การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อความมั่นคงทางสังคม การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

กคช.รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มจากรายการเรื่องเล่าแบ่งปัน ช่อง3#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ
04/06/2021

กคช.รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มจากรายการเรื่องเล่าแบ่งปัน ช่อง3
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

กคช.รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่มจากรายการเรื่องเล่าแบ่งปัน ช่อง3
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

รถธงฟ้า Mobile พาณิชย์ ช่วยชาวชุมชน#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ☎1615
02/06/2021

รถธงฟ้า Mobile พาณิชย์ ช่วยชาวชุมชน
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615

รถธงฟ้า Mobile พาณิชย์ ช่วยชาวชุมชน
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615

นายนาคร ศิลาชัย ( เปิ้ล นาคร ) ให้การสนับสนุนข้าวกล่องและถุงยังชีพในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ( อาคารฟลต 8 ชั้น )#เกาะติดชุ...
02/06/2021

นายนาคร ศิลาชัย ( เปิ้ล นาคร ) ให้การสนับสนุนข้าวกล่องและถุงยังชีพในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ( อาคารฟลต 8 ชั้น )
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ
☎ 1615

นายนาคร ศิลาชัย ( เปิ้ล นาคร ) ให้การสนับสนุนข้าวกล่องและถุงยังชีพในโครงการเคหะชุมชนดินแดง ( อาคารฟลต 8 ชั้น )
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ
☎ 1615

กคช.ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ☎161...
02/06/2021

กคช.ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615

กคช.ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เรื่องการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615

#ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ
01/06/2021

#ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฎิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

#ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และผู้ปฎิบัติงาน การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ มอบเจลและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับนิติบุคคลในพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด
01/06/2021

การเคหะแห่งชาติ มอบเจลและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับนิติบุคคลในพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด

การเคหะแห่งชาติ มอบเจลและน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับนิติบุคคลในพื้นที่เสี่ยง 6 จังหวัด

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เ...
31/05/2021

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564

31/05/2021

“เรามีเรา" 👨‍👩‍👧‍👦

📢 คุณสามารถเป็นกระบอกเสียงช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้ ผ่าน แอปพลิเคชันคุ้มครองเด็ก ”
พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ อาทิ

✅ ขอความช่วยเหลือกรณีเด็กติดเชื้อ Covid - 19
✅ กรณีมารดาบิดา หรือ ผู้ปกครองติดเชื้อCovid - 19 แล้วต้องแยกหรือกักตัว
✅ ถูกกระทำความรุนแรง
✅ ฯลฯ

📲 โปรดแจ้งทันทีผ่าน Mobile Application “คุ้มครองเด็ก”

📌 จุดเด่นของแอปพลิเคชัน สามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุ ภาพถ่าย และติดตามการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานได้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนกันนะคะ
#กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน #กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

คนพิการ4จ.สีแดงเข้มลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19ถึง5มิ.ย.
31/05/2021
คนพิการ4จ.สีแดงเข้มลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19ถึง5มิ.ย.

คนพิการ4จ.สีแดงเข้มลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19ถึง5มิ.ย.

พม. จับมือ สธ. เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19สำหรับคนพิการ วันนี้ - 5 มิ.ย. นี้

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา วั...
31/05/2021
ลงนามถวายพระพร ออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ขอเชิญลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร ออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ...

พม.เร่งช่วยเหลือ เด็ก 3 คน กักตัวอยู่ในห้อง พร้อมศพตาติดเตียงป่วยโควิดดับ
30/05/2021
พม.เร่งช่วยเหลือ เด็ก 3 คน กักตัวอยู่ในห้อง พร้อมศพตาติดเตียงป่วยโควิดดับ

พม.เร่งช่วยเหลือ เด็ก 3 คน กักตัวอยู่ในห้อง พร้อมศพตาติดเตียงป่วยโควิดดับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ ณ แฟลต 49 ชั้น 3 แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 2 กทม. เพื่อช่วยเหลื...

