Clicky

การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

📌 การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญรับชมพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ (เทพารักษ์)โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกร...
27/02/2022

📌 การเคหะแห่งชาติ ขอเชิญรับชมพิธีเปิดโครงการบ้านเคหะสุขเกษม สมุทรปราการ (เทพารักษ์)

โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานผ่าน VDO Conferrence

🗓 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
⏰ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

27/02/2022

สธ. เปิดบริการ “เจอ แจก จบ” แจกยา 3 สูตรให้ผู้ติดโควิดแบบผู้ป่วยนอก
เริ่ม 1 มี.ค. 65

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมแผนการบริหารจัดการให้โรคโควิด 19 ออกจากการเป็นโรคระบาดไปสู่การเป็นโรคติดต่อทั่วไปหรือโรคประจำถิ่น คือการที่โรคลดความรุนแรงลง ไม่มีภาวะอันตรายมาก มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันประชาชนมีภูมิต้านทานมากเพียงพอ จะใช้เวลาประมาณ 4 เดือนจากนี้ โดยได้จัดระบบบริการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพิ่มการดูแลในระบบผู้ป่วยนอก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล “เจอ แจก จบ” โดยทำการตรวจผู้ที่สงสัยป่วยโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK หากพบผลเป็นบวก แพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษาตามอาการ 3 สูตร ได้แก่ 1.ยาฟาวิพิราเวียร์ 2.ยาฟ้าทะลายโจร 3.ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ แก้ไอ ลดน้ำมูก เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการ และเป็นการเชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นโรคที่ดูแลได้ด้วยตนเอง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 มีนาคม นี้

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

26/02/2022
เคหะร่มเกล้า ศูนย์รวมความสุข | เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ | EP.2 | 26.02.65 [Full]

“บ้าน” ปัจจัยที่ทุกคนพึงมี เสริมสร้างชีวิตที่ดีและมั่นคง
.
📍 การเคหะแห่งชาติ ชวนเปิดมุมมอง ลองสัมผัส ‘บ้าน’ ในมิติใหม่
เจาะลึกเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมของผู้อยู่อาศัยใน “เคหะชุมชนร่มเกล้า”
แหล่งที่อยู่อาศัยคุณภาพที่ต่อเติมความสุข สร้างฝัน สร้างรายได้ สร้างชีวิตที่มั่นคง
พร้อมให้รับชมแล้วตอนนี้ 📺
.
สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทั้ง 2 ช่องทาง
Facebook : การเคหะแห่งชาติ
Youtube : Sanfah Channel (ลิงก์รายการย้อนหลัง)
.
รายการเรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 - 16.30 น.
ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
🏠 Facebook : การเคหะแห่งชาติ
🏠 https://www.facebook.com/ReuangBanBan

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA #เรื่องบ้านบ้าน #อมรินทร์ทีวี

26/02/2022

มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site ในสถานศึกษาของ กทม. ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 มี ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจประเมินความพร้อมการระดับสำนักงานเขต กำกับให้รร.ในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรการ Sandbox : Safety Zone in Schoool อย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา
2 .สร้างความรู้ความเข้าใจและขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กทม. ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในรร.ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม สำหรับสถานศึกษา
3. ทำความเข้าใจและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
4. กรณี รร.พบนักเรียนที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ให้แยกเด็กออกมาจากผู้อื่น แจ้งผู้ปกครอง และโทรแจ้งสายด่วนสุขภาพ 1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ หรือโทรแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์ตามเกณฑ์สอบสวนโรค และ
5. สำนักการศึกษาร่วมกับสำนักอนามัยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนในรร.สังกัดกทม. ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปีขึ้นไป จำนวน 109 รร. แล้ว และจะดำเนินการฉีดให้กับนักเรียนในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี ซึ่งประสงค์ฉีดวัคซีน ตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ. 65 เป็นต้นไป โดยมีนักเรียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น จำนวน 215,165 คน รวม 431 รร. โดยจะใช้ รร.เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน (School-based vaccination) การฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวจะฉีดทีละระดับชั้น โดยเริ่มฉีดจากระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน ไล่ลงมาจนถึงระดับชั้นอนุบาล 1 ตามลำดับ

