การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อความมั่นคงทางสังคม การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 ถึงแนวทางความร่วมมือ "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบคร...
10/11/2021

การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 ถึงแนวทางความร่วมมือ "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> shorturl.asia/Bh3sY

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติหารือร่วมกับตำรวจภูธร ภาค 1 ถึงแนวทางความร่วมมือ "โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> shorturl.asia/Bh3sY

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติเปิดศูนย์บริการประชาชนโครงการอาคารเช่ามาบตาพุด  ระยะ 1 และโครงการอาคารเช่าฉะเชิงเทรา       #การเคหะแห่งชา...
10/11/2021
641109 การเคหะแห่งชาติเปิดศูนย์บริการประชาชนมาบตาพุดและฉะเชิงเทรา

การเคหะแห่งชาติเปิดศูนย์บริการประชาชนโครงการอาคารเช่ามาบตาพุด ระยะ 1 และโครงการอาคารเช่าฉะเชิงเทรา

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติเปิดศูนย์บริการประชาชนโครงการอาคารเช่ามาบตาพุด ระยะ 1 และโครงการอาคารเช่าฉะเชิงเทรา

การเคหะแห่งชาติ ใส่ใจทุกคนการเคหะแห่งชาติ ที่พักพิงสำหรับทุกคน ไม่ว่ายามทุกข์ หรือยามสุข ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่เล็กเพียงใด เร...
10/11/2021

การเคหะแห่งชาติ ใส่ใจทุกคน

การเคหะแห่งชาติ ที่พักพิงสำหรับทุกคน ไม่ว่ายามทุกข์ หรือยามสุข ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่เล็กเพียงใด เราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

#การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม
#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ ใส่ใจทุกคน

การเคหะแห่งชาติ ที่พักพิงสำหรับทุกคน ไม่ว่ายามทุกข์ หรือยามสุข ไม่ว่าปัญหาจะใหญ่เล็กเพียงใด เราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ

#การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม
#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

ครม. เห็นชอบตั้ง “บมจ.เคหะสุขประชา” ร่วมทุนเอกชน ทำบ้านเช่า 1 แสนหลัง ให้ผู้มีรายได้น้อย CR: PPTVhttps://www.pptvhd36.co...
09/11/2021
ครม. เห็นชอบตั้ง “บมจ.เคหะสุขประชา” ร่วมทุนเอกชน ทำบ้านเช่า 1 แสนหลัง ให้ผู้มีรายได้น้อย

ครม. เห็นชอบตั้ง “บมจ.เคหะสุขประชา” ร่วมทุนเอกชน ทำบ้านเช่า 1 แสนหลัง ให้ผู้มีรายได้น้อย

CR: PPTV
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88/160167

มติชน
https://www.matichon.co.th/politics/news_3033650

ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/uptodate/detail/9640000111213

ที่ประชุม ครม. มีมติจัดตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา ร่วมทุนระหว่างการเคหะแห่งชาติ และเอกชน จัดทำโครงการบ้านเช่า 1 ....

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้ก...
09/11/2021

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับประชาชน

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/m5nvX

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กับประชาชน

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/m5nvX

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนมาบตาพุด ระยะ 1 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประ...
09/11/2021

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนมาบตาพุด ระยะ 1 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/PEgFB

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ เปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนมาบตาพุด ระยะ 1 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/PEgFB

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ ใส่ใจคุณการเคหะแห่งชาติ พร้อมก้าวไปกับคุณในทุกสถานการณ์ จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา เราได้ลงพื้นที่ดูแล...
09/11/2021

การเคหะแห่งชาติ ใส่ใจคุณ

การเคหะแห่งชาติ พร้อมก้าวไปกับคุณในทุกสถานการณ์ จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา เราได้ลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่และช่วยเหลือครอบครัวการเคหะแห่งชาติของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำถึงความห่วงใยที่เรามีให้กับผู้พักอาศัยทุกคน ในทุกโครงการ

#การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม
#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ ใส่ใจคุณ

การเคหะแห่งชาติ พร้อมก้าวไปกับคุณในทุกสถานการณ์ จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา เราได้ลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่และช่วยเหลือครอบครัวการเคหะแห่งชาติของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำถึงความห่วงใยที่เรามีให้กับผู้พักอาศัยทุกคน ในทุกโครงการ

#การเคหะแห่งชาติยุคใหม่ใส่ใจคุณใส่ใจสังคม
#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

Photos from NHA marketing's post
09/11/2021

Photos from NHA marketing's post

การเคหะแห่งชาติ ชวนผู้เช่าโครงการ ทั่วประเทศทำสัญญาตรงกับ การเคหะแห่งชาติมุ่งดูแล "ผู้เช่า" โดยตรง เพื่อยกระดับ "คุณภาพช...
08/11/2021

การเคหะแห่งชาติ ชวนผู้เช่าโครงการ ทั่วประเทศทำสัญญาตรงกับ การเคหะแห่งชาติ
มุ่งดูแล "ผู้เช่า" โดยตรง เพื่อยกระดับ "คุณภาพชีวิต"

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ ชวนผู้เช่าโครงการ ทั่วประเทศทำสัญญาตรงกับ การเคหะแห่งชาติ
มุ่งดูแล "ผู้เช่า" โดยตรง เพื่อยกระดับ "คุณภาพชีวิต"

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการบ้านเคหะสุขประชา สร้างและส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นเจ้าของบ้านเช่าราคา...
06/11/2021

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการบ้านเคหะสุขประชา สร้างและส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นเจ้าของบ้านเช่าราคาถูกพร้อมอาชีพ

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการบ้านเคหะสุขประชา สร้างและส่งต่อความสุขที่ยั่งยืนให้ผู้มีรายได้น้อยเป็นเจ้าของบ้านเช่าราคาถูกพร้อมอาชีพ

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ปรับโฉม บ้านเอื้ออาทรเป็นห้องเช่าราคาถูก เพื่อผู้สูงวัย ผู้เกษียณอายุ#การ...
06/11/2021

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ปรับโฉม บ้านเอื้ออาทรเป็นห้องเช่าราคาถูก เพื่อผู้สูงวัย ผู้เกษียณอายุ

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการบ้านเคหะสุขเกษม ปรับโฉม บ้านเอื้ออาทรเป็นห้องเช่าราคาถูก เพื่อผู้สูงวัย ผู้เกษียณอายุ

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

05/11/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ กม.29)”
3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
โทร 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

คลายล็อกดาวน์ ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.2564 สามารถทำอะไรได้บ้างอ่านรา...
04/11/2021

คลายล็อกดาวน์ ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.2564 สามารถทำอะไรได้บ้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> shorturl.asia/t7d8M

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

คลายล็อกดาวน์ ภายใต้เงื่อนไขมาตรการป้องกันโรค ในพื้นที่กรุงเทพฯ รองรับการเปิดประเทศ 1 พ.ย.2564 สามารถทำอะไรได้บ้าง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> shorturl.asia/t7d8M

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

04/11/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรปราการ (บางนา)”
3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 450,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
โทร 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

03/11/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรปราการ (บางบ่อ 3)”
3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 5 - 14 พฤศจิกายน 2564
📌ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ (วัดศรีวารีน้อย)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
โทร 09 1047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรปราการ สาขา 4
โทร 0 2174 4301
หรือ Call Center 1615
www.nha.co.th
Online Booking http://house.nha.co.th/
*รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภ...
02/11/2021

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ การเคหะแห่งชาติ สาขาร่มเกล้า

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>>https://bit.ly/3GOJFHY

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ และผู้บริหารกระทรวง พม. รวมถึงผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ การเคหะแห่งชาติ สาขาร่มเกล้า

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>>https://bit.ly/3GOJFHY

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

02/11/2021

เพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของครอบครัว...พบบ้านที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกาฬสินธุ์
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
📌ราคาเริ่มต้น 6.9 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 2-14 พ.ย. 2564
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนกาฬสินธุ์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1259
สำนักงานเคหะจังหวัดมหาสารคาม
📞 0 8545 6692
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 31 ธ.ค. 2564
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

การเคหะฯ จับมือ Shopee หนุนผู้อยู่อาศัย เปิดร้านค้าออนไลน์เสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมจัดแคมเปญ “มหกรรมสินค...
01/11/2021
ถ่ายทอดสด เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

การเคหะฯ จับมือ Shopee หนุนผู้อยู่อาศัย เปิดร้านค้าออนไลน์เสริมสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมจัดแคมเปญ “มหกรรมสินค้า ตลาดชุมชนคนเคหะ” ครั้งแรก เปิดตัวในช่วงแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ Shopee 11.11 Big Sale 2021

CR: รายการ เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
https://www.youtube.com/watch?v=sLIZYcfe2QM&t=2094s

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #กคช #NHA #การเคหะฯ #เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ #Ch3plus #ข่าวช่อง3

ถ่ายทอดสด เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2564-------------------------#เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ (Morning News Weekend)ติดตามความเคลื.....

01/11/2021

การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าใหม่ เพื่อคนอยากมีบ้าน “โครงการฯ สมุทรสาคร (ติดนิคม)"
3 มาตรการ สำหรับลูกค้าใหม่
เริ่ม 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564
🔷 มาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🔷 มาตรการที่ 2 Shock Price ลดราคาพิเศษ*
🔹 ราคาขายเริ่ม 390,000 บาท
🔹 จองเพียง 99 บาท
กรณีไม่ผ่านสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าร่วมมาตรการที่ 1 เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% ตามเงื่อนไขที่กำหนด
🔷 มาตรการที่ 3 บ้านเช่าราคาพิเศษ 84 โครงการ เริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน*

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2564
📌 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า)
⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 2 - 7 พ.ย. 2564
📌 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1279
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1
📞 0 3449 7048, 08 4387 4070
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

31/10/2021
รายการ ชวนผู้ว่าฯ มาเล่า ตอนที่ 5

การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญรับชมรายการ “ชวนผู้ว่าฯ มาเล่า” ตอนที่ 5
พร้อมประเด็นที่น่าสนใจอีกหลากหลาย โดยผู้ว่าการฯ ทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
เวลา 14:00 น. วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคมนี้
#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #กคช #ผู้ว่าฯเคหะ #NHA #ชวนผู้ว่าฯมาเล่า #ทวีพงษ์_วิชัยดิษฐ

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด รวม 818 หน่วยให้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถื...
29/10/2021

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด รวม 818 หน่วยให้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรก

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> https://www.nha.co.th/2021/10/29/กคช.-เปิดโครงการใหม่-โค/

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด รวม 818 หน่วยให้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรก

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> https://www.nha.co.th/2021/10/29/กคช.-เปิดโครงการใหม่-โค/

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ WAITRO  ฟรี !  หัวข้อ“How To Sell Ideas: Pitch Training For Researchers” วันที่ ...
28/10/2021

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ WAITRO ฟรี ! หัวข้อ“How To Sell Ideas: Pitch Training For Researchers” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นี้.

ผู้สนใจเข้าร่วมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น !! ที่. https://waitro.typeform.com/pitch-training

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564. สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมงานในช่วงเวลาใดที่สะดวก
Session 1: 9:00 – 12:00 (CET/Berlin). หรือ เวลาไทย 15.00-18.00 น.
Session 2: 15:00 – 18:00 (CET/Berlin). หรือ เวลาไทย 21.00 - 24.00 น.

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ WAITRO ฟรี ! หัวข้อ“How To Sell Ideas: Pitch Training For Researchers” วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นี้.

ผู้สนใจเข้าร่วมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าภายในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ เท่านั้น !! ที่. https://waitro.typeform.com/pitch-training

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564. สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าร่วมงานในช่วงเวลาใดที่สะดวก
Session 1: 9:00 – 12:00 (CET/Berlin). หรือ เวลาไทย 15.00-18.00 น.
Session 2: 15:00 – 18:00 (CET/Berlin). หรือ เวลาไทย 21.00 - 24.00 น.

การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิช...
28/10/2021

การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> https://www.nha.co.th/2021/10/28/การเคหะแห่งชาติจับมือก/

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA #NIDA

การเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำองค์ความรู้พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> https://www.nha.co.th/2021/10/28/การเคหะแห่งชาติจับมือก/

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA #NIDA

28/10/2021

การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการที่อยู่อาศัยทำเลจังหวัดสมุทรสาคร โซนท่าจีน
🏠โครงการฯ สมุทรสาคร (ท่าจีน)
อาคารชุดพักอาศัย 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียง
⚡️ราคาเริ่มต้น 4.11 แสนบาท
⚡️จองเพียง 99 บาท
⚡️เช่าซื้อดอกเบี้ย 0% (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🔹 0% 1 ปี กรณีบุคคลทั่วไป
🔹 0% 1 ปีครึ่ง กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. 2564
📌 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า)
⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 2 - 7 พ.ย. 2564
📌 ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ติดนิคม)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1279
สำนักงานเคหะจังหวัดสมุทรสาคร สาขา 1
📞 0 3449 7048, 08 4387 4070
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลามาตรการถึง 31 ธ.ค. 2564
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