30/05/2021

พร้อมให้คุณได้จับจองอาคารชุดพักอาศัยดีไซน์ดี
ฟังก์ชั่นครบ ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว
ไม่ไกลจากนิคมฯ บางปู แวดล้อมด้วยสถานที่สำคัญ เชื่อมต่อได้หลายเส้นทาง
ในราคาเริ่มต้นเพียงหลักแสน❗️❗️❗️
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสมุทรปราการ 4 (บางปู)
อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 5.5 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1273
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 1
📞 0 2174 0502-3
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #สมุทรปราการ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

30/05/2021

ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตอบโจทย์ความเป็นคุณ
ด้วยรูปแบบฟังก์ชั่นรองรับหลากหลายไลฟ์สไตล์
ใกล้สถาบันการศึกษา สะดวกทุกการเดินทาง
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครปฐม (สระสี่มุม)
ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
📌ราคาเริ่มต้น 6.7 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 0327 8204
สำนักงานเคหะจังหวัดนครปฐม สาขา 1
📞 08 4387 4022, 0 3433 1310
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #นครปฐม #สระสี่มุม #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

30/05/2021

เริ่มต้น...ครอบครัวที่อบอุ่น
กับบ้านเดี่ยว ที่ลงตัวกับทุกพื้นที่ใช้สอย
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครสวรรค์ (ตาคลี)
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 6.25 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1264-5, 06 3717 4951
สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์
📞 08 4387 3956, 0 5629 6891-4
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #บ้านเดี่ยว #นครสวรรค์ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

30/05/2021

อาคารชุดอาศัยพักอาศัย ฟังก์ชั่นลงตัวทุกพื้นที่ใช้สอย
บนทำเลที่ครบทุกความต้องการ
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนภูเก็ต (ถลาง)
อาคารชุด 3 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 6.3 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1273
สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต
📞 0 7661 7246-9
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #ภูเก็ต #อาคารชุด #คอนโด #รีสอร์ต #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

#การเคหะ​แห่งชาติ☎️1615
28/05/2021

#การเคหะ​แห่งชาติ
☎️1615

#การเคหะ​แห่งชาติ
☎️1615

#การเคหะ​แห่งชาติ☎️1615
28/05/2021

#การเคหะ​แห่งชาติ
☎️1615

#การเคหะ​แห่งชาติ
☎️1615

#การเคหะ​แห่งชาติ☎️1615
28/05/2021

#การเคหะ​แห่งชาติ
☎️1615

#การเคหะ​แห่งชาติ
☎️1615

พม. เข้าช่วยเหลือเด็ก 3 คนในแฟลตดินแดง หลังผู้ปกครองติดเชื้อโควิด เข้ารับการรักษา
28/05/2021
พม.เข้าช่วยเหลือเด็ก 3 คนในแฟลตดินแดง หลังผู้ปกครองติดเชื้อโควิดเข้ารับการรักษา

พม. เข้าช่วยเหลือเด็ก 3 คนในแฟลตดินแดง หลังผู้ปกครองติดเชื้อโควิด เข้ารับการรักษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น....

28/05/2021

กรมอนามัย แนะ 10 แหล่งอาหารหาง่าย ได้แก่ ขิง พริกหวาน แอปเปิ้ล ฟักทอง ขมิ้นชัน มะเขือเทศ ธัญชาติต่างๆ น้ำมันมะกอก หอยนางรม และผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ กินเป็นประจำช่วยบำรุงปอด https://bit.ly/3oXgzxC

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กรมราชทัณฑ์
28/05/2021

ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กรมราชทัณฑ์

ไทยร่วมใจ  เริ่มลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
27/05/2021

ไทยร่วมใจ เริ่มลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ไทยร่วมใจ เริ่มลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

