โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นโรงกำจัดขยะมูลฝอยแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม ตั้งอยู่ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ก่อสร้างและบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้สัญญารับจ้างกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผาของกรุงเทพมหานคร
(7)

เปิดเหมือนปกติ

เช้าวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และ...
26/11/2020

เช้าวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริหารโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการทำงานของโรงงาน

ช่วงบ่ายวันนี้ (อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติต้...
24/11/2020

ช่วงบ่ายวันนี้ (อังคาร 24 พฤศจิกายน 2563) บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติต้อนรับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม โดยมีคณะผู้บริหารของบริษัทให้การต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูลโครงการ ตอบข้อซักถาม และนำชมการทำงานภายในโรงงาน

C&G Environmental Protection (Thailand) Co., Ltd.
20/11/2020

C&G Environmental Protection (Thailand) Co., Ltd.

เช้าวันนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่หลวงตาทองอินทร์ กตปุญโญ แห่งวัดกตปุญโญอินทราราม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่กรุณารับนิมนต์เดินทางมายังโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม อีกครั้ง และพวกเรารู้สึกอิ่มเอิบใจเสมอที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่หลวงตาสอนให้เราทำบุญและหมั่นฝึกเจริญสมาธิ ตามรอยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ช่วงเช้าวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นม...
18/11/2020

ช่วงเช้าวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเบญจมราชาลัย รวม 87 คน ที่ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน โดยมีฝ่ายบริหารโรงงานให้การต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม และนำชมการทำงานภายในโรงงาน

บ่ายวานนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไ...
17/11/2020

บ่ายวานนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายเหอ หนิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบรางวัล "มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ประจำปี 2563" จากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่หอประชุมสโมสรกองทัพบก

ช่วงเช้าวันนี้ (พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563) ฝ่ายบริหารโรงงานให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษญกิจสร้าง...
12/11/2020

ช่วงเช้าวันนี้ (พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563) ฝ่ายบริหารโรงงานให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมเศรษญกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 7 ท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เพื่อนำข้อมมูลที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินโครงการสร้างนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการใช้ประโยชน์จากขยะเพื่อการผลิตไฟฟ้า และพัฒนาแนวคิดเป็นพื้นที่หรือกระบวนการต้นแบบการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จริง

อีกรางวัลที่พวกเราภาคภูมิใจ "CSR-DIW Award " รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอบค...
06/11/2020

อีกรางวัลที่พวกเราภาคภูมิใจ "CSR-DIW Award " รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันให้เราได้รางวัลนี้

ช่วงเช้าวันนี้ นายสิทธิ วงมาต นายอำเภอ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นำคณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเศรีโพธิ์เงิน ตำบลสันมะ...
06/11/2020

ช่วงเช้าวันนี้ นายสิทธิ วงมาต นายอำเภอ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย นำคณะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเศรีโพธิ์เงิน ตำบลสันมะค่า และตำบลโรงช้าง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน จำนวนกว่า 80 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่แวดล้อม หนองแขม

บ่ายวานนี้ (พฤหัส 5 พฤศจิกายน 2563) สภาวิศวกร นำโดยนายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร) นำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา "กา...
06/11/2020

บ่ายวานนี้ (พฤหัส 5 พฤศจิกายน 2563) สภาวิศวกร นำโดยนายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสภาวิศวกร) นำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม" จำนวน 90 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม โดยมี น.พ. สุนทร สุนทรชาติ
ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง กรุณาให้เกียรติร่วมต้อนรับพร้อมฝ่ายบริหารโรงงานและฝ่ายมวลชมสัมพันธ์

ช่วงบ่ายวานนี้ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ...
04/11/2020

ช่วงบ่ายวานนี้ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 44 คน ที่ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน โดยมีฝ่ายบริหารโรงงานให้การต้อนรับ บรรยายข้อมูลโรงงาน ตอบข้อซักถาม และนำชมการทำงานภายในโรงงาน

เช้าวานนี้ วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผศ.เกียรติศักดิ์  รักษาสัตย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศ...
31/10/2020

เช้าวานนี้ วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม พร้อมสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อจัดทำเป็นสื่อวีดีโอสำหรับการแนะนำวิชาชีพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้รู้จักให้มากขึ้น

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพย...
30/10/2020

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (#รุ่นที่๒) โดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ พนักงานภายในโรงงาน ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ต่อไป

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเยี่ยมชมจาก ชุมชนศิริเกษม 1 ชุมชนศิริเกษมพัฒนา ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 ชุมชนเลีย...
29/10/2020

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเยี่ยมชมจาก ชุมชนศิริเกษม 1 ชุมชนศิริเกษมพัฒนา ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 ชุมชนเลียบคลองทวีวัฒนา และชุมชนเศรษฐกิจร่วมใจพัฒนา จำนวน 52 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม โดยมีทีมงาน CSR และผู้แทนของโรงงานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำคณะผู้เยี่ยมชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน

ช่วงบ่ายวานนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัด...
27/10/2020

ช่วงบ่ายวานนี้ คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม โดยมีทีมงาน CSR และผู้แทนของโรงงานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำคณะผู้เยี่ยมชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน

C&G Environmental Protection (Thailand) Co., Ltd.
26/10/2020

C&G Environmental Protection (Thailand) Co., Ltd.

เช้าวันนี้ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม โดยมีฝ่ายบริหารโรงงานให้การต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถามและนำชมการทำงานภายในโรงงาน

ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่อยู่ต่างจังหวัด หรืออาจจะไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถเยี่ยมชมโรงกำจั...
26/10/2020

ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงงาน แต่อยู่ต่างจังหวัด หรืออาจจะไม่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถเยี่ยมชมโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ได้แล้วในรูปแบบ 360 องศา ผ่าน CG VR360 ที่ https://lvspspace.com/OHM/ohm1/ หรือสแกน QR Code เพื่อรับชมผ่านทางมือถือได้เลยครับ (ใช้ Google Chrome ในการใช้งานเพื่อความสมบูรณ์นะครับ ^^)

กีฬาสานสัมพันธ์ 2563 (Sport Day 2020)
21/10/2020

กีฬาสานสัมพันธ์ 2563 (Sport Day 2020)

เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับ C&G กีฬาสานสัมพันธ์ฉันและเธอ หนึ่งปีเจอกันครบๆออฟฟิศและโรงงาน ปีนี้มีพนักงานเยอะขึ้น จำหน้ากันได้หมดก็งานนี้แหละจ้าา

16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการแข่งขัน "กีฬาสานสัมพันธ์ประจำปี 2563" ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามฟุตซอลแอเรีย 69 เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานแต่ละฝ่ายได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

การแข่งขันกีฬาในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 สี ได้แก่ สีน้ำเงินและสีส้ม มีเกมกีฬาหลากหลาย อาทิ ชักเย่อ, วิ่ง 20 ขา, แชร์บอล และฟุตบอล รวมทั้งกองเชียร์สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้เหล่าพนักงาน ตลอดทั้งวันมีการเลี้ยงอาหารพร้อมเครื่องดื่มแก่พนักงานทุกท่าน ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาต่างๆเเละกองเชียร์ได้รับมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ความทุ่มเทของพนักงานที่ตั้งใจร่วมกันสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน

งานกีฬาสีในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทุกสีมีแต่รอยยิ้มและมิตรภาพ

เจอกันใหม่ปีหน้า😘

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563  ช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. คณะกรรมการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการ ห...
20/10/2020

วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ช่วงเวลา 10.00 น. - 12.00 น. คณะกรรมการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการ หน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน และประธานกลุ่มชุมชนในพื้นที่เขตหนองแขม ร่วมเข้าสังเกตุการณ์การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงกำจัดขยะฯ ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (CSR) เป็นผู้บรรยายกระบวนการทำงานของอุปกรณ์และวิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พร้อมทั้งดูการติดตั้งเครื่องตรวจวัดฯในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะคุณครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิท...
20/10/2020

เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะคุณครูและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (ทับทองวิทยาทาน) จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม โดยมีทีมงาน CSR และผู้แทนของโรงงานฯ ให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงาน พร้อมทั้งนำคณะผู้เยี่ยมชมกระบวนการทำงานภายในโรงงาน

ช่วงบ่ายวันนี้ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้า...
19/10/2020

ช่วงบ่ายวันนี้ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สภาวิศวกร ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ก่อนจะนำสมาชิกผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงงานในเดือนพฤศจิกายนนี้

เช้าวันนี้ คณะผู้บริหารของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์  จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไ...
19/10/2020

เช้าวันนี้ คณะผู้บริหารของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม โดยมีฝ่ายบริหารโรงงานและทีม CSR ให้การต้อนรับ

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแร่เป็นเวลา 100 กว่าปี โดยปัจจุบันมีการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้วย

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพย...
16/10/2020

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อีกทั้งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (รุ่นที่ ๑) โดยการจำลองสถานการณ์จริงเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฝึกซ้อมหนีไฟให้แก่ พนักงานภายในโรงงาน ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ต่อไป

🌤️อรุณสวัสดิ์จากโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมค่ะ เมื่อคืนฝนตก🌧️ชุมฉ่ำๆ ต้นไม้🌱🌳ของเราจึงเขียวขจีมากๆช่วงนี...
16/10/2020

🌤️อรุณสวัสดิ์จากโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขมค่ะ เมื่อคืนฝนตก🌧️ชุมฉ่ำๆ ต้นไม้🌱🌳ของเราจึงเขียวขจีมากๆช่วงนี้ค่ะ 🤗

ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน 🌧️ ถ้าขับรถผ่านโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม แล้วเห็นมีควันสีขาวช่วงเข้ามืดละก็ อย่...
15/10/2020

ช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวัน 🌧️ ถ้าขับรถผ่านโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม แล้วเห็นมีควันสีขาวช่วงเข้ามืดละก็ อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะ

ช่วงเช้าวันนี้ Mr. James Scott ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลไทย   ให้ความสนใจนำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน...
12/10/2020

ช่วงเช้าวันนี้ Mr. James Scott ผู้อำนวยการบริหาร มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลไทย ให้ความสนใจนำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม

ปัจจุบัน มูลนิธิเทอร์ราไซเคิลไทย ภายใต้การสนับสนุนจากโคคา-โคล่า ได้ทำการติดตั้งเครื่องดักขยะในคลองลาดพร้าว ไม่ให้ขยะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยนำขยะที่ดักได้ไปคัดแยกขยะที่รีไซเคิลได้กลับเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสมและมีประโยชน์

แม้สายฝนจะโปรยปราย แต่เราพร้อมเสมอ!! เช้าวันนี้  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรตินำสมาชิกสภาซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ป...
09/10/2020

แม้สายฝนจะโปรยปราย แต่เราพร้อมเสมอ!!
เช้าวันนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้เกียรตินำสมาชิกสภาซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจกว่า 40 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงงานให้การต้อนรับ บรรยายข้อมูลโรงงาน ตอบข้อซักถามต่างๆ และนำชมการทำงานภายในโรงงาน

ช่วงบ่ายวานนี้ แม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเยี่ยมชมของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโป่ง...
09/10/2020

ช่วงบ่ายวานนี้ แม้ว่าฝนจะตกลงมาอย่างหนัก แต่มิได้เป็นอุปสรรคต่อการเยี่ยมชมของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำโดยนายพินิจ เพชรน่าชม (นายกเทศมนตรี) และนายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ (ปลัดเทศบาล) ให้ความสนใจนำคณะผู้นำชุมชนและประชาชนจากเทศบาลโป่งน้ำร้อน จำนวนกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมหนองแขม ซึ่งบริหารงานโดยบริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารโรงงานและฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ให้การต้อนรับ บรรยายข้อมูลโรงงาน ตอบข้อซักถามและนำเดินชมการทำงานภายในโรงงาน

แจกฟรี‼️ สติ๊กเกอร์ไลน์ “พี่วี” เพียงทำตามกติกาในโพสต์นี้ค่ะตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ “พี่วี” คลิกลิงก์[P'WE by C&G]https:/...
08/10/2020

แจกฟรี‼️ สติ๊กเกอร์ไลน์ “พี่วี” เพียงทำตามกติกาในโพสต์นี้ค่ะ

ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ไลน์ “พี่วี” คลิกลิงก์
[P'WE by C&G]

https://line.me/S/sticker/12536358?lang=en&ref=lsh_stickerDetail

อีกหนึ่งรางวัลสำหรับปีนี้ "รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำง...
28/09/2020

อีกหนึ่งรางวัลสำหรับปีนี้
"รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 1" จากกระทรวงแรงงาน
ขอบคุณพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจทำให้เราได้รางวัลนี้
เราสัญญาว่า เราจะพยายามให้ได้รางวัลนี้ทุกๆปี

ช่วงเช้าของวานนี้ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม บริหารงานโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น...
22/09/2020

ช่วงเช้าของวานนี้ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม บริหารงานโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนถังดับเพลิงและร่วมอบรมการใช้ถังดับเพลิงให้กับชุมชนกองขยะหนองแขม ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” โดยมีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (CSR) พร้อมทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

ช่วงบ่ายวันนี้ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจก...
13/08/2020

ช่วงบ่ายวันนี้ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ในโครงการ "พัฒนาความร่วมมือในการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากขยะระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน (Public-Private-People Partnership)" โดยมีทีมบริหารโรงงานให้การต้อนรับ บรรยายสรุป ตอบข้อซักถามและนำชมการทำงานภายในโรงงาน

ช่วงบ่ายวันนี้  คณะผู้บริหารจาก Hitachi Zosen Thailand นำโดย Mr. Ken Okubo (Managing Director) ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกา...
11/08/2020

ช่วงบ่ายวันนี้ คณะผู้บริหารจาก Hitachi Zosen Thailand นำโดย Mr. Ken Okubo (Managing Director) ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ฝ่ายบริหารโรงงานให้การต้อนรับ บรรยายข้อมูลโครงการ ตอบข้อซักถาม และนำชมการทำงานภายในโรงงาน

วานนี้ (10 สิงหาคม 2563) โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล ...
11/08/2020

วานนี้ (10 สิงหาคม 2563) โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนถังดับเพลิงและร่วมอบรมการใช้ถังดับเพลิงให้กับชุมชนรักเจริญ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย” โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของโรงกำจัดขยะฯ และฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (CSR) พร้อมทีมวิทยากร ดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563  ช่วงเวลา 09.30 น. - 11.00 น. คณะกรรมการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานราชการ ร่วมเข้ารั...
06/08/2020

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ช่วงเวลา 09.30 น. - 11.00 น. คณะกรรมการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อมและหน่วยงานราชการ ร่วมเข้ารับฟังผลตรวจวัดคุณภาพแวดล้อมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

สืบเนื่องจากโรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม ได้ดำเนินงานโครงการ “ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีประธานกลุ่มชุมชนในเขตหนองแขมเป็นคณะกรรมการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน หน่วยงานราชการได้เข้ามามีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงกำจัดขยะฯ และฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ (CSR) จึงจัดให้มีการแถลงผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

โรงกำจัดขยะฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ทำการตรวจติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ที่อยู่

45/1-4 Phutthamonthon Sai 3 Road, Nongkangplu, Nongkhaem,
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30
เสาร์ 08:30 - 17:30
อาทิตย์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624215867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จำหน่ายวาล์วในงานระบบอุตสาหรกรรม งานแรงดัน งานสตีมไอน้ำ และ งานระบบน้ำ valve ARITA มีทุกชนิดทุกขนาดสินค้าพร้อมส่งมีสต๊อกทุกชิ้น นำเข้าจากโรงงานผลิตประเทศมาเลเซีย Steam Valve ,Butterfly valve , Ball Valve, Gate Valve , Valve Saunders , Safety Valve, Globe Valve ติดต่อสอบถามราคาสินค้าได้ตลอดเวลาทุกวัน วีระ 087-6063553 LINE : 0876063553
Butterfly valve ARITA, Ball Valve, Gate Valve ARITA ,Steam Valve ARITA, Valve Saunders เราเป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วในงานระบบอุตสาหรกรรม งานแรงดัน งานสตีมไอน้ำ และ งานระบบน้ำ valve ARITA มีทุกชนิดทุกขนาดสินค้าพร้อมส่งมีสต๊อกทุกชิ้น วีระ 087-6063553 LINE : 0876063553
ส่งกลิ่นเหม็นทุกคืน​ แต่ผ่านมาตราฐานประเทศไทย​ เยี่ยมจริงๆ
เครื่องย่อยขยะแบบใหม่สำหรับย่อยขยะให้เล็กกว่า 15 มม. โดยไม่ต้องพึงใบมีด จาก ออสเตรีย https://www.facebook.com/dapcodapcodapco/videos/1945128002423203/