การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชนและเมืองเพื่อความมั่นคงทางสังคม การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ การเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเคหะ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก แก่ผู้อยู่อาศัย ทำนุบำรุง ปรับปรุง และพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือผู้ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินกิจกรรมกับการเคหะแห่งชาติในการจัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อ หรือซื้อ และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ การก่อสร้าง อาคารหรือจัดหาที่ดิน การปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่ดีขึ้น วัตถุประสงค์การเคหะแห่งชาติ

เปิดเหมือนปกติ

#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ
27/11/2020

#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ
27/11/2020

#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมงาน Gov Cloud 2020 “The future of DigitalGovernment”
26/11/2020

การเคหะแห่งชาติเข้าร่วมงาน
Gov Cloud 2020 “The future of DigitalGovernment”

ฝ่ายพัฒนาโครงการ3 ร่วมกับ สำนักงานเคหะจังหวัด กระบี่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนหลังเกิดเหตุน้ำท่วม
26/11/2020

ฝ่ายพัฒนาโครงการ3 ร่วมกับ สำนักงานเคหะจังหวัด กระบี่ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนหลังเกิดเหตุน้ำท่วม

10 คำแนะนำ ป้องกันการคุกคามทางอีเมล.อีเมลถือเป็นทรัพย์สินสำคัญที่ต้องมีมาตการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพราะถ้าถูกผู้ไม่หวั...
26/11/2020

10 คำแนะนำ ป้องกันการคุกคามทางอีเมล
.
อีเมลถือเป็นทรัพย์สินสำคัญที่ต้องมีมาตการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพราะถ้าถูกผู้ไม่หวังดีเข้าถึงหรือยึดอีเมลได้ ก็จะใช้แอบอ้างเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ แทน ซึ่งจะสร้างความเสียหายทั้งเงิน และชื่อเสียงอีกด้วย ดังนั้นควรป้องกันด้วย 10 วิธีการดังนี้
.
1. ตั้งรหัสผ่าน ที่ไม่ซ้ำ ไม่ง่าย และไม่บอกใคร
.
2. ตั้งค่าหรือปรับปรุงข้อมูลระบุตัวตนให้ทันสมัย และตรงกับความเป็นจริง เช่น อีเมลสำรองสำหรับกู้คืนบัญชี
.
3. ตรวจสอบประวัติการใช้งานที่น่าสงสัย รวมถึงช่องทางในการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
.
4. ติดตั้งโปรแกรมแอนติไวรัส อัปเดตระบบปฏิบัติการ เบราว์เชอร์ และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
.
5. ไม่ติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่รู้จัก ไม่ใช้โปรแกรมเถื่อน
.
6. ระมัดระวังอีเมลที่มีไฟล์แนบ หรือลิงก์ที่พาไปเว็บไซต์อื่น
.
7. ยืนยันการเปลี่ยนเลขบัญชีผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมล
.
8. เปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication
.
9. เช็กรายชื่อผู้จะได้รับอีเมล ก่อนกดปุ่ม Reply หรือ Reply All ทุกครั้ง
.
10. อย่าหลงเชื่ออีเมลที่หลอกให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่แน่ใจว่าเป็นอีเมลที่มาจากใคร ให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไอที หรือสอบถามกับผู้ที่ส่งข้อมูลมาในช่องทางอื่น ๆ กลับไปอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าความถูกต้องก่อนดำเนินการใด ๆ
.
ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #SocialMedia #อีเมล #ส่งเมล #คุกคามทางอีเมล

10 คำแนะนำ ป้องกันการคุกคามทางอีเมล
.
อีเมลถือเป็นทรัพย์สินสำคัญที่ต้องมีมาตการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพราะถ้าถูกผู้ไม่หวังดีเข้าถึงหรือยึดอีเมลได้ ก็จะใช้แอบอ้างเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ แทน ซึ่งจะสร้างความเสียหายทั้งเงิน และชื่อเสียงอีกด้วย ดังนั้นควรป้องกันด้วย 10 วิธีการดังนี้
.
1. ตั้งรหัสผ่าน ที่ไม่ซ้ำ ไม่ง่าย และไม่บอกใคร
.
2. ตั้งค่าหรือปรับปรุงข้อมูลระบุตัวตนให้ทันสมัย และตรงกับความเป็นจริง เช่น อีเมลสำรองสำหรับกู้คืนบัญชี
.
3. ตรวจสอบประวัติการใช้งานที่น่าสงสัย รวมถึงช่องทางในการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
.
4. ติดตั้งโปรแกรมแอนติไวรัส อัปเดตระบบปฏิบัติการ เบราว์เชอร์ และซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย
.
5. ไม่ติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่รู้จัก ไม่ใช้โปรแกรมเถื่อน
.
6. ระมัดระวังอีเมลที่มีไฟล์แนบ หรือลิงก์ที่พาไปเว็บไซต์อื่น
.
7. ยืนยันการเปลี่ยนเลขบัญชีผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่อีเมล
.
8. เปิดการใช้งานยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication
.
9. เช็กรายชื่อผู้จะได้รับอีเมล ก่อนกดปุ่ม Reply หรือ Reply All ทุกครั้ง
.
10. อย่าหลงเชื่ออีเมลที่หลอกให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือให้อัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล หากไม่แน่ใจว่าเป็นอีเมลที่มาจากใคร ให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านไอที หรือสอบถามกับผู้ที่ส่งข้อมูลมาในช่องทางอื่น ๆ กลับไปอีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าความถูกต้องก่อนดำเนินการใด ๆ
.
ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #SocialMedia #อีเมล #ส่งเมล #คุกคามทางอีเมล

อีก 1 โครงการดีๆของการเคหะแห่งชาติอาคารชุดเคหะชุมชนเทพารักษ์ 3/1 PACK 1 สมุทรปราการสะอาด การจอดรถมีระเบียบ และยังเป็นชุม...
26/11/2020

อีก 1 โครงการดีๆของการเคหะแห่งชาติ
อาคารชุดเคหะชุมชนเทพารักษ์ 3/1 PACK 1 สมุทรปราการ
สะอาด การจอดรถมีระเบียบ และยังเป็นชุมชนน่าอยู่น่าอาศัย
ต้องตรบมือให้นิติบุคคลอาคารชุดเคหะชุมชนและบริการชุมชนเทพารักษ์
และลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติ ที่คอยดูแลเอาใจใส่ให้ชุมชนนี้
น่าอยู่ น่าอาศัย👍👍👍
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 4 ชม.  · 🗓 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19😖 ผู้ป่วยรายใหม่...
25/11/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
4 ชม. ·
🗓 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,926 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,780 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

🗓 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 🕚 เวลา 11.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,926 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 3,780 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 60 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 📍📍เชิญร่วมงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ...
25/11/2020

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
📍📍เชิญร่วมงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่📍📍
ท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ดังนี้
💕ร่วมพิธีกรรมกินข้าวใหม่
💕การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ของอาข่า เป่าแคนม้ง เต้นจะคึ
💕 การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแต่งกายชนเผ่าพื้นเมือง
💕บอกเล่าเรื่องราววิถีแห่งข้าวและความสำคัญของประเพณีกินข้าวใหม่ของชนเผ่าพื้นเมือง
💕 เรียนรู้วิถีไทยในอาเซียนยุคดิจิตอล
💕 นอกจากนี้ท่านยังสามารถชิมช๊อปใช้
อาหาร พืชผลทางการเกษตร และหัตถกรรมชนเผ่าพื้นเมืองได้ที่ : ตลาดนัดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมือง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
📍📍เชิญร่วมงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมืองภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่📍📍

ท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย ดังนี้
💕ร่วมพิธีกรรมกินข้าวใหม่
💕การแสดงกระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ของอาข่า เป่าแคนม้ง เต้นจะคึ
💕 การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดแต่งกายชนเผ่าพื้นเมือง
💕บอกเล่าเรื่องราววิถีแห่งข้าวและความสำคัญของประเพณีกินข้าวใหม่ของชนเผ่าพื้นเมือง
💕 เรียนรู้วิถีไทยในอาเซียนยุคดิจิตอล
💕 นอกจากนี้ท่านยังสามารถชิมช๊อปใช้
อาหาร พืชผลทางการเกษตร และหัตถกรรมชนเผ่าพื้นเมืองได้ที่ : ตลาดนัดร้อยใจชนเผ่าพื้นเมือง

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลกรณีที่social ได้แชร์ข้อมูลว่าสมุนไพรที่ประก...
25/11/2020

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
กรณีที่social ได้แชร์ข้อมูลว่าสมุนไพรที่ประกอบด้วย
ว่านหางจระเข้
ใบบัวบก
ใบฝรั่ง
บอระเพ็ด
มีสรรพคุณสามารถรักษาอาการผมหงอกได้
ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทางสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงว่า
สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่
ว่านหางจระเข้
ใบบัวบก
ใบฝรั่ง
บอระเพ็ด
ใช้รักษาผมหงอกไม่ได้ เพราะผมหงอกเกิดจากการที่เซลล์รากผมไม่ผลิตเม็ดสีแล้ว
ดังนั้นการที่จะสามารถรักษาผมหงอกได้จะต้องทำให้เซลล์ผมผลิตเม็ดสีได้ ซึ่งสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดข้างต้น ไม่สามารถสร้างเม็ดสีให้กับเซลล์ผมได้ และปัจจุบันนี้ยังไม่มีสมุนไพรชนิดใดที่สามารถรักษาผมหงอกได้ โดยว่านหางจระเข้ (วุ้น)
และใบบัวบก
เป็นสมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก
มีสรรพคุณสามารถช่วยสมานแผล ลดการอักเสบจากการถูกน้ำร้อนลวก หรือไฟไหม้ ส่วนใบฝรั่ง ใช้บรรเทาอาการท้องเสียได้
ส่วนบอระเพ็ด สามารถใช้เป็นยาแก้ไข้ และเพิ่มความอยากอาหาร
ทั้งนี้ ผมหงอกเกิดจากการที่รากผมไม่สร้างเม็ดสี หรือสร้างเม็ดสีได้น้อยลง ทำให้เส้นผมมีสีขาว หรือสีเทา นอกจากอายุแล้ว ปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดผมหงอกได้ คือ ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ ผู้ที่ขาดวิตามินบี 12 ภาวะความเครียด ฮอร์โมน หรือมลพิษที่สัมผัส ซึ่งสามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี ขึ้นไป

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เก็บรวบรวมข้อมูล
กรณีที่social ได้แชร์ข้อมูลว่าสมุนไพรที่ประกอบด้วย
ว่านหางจระเข้
ใบบัวบก
ใบฝรั่ง
บอระเพ็ด
มีสรรพคุณสามารถรักษาอาการผมหงอกได้
ซึ่งจากกรณีดังกล่าวทางสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาชี้แจงว่า
สมุนไพรทั้ง 4 ชนิด ได้แก่
ว่านหางจระเข้
ใบบัวบก
ใบฝรั่ง
บอระเพ็ด
ใช้รักษาผมหงอกไม่ได้ เพราะผมหงอกเกิดจากการที่เซลล์รากผมไม่ผลิตเม็ดสีแล้ว
ดังนั้นการที่จะสามารถรักษาผมหงอกได้จะต้องทำให้เซลล์ผมผลิตเม็ดสีได้ ซึ่งสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดข้างต้น ไม่สามารถสร้างเม็ดสีให้กับเซลล์ผมได้ และปัจจุบันนี้ยังไม่มีสมุนไพรชนิดใดที่สามารถรักษาผมหงอกได้ โดยว่านหางจระเข้ (วุ้น)
และใบบัวบก
เป็นสมุนไพรสำหรับใช้ภายนอก
มีสรรพคุณสามารถช่วยสมานแผล ลดการอักเสบจากการถูกน้ำร้อนลวก หรือไฟไหม้ ส่วนใบฝรั่ง ใช้บรรเทาอาการท้องเสียได้