27/05/2021

พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้กับโครงการจากการเคหะแห่งชาติ
บนทำเลที่ใช่ เชื่อมทุกการเดินทาง ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนลาดกระบัง 3/1
อาคารชุด 5 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนเอนกประสงค์ ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียง
📌ราคาเริ่มต้น 6.3 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞09 1047 1273
สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาร่มเกล้า 2
📞 0 2557 2101, 08 4387 4028
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #บ้านถูก #ลาดกระบัง #สุวรรณภูมิ #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

27/05/2021

เพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุข
มาเติมเต็มความสุขในทุกวัน กับพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนพระนครศรีอยุธยา (เชียงรากน้อย)
อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนเอนกประสงค์ และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 6.25 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ปีแรก (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1264-5, 06 3717 4951
สำนักงานเคหะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
📞 08 4387 4025 , 0 3527 0939-40
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**
#การเคหะแห่งชาติ #อยุธยา #พระนครศรีอยุธยา #คอนโด #คิดถึงบ้านคิดถึงการเคหะฯ

#วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้ง...
25/05/2021

#วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615
www.nha.co.th

#วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา ย่อมาจาก วิสาขปุรณมีบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615
www.nha.co.th

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19https://youtu.be/7...
25/05/2021
การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ตลาดห้วยขวางตรวจสอบมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
https://youtu.be/7ZH3GG9k3NU

การเคหะแห่งชาติบูรณาการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาชน ประชุมวางแผนกำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเปิดตล...
25/05/2021

การเคหะแห่งชาติบูรณาการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาชน ประชุมวางแผนกำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเปิดตลาดสดห้วยขวาง

การเคหะแห่งชาติบูรณาการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาชน ประชุมวางแผนกำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนเปิดตลาดสดห้วยขวาง

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน นำ "รถธงฟ้า Mobile พาณิชย์" ให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาย่อมเยา จำหน่ายให้แก่ผู้อยู่อ...
25/05/2021

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายใน นำ "รถธงฟ้า Mobile พาณิชย์" ให้บริการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาย่อมเยา จำหน่ายให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

Photos from NHA marketing's post
24/05/2021

Photos from NHA marketing's post

#การเคหะแห่งชาติ☎ 1615
24/05/2021

#การเคหะแห่งชาติ
☎ 1615

#การเคหะแห่งชาติ
☎ 1615

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม​#​การเคหะแห่งชาติ
21/05/2021

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม​
#​การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึม​
#​การเคหะแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม (Call center) หมายเลข 0 2792 2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโ...
21/05/2021

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม (Call center) หมายเลข 0 2792 2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. ซึ่งเปิด 120 คู่สาย และภาคเอกชนจะร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 180 คู่สาย
โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คาดว่าเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถให้บริการประชาชนได้วันละ 20,000 สาย

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม (Call center) หมายเลข 0 2792 2333 ตอบคำถามการลงทะเบียนจองนัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทางไลน์และแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ตั้งแต่ 09.00 – 22.00 น. ซึ่งเปิด 120 คู่สาย และภาคเอกชนจะร่วมให้บริการเพิ่มรวมเป็น 180 คู่สาย

โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คาดว่าเมื่อระบบเสร็จสมบูรณ์ จะสามารถให้บริการประชาชนได้วันละ 20,000 สาย

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่

การเคหะแห่งชาติมอบถุงยังชีพให้กับชาวชุมชนบ่อนไก่#การเคหะแห่งชาติ☎1615
20/05/2021

การเคหะแห่งชาติมอบถุงยังชีพให้กับชาวชุมชนบ่อนไก่
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615

