สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค "เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรม ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง ตระหนักในสิทธิและหน้าที่" "เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”

เปิดเหมือนปกติ

30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
30/10/2020
29/10/2020
สคบ. นิวส์ทอล์ค EP5

"การคืนสินค้าออนไลน์"
#สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค #สคบ. #สายด่วน1166

29/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
28/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
26/10/2020
22/10/2020
สคบ. นิวส์ทอล์ค EP5

"ฉลากบอก 100% ...เราเข้าใจฉลาก 100% ไหม"
#สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค #สคบ. #สายด่วน1166

22/10/2020
สคบ. นิวส์ทอล์ค EP5

"หัวเราะไม่ออก! เห็นโปรแรงหม้อหุงข้าว 64 บาท พอส่งถึงบ้านแทบกรี๊ด แบบนี้ก็ได้เหรอ"
#สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค #สคบ. #สายด่วน1166

21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
16/10/2020
15/10/2020
อาบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซ... อย่างไรให้ปลอดภัย?
14/10/2020

อาบเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ก๊าซ... อย่างไรให้ปลอดภัย?

ใกล้หนาวแล้ว... เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย
14/10/2020

ใกล้หนาวแล้ว... เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

05/10/2020
30/09/2020
30/09/2020
30/09/2020
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติ...
30/09/2020

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะของบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนะคะ 👇
https://drive.google.com/drive/folders/1wlKfI_WZmvYh2DrLFMcbLftcPWiA5yuj?usp=sharing

25/09/2020
25/09/2020
25/09/2020

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภัคดี ชั่น5
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ กฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 2. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4. สร้างนวัตกรรมงานบริการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 5. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตน ได้ 6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด