โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)สาขาสาทร อาคาร TPI Tower ฃั้น10
(54)

เปิดเหมือนปกติ

ขอขอบพระคุณ ผู้มอบ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และ นางสาวเชาว...
10/06/2021

ขอขอบพระคุณ ผู้มอบ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และ นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ร่วมบริจาค ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 1,000 ตัว ชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) จำนวน 50 ตัว หน้ากากผ้า Greater Care จำนวน 600 ชิ้น Face shield จำนวน 576 ชิ้น โดยมี อาจารย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ อาจารย์ วิศิษฏ์ ตั้งนภากร ประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ ผู้มอบ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และ นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด ร่วมบริจาค ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) จำนวน 1,000 ตัว ชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) จำนวน 50 ตัว หน้ากากผ้า Greater Care จำนวน 600 ชิ้น Face shield จำนวน 576 ชิ้น โดยมี อาจารย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว และ อาจารย์ วิศิษฏ์ ตั้งนภากร ประธานกรรมการในคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ด้วย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคากร เพื่อบรรจุ เข้าปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์...
04/06/2021

ด้วย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคากร เพื่อบรรจุ เข้าปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร เขตกรุงเทพมหาคร ในตำแหน่งดังนี้

1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
4. มีใบประกอบวิชาชีพ
5. สามารถเจาะเลือดได้
6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
Download ใบสมัครงาน
https://www.bphosp.or.th/pdf/job.pdf
หมายเหตุ
- สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2872267,02-2872228,063-2027626-28 ต่อ 1025 ในวันและเวลาราชการครับ

ด้วย โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคากร เพื่อบรรจุ เข้าปฏิบัติงานใน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร เขตกรุงเทพมหาคร ในตำแหน่งดังนี้

1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์
4. มีใบประกอบวิชาชีพ
5. สามารถเจาะเลือดได้
6. หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
Download ใบสมัครงาน
https://www.bphosp.or.th/pdf/job.pdf
หมายเหตุ
- สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-2872267,02-2872228,063-2027626-28 ต่อ 1025 ในวันและเวลาราชการครับ

อัพเดทตารางแพทย์ออกตรวจ วันที่ 30 เมษายน 2564- พญ.พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณเปลี่ยนแปลงวันออกตรวจ วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น...
30/04/2021

อัพเดทตารางแพทย์ออกตรวจ วันที่ 30 เมษายน 2564

- พญ.พัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ
เปลี่ยนแปลงวันออกตรวจ
วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น.

- พญ.ปวีณ์พร นิศารัตน์
เปลี่ยนแปลงวันออกตรวจ
วันพุธ สัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น.

ติดต่อสอบถาม นัดแพทย์ได้ ที่ 02-2872267 , 02-287-2228 , 02-2864715 ถึง 16 , 063-202-7626 ถึง 28 กด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

แจ้งวันหยุดทำการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564- วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันฉัตรมงคล- วัน...
30/04/2021

แจ้งวันหยุดทำการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันฉัตรมงคล
- วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันพืชมงคล
- วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันวิสาขบูชา

แจ้งวันหยุดทำการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
- วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันฉัตรมงคล
- วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันพืชมงคล
- วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันวิสาขบูชา

ประกาศตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไปเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของ...
25/04/2021

ประกาศ
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของ โรคโควิด - 19
รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
ขอปรับเวลาการให้บริการ
จากเวลา 07.00 - 19.00 น. เป็นเวลา 07.00 - 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศ
ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของ โรคโควิด - 19
รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
ขอปรับเวลาการให้บริการ
จากเวลา 07.00 - 19.00 น. เป็นเวลา 07.00 - 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้มารับบริการโรคเรื้อรังรายเก่า ที่รับยารักษาต่อเนื่องของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร สาม...
25/04/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มารับบริการโรคเรื้อรังรายเก่า ที่รับยารักษาต่อเนื่องของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
สามารถติดต่อสอบถาม ช่องทางการรับยาได้ที่

เบอร์โทร 02-2872267 , 02-2872228 , 02-2864714 ถึง 16
063-2027626 ถึง 28 หรือ แอดไอดีไลน์ได้ที่ 0909906417

ในเวลา 08.00 - 15.00 น.

โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล หรือเลขบัตรประชาชนผู้ป่วย เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มารับบริการโรคเรื้อรังรายเก่า ที่รับยารักษาต่อเนื่องของ
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
สามารถติดต่อสอบถาม ช่องทางการรับยาได้ที่

เบอร์โทร 02-2872267 , 02-2872228 , 02-2864714 ถึง 16
063-2027626 ถึง 28 หรือ แอดไอดีไลน์ได้ที่ 0909906417

ในเวลา 08.00 - 15.00 น.

โปรดแจ้งชื่อ นามสกุล หรือเลขบัตรประชาชนผู้ป่วย เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ

ประกาศจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร ปิดให้บริการ แผนกนวดแผนไทย ตามมาตรการโควิด - 19- ปิดให้บริการตั้งแต่...
25/04/2021

ประกาศจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
ปิดให้บริการ แผนกนวดแผนไทย ตามมาตรการโควิด - 19

- ปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
ปิดให้บริการ แผนกนวดแผนไทย ตามมาตรการโควิด - 19

- ปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งวันหยุดทำการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564- วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 วันจักรี- วันที่ 1...
01/04/2021

แจ้งวันหยุดทำการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
- วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 วันจักรี
- วันที่ 12 - 15 เมษายน พ.ศ. 2564 วันหยุดสงกรานต์

แจ้งวันหยุดทำการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
- วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 วันจักรี
- วันที่ 12 - 15 เมษายน พ.ศ. 2564 วันหยุดสงกรานต์

อัพเดทตารางแพทย์ออกตรวจ วันที่ 1 มีนาคม 2564แผนกอายุรกรรม ระบบประสาทเพิ่มแพทย์- นพ.ประธาน นันทอารี แพทย์อายุรศาสตร์ เฉพา...
01/03/2021

อัพเดทตารางแพทย์ออกตรวจ วันที่ 1 มีนาคม 2564

แผนกอายุรกรรม ระบบประสาท
เพิ่มแพทย์
- นพ.ประธาน นันทอารี
แพทย์อายุรศาสตร์ เฉพาะทางประสาทวิทยา
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 - 14.00 น.

แผนกจิตเวช
- นพ.จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาออกตรวจ ทุกวันศุกร์ - เสาร์ เวลา 09.00 - 14.00 น.

แผนกโรคผิวหนัง และความงาม
- พญ.ปาริชาต ชลิดาพงศ์
เปลี่ยนแปลงวันและเวลาออกตรวจ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.00 - 11.00 น.

แผนกโรคภูมิแพ้
- พญ.ศศิวิมล ไตรญาณ งดออกตรวจ

ติดต่อสอบถาม นัดแพทย์ได้ ที่ 02-2872267 , 02-287-2228 , 02-2864715 ถึง 16 , 063-202-7626 ถึง 28 กด 0 เพื่อติดต่อประชาสัมพันธ์ ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบพระคุณ โครงการร่วมจิต รวมใจ ส่งหน้ากากอนามัยต้านภันโควิด โดย นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ...
11/02/2021

ขอขอบพระคุณ โครงการร่วมจิต รวมใจ ส่งหน้ากากอนามัยต้านภันโควิด โดย นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 5,500 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ โครงการร่วมจิต รวมใจ ส่งหน้ากากอนามัยต้านภันโควิด โดย นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 5,500 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ ด.ญ.ชนัญธิดา จันทร์อุ่น ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยา...
10/02/2021

ขอขอบพระคุณ ด.ญ.ชนัญธิดา จันทร์อุ่น ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ ด.ญ.ชนัญธิดา จันทร์อุ่น ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 800 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม และ นางอรทัย ทองมีอาคม ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น ให้กับบุคลา...
05/02/2021

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม และ นางอรทัย ทองมีอาคม ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พนา ทองมีอาคม และ นางอรทัย ทองมีอาคม ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทรเปิดบริการคลินิกสุขภาพจิต โดย นพ.จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล แพทย์อ...
05/02/2021

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
เปิดบริการคลินิกสุขภาพจิต
โดย นพ.จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล แพทย์อายุรศาสตร์ เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์
ออกตรวจทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เริ่มวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2564 ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ คุณศศธร โทร 063-2027626-8 , 02-2872267 , 02-287-2228 ต่อ 1014,1015