การเคหะแห่งชาติมอบถุงยังชีพให้กับชาวชุมชนบ่อนไก่
#การเคหะแห่งชาติ
☎1615

ที่อยู่

บางกะปิ
Bangkok
10240

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ - ปอ.44 (แฮป***แลนด์-ท่าเตียน) - 71 (มินิบัสสายปัฐวิกรณ์-วัดธาตุทอง) - ปอ.73ก (สะพานพุทธ-โพธิ์แก้ว) - 95 (บางเขน-ม.รามฯ) - 96 (สวนสยาม-เสาชิงช้า) - 115 (สวนสยาม-สีลม) - 150 (ม.รามฯ-ปากเกร็ด) - ปอ.150 (ม.รามฯ-ปากเกร็ด) - 156 (สตรีวิทยา 2 - รามอินทรา) - 178 (นวลจันทร์-เกษตร) - 502 (ปอ.2 มีนบุรี-สีลม) - 512 (ปอ.12 ปากคลอง-จตุจักร) - 520 (ปอ.21 รังสิต-ม.รามฯ)

ข้อมูลทั่วไป

- จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์ จะร่วมดำเนิน - กิจการกับ กคช.ในการจัดให้มีเคหะขึ้น เพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อหรือซื้อ - ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน - ปรับปรุงรื้อหรือย้าย แหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น - ประกอบธุรกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623517777

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1
โครงการเคหะชุมชน
โครงการบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง (บ้านเอื้ออาทร)
โครงการอาคารเช่า