ส่วนบอระเพ็ด สามารถใช้เป็นยาแก้ไข้ และเพิ่มความอยากอาหาร

ทั้งนี้ ผมหงอกเกิดจากการที่รากผมไม่สร้างเม็ดสี หรือสร้างเม็ดสีได้น้อยลง ทำให้เส้นผมมีสีขาว หรือสีเทา นอกจากอายุแล้ว ปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดผมหงอกได้ คือ ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ ผู้ที่ขาดวิตามินบี 12 ภาวะความเครียด ฮอร์โมน หรือมลพิษที่สัมผัส ซึ่งสามารถพบได้ในเด็กตั้งแต่อายุ 10 ปี ขึ้นไป

24/11/2020
10 คำพูดดีๆ กับคนในครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กับ 10 คำพูดดีๆ กับคนในครอบครัว
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=ZInOaJd_Q4M&feature=youtu.be
#ข่าวพม

10 คำพูดดีๆ กับคนในครอบครัว

พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเ
24/11/2020
พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเ

พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเ

พม. จับมือสโมสรซอนต้า และภาคีเครือข่าย ประกาศเจตนารมณ์ร่วมมือยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก 23 พฤศจิกายน 2020Thail...

RSV-A และ RSV-B เป็นไวรัสก่อการติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และมีการระบาดเกือบทุกปี\
24/11/2020

RSV-A และ RSV-B เป็นไวรัสก่อการติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็ก
โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และมีการระบาดเกือบทุกปี\

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเรื่อง ความเป็นมา - 10
และข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับ ไวรัส RSV
โดยเก็บรวบรวมจากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน พบว่า

RSV คือไวรัส
ชนิดมีเปลือกหุ้ม ชื่อเต็มว่า Respiratory Syncytial Virus มีสองสายพันธุ์ คือ
RSV-A และ RSV-B
เป็นไวรัสก่อการติดเชื้อ
ทางเดินหายใจของเด็ก
โดยเฉพาะเด็กอายุ
ต่ำกว่า 3 ปี
และมีการระบาดเกือบทุกปี

อาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาเช่น ไข้ ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูกไหล ถ้าอาการโรคลุกลามไปทางเดินหายใจส่วนล่าง ทำให้เกิดอาการไข้สูง ไอแรง หอบเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีดหวิว หรือ เสียงครืดคราดในลำคอ

1.ไวรัส RSV ชื่อเต็มคือ Respiratory syncitial virus ค้นพบปี พ.ศ.2498ครั้งแรกพบในลิงชิมแปนซีพบการระบาดในคนช่วงปลายฤดูฝนต่อต้นฤดูหนาว
2.ทำให้เกิดโรคปอดบวม (Pneumonia) หรือ หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) ส่วนใหญ่พบในคนไข้เด็กน้อยกว่า 2 ปี จนถึง 5 ปี มีอาการน้อย ไข้ น้ำมูก หวัด จนถึงอาการรุนแรง ปอดอักเสบ
3.พยาธิกำเนิดสำคัญ 3 อย่าง Swelling/Spasm/Secretion
4.ระยะฝักตัว 2-8 วัน ติดต่อทางการสัมผัสสารคัดหลั่งน้ำมูกเสมหะ
5.การส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยส่วนใหญ่หมอเด็ก หมอทั่วไปจะอาศัยการซักประวัติและตรวจร่างกายพบลักษณะอาการคือมีเสียงเสมหะในทางเดินหายใจ
6.การรักษายังไม่มียารักษาที่เฉพาะเจาะจง
7.การรักษาจึงเป็นการรักษาตามอาการ
8.การป้องกัน ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV สิ่งที่ทำได้คือหลีกเลี่ยงการติดต่อจากคนป่วย
9.สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้
10.RSV พบพยาธิสภาพ 3 อย่าง -Spasm หลอดลมไวและตีบเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น
–Swelling หลอดลมบวมทำให้อุดตันหายใจเสียงหวีด
–Secretion เสมหะน้ำมูกมาก

ดีเดย์ 1ธ.ค.นี้ สั่งห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้ากรุงแก้ฝุ่นพิษ PM2.5 เริ่ม 1 ธ.ค.63-สิ้นเดือน ก.พ.64  📣
23/11/2020

ดีเดย์ 1ธ.ค.นี้ สั่งห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้ากรุงแก้ฝุ่นพิษ PM2.5 เริ่ม 1 ธ.ค.63-สิ้นเดือน ก.พ.64 📣

ศูนย์ปฏิบัติการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รวบรวมนำเสนอข้อมูล กรณีที่มีการออกมาสำรวจ และมีข้อมูลระบุว่า
กรุงเทพมหานครเตรียมห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งเข้า กทม.สกัดฝุ่นละออง PM2.5
ดีเดย์ 1ธ.ค.นี้ สั่งห้ามรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้ากรุงแก้ฝุ่นพิษ PM2.5 เริ่ม 1 ธ.ค.63-สิ้นเดือน ก.พ.64
ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวถึง
การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่าได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตร.บก.จร. และกรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมือค่าฝุ่นสูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศปิด ระหว่างเดือนธ.ค.63-ก.พ.64

โดย กทม.ร่วมกับ บก.จร.จะออกคำสั่งห้ามรถยนต์บรรทุก ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปวิ่งเข้าพื้นที่ กทม.ในช่วงเวลา 06.00-21.00 น.เพื่อลดมลพิษ PM2.5 จากควันรถ รวมถึงงดการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานศึกษา ให้งดจัดกิจกรรมใน ที่โล่งแจ้งในช่วงเดือนธ.ค.63-ก.พ.64

ปัจจุบัน กทม.ได้ติดตั้งสถานีตรวจวัดค่าฝุ่นละอองครบทั้ง 50 เขต และอยู่ระหว่างการติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะเพิ่มเติมอีก 20 แห่ง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้พื้นที่ออกกำลังกายได้รับทราบข้อมูลคุณภาพอากาศภายในสวนสาธารณะ ว่าสามารถออกกำลังกายได้หรือไม่ เพราะการจะใส่หน้ากากอนามัยในการออกกำลังกายตลอดเวลา อาจทำให้ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอจะส่งผลลบต่อสุขภาพได้

หากสถานการณ์วิกฤตและค่าฝุ่นสูงต่อเนื่องเกิน 3 วัน จะพิจารณาให้ปิดโรงเรียนตามความเหมาะสม
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ส่วนการก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารขนาดใหญ่ และรถไฟฟ้า ในช่วงวิกฤติที่มีปริมาณฝุ่นสูง
จะห้ามไม่ให้มีการก่อสร้างบริเวณนอกอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย
แต่ในพื้นที่ปิดภายในอาคารยังสามารถทำได้

สำหรับมาตรการอื่นๆ
ที่กทม.ดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา จะดำเนินการต่อเนื่องต่อไป เช่น การปลูกไม้ยืนต้น ให้มากที่สุด การพ่นละอองน้ำในอากาศ การล้างทำความสะอาดถนนและใบไม้ และการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ล้อ ราง เรือ

อย่างไรก็ตามหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้งข้อความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดสะเดา อ...
23/11/2020
รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหา

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ วัดสะเดา อำเภอวังทอง เพื่อพบปะเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งพูดคุยกับกลุ่มผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน อาทิ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และเด็กในครอบครัวฐานะยากจน ...
ที่มา : https://www.thailandplus.tv/archives/245863
#ข่าวพม

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหาประชาชนโดยเร็วที.....

