Fiscal Policy Office

Fiscal Policy Office ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Fiscal Policy Office, บริการสาธารณะ, Fiscal Policy Office, Ministry of Finance, Rama the 6 Rd, Phayathai, Bangkok.
(2)

ท่านใดสนใจรายการข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เชิญชมได้ที่ www.fpochannel.com
27/03/2012
FPO CHANNEL

ท่านใดสนใจรายการข้อมูลข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เชิญชมได้ที่ www.fpochannel.com

วันอังคารที่ 27 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 10.00 – 10.20 World Finance Tomorrow 10.20 – 10.40 Macro Focus : (Rerun) 10.40 – 11.00 คุยเรื่องคลัง: (Rerun) 11.00 – 11.20 World Finance Tomorrow : (Rerun) 11.20 – 11.40 Macro Focus : (Rerun) 11.40 – 12.00 คุยเรื่องคลัง (Rerun) 12.00 – 12.20 World F...

27/03/2012

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 และประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 (ณ เดือนมีนาคม 2555) ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง เมื่อที่ 26 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. ท่านใดสนใจ ติดตามได้ที่ Website ของ สศค. www.fpo.go.th

29/11/2011
http://www.fpo.go.th/

แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ ๗๓/๒๕๕๔ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๔

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือน และแถลงข่าว สศค. ปรับโฉมทีมโฆษก เพื่อเป็นการเพิ่มมิติการทำงานประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกและการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจนโยบายและการทำงานของ สศค.และของกระทรวงการคลัง
ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการคลัง
ท่านใดสนใจ ติดตามได้ที่ Website www.fpo.go.th ของ สศค.

30/08/2011

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ในวันที่ 5 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเซ้นทรารา กรุงเทพ และจัดงานวันครบรอบวันสถาปนาปีที่ 50 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ณ อาคารสำนักงาน

คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตามโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เยี่ยมช...
31/10/2010
ข่าวสาร : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:Fiscal Polocy Office

คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตามโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เยี่ยมชมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลตามโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเยี่ยมชมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

Fiscal Policy Office : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ฉบับที่ 35 / 2553                                                    ...
31/10/2010
ข่าวสาร : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง:Fiscal Polocy Office

ฉบับที่ 35 / 2553 วันที่ 28 ตุลาคม 2553

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ของปี 2553
“เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2553 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าคงทนและ การลงทุนภาคเอกชน แม้ว่าจะชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเนื่องจากการเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติ ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 จะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง”
นายนริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า “เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2553 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าเนื่องจากการเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคสินค้าคงทนและการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนได้จากปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งและปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่ขยายตัวร้อยละ 46.6 และ 15.7 ต่อปี ตามลำดับ สำหรับการลงทุนภาคเอกชนเติบโตได้ดีต่อเนื่อง สะท้อนได้จากปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัวร้อยละ 24.1 ต่อปี สอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวร้อยละ 35.4 ต่อปี ในขณะที่การส่งออกขยายตัวในอัตราชะลอลง สะท้อนจากปริมาณการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 12.8 ต่อปี จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 16.4 ต่อปี อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวได้ในระดับสูงที่ร้อยละ 14.5 ต่อปี สะท้อนการปรับตัวเข้ามาสู่ภาวะปกติของภาคการท่องเที่ยว”
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน 2553 ที่ขยายตัวได้ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 สามารถฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายภายในประเทศ จากการบริโภคสินค้าคงทนและการลงทุนภาคเอกชน ในขณะที่การส่งออกยังคงขยายตัวได้ดี แม้ว่าจะชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า”
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวสรุปว่า “เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนกันยายน และไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 บ่งชี้ถึงทิศทางการใช้จ่ายภายในประเทศที่คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของแนวโน้มการชะลอตัวของการส่งออก ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะสามารถขยายตัวได้ตามกรอบที่ได้ประมาณการไว้ ซึ่งได้รวมผลกระทบของความผันผวนของค่าเงินบาทและสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นแล้ว”...........

Fiscal Policy Office : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ที่อยู่

Fiscal Policy Office, Ministry Of Finance, Rama The 6 Rd, Phayathai
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

02-273-9020

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Fiscal Policy Officeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Human Resources Management