สำนักงานเขตพระโขนง

สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
(8)

เปิดเหมือนปกติ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
25/03/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบสิ่งของพร้อมความห่วงใยสู่ครัวเรือนชาวบางนาและพระโขนง

(25 มี.ค.64) เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางนาและเขตพระโขนง โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโดมโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ เขตบางนา มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และปลากระป๋อง ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางนา จำนวน 445 ครัวเรือน ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง เดินตรวจเยี่ยมพบปะทักทายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนรุ่งเรือง จำนวน 240 ครัวเรือน ครัวเรือน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน มอบสิ่งของแก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 8 ราย จากนั้นเวลา 18.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย เขตพระโขนง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 942 ครัวเรือน ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง เดินตรวจเยี่ยมพบปะทักทายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม จำนวน 163 ครัวเรือน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก จำนวน 2 ราย ผู้พิการ จำนวน 5 ราย และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนในชุมชนและที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าวอีกด้วย

รับฟังปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน พร้อมดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” เพื่อหารือรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตบางนา ซึ่งปัญหาที่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาน้ำท่วมขังและทางเท้าชำรุด บริเวณถนนเทพรัตนและถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สี่แยกบางนาจนถึงเขตจังหวัดสมุทรปราการ ขอให้เร่งรัดการก่อสร้างสถานีดับเพลิงบางนา เนื่องจากปัจจุบันยังเป็นสถานีดับเพลิงย่อย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดระเบียบสายสัญญาณสื่อสารและสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเขตบางนา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนสรรพาวุธและถนนริมทางรถไฟสายเก่า การกวดขันไม่ให้รถบรรทุกและรถพ่วงต่างๆ เข้ามาจอดรอเข้าท่าเรือก่อนเวลาเป็นเวลานาน ซึ่งขณะที่จอดรอมีการติดเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดปัญหาควันรถยนต์ และเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ส่วนในพื้นที่เขตพระโขนง ปัญหาของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ การปรับปรุงถนนทางรถไฟสายเก่า เนื่องจากสภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด (CCTV) กับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ การเพิ่มสถานีดับเพลิงย่อยในพื้นที่เขต เนื่องจากปัจจุบันมีสถานีดับเพลิงย่อยเพียง 1 แห่ง ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 93 เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุเพลิงไหม้ ต้องการให้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนในลักษณะเดียวกับเขื่อนคลองบ้านหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานสาธารณูปโภค และสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป

“กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แม้สิ่งของเหล่านี้อาจไม่ได้มีค่ามากมายนัก แต่เต็มไปด้วยความห่วงใยและกำลังใจจากผู้บริหารกรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ส่งมอบแก่ประชาชนในชุมชน อย่างไรก็ตามเรายังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกนอกบ้าน เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย หมั่นล้างมือเป็นประจำ เมื่อหยิบจับสิ่งของ นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นงานที่กรุงเทพมหานครต้องแก้ไข ถ้าสิ่งใดทำได้ไม่ติดขัดจะเร่งดำเนินการทันที” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว
-----

พระโขนงการ์ดไม่ตก 💪 สถานบริการเข้มแข็ง สู้ภัย COVID-19    🦠 ค่ำวันนี้ (25 มี.ค. 2564) ฝ่ายปรีชา ละมัยสานนท์ (หัวหน้าฝ...
25/03/2021

พระโขนงการ์ดไม่ตก 💪 สถานบริการเข้มแข็ง สู้ภัย COVID-19

🦠 ค่ำวันนี้ (25 มี.ค. 2564) ฝ่ายปรีชา ละมัยสานนท์ (หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ) ขอนำทีมลงพื้นที่ตะลุยย่านอุดมสุข (ซอยสุขุมวิท 103) สุ่มตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการทั้งหมด 7 ร้าน 👀 เพื่อติดตามการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยได้ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและผู้เข้าใช้บริการได้ทราบถึงมาตรการป้องกันต่างๆ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ การติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ การสแกนคิวอาร์โค้ดแพลทฟอร์มไทยชนะ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง 👏🏼👏🏼 ซึ่งได้กำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย ปลอดโรคของชาวพระโขนง 🤩

✨ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และทหารร่วมลงพื้นที่ 👍🏻 รับรองว่าชาวพระโขนงการ์ดไม่ตกแน่นอนค่ะ 🤗

เขตพระโขนง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)>>> 25 มี...
25/03/2021