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การเคหะแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การเคหะแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากรบกวนถามว่าขาดการส่งบ้านอาทรแพรกษาขาดการส่ง 1 เดือนและพอเดือนต่อไปส่งแค่เดือนเดียวได้ไหมคะแล้วเดือนที่ 2 ค่อยส่ง 2 เดือนควบค่ะ
สถานะการณ์โควิท ทางการเคหะฯน่าจะประสานงานกับ เอื้ออาทรที่ต่างๆสักนิด อำนวยความสะดวกในการจ่ายค่าน้ำ ที่นิติเก็บบางห้องติดโควิทไปชำระไม่ได้ และมีค่าปรับเกิดขึ้น งานก็ไม่ได้ทำยังมาเสียค่าปรับอีก #เอื้ออาทรพร้อมมิตร 1
ขอร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ.เพราะผมเขียนใบร้องเรียน.มา2ครั้งนีก็จะเป็นปีแล้ว.นิติเอื้ออาทรปัญญารามอินทราแล้ว.ไม่มาดำเนินการให้เลย..คนเห็นแก่ตัวบางห้องทำลายสนามหญ้าแล้วเอาพื้นที่สวนกลางมาทำสวนผมไม้.เห็นแกตัวมากๆๆเลย.ครับ.มียุงมีงูก็เยอะยิ่งน่าฝนด้วยครับ..ขอหน่อยงานที่เกี่ยวข้องจัดการแล้วเอา.สนามหญ้าเราคืนมาให้ประโยคส่วนรวมด้วยครับผม.ขอบคุณครับ..(ที่เอื้ออาทรปัญญารามอินทรา)..
ส่งภาพขอร้องเรียนครับ..มาเป็นปีแล้วนิติเอื้ออาทรปัญญารามอินทรายังไม่แก้ไขเลย..คนบ้างห้องทำลายสนามหญ้าแล้วมาปลูกผลไม้..ทำสวนกล้วย..คนพวกนี้เห็นแก้ตัวมากๆๆเลย.ครับ..ขอสนามหญ้าสวยๆๆเราคืนมา..ขอบคุณครับ..ลูกบ้าน.เอื้ออาทรปัญญารามอินทรา..แจ้ง..
ไม่อยากเสียเงินที่ส่งมาฟรี ช่วยหน่อยครับ
https://fb.watch/5AqxVrtFDj/ คุณนอนไม่หลับอยู่ใช่ไหม? นอนไม่หลับ..เพราะคิดมาก ..เพราะกังวล ..เพราะเหงาใจ หรือว่าเพราะอะไร..ที่ทำให้ใจไม่ได้พักผ่อนซักที...😔 ให้เราเยียวยาจิตใจที่เหนื่อยล้าของคุณ ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา&เยียวยาฟรี https://forms.gle/L7QPoEyJqqh4dub88 #HealingMind #โรคทางใจก็ต้องใช้ใจเยียวยา #ซึมเศร้า #เครียด #กังวล #ความสุข #เข้าสังคม #ครอบครัว #หย่าร้าง #นอกใจ #บูลลี่ #เหงา #ติดเกม #ติดแฟน #ติดเหล้า
สวัดดีครับ ไม่ทราบว่า ค่าธรรมเนียม โอนสิทธิ การเช่า(แฟลต การเคหะ)ของ สามี ภรรยา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสตามระเบียบข้อ 21.1 แต่มีบุตรด้วยกัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมโอน ประมานเท่าไหร่ครับ หรือว่า คิดตามราคาประเมินของกรมที่ดิน หาร ด้วย 0.5 หรือ 0.01 ครับ
รบกวนแอดมินเพจช่วยตอบคำถามหรือส่งต่อปัญหาได้มั้ยค่ะ
ส่งเรื่องร้องเรียนได้ช่องทางไหนบ้างค่ะ เอื้ออาทรสมุทรปราการ1ตึก70ปัญหาเรื่องความสกปรก เดือดร้อนมาก แจ้งไปทุกทางแล้ว ก้ไม่มีไรเกิดขึ้นเลย ลำบากมาก
รบกวนทางการเคหะช่วยเหลือลูกบ้าน ในการผ่อนด้วยเถอะครับ.ครั้งนี้ลำบากหนักกว่าครั้งที่แล้วอีกนะครับ.. ได้โปรดเห็นใจลูกบ้านตัวน้อยๆด้วยเถอะครับท่าน.... พักสักสามเดือนจะได้ไหมครับท่าน.... ด้วยความเคารพ😔... ลำบากจะตายอยุ่แล้วครับท่าน😔
วันนี้(2 พฤษภาคม 2564)ตลาดห้วยขวางในการบริหารงานของสำนักงานเคหะชุมชมห้วยขวาง มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องประกาศปิดตลาดฯเป็นเวลาสามวันเพื่อทำความสะอาดตามคำสั่งของ สนข.ดินแดง ตอนท้ายของประกาศ ให้ผู้ที่เคยใช่้บริการที่ตลาดแห่งนี้ในระยะ 14 วันที่ผ่านมาทำการกักตัวเองตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายและเฝ้าระวัง เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานบริหารที่ชื่อว่าการเคหะชุมชนห้วยขวาง ที่ปล่อยปละละเลย หย่อนยาน ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ไม่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างจริงจัง ไม่มีการเฝ้าระวังผู้ค้าและผู้มาใช้บริการอย่างเข้มงวด ทำไมถึงรู้เพราะกูเดินทุกวัน เห็นสภาพความหย่อนยานการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงานนี้ เห็นพฤติกรรมที่ทุเรศไร้สำนึกของผู้ค้าและลูกจ้างบางคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย นั่งจับกลุ่มคุย บางคราวก็นั่งดื่มสุรากันในตลาด กูคาดการณ์เลยว่าภายในระยะเวลาไม่นานตลาดแห่งนี้จะต้องเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และก็เป็นจริงตามคาด ด้วยความที่บริหารตลาดอย่างไร้ประสิทธิภาพเป็นทุนเดิม ทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นที่สุดของความสกปรกโสโครก ผู้ค้าที่เห็นแก่ตัววางข้าวของเกะกะทางเดิน ทางเดินในตลาดที่แคบอยู่แล้วยิ่งแคบขึ้นไปอีก คนเดินชนไหล่ชนนมกันเป็นปกติ พอมาเจอกับสภาวะที่ไม่ปกติทั้งผู้บริหารตลาดทั้งผู้ค้าก็ไม่คิดจะช่วยกันปรับตัว ผู้ค้าหลายคนระมัดระวังตัวป้องกันตัวเป็นคนดี แต่ผู้ค้าชั่วๆบางคนนี่แหละที่ไร้สำนึกจนทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้