🏻
ที่สำคัญ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย🆓🆓🆓

Live streaming on FB : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

กยท. ลงนาม mou ร่วมกับ RUBBERWAY PTE  เปิดแอป “RUBBERWAY”วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ บริหารจัดการห...
16/11/2021

กยท. ลงนาม mou ร่วมกับ RUBBERWAY PTE เปิดแอป “RUBBERWAY”
วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานยางประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ RUBBERWAY PTE เปิดแอปพลิเคชั่น RUBBERWAY วิเคราะห์ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานยาง ร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืนภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูงาน จ.พังงา เพื่อดูกระบวนการแปรรูปยางแผ่นดิบคุณภาพดีเกรดพรีเมี่ยม ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จำกัด และ การทำยางแผ่นดิบสั่งตัดของกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ตลอดจน นำร่องสำรวจข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชั่น RUBBERWAY กับเกษตรกรในพื้นที่

กยท. ให้การสนับสนุนบุคลากรในการลงสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชัน RUBBERWAY จะเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการช่วยบริหารความเสี่ยงในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานยาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และช่วยพัฒนาให้กับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ใช้ยางสามารถบริหารจัดการผลผลิต และตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง

แอปพลิเคชั่น “RUBBERWAY” จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ให้ความกระจ่างต่อความเสี่ยงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานยางของประเทศไทย พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการแก้ไขและจัดการกับความเสี่ยงที่ตรวจพบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของผลผลิตมวลรวมของทั้งประเทศได้ ทำให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นและวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โครงการร่วมกันระหว่าง กยท. และ RUBBERWAY PTE ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด 2 รายของโลก คือ มิชลิน และ คอนทิเน็นทัล ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด 2 รายของโลก คือ มิชลิน และ คอนทิเนนทัล ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการประเมินความเสี่ยงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานของยางพาราโดย RUBBERWAY มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาโซลูชั่นทางเทคโนโลยีเพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยง ด้านความยั่งยืนในระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

ความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ จะนำไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทย และที่สำคัญ ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานกับผู้ส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยเฉพาะในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเช่นกัน

__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.#rubberwa

“เฉลิมชัย” ลุยCOP26เดินหน้าโครงการลดก๊าซเรือนกระจก สั่งกยท.นำร่อง20,000ไร่ สร้างต้นแบบการจัดการคาร์บอนของสวนยางพาราในประ...
29/10/2021
รมว.เกษตรลุยCOP26 สร้างต้นลดคาร์บอนสวนยางในไทย

“เฉลิมชัย” ลุยCOP26เดินหน้าโครงการลดก๊าซเรือนกระจก สั่งกยท.นำร่อง20,000ไร่ สร้างต้นแบบการจัดการคาร์บอนของสวนยางพาราในประเทศไทย"

https://www.posttoday.com/social/general/666738

“เฉลิมชัย” ลุยCOP26เดินหน้าโครงการลดก๊าซเรือนกระจก สั่งกยท.นำร่อง20,000ไร่ สร้างต้นแบบการจัดการคาร์บอนของสวนยา...

กยท. จัดสัมมนา โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางฯ ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเป้าพัฒนาการจัดการสวนยางอย่าง มั่นคง มั่...
27/10/2021

กยท. จัดสัมมนา โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางฯ ผ่านระบบออนไลน์ มุ่งเป้าพัฒนาการจัดการสวนยางอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ และ นายโกศล บุญคง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เข้าร่วมการสัมมนาโครงการฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ 2 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
สำหรับ โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีเนื้อหา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้จากยางเพียงอย่างเดียวจะได้รับผลกระทบในการดำรงชีพในช่วงราคายางตกต่ำตามสภาวะเศรษฐกิจโลก การทำสวนยางยังยืนจะช่วยทั้งในเรื่องลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ราคายางตกต่ำเกษตรกรก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง คณะกรรมการภาคีร่วมสมัชชาสวนยางยั่งยืน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสถาบันพัฒนานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้สนใจการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน จำนวน 500 ท่าน เนื้อหาประกอบด้วย ความคืบหน้าสวนยางยั่งยืนและก้าวต่อไปในปีหน้าและในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บทเรียนและข้อเสนอแนะสวนยางยั่งยืนประเทศไทย และ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะต่อการส่งเสริมสนับสนุนสวนยางยั่งยืน ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมและปรับโครงสร้างระบบเกษตรกรของประเทศสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.