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อบรรจเป็นพนักงานประจำปี 2563https://www.nha.co.th/view/1...
23/11/2020

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อบรรจเป็นพนักงานประจำปี 2563
https://www.nha.co.th/view/1/Home

#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ
22/11/2020

#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ
22/11/2020

#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

22/11/2020

พิธีเปิด​ ร้านวิสาหกิจชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางโฉลง1
ร่วมส่งมอบโครงการจุดประกายโดยไฟ-ฟ้า​ ทีเอ็มบีและธนชาติ

22/11/2020

เอื้อรักษ์​ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง10/2
จุดประกายโดย​ ไฟ​-ฟ้า​ ทีเอ็มบี​และธนชาติ

21/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" หากดำรงชีวิตอยู่ในความพอเพียง จะได้ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ก็จะได้ชีวิตครอบครัว ที่อยู่อย่างเรียบง่ายเช่นกัน"

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหา
21/11/2020
รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหา

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ปล่อยรถรัฐบาลสัญจรคันแรก พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์และแก้ปัญหา

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” ปล่อยคาราวาน “รถรัฐบาลสัญจร” ช่วยแก้ปัญหาประชาชน | northernnewsthailand.com
21/11/2020
พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” ปล่อยคาราวาน “รถรัฐบาลสัญจร” ช่วยแก้ปัญหาประชาชน | northernnewsthailand.com

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” ปล่อยคาราวาน “รถรัฐบาลสัญจร” ช่วยแก้ปัญหาประชาชน | northernnewsthailand.com

พิษณุโลก “จุติ ไกรฤกษ์” ปล่อยคาราวาน “รถรัฐบาลสัญจร” ช่วยแก้ปัญหาประชาชน พฤศจิกายน 20, 2020 168 Share Facebook LINE Twitter Google+ WhatsApp พิ....

#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ
19/11/2020

#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

โครงการดีๆของการเคหะแห่งชาติมีมาอีกแล้วครับ
18/11/2020

โครงการดีๆของการเคหะแห่งชาติมีมาอีกแล้วครับ

การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการซ่อมโครงการเคหะชุมชนสมุทรปราการ การ์เด้นวิลล์(บางปู)เฟส1#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งช...
18/11/2020

การเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการซ่อมโครงการเคหะชุมชนสมุทรปราการ การ์เด้นวิลล์(บางปู)เฟส1
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

#เที่ยวไม่ประมาท #สวมหน้ากากเมื่ออกจากบ้าน #หมั่นล้างมือบ่อยๆ
18/11/2020

#เที่ยวไม่ประมาท #สวมหน้ากากเมื่ออกจากบ้าน #หมั่นล้างมือบ่อยๆ

#เที่ยวไม่ประมาท #สวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน #หมั่นล้างมือบ่อยๆ
https://ddc.moph.go.th/brc/publishinfodetail.php?publish=10756&deptcode=brc

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! กระทรวง พม. ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ตามรายละเอียดด้านล่...
18/11/2020

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! กระทรวง พม. ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ตามรายละเอียดด้านล่าง*

อย่าอยู่เฉย... ชีวิตทุกชีวิตมีค่า
เรียนฟรี ทำงานดี ได้บุญ มี
จริง!!!

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!! กระทรวง พม. ร่วมกับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ ตามรายละเอียดด้านล่าง*

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติ เห็นชอบขอขยายเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ....
18/11/2020

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติ เห็นชอบขอขยายเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ออกไป อีก 45 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 จากของเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติ เห็นชอบขอขยายเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ออกไป อีก 45 วัน หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 15 มกราคม 2564 จากของเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

การเคหะแห่งชาติ's cover photo
18/11/2020

การเคหะแห่งชาติ's cover photo

👍👍กาาเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ#เกาะติดชุมชน#การเคหะแห่งชาติ
18/11/2020

👍👍กาาเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบปรามทุจริตฯ
#เกาะติดชุมชน
#การเคหะแห่งชาติ

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 🌏วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 🕘
18/11/2020

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 🌏
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 🕘

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 🌏
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. 🕘
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 55,936,901 ราย 😷
อาการรุนแรง 100,987 ราย 😖
รักษาหายแล้ว 38,958,802 ราย 🙂
เสียชีวิต 1,343,116 ราย 😭

🔝 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา 🇺🇸 จำนวน 11,695,711 ราย
2. อินเดีย 🇮🇳 จำนวน 8,912,704 ราย
3. บราซิล 🇧🇷 จำนวน 5,911,758 ราย
4. ฝรั่งเศส 🇫🇷 จำนวน 2,036,755 ราย
5. รัสเซีย 🇷🇺 จำนวน 1,971,013 ราย

ประเทศไทย 🇹🇭 อยู่ในอันดับที่ 151 จำนวน 3,880 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

เสพข่าวอย่างไร ให้ไม่เครียด
18/11/2020

เสพข่าวอย่างไร ให้ไม่เครียด

เสพข่าวอย่างไร ให้ไม่เครียด
.
ในสถานการณ์ที่มีแต่ความตึงเครียด การติดตามข่าวสารมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย และสุขภาพจิตรวมไปอาจเผลอหลงเชื่อข่าวปลอมที่ทำขึ้นเพื่อสร้างสถานการณ์ได้ เพื่อการเสพข่าวสารอย่างมีสติและไม่เครียดจนเกินไป จึงควรปฏิบัติดังนี้
.
-ไม่ควรติดตามข่าวต่อเนื่องมากเกิน 2 ชั่วโมงขึ้นไป
-อ่านข่าวจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ อย่าเพิ่งเชื่อข่าวโคมลอย หากยังไม่ได้รับการยืนยัน
-ผ่อนคลายความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง
-นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
.
ที่มา : Thai PBS
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #ข่าวสาร #ข่าวออนไลน์ #ข่าวการเมือง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด...
18/11/2020

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ครั้งที่ 14/2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ครั้งที่ 14/2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง...
17/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่อยู่

บางกะปิ
Bangkok
10240

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านหน้าสำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ - ปอ.44 (แฮป***แลนด์-ท่าเตียน) - 71 (มินิบัสสายปัฐวิกรณ์-วัดธาตุทอง) - ปอ.73ก (สะพานพุทธ-โพธิ์แก้ว) - 95 (บางเขน-ม.รามฯ) - 96 (สวนสยาม-เสาชิงช้า) - 115 (สวนสยาม-สีลม) - 150 (ม.รามฯ-ปากเกร็ด) - ปอ.150 (ม.รามฯ-ปากเกร็ด) - 156 (สตรีวิทยา 2 - รามอินทรา) - 178 (นวลจันทร์-เกษตร) - 502 (ปอ.2 มีนบุรี-สีลม) - 512 (ปอ.12 ปากคลอง-จตุจักร) - 520 (ปอ.21 รังสิต-ม.รามฯ)

ข้อมูลทั่วไป

- จัดให้มีเคหะเพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนผู้ประสงค์จะมีเคหะของตนเอง หรือแก่บุคคลผู้ประสงค์ จะร่วมดำเนิน - กิจการกับ กคช.ในการจัดให้มีเคหะขึ้น เพื่อให้ประชาชนเช่า เช่าซื้อหรือซื้อ - ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน - ปรับปรุงรื้อหรือย้าย แหล่งเสื่อมโทรมเพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น - ประกอบธุรกิจการอื่นที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623517777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การเคหะแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การเคหะแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากประชาสัมพันธ์กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ ถึงเวลาแล้ว.. ที่เราจะเอาชนะ..ความกลัว..ความโดดเดี่ยว..ความสิ้นหวัง.. ขอเชิญทุกท่านมาไขปัญหาความบาปในจิตใจ ในงานสัมมนา CLF WORLD CONFERENCE Online ครั้งนี้ร่วมกัน วันที่ : 2-5 ธันวาคม 2563 (พุธ-เสาร์) ลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/5XMAi3NJLgqqhd9P9 #CLF #CLFTHAILAND
ปรึกษาครับผม !!! แฟลตห้วยขวาง ( แฟลต 2 ตรงข้ามสถานีดับเพลิงห้วยขวาง ประชาสงเคราะห์ ) ครับ ป้าคนที่เป็นประธานแฟลต 2 ห้องป้า ท่านประธาน รกๆๆๆๆมากๆๆๆๆๆ ขยะเต็มห้อง ผมว่า มันเป็นเชื้อเพลิงดีๆ เลยนะครับ อันตราย ใครเตือน ป้าก็ไม่ฟังเลยครับ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ดูแลด้วยครับผม ขอบคุณอย่างสูงครับผม
สภาพนี้ การเคหะ ว่าอย่างไรครับ https://www.facebook.com/2494067573941718/posts/4063091747039285/
มาช่วยดูเคหะสันป่าตองที แต่งตั้งกรรมการกันเก็บงาน50 รายเดือนไม่โปรงใส่ด้วยๆๆๆๆ ชาวบ้านจะแย่แล้ว กรรมบ้านอะไร มี15 คน ปกติ ไม่เกิน10 ช่วยมากมีแค่ 7 คน กรรมเปงนักเลงด้วย เจ้าไม่ไหวเคหะมาดูด้วยให้การก้อยอม คนแก่ๆๆไม่จะไปร้องเรียนที่ไหน
สวัดดีครับ ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามและปรึกษา ว่า กรณีผู้เช่า ข้างห้องนั้น ประกอบกิจการเย็บผ้า และมีการใช้เคื่องจักร ซึ่งมันส่งเสียงดังรบกวนในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน ไม่ทราบว่า ทางการเคหะนั้น มีนโยบายและมาตรการในการจัดการปัญหานี้อย่างไรครับ และถือว่าเป็นการใช้ทรัพย์สินซึ่งให้เช่าผิดวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร
ตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะ เพราะกำลังจะถูกให้ออกจากการเคหะบางปูใหม่ เหตุผลเพราะว่าเลี้ยงแมวในห้อง ทั้งๆที่ไม่เคยให้แมวออกจากห้องเลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะเลี้ยงแบบปิดมาตลอด และแมวเราก็ไม่เคยส่งเสียงรบกวน หรือส้งกลิ่นเหม็นเดือดร้อนเพื่อนบ้าน เรารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ในขณะที่ทั่วหมู่บ้านหมา แมววิ่งกันให้เกลื่อน อึ ฉี่ ไปทั่วกลับจัดการอะไรไม่ได้ แต่จะมาจัดการกับแมวที่เจ้าของเค้าเลี้ยงไว้ในห้องอย่างดี แบบนี้เราคิดว่าไม่ถูกต้องนะคะ
อยากสอบถาม ห้องที่ไม่ได้ไปอยู่ น่าจะมีค่ารักษามาตรน้ำ แทนกาน่ายค่าน้ำทั้งๆที่ไม่เคยได้ใช้ ได้ไหมคะ?
สวัสดีค่ะ อยากร้องเรียนค่ะ อยู่แฟลตบ่อนไก่ (แฟลตช.1 ชั้น5 ชั้นบนสุด ห้องเลขที่10/68) มีน้ำรั่วลงมาจากท่อส่งน้ำเมื่อเครื่องปั๊มทำงาน จะมีน้ำรั่วหยดลงมาในห้อง เมื่อปั๊มน้ำหยุดทำงาน น้ำก็จะหลุดรั่ว เคยแจ้งที่สำนักงานแล้ว ทราบว่ายังไม่มีช่างเข้ามาดำเนินงาน ขอให้สำนักงานใหญ่ เร่งรัดหาช่างมาแก้ไขให้ด้วยค่ะ
น้ำรั่วมาสามปี ไฟจะช็อตตายอยู่แล้ว ของพังเวลาฝนตก ที่นอนเปียกหมด เมื่อไหร่จะแก้ให้เรียบร้อยสักที อุดตรงนั้นรั่วตรงนี้ ลองท่วมบ้านตัวเองดูค่ะ จะได้รู้ว่ามันเครียดขนาดไหน 2007/65 รบกวนเจ้าหน้าที่ติดต่อibมาด้วยนะคะ
ราคาถูกๆครับ
ช่วยดูหน่อยนะคะ