เขตพระโขนง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

>>> 25 มีนาคม 2564 เวลา 19.00 น. นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายนายจรัญยุกต์ เขียวสด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง นำคณะผู้บริหารเขตฯ สัสดีเขตพระโขนง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง (ร.ร.วัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังอุปถัมภ์) โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม) ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ซอยปุณณวิถี 20 (สุขุมวิท 101) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ๆ

🗣📣 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20.30 - 21.30 น. 🙋‍♀️🙋เรามีนัดกันนะคะ #ร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงาน #ช่วยกัน ปิดไฟ ❌💡 ...
24/03/2021

🗣📣 วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 20.30 - 21.30 น. 🙋‍♀️🙋เรามีนัดกันนะคะ #ร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงาน

#ช่วยกัน ปิดไฟ ❌💡 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า🔌📺 ที่ไม่ใช้งานๆ #ทุกพลังความร่วมมือมีคุณค่าเสมอ พระโขนงเมืองน่าอยู่🙆‍♂️🙆‍♀️

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
24/03/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

กทม. ออกประกาศควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 10 - 15 เม.ย. 64

(23 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปีจะมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ มีการเล่นสาดน้ำ ประแป้ง มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564) ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมติของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมพื้นฐาน อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ให้ผู้จัดกิจกรรมและประชาชนปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเคร่งครัด กรณีมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน

2. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมพื้นฐานตามข้อ 1 เช่น การออกร้าน การจัดเลี้ยง ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ผู้จัดกิจกรรมต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน ทั้งนี้ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมพื้นที่คับแคบหรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ และให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบ หรือกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกัน เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ คอนเสิร์ต ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม

3. ควรหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาหลากหลายพื้นที่และควรงดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

--------

🙅🏻‍♂️ ป้องกันและปราบปรามให้พระโขนงห่างไกลยาเสพติด 👍🏻    😊 วันนี้ (23 มี.ค. 2564) สำนักงานเขตพระโขนง ประชุมคณะกรรมการศ...
23/03/2021

🙅🏻‍♂️ ป้องกันและปราบปรามให้พระโขนงห่างไกลยาเสพติด 👍🏻

😊 วันนี้ (23 มี.ค. 2564) สำนักงานเขตพระโขนง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เขตพระโขนง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่เขตพระโขนงในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมได้รายงานทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ชี้แจงผลการบำบัดยาเสพติด ผลการจัดการคดียาเสพติด รวมทั้งการดำเนินการมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียน ชุมชน และครอบครัว โดยประธานได้แนะนำให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนเป็นสำคัญ

😊 ในการนี้มีนายจรัญยุกต์ เขียวสด ผช.ผอ.เขตพระโขนง คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางนา สน.พระโขนง ผู้แทนสำนักอนามัย ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 9 ผู้แทนสำนักงานปปส.กทม. ผู้แทนคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตพระโขนง ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประธานกลุ่มชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง

👱🏻‍♂️ พระโขนงขอแสดงความยินดีกับ “อาสาสมัครดีเด่น” (ระดับเขต) ประจำปี 2564 👏🏼👏🏼    ✨ วันนี้ (22 มี.ค. 2564) นายเรืองเด...
22/03/2021

👱🏻‍♂️ พระโขนงขอแสดงความยินดีกับ “อาสาสมัครดีเด่น” (ระดับเขต) ประจำปี 2564 👏🏼👏🏼

✨ วันนี้ (22 มี.ค. 2564) นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก “อาสาสมัครดีเด่น” และ “องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น” ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกทม. ตำรวจ สน.พระโขนง ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานชมรมครูเขตพระโขนง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตพระโขนง และประธานกลุ่มสตรีเขตพระโขนง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตพระโขนง

✨ การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ระดับเขต ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการเสนอชื่อทั้งหมด 3 ราย โดยประธานและคณะกรรมการได้พิจารณาประวัติและผลงานผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและมีความเหมาะสม ซึ่งผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “อาสาสมัครดีเด่น” ระดับเขต ประจำปี 2564 คือ นายอิทธิกร ทองแท้ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปยังสำนักพัฒนาสังคม เพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกเป็น “อาสาสมัครดีเด่น” ในระดับกรุงเทพมหานครต่อไป

สำหรับองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นนั้น ไม่มีหน่วยงานเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณา

สายสื่อสารไหนไม่เป็นระเบียบ พี่ๆ โยธาเก็บเรียบนะจ๊ะ (อย่าว่าไม่เตือนเน้อ!!!) 👍🏻👷‍♂️>>> วันนี้ (22 มี.ค.64) พี่ๆ ฝ่ายโยธา...
22/03/2021

สายสื่อสารไหนไม่เป็นระเบียบ พี่ๆ โยธาเก็บเรียบนะจ๊ะ (อย่าว่าไม่เตือนเน้อ!!!) 👍🏻👷‍♂️

>>> วันนี้ (22 มี.ค.64) พี่ๆ ฝ่ายโยธา เขตพระโขนง เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่ บริเวณซอยสุขุมวิท 62 แยก 9 ด้วยการมัดรวบสายสื่อสาร และตัดสายที่ขาดห้อยตามเสาไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มาบริเวณดังกล่าว 👍🏻👷‍♂️

เขตพระโขนง รับรางวัล "ศูนย์ อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร" 👏🏻👍🏻>>> 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชก...
22/03/2021

เขตพระโขนง รับรางวัล "ศูนย์ อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร" 👏🏻👍🏻

>>> 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2564 ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิก อปพร.กรุงเทพมหานคร สำหรับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ประกอบด้วยหน่วยงาน และผู้ได้รับรางวัล ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 เนื่องจากติดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - 19

>>> ในการนี้ นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.เขตพระโขนง ขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประเภทในกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 โดยมีนายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ ประธาน อปพร.เขตพระโขนง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตัวแทน อปพร.เขตพระโขนง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

🙏🏻🙏🏻ขอบคุณ พี่ๆ อปพร.ทุกท่านที่มีจิตสาธารณะ ทุ่มเทกำลังกาย และใจ สนับสนุบการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพระโขนงด้วยดีเสมอมาค่ะ 👏🏻👍🏻✌🏻

พระโขนงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่สาธารณะ 🌳🍀🌿 เพิ่มพื้นที่สีเขียว    ☀️ วันนี้ (20 มี.ค. 2564) นายเรืองเดช พงษ์จันทร...
20/03/2021

พระโขนงติดตามความคืบหน้าการพัฒนาที่สาธารณะ 🌳🍀🌿 เพิ่มพื้นที่สีเขียว

☀️ วันนี้ (20 มี.ค. 2564) นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยนายจรัญยุกต์ เขียวสด ผช.ผอ.เขตพระโขนง นำคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 🌳 ลงพื้นที่บริเวณท้ายซอยสุขุมวิท 95/1 ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะริมคลองบางนางจีน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว 🍀 พัฒนาที่สาธารณะให้เป็นแหล่งพักผ่อนที่มีความสวยงามและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 👱🏻‍♂️👱🏼‍♀️ โดยได้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ (INDA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปได้ 90% แล้ว 👍🏻

พระโขนงรักษ์โลก 🌍 รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน 💡    ☀️ วันนี้ (20 มี.ค. 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยท่านผอ.เรืองเด...
20/03/2021

พระโขนงรักษ์โลก 🌍 รณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน 💡

☀️ วันนี้ (20 มี.ค. 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยท่านผอ.เรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง และผู้ช่วยฯจรัญยุกต์ เขียวสด (ผช.ผอ.เขตพระโขนง) ขอนำทีมยกขบวนคณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพระโขนง 🤗 ลงพื้นที่บริเวณซอยสุขุมวิท 93-95/1 (หน้าคอนโดมิเนียม ไอดีโอ สุขุมวิท 93) และบริเวณควินน์ คอนโด สุขุมวิท 101 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ดูแลคอนโดที่พักอาศัยทั้ง 2 แห่ง รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างร้าน อาคารที่พักอาศัย และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 🙋🏻‍♂️🙋🏼‍♀️ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2021)” 🌍 ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30-21.30 น. 💡 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าสากล (World Wide Fund For Nature : WWF) จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว 👏🏼👏🏼

💡 ซึ่งวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆ เพียงแค่ทุกคนร่วมกันปิดไฟคนละดวง 🙅🏻‍♂️ ปิดไฟที่ไม่จำเป็น 🔌 หรือถอดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารที่พักอาศัยของตนเองตามวันและเวลาดังกล่าว 🏘🏪 เพียงแค่นี้เราทุกคนก็จะมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงาน ลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้แล้วค่ะ 🌍💖 เริ่มต้นรักษ์โลกง่ายๆ ได้ที่บ้านเรานะคะ

#ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต
#พระโขนงรักษ์โลก

เขตพระโขนง บริการฉีดวัคซีน 💉🐶🐱ป้องกันพิษสุนัขบ้า(ฟรี) ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา>>>19 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. นา...
19/03/2021

เขตพระโขนง บริการฉีดวัคซีน 💉🐶🐱ป้องกันพิษสุนัขบ้า(ฟรี) ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา

>>>19 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น. นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วย พ.จ.อ.ปรีชา ละมัยสานนท์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา สุขุมวิท 62 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ และตำรวจ สน.พระโขนง และอาสาสมัครสาธารณสุข กทม. เขตพระโขนง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก และดูแลความเรียบร้อยพื้นที่

>>> โดยวันนี้มีประชาชน จากชุมชนบ้านส่วนร่วมพัฒนา และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 134 ตัว แยกเป็น
🐶 สุนัข จำนวน 62 ตัว 🐶
🐱 แมว จำนวน 72 ตัว 🐱

เขตพระโขนง ออกหน่วยฯ ฉีดวัคซีน 💉🐶🐱🐰ป้องกันพิษสุนัขบ้า(ฟรี) ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์>>>18 มี.ค.64 สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายสิ...
18/03/2021

เขตพระโขนง ออกหน่วยฯ ฉีดวัคซีน 💉🐶🐱🐰ป้องกันพิษสุนัขบ้า(ฟรี) ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์

>>>18 มี.ค.64 สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนพงษ์เวชอนุสรณ์ สุขุวิท 64 เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ที่เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ สุนัข แมว กระต่าย เม่น เป็นต้น ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทั่วถึง

>>> ส่วนวันพรุ่งนี้ คนรักน้องหมา น้องแมว 🗣📢 ฟังทางนี้จ้าาา... เขตพระโขนง จะออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา สุขุมวิท 62 จึงขอเชิญชวน 🙋‍♀️🙋‍♂️🙋พี่น้องประชาชนในชุมชนดังกล่าวน้ำสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่ในบริเวณชุมชนฯ 🐶🐱 (หากสามารถจับได้) มาฉีดวัคซีน💉ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ และทุกคนในชุมชนค่ะ

เขตพระโขนง ตรวจสอบ👀🔎เรื่องร้องเรียนร้านยาดอง🥃🧉 ส่งเสียงดัง ตั้งโต๊ะ เก้าอี้ บนผิวจราจร>>> สำนักงานเขตพระโขนง โดยเจ้าหน้า...
18/03/2021

เขตพระโขนง ตรวจสอบ👀🔎เรื่องร้องเรียนร้านยาดอง🥃🧉 ส่งเสียงดัง ตั้งโต๊ะ เก้าอี้ บนผิวจราจร

>>> สำนักงานเขตพระโขนง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ลงพื้นที่ซอยสุขุมวิท 95 ตรวจสอบกรณีเหตุร้องเรียน ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น (สีขาว) ทำการเปิดร้านขายยาดอง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ไปถึงช่วงดึกเป็นประจำทุกวัน และมีการนำโต๊ะ เก้าอี้ มาตั้งบริเวณฝั่งตรงข้ามกับร้านบนผิวจราจร และมีลูกค้าเข้ามานั่งดื่มยาดองเป็นจำนวนมาก และมีการเปิดเพลงเสียงดัง และบางวันมีลูกค้าทะเลาะวิวาท นั้น

>>> ทั้งนี้จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าร้านค้าดังกล่าวเปิดจำหน่ายสุราโดยไม่มีใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการตามกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ ส่วนกรณีตั้งวางโต๊ะ เก้าอี้ รุกล้ำ กีดขวางบนผิวจราจร ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ตักเตือน เจ้าของร้านรายดังกล่าวให้จัดเก็บ และไม่อนุญาตให้ตั้งวางอุปกรณ์ทำการค้าใดๆ กีดขวางบนผิวจราจร และมิให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจจะทำการกวดขันอย่างต่อเนื่องต่อไป.

ที่อยู่

1792 สำนักงานเขตพระโขนง ซ.สุขุมวิท54 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Bangkok
10260

BTS อ่อนนุช

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623113099

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตพระโขนง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่มีอะไร คืบหน้า ... มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ไว้ทำไม ให้เปลืองเงินเดือน เปลืองภาษี!?
คลองมอญสบายตาขึ้นเยอะเลยครับ วันที่23-24 พ.ย.63 พวกพี่ๆน้อง ส่วนดูแลคลองเขคพระโขนง ได้เข้าจัดการกับความรกรุงรังของสองฝั่งคลองมอญ (ปุณฯ43-45)ตลอดจนผักตบในคลอง จนสะอาด เรียบร้อย ขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับ
เบอรโทร โทรติดค่อไม่ได้ เลยค่ะ
ขอเบอรบ/ชและแบงค์ที่จะโอนภาษีคอนโดคะ โทรติดต่อไม่สามารถติดต่อได้คะ ไม่สดวกไปเพราะไกลมาก จะต้องจ่ายภาษีแค่ 6.89 บาท สดวกทีจะโอน ใบที่แจ้งมาให้เสียสแกนไม่ได้ ส่งไปให้น้องสาว คอนโดนี้เป็นชื่อของดิฉันคะ แจ้งไปผิดคนนะคะ ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าของนานแล้วคะ
ขอแจ้งเรียน .. จนท.ผู้เกี่ยวข้องไฟฟเาส่องทางสาธารณะ เสาไฟฟ้าส่องทางในซอยสุขุมวิท 95 และ 95/1 ..ต.บางจาก -พระโขนง ริมทางคลองบางนางจีน ดับมืดมาเกีอบสัปดาห์ เนื่องจากมีชาวบ้าน ใช้ริมทางเลียบคลองบางนางจีนในเวลากลางคืน อาจเดินพลาดตกคลอง เสียชีวิตได้ จึงขอ จนท.มาช่วยตรวจสอบให้สว่างเช่นปรกติ เริ่มเสาไฟฟ้าริมคลองหน้าศาลเจ้า ต่อเนื่องมายังซอย 95/1 .. ณ บริเวณที่ ทางเขตพระโขนงกําลังจะก่อสร้างสวนหย่อมสาธารณะรวม 4 เสาไฟฟ้า จึงแจ้งมาเพื่อดําเนินการ / ขบคุณครับ - สถิตย์ 14.8.2563
ยังมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่รึป่าวครับ ถ้ายังมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่รบกวน มาดูที่ ซ.อ่อนนุช44ให้ด้วยครับ ริมสองข้างทางเปิดร้านค้าขายของกันเต็มไปหมดโดยเฉพาะหน้าบริษัทไซแอน ทั้งรถทั้งร้านข้าวร้านหมูปิ้งร้านน้ำเต็มไปหมดขับรถผ่านไปต้องระวังเป็นอย่างมาก ไม่มีช่องจังหวะให้รถที่สัญจรไปมาโยกหลบกันได้เลยเพราะติดพวกร้านค้าทั้งรถพวกพ่อค้าแม่ค้าที่มาจอดข้างทางนี่ละ เทศกิจทำงานกันบ้างครับมาตรวจดูบ้างเช้า-สาย อย่าให้เงินภาษีประชาชนหมดไปป่าวไปครับ..ขอบคุณครับ
โทรเบอร์ไหน ก็ไม่มีคนรับ สาย ทั้งเบอร์กลาง ที่ให้มา หรือ เบอร์การคลัง เองก็ไม่มีคนรับ messenger ไป ก็ไม่มีคนตอบ แล้วจะมี อุปกรณ์ไว้ทำไม ประชาชนติดต่อยาก มาก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
ไม่ทราบว่า ตู้แบ่งปันที่อยู่ตรงปากซอยสุขุมวิท 95 เป็นของที่เขตหรือเปล่าครับ ถ้าใช่รบกวนช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลหน่อยครับ เพราะทุกเช้า และเย็น จะมีพวกเห็นแก่ตัวไปนั่งเฝ้าตู้ ใครเอาของไปใส่ตู้ ยังไม่ทันจะถอยออกมา พวกเขาก็กรูเข้าไปกวาดของมาจนหมดตู้ แล้วก็ไปนั่งรอ จนมีคนเอาของไปใส่ พวกเขาก็กรูเข้าไปกวาดหมดตู้อีก ผมว่าไม่ดีแล้วนะครับ ช่วยไปดูหน่อยครับ
เขตพระโขนงนี้ช่างดีจริงๆต้องขอชมออกสื่อ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่เห็นมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ตลอด 1.ติดป้ายชื่อซอยเล็กซอยน้อยให้ทุกซอย 2.ติดกระจกส่องทางจราจรสามแยก 3.ติดไฟส่องถนนให้ 4.ขุดลอกคลองระบายน้ำหลังบ้าน ทาสีตามคันคลองปลูกต้นไม้สองฝั่งคลอง 5.ล่าสุดวันนี้มีกระถางต้นไม้ห้อยๆ ตามราวเหล็กแนวคลองด้วย #สำนักงานเขตพระโขนง
ช่วยส่ง จนท มาตรวจสอบความเรียบร้อยภายในซอย 62แยก5 ใกล้คลอง มีรถจอดปิดทางเข้าออก ผู้ป่วยติดเตียง และมีสิ่งกีดขวางบนถนน ทราย เหล็กเส้น
ช่วยส่ง จนท มาจัดระเบียบสิ่งกีดขวางทางเดิน ในซอย 62 แยก 5 ด่วน (มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ท้ายซอย) เข้าออกลำบาก