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ติดตามชมสัมภาษณ์สด"นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ" ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติพูดคุยเรื่อง "บ้านเคหะสุขเกษม"เพื่อข้าราชการและประชาชน ...
25/02/2022

ติดตามชมสัมภาษณ์สด
"นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ" ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

พูดคุยเรื่อง "บ้านเคหะสุขเกษม"
เพื่อข้าราชการและประชาชน อายุ 55 ปี ขึ้นไป

ในรายการ "ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์"
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 07.00 - 09.00 น.
ทางช่อง ไทยรัฐทีวี 32 HD

#บ้านเคหะสุขเกษม #การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

25/02/2022
25/02/2022

พร้อมให้คุณจับจองเป็นเจ้าของ
อาคารชุด 4 ชั้น ฟังก์ชั่นครบ
🏠โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์) ส่วนที่ 1-3
อาคารชุด 4 ชั้น 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และระเบียงซักล้าง
⚡️ราคาเริ่มต้น 6.1 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท
⚡️อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🌟เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🌟เช่าซื้อ-กคช.
⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 6 มี.ค. 65
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสงขลา (หาดใหญ่-ลพบุรีราเมศวร์)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 09 1047 1278
สำนักงานเคหะจังหวัดสงขลา
📞 0 7425 5050-1
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

25/02/2022

4⃣ ขั้นตอน ผู้ป่วยโควิดเข้าระบบแยกรักษาตัวที่บ้าน/ชุมชน
1. โทร. 1330
2. ลงทะเบียน
3. ไลน์ สปสช. เพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso
4. ผู้ป่วยต่างจังหวัดติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้าน (ไม่ต้องใช้ผลตรวจ RT-PCR)

ที่มา : หมอพร้อม

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการนำร่อง "บ้านเคหะสุขเกษม" สมุทรปราการ (เทพารักษ์) รองรับข้าราชการเกษียณ ผู้สูงอายุ และประช...
24/02/2022

การเคหะแห่งชาติ เดินหน้าโครงการนำร่อง "บ้านเคหะสุขเกษม" สมุทรปราการ (เทพารักษ์) รองรับข้าราชการเกษียณ ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

กฟผ. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ คว้ารางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่...
24/02/2022

กฟผ. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ คว้ารางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น จากการพัฒนาโครงการ"บ้านเบอร์ 5" ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

24/02/2022
เคหะชุมชนร่มเกล้า ศูนย์รวมความสุข | เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ | EP.2 | 26.02.65 [Teaser]

ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความสุข ความอบอุ่นใจ ของคำว่า “บ้าน”
ไปกับรายการ “เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ”
.
สัปดาห์นี้ ร่วมพูดคุยกับท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ “คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ” เจาะประเด็น บ้านสร้างสุข ส่งเสริมความมั่นคงในอาชีพ พร้อมส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ของผู้อยู่อาศัยภายใต้เคหะชุมชนร่มเกล้า เผยเคล็ดลับเด็ดที่ช่วยเสริมสร้างอาชีพ และนำไปสู่รายได้ที่มั่นคงแก่ผู้อยู่อาศัย
.
รับชมรายการ “เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ”
ได้ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นี้
เวลา 16.00 - 16.30 น. ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34
.
สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้บน 2 ช่องทาง
Facebook : การเคหะแห่งชาติ
Youtube : Sanfah Channel
ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น.
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
🏠 Facebook : การเคหะแห่งชาติ
🏠 https://www.facebook.com/PR.NHA

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA #เรื่องบ้านบ้าน #อมรินทร์ทีวี

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 (อ้อมค่าย) เพื่อให้เป็นไ...
24/02/2022

การเคหะแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครศรีธรรมราช 1 (อ้อมค่าย) เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

อ่านรายละเอียดได้ที่ >>> https://nha.news/22022401

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA

24/02/2022

แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

ก.ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 ตรวจ ATK ด้วยตนเองแล้วพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR)

ให้เข้าสู่ระบบการรักษาตามนี้

กทม. : โทร.เบอร์สายด่วนของแต่ละเขต (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ก กรุงเทพมหานคร: https://bit.ly/3FBOgvw ) หรือ โทรสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2 หรือเพิ่มเพื่อนทาง Line @BKKCOVID19CONNECT หรือคลิก https://bit.ly/3Iuw7Si

ต่างจังหวัด : โทร. Call Center ของจังหวัดหรืออำเภอ (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊กสำนักงานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด)

ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด หากไม่ทราบหรือไม่สะดวกโทร.ตามรายละเอียดข้างต้น

1.โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

หรือ 2.ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI

หรือ 3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

• เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19

• เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

นโยบายของรัฐบาลให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หากสภาพบ้านไม่พร้อม จะเข้าสู่การรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation)

หลังจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 โทร.แจ้งตามระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าหน้าที่โทร.กลับเพื่อประเมินอาการภายใน 6 ชั่วโมง

หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

***กรณี โทร.สายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลับสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมูลเข้าระบบ***

กรณีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จับคู่กับสถานพยาบาลเพื่อดูแลที่บ้าน

ท่านจะได้รับการดูแลดังนี้ ติดตามอาการด้วยวิดิโอคอลวันละ 1 ครั้ง, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่นๆ, ส่งอาหารให้วันละ 3 มื้อ, หากมีอาการเปลี่ยนแปลง แจ้งหน่วยบริการเพื่อขอรับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์, ประสานส่งต่อโรงพยาบาลหากมีอาการรุนแรงขึ้น

หมายเหตุ บางรายการ เช่น ส่งอาหาร, เครื่องวัดไข้และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ขึ้นอยู่กับสถานพยาบาลแต่ละแห่ง

กรณีมีอาการปานกลาง หรือมีปัจจัยเสี่ยง ส่งรักษาในโรงพยาบาลสนาม, hospitel หรือโรงพยาบาล

ข.ตรวจ ATK ที่หน่วยตรวจเชิงรุก หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จะมีเจ้าหน้าที่ประเมินอาการและส่งเข้าสู่ระบบการรักษาตามรายละเอียดข้างต้น แต่หากยังไม่ได้รับการติดต่อกลับใน 6 ชั่วโมง ให้ โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

ค.ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 แต่ตรวจ ATK ขึ้นขีดเดียว ผลเป็นลบ แต่ยังมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว

ตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หากพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลจะนำท่านเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอน แต่หากไม่ติดเชื้อแต่มีประวัติเสี่ยง (เช่น สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฯลฯ ให้กักตัวเองและตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน) แต่หากไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

ง.กรณีชาวต่างชาติหรือแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 หากมีบัตรประกันสุขภาพที่เคยซื้อไว้ ติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ หากไม่มีบัตรประกันสุขภาพ โทร. สายด่วน สปสช. 1330 กด 14

รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และ สปสช. 20 มกราคม 2565

Cr : https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

24/02/2022

WHO เผย Omicron สายพันธุ์ BA.2 อาการไม่รุนแรง ใกล้เคียงสายพันธุ์ดั้งเดิม BA.1

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์ Omicron BA.2 แม้จะแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ BA.1 เดิม จากข้อมูลตัวอย่างผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ BA.2 หลายประเทศ ไม่พบความรุนแรงที่แตกต่างหรือมากไปกว่าสายพันธุ์ BA.1 ข้อมูลนี้ช่วยลดความกังวลให้แก่ประเทศต่างๆ ที่สายพันธุ์ BA.2 กำลังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับการปรับตัวเข้าสู่การเป็น “โรคประจำถิ่น หรือโรคติดต่อตามฤดูกาล” จึงขอให้ประชาชนยังคงมาตรการป้องกันตนเอง และเข้ารับวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นตามกำหนด รวมทั้งขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

24/02/2022

อาการ "เด็กติดเชื้อโควิด" ที่ต้องเฝ้าสังเกต

แบบที่ 1 เฝ้าสังเกตที่บ้าน
คือ มีไข้ต่ำไอเล็กน้อย
ถ่ายเหลว กินอาหารหรือนมได้ปกติ

แบบที่ 2 ติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อนำส่งโรงพยาบาล
มีไข้สูงกว่า 39 °C หายใจหอบเร็วปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94 % ไม่ดูดนม และไม่กินอาหาร

