กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ Vision: ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุมแก้ไขมลพิษเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานภายในปี 2569 กรมควบคุมมลพิษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2535 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 โดยให้เป็นไปตาม - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2535 (ยุบสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และปรับปรุงเป็นส่วนราชการใหม่ ๓ กรม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) - พระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ไปเป็นของกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 - พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 - พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษได้โอนมาสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

เปิดเหมือนปกติ

ภาคประชาชนร้องนายกฯออกคำสั่งคัดค้านการอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำใน 2 จังหวัด ..https://news.thaipbs.or.th/content/296534
24/09/2020
ภาคปชช.ยื่นตรวจสอบ รมว.อุตสาหกรรม ไฟเขียวสำรวจแร่ทองคำ

ภาคประชาชนร้องนายกฯออกคำสั่งคัดค้านการอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำใน 2 จังหวัด ..

https://news.thaipbs.or.th/content/296534

ภาคประชาชนร้องนายกฯออกคำสั่งคัดค้านการอนุญาตให้สำรวจแร่ทองคำใน 2 จังหวัด และ ยื่น ป.ป.ช.เอาผิด รมว.อุตสาหกร....

ล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. "อากาศสะอาด" ต่อรัฐสภา ..https://news.thaipbs.or.th/content/296523
24/09/2020
ล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. "อากาศสะอาด" ต่อรัฐสภา

ล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. "อากาศสะอาด" ต่อรัฐสภา ..

https://news.thaipbs.or.th/content/296523

เครือข่ายอากาศสะอาด THAILAND CAN ออกสมุดปกขาวระดมล่า 10,000 รายชื่อ เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพ...

ไฟและเถ้าถ่านจากไฟป่าครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ทำให้ตอนกลางวันดูไม่ต่างไปจากตอนกลางคืน ..https://www.bbc.com/t...
23/09/2020
“มันดูราวกับวันสิ้นโลก” - BBC News ไทย

ไฟและเถ้าถ่านจากไฟป่าครั้งใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ ทำให้ตอนกลางวันดูไม่ต่างไปจากตอนกลางคืน ..

https://www.bbc.com/thai/international-54115734

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องต่อสู้กับไฟป่าครั้งนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนครั้งรุนแรงเป็นประวัติการณ์

โลกเข้าใกล้ภาวะเรือนกระจกสุดร้อนแรงเหมือนเมื่อ 50 ล้านปีก่อน ..https://www.bbc.com/thai/international-54145979
23/09/2020
โลกเข้าใกล้ภาวะเรือนกระจกสุดร้อนแรงเหมือนเมื่อ 50 ล้านปีก่อน - BBC News ไทย

โลกเข้าใกล้ภาวะเรือนกระจกสุดร้อนแรงเหมือนเมื่อ 50 ล้านปีก่อน ..

https://www.bbc.com/thai/international-54145979

ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยอาจกลับไปเหมือนยุค 10 ล้านปีหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์ ภายในเวลาไม่กี่ศตวรรษข้างหน้า

คุณภาพอากาศ ปี 2562
23/09/2020

คุณภาพอากาศ ปี 2562

22/09/2020
สถานการณ์คุณภาพน้ำ ปี 2562
22/09/2020

สถานการณ์คุณภาพน้ำ ปี 2562

สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563)
22/09/2020

สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563)

ทส. เอาจริง!! ขึ้นบัญชีดำนักท่องเที่ยว "ขี้เมา-ทิ้งขยะ" ห้ามเข้าอุทยาน ..https://news.thaipbs.or.th/content/296640
21/09/2020
แบลกลิสต์นักท่องเที่ยว "ขี้เมา-ทิ้งขยะ" ห้ามเข้าอุทยาน

ทส. เอาจริง!! ขึ้นบัญชีดำนักท่องเที่ยว "ขี้เมา-ทิ้งขยะ" ห้ามเข้าอุทยาน ..

https://news.thaipbs.or.th/content/296640

"วราวุธ" กร้าวเตือนนักท่องเที่ยวไร้สำนึก 4 กลุ่มคือ ทิ้งขยะไว้ในพื้นที่ ดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ส่งเสียงรบกว...

22 กันยายน World Car Free Day 2020 การรณรงค์ “World Car Free Day” หรือ “วันปลอดรถสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ของทุกปี มีวั...
21/09/2020

22 กันยายน

World Car Free Day 2020

การรณรงค์ “World Car Free Day” หรือ “วันปลอดรถสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 22 ของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ลดใช้รถ ลดใช้พลังงาน ลดมลพิษ และลดภาวะโลกร้อน สำหรับปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในระยะผ่อนคลาย เราสามารถมีส่วนร่วมลดใช้รถ ลดใช้พลังงาน ลดมลพิษ และลดภาวะโลกร้อน โดยเลือกใช้การเดิน ปั่นจักรยาน และใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้โดยยังคงต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งกรมการขนส่งทางราง ได้ประกาศเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ผ่อนคลายมาตรการป้องกัน COVID-19 ให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้เต็มความจุของขบวนรถ (ทั้งในระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และระบบรถไฟระหว่างเมือง) ต้องวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย งดคุยหรือหันหน้าเข้าหากันระหว่างเดินทาง หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาหรือในขบวนรถที่มีความหนาแน่นแออัด และพึงระวังการเบียดเสียดหรือการสัมผัสผู้อื่น เป็นต้น (https://news.trueid.net/detail/N3xpWAK9lBL3) หรือปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น ทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการเดินทาง ลดมลพิษทางอากาศ ลดฝุ่น PM2.5 และระดับเสียง ได้ทุก ๆ วัน จัดแคมเปญให้ตนเองงดใช้รถส่วนตัว “No My Car Day” 👫🚴🛴🚟

คำแนะนำในการแยกประเภทขยะและการนำไปจัดการอย่างถูกวิธี
21/09/2020

คำแนะนำในการแยกประเภทขยะ
และการนำไปจัดการอย่างถูกวิธี

📑แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ “การจัดการกากของเสียและสารอันตราย”
21/09/2020

📑แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวกับ “การจัดการกากของเสียและสารอันตราย”

แบคทีเรียใช้ความหอมของไอดินกลิ่นฝน หลอกล่อสัตว์ในดินให้มาช่วยแพร่พันธุ์ ..https://www.bbc.com/thai/features-52309596
18/09/2020
แบคทีเรียใช้ความหอมของไอดินกลิ่นฝน หลอกล่อสัตว์ในดินให้มาช่วยแพร่พันธุ์ - BBC News ไทย

แบคทีเรียใช้ความหอมของไอดินกลิ่นฝน หลอกล่อสัตว์ในดินให้มาช่วยแพร่พันธุ์ ..

https://www.bbc.com/thai/features-52309596

กระบวนการที่ทำให้เกิดกลิ่นไอดิน ส่งผลให้วงจรชีวิตของแบคทีเรียบางชนิดวนครบรอบโดยสมบูรณ์

เหตุใดการห้ามค้าเนื้อสัตว์ป่าของจีนอาจไม่ช่วยคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่าได้จริง ..https://www.bbc.com/thai/international-52243...
18/09/2020
การห้ามค้าเนื้อสัตว์ป่าของจีนจะใช้ได้ผลจริงหรือไม่ - BBC News ไทย

เหตุใดการห้ามค้าเนื้อสัตว์ป่าของจีนอาจไม่ช่วยคุ้มครองชีวิตสัตว์ป่าได้จริง ..

https://www.bbc.com/thai/international-52243819

องค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าชี้ช่องโหว่ทางกฎหมายของจีนจะทำให้ยังมีการซื้อขายเนื้อสัตว์ป่าต่อไป

📣📣 กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่เสี่ยงต่ออุทกภัยจากพายุ  “โนอึล” วันที่ 19 กันยายน 2563 และวันท...
18/09/2020

📣📣 กรมควบคุมมลพิษ
แจ้งเตือนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ที่เสี่ยงต่ออุทกภัยจากพายุ “โนอึล”
วันที่ 19 กันยายน 2563 และ
วันที่ 20 กันยายน 2563

📣📣 กรมควบคุมมลพิษ แจ้งเตือนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ที่เสี่ยงต่ออุทกภัยจากพายุ  “โนอึล” วันที่ 18 กันยายน 2563
18/09/2020