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
เปิดบริการคลินิกสุขภาพจิต
โดย นพ.จิรัฏฐ์ธาร ลุยศิริโรจนกุล แพทย์อายุรศาสตร์ เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์
ออกตรวจทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เริ่มวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2564 ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ คุณศศธร โทร 063-2027626-8 , 02-2872267 , 02-287-2228 ต่อ 1014,1015

แจ้งวันหยุดทำการของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564• 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันหยุดกรณีพิเศษ วันตรุษจ...
02/02/2021

แจ้งวันหยุดทำการของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
• 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันหยุดกรณีพิเศษ วันตรุษจีน
• 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

แจ้งวันหยุดทำการของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาสาทร)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
• 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันหยุดกรณีพิเศษ วันตรุษจีน
• 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทรเปิดบริการคลินิกอายุรกรรมด้านระบบประสาทและสมองโดย นพ.ประธาน นันทอ...
02/02/2021

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
เปิดบริการคลินิกอายุรกรรมด้านระบบประสาทและสมอง
โดย นพ.ประธาน นันทอารี แพทย์อายุรศาสตร์ เฉพาะทางประสาทวิทยา
ออกตรวจทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 - 14.00 น.
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ คุณศศธร โทร 063-2027626-8 , 02-2872267 , 02-287-2228 ต่อ 1014,1015

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาสาทร
เปิดบริการคลินิกอายุรกรรมด้านระบบประสาทและสมอง
โดย นพ.ประธาน นันทอารี แพทย์อายุรศาสตร์ เฉพาะทางประสาทวิทยา
ออกตรวจทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 - 14.00 น.
เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายได้ที่ คุณศศธร โทร 063-2027626-8 , 02-2872267 , 02-287-2228 ต่อ 1014,1015

ขอขอบพระคุณ บริษัท แมทเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมบริจาค VIDA Alcohol Spray 75% ขนาด 60 ml. จำนวน 2,700 ขวด VIDA Alcohol Gel 75%...
28/01/2021

ขอขอบพระคุณ บริษัท แมทเซ็นเตอร์ จำกัด
ร่วมบริจาค VIDA Alcohol Spray 75% ขนาด 60 ml. จำนวน 2,700 ขวด VIDA Alcohol Gel 75% ขนาด 500 ml. จำนวน 90 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ บริษัท แมทเซ็นเตอร์ จำกัด
ร่วมบริจาค VIDA Alcohol Spray 75% ขนาด 60 ml. จำนวน 2,700 ขวด VIDA Alcohol Gel 75% ขนาด 500 ml. จำนวน 90 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ บริษัท แอดท์นาว คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมบริจาค ชุด PPE No.F จำนวน 100 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากากอน...
28/01/2021

ขอขอบพระคุณ บริษัท แอดท์นาว คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมบริจาค ชุด PPE No.F จำนวน 100 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 60 ชิ้น เสื้อกาวน์พลาสติก ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 200 ชุด Alcohol Spray 75% ขนาด 20 L. จำนวน 10 แกลอน Alcohol Gel 75% ขนาด 500 ml. จำนวน 100 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ บริษัท แอดท์นาว คอนซัลติ้ง จำกัด ร่วมบริจาค ชุด PPE No.F จำนวน 100 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 2,000 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 60 ชิ้น เสื้อกาวน์พลาสติก ใช้แล้วทิ้ง จำนวน 200 ชุด Alcohol Spray 75% ขนาด 20 L. จำนวน 10 แกลอน Alcohol Gel 75% ขนาด 500 ml. จำนวน 100 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมสมทบทุน โครงการช่วยหมอสู้ภัยโควิด เป็นจำนวนเงิน 1,000,00...
26/01/2021

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมสมทบทุน โครงการช่วยหมอสู้ภัยโควิด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท พร้อมกระเช้า ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ร่วมสมทบทุน โครงการช่วยหมอสู้ภัยโควิด เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท พร้อมกระเช้า ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คณะจุลธรรม ร่วมบริจาค ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับกระเทียมพริกไทย จำนวน 36 ถ้วย นมกล่องโอวัลติน ...
22/01/2021

ขอขอบพระคุณ คณะจุลธรรม ร่วมบริจาค ข้าวต้มคัพ ข้าวต้มกึ่งสำเร็จรูป รสหมูสับกระเทียมพริกไทย จำนวน 36 ถ้วย นมกล่องโอวัลติน ยูเอสทีโกลด์ ขนาด 180 ml. จำนวน 96 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณไอลดา ผิวอ่อน ร่วมบริจาค แอลกอฮอลล์ เจล ขนาด 60 ml. จำนวน 60 หลอด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โ...
22/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณไอลดา ผิวอ่อน ร่วมบริจาค แอลกอฮอลล์ เจล ขนาด 60 ml. จำนวน 60 หลอด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ร่วมบริจาค แอลกอฮอลล์ เจล ขนาด 450 ml. จำนวน 42 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ...
22/01/2021

ขอขอบพระคุณ บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด ร่วมบริจาค แอลกอฮอลล์ เจล ขนาด 450 ml. จำนวน 42 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณเพ็ญนภา อุปริพุทธิพงศ์ ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 2,300 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โร...
19/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณเพ็ญนภา อุปริพุทธิพงศ์ ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 2,300 ชิ้น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ ในธารน้ำใจของผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ทุกหน่วยงานและทุกองค์กร ที่ได้บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกัน “ร่วมช่วยหมอบ...
19/01/2021

ขอขอบพระคุณ ในธารน้ำใจของผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ทุกหน่วยงานและทุกองค์กร ที่ได้บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกัน “ร่วมช่วยหมอบ้านแพ้วสู้โควิด - 19” โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร ได้จัดส่งของบริจาคทุกรายการไป “ช่วยหมอสู้โควิด” ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร #เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณจุฑามาศ ชนะศรีโยธิน ร่วมบริจาค ชุด PPE No.L จำนวน 24 ชุด ชุด PPE No.M จำนวน 24 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพท...
17/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณจุฑามาศ ชนะศรีโยธิน ร่วมบริจาค ชุด PPE No.L จำนวน 24 ชุด ชุด PPE No.M จำนวน 24 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์ ในนาม บริษัท ท่าทรายนก (2000) ร่วมบริจาค ชุด PPE จำนวน 30 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพท...
17/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณพัชธร กิตินุกูลศิลป์ ในนาม บริษัท ท่าทรายนก (2000) ร่วมบริจาค ชุด PPE จำนวน 30 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง ร่วมบริจาค ชุด PPE (Reuse) จำนวน 40 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,000 ชิ้น เจลแอ...
17/01/2021

ขอขอบพระคุณ สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง ร่วมบริจาค ชุด PPE (Reuse) จำนวน 40 ชุด หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 2,000 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1,000 ml. จำนวน 100 ถุง เจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 20 L. จำนวน 1 ถัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณญณัฐสุมา พงศ์สินมหัต ร่วมบริจาค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 93 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้า...
15/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณญณัฐสุมา พงศ์สินมหัต ร่วมบริจาค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 ml จำนวน 93 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด ร่วมบริจาค- น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กลิ่นแฟนซี่เฟรชชี่ขนาด 3,800 ml....
15/01/2021

ขอขอบพระคุณ
บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่ง โปรดักส์ จำกัด ร่วมบริจาค

- น้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กลิ่นแฟนซี่เฟรชชี่
ขนาด 3,800 ml. จำนวน 12 แกลอน
- น้ำยาชักผ้ารีมายด์
ขนาด 3,800 ml. จำนวน 16 แกลอน
- น้ำยาปรับผ้านุ่มรีมายด์ ม่วง/ฟ้า
ขนาด 3,800 ml. จำนวน 34 แกลอน
- น้ำยาล้างห้องน้ำ วอเตอร์ลู
ขนาด 3,800 ml. จำนวน 40 แกลอน
- น้ำยาล้างจาน
ขนาด 3,800 ml. จำนวน 56 แกลอน
- สบู่เหลวล้างมือ กลิ่นอควอบลู
ขนาด 3,800 ml. จำนวน 20 แกลอน
- เจลล้างมือสูตรอนามัย
ขนาด 150 ml. จำนวน 480 ขวด
- ไวท์เทคซ์ สเปรย์ล้างมือสูตรอนามัย
ขนาด 3,500 ml. จำนวน 40 แกลอน
- ผงซักฟอก
ขนาด 500 g. จำนวน 300 กระปุก

