สำนักงานเขตพระโขนง

สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
(10)

เปิดเหมือนปกติ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนารักษาสภาพลำรา...
27/11/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนารักษาสภาพลำรางปากซอยปุณณวิถี 29

>>> 27 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จิตอาสาพัฒนารักษาสภาพลำรางปากซอยปุณณวิถี 29 (นพรัตน์) ตามแผนรักษาสภาพคลองอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปากซอยปุณณวิถี 29 ถึงสุดเขตลำราง ความกว้าง 2 - 3 เมตร ยาว 169 เมตร ด้วยการกำจัดวัชพืช ตัดหญ้า จัดเก็บขยะและกิ่งไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง

จับมือไปด้วยกัน🤝❤ พัฒนาสร้างสรรค์พระโขนง 🏠บ้านเรา >>> ห่างหายจากการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตพระโขนงไปนาน เพราะสถานการณ์ก...
27/11/2020

จับมือไปด้วยกัน🤝❤ พัฒนาสร้างสรรค์พระโขนง 🏠บ้านเรา

>>> ห่างหายจากการประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตพระโขนงไปนาน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด -19 วันนี้ (27 พ.ย.63) สำนักงานเขตพระโขนง จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน(สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ณ ศาลา มวก. (ศาลาการเปรียญ) วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร สุขุมวิท 101/1 โดยบรรยากาศก่อนเริ่มการประชุมเป็นไปอย่างคึกคัก เสริมมาตรการด้านความปลอดภัยห่างไกลโควิด - 19 ของผู้เข้าร่วมการประชุม ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย

>>> จากนั้นเวลา 14.00 น. เริ่มการประชุม ได้รับความอนุเคราะห์จากทางศาลอาญาพระโขนง มาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีอาญา ต่อด้วยการประชุมแจ้งข้อราชการ ข่าวสารของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตพระโขนงให้ที่ประชุมทราบ อาทิ การจัดกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 การเปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ปีงบประมาณ 2565 การติดตั้งกล้อง CCTV ในชุมชนประจำปีงบประมาณ 2563 ประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานคร จากนั้นประธานฯ ได้ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากชุมชน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้แทนชุมชน เพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

>>> ในการนี้ได้รับเกียรติจาก น.ส.ศนิวันท์ เกื้อสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนเขตพระโขนง - บางนา พล.ท.โชติพล จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง เขตพญาไท นายธนวัฒน์ ปัญญาสกุลวงศ์ คณะทำงาน รมช.กระทรวงมหาดไทย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารเขตพระโขนง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่เขตพระโขนง ตลอดจนผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เขตพระโขนงร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้    วันนี้ (27 พ.ย. 2563) นายว...
27/11/2020

เขตพระโขนงร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้

วันนี้ (27 พ.ย. 2563) นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ หัวหน้าเขตตรวจราชการ 3 เป็นประธานการประชุมดำเนินการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการฯ ประจำปี พ.ศ.2564 ในการตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์ของหน่วยรับการตรวจของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ โดยมีประเด็นการตรวจ เรื่องการตรวจราชการแบบบูรณาการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การตรวจราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ การตรวจราชการเฉพาะพื้นที่

ในการนี้มีคณะผู้ตรวจราชการ พร้อมด้วยนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง นายปัณณพัฒน์ ธนกานต์พิชญกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพระโขนง คณะผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงเทพใต้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแต่ละเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบางนาภิรมย์ สำนักงานเขตบางนา

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิ...
26/11/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายนายจรัญยุกต์ เขียวสด ผู้ช่วยผู้อำนวยกรเขตพระโขนง เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) 25 พฤศจิกายน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (สุขุมวิท 93) โดยดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน ด้วยการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ลอกท่อระบายน้ำ เช็ดทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ล้างทำความสะอาดพื้นโรงอาหาร ห้องน้ำ และลานกิจกรรมตลอดจนบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย ปลอดภัยกับเด็กนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV) เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน

ในการนี้มีคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขตพระโขนง คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และจิตอาสาพระราชทาน เขตพระโขนง จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม

🧡 วันพฤหัสบดี อากาศแจ่มใส 🧡    ☀️ เช้าวันนี้ (26 พ.ย. 2563) พระโขนงบ้านเราท้องฟ้าเปิด แดดดีแต่เช้าเลยจ้า โดยค่าฝุ่นล...
26/11/2020

🧡 วันพฤหัสบดี อากาศแจ่มใส 🧡

☀️ เช้าวันนี้ (26 พ.ย. 2563) พระโขนงบ้านเราท้องฟ้าเปิด แดดดีแต่เช้าเลยจ้า โดยค่าฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 29 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี (สีเขียว) 💚 สดใสสุดๆ 🤗

📣 หากใครอยากรู้ว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ก็สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.air4thai.com และ www.air4bangkok.com นะคะ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเร...
25/11/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนในพื้นที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) ซอยสุขุมวิท 66/1 โดยดำเนินการด้านพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน ด้วยการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ลอกท่อระบายน้ำในโรงเรียน ทาสีตกแต่งสถานที่ พร้อมเททรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ช่วยลดฝุ่นละออง PM2.5 และป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (RSV)

ในการนี้มีคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ บุคลากรสำนักงานเขตพระโขนง คณะผู้บริหารกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานคุมประพฤติ กรุงเทพมหานคร 9 คณะผู้บริหารโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)และโรงเรียนสังกัดกทม.ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ประธานกลุ่มชุมชนโซนที่ 1-2 และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม

#พระโขนงตรวจไซส์งานก่อสร้างและแคมป์คนงาน #โควิดยังไม่จบ 😷 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ...
24/11/2020

#พระโขนงตรวจไซส์งานก่อสร้างและแคมป์คนงาน #โควิดยังไม่จบ 😷
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน ให้คำแนะนำผู้ประกอบการไซส์งานก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง ให้มีการใช้งานระบบคัดกรอง COVID-19 สำหรับแรงงานข้ามชาติ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เช่น มีการคัดกรองไข้โดยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ มีแอปพลิเคชันไทยชนะ ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน 4 แห่ง ดังนี้
1.แคมป์คนงานก่อสร้าง บริษัท ฤทธา จำกัด ซอยวชิรธรรมสาธิต 29/2
2.โครงการ The Matt Sukhumvit 101/1 (บริษัท ต.พีระกฤช จำกัด) ซอยวชิรธรรมสาธิต 35
3.บริษัทเมืองเศรษฐี จำกัด ซอยสุขุมวิท 62 แยก 6

ผู้ว่าฯ อัศวิน
23/11/2020

ผู้ว่าฯ อัศวิน

🎯เดือนธ.ค.นี้ คนกรุงเทพฯ เตรียมเช็คอินทุ่งทานตะวัน🌻บนพื้นที่ 4 ไร่ ที่สวนวชิรเบญจทัศ

วันหยุดยาวอย่างนี้ พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ต่างออกไปท่องเที่ยวเช็คอินสถานที่สวยๆ ตามต่างจังหวัด และถ่ายภาพสวยๆ ทุ่งดอกไม🌸กันเยอะมากครับ แต่สำหรับคนออกไปเที่ยวไกลๆ ไม่ได้ รออีกสักนิดครับ เพราะกทม.กำลังจะมีทุ่งดอกไม้สวยๆ ตามฤดูกาลกระจายไปตามสวยสาธารณะ 5 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้พี่น้องประชาชนได้ไปเที่ยวชม พักผ่อน ถ่ายรูปกัน ในเทศกาลชมดอกไม้🌼🌺🌷 BMA Flora Festival ตั้งแต่ปลายปี 63 ต่อเนื่องถึงปี 64 ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้มีการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามในพื้นที่แปลงใหญ่ๆ ตามสวนสาธารณะหรือพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมครับ

🗓️โดยกทม.จะเปิดตัวทุ่งดอกไม้แห่งแรก📍วันที่ 2 ธ.ค.นี้ ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร พบกับทุ่งทานตะวัน🌻กว่า 30,000 ต้น บนพื้นที่ 4 ไร่ ซึ่งจะบานรับแสงแดดสวยๆ ในฤดูหนาวตั้งแต่ 1-20 ธ.ค.นี้