📣📣 กรมควบคุมมลพิษ
แจ้งเตือนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน
ที่เสี่ยงต่ออุทกภัยจากพายุ “โนอึล”
วันที่ 18 กันยายน 2563

สถานการณ์ของเสียอันตรายและสารอันตราย ปี 2562
18/09/2020

สถานการณ์ของเสียอันตรายและสารอันตราย ปี 2562

ปัญหาขยะในประเทศไทย
18/09/2020

ปัญหาขยะในประเทศไทย

สถานการณ์สารอันตราย (อุตสาหกรรม/เกษตร/บ้านเรือน) ปี 2562 และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสถานการณ์สารอันตราย ปี 2562 (DPSIR)
18/09/2020

สถานการณ์สารอันตราย (อุตสาหกรรม/เกษตร/บ้านเรือน) ปี 2562 และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสถานการณ์สารอันตราย ปี 2562 (DPSIR)

ย้อนรอยโครงการของจีนเกี่ยวกับแม่น้ำโขง ..https://www.bbc.com/thai/thailand-52291256
17/09/2020
จีนทำโครงการอะไรในแม่น้ำโขงบ้าง - BBC News ไทย

ย้อนรอยโครงการของจีนเกี่ยวกับแม่น้ำโขง ..

https://www.bbc.com/thai/thailand-52291256

เขื่อนกั้นแม่น้ำโขง 11 แห่ง ในประเทศจีน ไม่ใช่โครงการชุดเดียวที่มหาอำนาจจีนทำในแม่น้ำโขง

ข้อมูลดาวเทียมชี้เขื่อนจีนกักน้ำมหาศาล ทำให้ปลายน้ำโขงแห้งแล้งรุนแรงขึ้น ..https://www.bbc.com/thai/thailand-52276706
17/09/2020
ข้อมูลดาวเทียมชี้เขื่อนจีนกักน้ำมหาศาล ทำให้ปลายน้ำโขงแห้งแล้งรุนแรงขึ้น - BBC News ไทย

ข้อมูลดาวเทียมชี้เขื่อนจีนกักน้ำมหาศาล ทำให้ปลายน้ำโขงแห้งแล้งรุนแรงขึ้น ..

https://www.bbc.com/thai/thailand-52276706

"จีนไม่ปล่อยน้ำไหลลงมาในช่วงฤดูฝน แม้จะรู้ว่าการกักน้ำจากจีนจะทำให้ประเทศด้านล่างต้องเผชิญผลกระทบรุนแ....

เมื่อสัตว์ป่ากลายเป็นเหยื่อไฟป่า ..https://www.bbc.com/thai/thailand-52237424
16/09/2020
บาดเจ็บ-พลัดพรากจากแม่ ชะตากรรมสัตว์ป่าในวิกฤตไฟป่าภาคเหนือ - BBC News ไทย

เมื่อสัตว์ป่ากลายเป็นเหยื่อไฟป่า ..

https://www.bbc.com/thai/thailand-52237424

คลินิกสัตว์ป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จังหวัดเชียงใหม่วุ่นวายเป็นพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากมี.....

"ฝุ่นจากรถยนต์" โดยเฉพาะจากเครื่องยนต์ดีเซล อันตรายมากกว่าที่คุณคิด
16/09/2020

"ฝุ่นจากรถยนต์" โดยเฉพาะจากเครื่องยนต์ดีเซล อันตรายมากกว่าที่คุณคิด

สารมลพิษจากรถยนต์เกิดขึ้นตอนไหน? เกิดขึ้นได้อย่างไร? เรามาไขข้อสงสัยกันค่ะ
16/09/2020

สารมลพิษจากรถยนต์เกิดขึ้นตอนไหน? เกิดขึ้นได้อย่างไร? เรามาไขข้อสงสัยกันค่ะ

ระบบนิเวศมหาสมุทรเขตร้อนใกล้ถึงภาวะล่มสลายในอีกสิบปีข้างหน้า ..https://www.bbc.com/thai/features-52242356
15/09/2020
ระบบนิเวศมหาสมุทรเขตร้อนใกล้ถึงภาวะล่มสลายในอีกสิบปีข้างหน้า - BBC News ไทย

ระบบนิเวศมหาสมุทรเขตร้อนใกล้ถึงภาวะล่มสลายในอีกสิบปีข้างหน้า ..

https://www.bbc.com/thai/features-52242356

หากมนุษย์ไม่สามารถตัดลดการปล่อยคาร์บอนได้ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรเขตร้อนจะเกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่เป็.....

