สำนักงานเขตพระโขนง

สำนักงานเขตพระโขนง สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

เขตพระโขนง 💖 #ปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข    ☀️ วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการ...
01/10/2021

เขตพระโขนง 💖 #ปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข

☀️ วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายให้นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 👏🏼👏🏼 นำเครื่องอุปโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม กาแฟ น้ำดื่ม แบ่งปันน้ำใจใส่ในตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพระโขนงเป็นประจำทุกวัน 😊 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 🦠 ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านไป-มาสามารถมาหยิบของจากในตู้ไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ทุกวันนะคะ 🥰

#ตู้ปันสุขพระโขนง
#คนพระโขนงไม่เคยทิ้งกัน
#พระโขนงห่วงใยใส่ใจคุณ

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน น้ำดื่ม เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-...
01/10/2021

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน น้ำดื่ม เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนในพื้นที่

>>> วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 สำนักงานเขตพระโขนง โดยนางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระโขนง ร่วมรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ณ สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด และนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่รักษาหายแล้ว และมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า ชุมชนสุภาพงษ์ ชุมชนร่วมสามัคคี และชุมชนทุ่งสาธิต ทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่มารับมอบอาหารฯ ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีที่ทรงห่วงใยมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานให้

>>> สำหรับการมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานครั้งนี้ สำนักงานเขตพระโขนงได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

พระโขนงรวมพลัง 🤝 เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน    ☀️ วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ ส...
01/10/2021

พระโขนงรวมพลัง 🤝 เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

☀️ วันนี้ (1 ตุลาคม 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขต เพื่อมอบนโยบายการทำงาน พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน

✨ ในที่ประชุมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตพระโขนง ติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ โดยกำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตก รวมถึงสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละฝ่าย เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไขให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด

✨ ในการนี้มีนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง และคณะผู้บริหารเขต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง

เขตพระโขนง 💉 #ลุยต่อกับวัคซีนเข็ม2    👩🏻‍⚕️ วันนี้ (30 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนว...
30/09/2021

เขตพระโขนง 💉 #ลุยต่อกับวัคซีนเข็ม2

👩🏻‍⚕️ วันนี้ (30 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายให้นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ 👩🏻‍⚕️ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี นำโดย นายแพทย์วัชระ ชาติกังวานสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ทหารจากกรมการขนส่งทางบก คณะกรรมการชุมชนฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จ (Covid-19 Comprehensive Response team : CCRT) 💉 ในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนสองพี่น้อง ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ณ บริเวณลานว่างชุมชนสองพี่น้อง

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน น้ำดื่ม เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-...
30/09/2021

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน น้ำดื่ม เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนในพื้นที่

>>> วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพระโขนง โดยนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยอำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพระโขนง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตพระโขนง ร่วมรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ณ สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด และนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่รักษาหายแล้ว และมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา ชุมชนสุนทรธรรม ชุมชนเชลียง 5 ชุมชนสาหร่ายทองคำ ชุมชนเยี่ยมเจริญสุข ทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่มารับมอบ ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีที่ทรงห่วงใยมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานให้

>>> สำหรับการมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานครั้งนี้ สำนักงานเขตพระโขนงได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวั...
30/09/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพระโขนง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 1 ตุลาคมของทุกปี โดยกิจกรรม ประกอบด้วยการมอบอาหารพระราชทานให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่รักษาหายแล้ว และมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชลำรางระบายน้ำในชุมชน เพิ่มพื้นที่รับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ณ ชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา

ทั้งนี้มีนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพระโขนง ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเขตฯ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานเขตพระโขนง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เขตพระโขนง 💖 #ปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข    ✨ วันนี้ (30 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยกา...
30/09/2021

เขตพระโขนง 💖 #ปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข

✨ วันนี้ (30 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระโขนง มอบหมายให้นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 👏🏼👏🏼 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม กาแฟ น้ำดื่ม แบ่งปันใส่ในตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพระโขนงเป็นประจำทุกวัน 😊 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 🦠 ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านไป-มาสามารถมาหยิบของจากในตู้ไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ทุกวันนะคะ 🥰