28/10/2021
ถ่ายทอดสดพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการเคหะแห่งชาติ กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีดา สุข...
27/10/2021

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีดา สุขสุมิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายกิติกูล ตั้งเจริญถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสำรวจและทดสอบวัสดุ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/V1DtR

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายธนัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย นายปรีดา สุขสุมิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และ นายกิติกูล ตั้งเจริญถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมสำรวจและทดสอบวัสดุ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> shorturl.asia/V1DtR

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์ ในวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2564 (World Habitat Day 2021) หัวข้อการส่งเสริมการดำเนินการในเม...
27/10/2021

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์ ในวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2564 (World Habitat Day 2021)
หัวข้อการส่งเสริมการดำเนินการในเมืองเพื่อโลกที่ปราศจากคาร์บอน
ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 ได้ตามลิ้งค์ 👇🏻 ครับ

https://drive.google.com/file/d/1l5UoaDdhMN4wG8QF8E8am2NDgYQBGNBe/view?usp=sharing

ขอเชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการออนไลน์ ในวันที่อยู่อาศัยโลกปี 2564 (World Habitat Day 2021)
หัวข้อการส่งเสริมการดำเนินการในเมืองเพื่อโลกที่ปราศจากคาร์บอน
ระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 ได้ตามลิ้งค์ 👇🏻 ครับ

https://drive.google.com/file/d/1l5UoaDdhMN4wG8QF8E8am2NDgYQBGNBe/view?usp=sharing

ที่อยู่

บางกะปิ
Bangkok
10240

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ - ปอ.44 (แฮป***แลนด์-ท่าเตียน) - 71 (มินิบัสสายปัฐวิกรณ์-วัดธาตุทอง) - ปอ.73ก (สะพานพุทธ-โพธิ์แก้ว) - 95 (บางเขน-ม.รามฯ) - 96 (สวนสยาม-เสาชิงช้า) - 115 (สวนสยาม-สีลม) - 150 (ม.รามฯ-ปากเกร็ด) - ปอ.150 (ม.รามฯ-ปากเกร็ด) - 156 (สตรีวิทยา 2 - รามอินทรา) - 178 (นวลจันทร์-เกษตร) - 502 (ปอ.2 มีนบุรี-สีลม) - 512 (ปอ.12 ปากคลอง-จตุจักร) - 520 (ปอ.21 รังสิต-ม.รามฯ)

ข้อมูลทั่วไป

- จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์ จะร่วมดำเนิน - กิจการกับ กคช.ในการจัดให้มีเคหะขึ้น เพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อหรือซื้อ - ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน - ปรับปรุงรื้อหรือย้าย แหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น - ประกอบธุรกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623517777

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1
โครงการเคหะชุมชน
โครงการบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง (บ้านเอื้ออาทร)
โครงการอาคารเช่า

