สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร's cover photo
12/10/2020

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร's cover photo

09/10/2020
Social Marketing Thaihealth by สสส.

Social Marketing Thaihealth by สสส.

บุหรี่ไฟฟ้า อันตราย เสี่ยงติดนิโคติน!!
#ความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอก
#เลิกบุหรี่โทร1600

Social Marketing Thaihealth by สสส.
09/10/2020

Social Marketing Thaihealth by สสส.

อยากรู้ไหม! ถ้าสัตว์โลกเหล่านี้พูดได้ จะบอกความจริงที่คุณไม่เคยรู้ว่าอะไรบ้าง?

#ความจริงที่บุหรี่ไม่เคยบอก #เลิกบุหรี่โทร1600

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร's cover photo
06/10/2020

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร's cover photo

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House
01/10/2020

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 นายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) เข้าร่วมกิจกรรมวัยรุ่นเลือก วัยรุ่นคุม 2020 เนื่องในวันคุมกำเนิดโลก โดยบูรณาการการป้องกันปัญหายาและสารเสพติดกับการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วยการมีส่วนร่วมของกลไกระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จัดโดย โครงการเลิฟแคร์ (Lovecare) และโครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและการสื่อสารในครอบครับร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานเขตประเวศ กองสร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสิรินธร และศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ณ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
30/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดราชสิงขร มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 94 คน

2.ในวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 53 คน

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
30/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดาวคนอง

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House
26/09/2020

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

วันที่ 23 กันยายน 2563 อ.พิณ อุดมเจริญชัยกิจ
และ อ.ดร.กนกวลี สุธีธร อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิสิต และมูลนิธิสติ (SATI Foundation) จัดกิจกรรมการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม)ครั้งที่ 2 โดยมีนายเเพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิต(ผู้อำนวยการ) คณะเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

#บ้านพิชิตใจ #TheWinnerHouse
#พิชิตใจสร้างคุณคนใหม่สู่สังคม

26/09/2020
บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

วันที่ 10 กันยายน 2563 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและการทัศนศึกษา นำโดยนายแพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด คณะเจ้าหน้าที่ ครูฝึก และผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ โดยศึกษาดูงาน และเข้าเยี่ยมชมร้านกาแฟ Na Cafe' โดยมีคุณเสกสรร รวยภิรมย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสติ (SATI Foundation) ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมสถานที่ โดยได้อธิบายการทำธุรกิจต่างๆ การเปิดร้านกาแฟ การทำปุ๋ยจากเศษอาหาร (มูลนิธิรักษ์อาหาร) การทำน้ำครามย้อมผ้า การแปรรูปพลาสติก และแนวทางการประกอบอาชีพอื่นๆเมื่อจบโปรแกรมของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ บ้านพิชิตใจ

#บ้านพิชิตใจ #TheWinnerHouse
#พิชิตใจสร้างคุณคนใหม่สู่สังคม

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
25/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบุคคโล

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
24/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด โดยกลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด ร่วมจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 108 คน ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
23/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
23/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1.โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563
2.โรงเรียนวัดปทุมคงคา วันที่22 กันยายน 2563
3.โรงเรียนวัดจักรวรรดิ วันที่ 23 กันยายน 2563 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
17/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข​ 3 บางซื่อ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประดูธรรมาธิปัตย์ เขตบางซื่อ

1 ผลิตภัณฑ์ 1 ความฝันของผู้บำบัด“ผ้ามัดย้อม” ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัด ณ สถานฟื้นฟูสมรรถ...
10/09/2020

1 ผลิตภัณฑ์
1 ความฝันของผู้บำบัด

“ผ้ามัดย้อม” ผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัด ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(บ้านพิชิตใจ) เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ถึงแม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ก็แฝงด้วยความอดทนฝึกตนด้วยความตั้งใจส่งผ่านเป็นลวดลายแต้มสีสันบนผืนผ้าจากจินตนาการของผู้บำบัดที่มุ่งหวังอยากมีความรู้และอาชีพก่อเกิดรายได้เมื่อออกจากบ้านสู่สังคม

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้บำบัด
- ผ้าป่านมัสลิน
เนื้อละเอียด ไม่ระคายเคือง สีสันงดงาม
- ผ้าไหมจีน
นุ่มนวล ทรงคุณค่า หรูหรา น่าจับจ้อง

ติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์ได้ที่บ้านพิชิตใจ
Facebook:The winner house
Line:rafaelpmaker หรือ auncmog
โทร.081-7577695,093-3279646

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
10/09/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ใครๆก็ชอบบุฟเฟต์
จะสายเนื้อ 🥩 สายกุ้ง 🦐 ก็ทานให้อร่อยไปพร้อมๆ กันได้

🚫แต่ แต่ แต่ .....แก้วใช้ด้วยกันไม่ได้นะค๊าาาาา 😁

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
10/09/2020

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

(9 ก.ย.63) คลินิกยาเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางรัก จัดการประชุมเชิงอภิปรายเพื่อสร้างความรู้เรื่องยาเสพติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการให้กับเจ้าหน้าที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บางรัก

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
10/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 คลินิกก้าวใหม่​ ศูนย์บริการสาธารณสุข​ 3 บางซื่อ ร่วมกับอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส​ เขตบางซื่อ

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
09/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 9 กันยายน 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข​ 36 บุคคโล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชวรินทร์ และโรงเรียนวัดบางน้ำชน

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
09/09/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 คลินิกก้าวใหม่​ ศูนย์บริการสาธารณสุข​ 3 บางซื่อ ร่วมกับอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม

08/09/2020
New Step Clinic BMA.

New Step Clinic BMA.

คลิปการดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ของศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ สำนักอนามัย ในพื้นที่เขตหนองแขม

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร's cover photo
08/09/2020

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร's cover photo

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House
03/09/2020

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

วันที่ 2 กันยายน 2563 อ.พิณ อุดมเจริญชัยกิจและ อ.ดร.กนกวลี สุธีธร อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิสิต และมูลนิธิสติ (SATI Foundation) จัดกิจกรรมการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ (การออกแบบอย่างมีส่วนร่วม) โดยมีนายเเพทย์สมชาย ตรีทิพย์สถิต(ผู้อำนวยการ) คณะเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูให้การต้อนรับ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

#บ้านพิชิตใจ #TheWinnerHouse
#พิชิตใจสร้างคุณคนใหม่สู่สังคม

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
28/08/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด โดยกลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด ตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เขตวัฒนา

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
25/08/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด โดยกลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด ตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประถมนนทรี เขตยานนาวา

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
25/08/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนวัดมงคลวราราม

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House
24/08/2020

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

กราบขอบพระคุณ...สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนไผทอุดมศึกษาที่มาสนับสนุนอาหารกลางวันพร้อมกับขนมและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) 🙏❤️

#บ้านพิชิตใจ #Thewinnerhouse
#พิชิตใจสร้างคุณคนใหม่สู่สังคม

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
21/08/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด โดยกลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด ตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

19/08/2020
New Step Clinic BMA.

New Step Clinic BMA.

การทดลองบุหรี่อันตรายแค่ไหน ในช่วง 'ดูแล้วอ๋อเพราะหมอแล็บ'

New Step Clinic BMA.
19/08/2020

New Step Clinic BMA.

🎉🎉สำนักอนามัย เปิดบริการ คลินิกก้าวใหม่ 18 แห่งทั่วกรุงเทพมหานนคร เพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามบริการได้จ้า🎊🎊

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
18/08/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการติดยาเสพติดตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนวัดนางนอง

18/08/2020
บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

บ้านพิชิตใจ กรุงเทพฯ - The Winner House

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ได้ฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกายนั้นสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ช่วยลดความเครียด มีสมาธิ และนอนหลับได้ดีขึ้น ฯลฯ โดยในโปรแกรม 28 วันของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) มีสถานที่รองรับกิจกรรมออกกำลังกายต่างๆ เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ปิงปอง และเปตอง เป็นต้น