* ผู้ปกครอง คอยสังเกตอาการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

24/02/2022

บ้านแฝดรูปแบบทันสมัย ให้ความครบครัน ด้วยฟังก์ชั่นรูปแบบบ้านเดี่ยว บนทำเลใกล้ตัวเมือง
🏠 โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสิงห์บุรี (บางกระบือ)
บ้านแฝด 2 ชั้น 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมส่วนรับแขก ส่วนรับประทานอาหาร และพื้นที่ซักล้าง
📍ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
⚡️ราคาเริ่มต้น 7.5 แสนบาท
⚡️จองเพียง 799 บาท
⚡️อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ (สำหรับลูกค้าที่ธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ)*
🌟เช่าซื้อ-คบส. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยฯ
⚡️ปีที่ 1-4 ร้อยละ 1.50 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-5 ร้อยละ 1.50 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)
🌟เช่าซื้อ-กคช.
⚡️ปีที่ 1 ร้อยละ 4.00 กรณีบุคคลทั่วไป
⚡️ปีที่ 1-2 ร้อยละ 4.00 กรณีกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือบุตรที่ซื้อบ้านในโครงการที่พ่อแม่อาศัยอยู่)

⏰เปิดจองระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 2 มี.ค. 65
📌ณ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนสิงห์บุรี (บางกระบือ)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายขาย
📞 06 3717 4951
สำนักงานเคหะจังหวัดลพบุรี
📞 0 3678 4845-6
หรือ Call Center 1615
💻 Online Booking http://house.nha.co.th/
*ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 30 ก.ย. 2565
**รายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และโครงการที่เข้าร่วม เป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด**

24/02/2022
บ้านเคหะสุขเกษม

🏡 เตรียมพร้อมวัยเกษียณ "บ้านเคหะสุขเกษม" อาคารเช่าทันสมัย Universal Design สำหรับผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป 💟 ลงทะเบียนแสดงความสนใจได้ที่ https://www.nha.co.th/nha-sukkasem หรือ 📞 สายด่วน 1615 การเคหะแห่งชาติ 🌏

23/02/2022
อยากมี ‘บ้าน’ นึกถึง ‘การเคหะแห่งชาติ’ | เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ EP.1 | 19.02.65 [Cut]

“การเคหะแห่งชาติ” ต่อเติมฝันคนอยากมีบ้าน
ยืนหยัดพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
.
การเคหะแห่งชาติ มุ่งขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรอย่างเต็มกำลัง ตอกย้ำการพัฒนาที่อยู่อาศัยในทุกมิติ
สานฝันของคนอยากมี “บ้าน” เป็นจริงได้ แม้รายได้ไม่มากนัก
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและสังคมอย่างยั่งยืน
.
ติดตามรับชม “เรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ” ย้อนหลัง
ทาง Youtube : Sanfah Channel
ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น.
https://youtu.be/iXCF1eq1-pY
.
รายการเรื่องบ้านบ้านกับการเคหะแห่งชาติ
ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 - 16.30 น.
ทางอมรินทร์ทีวี ช่อง 34
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
🏠 Facebook : การเคหะแห่งชาติ
🏠 https://www.facebook.com/PR.NHA

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA #เรื่องบ้านบ้าน #อมรินทร์ทีวี

23/02/2022

มาตรการสอบของโรงเรียน กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิด
#โควิด19

23/02/2022

หากเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดดังกล่าว
และมีอาการผิดปกติคล้ายหวัด ควรตรวจ ATK เพื่อดูแลตัวเอง และป้องกันคนรอบข้าง

23/02/2022

กทม.อัพเดทเบอร์แจ้งผู้ป่วยโควิด
เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลในกรุงเทพฯ
*สายด่วน สปสช. 1330 กด 14
*สายด่วน 1669 กด 2
*สายด่วยโควิด (EOC) 50 เขต

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 ทั่วประเทศ1. งดเข้าสถานที่เสี่ยง2. ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด3. เน้นทำงานที่บ้าน (WFH 50%-80%)4....
22/02/2022

เตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 ทั่วประเทศ

1. งดเข้าสถานที่เสี่ยง
2. ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด
3. เน้นทำงานที่บ้าน (WFH 50%-80%)
4. งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก
5. ปฏิบัติตามมาตรการ V-U-C-A อย่างเคร่งครัด คือ รับการฉีดวัคซีนตามที่กำหนด ป้องกันตนเองทุกที่ ทุกเวลา สถานประกอบการพร้อม ฉีดวัคซีนครบ และตรวจ ATK สม่ำเสมอ

#การเคหะแห่งชาติ #การเคหะ #การเคหะฯ #กคช #NHA #COVID19 #Omicron #โควิด19

ร่วมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรเกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร
22/02/2022

ร่วมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
เกณฑ์ประเมินผลด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

22/02/2022

⚠ เตือนภัย โควิด “ระดับ 4” ทั่วประเทศ แนะนำ งดไปสถานที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เน้น WFH ชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จำเป็น

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น และคาดว่ายังมีแนวโน้มสูงต่อเนื่องในช่วง 1-2 สัปดาห์จากนี้ จึงต้องช่วยกันชะลอการติดเชื้อ ซึ่งที่ผ่านมาได้แจ้งเตือนภัยโควิดระดับ 4 มีคำแนะนำคือ งดไปสถานที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ เน้นทำงานที่บ้าน และชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่ถ้าไม่จำเป็น แต่ขณะนี้ประชาชนอาจรู้สึกว่าโรคมีความรุนแรงน้อยลง ทำให้ใช้ชีวิตผ่อนคลายมากขึ้น จึงต้องขอย้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และมีมาตราการเคร่งครัด ซึ่งจะช่วยควบคุมป้องกันโรค ชะลอการระบาดได้ เพราะแม้ความรุนแรงของโอมิครอนจะต่ำกว่าเดลตาเกือบ 10 เท่า แต่หากมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยทำงานที่มีการรวมกลุ่มสังสรรค์ ดื่มสุรา อาจติดเชื้อและนำไปแพร่ลงสู่ครอบครัว ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวที่บ้าน ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้
นอกจากนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ไม่ไปไปสถานที่แออัด งดการรวมกลุ่มรับประทานอาหาร สังสรรค์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด จะช่วยป้องกันการป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ ส่วนสถานประกอบการต่าง ๆ ให้เข้มมาตรการ COVID Free Setting

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

บางกะปิ
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623517777

เว็บไซต์

http://www.nha.co.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การเคหะแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การเคหะแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้ำหยดลงมา บอกเจ้าของบ้านด้านบนหลายครั้งก็ไม่สนใจ แจ้งนิติบ้านเอื้ออาทรวัดพระเงินมาหลายปีแล้วก็ไม่มาแก้ไข แล้วจะให้เราทำอย่างไร อดทนกันมาหลายปีแล้ว
เช่าซื้อบ้านกับเคหะค่ะ แต่ยังไม่ถึงหนึ่งปี โครงการบ้านเอื้ออาทรสันป่าตองเชียงใหม และเช้าอยู่ยังไม่ถึงหนึ่งเดือน แต่มีปัหาท้อน้ำข้างในปูนชีเมนแตก ที่เข้ามาอยู่ช้า เพราะทางเคหะหนองหอย ไม่ได้เอาทะเบียนบ้านให้ และทำหนังสือให้ไปทำทะเบียนบ้านที่อำเภอ แต่ทางอำเภอไม่ได้ทำให้ เพราะบอกว่าช่วงโควิดย้ายปลายทางไม่ได้ ต้องรอสองสามเดือน จนกว่าโควิดจะหาย นี้จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทำให้ได้เข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้ช้า แต่ถึงจะเข้ามาอยู่ทันที แต่ก็คงเข้าอยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีนำ ไม่มีไฟ ก็จะเกิดปัญหาและอุปสรรค์กับผู้อยู่อาศัยอยู่ดี เพราะต่อน้ำและต่อไฟต้องใช้ทะเบียนบ้าน ในเมื่อทางอำเภอไม่ให้แจ้งเข้ามาอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มาเข้าอยู่ช้า และได้โทรขอคำปรึกษาที่เคหะหนองหอย แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า เราไม่มีปัหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรอ ถ้าเรามีปัญหา เราคงเข้าอยู่ตั้งแต่เดือนแรกที่ได้รับมอบบ้านแล้ว อยากถามเจ้าหน้าที่เคหะหนองหอยว่า แคทะเบียนบ้านเล่มเดียว คุณยังรับผิดชอบขอจากเจ้าของบ้านเดิมไม่ได้ ที่บ้านเช่าซื้อคุณยังขอและมอบให้เขาพร้อมบ้านได้ ไม่มีใครผิดหรอกค่ะ งานรัฐก็แบบนี้แหละโยงงานกันไปกันมา สุดท้ายไม่มีคนรับผิดชอบ
เช่าซื้อบ้านกับเคหะค่ะ ยังไม่ถึงหนึ่งปี แต่เกิดปัญหาแบบนี้ค่ะ
กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำเสนอและต่อยอดผลงานวิจัย ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อวิจัย “แนวทางการออกแบบที่อยู่อาศัยโดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน น้ำและการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ในโครงการที่อยู่อาศัย ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง” วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ การเคหะแห่งชาติ
😭การเคหะกรีนวิลล์ อยู่บ้านมาปีกว่าประตูเหล็กหน้าบ้านบานพับแตกเป็นรอยแตกร้าวตั้งแต่ก่อนเข้าอยู่..จะหล่นลงมาทับหัวลูกๆ ตอนไหนก็ไม่รู้....
มรให้เช่าไหมคะรึเช่าซื้อราคาย่อมเยาหยั่งงี้ที่ไหนบ้างคะ,ราคาเท่าไหร่
โครงการบ้านเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตึก45 ชั้น1 ห้องริมหนีไฟค่ะ..สร้างอลังการมากค่ะ สร้างแบบไม่เกรงใจคู่สัญญาเลย "สร้างวันที่23ต.ค64 เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะตามกฎหมาย พ.ร.บ คุ้มครองอาคารและที่พักอาศัย ระบุเอาว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่ดินส่วนกลางรอบๆอาคารไม่สามารถเอากำแพงรั้วมากั้นจับจองเป็นที่ของตนเองได้ ในคู่สัญญาระบุหรือเปล่าว่า.."ซื้อห้องชุดพร้อมที่ดินส่วนกลาง" ก็ไม่เลย!!และมาถอนต้นพริก ต้นกระเพา ต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก ลุงที่นั้งหาเก็บขวดเก็บกระป๋องหาเงินเลี้ยงปากท้องไปวันๆกับเงิน10บาท20บาท มานานเป็น10ปี ยังปิดกั้นขับไล่ไม่ให้ใช้พื้นที่ทั้งๆที่เก็บมาขายไป ไล่ลุงออกไม่ให้ทำกินหาทางไล่แจ้งนิติต่างๆนาๆว่าสกปรกบ้างอะไรบ้าง..