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การเคหะแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การเคหะแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มรให้เช่าไหมคะรึเช่าซื้อราคาย่อมเยาหยั่งงี้ที่ไหนบ้างคะ,ราคาเท่าไหร่
โครงการบ้านเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตึก45 ชั้น1 ห้องริมหนีไฟค่ะ..สร้างอลังการมากค่ะ สร้างแบบไม่เกรงใจคู่สัญญาเลย "สร้างวันที่23ต.ค64 เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะตามกฎหมาย พ.ร.บ คุ้มครองอาคารและที่พักอาศัย ระบุเอาว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่ดินส่วนกลางรอบๆอาคารไม่สามารถเอากำแพงรั้วมากั้นจับจองเป็นที่ของตนเองได้ ในคู่สัญญาระบุหรือเปล่าว่า.."ซื้อห้องชุดพร้อมที่ดินส่วนกลาง" ก็ไม่เลย!!และมาถอนต้นพริก ต้นกระเพา ต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก ลุงที่นั้งหาเก็บขวดเก็บกระป๋องหาเงินเลี้ยงปากท้องไปวันๆกับเงิน10บาท20บาท มานานเป็น10ปี ยังปิดกั้นขับไล่ไม่ให้ใช้พื้นที่ทั้งๆที่เก็บมาขายไป ไล่ลุงออกไม่ให้ทำกินหาทางไล่แจ้งนิติต่างๆนาๆว่าสกปรกบ้างอะไรบ้าง..ทั้งๆที่ลูกหลานก็เก็บเคลียร์พื้นที่ให้ทุกครั้ง..หาเรื่องฟ้องนิติเพียงแค่หวังที่จะกั้นเป็นกำแพงให้เป็นของตนเองเท่านั้น ล่าสุดบอกกลัวงูเข้าบ้านจะเทปูนแต่นิติคงไม่ให้เท เลยสร้างกำแพงปิดกั้นเลยค่ะ เราอยู่มา14ปี คนระแวกจะเข้าใจลุงดี และก็พึ่งพาอาศัยกันไป...เว้นห้องนี้ที่มีจิตใจอัคติต่อการอยู่ร่วมกันมาก..มาถอนต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก เพื่อต้องการพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง เเบบนี้ทำได้ด้วยหรอค่ะ!!!เราปลูกพืชผักสวนครัว เอาไว้ให้ผู้คนในระแวกนั้นได้เก็บกินกัน ไม่ได้เพื่อประโยชน์ตนเองเลย ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เก็บกินได้อย่างเสรี แต่กับมาทำลายทิ้ง ทั้งๆที่ในคู่สัญญาระบุเอาไว้ว่า พื้นที่ส่วนกลางห้ามครอบครองเป็นของตนเอง ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้เชิญออกไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเลยค่ะ ใช้สิทธิอะไรเอารั้วมากั้นเป็นกรอบสีเหลี่ยมกั้นเป็นกำแพงเลย พื้นที่ส่วนกลางของหลังบ้านข้างบ้านก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ยังไม่พอค่ะ ยังจะมาครอบครองส่วนกลางหน้าตึกเพิ่มอีก กั้นเป็นกรอบเป็นกำแพงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคิดว่าซื้อบ้านเดี๋ยวพร้อมที่ดินหรือไง.. ที่ดินส่วนกลาง คือที่ที่ใครจะทำอะไรก็ได้มีสิทธิ์ใช้ร่วมกันหมด ไม่ใช่มาครอบครองแบบนี้ ภาพมันฟ้องเลยว่าเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจน เอื้อกันไป ใครจะทำอะไรใครจะปลูกผักเอาไว้กิน มากน้อยแค่ไหนก็ปลูกไป ตามกำลังที่จะปลูกได้ ปลูกได้ผลก็แบ่งกันกินไป มาฉวยโอกาสครอบครองพื้นที่เเบบนี้ไม่ถูกต้อง ผิดคู่สัญญาอย่างชัดเจน เราได้ยื่นคำร้องไปที่การเคหะแห่งชาติ(สำนักงานใหญ่) ด้วยเรื่องละเมิดสิทธิ์การใช้ที่ดินส่วนกลางมาครอบครองเพื่อผลประโยชน์ตนเอง ทีที่เคยได้นั้งหลบแดดหลบฝน นั้งเล่น แต่ตอนนี้เเทบจะไม่มีที่ให้ส่วนรวมได้ใช้สอยแล้ว ตามคู่สัญญาผู้อาศัยมีสิทธิ์ครอบครองได้ก็ 33 ตารางเมตรเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้เชิญไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเถอะค่ะ