📣📣📣การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดสัมมนา “โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน” ระห...
27/10/2021

📣📣📣การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดสัมมนา “โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564

🔖🔖🔖ในวันนี้ (27 ตุลาคม 2564) ได้รับเกียรติเปิดการสัมมนาครั้งนี้โดย คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป พร้อมรับชมการปาฐกถา และการอภิปราย ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการสวนยางยั่งยืน โดยผู้ทรงคุณวุฒิแขนงต่างๆ

🔊🔊🔊 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าชมการสัมมนาในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบไลน์ และเข้ารับชมผ่านระบบ Zoom ตามลิงก์ที่ให้ไว้

✒✒✒ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา https://lin.ee/Vlc9SBd

📺📺📺 เข้ารับชมการสัมมนาผ่านระบบ Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92601095521?pwd=cUpWMFA3SHAweFNxZ3QrelZMNTNxZz09
Meeting ID: 926 0109 5521
Passcode: 767828
__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.

NT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ กยท. ได้รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013  วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) ดร.วงกต วิ...
26/10/2021

NT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ กยท. ได้รับมอบ ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

วันนี้ (26 ตุลาคม 2564) ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 Certificate of Compliance สำหรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรัษฎา การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. เป็นหน่วยงานภาครัฐในการบริหารยางพาราของประเทศทั้งระบบ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมพัฒนาการทำอาชีพชาวสวนยาง มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างครบวงจรในระดับสากล และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยขับเคลื่อน สนับสนุนภารกิจขององค์กร พัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และรองรับตามนโยบายหลักของประเทศ ด้วยการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 เพื่อสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในการรักษาข้อมูล และผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:20 13 จากบริษัท BSI (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของโลก
กยท. ขอขอบคุณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อย่างมืออาชีพแก่ศูนย์ Data Center และ IT infrastructure ของ กยท. ซึ่งภาพความร่วมมือของสองหน่วยงานในครั้งนี้ ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการ ให้มีคุณภาพและตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพการให้บริการในระดับมาตรฐานสากล แก่ผู้ที่ต้องการใช้บริการ และสาธารณชนต่อไป
ด้าน ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การยางแห่งประเทศไทย ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัท BSI Group (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานแห่งชาติจากประเทศอังกฤษ ภายใต้การดูแล ให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการของ NT ซึ่งแสดงให้ถึงความมุ่งมั่นของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพิ่มเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับริการตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากความบกพร่องทางกายภาพ ช่องโหว่และผู้บุกรุกเครือข่ายและแม่ข่าย เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัย สามารถบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร และนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางให้ดีขึ้นทั้งในด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ ฯลฯ
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.
__________
การยางแห่งประเทศไทย
www.raot.co.th
#RAOT #การยางแห่งประเทศไทย #กยท.

ที่อยู่

67/25
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+6624332222

เว็บไซต์

http://www.raot.co.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การยางแห่งประเทศไทยRAOTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การยางแห่งประเทศไทยRAOT:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไมเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทยไม่สามารถตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนได้ครับ
อย่าพลาดชม🎬 การประกาศผลรางวัล🥇🥈🥉 การประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา ประจำปี 2564 🌿 RubberProduct2021🎯 วันอาทิตย์ ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.30 น. พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย 17 ชิ้น แบ่งการนำเสนอเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 (6 ก.ย. 64) "ยางพารากับนวัตกรรมทางการแพทย์" ตอนที่ 2 (8 ก.ย. 64) "ยางพารากับการต่อยอดทางธุรกิจ" ตอนที่ 3 (10 ก.ย. 64) "งานวิจัยเพื่อความยั่งยืน" ตอนที่ 4 (12 ก.ย. 64) "แปรรูปแปลงร่างไม้ยางพารา" และการประกาศผลรางวัล ...ผ่าน Live Streaming พร้อมกัน 5 เพจเฟสบุ๊ค ParaLand ParaLand การยางแห่งประเทศไทยRAOT การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ จ.สงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.Rubber Innovation Research Institute
ขอเชิญรับชม การประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา ประจำปี 2564 🌿 RubberProduct2021🎯 ตอนที่ 2 "ยางพารากับการต่อยอดทางธุรกิจ" วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย 17 ชิ้น แบ่งการนำเสนอเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ยางพารากับนวัตกรรมทางการแพทย์ 6 ก.ย. 64 ตอนที่ 2 ยางพารากับการต่อยอดทางธุรกิจ 8 ก.ย. 64 ตอนที่ 3 งานวิจัยเพื่อความยั่งยืน 10 ก.ย. 64 ตอนที่ 4 แปรรูปแปลงร่างไม้ยางพารา 12 ก.ย. 64 ...ผ่าน Live Streaming ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจพร้อมกัน การยางแห่งประเทศไทยRAOT การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ จ.สงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.Rubber Innovation Research Institute ParaLand
ขอเชิญรับชมการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา ประจำปี 2564 (Rubber Product 2021) พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย 17 ชิ้น แบ่งการนำเสนอเป็น 4 ตอน ....เริ่มตอนแรก "ยางพารากับนวัตกรรมทางการแพทย์ วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ...ผ่าน Live Streaming ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจพร้อมกัน การยางแห่งประเทศไทยRAOT การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ParaLand สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.Rubber Innovation Research Institute การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ จ.สงขลา
ขอเชิญรับชมการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา ประจำปี 2564 (Rubber Product 2021) พบกับสิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย 17 ชิ้น แบ่งการนำเสนอเป็น 4 ตอน ....เริ่มตอนแรก "ยางพารากับนวัตกรรมทางการแพทย์ วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ...ผ่าน Live Streaming ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจพร้อมกัน ParaLand การยางแห่งประเทศไทยสาขารัตภูมิ จ.สงขลา การยางแห่งประเทศไทยRAOT การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.Rubber Innovation Research Institute
📢 กยท. ผลักดันความรู้สู่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา แนะวิธีเปลี่ยนพื้นที่ว่างในสวนยาง สร้างรายได้เสริม ด้วยการทำโรงเรือนเพาะเห็ดขาย พร้อมเตรียมต่อยอดพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดสู่ท้องตลาด สร้างความเข้มแข็งในชุมชน 🤝🤝 📺 ติดตามสกู๊ปข่าว กยท. ได้ในรายการข่าวเที่ยง ทางช่อง 9 MCOT HD หรือ Fanpage FB การยางแห่งประเทศไทยRAOT
ขั้นตอนการรับเงินประกัน สมาชิก กยท. เสียชีวิต ทำไมถึงยุ่งยากมากคะ ทำไมไม่ปรับปรุงให้มันสะดวกกว่านี้ กว่าจะยื่นเอกสารเพื่อรับสวัสดิการถ้าไม่เตรียมการให้ดีอย่างน้อยต้องใช้เวลาถึง 2วัน วันนี้ได้รับแจ้งว่าทางประกันจ่ายให้แล้ว แต่ต้องเดินทางไปเซ็นชื่อรับเงินต่อหน้าพยาน 2คน ทั้งๆที่ให้เราเปิดบัญชีกรุงไทยไว้แล้ว ทำไม่ไม่โอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเป็นเช็คคะ เราจะต้องเสียเวลาเดินทางเพื่อไปเซ็นชื่อเนี่ยนะ ภายใต้สถานะการณ์โควิด-19 ไม่คิดจะทำอะไรกันเลยหรือคะ แต่ทีเงินช่วยงานศพของ กยท. ได้รับแจ้งว่าต้องรอประชุมก่อนเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19 เลยยังไม่ได้ประชุม มันควรจะรวดเร็วกว่าเงินประกันไหมคะ?รออะไรกันอยู่ ตั้งแต่ยื่นเรื่องก็เกือบจะ 2 เดือนละ กยท. ควรทบทวนขั้นตอนการทำงานให้เอื้อความสะดวกต่อสมาชิกอย่างแท้จริงด้วยค่ะ เช่น แบบฟอร์มต่างๆให้สามารถดาวโหลดเว็ปเพจได้ ควรมีคู่มืออธิบายขั้นตอนการเบิกสวัสดิการต่างๆไว้ในเว็ปเพจ ควรยกเลิกการเดินทางไปเนรับเงินเป็นโอนเข้าบัญชีหรือออกเป็นเช็ค เป็นต้น
ขายพันธุ์ยางพารา RRIT251 RRIM 600 PB 235โทร.0862771345 ตาเขียวส่งฟรีทั่วไทย #อันดามันพันธุ์ยาง
สวัสดีค่ะ จะสอบถามว่าทำไม่เงินประกันสวนยางของดิฉันเข้าแค่สามงวดค่ะ งวดแรก29/12/63 งวดที่สอง29/1/64 งวดที่สาม27/2/64 ทำไมเข้าแค่3งวดค่ะ แล้วงวดที่4ละค่ะ ทำไมไม่เข้าค่ะ แต่ในข่าวจ่ายไปแล้ว4งวด แต่จริงๆของดิฉันเข้าแค่3ค่ะ
ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนชาวสวนยาง / ประกันรายได้ระยะที่ 2 จากลิงค์นี้แล้วไม่แสดงข้อมูล ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรครับ
ประกันราคายางว่าจะเข้าก็หายเงียบเลยคับ
ไม่ทราบว่านานไหมค่ะ เกี่ยวเงินณาปนากิจของการยาง