#บ้านพิชิตใจ #TheWinnerHouse
#พิชิตใจสร้างคุณคนใหม่สู่สังคม

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre
18/08/2020

ศูนย์ศึกษาชีวิต Life Education Centre

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด โดยกลุ่มป้องกันการติดยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติด ตามแนวศูนย์ศึกษาชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
18/08/2020

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ป.ป.ส. เผยการปฏิบัติของหน่วยเฉพาะกิจร่วม AITF ยึดยาอีจากยุโรปได้ 39,500 เม็ด และตลอด 10 เดือนเศษ ยึดยาอีที่ถูกลักลอบส่งทางพัสดุระหว่างประเทศจากยุโรปเกือบ 2.6 แสนเม็ด พร้อมเตือน ยาอีฤทธิ์รุนแรง เสพเกินขนาดอาจเกิดภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1-4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ศรภ.) และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมภายใต้ภารกิจสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดผ่านท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task Force) ยึด “เอ็กซ์ตาซี” หรือยาอีท่ีถูกส่งผ่านทางพัสดุระหว่างประเทศจากเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์รวม 39,500 เม็ด เพื่อนำมาขายปลีกในประเทศ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน หน่วยเฉพาะกิจร่วม AITF สามารถสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาอีจากประเทศแถบยุโรปไปแล้ว 28 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 26 คน ยึดของกลางรวม 259,416 เม็ด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ความพยายามลักลอบนำยาอีเข้าไทย เริ่มกลับมาปรากฏหลังจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยแหล่งที่มาทั้งหมดมีต้นทางจากประเทศแถบยุโรป โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2563 หน่วยเฉพาะกิจ AITF สามารถยึดยาอีได้ 2 ครั้งต่อเนื่องกันเป็นการลักลอบส่งจากเยอรมนี 35,000 เม็ด และจากเนเธอร์แลนด์ 4,500 เม็ด โดยตลอด 10 เดือนที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจ AITF ยึดยาอีจากยุโรป 28 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 26 คน ยึดของกลางรวม 259,416 เม็ด แยกเป็นการลักลอบขนส่งจากเยอรมนีมากที่สุด 18 ครั้ง 174,409 เม็ด โปรตุเกส 3 ครั้ง 17,222 เม็ด เนเธอร์แลนด์ 3 ครั้ง 10,630 เม็ด ฝรั่งเศส 2 ครั้ง 32,145 เม็ด เบลเยียมและสโลวีเนีย ประเทศละ 1 ครั้ง รวม 25,010 เม็ด

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวอีกว่า สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตรวจพิสูจน์ยาอีที่ถูกส่งมาจากยุโรป พบว่ามีสาร MethyleneDioxy MethAmphetamine: MDMA ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุพันธ์ของเมทแอมเฟตามีน และจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับยาบ้าและไอซ์ ในปริมาณที่มากถึงร้อยละ 40-60 ในหนึ่งเม็ด ซึ่งมากกว่าเมทแอมเฟตามีนที่พบในเม็ดยาบ้าถึง 4 เท่า นั่นหมายถึงว่า ยาอีออกฤทธิ์รุนแรงกว่ายาบ้าหลายเท่า และเป็นอันตรายต่อตัวผู้เสพเป็นอย่างมาก ซึ่งการเสพยาอีอาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงจนระบบควบคุมอุณหภูมิล้มเหลว หรือภาวะ Hyperthermia ในบางรายหากเสพเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ไตวาย และเสียชีวิตในที่สุด สำหรับในไทยยาอีจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โทษทางกฎหมายจึงค่อนข้างรุนแรงสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวตอนท้ายว่า ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ปัญหาจะต้องลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรแก้ไขปัญหาในทุกมิติ และขอให้พยายามลดปัญหาให้ได้ในทุกวิถีทาง จึงขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ หากพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
Bangkok
10400

29 34 36 54 59 74ร 97 163ร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623544235

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
มหกรรมรสมพลังคนกรุงเทพเอาชนะยาเสพติด
งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด
งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด
มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพญ เอาชนะยาเสพติด
รวมพลังคนกรุงเทพเอาชนะยาเสพติด
มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด