ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.

ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช. ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

https://www.facebook.com/139223596102079/posts/4650200028337724/
07/09/2021

https://www.facebook.com/139223596102079/posts/4650200028337724/

#คาดการณ์เส้นทางเดินพายุ วันที่ 7-11 ก.ย.2564
(Update 7 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.)
🎯พายุโซนร้อน "โกนเซิน" บริเวณประเทศฟิลิปปินส์
🎯พายุโซนร้อน "จันทู" บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก
📣พายุทั้ง2 ลูก ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
📣ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อพายุเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้

สำนักงาน กสทช.ปรับวิธีการให้บริการงานอนุญาตผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเพจจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั...
03/09/2021

สำนักงาน กสทช.ปรับวิธีการให้บริการงานอนุญาตผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเพจจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งค่ะ

สำนักงาน กสทช.ปรับวิธีการให้บริการงานอนุญาตผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก หากมีการเปลี่ยนแปลงทางเพจจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งค่ะ

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post
26/08/2021

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post
25/08/2021

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post

https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4208425062546214/
24/08/2021

https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4208425062546214/

📢 สำนักงาน กสทช. ยืนยันว่าไม่มีการชะลอโครงการฯ ยังเดินหน้าโครงการตามเดิม โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากต้นสังกัดของโรงเรียน สถานศึกษา ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

ปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งเน็ตมือถือ และเน็ตบ้านเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์แล้ว 2.5 ล้านคน จากที่สำนักงานฯ ได้รับมาจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งสิ้น 4 ล้านคน ที่เหลืออีก 1.5 ล้านคน สำนักงานฯ ต้องส่งกลับให้โรงเรียนแก้ไขข้อมูลมาใหม่ เนื่องจากข้อมูลมีชื่อซ้ำ เบอร์โทรศัพท์ใส่เลขมาไม่ครบ ใส่เลขมาเกิน ทำให้ไม่ทราบว่าใช้เบอร์อะไร สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เหลืออีก 3 ล้านคน สำนักงานฯ ได้เร่งรัดประสานหน่วยงานต้นสังกัดให้รีบดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานฯ เพื่อประกอบการรับสิทธิ์ตามโครงการต่อไป

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า นักเรียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะได้รับ SMS เมื่อมีการ Top-up แพ็กเกจให้ และสามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับ SMS ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนนักศึกษาให้มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการเรียนออนไลน์นั้น สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเน็ตบ้าน สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา นักเรียนระดับ ปวช. และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ภายใต้สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 7 ล้านคน ภายในกรอบวงเงิน 1,200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ในราคา 79 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2564

#StaySafeStillConnect
#อยู่บ้านปลอดภัยเชื่อมไทยถึงกัน
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

12/08/2021
https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4157971394258248/
07/08/2021

https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4157971394258248/

📢 ระบบย้ายค่ายเบอร์เดิม ขอปิดปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2564

📱 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Call Center ของเครือข่ายโทรศัพท์ที่ท่านใช้งานอยู่

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post
05/08/2021

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post

05/08/2021
https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4145621305493257/
04/08/2021

https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4145621305493257/

🌐 “4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ” 🌐

ร่วมระลึกถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของชาติ ในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2564 📩📱💻

----------------------------------------------------------------
กสทช. องค์กรอิสระของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

04/08/2021

🌐 “4 สิงหาคม วันสื่อสารแห่งชาติ” 🌐

ร่วมระลึกถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของชาติ ในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2564 📩📱💻

----------------------------------------------------------------
กสทช. องค์กรอิสระของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553

ทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารคลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post
25/07/2021

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post
24/07/2021

Photos from ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.'s post

https://www.facebook.com/139223596102079/posts/4495468747144187/
19/07/2021

https://www.facebook.com/139223596102079/posts/4495468747144187/

📣พายุโซนร้อน “เจิมปากา”

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันนี้ (19 ก.ค. 64) พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เจิมปากา”แล้ว มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 21.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 112.6 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองเหมาหมิง ประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 21-22 ก.ค. 64 #พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย #แต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาสัมพันธ์  ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2564 สำนักงาน กสทช. จะปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Work from Home 100% โ...
18/07/2021

ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2564 สำนักงาน กสทช. จะปรับการทำงานเป็นรูปแบบ Work from Home 100% โดยจะงดให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการสำนักงาน เปลี่ยนเป็นให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งประชาชนยังสามารถติดต่องานกับสำนักงานฯ ได้ในวันและเวลาราชการปกติ ผ่านช่องทางออนไลน์ทาง www.nbtc.go.th
📨 การส่งเอกสาร ส่งหนังสือถึงสำนักงานฯ สามารถส่งมาที่อีเมลสารบรรณกลางสำนักงาน กสทช. [email protected] แทนการส่งหนังสือ หรือเอกสารแบบปกติ
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า พนักงานสำนักงาน กสทช. ยังคงพร้อมให้บริการประชาชนตามปกติ ด้วยการสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ อีเมล โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการให้บริการงานอนุญาต การชำระค่าธรรมเนียม และการรับเรื่องร้องเรียน สำนักงานจะให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ที่จะติดต่องานกับสำนักงาน ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ประชาชนสามารถขอรับบริการออนไลน์หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th หรือสอบถามที่ Call Center สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 สามารถสอบถาม HS0AB(ศูนย์สายลม) เพิ่มเติมที่ความถี่ รีพีทเตอร์กรุงเทพมหานคร ความถี่ "145.675 MHz
Dup - 0.600 Tone 67.0 " ในวันและเวลาราชการ

https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4094124087309646/
17/07/2021

https://www.facebook.com/145793628809398/posts/4094124087309646/

📢 วันนี้ (16 กรกฎาคม 2564) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ช่วงความถี่ 895 - 905 MHz / 940 - 950 MHz เมื่อปี 2559 ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 6 จำนวน 8,094.98 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินเพื่อค้ำประกันการชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ในงวดที่ 7-10 จำนวน 32,379.91 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล

โดยเงินค่าประมูลดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มาชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 1-5 แล้ว เป็นเงินจำนวน 40,474.89 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) และสำนักงาน กสทช. ก็ได้นำส่งเงินดังกล่าวส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

13/07/2021

ศูนย์สายลม ประชาสัมพันธ์
ปิดรีพีทเตอร์ กทม.
ความถี่ 145.675 MHz
Dup - 0.600KHz Tone 67.0 ชั่วคราว เนื่องจากในพื้นที่สำนักงาน กสทช. มีฝนฟ้าคะนอง หากสถานการณ์ปกติทางศูนย์สายลมจะแจ้งเปิดรีพีทเตอร์อีกครั้ง
ขออภัยในความไม่สะดวก
E20MNT
เจ้าหน้าที่ศูนย์สายลม
13 ก.ค.64 เวลา 17.35 น.

13/07/2021

ที่อยู่

พหลโยธิน 8
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สื่อสารสำนักงาน กสทช.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายงานผลการรับชมช่องรายการโทรทัศน์ DVB-T2 จากในพื้นที่ บ้านหินเพิง ต.คลองพน อ.ตลองท่อม จ.กระบี่ จากสถานีตรัง ดังนี้ ช่อง 25 สัญญาณ 40% คุณภาพ100% ช่อง 29 สัญญาณ32%คุณภาพ100% ช่อง 43 สัญญาณ 12 % คุณภาพ 38-45 % ช่อง 45. สัญญาณ 9% คุณภาพ 55-70% .ข่อง 48 สัญญาณ 9% คุณภาพ 55-70% แผงรับขนาด 14 E. ความสูงของเสารับ 7 เมตรเหนือพื้นดิน
รายงานผลการรับชม TV Digital. จากพื้นที่ตำบลบ้านมุง อ.เนินมะปราง รับชมได้ MUX ของ RTA 5 เท่านั้น แต่ต้องใช้แผงรับ14 E เสาสูง 7 เมตร ระดับสัญญาณคุณภาพ 90-100 % ความแรง 60-78 %
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น สัญญาณเรียกขานจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรายังคงต่อใบอนุญาตฯ ไม่ให้ขาดอายุ!!! Download ได้ที่: https://www.nbtc.go.th/Business/commu/radio/licensing/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/46819.aspx
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง การยกเลิกสัญญาณเรียกขานของพนักงานวิทยุสมัครเล่น สัญญาณเรียกขานจะอยู่กับเราก็ต่อเมื่อเรายังคงต่อใบอนุญาตฯ ไม่ให้ขาดอายุ!!! Download ได้ที่: https://www.nbtc.go.th/Business/commu/radio/licensing/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/46819.aspx
สอบถามแผนกิจการ T2 ดำเนินการติดตั้งแล้วหรือยัง? ลำดับที่ 29.1 วังทรายพูน/พิจิตร
อาตมาภาพE25LIA ในนามนักวิทยุสมัครเล่น ขอถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญ
อาตมาภาพE25LIA ในนามนักวิทยุสมัครเล่น ขอถวายพระพรชัยมงคลทรงพระเจริญ
ขออนุญาตสอบถามครับ บัตรประจำตัวฯของผมจะหมดอายุ ในวันที่ 1 เม.ย. 63 นี้ ทาง กสทช.ยังเปิดให้บริการตามปกติหรือไม่ครับ หรือกรณีที่ปิดให้บริการในช่วง Covid-19 มีการยืดระยะเวลาผ่อนผันการต่ออายุบัตรมั้ยครับ QRU 73 // E24LVB
ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ..#E25KTR
เรียน พี่น้องประชาชนทุกท่าน สำนักงาน กสทช. ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดอย่างฉุกละหุก สำนักงานจึงได้ออกคำสั่งไปยังสถานีทุกข่องให้งดการนำเสนอภาพข่าว การรายงานสด ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในเหตุการณ์ จากการติดตามตรวจสอบของสำนักงาน กสทช. พบว่า ยังมีบางสถานีที่ไม่ได้ปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จึงได้โทรศัพท์แจ้งเตือนโดยตลอด จนทำให้ระดับการรายงานข่าวที่ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินงานอย่างเต็มกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากสถานการณ์เร่งด่วนดังกล่าว หลังจากนี้ สำนักงานฯ จะรีบบรรจุเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อเรียกสถานีทุกช่อง โดยเฉพาะสถานีที่มีการรายงานสด มาให้ข้อมูล พร้อมทั้งพิจารณาหลักฐานประกอบ ก่อนที่ กสทช. จะลงมติดำเนินการกับช่องทีวีเหล่านั้นต่อไป และสำนักงาน กสทช. จะได้เรียกสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีมาทำความเข้าใจการนำเสนอเนื้อหาที่มีความละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอีกครั้ง เพื่อดำเนินการเสนอมาตรการรองรับการออกอากาศรายการในลักษณะดังกล่าว ต่อไป สุดท้ายนี้สำนักงาน กสทช. ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างยิ่ง สำนักงาน กสทช.