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณทรงทัศน์ ดีบุก ร่วมบริจาค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 6,000 ml จำนวน 1 แกลอน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่...
15/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณทรงทัศน์ ดีบุก ร่วมบริจาค เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 6,000 ml จำนวน 1 แกลอน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณ ภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ และแฟนคลับ ร่วมบริจาค ชุด PPE No.L จำนวน 30 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 1,000 m...
13/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณ ภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ และแฟนคลับ ร่วมบริจาค ชุด PPE No.L จำนวน 30 ชุด สเปรย์แอลกอฮอล์ 70% ขนาด 1,000 ml จำนวน 56 แกลอน หมวกคลุมศีรษะ จำนวน 150 ชิ้น แว่นตาสำหรับทำหัตถการ จำนวน 30 อัน ผ้าอนามัย จำนวน 6 แพ็ค เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 15 มกราคม 2564 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิคไปด้วยกัน

ขอขอบคุณ พระอาจารย์กอไผ่ วัดป่ากกสะทอน จังหวัดอุดรธานี ร่วมบริจาค Face Shield จำนวน 229 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5,000 ml ...
12/01/2021

ขอขอบคุณ พระอาจารย์กอไผ่ วัดป่ากกสะทอน จังหวัดอุดรธานี ร่วมบริจาค Face Shield จำนวน 229 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5,000 ml จำนวน 2 แกลอน สเปรย์แอลกอฮอลล์ แบบกด ขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 3 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณมณฑล โรจน์จำนงค์ คุณรติพร พูนศักดิ์อุดมสิน ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากร...
12/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณมณฑล โรจน์จำนงค์ คุณรติพร พูนศักดิ์อุดมสิน ร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย 50 ชิ้น จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณจารุณี ศิวรักษ์คุณอุไรวรรณ คูเจริญไพศาลคุณชยาพร เพชรโพธิ์ศรีคุณสุภาพร ลออเสถียรกุลคุณสุขุมาล กาญจนทวีรัตน...
12/01/2021

ขอขอบพระคุณ

คุณจารุณี ศิวรักษ์
คุณอุไรวรรณ คูเจริญไพศาล
คุณชยาพร เพชรโพธิ์ศรี
คุณสุภาพร ลออเสถียรกุล
คุณสุขุมาล กาญจนทวีรัตน์
คุณพัชร์สิตา เจริญรักษ์หิรัญ
คุณจันทร์จิรา ศุภชัยสาคร
คุณอุบลวรรณ จงจิระ
คุณสมิตรา รักษาสัตย์
คุณจุไรรัตน์ อดิศัยปัญญา
คุณฉันทิพย์ พุกลมทวน
คุณอภิชาติ พัชรภิญโญพงศ์
คุณนาตยา พัชรภิญโญพงศ์

ร่วมบริจาค เจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 5,000 ml จำนวน 10 แกลอน เจลแอลกอฮอลล์ ขนาด 1,000 ml จำนวน 10 แกลอน สเปรย์แอลกอฮอลล์ ขนาด 5,000 ml จำนวน 2 แกลอน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณเจนวิทย์ คราประยูรคุณอรวรรณ คราประยูร ร่วมบริจาค Face Shield จำนวน 120 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ...
12/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณเจนวิทย์ คราประยูร
คุณอรวรรณ คราประยูร ร่วมบริจาค Face Shield จำนวน 120 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 10 กล่อง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ คุณเพ็ญนภา อุปริพุทธิพงศ์ ร่วมบริจาค Face Shield จำนวน 50 ชิ้น แอลกอฮอล์ เจล ขนาด 4,800 ml จำนวน 4 แกลอน ให้...
12/01/2021

ขอขอบพระคุณ คุณเพ็ญนภา อุปริพุทธิพงศ์
ร่วมบริจาค Face Shield จำนวน 50 ชิ้น แอลกอฮอล์ เจล ขนาด 4,800 ml จำนวน 4 แกลอน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

#เราจะสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ที่อยู่

ถนน จันทน์
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00
เสาร์ 07:00 - 16:00
อาทิตย์ 07:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622872267

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📍สติกเกอร์^เว้นระยะห่าง^^แผ่นละ.. 20บาท🌲สนใจสั่งได้ 👇กดสั่ง Lazada https://www.lazada.co.th/shop/inkjetbangkok/ Shopee https://shopee.co.th/nui41?v=0b7&smtt=0.0.4 🎯สายด่วน 094-489-9549 Www.inkjetbangkok.com
บริการเงินด่วนทันใจ - สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เรียนท่าน CEO ประธานกรรมการและท่านผู้ประกอบกิจการทุกท่าน ผู้ประกอบกิจการท่านใดที่ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน อยากได้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อไปต่อยอดกิจการของท่าน เรายินดีให้คำปรึกษาและบริการพร้อมรับฟังทุกปัญหาของท่าน บริการเงินด่วนทันใจ สินเชื่อเงินสดสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เพื่อต่อยอดธุรกิจของท่าน เรายินดีบริการให้คุณอย่างเต็มที่ อนุมัติง่าย ติดแบล็คลิสต์ เครดิตบูโรสามารถอนุมัติได้ ให้วงเงินสูงตั่งแต่ 10,000 - 5,000,000 บาท ใช้เอกสารไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ไม่ต้องโอนก่อน ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการขอสินเชื่อ พื้นที่ให้บริการ : กรุงเทพมหานคร , สมุทรปราการ , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , นครนายก , นครปฐม , นนทบุรี , ปทุมธานี , สุพรรณบุรี , อยุธยา , สระบุรี , ชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา[ ขอให้เราเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของธุรกิจท่าน ] ****ติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทาง**** Tel : 0861443602 Line ID 0861449999 ธนพัฒน์
คุณหมอเก่งมากค่ะ..บริการดี..สะอาด
อยากทราบราคาลอกต้อเนื้อข้างเท่าไหร่คะ
💙 น้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covid19 เชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา DTS40 ขนาดแกลลอน 1 ลิตร(4000 ml.) . 💜 อัตราส่วนสารสำคัญในการฆ่าเชื้อไวรัส : เอทอกซีเลเต็ดแอลกอฮอล์ (Ethoxylated Alcohol) 5% W/W และ อัลคิลไดเมทิลเบนซินแอมโมเนียมคลอไรด์ (Alkyl dimenthyl benzyl ammonium chloride) 2% W/W 📍 ใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในขั้นตอนเดียว ใช้ในบ้านเรือนหรือสถานพยาบาล 📍 ใช้ฉีดพ่นบนพื้นผิว หรือสถานที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้, ราวบันได, ลูกบิดประตู, ของเล่นเด็ก, กระเป๋า, คอมพิวเตอร์, คีย์บอร์ด, โทรศัพท์, ภายในรถ หรือสิ่งของอื่นๆ เช่น แช่หรือเช็ดอุปกรณ์, เครื่องมือ และเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ที่ต้องการได้เช่นกัน **ไม่สามารถนำมาใช้กับผิวหรือร่างกายได้โดยตรง ------------ วิธีการใช้ 🔺 ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ผสมดีทีเอส 40 กับน้ำ อัตราส่วน 1:15 🔺 ฆ่าเชื้อรา ผสมดีทีเอส 40 กับน้ำ อัตราส่วน 1:10 แล้วเทลงบนบริเวณที่ต้องการ ทิ้งไว้ให้เปียกนาน 10 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ถ้าสกปรกมากให้ทำความสะอาดก่อน ------------ วิธีการเก็บรักษา 🔸เก็บในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง 🔸เก็บให้พ้นจากแสงแดด ราคา 999.- /4,000 ml. * มีเรทราคาส่งพิเศษ ส่งเร็วทันใจ หรือนัดรับ 📌ประเวศ,สวนหลวง,พระราม9,อ่อนนุช และพัฒนาการ สนใจสั่งซื้อ Add line : https://line.me/ti/p/CgFspMBJ3j ☎️ 094-9244453
ติดต่อยากจัง
การดูแลคนไข้ใส่ใจมากบริการดีเยี่ยม
Good service
รพ.บ้านแพ้ว สาขาสาทร รับสมัคร ผู้ช้วยแพทย์แผนไทย ด่วน❗❗❗
ผม่มีปัญหาเกี่ยวกับตาครับ
ชอบคุณหมอและแผนกกายภาพบำบัดมากคะ
ประทับใจในการบริการของรพ นี้มาก โดยเฉพาะพยาบาลแนท ที่ทำแผลสดให้ใจดี มือเบา สะอาด อนามัยมาก ต่างกับรพ รัฐและดีดว่าทรพ เอกชนบางแห่งมาก. หมอพยาบาล้เจ้าหน้าที่ก็ดีมากเป็นมิตรกับคนไข้ ขอบคุณทุกท่าน และขอชมเชย คะ