อังกฤษเลื่อนการห้ามขายรถที่ใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินเร็วขึ้นเป็นปี 2035 ..https://www.bbc.com/thai/international-51369670
15/09/2020
เร็วขึ้น 5 ปี อังกฤษขยับเส้นตาย ห้ามขายรถดีเซลและเบนซินเป็นปี 2035 - BBC News ไทย

อังกฤษเลื่อนการห้ามขายรถที่ใช้น้ำมันดีเซลและเบนซินเร็วขึ้นเป็นปี 2035 ..

https://www.bbc.com/thai/international-51369670

รัฐบาลวางแผนที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเลื่อนการห้ามขายรถที่ใช้น้ำมันดีเซลและเบนซิ.....

15/09/2020
15/09/2020
น้ำแข็งละลายที่ทวีปแอนตาร์กติกา ละลานตากับเส้นทางสู่ 'ธารน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลก' ..https://www.bbc.com/thai/international...
14/09/2020
เยือนแอนตาร์กติกา ประจักษ์สายตากับการละลายของ 'ธารน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลก' - BBC News ไทย

น้ำแข็งละลายที่ทวีปแอนตาร์กติกา ละลานตากับเส้นทางสู่ 'ธารน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลก' ..

https://www.bbc.com/thai/international-51285703

มีรายงานว่า ธารน้ำแข็งทเวตส์ หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า "ธารน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลก" กำลังละลายเร็วกว่าที่ค...

ฤดูหนาวที่อากาศอุ่นขึ้น ทำลายผลผลิตไอซ์ไวน์ของเยอรมนี ..https://www.bbc.com/thai/international-51698577
14/09/2020
ฤดูหนาวที่อากาศอุ่นขึ้น ทำลายผลผลิตไอซ์ไวน์ของเยอรมนี - BBC News ไทย

ฤดูหนาวที่อากาศอุ่นขึ้น ทำลายผลผลิตไอซ์ไวน์ของเยอรมนี ..

https://www.bbc.com/thai/international-51698577

สภาพอากาศในภูมิภาคที่ปลูกองุ่นในเยอรมนี ไม่อยู่ในระดับที่หนาวเย็นพอในการผลิตไอซ์ไวน์

สรุปข่าวสิ่งแวดล้อมประจำสัปดาห์ 7-13 กันยายน 25631. ทส. ตรวจการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ราชการสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : htt...
14/09/2020

สรุปข่าวสิ่งแวดล้อมประจำสัปดาห์ 7-13 กันยายน 2563

1. ทส. ตรวจการบำบัดน้ำเสียของศูนย์ราชการ
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2020&id=19707
2. คพ. รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2020&id=19711

#ข่าวสิ่งแวดล้อม #ข่าวกรมควบคุมมลพิษ #ข่าวประจำสัปดาห์

สารอันตราย ตัวก่อกวน!! ระบบต่อมไร้ท่อ
14/09/2020

สารอันตราย ตัวก่อกวน!! ระบบต่อมไร้ท่อ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป ระบุ 1 ใน 8 ของการเสียชีวิตของคนยุโรปมีสาเหตุจากมลพิษ ..https://www.bbc.com/thai/international-...
11/09/2020
1 ใน 8 ของการเสียชีวิตของคนยุโรปมีสาเหตุจากมลพิษ - BBC News ไทย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมยุโรป ระบุ 1 ใน 8 ของการเสียชีวิตของคนยุโรปมีสาเหตุจากมลพิษ ..

https://www.bbc.com/thai/international-54094017

ชุมชนที่ยากจนและกลุ่มคนที่เปราะบางได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษ

สถานการณ์ของเสียอันตราย ปี 2562 และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสถานการณ์ของเสียอันตราย ปี 2562 (DPSIR)
11/09/2020

สถานการณ์ของเสียอันตราย ปี 2562 และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสถานการณ์ของเสียอันตราย ปี 2562 (DPSIR)

ที่อยู่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-298-2000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมควบคุมมลพิษผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมควบคุมมลพิษ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด