การยางแห่งประเทศไทยRAOT

การยางแห่งประเทศไทยRAOT เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งประเทศไทย เพจอย่างเป็นทางการของการยางแห่งประเทศไทย ใช้สำหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว กิจกรรมของการยางแห่งประเทศไทย งดแสดงความคิดเห็นที่ส่อในการเกิดข้อขัดแย้ง ใส่ร้ายป้ายสี
(45)

วันนี้(23 ตุลาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารแ...
23/10/2020

วันนี้(23 ตุลาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงาน กยท. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ พระบรมราชานุสรณ์ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

"กยท. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563" วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมบำรุงรักษา...
21/10/2020

"กยท. จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563"

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 นำโดย ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของ กยท. พนักงาน และลูกจ้างของ ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563 โดยถือให้ทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันสำคัญในการบำรุงรักษาต้นไม้ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ กยท. จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการปลูก บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ ทุกๆ ชนิด ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่งของประเทศชาติ และมีความจำเป็นต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม มีการสนับสนุนการทำสวนยางอย่างยั่งยืนโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ รวมถึงการจัดกิจกรรมสาธารณะที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเล็กๆ วันนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งให้พนักงานทุกคนของ กยท. ได้มีโอกาสร่วมใจบำรุงดูแลต้นไม้รอบกายในสำนักงานที่จะเติบโตและแผ่กิ่งก้านร่มเงาให้แก่เราทุกคนได้

ตามคาดราคายางขึ้นทะลุเพดานกว่า 65 บาทแล้ววันนี้กยท. เชื่อ ราคายังเดินหน้าต่อ    วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นายณกรณ์ ตรร...
21/10/2020

ตามคาดราคายางขึ้นทะลุเพดานกว่า 65 บาทแล้ววันนี้
กยท. เชื่อ ราคายังเดินหน้าต่อ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ราคายางทะยานไม่หยุดทะลุกิโลกรัมละ 65 บาท และคาดการณ์ว่ายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดกลางรับซื้อยาง ของ กยท. เฉลี่ยทั้ง 3 ตลาด จ.สุราษฎร์ธานี สงขลา และ นครศรีธรรมราช ราคายางยางแผ่นรมควันชั้น 3 ปิดตลาดที่กิโลกรัมละ 64.97 บาท เฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 2 บาท/กก. ซึ่งราคายางใกล้เคียงราคาประกันที่รัฐบาลตั้งไว้ ขณะนี้ราคายางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 59.59 บาท น้ำยางสด (DRC100%) กิโลกรัมละ 59 บาท และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) กิโลกรัมละ 43 บาท จึงนับได้ว่าเป็นราคายางที่สูงที่สุดในรอบกว่า 3 ปี ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ จากที่คาดการณ์ไว้เชื่อว่าราคายางยังคงไปต่อได้อีก ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายาง มาจากเศรษฐกิจที่จีนเติบโตขึ้น 4.9% และมีแนวโน้มการใช้ยางที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในประเทศเพื่อนบ้านผู้ผลิตยางธรรมชาติ ประสบปัญหาพายุและปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในเดือน ตุลาคมนี้ ทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดน้อยลงตามไปด้วย

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

กยท. หนุนชาวสวนยาง เปิดมิติใหม่เลี้ยงปูนา สร้างรายได้เสริมเลี้ยงชีพ    ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ราคายางพารามีทิ...
21/10/2020

กยท. หนุนชาวสวนยาง เปิดมิติใหม่เลี้ยงปูนา สร้างรายได้เสริมเลี้ยงชีพ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ราคายางพารามีทิศทางค่อนข้างดี เห็นได้จากราคายางเมื่อวันที่
20 ตุลาคมที่ผ่านมาทะลุเพดาน 62 บาท ต่อกิโลกรัม เป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา นับว่าเป็นข่าวดีที่พอสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศได้ในระดับหนึ่ง
แม้ว่าราคายางจะมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่เกษตรกรชาวสวนยางอย่าง คุณวรรณา สุวรรณขำ บ้านเลขที่ 98/1 ม.5 ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไม่นิ่งนอนใจ แต่กลับมองเห็นโอกาสในการ
สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้อย่างไม่น่าเชื่อ คุณวรรณา สุวรรณขำ เล่าว่า จากสถานการณ์ราคายางพาราที่มีความผันผวนต่อเนื่องหลายปี ทำให้ตนเองประสบปัญหาต่อรายได้ที่มาจากอาชีพการทำสวนยางพาราเพียงทางเดียว จึงเริ่มมองหาโอกาสในการสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพการทำสวนยาง เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว โดยตนเองมีสวนยางที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในเขตรับผิดชอบของ กยท. สาขาระแงะ จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยคุณวรรณา เริ่มทำการเพาะเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จำนวน 10 คู่ นำมาผสมพันธุ์ และนำแม่ปูนาที่ท้องแก่พร้อมวางไข่แยกบ่อเพื่อฟักเป็นตัว จากนั้นนำลูกปูนามาอนุบาลเป็นระยะเวลา 2 เดือน และนำไปเลี้ยงต่อในบ่อ อีก 2 เดือน ก็จะสามารถคัดเลือกปูที่มีขนาดตามที่ตลาดต้องการ มาขายได้ ในราคา 80 – 160 บาท ต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ยังแปรรูปเป็นน้ำพริกปู ขายในราคา กระปุกละ 40 – 60 บาท ถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอย่างเป็นกอบเป็นกำ ซึ่งถือเป็นเกษตรกรชาวสวนยางรายแรกของจังหวัดนราธิวาสที่เลี้ยงปูนาในสวนยาง
คุณวรรณา สุวรรณขำ เล่าต่อว่า ความสำเร็จในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนพัฒนายางพารามาตรา 49 (3) จาก กยท. ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในสวนยางพาราแบบผสมผสาน จำนวน 100,000 บาท ไปติดตั้งระบบน้ำโซล่าเซลล์ใช้ในสวนผสมผสาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ทำให้สามารถเลี้ยงปูนาในสวนยางได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ลดแรงงาน ลดต้นทุน และเพิ่มผลกำไรได้มากยิ่งขึ้น
“อาชีพการทำสวนยางพารายังคงสร้างรายได้ แต่เราไม่ควรพึ่งพาแค่ราคายางเท่านั้น มองหาโอกาสและลงมือทำ ต่อให้วันที่ราคายางพาราถูกลง เราก็ยังอยู่ได้” คุณวรรณา กล่าวทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้มทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

“กยท. เผยยางพาราขาขึ้น ดีดทะลุ 60 บาท/กก. ราคาพุ่งรับกระแสใช้ยางโลก”    ผู้ว่าการ กยท. เผยราคายางปิดตลาดส่งท้ายสัปด...
16/10/2020

“กยท. เผยยางพาราขาขึ้น ดีดทะลุ 60 บาท/กก. ราคาพุ่งรับกระแสใช้ยางโลก”
ผู้ว่าการ กยท. เผยราคายางปิดตลาดส่งท้ายสัปดาห์ ทะลุ 60 บาท/กิโลกรัม คาดทิศทางยังสดใสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังรัฐบาลไทยหนุนใช้ยางในประเทศ บวกกระแสความต้องการใช้ยางของโลกเพิ่มขึ้น
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ปรับตัวพุ่งทะลุ 60 บาท/กก. และคาดการว่าจะมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผลักดันให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเน้นการบริหารความต้องการใช้ยางให้สอดรับกับปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ประกอบกับกระแสความต้องการใช้ยางของโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เช่น ในประเทศจีนที่เป็นผู้ยางรายใหญ่ของโลก ออกนโยบายกระตุ้นการอุปโภคบริโภค โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ในประเทศจีนปรับเพิ่มขึ้นกว่า 13 % คิดเป็นจำนวนรถยนต์ประมาณ 2.57 ล้านคัน
“ราคายางกำลังอยู่ช่วงขาขึ้นและปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้สำหรับพี่น้องชาวสวนยาง ทั้งนี้ กยท. พร้อมเดินหน้าสนับสนุนโดยออกมาตรการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนด้านราคายางต่อไป”

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.

กยท. อัปเดตสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา ส่งทีมเกาะติดเดินหน้าแก้ปัญหาเต็มที่     การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อัป...
08/10/2020

กยท. อัปเดตสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา ส่งทีมเกาะติดเดินหน้าแก้ปัญหาเต็มที่

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อัปเดตสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา ยังคงเกาะติดเดินหน้า เร่งแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ หนุนนโยบาย และงบประมาณ พร้อมระดมกำลัง ส่งทีมลงพื้นที่สำรวจและติดตามโรคฯ เร่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

จากสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราเมื่อปีที่ผ่าน ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างรวดเร็วเกือบ 800,000 ไร่ใน 10 จังหวัดภาคใต้ ซึ่ง กยท. ได้เร่งดำเนินการจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วในระดับหนึ่ง แม้ปีนี้ข้อมูล ณ ปัจจุบันยังคงพบการระบาดอยู่ประมาณ 23,269 ไร่ ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา ตรังและสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม กยท. ยังคงให้ความสำคัญ ได้มอบนโยบายและงบประมาณในแต่ละพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดนี้ทำให้ต้นยางพาราเกิดใบร่วงอย่างรุนแรงและกระทบถึงปริมาณผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนโดยตรง
นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. ได้จัดอบรมและแจกจ่ายเอกสารความรู้ด้านโรคและแนวทางการป้องกันกำจัด แก่พนักงาน เกษตรกรชาวสวนยางและผู้เกี่ยวข้องครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ในภาคใต้ นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ กยท. ในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคนี้ดำเนินการประสานเกษตร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง หรือเจ้าของสวนยาง จัดทำโครงการของบประมาณจาก กยท. ตามมาตรา 49 (3) ในการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ฉีดพ่น รวมถึงยาป้องกันกำจัดเชื้อรา ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วใน 6 พื้น คือ จังหวัดนราธิวาส พังงา กระบี่ ตรัง และสุราษฎร์ธานี ล่าสุดได้ดำเนินการฉีดพ่นสารในแปลงที่พบโรคระบาดอีกครั้งที่แปลงเกษตรกร อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง ด้วยเครื่องพ่นสารแบบใช้แรงลมขนาดใหญ่ (แอร์บล๊าส) ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้ใช้เครื่องมือชนิดนี้ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคในสภาพแปลงยางจริง
ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวว่า หลังจากได้นำตัวอย่างไปวิเคราะห์พิสูจน์เชื้อหาสาเหตุแล้ว พบว่าโรคใบร่วงชนิดนี้เป็นเชื้อ Colletotrichum sp. สำหรับสารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดนี้ทดสอบได้ผลแล้วในห้องปฏิบัติการ เช่นคาร์เบนดาซิม โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล โพรพิโคนาโซล+ไดฟีโนโคนาโซล เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลไปทดสอบในสภาพแปลงจริงร่วมกับ
กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการที่ อ. ระแงะ ยี่งอ และสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ทั้งอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และ เครื่องยนต์พ่นสารแบบแรงดันน้ำสูงชนิดลากสายในการฉีดพ่น ซึ่ง กยท. จะติดตามผลต่อไป ในส่วนของงบประมาณปี ๒๕๖๔ ยังมีโครงการศึกษากลไกการเข้าทำลาย สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค หรือการเตือนภัยเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการโรคได้ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
นายกฤษดา สังข์สิงห์ กล่าวย้ำว่า แผนการวิจัยด้านพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรคนี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน กยท. กำลังดำเนินการควบคู่ไปด้วย และที่สำคัญการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศผู้ผลิตยางที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ ได้แก่อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และศรีลังกา ซึ่งจะจัดขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาบริหารจัดการโรคต่อไป ไม่ให้มีการแพร่กระจายมากไปกว่านี้

กยท. จัดใหญ่ เปิดอบรมแปรรูปยางพาราฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครได้ถึง 16 ตุลาคม นี้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอ...
08/10/2020

กยท. จัดใหญ่ เปิดอบรมแปรรูปยางพาราฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสมัครได้ถึง 16 ตุลาคม นี้

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 6 หลักสูตร รวม 260 คน โดยแบ่งประเภทการอบรม ได้แก่ น้ำยางข้นชนิดครีม 60 คน ยางแห้ง 40 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยวิธีจุ่ม 80 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยการตีฟอง 20 คน ผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากน้ำยางด้วยการตีฟองเพื่อผลิตหมอน 20 คน และผลิตภัณฑ์จากน้ำยางขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อเบ้า 40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. อายุ 20 ปี ขึ้นไป โดย กยท. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม ทั้งนี้รวมถึงค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ระหว่างการอบรมทั้งหมดฟรี! ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่อีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-940-7391 ต่อ 307 หรือ 086-412-7587 ในวันและเวลาราชการ

กยท. เปิดบ้านรับการเยือนคณะทูตแอฟริกาใต้ หารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมโชว์นิทรรศการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จา...
07/10/2020

กยท. เปิดบ้านรับการเยือนคณะทูตแอฟริกาใต้ หารือความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมโชว์นิทรรศการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา นำเสนอสินค้ายางพารา เปิดมิติด้านธุรกิจ

วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมด้วย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง และ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Geoffrey Doidge เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย และคณะผู้ติดตาม เข้าพบหารือประเด็นความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ (ยางพารา) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
โอกาสนี้ ในที่ประชุมได้นำเสนอสินค้ายางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ยางพาราชั้นเยี่ยมของไทย เพื่อเปิดมิติทางธุรกิจยางพาราระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่ง กยท. ได้จัดนิทรรศการขนาดย่อมเพื่อนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากยางพารา อาทิ แผ่นยางปูรองบ่อน้ำจากยางพารา หุ่นฝึกช่วยชีวิต ฯลฯ อีกมากมายให้ได้ชม ณ บริเวณชั้น 6 อาคาร 1 กยท. บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

"กยท. ร่วม ก.พาณิชย์ จับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ซื้อยางต่างชาติ มุ่ง หาผู้นำเข้ารายใหม่ เพิ่มการส่งออกยางสู่ตลาดโลก"   เ...
06/10/2020

"กยท. ร่วม ก.พาณิชย์ จับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ซื้อยางต่างชาติ มุ่ง หาผู้นำเข้ารายใหม่ เพิ่มการส่งออกยางสู่ตลาดโลก"
เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจ (BU) ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
กยท. เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ กลุ่มสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา จนถึง 7 ต.ค. นี้ สำหรับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจครั้งนี้ เป็นการเจรจากับผู้นำเข้าสินค้ายางพาราในรูปแบบออนไลน์ เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการซื้อขายยางในสถานการณ์ COVID -19 ถือเป็นโอกาสที่ดีทางการค้าที่เอื้อประโยชน์ในอนาคต ทั้งนี้ จากการเจรจาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ (6 ต.ค.63) มีประเทศที่เข้าร่วมเจรจา จำนวน 17 ประเทศ คือ เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินเดีย รัสเซีย อาร์เจนตินา ฝรั่งเศส เยอรมัน ตุรกี อังกฤษ อเมริกา และอิยิปต์ ซึ่งสนใจยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำยางข้น รวมปริมาณยางธรรมชาติที่ผู้นำเข้ามีความต้องการประมาณ 850,312 ตัน/ปี สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยาง ที่ผู้นำเข้าสนใจ ได้แก่ หมอนยางพารา ถุงมือยางสำหรับแม่บ้าน เป็นต้น โดยกำลังอยู่ในขั้นตอนเทียบราคา
กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและยอดขายยางแปรรูปของไทยไปยังต่างประเทศและรวมถึงกลุ่มประเทศตลาดใหม่ โดยมี กยท. ทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อขายยางให้แก่ผู้ซื้อจากต่างประเทศ

ทีมประชาสัมพันธ์ กยท.

02/10/2020
กยท. กอดคอ ม.เกษตรฯ ดึงวิทยาการสู่การแข่งขัน “หุ่นยนต์กรีดยาง” พัฒนาวงการยางพาราอย่าง SMART

กยท. กอดคอ ม.เกษตรฯ ดึงวิทยาการสู่การแข่งขัน “หุ่นยนต์กรีดยาง” พัฒนาวงการยางพาราอย่าง SMART

กยท. ร่วมกับ ม. เกษตรฯ ลงนาม MOU “งานวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา” พร้อมเปิดตัวโครงการแข่งขัน “หุ่นย...
02/10/2020

กยท. ร่วมกับ ม. เกษตรฯ ลงนาม MOU “งานวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา” พร้อมเปิดตัวโครงการแข่งขัน “หุ่นยนต์กรีดยาง”

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “งานวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา” พร้อมเปิดตัวโครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับเกษตรอัจฉริยะ “AI For All” ในหัวข้อ “หุ่นยนต์กรีดยาง” Smart Agriculteral Robot Contest 2020
ณ ห้องประชุมกำพล อุดลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือว่า กยท. และ ม.เกษตรฯ ได้ร่วมกันบูรณาการงานวิจัย พัฒนา และจัดการศึกษา อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการภารกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพารา และประสานงานเพื่อใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ และทักษะจากทรัพยากรบุคคลทั้งสองฝ่าย ได้แก่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้งานในโครงการต่างๆบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมไปถึง การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านยางพาราผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการยางแห่งประเทศไทยในทุกช่องทาง

นายณกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันวิจัยยาง กยท. ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพารา ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันวิจัยยาง จะจัดการอบรมด้านยางพาราและจัดสถานที่สำหรับการแข่งขันทดสอบให้กับนิสิต-นักศึกษา ที่เข้าแข่งขันหุ่นยนต์กรีดยางและเก็บน้ำยาง ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และศาสตร์ทางด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำยางพารา โดยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับเกษตรอัจฉริยะ “AI For All” ภายใต้โครงการ Smart Agriculteral Robot Contest 2020 โดยในหัวข้อ “หุ่นยนต์กรีดยาง” รับสมัคร 5 ทีม ทีมที่ลงแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ100,000 บาท เพื่อเข้าชิงรางวัลรวมมูลค่า 2,000,000 บาท สามารถติดตามได้ที่ Smart Agricultural Robot Contest 2020

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในเรื่องการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจยาง พร้อมทั้ง เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านยางพาราของไทยอย่างยั่งยืน ผู้ว่าการ กล่าวทิ้งท้าย

"กยท. ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานแถลงนโยบายด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิด ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา "    เมื่อ...
02/10/2020

"กยท. ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานแถลงนโยบายด้านการเกษตร ภายใต้แนวคิด ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา "
เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานแถลงนโยบายด้านการเกษตรให้แก่คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะทูตานุทูต ประจำประเทศไทย รวม 62 ประเทศ ได้แก่เอกอัครราชทูต 25 ประเทศ อุปทูต 11 ประเทศ ผู้แทน จำนวน 27 ประเทศ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 5 องค์กร รวม 107 คน โอกาสนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว สุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรต่างประเทศของไทย โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐร่วมงานในครั้งนี้ จากนั้นคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้นำคณะทูตานุทูตและผู้แทนหน่วยงานต่างประเทศ เดินชมบูธนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Safety, Security & Sustainability for Resilience Agriculture” ซึ่งจัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับนิทรรศการของ กยท. เป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้ Theme ย่อย Safety และแนวคิดประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยได้รับความสนใจจากเอกอัครราชทูต อุปทูต/กงสุล ตลอดจนผู้แทนกลุ่มสหภาพยุโรป และองค์การระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก

01/10/2020
กยท. ร่วม ก.พาณิชย์ จับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ซื้อรายใหม่ มุ่งเพิ่มส่งออกยางสู่ตลาดโลก

กยท. ร่วม ก.พาณิชย์ จับคู่ธุรกิจออนไลน์กับผู้ซื้อต่างชาติรายใหม่ มุ่งเพิ่มการส่งออกยางสู่ตลาดโลก

" ชาวสวนยางยิ้มแก้มปริ!!! “จุรินทร์” ลุยเร่งกระตุ้นพ่อค้ารับซื้อยาง เผยราคายางทะลุ 60 บาทแล้ว"เมื่อวันที่ 30 กันยายน 256...
01/10/2020

" ชาวสวนยางยิ้มแก้มปริ!!! “จุรินทร์” ลุยเร่งกระตุ้นพ่อค้ารับซื้อยาง เผยราคายางทะลุ 60 บาทแล้ว"

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานไทยฮั้ว พบปะเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพารา ณ โรงงานไทยฮั้ว ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา พร้อมเร่งพ่อค้ารับซื้อยาง หวังเป็นช่องทางกระตุ้นราคายางให้ขยับตัวสูงขึ้น เผยราคายางขยับสูงกว่า 60 บาทแล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สำหรับราคายางวันนี้ราคายางดีขึ้นเป็น ราคายางแผ่นรมควัน และยางแผ่นดิบ แตะที่มากกว่า 60 บาท สำหรับราคาน้ำยางข้นราคาประมาณ 50 บาท ราคายางก้อนถ้วยอยู่ที่ 20-22 บาท โดยประมาณ ซึ่งถือว่าราคายางดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อราคายาง ประการที่ 1 เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ความต้องการใช้รถยนต์มากขึ้น การใช้ยางรถยนต์ก็มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ยางแผ่น และยางแท่งขายดีขึ้น ประการที่ 2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความต้องการใช้ถุงมือยางของโลกเพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำยางข้นเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการจนบรรลุผลให้เห็น โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ในการเร่งเปิดตลาดยางในหลายประเทศ ขณะนี้สัญญาที่ได้เซ็นกันมาในช่วงปีที่แล้วมีการส่งมอบ ทำให้ความต้องการยางจำนวนหนึ่งส่งมอบให้กับลูกค้าในต่างประเทศ ทั้งจีน ตุรกี และอีกหลายประเทศ ประการที่ 3 ในส่วนของมาตรการภาครัฐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม นำยางพาราไปทำเสาหลักกิโลเมตร และแบริเออตอนนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ยางจะเพิ่มขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นก็มีส่วนช่วยให้ราคายางขยับตัวขึ้นเช่นกัน

ส่วนมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดให้ยางเป็นสินค้าควบคุม ต้องรายงานสต็อก โดยเฉพาะผู้ที่เข้าโครงการสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 2 จะส่งผลให้พ่อค้าต้องเร่งซื้อยางเก็บ จึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้การรับซื้อยางเพิ่มขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มาตรการทั้งหมดที่กล่าวมา มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ราคายางดีขึ้น รวมทั้งมาตรการทางการตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดงาน Business Matching ระหว่างผู้นำเข้ายางหลายประเทศ กับผู้ส่งออกยางไทย ที่กระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 23 ก.ย. – 7 ต.ค. 63 คาดว่าจะทำให้ขายยางได้อีกหลายหมื่นตัน
ซึ่งจะช่วยทำให้ราคายางในประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ราคายางตกลงมา รัฐบาลก็ยังมีนโยบายประกันรายได้ชาวสวนยาง หากยางแผ่นดิบราคาต่ำกว่า กก.ละ 60 บาท
ก็จะมีเงินชดเชยอีกก้อนหนึ่งให้กับชาวสวนยาง ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยในยามที่ราคายางตกต่ำ มาตรการทั้งหมดนี้ช่วยให้ตอนนี้ชาวสวนยางยิ้มได้ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และรัฐบาล ก็ดีใจที่เห็นชาวสวนยางมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมื่อถามถึงผลระทบของการขาดแคลนแรงงานกรีดยางต่อภาคอุตสาหกรรมยางว่าประสบปัญหาอย่างไรหรือไม่นั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ผลกระทบจากแรงงานพม่ากรีดยางที่ไม่สามารถเข้าประเทศไทย ทำให้บางครั้งชาวสวนยางรายย่อยต้องกรีดยางเอง แต่เมื่อพ้นช่วงแพร่ระบาดโควิด เชื่อว่าจะมีการผ่อนปรนให้แรงงานพม่าเข้าประเทศมาได้มากขึ้น ตอนนี้มาตรการที่ใช้อยู่คือ เป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่เดิมและกลับประเทศไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็จะพยายามหาวิธีอื่นที่จะช่วยให้มีแรงงานเข้ามาเพิ่มเติมต่อไป

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท

ที่อยู่

บางขุนนนท์
Bangkok
10700

เบอร์โทรศัพท์

+6624332222

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การยางแห่งประเทศไทยRAOTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การยางแห่งประเทศไทยRAOT:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอสงเคราะห์ไร่ละเท่าไหร่ครับ
ไม่รู้ว่าเขาตั้งกยท. มาเพื่ออะไร จริงๆ ใครรู้ตอบที
ตายแต่ยอดลงมาไม่รู้เป็นอะไรรักษายังไงครับ
สวัสดีครับขอสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วยคนครับ
ผมไม่เคยได้รับเงินช่วยเกี่ยวกับยางเลยราคาก็ถูกเป็นเพราะมียางน้อยกระมังเขาเลยไม่ให้ ผมมียาง6ไร่พอมีพอกิน ฝนก็ตกราคาก็ถูก ไม่พอก็ต้องพอ อยู่อย่างพอเพึยง
สอบถามเงินประกันของสมาชิก กยท. ที่เสียชีวิตได้ช่องทางไหนบ้างครับ โทรเข้า 02-433-2222 ไม่ติดเลย โทรทั้งวันแล้วครับ
ทำไมราคายางต่ำกว่าหกสิบแต่ยังไม่มีข่าวชดเชยราคาส่วนต่างเลย
มีใครรอเงินปลูกพืชทดแทนบ้างไหมค่ะ
ของผมสธานะรับขึ้นทะเบียนแต่เงียบไม่มีซีแววเลยทำงัยครับ
จะแก้ไขคนกรีดยางแก้ไขในระบบได้ไหมคะ
ยังได้อีกไม่ขึ้นแบบนี้
รบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ อยากทราบว่ากรณีชีวิตแจ้งรับเงินประกันประมาณเดือน ตุลาคม 2562 จนปัจจุบันนี้ยังไม่ได้รับเงิน 30000฿ เลยค่ะ รบกวนตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมค่ะ นายวิลัย มุศิริ จังหวัด สกลนครค่ะ