📍จากนั้นระหว่างวันที่ 12-31 ม.ค.64 จะเป็นเทศกาลชมดอกแพงพวย🌸 ที่สวนวนาภิรมย์ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง

📍วันที่ 10-20 เม.ย. 64 เทศกาลดอกดาวกระจาย🌼 ที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร

📍และช่วงกลางปีระหว่างเดือนมิ.ย.-ก.ค.64 จะเป็นเทศกาลดอกดาวเรือง🌼ดาวกระจาย🌼 และมากาเร็ต🌼 ที่สวนจตุจักร เขตจตุจักร

📍และปิดท้ายปี 64 ชมดอกสร้อยไก่ หงอนไก่ และแพงพวย ที่สวนลุมพินี ในเดือนก.ย.-ต.ค.64 ครับ

ไม่เฉพาะดอกไม้สวยๆ ในสวนสาธารณะของกทม.เท่านั้นครับ ในพื้นที่เขตต่างๆ ก็กำลังปลูกดอกไม้หลากหลายชนิด เพื่อต้อนรับฤดูหนาว และให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อนในบรรยากาศดอกไม้ที่งดงาม อีกหลายแห่งเลยครับ ต้องติดตาม!

📣 ประกาศๆ ใครอยากร่วมงานกับสำนักงานเขตพระโขนง ฟังทางนี้จ้าาาาา 🦺    👀 ถ้าคุณกำลังมองหางาน และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในก...
21/11/2020

📣 ประกาศๆ ใครอยากร่วมงานกับสำนักงานเขตพระโขนง ฟังทางนี้จ้าาาาา 🦺

👀 ถ้าคุณกำลังมองหางาน และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพระโขนงบ้านเราให้น่าอยู่ ขอบอกว่าโอกาสมาถึงแล้วค่ะ เพราะฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง....🦺🚛🧹

🔸 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
🔹 พนักงานทั่วไป (กวาด) 10 อัตรา
🔸 พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 3 อัตรา
🔹 พนักงานสวนสาธารณะ 2 อัตรา
🔸 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 3 อัตรา

📝 หากประชาชนท่านใดสนใจ ให้เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม แล้วนำมายื่นพร้อมเขียนใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 🤩

🤗 ปล.เอกสารการสมัครอยู่ในรายละเอียดตามภาพนะคะ

เขตพระโขนง จับมือร่วม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และชุมชนสุภาพงษ์ เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง>>> หลังจากที่เขตพระโขนง และบร...
19/11/2020

เขตพระโขนง จับมือร่วม บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น และชุมชนสุภาพงษ์ เดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็ง

>>> หลังจากที่เขตพระโขนง และบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เคยชวนกันลงพื้นที่ขายแนวคิด "บางจาก พอ พัก ผัก"(พอเพียง พักที่บ้าน ผักมีกิน) ซึ่งมีต้นแบบแนวคิดมากจาก "โคก หนอง นา โมเดล" ตามแนวทางพระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวง ร. 9) พร้อมทั้งการจัดการขยะในชุมชนให้แก่ ดร.จุลศักดิ์ เปี่ยมทอง ประธานชุมชนสุภาพงษ์ และสมาชิกชุมชน ไปเมื่อวันที่ 8 ต.ค.63 แล้ว

>>> วันนี้ (19 พ.ย.63) เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพระโขนง นำโดย นายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ.เขตพระโขนง ร่วมกับ ผู้แทนบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่พบปะกับพี่น้องชาวชุมชนสุภาพงษ์ อีกครั้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนสุภาพงษ์ เพื่อชี้แจงรูปแบบโครงการ "บางจาก พอ พัก ผัก" พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะของคนในชุมชนสุภาพงษ์ ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อปรับรูปแบบโครงการให้เข้ากับบริบทของชุมชน ก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน ภายใต้รูปแบบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งต่อยอดกิจกรรมการคัดแยกประเภทขยะ ยกระดับการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะประเภทขยะเศษอาหาร แก้ว ขวดพลาสติก และน้ำมันพืชใช้แล้ว เพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชน โดยการพูดคุยครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน และสำรวจจำนวนครัวเรือนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

>>> ภายหลังการประชุม ผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมคณะผู้ร่วมประชุมยกพลกันมาที่คลองเคล็ด เพื่อร่วมกันเทน้ำหมักชีวภาพ ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในการย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ก่อนกลับบ้าน พี่ๆ จาก บมจ.บางจากฯ ฟิตมากค่ะ ขอเดินสำรวจหน้าบ้านแต่ละหลังในชุมชนสุภาพงษ์ ตั้งแต่ซอยวชิรธรรมสาธิต 66 68 และ 70 ว่าเค้าปลูกผักอะไรไว้หน้าบ้านเพื่อแบ่งปันกันบ้าง และ บมจ.บางจากฯ ตลอดจนสำนักงานเขตพระโขนง จะเข้ามาช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และให้ความรู้ในด้านใดเพิ่มเติมแก่คนชุมชน เพื่อเสริมศักยภาพให้เกิดการพัฒนาและเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ที่สนใจต่อไปค่ะ

#พระโขนงตรวจไซร์งานก่อสร้างและแคมป์คนงาน #โควิดยังไม่จบ 😷 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ...
18/11/2020

#พระโขนงตรวจไซร์งานก่อสร้างและแคมป์คนงาน #โควิดยังไม่จบ 😷
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
สำนักงานเขตพระโขนง โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจตรา กวดขัน ให้คำแนะนำผู้ประกอบการไซร์งานก่อสร้างและแคมป์คนงานก่อสร้าง ให้มีการใช้งานระบบคัดกรอง COVID-19 สำหรับแรงงานข้ามชาติ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เช่น มีการคัดกรองไข้โดยวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ มีแอปพลิเคชันไทยชนะ ให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.แคมป์คนงานก่อสร้างบริษัทแสงฟ้าจำกัด ซอยสุขุมวิท 93
2.โครงการ QINN CONDOMINUM SUKHUMVIT 101
3.โครงการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ สุขุมวิท 62

💖รณรงค์การลดการเกิดฝุ่น PM2.5💖วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563เขตพระโขนงโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศก...
18/11/2020

💖รณรงค์การลดการเกิดฝุ่น PM2.5💖
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
เขตพระโขนงโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการควบคุมป้องกันฝุ่นPM 2.5 ณ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงบางจากและเชลส์ สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

😍 ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นเขตพระโขนงด้วยจ้า 👏🏼👏🏼👏🏼    ☀️ วันนี้ (18 พ.ย. 2563) สำนักงานเขตพระโขนงมีเรื่องที่น่าย...
18/11/2020

😍 ขอแสดงความยินดีกับบุคคลดีเด่นเขตพระโขนงด้วยจ้า 👏🏼👏🏼👏🏼

☀️ วันนี้ (18 พ.ย. 2563) สำนักงานเขตพระโขนงมีเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะบุคลากรของสำนักงานเขตฯได้รับรางวัลคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในการประกอบอาชีพ จากสโมสรโรตารีเขตพระโขนงค่ะ 👍🏻👍🏻 ซึ่งบุคคลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวน 2 ท่าน ได้แก่...
👷🏻‍♂️ นายสุรพล โพธิเกษม ตำแหน่ง พนักงานทั่วไประบายน้ำ บ.2 ฝ่ายโยธา
👷🏻‍♂️ นายวินัย ละเต็บซัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป บ.2 (เก็บขนมูลฝอย) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่ออาชีพ และต่อสังคมค่ะ 🤩🤗

🤗 โดยมีคุณกัญณัฏฐ์ พฤกฒิธานินทร์ นายกสโมสรโรตารีพระโขนง และคุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ ประธานคณะกรรมการการบริหารด้านอาชีพและด้านชุมชน และอดีตนายกสโมสรโรตารีพระโขนง เป็นผู้มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเงินรางวัล ประจำปี 2563-2564 ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกค่ะ 🏆 พร้อมด้วยนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ นายจรัญยุกต์ เขียวสด ผช.ผอ.เขตพระโขนง นายศิริชัย ต่ายแสง (หัวหน้าฝ่ายโยธา) นางพิณ นพกุลสถิตย์ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ คณะกรรมการสโมสรและสมาชิกสโมสร 🎉🎉 ร่วมแสดงความยินดีเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลทั้ง 2 ท่าน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
17/11/2020

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

เขตพระโขนง ขอความร่วมมือผู้ค้าไม่ตั้งวางแผงค้าและอุปกรณ์กีดขวางบนที่สาธารณะ >>> 17 พ.ย.63 เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตพ...
17/11/2020

เขตพระโขนง ขอความร่วมมือผู้ค้าไม่ตั้งวางแผงค้าและอุปกรณ์กีดขวางบนที่สาธารณะ

>>> 17 พ.ย.63 เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตพระโขนง ตรวจติดตามการรื้อย้าย กรณีมีการร้องเรียนผู้ค้าตั้งวางอุปกรณ์ และสร้างเพิงขายสินค้าบนที่สาธารณะ บริเวณปากซอยสุขุมวิท 62 แยก 5-6 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้แจ้งผู้ที่รู้จักกับเจ้าของเพิงขายสินค้า ให้เร่งดำเนินการรื้อย้ายและเก็บเศษวัสดุอุปกรณ์ออกจากที่สาธารณะ ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการ ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะเข้าดำเนินการรื้อย้ายต่อไป

>>> นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ดำเนินตรวจสอบกรณีมีผู้ลักลอบนำเศษวัสดุ และขยะชิ้นใหญ่มาทิ้ง ณ จุดที่ไม่ใช่จุดพักขยะ บริเวณปากซอยสุขุมวิท 62 แยก 5-6 พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มจากประชาชนที่อยู่ใกล้บริเวณดังกล่าว เพื่อติดตาม และตักเตือนผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งต่อไป

เขตพระโขนง ติตตามเรื่องร้องเรียนสร้างที่พักคนงาน และตั้งกองวัสดุก่อสร้าง กีดขวางบนทางสาธารณะ>>> 17 พ.ย.63 สำนักงานเขตพระ...
17/11/2020

เขตพระโขนง ติตตามเรื่องร้องเรียนสร้างที่พักคนงาน และตั้งกองวัสดุก่อสร้าง กีดขวางบนทางสาธารณะ

>>> 17 พ.ย.63 สำนักงานเขตพระโขนง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ตรวจติดตามความคืบหน้า กรณีสร้างที่พักคนงานและตั้งกองเศษวัสดุก่อสร้างบนทางสาธารณะ และไม่มีมาตรการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้าง (หิน, ทราย, ปูน) ล่วงหล่นลงท่อระบายน้ำสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท 62 แยก 5 -6 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ได้เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 พ.ย.63 พร้อมแจ้งเจ้าของงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยกำหนดให้รื้อถอนที่พักคนงาน และหามาตรการป้องกันเศษวัสดุก่อสร้าง (หิน, ทราย, ปูน) ตกหล่นในท่อระบายน้ำและไม่ตั้งกองวัสดุก่อสร้างบนทางสาธารณะ ปัจจุบันพบว่าเจ้าของอาคารได้ให้คนงานรื้อย้ายที่พักคนงานบางส่วนออกแล้ว และมีการทำความสะอาดรางวี ตะแกงท่อระบายน้ำบางส่วนบ้างแล้ว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เทศกิจได้กำหนดให้เจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในวันที่ 21 พ.ย.63 นี้

เขตพระโขนง ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขยะในลำรางเชื่อมคลองบางจาก ซ.ริมทางด่วน2 สุขุมวิท 62>>> สำนักงานเขตพระโขนง โดยเจ้าหน้าท...
17/11/2020

เขตพระโขนง ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนขยะในลำรางเชื่อมคลองบางจาก ซ.ริมทางด่วน2 สุขุมวิท 62

>>> สำนักงานเขตพระโขนง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องมีขยะในคลองบางจาก ช่วงขนานกับทางด่วน ซอยสุขุมวิท 62 นั้น

>>> จากการลงพื้นที่ ซอยสุขุมวิท 62 แยกริมทางด่วน 2 (ซอยบ้านเลขที่ 9) พบว่า เป็นลำรางที่เชื่อมกับคลองบางจาก อยู่ติดด้านหลังอาคารพาณิชย์ (ซอยบ้านเลขที่ 9) ทั้งนี้จากการตรวจสอบคาดว่า จุดร้องเรียนตามภาพอยู่ตรงกับที่ตั้งของบริษัท ทีจีจี กรุ๊ป จำกัด เจ้าหน้าที่จึงได้ติดต่อเพื่อขอเข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าว แต่ไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของ หรือผู้ดูแลอาคารบริษัทดังกล่าวได้ ทั้งนี้จากการขออนุญาตเจ้าของอาคารข้างเคียงเพื่อเข้าตรวจสอบพบว่า ปัจจุบัน ลำรางที่เชื่อมกับคลองบางจากไม่มีขยะในคลองแต่อย่างใด ส่วนพื้นที่ด้านหลังติดคลองนั้นเป็นพื้นที่ของเอกชน ปัจจุบันเจ้าของอาคารพาณิชย์ได้มีการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว (ตามภาพถ่ายที่แนบดังนี้)

💓 สวัสดีวันอังคาร 💓 ให้มันเป็นสีชมพู...    ☀️ วันนี้ (17 พ.ย. 2563) พระโขนงบ้านเรายังอากาศแจ่มใสเหมือนเดิมจ้า โดยค่าฝ...
17/11/2020

💓 สวัสดีวันอังคาร 💓 ให้มันเป็นสีชมพู...

☀️ วันนี้ (17 พ.ย. 2563) พระโขนงบ้านเรายังอากาศแจ่มใสเหมือนเดิมจ้า โดยค่าฝุ่นละออง PM2.5 วัดได้ 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (สีเหลือง) 💛 แต่ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะ เพราะนอกจากจะป้องกันฝุ่นละอองแล้ว ยังป้องกัน COVID-19 ได้ด้วยค่ะ

📣 หากใครอยากรู้ว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ก็สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ www.air4thai.com และ www.air4bangkok.com นะคะ

ที่อยู่

1792 สำนักงานเขตพระโขนง ซ.สุขุมวิท54 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Bangkok
10260

BTS อ่อนนุช

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623116067

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตพระโขนง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คลองมอญสบายตาขึ้นเยอะเลยครับ วันที่23-24 พ.ย.63 พวกพี่ๆน้อง ส่วนดูแลคลองเขคพระโขนง ได้เข้าจัดการกับความรกรุงรังของสองฝั่งคลองมอญ (ปุณฯ43-45)ตลอดจนผักตบในคลอง จนสะอาด เรียบร้อย ขอขอบคุณเป็นอย่างมากครับ
เบอรโทร โทรติดค่อไม่ได้ เลยค่ะ
ขอเบอรบ/ชและแบงค์ที่จะโอนภาษีคอนโดคะ โทรติดต่อไม่สามารถติดต่อได้คะ ไม่สดวกไปเพราะไกลมาก จะต้องจ่ายภาษีแค่ 6.89 บาท สดวกทีจะโอน ใบที่แจ้งมาให้เสียสแกนไม่ได้ ส่งไปให้น้องสาว คอนโดนี้เป็นชื่อของดิฉันคะ แจ้งไปผิดคนนะคะ ได้เปลี่ยนชื่อเจ้าของนานแล้วคะ
ขอแจ้งเรียน .. จนท.ผู้เกี่ยวข้องไฟฟเาส่องทางสาธารณะ เสาไฟฟ้าส่องทางในซอยสุขุมวิท 95 และ 95/1 ..ต.บางจาก -พระโขนง ริมทางคลองบางนางจีน ดับมืดมาเกีอบสัปดาห์ เนื่องจากมีชาวบ้าน ใช้ริมทางเลียบคลองบางนางจีนในเวลากลางคืน อาจเดินพลาดตกคลอง เสียชีวิตได้ จึงขอ จนท.มาช่วยตรวจสอบให้สว่างเช่นปรกติ เริ่มเสาไฟฟ้าริมคลองหน้าศาลเจ้า ต่อเนื่องมายังซอย 95/1 .. ณ บริเวณที่ ทางเขตพระโขนงกําลังจะก่อสร้างสวนหย่อมสาธารณะรวม 4 เสาไฟฟ้า จึงแจ้งมาเพื่อดําเนินการ / ขบคุณครับ - สถิตย์ 14.8.2563
ยังมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่รึป่าวครับ ถ้ายังมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่รบกวน มาดูที่ ซ.อ่อนนุช44ให้ด้วยครับ ริมสองข้างทางเปิดร้านค้าขายของกันเต็มไปหมดโดยเฉพาะหน้าบริษัทไซแอน ทั้งรถทั้งร้านข้าวร้านหมูปิ้งร้านน้ำเต็มไปหมดขับรถผ่านไปต้องระวังเป็นอย่างมาก ไม่มีช่องจังหวะให้รถที่สัญจรไปมาโยกหลบกันได้เลยเพราะติดพวกร้านค้าทั้งรถพวกพ่อค้าแม่ค้าที่มาจอดข้างทางนี่ละ เทศกิจทำงานกันบ้างครับมาตรวจดูบ้างเช้า-สาย อย่าให้เงินภาษีประชาชนหมดไปป่าวไปครับ..ขอบคุณครับ
โทรเบอร์ไหน ก็ไม่มีคนรับ สาย ทั้งเบอร์กลาง ที่ให้มา หรือ เบอร์การคลัง เองก็ไม่มีคนรับ messenger ไป ก็ไม่มีคนตอบ แล้วจะมี อุปกรณ์ไว้ทำไม ประชาชนติดต่อยาก มาก
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
ไม่ทราบว่า ตู้แบ่งปันที่อยู่ตรงปากซอยสุขุมวิท 95 เป็นของที่เขตหรือเปล่าครับ ถ้าใช่รบกวนช่วยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลหน่อยครับ เพราะทุกเช้า และเย็น จะมีพวกเห็นแก่ตัวไปนั่งเฝ้าตู้ ใครเอาของไปใส่ตู้ ยังไม่ทันจะถอยออกมา พวกเขาก็กรูเข้าไปกวาดของมาจนหมดตู้ แล้วก็ไปนั่งรอ จนมีคนเอาของไปใส่ พวกเขาก็กรูเข้าไปกวาดหมดตู้อีก ผมว่าไม่ดีแล้วนะครับ ช่วยไปดูหน่อยครับ
เขตพระโขนงนี้ช่างดีจริงๆต้องขอชมออกสื่อ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่เห็นมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ตลอด 1.ติดป้ายชื่อซอยเล็กซอยน้อยให้ทุกซอย 2.ติดกระจกส่องทางจราจรสามแยก 3.ติดไฟส่องถนนให้ 4.ขุดลอกคลองระบายน้ำหลังบ้าน ทาสีตามคันคลองปลูกต้นไม้สองฝั่งคลอง 5.ล่าสุดวันนี้มีกระถางต้นไม้ห้อยๆ ตามราวเหล็กแนวคลองด้วย #สำนักงานเขตพระโขนง
ช่วยส่ง จนท มาตรวจสอบความเรียบร้อยภายในซอย 62แยก5 ใกล้คลอง มีรถจอดปิดทางเข้าออก ผู้ป่วยติดเตียง และมีสิ่งกีดขวางบนถนน ทราย เหล็กเส้น
ช่วยส่ง จนท มาจัดระเบียบสิ่งกีดขวางทางเดิน ในซอย 62 แยก 5 ด่วน (มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ท้ายซอย) เข้าออกลำบาก
สอบถามเบอร์โทร ติดต่อหน่อยค่ะ เบอร์นี้ที่แจ้งในเฟสบุ๊ค 02 311 2510 และในเวปไซด์ติดต่อไม่ได้ค่ะ