โครงการบ้านเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตึก45 ชั้น1 ห้องริมหนีไฟค่ะ..สร้างอลังการมากค่ะ สร้างแบบไม่เกรงใจคู่สัญญาเลย "สร้างวันที่23ต.ค64 เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะตามกฎหมาย พ.ร.บ คุ้มครองอาคารและที่พักอาศัย ระบุเอาว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่ดินส่วนกลางรอบๆอาคารไม่สามารถเอากำแพงรั้วมากั้นจับจองเป็นที่ของตนเองได้ ในคู่สัญญาระบุหรือเปล่าว่า.."ซื้อห้องชุดพร้อมที่ดินส่วนกลาง" ก็ไม่เลย!!และมาถอนต้นพริก ต้นกระเพา ต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก ลุงที่นั้งหาเก็บขวดเก็บกระป๋องหาเงินเลี้ยงปากท้องไปวันๆกับเงิน10บาท20บาท มานานเป็น10ปี ยังปิดกั้นขับไล่ไม่ให้ใช้พื้นที่ทั้งๆที่เก็บมาขายไป ไล่ลุงออกไม่ให้ทำกินหาทางไล่แจ้งนิติต่างๆนาๆว่าสกปรกบ้างอะไรบ้าง..ทั้งๆที่ลูกหลานก็เก็บเคลียร์พื้นที่ให้ทุกครั้ง..หาเรื่องฟ้องนิติเพียงแค่หวังที่จะกั้นเป็นกำแพงให้เป็นของตนเองเท่านั้น ล่าสุดบอกกลัวงูเข้าบ้านจะเทปูนแต่นิติคงไม่ให้เท เลยสร้างกำแพงปิดกั้นเลยค่ะ เราอยู่มา14ปี คนระแวกจะเข้าใจลุงดี และก็พึ่งพาอาศัยกันไป...เว้นห้องนี้ที่มีจิตใจอัคติต่อการอยู่ร่วมกันมาก..มาถอนต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก เพื่อต้องการพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง เเบบนี้ทำได้ด้วยหรอค่ะ!!!เราปลูกพืชผักสวนครัว เอาไว้ให้ผู้คนในระแวกนั้นได้เก็บกินกัน ไม่ได้เพื่อประโยชน์ตนเองเลย ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เก็บกินได้อย่างเสรี แต่กับมาทำลายทิ้ง ทั้งๆที่ในคู่สัญญาระบุเอาไว้ว่า พื้นที่ส่วนกลางห้ามครอบครองเป็นของตนเอง ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้เชิญออกไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเลยค่ะ ใช้สิทธิอะไรเอารั้วมากั้นเป็นกรอบสีเหลี่ยมกั้นเป็นกำแพงเลย พื้นที่ส่วนกลางของหลังบ้านข้างบ้านก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ยังไม่พอค่ะ ยังจะมาครอบครองส่วนกลางหน้าตึกเพิ่มอีก กั้นเป็นกรอบเป็นกำแพงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคิดว่าซื้อบ้านเดี๋ยวพร้อมที่ดินหรือไง.. ที่ดินส่วนกลาง คือที่ที่ใครจะทำอะไรก็ได้มีสิทธิ์ใช้ร่วมกันหมด ไม่ใช่มาครอบครองแบบนี้ ภาพมันฟ้องเลยว่าเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจน เอื้อกันไป ใครจะทำอะไรใครจะปลูกผักเอาไว้กิน มากน้อยแค่ไหนก็ปลูกไป ตามกำลังที่จะปลูกได้ ปลูกได้ผลก็แบ่งกันกินไป มาฉวยโอกาสครอบครองพื้นที่เเบบนี้ไม่ถูกต้อง ผิดคู่สัญญาอย่างชัดเจน เราได้ยื่นคำร้องไปที่การเคหะแห่งชาติ(สำนักงานใหญ่) ด้วยเรื่องละเมิดสิทธิ์การใช้ที่ดินส่วนกลางมาครอบครองเพื่อผลประโยชน์ตนเอง ทีที่เคยได้นั้งหลบแดดหลบฝน นั้งเล่น แต่ตอนนี้เเทบจะไม่มีที่ให้ส่วนรวมได้ใช้สอยแล้ว ตามคู่สัญญาผู้อาศัยมีสิทธิ์ครอบครองได้ก็ 33 ตารางเมตรเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้เชิญไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเถอะค่ะ
ขออนุญาติเพจค่ะ..โครงการบ้านเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตึก45 ชั้น1 ห้องริมหนีไฟค่ะ..สร้างอลังการมากค่ะ สร้างแบบไม่เกรงใจคู่สัญญาเลย "สร้างวันที่23ต.ค64 เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะตามกฎหมาย พ.ร.บ คุ้มครองอาคารและที่พักอาศัย ระบุเอาว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่ดินส่วนกลางรอบๆอาคารไม่สามารถเอากำแพงรั้วมากั้นจับจองเป็นที่ของตนเองได้ ในคู่สัญญาระบุหรือเปล่าว่า.."ซื้อห้องชุดพร้อมที่ดินส่วนกลาง" ก็ไม่เลย!!และมาถอนต้นพริก ต้นกระเพา ต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก ลุงที่นั้งหาเก็บขวดเก็บกระป๋องหาเงินเลี้ยงปากท้องไปวันๆกับเงิน10บาท20บาท มานานเป็น10ปี ยังปิดกั้นขับไล่ไม่ให้ใช้พื้นที่ทั้งๆที่เก็บมาขายไป ไล่ลุงออกไม่ให้ทำกินหาทางไล่แจ้งนิติต่างๆนาๆว่าสกปรกบ้างอะไรบ้าง..ทั้งๆที่ลูกหลานก็เก็บเคลียร์พื้นที่ให้ทุกครั้ง..หาเรื่องฟ้องนิติเพียงแค่หวังที่จะกั้นเป็นกำแพงให้เป็นของตนเองเท่านั้น ล่าสุดบอกกลัวงูเข้าบ้านจะเทปูนแต่นิติคงไม่ให้เท เลยสร้างกำแพงปิดกั้นเลยค่ะ เราอยู่มา14ปี คนระแวกจะเข้าใจลุงดี และก็พึ่งพาอาศัยกันไป...เว้นห้องนี้ที่มีจิตใจอัคติต่อการอยู่ร่วมกันมาก..มาถอนต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก เพื่อต้องการพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง เเบบนี้ทำได้ด้วยหรอค่ะ!!!เราปลูกพืชผักสวนครัว เอาไว้ให้ผู้คนในระแวกนั้นได้เก็บกินกัน ไม่ได้เพื่อประโยชน์ตนเองเลย ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เก็บกินได้อย่างเสรี แต่กับมาทำลายทิ้ง ทั้งๆที่ในคู่สัญญาระบุเอาไว้ว่า พื้นที่ส่วนกลางห้ามครอบครองเป็นของตนเอง ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้เชิญออกไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเลยค่ะ ใช้สิทธิอะไรเอารั้วมากั้นเป็นกรอบสีเหลี่ยมกั้นเป็นกำแพงเลย พื้นที่ส่วนกลางของหลังบ้านข้างบ้านก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ยังไม่พอค่ะ ยังจะมาครอบครองส่วนกลางหน้าตึกเพิ่มอีก กั้นเป็นกรอบเป็นกำแพงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคิดว่าซื้อบ้านเดี๋ยวพร้อมที่ดินหรือไง.. ที่ดินส่วนกลาง คือที่ที่ใครจะทำอะไรก็ได้มีสิทธิ์ใช้ร่วมกันหมด ไม่ใช่มาครอบครองแบบนี้ ภาพมันฟ้องเลยว่าเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจน เอื้อกันไป ใครจะทำอะไรใครจะปลูกผักเอาไว้กิน มากน้อยแค่ไหนก็ปลูกไป ตามกำลังที่จะปลูกได้ ปลูกได้ผลก็แบ่งกันกินไป มาฉวยโอกาสครอบครองพื้นที่เเบบนี้ไม่ถูกต้อง ผิดคู่สัญญาอย่างชัดเจน เราได้ยื่นคำร้องไปที่การเคหะแห่งชาติ(สำนักงานใหญ่) ด้วยเรื่องละเมิดสิทธิ์การใช้ที่ดินส่วนกลางมาครอบครองเพื่อผลประโยชน์ตนเอง ทีที่เคยได้นั้งหลบแดดหลบฝน นั้งเล่น แต่ตอนนี้เเทบจะไม่มีที่ให้ส่วนรวมได้ใช้สอยแล้ว ตามคู่สัญญาผู้อาศัยมีสิทธิ์ครอบครองได้ก็ 33 ตารางเมตรเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้เชิญไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเถอะค่ะ
ขอนุญาติเพจนะค่ะ เรียนผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง..เร่งตรวจสอบและดำเนินการด้วยค่ะโครงการเอื้ออาทร(วัดกู้2) (สร้างเมื่อ 23.ตค64 ตึก45 ชั้น1 ทางหนีไฟ) ตามพ.ร.บกฏหมายคุ้มครอง อาคารชุด ระบุเอาไว้ว่า..ที่ส่วนกลาง มีสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ก็ไม่มีสิทธิ์นำคอกนำกำแพงมาสร้างเพื่อครอบครองเป็นของตนเเบบนี้..ใต้ต้นไม้ที่เคยไปนั้งหลบแดดฝน นั้งพักผ่อน นั้งเล่น แต่ตอนนี้โดนปิดกั้นไม่ให้เข้าไป เจ้าของห้องชุดที่ว่านี้ แจ้งว่าที่ดินตรงนี้เป็นของตนเอง ทุกๆคนในระเเวกนั้นต่างก็วิจาร์ว่า.. ปิดกั้นยึดเป็นทรัพย์ของตนเองได้ขนาดนี้เลยรึ
เชิญร่วมรับชม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการใช้ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย และ การเคหะแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
ทำไมเข้าเว็บเพื่อจองคิวปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้ค่ะ
เหล็กดัดมุ้งลวดราคาถูกๆโดยช่างมืออาชีพ