ทั้งๆที่ลูกหลานก็เก็บเคลียร์พื้นที่ให้ทุกครั้ง..หาเรื่องฟ้องนิติเพียงแค่หวังที่จะกั้นเป็นกำแพงให้เป็นของตนเองเท่านั้น ล่าสุดบอกกลัวงูเข้าบ้านจะเทปูนแต่นิติคงไม่ให้เท เลยสร้างกำแพงปิดกั้นเลยค่ะ เราอยู่มา14ปี คนระแวกจะเข้าใจลุงดี และก็พึ่งพาอาศัยกันไป...เว้นห้องนี้ที่มีจิตใจอัคติต่อการอยู่ร่วมกันมาก..มาถอนต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก เพื่อต้องการพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง เเบบนี้ทำได้ด้วยหรอค่ะ!!!เราปลูกพืชผักสวนครัว เอาไว้ให้ผู้คนในระแวกนั้นได้เก็บกินกัน ไม่ได้เพื่อประโยชน์ตนเองเลย ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เก็บกินได้อย่างเสรี แต่กับมาทำลายทิ้ง ทั้งๆที่ในคู่สัญญาระบุเอาไว้ว่า พื้นที่ส่วนกลางห้ามครอบครองเป็นของตนเอง ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้เชิญออกไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเลยค่ะ ใช้สิทธิอะไรเอารั้วมากั้นเป็นกรอบสีเหลี่ยมกั้นเป็นกำแพงเลย พื้นที่ส่วนกลางของหลังบ้านข้างบ้านก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ยังไม่พอค่ะ ยังจะมาครอบครองส่วนกลางหน้าตึกเพิ่มอีก กั้นเป็นกรอบเป็นกำแพงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคิดว่าซื้อบ้านเดี๋ยวพร้อมที่ดินหรือไง.. ที่ดินส่วนกลาง คือที่ที่ใครจะทำอะไรก็ได้มีสิทธิ์ใช้ร่วมกันหมด ไม่ใช่มาครอบครองแบบนี้ ภาพมันฟ้องเลยว่าเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจน เอื้อกันไป ใครจะทำอะไรใครจะปลูกผักเอาไว้กิน มากน้อยแค่ไหนก็ปลูกไป ตามกำลังที่จะปลูกได้ ปลูกได้ผลก็แบ่งกันกินไป มาฉวยโอกาสครอบครองพื้นที่เเบบนี้ไม่ถูกต้อง ผิดคู่สัญญาอย่างชัดเจน เราได้ยื่นคำร้องไปที่การเคหะแห่งชาติ(สำนักงานใหญ่) ด้วยเรื่องละเมิดสิทธิ์การใช้ที่ดินส่วนกลางมาครอบครองเพื่อผลประโยชน์ตนเอง ทีที่เคยได้นั้งหลบแดดหลบฝน นั้งเล่น แต่ตอนนี้เเทบจะไม่มีที่ให้ส่วนรวมได้ใช้สอยแล้ว ตามคู่สัญญาผู้อาศัยมีสิทธิ์ครอบครองได้ก็ 33 ตารางเมตรเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้เชิญไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเถอะค่ะ
🏠 การเคหะฯ ขยายกรอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19 ถึง 31 ธ.ค. 64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเคหะแห่งชาติลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าเช่าซื้อปัจจุบันและลูกค้าใหม่ของการเคหะแห่งชาติ ออกไปถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มาตรการดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0% สำหรับลูกค้าที่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อธนาคาร จองเริ่มต้น 99 บาท และขยายระยะเวลาเช่าซื้อกรณีผ่อนชำระกับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย เดิมกำหนด 30 ปี ขยายเป็น 40 ปี โดยในปีแรกอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ปีที่ 2-3 ร้อยละ 2.75 ปีที่ 4 ร้อยละ 4 ปีที่ 5 ร้อยละ 4.20 และปีที่ 6-40 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.19 สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว และบุตรที่ประสงค์จะซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่พ่อแม่อยู่อาศัย จะได้รับสิทธิดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 18 เดือน จากนั้นเป็นไปตามอัตราที่การเคหะแห่งชาติกำหนดสิทธิพิเศษดอกเบี้ย 0% ครอบคลุมโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบภายในเดือนกันยายน 2564 ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรพัทลุง โครงการรัฐเอื้อราษฎร์กองทัพเรือ และโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา 2. มาตรการลดราคาขายพิเศษ (Shock Price) โครงการบ้านเอื้ออาทร 56 โครงการ ราคาขายเงินสดพิเศษหน่วยละ 250,000-520,000 บาท จองเพียง 99 บาท หากลูกค้าไม่ผ่านสินเชื่อธนาคารสามารถเข้าร่วมมาตรการเช่าซื้อดอกเบี้ย 0 % ตามเงื่อนไขที่กำหนด 3. มาตรการบ้านเช่าราคาพิเศษ 999 - 1,200 บาท/เดือน จำนวน 84 โครงการ โดยอาคารแนวราบ1,200 บาท/เดือน ยกเว้นโครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) 999 บาท/เดือน อาคารชุดขนาด 30 - 40 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 - 2 เดือนละ 1,200 บาท ชั้นที่ 3 - 5 เดือนละ 999 บาท ที่มา : การเคหะแห่งชาติ #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 #ศูนย์ข้อมูลCOVID19 #ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
โครงการบ้านเอื้ออาทร(วัดกู้2) ตึก45 ชั้น1 ห้องริมหนีไฟค่ะ..สร้างอลังการมากค่ะ สร้างแบบไม่เกรงใจคู่สัญญาเลย "สร้างวันที่23ต.ค64 เรียนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงตรวจสอบด้วยค่ะ เพราะตามกฎหมาย พ.ร.บ คุ้มครองอาคารและที่พักอาศัย ระบุเอาว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ที่ดินส่วนกลางรอบๆอาคารไม่สามารถเอากำแพงรั้วมากั้นจับจองเป็นที่ของตนเองได้ ในคู่สัญญาระบุหรือเปล่าว่า.."ซื้อห้องชุดพร้อมที่ดินส่วนกลาง" ก็ไม่เลย!!และมาถอนต้นพริก ต้นกระเพา ต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก ลุงที่นั้งหาเก็บขวดเก็บกระป๋องหาเงินเลี้ยงปากท้องไปวันๆกับเงิน10บาท20บาท มานานเป็น10ปี ยังปิดกั้นขับไล่ไม่ให้ใช้พื้นที่ทั้งๆที่เก็บมาขายไป ไล่ลุงออกไม่ให้ทำกินหาทางไล่แจ้งนิติต่างๆนาๆว่าสกปรกบ้างอะไรบ้าง..ทั้งๆที่ลูกหลานก็เก็บเคลียร์พื้นที่ให้ทุกครั้ง..หาเรื่องฟ้องนิติเพียงแค่หวังที่จะกั้นเป็นกำแพงให้เป็นของตนเองเท่านั้น ล่าสุดบอกกลัวงูเข้าบ้านจะเทปูนแต่นิติคงไม่ให้เท เลยสร้างกำแพงปิดกั้นเลยค่ะ เราอยู่มา14ปี คนระแวกจะเข้าใจลุงดี และก็พึ่งพาอาศัยกันไป...เว้นห้องนี้ที่มีจิตใจอัคติต่อการอยู่ร่วมกันมาก..มาถอนต้นไม้ที่เก็บกินได้ออก เพื่อต้องการพื้นที่ที่ไม่มีสิทธิ์ครอบครอง เเบบนี้ทำได้ด้วยหรอค่ะ!!!เราปลูกพืชผักสวนครัว เอาไว้ให้ผู้คนในระแวกนั้นได้เก็บกินกัน ไม่ได้เพื่อประโยชน์ตนเองเลย ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็เก็บกินได้อย่างเสรี แต่กับมาทำลายทิ้ง ทั้งๆที่ในคู่สัญญาระบุเอาไว้ว่า พื้นที่ส่วนกลางห้ามครอบครองเป็นของตนเอง ถ้าอยู่ร่วมกันไม่ได้เชิญออกไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเลยค่ะ ใช้สิทธิอะไรเอารั้วมากั้นเป็นกรอบสีเหลี่ยมกั้นเป็นกำแพงเลย พื้นที่ส่วนกลางของหลังบ้านข้างบ้านก็ปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ยังไม่พอค่ะ ยังจะมาครอบครองส่วนกลางหน้าตึกเพิ่มอีก กั้นเป็นกรอบเป็นกำแพงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคิดว่าซื้อบ้านเดี๋ยวพร้อมที่ดินหรือไง.. ที่ดินส่วนกลาง คือที่ที่ใครจะทำอะไรก็ได้มีสิทธิ์ใช้ร่วมกันหมด ไม่ใช่มาครอบครองแบบนี้ ภาพมันฟ้องเลยว่าเห็นแก่ตัวอย่างชัดเจน เอื้อกันไป ใครจะทำอะไรใครจะปลูกผักเอาไว้กิน มากน้อยแค่ไหนก็ปลูกไป ตามกำลังที่จะปลูกได้ ปลูกได้ผลก็แบ่งกันกินไป มาฉวยโอกาสครอบครองพื้นที่เเบบนี้ไม่ถูกต้อง ผิดคู่สัญญาอย่างชัดเจน เราได้ยื่นคำร้องไปที่การเคหะแห่งชาติ(สำนักงานใหญ่) ด้วยเรื่องละเมิดสิทธิ์การใช้ที่ดินส่วนกลางมาครอบครองเพื่อผลประโยชน์ตนเอง ทีที่เคยได้นั้งหลบแดดหลบฝน นั้งเล่น แต่ตอนนี้เเทบจะไม่มีที่ให้ส่วนรวมได้ใช้สอยแล้ว ตามคู่สัญญาผู้อาศัยมีสิทธิ์ครอบครองได้ก็ 33 ตารางเมตรเท่านั้น ถ้าเป็นแบบนี้เชิญไปซื้อบ้านเดี่ยวพร้อมที่ดินเถอะค่ะ