#ตู้ปันสุขพระโขนง
#คนพระโขนงไม่เคยทิ้งกัน
#พระโขนงห่วงใยใส่ใจคุณ

เขตพระโขนงให้การต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพระโขนง 👏🏼👏🏼    ✨ วันนี้ (30 กันยายน 25...
30/09/2021

เขตพระโขนงให้การต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพระโขนง 👏🏼👏🏼

✨ วันนี้ (30 กันยายน 2564) คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพระโขนง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตพระโขนง ร่วมให้การต้อนรับ นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพระโขนง ในการนี้นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานเขตพระโขนง เพื่อความเป็นศิริมงคล

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มเพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค...
29/09/2021

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มเพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนในพื้นที่

>>> วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพระโขนง โดย นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าทีฝ่ายเทศกิจ ร่วมรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ณ สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด และนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่รักษาหายแล้ว และมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ ชุมชนสาหร่ายไพเราะ ชุมชนเกตุไพเราะ 1-2 ชุมชนเกตุไพเราะ 3-5 และชุมชนเซ่งไพเราะ ทั้งนี้พี่น้องประชาชน ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีที่ทรงห่วงใยมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานให้

>>> สำหรับการมอบอาหารพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชน สำนักงานเขตพระโขนง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เขตพระโขนง ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาเมือง🚅🛣🏠 ย่านพระโขนง-บางนา แก่นิสิต สถาปัตย์ จุฬา (UddC) >>> วันนี้ (28 ก.ย.64) นางสา...
28/09/2021

เขตพระโขนง ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาเมือง🚅🛣🏠 ย่านพระโขนง-บางนา แก่นิสิต สถาปัตย์ จุฬา (UddC)

>>> วันนี้ (28 ก.ย.64) นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง เข้าร่วมการประชุม พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็น ตอบประเด็นสัมภาษณ์ ของนิสิตภาควิชาการวางผังภาคและเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับพื้นที่ย่านพระโขนง-บางนา การสัมภาษณ์ผ่านระบบประชุมออนไลน์💻👩 โปรแกรม Zoom meeting (โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบแบ่งกลุ่ม แยกห้อง) ในรายวิชาปฏิบัติการวางผังและออกแบบชุมชน ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุง ศึกษาการออกแบบพัฒนาผังเมืองย่านพระโขนง-บางนา ให้มีความเชื่อมโยงและและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ 🚅🛣🏠

>>> สำหรับประเด็นคำถาม❓ เป็นการซักถามเกี่ยวกับ
🔸️ รูปแบบการพัฒนาเมืองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านพระโขนง-บางนา
🔹️ ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่แนวทาง และข้อจำกัดการแก้ไขมิติต่างๆ
🔸️ ความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา และการให้ความร่วมมือต่อการทำงานของสำนักงานเขต
🔹️ การเก็บข้อมูลเชิงลึกของพื้นที่เขตพระโขนง
🔸️ ความเชื่อมโยงด้านเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่ย่านพระโขนง-บางนา ต่อการพัฒนาธุรกิจย่านการค้าในพื้นที่เขตพระโขนง
🔹️ การใช้พื้นที่สาธารณะ ของคนในชุมชน ในพื้นที่เขตพระโขนง

>>> โดยมีนายมานพ เพียวอยู่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นางสาวสุภาวดี ยิ่งสังข์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ และนายนพดล พืชสิงห์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมรับฟังและให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เขตพระโขนง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน น้ำดื่ม เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-...
28/09/2021

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน น้ำดื่ม เพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนในพื้นที่

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพระโขนง โดยนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยอำนวยการเขตพระโขนง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยนายมานพ เพียวอยู่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตพระโขนง ร่วมรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ณ สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด และนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่รักษาหายแล้ว และมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ นิรันดร์คอนโด ตึก 9 ชั้น ชุมชนแย้มสรวล และชุมชนสองพี่น้อง ทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่มารับมอบ ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีที่ทรงห่วงใยมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานให้

พระโขนงร่วมประชุมกับบ.สุขุมวิทฯ 👷🏻‍♂️ วางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์    ✨ วันนี้ (28 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โ...
28/09/2021

พระโขนงร่วมประชุมกับบ.สุขุมวิทฯ 👷🏻‍♂️ วางแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

✨ วันนี้ (28 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง รักษาราชการแทนผอ.เขตพระโขนง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาแผนโครงการพัฒนากายภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งเสนอโดยบริษัท สุขุมวิท ดิจิทัล พาร์ค จำกัด เนื่องจากมีความประสงค์จะพัฒนาที่ดินเพื่อใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักงาน พาณิชยกรรม และโรงแรม โดยใช้ชื่อว่า โครงการ Project RB ซอยสุขุมวิท 66/1 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบ.สุขุมวิทฯ ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อขอคำปรึกษาในการปรับปรุงกายภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ตั้งแต่บริเวณปากซอยสุขุมวิท 64/2 จนถึงบริเวณคลองบางอ้อ

✨ ในการนี้มีนายมานพ เพียวอยู่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายเทศกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง

เขตพระโขนง 💖 #ปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข    วันนี้ (28 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เข...
28/09/2021

เขตพระโขนง 💖 #ปันน้ำใจใส่ตู้ปันสุข

วันนี้ (28 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง โดยนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง รักษาราชการแทน ผอ.เขตพระโขนง มอบหมายให้นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 👏🏼👏🏼 นำเครื่องอุปโภค-บริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม กาแฟ น้ำดื่ม แบ่งปันน้ำใจใส่ในตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าสำนักงานเขตพระโขนงเป็นประจำทุกวัน 😊 เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 🦠 ประชาชนที่ผ่านไป-มาสามารถมาหยิบของจากในตู้ไปบรรเทาความเดือดร้อนได้ทุกวันนะคะ 🥰

#ตู้ปันสุขพระโขนง
#คนพระโขนงไม่เคยทิ้งกัน
#พระโขนงห่วงใยใส่ใจคุณ

เขตพระโขนง ขอบคุณน้ำใจและความห่วงใยที่มอบให้ช่วยเหลือพี่น้องชาวพระโขนงสู้ภัยโควิด-19 🌞 วันนี้ (28 ก.ย.64) สำนักงานเขตพระ...
28/09/2021

เขตพระโขนง ขอบคุณน้ำใจและความห่วงใยที่มอบให้ช่วยเหลือพี่น้องชาวพระโขนงสู้ภัยโควิด-19

🌞 วันนี้ (28 ก.ย.64) สำนักงานเขตพระโขนง คึกคักด้วยผู้มากน้ำใจ ที่มาส่งมอบความห่วงใยให้กับสำนักงานเขตพระโขนง เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่าย ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

🙏🏻❤ ขอขอบคุณครอบครัว "อรัญญเกษม" พร้อมคณะสโมสรโรตารีพระโขนง ที่รวมทำบุญให้กับคุณพ่อวัลลภ อรัญเกษม ด้วยการมอบ
👍🏻 อาหารปรุงสุก 🍱 จำนวน 500 ชุด (ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก 350 ชุด ชุมชนเล็กเที่ยง 150 ชุด)
👍🏻 ถุงยังชีพ 🥫🥚เพื่อผู้พิการทางสายตา จำนวน 77 ชุด
👍🏻 ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 200 ชุด

⭐ ในการนี้ นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง พร้อมด้วยนายมานพ เพียวอยู่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมรับมอบ พร้อมทั้งดำเนินการจัดสรรตามความประสงค์ของผู้มอบ ต่อไป.

“สภาวัฒนธรรมรวมใจ สู้ภัยโควิด” ปันน้ำใจ 💖 มอบอาหารช่วยดูแลชาวพระโขนง    ✨ วันนี้ (28 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง...
28/09/2021

“สภาวัฒนธรรมรวมใจ สู้ภัยโควิด” ปันน้ำใจ 💖 มอบอาหารช่วยดูแลชาวพระโขนง

✨ วันนี้ (28 กันยายน 2564) สำนักงานเขตพระโขนง ขอขอบคุณ “สภาวัฒนธรรม” มากๆค่ะ ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจดูแลชาวพระโขนงสู้ภัย COVID-19 🦠 โดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและนางชนัฏษ์มาส จัตุชัย ประธานสภาวัฒนธรรมเขตพระโขนง ได้นำอาหารปรุงสุกจำนวน 180 กล่อง มามอบให้สำนักงานเขตฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือดูแลประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตพระโขนง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลพื้นที่ในสถานการณ์ COVID-19 ค่ะ 👏🏼👏🏼

✨ นอกจากจะอิ่มท้องแล้ว ยังได้ความรู้ด้านสมุนไพรเพิ่มอีกด้วยจ้า เพราะด้านหน้ากล่องข้าวที่ทุกท่านได้รับนั้น จะมี QR CODE ให้สแกน ซึ่งเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสมุนไพร ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในภาวะที่มีการระบาดของ COVID-19 จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้เราได้อ่านเล่นเพลินๆ มีทั้งสรรพคุณของสมุนไพรหลากหลายชนิด แถมยังมีเมนูอาหารและน้ำดื่มสมุนไพรให้เรานำไปทำทานเองได้ด้วยค่ะ

✨ ในการนี้มีนางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง รักษาราชการแทนผอ.เขตพระโขนง นายมานพ เพียวอยู่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตพระโขนง และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมรับมอบ ณ สวนแนวตั้ง สำนักงานเขตพระโขนง

🙏 ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือและความห่วงใยที่มีให้ชาวพระโขนงนะคะ 💖

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มเพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค...
27/09/2021

เขตพระโขนง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่มเพื่อส่งมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชุมชนในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพระโขนง โดย นางปณณพร แผ้วสกุณี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมรับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ณ สำนักงานเขตพระโขนง จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด เพื่อนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยรวมถึงผู้ที่รักษาหายแล้ว และมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ นิรันดร์คอนโด ตึก 5 ชั้น (ด้านนอก) ชุมชนฤกษ์เที่ยง ชุมชนเปี่ยมสุข และชุมชนบุญกุศล ทั้งนี้พี่น้องประชาชน ต่างรู้สึกปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีที่ทรงห่วงใยมอบอาหารปรุงสุกพระราชทานให้

✨ พระโขนงร่วมประชุมผู้บริหาร กทม. พร้อมรับนโยบายผู้ว่าฯ กทม.    ☀️ วันนี้ (27 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. สำนักงานเขต...
27/09/2021

✨ พระโขนงร่วมประชุมผู้บริหาร กทม. พร้อมรับนโยบายผู้ว่าฯ กทม.

☀️ วันนี้ (27 กันยายน 2564) เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพระโขนง เข้าร่วมการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference (Webex) โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

✨ ในที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อให้พร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย และการให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนักเรียน

✨ ในการนี้นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง รักษาราชการแทนผอ.เขตพระโขนง พร้อมคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อสั่งการของผู้ว่าฯกทม. เมื่อครั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเขตพระโขนง (25 มีนาคม 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง

พระโขนงติดตามการดำเนินงานโครงการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 📑    ✨ วันนี้ (27 กันยายน 2564) นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผ...
27/09/2021

พระโขนงติดตามการดำเนินงานโครงการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 📑

✨ วันนี้ (27 กันยายน 2564) นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผช.ผอ.เขตพระโขนง รักษาราชการแทนผอ.เขตพระโขนง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพระโขนง ครั้งที่ 9/2564 📝 โดยที่ประชุมได้แจ้งการดำเนินงานของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ณ วัดบุญรอดธรรมมารามที่ยุติการปฏิบัติงานชั่วคราว เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ลดลง พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพระโขนงที่ขอยกเลิกการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ และสรุปผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 47 โครงการ

✨ ในการนี้มีคณะผู้บริหารเขต พร้อมด้วยนายแพทย์วัชระ ชาติกังวานสนธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โพธิ์ศรี คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง

ที่อยู่

1792 สำนักงานเขตพระโขนง ซ.สุขุมวิท54 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Bangkok
10260

BTS อ่อนนุช

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623113099

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตพระโขนงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตพระโขนง:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แอฟ จองคิว ของ พระโขนง มันเน่า พอเที่ยงคืน เปิดไม่ได้ โครตจะเน่า
จะจองคิวตรวจเต็มหรือยังครับ
แจ้งทางเขตฯ ค่ะ ซ.อุดมสุข31 เริ่มมีผู้คนมักง่ายเข้ามาทิ้งขยะทับถมเป็นจำนวนมากแล้วค่ะ มาทุกวันทั้งกลางวันกลางคืน มาพร้อมแมลงสาบด้วยค่ะ
สอบถามครับเดียวนี้รถขยะวิ่งตามซอยน้อยมากเลยครับเพราะเหตุผลอะไรครับ ขยะตามในซอยเยอะมาก ค่าบริการก็ชำระเท่าเดิมแต่ให้เอาขยะมาทิ้งบริเวณริมถนนเอง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
เรียน​ ฝ่ายเทศกิจ​เขตพระโขนง ผมอยู่ที่​ บ้านเลขที่​ 1 วชิรธรรมสาธิต​ 9 แขวงบางจาก​ เขตพระโขนง​ กทม. ดำเนินธุรกิจ​ ในร้าน ซึ่งบริเวณ​ ทางเข้า​ มี​ร้านรถเข็นซ่อมรองเท้า​ ซึ่งอยู่ใต้หม้อแปลงไฟ​ บริเวณ​ นี้​ เกิด​เหตุ​ ไฟฟ้าลัดวงจร​ 2 ครั้ง​แล้ว​ ทำให้​ ในช่วงเดือน​ พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา​ 📌ทำให้มีประกายไฟ​ หล่นลงมา ปนะกายไฟกระเด็น เป็นวงกว้าง ติดไฟ​ ที่หลังคา​ ไฟไหม้​ ทางผม​ ต้องไปดับไฟ​ โดยใช้​ ถังดับเพลิง​ ที่เราซื้อไว้เอง​ ทั้ง​ 2 รอบ​ ช่วงมีการไหม้ระเบิด ติดหลังคารถรองเท้า และด้านข้าง ต้องใช้ถังดับเพลิงที่ร้านซื้อใช้สำรองในร้านมาฉีด ถ้าเป็นตอนกลางคืนคงเกิดความเสียหายแน่นอน100% และ​ เป็นการกีดขวางทาวเดินเท้า เพราะในช่วงการทำงาน​ ทางร้านรองเท้า​ จะนำรถจักรยานยนต์​มาจอด​ บนทางเท้า​ เขยิบ​ รถเข็น​ ออกมาอีก​ ประมาณ 80​ ซม.​วางอุปกรณ์​ เก้าอี้​ จึงเรียน​มาเพื่อ​ ขอความกรุณา​ ดำเนินแจ้งร้านรองเท้า​ เพื่อย้ายตำแหน่ง​ ให้เหมาะสม​ การทางระเบียบกฏทางเท้านะค่ะ​เพื่อความเรียบร้อยของเขตพระโขนง ตอนนี้ย้ายรถมผูกใต้ต้นมะขาม เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่า เวลาเกิดไฟซ๊อตลัดวงจร ไฟระเบิด เกิเสะเก็ดกระเด็น หม้อแปลงระเบิด แล้ว จะไม่ใหม้ และไม่ใหม้ต้นไม้ใหญ่ต่อ โปรดพิจารณา​ด้วยนะค่ะ
เรียน​ ฝ่ายเทศกิจ​เขตพระโขนง ผม​อยู่ที่​ บ้านเลขที่​ 1 วชิรธรรมสาธิต​ 9 แขวงบางจาก​ เขตพระโขนง​ กทม. ซึ่งบริเวณ​ ทางเข้า​ มี​ร้านรถเข็นซ่อมรองเท้า​ ซึ่งอยู่ใต้หม้อแปลงไฟ​ บริเวณ​ นี้​ เกิด​เหตุ​ ไฟฟ้าลัดวงจร​ 2 ครั้ง​แล้ว​ ทำให้​ ในช่วงเดือน​ พฤษภาคม​ ที่ผ่านมา​ 📌ทำให้มีประกายไฟ​ หล่นลงมา ปนะกายไฟกระเด็น เป็นวงกว้าง📌 ติดไฟ​ ที่หลังคา​ ไฟไหม้​ ทางผม​ ต้องไปดับไฟ​ โดยใช้​ ถังดับเพลิง​ ที่เราซื้อไว้เอง​ ทั้ง​ 2 รอบ​ ช่วงมีการไหม้ระเบิด ติดหลังคารถรองเท้า และด้านข้าง ต้องใช้ถังดับเพลิงที่ร้านซื้อใช้สำรองในร้านมาฉีด ถ้าเป็นตอนกลางคืนคงเกิดความเสียหายแน่นอน100% และ​ เป็นการกีดขวางทาวเดินเท้า เพราะในช่วงการทำงาน​ ทางร้านรองเท้า​ จะนำรถจักรยานยนต์​มาจอด​ บนทางเท้า​ เขยิบ​ รถเข็น​ ออกมาอีก​ ประมาณ 80​ ซม.​วางอุปกรณ์​ เก้าอี้​ จึงเรียน​มาเพื่อ​ ขอความกรุณา​ ดำเนินแจ้งร้านรองเท้า​ เพื่อย้ายตำแหน่ง​ ให้เหมาะสม​ การทางระเบียบกฏทางเท้านะค่ะ​เพื่อความเรียบร้อยของเขตพระโขนง ตอนนี้ย้ายรถมผูกใต้ต้นมะขาม เราไม่สามารถทรายได้ว่า เวลาเกิดไฟซ๊อตลัดวงจร ไฟระเบิด เกิเสะเก็ด กระเด็นหม้อแปลงระเบิด แล้ว จะไม่ใหม้ และไม่ใหม้ต้นไม้ใหญ่ต่อ ติเต่อมา2ครั้งแล้วแต่วำนักงานเขตเงียบค่ะ โปรดพิจารณา​ด้วยนะค่ะ
พี่คะ​ แล้วเมื่อไหร่จะมาตรวจที่ต้นซอยวชิรธรรมสาธิตที่​ 13​ บ้างล่ะคะ
มีแคมป์คนงาน ใน ซ.วชิรธรรมสาธิต 51 (กลางซอย) มีประมาณ 20-30 ห้อง มีทั้ง คนไทยและต่างด้าว ใช้ห้องส้วม-ห้องอาบน้ำส่วนกลาง ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเลย มีคนงาน เข้า-ออก เช้า-เย็น เป็นประจำไม่รู้ว่าจะมีคนงานเหล่านี้มีติดเชื้อหรือไม่ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ ครับ
ขอแจ้งให้ข้อมูล .. เกี่ยวกับต้นไม้โค่นล้มในเย็นวันพุธที่ 19 พ.ย. 64 ช่วงเย็นราว 18.00 น เนื่องจากลมพายุก่อนฝนตกหนัก ต้นไม้ได้หัก กลางลําต้นและลงมาคร่อมคลองบางนางจีน ปลายซอยสขุมวิท 95 .. ต้นไม้และกิ่งใบอาจทําให้นํ้าในคลองเป็นอุปสรรคในการระบายนํ้าสู่ คลองพระโขนงได้ จึงแจ้งมาเพื่อดําเนินการเคลื่นย้ายต่อไปด้วยครับ สถิตย์ .. ผู้ถ่ายภาพและแจ้งเรียนมาครับ 21.05.64
ช่วยกรุณาขอทางเขตเอาเครื่องสูบนำ้มาสูบที่สุขุมวิท64 ซอยแยก 6-5-2 เพราะนำ้ไม่ยอมลดลง เคยมีเครื่องสูบช่วงนำ้มาตั้งไว้แล้ว ฝนหมดก็ถอดคืนกลับไป ช่วยมาใส่ใหม่ให้หน่อยครับ ชาวบ้านแถวนี้เดือดร้อนหนักครับ เพราะนำ้ในซอยนี้ไม่ค่อยลดถึงแม้ซอยอื่นลดลงแล้ว (ซอยข้างที่ทำการไลออน) ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ขอสอบถามหน่อยครับว่า บริการทำบัตรประชาชนตอนนี้เปิดให้บริการปกติรึเปล่าครับ และสามารถเข้าไปทำบัตรใหม่ได้เลยรึเปล่าครับ